^Вгору

Житомирський державний університет ім. І. Франка

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка

 

укладачі: Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук

 

Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка

 

Науково-допоміжний анотований

бібліографічний покажчик 

 

Видання 2-ге, доповнене і перероблене

 

Житомир

2013

УДК 016:37:101.81:398

ББК 91.9:74:87

Д 48

 

Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол № 2 від 27.09.2013 року)

 

Рецензенти:

Махорін Г. Л., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, політології та психології Житомирського національного агроекологічного університету; 

Смагіна Т. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання навчальних предметів ЖОІППО; 

Башманівський В. І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій ЖДУ ім. І. Франка; 

Слюсар В. М., кандидат філософських наук, заступник директора ННІ філології та журналістики ЖДУ ім. І. Франка з наукової роботи та міжнародних зв’язків. 

 

Д 48  Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка :   наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / уклад.: Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Житомир, 2013. – 223, [1] с.

 

 

Фонд дисертаційних робіт постійно поповнюється, тому виникає потреба у щорічному перевиданні матеріалу.

Покажчик уміщує бібліографічний опис, зміст та анотації дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора педагогічних та філософських наук з 2004 року, які зберігаються в науковому читальному залі бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів.

 

 

 

УДК 016:37:101.81: 398

ББК 91.9:74:87

 

 

 

© Т. Є. Клименко

© Т. А. Бондарчук

Зміст

Агапов Юрій Юрійович

Агапова Марина Борисівна

Андрійчук Наталя Михайлівна

Арешонков Володимир Юрійовичю

Бабенко Тамара Василівна

Багно Юлія Миколаївна

Базуріна Валентина Михайлівна

Барановська Людмила Володимирівна

Білан Людмила Леонідівна

Благова Тетяна Олександрівна

Бовсунівська Наталія Миколаївна

Бойчук Ірина Дмитрівна

Борейко Олександр Михайлович

Бричок Світлана Борисівна

Бугрій Володимир Станіславович

Булига Ірина Іванівна

Васильєва Регіна Юхимівна

Вербівський Дмитрій Сергійович

Вергелес Костянтин Миколайович

Вітвицька Світлана Сергіївна

Вознюк Лідія Володимирівна

Вознюк Олександр Васильович

Войналович Людмила Петрівна

Волощук Анна Миколаївна

Волченко Ольга Михайлівна

Гагіна Наталія Вікторівна

Галів Микола Дмитрович

Горай Ольга Віцентіївна

Горобець Сергій Миколайович

Горохова Людмила Вікторівна

Григор'єва Тетяна Юріївна

Гуманкова Ольга Сергіївна

Гуцал Людмила Антонівна

Гуцан Тетяна Григорівна

Данильчук Лариса Олексіївна

Даюк Жанна Юріївна

Довгань Лариса Іванівна

Жиляєва Юлія_Миколаївна

Жиров Олександр Анатолійович

Залібовська-Ільніцька Зоя Володимирівна

Зарва Ольга Миколаївна

Захарчишина Юлія Михайлівна

Іванцова Оксана Петрівна

Іванчук Галина Петрівна

Ілліна Ольга Володимирівна

Калінін Вадим Олександрович

Кара Світлана Іванівна

Карлінська Яніна Валеріївна

Карплюк Світлана Олександрівна

Клименюк Юлія Михайлівна

Кобельська Ольга Мирославівна

Коваленко Світлана Миколаївна

Ковальова Світлана Миколаївна

Ковтун Юрій Васильович

Козак Тетяна Михайлівна

Козловець Микола Адамович

Колесник Наталія Євгенівна

Копил Галина Олексіївна

Корнійчук Юрій Григорович

Королюк Олена Миколаївна

Костюк Оксана Юріївна

Костюшко Юрій Олексійович

Котикова Олена Михайлівна

Котова-Олійник Софія Вікторівна

Кравець Наталія Леонідівна

Кравець Олена Євгенівна

Крамар Тетяна Вікторівна

Кротік Наталія Леонідівна

Круковська Ірина Миколаївна

Кубрак Сніжана Василівна

Кудря Микола Миколайович

Куліченко Віктор Володимирович

Кульчицький Віталій Йосипович

Левицька Людмила Ярославівна

Лещенко Альона Михайлівна

Литньова Тамара Вікторівна

Лук’янчук Світлана Федорівна

Луценко Віктор Васильович

Мазурок Володимир Григорович

Маковецька Наталія Валеріївна

Малярчук Олена Валентинівна

Марасюк Сергій Станіславович

Марковський Броніслав Володимирович

Мартич Руслана Василівна

Маслак Людмила Петрівна

Мельничук Вікторія Вікторівна

Мельничук Максим Святославович

Мельничук Юлія Іванівна

Мишков Віктор Ярославович

Мілютіна Ольга Костянтинівна

Мірошниченко Олена Анатоліївна

Міськова Наталія Миколаївна

Міщенко Ірина Борисівна

Можарівська Інна Миколаївна

Моркотун Сергій Борисович

Мороз Інна Вікторівна

Москвіна Тетяна Пилипівна

Муранова Наталія Петрівна

Несвірська Тетяна Вікторівна

Овчаров Сергій Михайлович

Омельяненко Галина Анатоліївна

Орел Лілія Олександрівна

Остапчук Олена Леонідівна

Павленко Віта Віталіївна

Падалко Ніна Йосипівна

Панасюк Анжела Валентинівна

Папіжук Валентина Олександрівна

Пасічник Олександр Сергійович

Пастовенський Олександр Вікторович

Петренко Анатолій Андрійович

Піддубна Оксана Михайлівна

Плотницька Оксана Віталіївна

Погоріла Людмила Михайлівна

Поліщук Людмила Петрівна

Полубоярина Ірина Іванівна

Поплавська Світлана Дмитрівна

Репко Інна Петрівна

Розлуцька Галина Миколаївна

Романишин Микола Ярославович

Романова Ганна Миколаївна

Романчук Наталія Олександрівна

Ростами Афшин

Самаріна Світлана Іванівна

Самойленко Оксана Анатоліївна

Семенець Сергій Петрович

Сердюк Наталія Юріївна

Ситняківська Світлана Михайлівна

Сікора Ярослава Богданівна

Скоробагатська Оксана Іванівна

Слінчук Валентина Іванівна

Слоньовська Оксана Богданівна

Смелянська Вікторія Володимирівна

Соколовський Олег Леонідович

Спіріна Тетяна Петрівна

Стахів Лілія Григорівна

Стойко Світлана Валеріївна

Столярчук Тетяна Олександрівна

Танана Світлана Михайлівна

Тандир Лариса Володимирівна

Танська Валентина Володимирівна

Тюска Валентина Борисівна

Усата Олена Юріївна

Форостян Анатолій Федорович

Халимон Ірина Йосипівна

Ціось Наталія Володимирівна

Чаговець Алла Іванівна

Чемерис Ольга Анатоліївна

Чепурна Наталія Миколаївна

Чорна Наталія Володимирівна

Чорноус Віра Петрівнаа

Шапошнікова Лариса Миколаївна

Швидун Віктор Миколайович

Шигонська Наталя Вікторівна

Шквир Оксана Леонідівна

Шліхта Ганна Олександрівна

Шмельова Тетяна Всеволодівна

Шумаєва Світлана Петрівна

Щерба Наталія Сергіївна

Щербань Микола Петрович

Яценко Світлана Леонідівна 

 

 

 

 

 

 

37.018:37.058(09У)

А 23

 
Агапов, Юрій Юрійович.

Становлення і розвиток приватної освіти на Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Агапов Юрій Юрійович ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 302 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 183-217. - Дод.: с. 218-308

Зміст:

Вступ. - С.4-11

1. Теоретичні основи дослідження приватної освіти на Волині. - С.12-55

1.1. Наукові принципи та підходи до проблеми дослідження розвитку приватної освіти на Волині. - С.12-23

1.2. Категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.23-36

1.3. Історіографія вивчення проблеми розвитку приватної освіти на Волині. - С.36-55

Висновки до першого розділу. - С.55-56

2. Загальні характеристики становлення і розвитку приватної освіти на Волині у другій половині XIX – на початку XX ст. - С.57-127

2.1. Головні передумови становлення і розвитку приватної освіти на Волині. - С.57-85

2.2. Приватні навчальні заклади в системі освіти Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - С.85-108

2.3. Зміст, форми і методи навчання та виховання в приватних закладах Волині. - С.108-127

Висновки до другого розділу. - С.127-129

3. Організація діяльності приватних навчальних закладів на Волині у період XIX – поч. XX ст. - С.130-177

3.1. Характеристика організації навчання й виховання національних меншин Волині у приватних навчальних закладах. - С.130-141

3.2. Жіноча приватна освіта на Волині у ХІХ – на поч. ХХ ст. - С.141-157

3.3. Індивідуальні форми приватної освіти на Волині. - С.157-177

Висновки до третього розділу. - С.177-178

Висновки. - С.179-182

Анотація:

Метою дослідження є визначення ролі і місця приватної освіти в системі освіти Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Предмет дослідження: зміст, форми та методи навчання і виховання в системі приватної освіти на Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Об’єктом дослідження є приватна освіта на Волині як історико-педагогічне явище.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 17 одноосібних наукових та науково-методичних праць: 1 параграф у колективній монографії; 16 статей, зокрема 6 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 7 – у збірниках матеріалів конференцій; 3 – у збірниках наукових праць аспірантів, дослідників.

377.1:370.1

А 23

 
Агапова, Марина Борисівна.

Формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Агапова Марина Борисівна ; наук. кер. Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 297 с. : табл. - Перелік умов. скор.: с. 3. - Дод.: с. 177-268. - Бібліогр.: с. 269-297

Зміст:

Вступ. - С.4-11

1. Теоретичні основи формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів. - С.12-72

1.1. Історико-педагогічний аспект розвитку професійно-технічної освіти. - С.12-44

1.2. Методологічні основи та категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.44-62

1.3. Структура професійних інтересів учнів ПТНЗ в умовах розвитку сучасної професійно-технічної освіти. - С.62-72

Висновки до першого розділу. - С.73-74

2. Розробка технології формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки. - С.75-104

2.1. Обґрунтування концептуальної основи технології формування професійних інтересів учнів ПТНЗ. - С.75-82

2.2. Технологія формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки. - С.83-104

Висновки до другого розділу. - С.105-107

3. Експериментальна перевірка ефективності технології формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки. - С.108-168

3.1. Визначення рівня сформованості професійних інтересів кваліфікованих робітників. - С.108-138

3.2. Аналіз та узагальнення результатів експерименту. - С.138-170

Висновки до третього розділу. - С.169-170

Висновки. - С.171-176

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки.

Предмет дослідження: зміст, форми та методи формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки.

Об'єкт дослідження: процес фахової підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 23 одноосібні наукові та науково-методичні праці: 1 розділ у колективній монографії; 1 методичні рекомендації; 21 стаття, зокрема 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 11 статей у збірниках матеріалів конференцій та 1 – у зарубіжному виданні.

37(09)(477.4/7)

А 65

 
Андрійчук, Наталя Михайлівна.

Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860-1917рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Андрійчук Наталя Михайлівна ; наук. кер. Сейко Н. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 250 с. : табл. - Дод.: с. 185-208. - Бібліогр.: с. 209-250

Зміст:

Вступ. - С.2-9

1. Підготовка вчителів народних шкіл в Україні як науково-теоретична та історико-педагогічна проблема. - С.10-80

1.1. Науково-методологічні засади та історіографія проблеми підготовки вчителя для народних шкіл України. - С.10-27

1.2. Характеристика початкової народної школи та особливості педагогічної і суспільно-просвітницької діяльності народних учителів. - С.27-53

1.3. Видатні українські вчені – вчителі народних шкіл і організатори педагогічної освіти. - С.54-80

2. Організаційно-змістові характеристики та тенденції підготовки вчителя народної школи в учительській семінарії в другій половині XIX – на початку XX століття. - С.81-178

2.1. Загальна характеристика діяльності учительських семінарій України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. - С.81-103

2.2. Організаційно-методичні засади та кадрове забезпечення діяльності учительських семінарій України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - С.103-178

Загальні висновки. - С.179-184

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати зміст та головні тенденції професійної підготовки вчителів народних шкіл у вчительських семінаріях України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – підготовка вчителів народних шкіл в учительських семінаріях.

Предмет дослідження – організаційно-змістові характеристики та тенденції загальноосвітньої, загальнопедагогічної і практичної підготовки вчителя в учительських семінаріях України другої половини ХІХ – на початку ХХ ст.

Публікації. Основний текст дослідження вміщено в 8 одноосібних публікаціях, 6 з яких опубліковано в фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України.

378.18

А 80

 
Арешонков, Володимир Юрійович.

Педагогічні засади самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Арешонков Володимир Юрійович ; наук. кер. П. Ю. Саух ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2006. - 207, [5] с. : табл. - Бібліогр.: с. 180-202. - Дод.: с. 203-207, [5]

Зміст:

Вступ. - С.3-10

1. Теоретичні засади дослідження педагогічної самоорганізації слухачів системи закладів післядипломної педагогічної освіти. - С.11-86

1.1. Історико-педагогічний аспект дослідження педагогічної самоорганізації в системі післядипломної освіти. - С.11-23

1.2. Терміносистема педагогічної самоорганізації. - С.24-49

1.3. Синергетична парадигма як теоретична основа дослідження проблем самоорганізації в освіті дорослих. - С.50-62

1.4. Теоретичне обгрунтування моделі удосконалення педагогічної самоорганізації вчителів на курсах підвищення кваліфікації. - С.63-85

Висновки до розділу 1. - С.86-89

2. Експериментальне вивчення педагогічних умов удосконалення педагогічної самоорганізації у закладі післядипломної педагогічної освіти. - С.90-172

2.1. Розробка ідеальної моделі удосконалення педагогічної самоорганізації за результатами діагностичного експерименту. - С.90-109

2.2. Випробувальний експеримент з впровадження моделі удосконалення педагогічної самоорганізації. - С.110-132

2.3. Організація та проведення формувального експерименту. - С.133-145

2.4. Аналіз результатів формувального експерименту. - С.146-172

Висновки до розділу 2. - С.173-174

Висновки. - С.175-179

Анотація:

Мета дослідження полягає у розробці, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі вдосконалення педагогічної самоорганізації вчителів у системі підвищення професійної кваліфікації.

Предмет дослідження – педагогічні засади вдосконалення самоорганізації у процесі післядипломної курсової підготовки.

Об'єктом дослідження є система підвищення кваліфікації вчителя у закладах післядипломної освіти.

Особистий внесок здобувача. У науково-методичному посібнику, написаному у співавторстві з І. І. Смагіним, здобувачу належить узагальнення теоретичних положень педагогічної самоорганізації стосовно післядипломної педагогічної освіти, у статті, написаній спільно з В. М. Трохименком здобувач висвітлив принципи організації дистанційного підвищення кваліфікації педагогів.

Публікації. Основні положення і результати дослідження відображено у 10 публікаціях автора: у навчальному посібнику (у співавторстві), 9 статтях, 5 з яких у провідних фахових виданнях України.

378.147:37.036

Б 12

 
Бабенко, Тамара Василівна.

Формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Бабенко Тамара Василівна ; наук. кер. Плахотнік О. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Житомир, 2006. - 249 с. : табл. - Бібліогр.: с. 186-208. - Дод.: с. 209-249

Зміст:

Вступ. - С.3-13

1. Формування естетичного смаку у студентів вищих навчальних закладів як педагогічна проблема. - С.14-73

1.1. Теоретико-методологічні засади проблеми формування естетичного смаку особистості. - С.14-33

1.2. Сучасний стан розробки проблеми формування естетичного смаку студентської молоді. - С.33-73

2. Організація і зміст процесу щодо формування естетичного смаку у студентів вищих навчальних закладів на заняттях з іноземних мов. - С.74-130

2.1. Виховні можливості навчальних курсів з іноземних мов у формуванні естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - С.74-95

2.2. Педагогічні умови формування естетичного смаку на заняттях з іноземних мов засобами допоміжних навчальних матеріалів. - С.95-130

3. Хід і результати дослідно-експериментальної роботи з формування естетичного смаку. - С.131-180

3.1. Методика виявлення рівня сформованості естетичного смаку особистості студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - С.131-158

3.2. Аналіз результатів експериментальної роботи з формування естетичного смаку у студентів засобами допоміжних навчальних матеріалів з іноземних мов. - С.158-180

Загальні висновки. - С.181-185

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови і методику формування естетичного смаку в особистості студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі вивчення іноземних мов.

Предмет дослідження – педагогічні умови і методика формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов.

Об'єкт дослідження – процес формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві, полягає у розробці методики введення та закріплення лексико-граматичного матеріалу, проведення уроків з читання, аудіювання та письма, використання засобів наочності, використання віршів і пісень на уроках англійської мови у середній школі. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертації не використовуються.

373.31(477)"1920/1930"

Б 14

 
Багно, Юлія Миколаївна.

Соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу сільської початкової школи в Україні (20 - початок 30-х рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Багно Юлія Миколаївна ; наук. кер. Пустовіт Григорій Петрович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц., 2009. - 219 с. : табл. - Бібліогр.: с. 177-205. - Дод.: с. 206-219

Зміст:

Вступ. - С.4-16

1. Теоретичні та історико-педагогічні засади дослідження. - С.17-72

1.1. Соціокультурні передумови становлення сільської початкової школи. - С.17-39

1.2. Соціально-педагогічні засади навчально-виховного процесу сільської початкової школи. - С.39-53

1.3. Теоретичні основи та соціально-культурні аспекти розвитку сільської початкової школи в 20 – на початку 30-х років ХХ століття. - С.54-74

Висновки до першого розділу. - С.72-74

2. Соціально-культурні компоненти в структурі навчально-виховної діяльності сільської початкової школи в Україні. - С.75-164

2.1. Аналіз програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу сільської початкової школи. - С.75-108

2.2. Навчально-виховний процес сільської початкової школи в соціально-культурному вимірі. - С.108-130

2.3. Трудова спрямованість змісту навчання учнів у сільській початковій школі. - С.130-148

2.4. Специфіка підготовки вчителів для сільської початкової школи. - С.148-164

Висновки до другого розділу. - С.164-169

Загальні висновки. - С.170-176

Анотація:

Мета дослідження – здійснити історико-педагогічний аналіз джерельної бази, основних соціально-культурних компонентів навчально-виховного процесу сільської школи з урахуванням специфіки її діяльності.

Предмет дослідження – соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу в сільських початкових школах України в окреслений період.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес сільської початкової школи в Україні в 20 – на початку 30-х років ХХ століття.

Публікації. Основні положення дослідження відображені у 10 одноосібних публікаціях, з них 7 у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.13:811.111(410)(048)

Б 17

 
Базуріна, Валентина Михайлівна.

Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Базуріна Валентина Михайлівна ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2006. - 234 с. : табл. - Бібліогр.: с. 191-216. - Дод.: с. 217-234

Зміст:

Вступ. - С.3-13

1. Основні пріоритети реформування вищої педагогічної освіти у сучасній Великій Британії. - С.14-65

1.1. Особливості підготовки учителів іноземних мов у країнах Західної Європи в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору. - С.14-40

1.2. Основні напрями підготовки учительських кадрів для середніх навчальних закладів у Великій Британії. - С.41-52

1.3. Реформування викладання сучасних іноземних мов у середніх закладах освіти Великої Британії. - С.53-65

Висновки до розділу 1. - С.66-68

2. Досвід професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії. - С.69-124

2.1. Дидактико-методичні принципи побудови змісту навчальних планів і програм у системі підготовки учителів іноземних мов у Великій Британії. - С.69-90

2.2. Форми і методи підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих закладах освіти. - С.91-101

2.3. Шкільна практика як складова частина професійної освіти у підготовці учителів іноземних мов. - С.102-124

Висновки до розділу 2. - С.125-126

3. Підвищення кваліфікації учителів іноземних мов як засіб їхнього професійного удосконалення. - С.127-183

3.1. Моделі підвищення кваліфікації учителів іноземних мов. - С.128-146

3.2. Форми і методи підвищення кваліфікації учителів іноземних мов. - С.147-160

3.3. Використання позитивного досвіду Великої Британії у підготовці учителів іноземних мов в Україні. - С.161-183

Висновки до розділу 3. - С.184-185

Загальні висновки. - С.186-191

Анотація:

Мета дослідження – вивчити та узагальнити досвід Великої Британії у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов для середніх шкіл з метою його використання в Україні.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки вчителів сучасних іноземних мов для середніх шкіл Великої Британії.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка вчителів іноземних мов для середніх шкіл Великої Британії.

Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні досвіду Великої Британії з проблеми підготовки майбутніх учителів іноземних мов.

378.1:35.5

Б 24

 
Барановська, Людмила Володимирівна.

Особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх офіцерів військового управління тактичного рівня [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Барановська Людмила Володимирівна ; наук. кер. Н. В. Якса ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 320, [6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 187-211

Зміст:

Вступ. - С.3-10

1. Теоретичні засади особистісно орієнтованого підходу до підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня. - С.11-58

1.1. Особистісно орієнтоване навчання майбутніх військових фахівців як наукова проблема. - С.11-25

1.2. Наукові підходи до професійної підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня. - С.26-32

1.3. Аналіз термінологічного апарату дослідження. - С.32-58

Висновки до першого розділу. - С.58-62

2. Модель професійної підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня у контексті особистісно орієнтованого підходу. - С.63-114

2.1. Моделювання підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня у контексті особистісно орієнтованого підходу. - С.63-79

2.2. Проектування професійно-педагогічних умов впровадження особистості орієнтованого підходу у професійній підготовці майбутніх офіцерів управління тактичного рівня. - С.80-101

2.3. Сутність критеріїв та показників готовності майбутніх офіцерів військового управління тактичного рівня до професійної діяльності на засадах особистісної орієнтації. - С.101-114

Висновки до другого розділу. - С.114-119

3. Реалізація моделі підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня на засадах особистісної орієнтації. - С.120-177

3.1. Організація експериментально-дослідницької роботи та стан досліджуваної проблеми. - С.120-129

3.2. Реалізація моделі особистісно орієнтованого підходу до професійної підготовки майбутніх офіцерів тактичної ланки управління. - С.129-155

3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.155-177

Висновки до третього розділу. - С.177-183

Загальні висновки. - С.184-186

Анотація:

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка ефективності моделі впровадження особистісно орієнтованого підходу в професійній підготовці майбутніх офіцерів військового управління тактичного рівня.

Предмет дослідження - модель та професійно-педагогічні умови впровадження особистісно орієнтованого підходу до професійної підготовки майбутніх офіцерів управління у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх офіцерів військового управління.

Публікації. З проблеми дослідження опубліковано 21 наукова праця, з яких 5 у провідних фахових виданнях України, 1 іноземна публікація, методичні рекомендації "Особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх офіцерів військового управління тактичного рівня".

378(9):63

Б 61

 
Білан, Людмила Леонідівна.

Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Білан Людмила Леонідівна ; наук. кер. Стахневич Валентина Іванівна ; Нац. аграр. ун-т. - Житомир, 2007. - 226 с. : табл. - Бібліогр.: с. 186-214. - Дод.: с. 215-226

Зміст:

Вступ. - С.3-11

1. Передумови та становлення вищої аграрної освіти в Україні у XIX ст. - С.12-51

1.1. Стан наукової розробки проблеми. - С.12-21

1.2. Вища аграрна освіта як предмет системного аналізу. - С.21-32

1.3. Політичні та соціально-економічні передумови розвитку аграрної освіти України в ХІХ ст. - С.32-51

Висновки до першого розділу. - С.51-52

2. Стан розвитку вищої аграрної освіти України в XIX ст. - С.53-141

2.1. Початок формування системи аграрної освіти на українських землях. - С.53-81

2.2. Виникнення перших аграрних вищих навчальних закладів України. - С.81-112

2.3. Організаційні засади діяльності аграрних вищих навчальних закладів. - С.112-141

Висновки до другого розділу. - С.141-144

3. Організація навчального процесу в аграрних вищих навчальних закладах в Україні. - С.145-176

3.1. Завдання та зміст аграрної освіти у вищих навчальних закладах в ХІХ – на початку ХХ ст. - С.145-161

3.2. Форми та методи організації навчального процесу у аграрних вищих навчальних закладах. - С.162-177

Висновки до третього розділу. - С.177-178

Висновки. - С.179-185

Анотація:

Мета дослідження – здійснити цілісний історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку вищої аграрної освіти України, виявити та простежити основні тенденції її розвитку, розкрити історично зумовлені зміни в змісті, формах та методах навчально-виховного процесу в аграрних вищих навчальних закладах в ХІХ - на початку ХХ ст.

Предмет дослідження – організаційні засади діяльності та зміст, форми і методи навчально-виховного процесу в аграрних вищих навчальних закладах України в ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – розвиток аграрної освіти України у ХІХ – на початку ХХ ст.

Особистий внесок здобувача у працях, виконаних в співавторстві полягає в підготовці та розробці тем: «Розвиток освіти та педагогічної думки в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.» у програмі навчальної дисципліни «Історія педагогіки та освіти в Україні», а також «Історія становлення та розвитку професії педагога вищої школи» у програмі навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності».

Публікації. Основні теоретичні положення, результати та висновки дисертаційного дослідження відображено у 11 публікаціях, з них 9 – одноосібних, у тому числі 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.2(477.53):74/75"18/19"

Б 68

 
Благова, Тетяна Олександрівна.

Розвиток мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Благова Тетяна Олександрівна ; наук. кер. Хомич Лідія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2006. - 235, [5] с. - Перелік умов. скор.: с. 4. - Бібліогр.: с. 183-222. - Дод.: с. 223-235

Зміст:

Вступ. - С.5-12

1. Теоретико-методологічні основи розвитку мистецьких дисциплін у системі освіти другої половини XIX на початку XX століть. - С.13-81

1.1. Організаційно-правові основи розвитку предметів мистецтва в освітньому процесі другої половини ХІХ – на початку ХХ століть. - С.13-29

1.2. Теоретичні аспекти становлення і розвитку шкільної мистецької освіти. - С.29-45

1.3. Історико-педагогічні передумови розвитку мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини. - С.45

1.3.1. Організаційні засади розвитку системи шкільництва у губернії. - С.45-60

1.3.2. Розвиток культурно-мистецьких процесів Полтавського регіону. - С.60-81

Висновки до розділу 1. - С.81-82

2. Зміст, структура і організація викладання мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини другої половини XIX – на початку XX століть. - С.83-135

2.1. Організація викладання предметів естетичної галузі у початковій школі. - С.83-103

2.2. Місце і роль мистецьких дисциплін у системі середньої освіти. - С.104

2.2.1. Особливості і організація викладання предметів мистецтва у дворянських навчальних закладах губернії. - С.104-118

2.2.2. Художньо-естетичні дисципліни у змісті гімназійної освіти. - С.119-134

Висновки до розділу 2. - С.135-136

3. Розвиток мистецьких дисциплін у професійних навчальних закладах Полтавської губернії. - С.137-177

3.1. Розвиток професійної освіти мистецького спрямування. - С.137-156

3.2. Художньо-естетичний напрям у системі професійної підготовки вчителя. - С.157-176

Висновки до розділу 3. - С.177-178

Загальні висновки. - С.179-182

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати основні тенденції розвитку змісту мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., узагальнити позитивний досвід організації викладання предметів мистецтва і визначити перспективи його використання у сучасних умовах.

Предмет дослідження – основні тенденції розвитку і зміст мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Об’єкт дослідження – процес історичного розвитку мистецьких дисциплін в Україні.

Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 18 одноосібних наукових і науково-методичних статтях, з яких 10 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України; 6 – у збірниках матеріалів конференцій; 2 – у науково-методичних збірниках.

378(374.1)

Б 72

 
Бовсунівська, Наталія Миколаївна.

Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Бовсунівська Наталія Миколаївна ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 231 с. : табл., портр. - Термінол. слов.: с. 4-6. - Бібліогр.: с. 189-216. - Дод.: с. 217-231

Зміст:


Вступ. - С.7-18
1. Витоки та передумови розвитку музичної освіти на Волині. - С.19-85
1.1. Музична освіта України ІХ – ХVІІІ сторіч. - С.19-44
1.2. Музична освіта волинських етнічних меншин. - С.44
1.2.1. Музична освіта польської національної меншини. - С.44-59
1.2.2. Музична освіта єврейського населення. - С.59-71
1.2.3. Музична освіта чеської національної меншини. - С.71-76
1.2.4. Музична освіта в німецьких колоніях. - С.76-80
1.2.5. Русифікаційна політика у сфері культури та освіти у ХІХ ст. - С.80-84
Висновки до розділу 1. - С.85-87
2. Аматорська освіта на теренах Волинської губернії. - С.88-138
2.1. Приватна і позашкільна форма аматорської музичної освіти. - С.88
2.1.1. Музична освіта в маєтках і народних аматорських колективах. - С.88-93
2.1.2. Домашнє та пансіонне навчання музиці. - С.93-98
2.1.3. Курси вчителів музики і вчительські з'їзди. - С.98-101
2.2. Музична освіта в навчальних закладах різних типів. - С.102
2.2.1. Проблеми музичної освіти в духовних навчальних закладах. - С.102-117
2.2.2. Музична освіта в світських навчальних закладах. - С.117-138
Висновки до розділу 2. - С.138-139
3. Професійна музична освіта Волинської губернії кінця XIX – початку XX століття. - С.140-183
3.1. Видатні постаті волинської музичної педагогіки. - С.140
3.2. Спеціальні музичні навчальні заклади. - С.154
3.2.1. Музичні школи та класи. - С.154-157
3.2.2. Житомирське музичне училище в середній музичній освіті. - С.157-166
3.3. Правове та методичне забезпечення роботи мистецьких закладів. - С.166-183
Висновки до розділу 3. - С.183-185
Загальні висновки. - С.186-188

Анотація:

Мета дослідження: цілісно проаналізувати розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) та можливості використання позитивного педагогічного досвіду в умовах реформування сучасної музичної освіти.

Предмет дослідження: зміст, сутність та головні тенденції розвитку музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

Об’єкт дослідження: історичний розвиток музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

Особистий внесок здобувача полягає в одержанні результатів дослідження і здійснення історико-педагогічного аналізу використаних джерел; у виявленні позитивних ідей, досвіду роботи педагогів та навчальних закладів у галузі шкільної музичної освіти; в історичній розвідці недосліджених та малодосліджених імен видатних співаків, композиторів, педагогів-музикантів Волині, які сприяли розвитку шкільної музичної освіти в регіоні у досліджуваний період.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 8 одноосібних наукових статтях, з них 5 у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 3 статті у збірниках матеріалів конференцій.

377.1:369

Б 77

 
Бойчук, Ірина Дмитрівна.

Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Бойчук Ірина Дмитрівна ; наук. кер. С. С. Вітвицька ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 280, [5] с. : табл. - Дод.: с. 180-250. - Бібліогр.: с. 251-280

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.13-56
1.1. Аналіз категоріально-поняттєвого апарату дослідження. - С.13-34
1.2. Становлення та розвиток системи фармацевтичної освіти в Україні. - С.34-57
Висновки до розділу 1. - С.57-59
2. Модель професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі. - С.60-109
2.1. Структурні та функціональні компоненти моделі підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності. - С.60-79
2.2. Наукове обґрунтування та змістова характеристика педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.79-90
2.3. Критерії, показники та рівні професійної компетентності майбутніх фармацевтів. - С.91-110
Висновки до розділу 2. - С.110-113
3. Експериментальна перевірка педагогічних умов та технології професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.114-172
3.1. Програма та етапи експерименту професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.114-132
3.2. Технологія підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності. - С.132-165
3.3. Аналіз результатів дослідження. - С.165-173
Висновки до розділу 3. - С.173-176
Висновки. - С.177-179

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі й педагогічних умов здійснення якісної професійної підготовки фармацевтів.

Предмет дослідження: педагогічні умови та технологія професійної підготовки фармацевтів у коледжі.

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх фармацевтів у коледжі.

Особистий внесок здобувача в праці, виконаній у співавторстві з Н. Андрощук, Є. Хоміком «Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін», полягає в розробці тестів з фармацевтичної хімії, які використовуються для контролю якості знань з професійних дисциплін; у статті, виконаній у співпраці з Є. Хоміком «Адаптація коледжу до Болонської системи освіти» узагальнено теоретичні положення, що характеризують стратегію розвитку фармацевтичної освіти, зокрема у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; у статті, виконаній у співавторстві з Л. Зубрицькою «Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи навчання» теоретично обґрунтовано особливості навчально-методичного забезпечення впровадження нової технології організації навчального процесу при вивченні хімічних дисциплін; у працях, виконаних спільно з Н. Гириною – навчальна програма «Техніка лабораторних робіт» та з Г. Ніжник – навчальна програма «Фармацевтична хімія» визначено зміст зазначених навчальних дисциплін.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено в 18 публікаціях, з яких 13 – одноосібні, в тому числі: 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 2 – у навчально-методичних журналах; 5 – у збірниках матеріалів конференцій; 1 типова навчальна програма.

371.2(09)

Б 82

 
Борейко, Олександр Михайлович.

Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Борейко Олександр Михайлович ; наук. кер. Левківський М. В. ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 239 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 179-206. - Дод.: с. 207-239

Зміст:


Вступ. - С.3-13
1. Соціокультурні й організаційні умови становлення громадських товариств. - С.14-74
1.1. Джерела та історіографія дослідження. - С.14-23
1.2. Соціально-політичні та культурно-освітні передумови становлення громадських товариств Волині. - С.23-50
1.3. Типи громадських товариств та еволюція їх становлення і діяльності. - С.51-74
Висновки до першого розділу. - С.74-76
2. Організація освітньо-виховних закладів та просвітницька діяльність громадських товариств. - С.77-141
2.1. Діяльність товариств у створенні навчально-виховних установ для дітей. - С.77-100
2.2. Організація навчання грамоти серед дорослих. - С.100-120
2.3. Роль церковних братств у розвитку елементарної освіти і культури дітей та дорослих. - С.120-141
Висновки до другого розділу. - С.141-142
3. Навчально-методична та культурницька діяльність громадських товариств Волині. - С.143-172
3.1. Педагогічна та науково-методична діяльність представників громадських товариств. - С.143-156
3.2. Культурницька діяльність активістів громадських товариств. - С.156-172
Висновки до третього розділу. - С.172-173
Загальні висновки. - С.174-178

Анотація:

Метою дослідження є всебічне цілісне висвітлення основних напрямів, змісту, форм і методів просвітницької, організаційної, педагогічної й соціокультурної діяльності громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.), а також виявлення суперечностей, провідних тенденцій та етапів їх розвитку.

Предмет дослідження – організаційні та теоретичні засади просвітницько-педагогічної діяльності громадських товариств на терені Волинсько-Поліського краю зазначеного історичного періоду.

Об’єктом дослідження є просвітницький рух на Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ століть.

Публікації: результати дисертаційного дослідження висвітлено в 9 наукових статтях, з яких – 4 у наукових педагогічних виданнях, а також у методичних рекомендаціях «Громадські товариства Волині: просвітницька діяльність (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)»

373.3(477.82)"1861/1920"

Б 87

 
Бричок, Світлана Борисівна.

Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Бричок Світлана Борисівна ; наук. кер. Колупаєва Тетяна Євстафівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2005. - 237 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 166-183. - Дод.: с. 184-237

Зміст:


Вступ. - С.3-12
1. Церковнопарафіяльні школи в контексті розвитку освіти на Волині другої половини ХІХ – початку ХХ століття. - С.13-69
1.1. Соціальні та історичні умови розвитку народної освіти на Волині. - С.13-31
1.2. Система початкової освіти у Волинській губернії досліджуваного періоду. - С.31-49
1.3. Ґенеза становлення та розвитку церковнопарафіяльних шкіл. - С.50-68
Висновки до першого розділу. - С.69-71
2. Організація педагогічного процесу в церковнопарафіяльних школах Волинської губернії у досліджуваний період. - С.72-121
2.1. Навчально-матеріальна база церковнопарафіяльних шкіл. - С.72-87
2.2. Організація навчального процесу в церковнопарафіяльних школах Волині. - С.88-107
2.3. Специфіка виховного процесу в церковнопарафіяльних школах. - С.107-120
Висновки до другого розділу. - С.121-123
3. Кадрово-методичне забезпечення навчально-виховного процесу церковнопарафіяльних шкіл Волині. - С.124-156
3.1. Підготовка учительських кадрів церковнопарафіяльних шкіл. - С.124-138
3.2. Методичне керівництво педагогічним процесом у церковнопарафіяльних школах. - С.138-155
Висновки до третього розділу. - С.156-158
Загальні висновки. - С.159-165

Анотація:

Мета дослідження: здійснити цілісний історико-педагогічний аналіз джерельної бази з проблем діяльності церковнопарафіяльних шкіл у системі народної освіти Волинської губернії, виявити їх навчально-виховні засади й особливості.

Предмет дослідження: організація та зміст освітньо-виховної діяльності церковнопарафіяльних шкіл на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об’єкт дослідження: комплекс джерел про діяльність народних шкіл на Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Публікації: основні положення і висновки дисертації знайшли відображення в 11 одноосібних наукових працях у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

37.018.2:908(477)(09)

Б 90

 
Бугрій, Володимир Станіславович.

Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах північно-східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Бугрій Володимир Станіславович ; наук. кер. Корж Лариса Вікторівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2006. - 234 с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-209. - Дод.: с. 210-234

Зміст:


Вступ. - С.3-13
1. Науково-педагогічні засади розвитку шкільного краєзнавства в Україні у 20-30 рр. ХХ ст. - С.14-84
1.1. Проблеми теорії та практики краєзнавчої роботи учнів у педагогічній думці України. - С.14-41
1.2. Розробка змісту шкільного краєзнавства у навчальних планах і програмах. - С.41-63
1.3. Зміст і функції краєзнавчої літератури у процесі навчання і розвитку школярів. - С.63-85
Висновки до першого розділу. - С.85-87
2. Організаційні основи системи краєзнавчої роботи учнів загальноосвітніх шкіл північно-східної України. - С.88-173
2.1. Форми і методи вивчення школярами рідного краю у процесі навчання. - С.88-121
2.2. Особливості позанавчальної краєзнавчої роботи учнів. - С.121-146
2.3. Підготовка вчителів до керівництва краєзнавчою діяльністю дітей. - С.146-173
Висновки до другого розділу. - С.173-176
Висновки. - С.177-181

Анотація:

Мета дослідження – здійснити науковий аналіз особливостей формування та реалізації цільових, змістових та організаційних компонентів системи краєзнавчої роботи у школах Північно-Східної України в період найбільшої її активації.

Предмет дослідження – процес становлення та розвитку системи краєзнавчої роботи в загальноосвітніх закладах Північно-Східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.).

Об'єкт дослідження – краєзнавство в трудових школах України у 20-30-х роках ХХ століття.

Публікації: зміст основних положень і результатів дослідження відображено в 9 одноосібних публікаціях автора, з яких 7 надруковано у фахових виданнях ВАК України.

[28:316.422]:321.64(477.81/.82)"1939/1945"

Б 90

 
Булига Ірина Іванівна

Особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду другої світової війни [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Булига Ірина Іванівна ; наук. кер. Шугаєва Людмила Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 208 с. - Бібліогр.: с. 181-208

Зміст:


Вступ. - С.2-7
1. Теоретико-методологічні засади та джерельна база дисертаційного дослідження. - С.8-33
1.1. Історіографія та джерельна база дослідження. - С.8-27
1.2. Теоретико-методологічні засади дослідження. - С.28-33
Висновки до першого розділу. - С.33-34
2. Релігійно-інституційні трансформації на Волині початкового етапу Другої світової війни. - С.35-66
2.1. Стан і тенденції трансформацій християнських конфесій в контексті політики радянської влади на Волині періоду першої радянізації. - С.35-53
2.2. Інституційні трансформації в православ'ї напередодні Великої Вітчизняної війни. - С.54-66
Висновки до другого розділу. - С.66
3. Особливості релігійної політики нацистської влади на Волині періоду нацистської окупації. - С.67-124
3.1. Трансформаційні процеси у християнських конфесіях під впливом релігійної політики нацистської влади. - С.67-76
3.2. Специфіка міжправославних відносин на Волині періоду нацистської окупації. - С.77-96
3.3. Конфесійна політика німецької влади на Волині. - С.96-105
3.4. Християнські конфесії та національно-визвольний рух на Волині. - С.105-124
Висновки до третього розділу. - С.124-125
4. Вплив на релігійно-інституційні зміни політики тоталітарних режимів завершального періоду Другої світової війни. - С.126-152
4.1. Православні конфесії в системі державно-церковних змін на Волині завершального періоду Другої світової війни. - С.126-141
4.2. Конфесійні трансформації в контексті державної політики радянської влади на Волині наприкінці Другої світової війни. - С.141-151
Висновки до четвертого розділу. - С.152-153
5. Рефлексії минулого в релігійних трансформаціях сучасної Волині. - С.154-172
Висновки до п'ятого розділу. - С.172-173
Висновки. - С.174-180

Анотація:

Метою дисертації є здійснення релігієзнавчого аналізу особливостей трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни.

Предмет дослідження становлять особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни.

Об’єктом дисертаційного дослідження є християнські конфесії Волині як релігійний, соціально-історичний та культурний феномен.

Особистий внесок дисертантки. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки, положення наукової новизни одержані автором самостійно в процесі дослідження архівних матеріалів, доробку вітчизняних і зарубіжних світських і церковних авторів.

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових праць, серед яких 6 – у фахових виданнях.

378.091.2

В 19

 
Васильєва, Регіна Юхимівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Васильєва Регіна Юхимівна ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 272, [6] с. : ілюстр., табл. - Дод.: с. 189-236. - Бібліогр.: с. 237-272

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні основи формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. - С.11-60
1.1. Формування безпечної поведінки підлітків як наукова проблема. - С.11-35
1.2. Чинники, що впливають на формування безпечної поведінки підлітків. - С.35-46
1.3. Виховний потенціал позаурочної діяльності у формуванні безпечної поведінки підлітків. - С.46-60
Висновки до розділу 1. - С.60-61
2. Розробка моделі готовності майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. - С.62-107
2.1. Особливості підготовки вчителя до формування безпечної поведінки підлітків. - С.62-70
2.2. Модель готовності майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків. - С.70-96
2.3. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків. - С.96-108
Висновки до розділу 2. - С.108-109
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. - С.110-183
3.1. Програма організації експериментального дослідження та аналіз результатів констатувального етапу експерименту. - С.110-127
3.2. Організація та проведення формувального етапу експерименту. - С.127-165
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.165-182
Висновки до розділу 3. - С.183-184
Висновки. - С.185-188

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити модель готовності та технологію підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності.

Предмет дослідження – технологія підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності.

Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх учителів.

Особистий внесок здобувача в розробці методичних рекомендацій до практичних робіт із безпеки життєдіяльності, підготовлених у співавторстві з Л. М. Семенець, полягає в розробці тестових, ситуаційних, графічних та розрахункових завдань; у науковій статті «Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки школярів у зоні радіаційного контролю», написаній у співавторстві з Р. Г. Андрійчуком, у визначенні змісту, ефективних форм і методів вивчення теми «Радіаційна безпека», у статті «Вивчення функціонального стану організму студентів університету», написаній у співавторстві з Л. М. Семенець, в адаптації методик дослідження до віку студентів та проведенні статистичної й аналітичної обробки результатів тестування функціонального стану організму студентів.

Публікації. Результати дослідження та висновки дисертації відображено в 15 публікаціях автора, з них 8 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, методичних рекомендаціях, програмі спецкурсу.

174-057.16

В 31

 
Вербівський, Дмитрій Сергійович.

Формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Вербівський Дмитрій Сергійович ; наук. кер. Єремєєва В. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 292, [4] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 181-206. - Дод.: с. 206-292

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретико-методологічні основи становлення професійної етики. - С.12-67
1.1. Проблема професійної етики в історико-педагогічному контексті. - С.12-32
1.2. Становлення та розвиток професійної діяльності у галузі мобільного зв'язку. - С.32-42
1.3. Професійна етика як категорія педагогічної науки. - С.42-67
Висновки до першого розділу. - С.67-68
2. Обґрунтування моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку. - С.69-120
2.1. Психолого-педагогічні умови ефективності формування професійної етики працівників у процесі виробничого навчання. - С.69-89
2.2. Розроблення функціональної моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку. - С.89-105
2.3. Особливості застосування «Корпоративної школи професійної етики». - С.105-121
Висновки до другого розділу. - С.121-122
3. Експериментальна перевірка ефективності впровадження моделі формування професійної етики персоналу. - С.121-173
3.1. Програма та основні етапи експериментальної роботи. - С.123-133
3.2. Сучасний стан сформованості професійної етики персоналу центрів обслуговування абонентів (результати констатувального експерименту). - С.133-157
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.157-174
Висновки до третього розділу. - С.174-175
Загальні висновки. - С.176-180

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність авторської моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку в процесі виробничого навчання.

Предмет дослідження: зміст і форми формування професійної етики працівників центрів у процесі виробничого навчання.

Об’єкт дослідження – професійна діяльність персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено в 15 одноосібних публікаціях, із них: 1 навчально-методичний посібник, 5 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 – у збірниках наукових праць і матеріалів науково-практичних конференцій.

271.222(470+571):2-444

В 31

 
Вергелес, Костянтин Миколайович.

Національне в контексті суспільного буття православ'я (на прикладі РПЦ) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Вергелес К. М. ; наук. кер. Филипович Людмила Олександрівна ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди Нац. Акад. наук України. - К., 2011. - 174 с. - Бібліогр.: с. 153-174

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1.1. Національне в контексті суспільного буття православ'я як предмет наукового дослідження. - С.10-39
1.1. Сучасний стан дослідження проблеми вияву національної специфіки православ’я. - С.10-24
1.2. Методологічні засади вивчення взаємозв’язку національного та релігійного: православний дискурс. - С.24-39
Висновки до розділу 1. - С.39-40
2. Православ’я в його релігійно-національних формах. - С.41-77
2.1. Взаємозв’язок релігійного і національного в бутті православних народів. - С.48-62
2.2. Етнофілітизм і кафолічність як концепти східнохристиянського вчення про співвідношення національного і релігійного. - С.62-77
Висновки до розділу 2. - С.77
3. Сучасне російське православ’я в пошуках національної ідентичності. - С.78-148
3.1. Російська православна церква на межі тисячоліть: внутрішні і зовнішні проблеми статусу крізь призму національного. - С.79-106
3.2. Роль РПЦ у формуванні православної ідентичності росіян в контексті національного відродження Росії. - С.106-148
Висновки до розділу 3. - С.148-149
Висновки. - С.150-152

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Мета роботи обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у з'ясуванні національної специфіки російського православ'я в умовах його суспільного буття.

Предмет дослідження – специфіка національних виявів російського православ'я.

Об’єкт дослідження – національні виміри суспільного буття православ'я.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки й положення наукової новизни одержані дисертантом самостійно.

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображені в 11 публікаціях, 5 з яких надруковані у фахових виданнях, затверджених переліком ДАК України.

378.013(076.5)

В 54

 
Вітвицька, Світлана Сергіївна.

Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Вітвицька Світлана Сергіївна ; наук. консультант Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 598 с. : граф., табл. - Дод.: с. 431-527. - Бібліогр.: с. 528-598

Зміст:


Вступ. - С.5-22
1. Теоретико-методологічні засади ступеневої педагогічної освіти. - С.23-104
1.1. Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти. - С.23-42
1.2. Компаративний аналіз моделей ступеневої педагогічної освіти західноєвропейських країн, США та України. - С.42-74
1.3. Становлення магістратури в педагогічній теорії і практиці в Україні та за кордоном: історико-педагогічний аспект. - С.74-104
Висновки до розділу 1. - С.105-109
2. Педагогічна підготовка магістрів у вищих навчальних закладах України. - С.110-188
2.1. Загальнонаукові підходи до проблеми підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. - С.109-140
2.2. Роль і функції педагогіки вищої школи у системі неперервної педагогічної освіти. - С.140-166
2.3. Порівняльний аналіз педагогічної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів у педагогічних і класичних університетах України. - С.166-189
Висновки до розділу 2. - С.189-191
3. Особистісно орієнтоване проектування педагогічної підготовки магістрів. - С.192-258
3.1. Професіограма як модель магістра освіти. - С.192-215
3.2. Функціональні і структурні компоненти моделі педагогічної підготовки магістрів. - С.215-233
3.3. Структура та критерії готовності випускників магістратури до педагогічної діяльності. - С.234-259
Висновки до розділу 3. - С.259-260
4. Психолого-педагогічні та методичні характеристики професійного становлення фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». - С.261-357
4.1. Особливості розвитку особистості у юнацькому віці. - С.261-276
4.2. Формування професійно-педагогічної спрямованості студентів магістратури. - С.277
4.2.1. Особливості професійної спрямованості студентства. - С.277-296
4.2.2. Формування професійно-педагогічної спрямованості магістрантів у вищих навчальних закладах. - С.296-300
4.2.3. Аналіз результатів дослідження професійно-педагогічної спрямованості магістрантів. - С.300-315
4.3. Науково-педагогічна підготовка магістрів. - С.315
4.3.1. Підготовка магістрів до науково-дослідної діяльності. - С.315-327
4.3.2. Підготовка магістрів до інноваційної педагогічної діяльності. - С.327-336
4.4. Науково-методичне забезпечення педагогічної підготовки магістрів. - С.337-358
Висновки до розділу 4. - С.358-360
5. Експериментальна перевірка ефективності моделі педагогічної підготовки магістрів в університеті. - С.361-418
5.1. Програма експериментального дослідження та аналіз стану готовності студентів магістратури до педагогічної діяльності. - С.361-384
5.2. Технологія підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти. - С.384-404
5.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.404-419
Висновки до розділу 5. - С.419-421
Висновки. - С.422-430

Анотація:

Мета дослідження – розробити концептуальні засади розвитку педагогічної підготовки магістрів в Україні на основі ретроспективного аналізу процесу становлення ступеневої педагогічної освіти, виявити основні тенденції й особливості розвитку змісту та форм педагогічної підготовки магістрів, визначити її теоретичні та методичні засади, обґрунтувати перспективні напрями, основні шляхи вдосконалення цього циклу освіти педагогів як особливого системно-цілісного феномена й органічної складової ступеневої педагогічної освіти.

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів освіти в Україні.

Об’єкт дослідження – ступенева вища педагогічна освіта в Україні.

Публікації. Матеріали дослідження знайшли відображення у 145 публікаціях автора, з них 110 одноосібні, серед яких – авторська програма, підручник «Основи педагогіки вищої школи», практикум з педагогіки вищої школи (навчальний посібник) за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури, «Основи педагогіки вищої школи» (методичний посібник) для студентів магістратури, які отримали гриф МОН України; 8 монографій, 21 навчально-методичний посібник, 20 методичних рекомендацій, 85 наукових і науково-методичних праць з проблеми дослідження (з них – 35 у фахових виданнях).

378.1(371)

В 64

 
Вознюк, Лідія Володимирівна.

Гуманістичні засади інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: управлінський аспект [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Вознюк Лідія Володимирівна ; наук. кер. Радул Валерій Вікторович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2008. - 223, [28] с. : табл. - Дод.: с. 176-200. - Бібліогр.: с. 201-223

Зміст:


Вступ. - С.3-86
1. Теоретичні та методологічні засади управління сучасною школою у контексті гуманізації освіти. - С.15-86
1.1. Гуманістична складова в теорії управління загальноосвітнім навчальним закладом. - С.15-43
1.2. Ціннісне спрямування інноваційних змін у системах внутрішкільного управління. - С.43-65
1.3. Педагогічні умови ефективного управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. - С.65-86
Висновки з першого розділу. - С.86-89
2. Модель гуманістично орієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. - С.90-166
2.1. Теоретичне обґрунтування моделі гуманістичноорієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах та основні її характеристики. - С.90-127
2.2. Факторно-критеріальні параметри рівня гуманізації управління інноваційними процесами в системі шкільної освіти. - С.127-154
2.3. Експериментальна перевірка гуманістично орієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. - С.155-166
Висновки з другого розділу. - С.166-169
Висновки. - С.170-175

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці моделі гуманістично орієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах.

Предмет дослідження – гуманістичні засади управління інноваціями в загальноосвітніх навчальних закладах.

Об’єкт дослідження – інноваційна діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Особистий внесок здобувача у праці, виконаній у співавторстві, полягає у підготовці теми: «Життєтворчість особистості у контексті нових освітніх змін»; моделей управління експериментальною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах; програми спецкурсу «Управління інноваційною діяльністю в системі шкільної освіти».

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації знайшли своє відображення у 20 публікаціях здобувача, з них 9 статей – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.2(09)


В 64

 
Вознюк, Олександр Васильович.

Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Вознюк Олександр Васильович ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 290 с. : табл. - Дод.: с. 190-259. - Бібліогр.: с. 260-290

Зміст:


Вступ. - С.3-12
1. Теоретичні засади синергетичної парадигми освіти. - С.13-79
1.1. Синергетична парадигма пізнання в контексті педагогіки. - С.13
1.1.1. Парадигмальні засади синергетики. - С.13-25
1.1.2. Головні особливості педагогічної синергетики. - С.25-33
1.1.3. Синергетичний підхід як метод аналізу освітніх систем. - С.33-45
1.2. Аналіз синергетично орієнтованої педагогічної думки, спрямованої на синергізацію освітніх систем. - С.45
1.2.1. Головні напрями використання синергетичного підходу до аналізу й оптимізації освітніх процесів. - С.45-59
1.2.2. Методологічні та парадигмальні наслідки використання синергетичного підходу в педагогіці. - С.59-64
1.3. Критеріальні ознаки виявлення синергетичних рис та ресурсів педагогічних систем та основні принципи їх синергізації. - С.64-79
Висновки до розділу 1. - С.79-80
2. Головні тенденції розвитку вітчизняної освіти й педагогічної думки та їх теоретико-методологічна рефлексія в контексті синергетичного підходу. - С.81-184
2.1. Синергетичні закономірності розвитку освіти й педагогічної думки. - С.81-84
2.1.1. Розвиток педагогічної думки на локальному рівні. - С.84-89
2.1.2. Синергетична модель актуалізації глобальних та локальних тенденцій розвитку освіти та вітчизняної педагогічної думки. - С.89-94
2. Синергетичні напрями педагогічної думки другої половини ХХ століття. - С.94-95
2.2.1. Системно-структурний етап розвитку педагогічної думки. - С.95-102
2.2.2. Синергетичний етап розвитку педагогічної думки. - С.102-136
2.3. Аналіз імпліцитно присутніх синергетичних аспектів у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття. - С.136-184
Висновки до розділу 2. - С.184-185
Загальні висновки. - С.186-189

Анотація:

Мета дослідження – обґрунтувати пізнавальні ресурси синергетичного підходу як методу аналізу освітніх процесів в історії вітчизняної педагогічної думки.

Предмет дослідження – синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки.

Об’єкт дослідження – процес розвитку вітчизняної педагогічної думки у другій половині ХХ століття.

Особистий внесок здобувача. Основні положення дисертаційного дослідження, викладені у 15 спільних з іншими авторами працях, що увійшли до дисертації, належать автору. У навчальному посібнику «Соціосинергетика та ідеологія держави» (підготовленому у співавторстві з І. Г. Грабаром та М. А. Козловцем) автору належить висвітлення освітніх проблем у контексті синергетичного дискурсу. У навчальному посібнику «Синергетика економічних систем» (виданому у співавторстві з І. Г. Грабаром, Л. Ю. Возною, Є. І. Ходаківським) автору належить обґрунтування головних загальнонаукових положень синергетики, її методологічного апарату, філософської концепції цілісності, фазових переходів, синергетичних основ психології реклами. У монографії «Світ людини: проблеми комплексного вивчення» (написаною у співавторстві з О. Р. Тичиною за матеріалами наукового семінару з синергетики у Житомирському технологічному університеті) автору належить висвітлення універсальної парадигми розвитку та нової синергетичної парадигми освіти.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження автора відображено у 22 наукових працях, серед яких 3 колективні монографії, 2 колективні та 1 одноосібний навчальний посібник, 9 статей надруковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

378(477)(09)"1920/1930"

В 65

 
Войналович, Людмила Петрівна.

Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Войналович Людмила Петрівна ; наук. кер. Місечко Ольга Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 274, [4] с. : табл. - Перелік умов. скор.: с. 3. - Дод.: с. 191-246. - Бібліогр.: с. 247-274

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Професійна освіта педагогічних кадрів для національних меншин в Україні як науково-теоретична та історико-педагогічна проблема. - С.12-81
1.1. Категоріально-понятійний апарат дослідження. - С.12-19
1.2. Чинники формування державної політики щодо національних меншин в імперську добу, період національних урядів та за радянських часів. - С.19-39
1.3. Реалізація освітніх потреб національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст. - С.39-58
1.4. Організаційні форми підготовки педагогічних кадрів для шкіл національних меншин. - С.58-81
Висновки до розділу 1. - С.81-84
2. Змістові та процесуальні особливості професійної підготовки вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні у 20-30-ті рр. ХХ століття. - С.85-184
2.1. Змістові та організаційні характеристики підготовки вчителів для шкіл національних меншин на педагогічних курсах. - С.85-104
2.2. Зміст професійної підготовки вчителів у педтехнікумах для національних меншин. - С.104-126
2.3. Роль ІНО та педагогічних інститутів у підготовці учительських кадрів для шкіл національних меншин. - С.126-151
2.4. Практична професійно-педагогічна підготовка вчителя до роботи в освітніх закладах для національних меншин. - С.151-173
2.5. Актуалізація досвіду підготовки вчителів для національних шкіл в умовах сучасного поліетнічного суспільства. - С.173-184
Висновки до розділу 2. - С.184-186
Висновки. - С.187-190

Анотація:

Мета дослідження – розкрити особливості та тенденції становлення організаційних форм, змістових і процесуальних засад професійної підготовки вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. та окреслити можливості використання набутого досвіду на сучасному етапі професійної підготовки фахівців освітньої галузі.

Предмет дослідження – головні організаційні, змістові, процесуальні особливості, тенденції діяльності закладів професійної підготовки вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ століття.

Об’єктом дослідження є підготовка вчительських кадрів для шкіл національних меншин.

Особистий внесок здобувача у статті, опублікованій у співавторстві з О. Є. Мисечко «Становлення освітніх закладів по підготовці вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні в 20-х роках ХХ століття», полягає у висвітленні шляхів вирішення проблеми кадрового забезпечення шкіл національних меншин в Україні в 20-х рр. ХХ ст.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 9 одноосібних наукових статтях, 6 з яких опубліковано у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України та 1 фахової статті у співавторстві.

378.1

В 68

 
Волощук, Анна Миколаївна.

Формування методичної компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі педагогічної практики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Волощук Анна Миколаївна ; наук. кер. Калініна Лариса Вадимівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 300, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 198-234. - Дод.: с. 235-300

Зміст:


Вступ. - С.5-13
1. Професійна компетентність учителя гуманітарного профілю як педагогічна проблема. - С.14
1.1. Сутність професійної компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю. - С.14-39
1.2. Методична компетентність як ключова складова професійної компетентності майбутнього вчителя. - С.40-62
1.3. Місце педагогічної практики у формуванні методичної компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю. - С.62-91
Висновки до розділу 1. - С.91-92
2. Модель формування методичної компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю у процесі педагогічної практики. - С.93
2.1. Сутність і зміст моделі формування методичної компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю. - С.93-111
2.2. Критерії і показники методичної компетентності майбутнього вчителя-гуманітарія. - С.111-122
Висновки до розділу 2. - С.122-124
3. Реалізація моделі формування методичної компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю. - С.125
3.1. Програма експериментального дослідження і аналіз стану сформованості методичної компетентності майбутнього вчителя-гуманітарія. - С.125-152
3.2. Організація проведення формувального етапу експериментального дослідження. - С.152-172
3.3. Динаміка процесу формування методичної компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю під час педагогічної практики. - С.173-192
Висновки до розділу 3. - С.192-193
Висновки. - С.194-197

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити модель формування методичної компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю в процесі педагогічної практики.

Предмет дослідження: теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка моделі формування методичної компетентності майбутніх учителів-гуманітаріїв у процесі педагогічної практики.

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю.

Публікації. Матеріали дисертації відображено в 13 одноосібних публікаціях загальним обсягом 10,8 авт. арк., серед яких 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 3 статті у збірниках науково-методичних праць, 3 – у збірниках матеріалів наукових конференцій, 1 навчально-методичний посібник.

378.147

В 67

 
Волченко, Ольга Михайлівна.

Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Волченко Ольга Михайлівна ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. - К., 2006. - 261 с. : табл. - Бібліогр.: с. 174-199. - Дод.: с. 200-261

Зміст:


Вступ. - С.3-11
Теоретичні засади професійної комунікативної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. - С.12-78
1.1. Комунікативна компетенція як компонент професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. - С.12-35
1.2. Модель комунікативної компетенції. - С.35-60
1.3. Критерії та рівні сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів. - С.60-79
Висновки до розділу 1. - С.79-81
2. Педагогічне забезпечення процесу формування комунікативної компетенції. - С.82-167
2.1. Педагогічні умови формування комунікативної компетенції у професійній підготовці. - С.82-113
2.2. Особливості впровадження моделі формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. - С.113-151
2.3. Динаміка процесу формування комунікативної компетенції. - С.151-158
2.4. Рекомендації щодо вдосконалення процесу формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. - С.158-168
Висновки до розділу 2. - С.168-170
Висновки. - С.170-174

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови ефективного формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов під час професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах.

Предмет дослідження – педагогічні умови, що забезпечують формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов як інтегруючого компонента їхньої професійної компетентності.

Об’єктом дослідження є процес професійної комунікативної підготовки майбутніх учителів іноземних мов.

Публікації. За результатом дисертаційного дослідження опубліковано 9 одноосібних наукових праць, з них 6 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.

378.14

Г 12

 
Гагіна, Наталія Вікторівна.

Педагогічні умови формування у майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії у ситуації конфлікту [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Гагіна Наталія Вікторівна ; наук. кер. Костюшко Ю. О. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 275, [4] с. : табл. - Дод.: с. 190-245. - Бібліогр.: с. 245-275

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні засади конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів у ситуації конфлікту. - С.11-70
1.1. Основні наукові підходи до проблеми взаємодії: міждисциплінарний аналіз. - С.11-34
1.2. Сутність конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.34-56
1.3. Особливості конструктивної міжособистісної взаємодії менеджера в ситуації конфлікту. - С.56-70
Висновки до розділу 1. - С.70-73
2. Формування вмінь конструктивної взаємодії майбутніх фахівців-менеджерів. - С.74-127
2.1. Уміння конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів у ситуації конфлікту. - С.74-94
2.2. Педагогічні умови формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії. - С.94-114
2.3. Модель формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.114-127
Висновки до розділу 2. - С.127-129
3. Організація й аналіз дослідно-експериментальної роботи. - С.130-182
3.1. Технологія формування вмінь конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів. - С.130-159
3.2. Аналіз результатів експериментального дослідження рівнів сформованості вмінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.159-182
Висновки до розділу 3. - С.182-185
Висновки. - С.186-189

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати педагогічні умови формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту та перевірити їх ефективність за допомогою експериментальної технології.

Предмет дослідження – педагогічні умови та технологія формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту.

Об’єкт дослідження – підготовка майбутніх менеджерів до професійної діяльності.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено в 9 одноосібних публікаціях, серед яких 7 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

37(09)(477)"19"

Г 15

 
Галів, Микола Дмитрович.

Проблема формування характеру особистості в історії розвитку української педагогічної думки (60-ті роки ХІХ – 60-ті роки ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Галів Микола Дмитрович ; наук. кер. Вишневський Омелян Іванович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 251, [3] с. - Бібліогр.: с. 183-222. - Дод.: с. 223-251

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Суспільно-історичні передумови становлення проблематики формування характеру людини в українській педагогіці. - С.12-59
1.1. Стан характерологічної проблематики у філософській та психолого-педагогічній думці. - С.12-29
1.2. Завдання виховання характеру особистості в українській педагогіці в умовах зародження громадянського суспільства. - С.29-45
1.3. Тоталітарне суспільство і проблема формування характеру особистості. - С.45-59
Висновки до першого розділу. - С.59-60
2. Психолого-педагогічне трактування сутності характеру в українській думці 60-х рр. XIX – 60-х рр. XX ст. - С.61-102
2.1. Поняття «характер» в українській педагогіці. - С.61-75
2.2. Структура характеру особистості у працях вітчизняних педагогів. - С.75-88
2.3. Обґрунтування вченими-педагогами чинників формування характеру. - С.88-102
Висновки до другого розділу. - С.102-103
3. Прикладні аспекти виховання характеру особистості в українській педагогічній думці (1860-1960 рр.). - С.104-176
3.1. Оцінка українськими педагогами ролі виховних інституцій у формуванні характеру особистості. - С.104-120
3.2. Діяльність вихованця як визначальна умова виховання характеру. - С.120-140
3.3. Методи виховання характеру в працях українських педагогів. - С.140-152
3.4. Самовиховання як головний шлях формування характеру. - С.152-166
3.5. Ідеї українських педагогів-характерологів і сучасність. - С.166-176
Висновки до третього розділу. - С.176-177
Загальні висновки. - С.178-182

Анотація:

Мета дослідження – ретроспективний системний аналіз поглядів українських педагогів 60-х рр. ХІХ – 60-х рр. ХХ ст. на формування характеру особистості та визначення можливостей використання їхніх ідей в сучасних умовах.

Предмет дослідження – психолого-педагогічний процес формування характеру людини у працях учених-педагогів.

Об’єкт дослідження – характерологічна спадщина українських педагогів ХІХ-ХХ ст.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 17 одноосібних публікаціях, з них 1 монографія та 12 статей у фахових наукових збірниках та журналах, затверджених ВАК України.

371.7:616-084:613.955

Г 67

 
Горай, Ольга Віцентіївна.

Підготовка майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Горай Ольга Віцентіївна ; наук. кер. Ковальчук Валентина Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 315 с. : табл. - Бібліогр.: с. 196-225. - Дод.: с. 226-315

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні основи підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.12-81
1.1. Історичний аналіз проблеми санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи. - С.12-30
1.2. Сутність та взаємозв'язок базових понять дослідження. - С.30-55
1.3. Санітарно-гігієнічне виховання і профілактична робота зі школярами у діяльності медичних сестер (фельдшерів) як педагогічна проблема. - С.55-82
Висновки до розділу 1. - С.82-84
2. Модель підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.85-127
2.1. Рівневий аналіз готовності майбутніх сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами. - С.85-103
2.2. Зміст та структура підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.103-128
Висновки до розділу 2. - С.128-130
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами. - С.131-189
3.1. Програма та методика проведення експериментальної роботи. - С.131-151
3.2. Впровадження моделі підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.151-165
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.165-190
Висновки до розділу 3. - С.190-191
Висновки. - С.192-195

Анотація:

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці моделі підготовки майбутніх медсестер (фельдшерів) до здійснення санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка медичних сестер (фельдшерів) у навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації.

Публікації. Результати дослідно-експериментальної роботи викладено у 20 одноосібних публікаціях, 5 – у провідних фахових виданнях України.

378:001.891

Г 70

 
Горобець, Сергій Миколайович.

Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій навчання [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Горобець Сергій Миколайович ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 293 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 184-211. - Дод.: с. 212-293

Зміст:


Вступ. - С.5-13
1. Теоретичні засади формування професійної компетентності сучасного фахівця економічного профілю. - С.14-82
1.1. Аналіз поняттєво-термінологічного апарату дослідження. - С.14-38
1.2. Ретроспективний аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій в економічній освіті. - С.39-61
1.3. Педагогічний потенціал комп’ютерно орієнтованих технологій навчання при підготовці студентів економічних спеціальностей. - С.62-80
Висновки до розділу 1. - С.81-82
2. Модель формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей. - С.83-126
2.1. Змістова структура професійної компетентності майбутніх економістів. - С.83-101
2.2. Модель формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій навчання. - С.102-124
Висновки до розділу 2. - С.125-126
3. Експериментальна перевірка моделі формування професійної компетентності економістів з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій навчання. - С.127-180
3.1. Програма та етапи експериментального дослідження. - С.127-141
3.2. Організаційно-методичне та програмне забезпечення процесу формування професійної компетентності майбутніх економістів з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій навчання. - С.142-161
3.3. Узагальнення результатів експериментального дослідження. - С.162-177
Висновки до розділу 3. - С.178-180
Висновки. - С.181-183

Анотація:

Мета дослідження – розробити модель формування професійної компетентності майбутніх економістів з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання та експериментально перевірити її ефективність.

Предмет дослідження – комп’ютерно орієнтовані технології навчання як засіб формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей.

Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у 18 наукових працях, з них 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України; 3 підрозділи у колективних монографіях; 1 навчальний посібник, рекомендований МОН України для студентів ВНЗ; 1 стаття у збірнику наукових праць, 6 тез доповідей на конференціях, 1 методичні рекомендації. Усі публікації одноосібні.

111.11:316.3:27-423.42

Г 70

 
Горохова, Людмила Вікторівна.

Страх як екзистенціал буття сучасної людини: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Горохова Людмила Вікторівна ; наук. кер. Козловець Микола Адамович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 182 с. - Бібліогр.: с. 161-182

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Страх як предмет соціально-філософського пізнання. - С.11-59
1.1. Теоретико-методологічні засади дослідження феномену страху. - С.11-23
1.2. Основні підходи до вирішення проблеми страху в історії соціально-філософської думки. - С.23-59
Висновки до розділу 1. - С.59-62
2. Екзистенціал страху в соціокультурному просторі сучасної людини. - С.63-117
2.1. Сутнісні виміри страху як екзистенціалу людського буття. - С.63-87
2.2. Види й соціальні функції екзистенціалу страху. - С.87-105
2.3. Тривога й страх як феномени соціального буття людини. - С.105-118
Висновки до розділу 2. - С.118-120
3. Страх як фактор соціального буття людини в умовах глобалізаційних процесів. - С.121-148
3.1. Глобалізаційні зміни як чинник соціальних страхів людини. - С.121-139
3.2. Страхи і ризики українського суспільства за умов трансформаційних процесів. - С.139-149
Висновки до розділу 3. - С.149-151
Висновки. - С.152-160

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексний соціально-філософський аналіз страху як екзистенціалу буття людини в умовах глобальних соціокультурних змін.

Предметом дослідження є багатовимірність виявів соціального страху як екзистенціалу людського буття в сучасному світі.

Об’єкт дослідження – страх як форма буття людини в соціальному середовищі.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою автора. Висновки та положення наукової новизни сформульовані автором самостійно, на основі власних досліджень.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 17 публікаціях, з них 7 статей (5 – опубліковано у фахових виданнях) та 10 тез виступів на наукових конференціях і круглих столах.

371.13:378(410)

Г 82

 
Григор'єва, Тетяна Юріївна.

Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Григор’єва Тетяна Юріївна ; наук. кер. Лещенко Марія Петрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 238, [3] с. : табл. - Дод.: с. 180-210. - Бібліогр.: с. 211-238

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретичні основи освіти дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. - С.12-59
1.1. Освіта дорослих як педагогічна проблема. - С.12-25
1.2. Системи освіти дорослих у Великобританії в історико-педагогічній ретроспективі. - С.25-60
Висновки до розділу 1. - С.60-63
2. Зміст та організація підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. - С.64-135
2.1. Концептуальні засади підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у Великій Британії. - С.64-93
2.2. Змістовий аналіз програмного забезпечення освіти дорослих у закладах формальної і неформальної освіти. - С.93-113
2.3. Форми і методи підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих. - С.113-136
Висновки до розділу 2. - С.136-140
3. Забезпечення ефективної професійної підготовки вчителя до освіти дорослих. - С.141-172
3.1. Контроль та оцінювання професійної готовності вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. - С.141-157
3.2. Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти України. - С.157-173
Висновки до розділу 3. - С.173-175
Загальні висновки. - С.176-179

Анотація:

Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз професійної підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у Великій Британії та обґрунтувати можливості використання позитивного досвіду в системі педагогічної освіти України.

Предмет дослідження: теоретичні основи, зміст, форми і методи підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії.

Об’єкт дослідження: система неперервної професійної освіти Великої Британії.

Публікації: основний зміст дисертаційної роботи відображено у 10 одноосібних публікаціях, з них 1 – методичні рекомендації, 5 статей – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.132:009

Г 94

 
Гуманкова, Ольга Сергіївна.

Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуманкова Ольга Сергіївна ; наук. кер. Калініна Лариса Вадимівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 254, [4] с. : граф., табл., схеми. - Дод.: с. 188-228. - Бібліогр.: с. 229-254

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.12-79
1.1. Зміст та структура професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. - С.12-37
1.2. Теоретичні основи використання диференційованого підходу. - С.37-59
1.3. Сутність диференційованого підходу в навчанні. - С.59-79
Висновки до розділу 1. - С.79-81
2. Модель підготовки вчителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.82-132
2.1. Критерії та показники рівня професійної готовності вчителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.82-98
2.2. Стан професійної підготовки вчителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.98-119
2.3. Структурні компоненти моделі підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.119-133
Висновки до розділу 2. - С.133-134
3. Технологія підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.135-180
3.1. Програма експериментальної роботи та результати констатувального етапу експерименту. - С.135-144
3.3. Динаміка процесу підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.167-181
Висновки до розділу 3. - С.181-182
Загальні висновки. - С.183-188

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати модель, розробити та експериментально перевірити технологію підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні.

Предмет дослідження: модель підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні.

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 16 публікаціях автора, з яких 8 статей у провідних фахових виданнях, 2 тези доповідей на наукових конференціях, 1 розділ у навчальному посібнику та 1 навчально-методичний посібник.

373.1:50(477.4)"18/19"(043)

Г 97

 
Гуцал, Людмила Антонівна.

Розвиток шкільної природничої освіти на правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Гуцал Людмила Антонівна ; наук. кер. Шоробура Інна Михайлівна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т. ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Поділ., 2011. - 240 с. : табл. - Дод.: с. 176-190. - Бібліогр.: с. 191-240

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Розвиток природничої освіти як науково-теоретична та історико-педагогічна проблема. - С.11-46
1.1. Шкільна природнича освіта як предмет історико-педагогічного дослідження. - С.11-35
1.2. Історіографія розвитку шкільної природничої освіти. - С.35-46
Висновки до розділу 1. - С.46-49
2. Організаційно-змістові характеристики розвитку природничої освіти в другій половині ХІХ століття. - С.50-106
2.1. Соціально-економічні, політичні та педагогічні чинники розвитку шкільної природничої освіти. - С.50-64
2.2. Зміст предметів природничого циклу (плани, програми, підручники). - С.64-91
2.3. Методика викладання предметів природознавчого циклу. - С.91-106
Висновки до розділу 2. - С.106-108
3. Особливості розвитку природничої освіти на початку ХХ століття. - С.109-169
3.1. Стан розвитку шкільної природничої освіти на початку ХХ століття. - С.109-120
3.2. Еволюція змісту й засобів навчання природничих предметів у школі. - С.120-134
3.3. Удосконалення методів і форм навчання природничих дисциплін. - С.134-151
3.4. Особливості методики викладання дисциплін природничого циклу українськими педагогами початку ХХ століття. - С.151-169
Висновки до розділу 3. - С.169-171
Загальні висновки. - С.172-175

Анотація:

Мета дослідження – на основі цілісного конструктивно-критичного аналізу ґенези шкільної природничої освіти на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. виявити й узагальнити зміст, чинники та основні етапи її розвитку.

Предмет дослідження – організаційно-змістові характеристики форм, методів та засобів шкільної природничої освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об’єкт дослідження – шкільна природнича освіта на Правобережній Україні.

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено у 19 одноосібних публікаціях, з них – 12 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 8 – у матеріалах конференцій.

371.134:373.61

Г 97

 
Гуцан, Тетяна Григорівна.

Формування готовності майбутнього вчителя економіки до профільного навчання старшокласників [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуцан Тетяна Григорівна ; наук. кер. Юр'єва Катерина Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2011. - 311, [3] с. : табл. - Дод.: с. 173-284. - Бібліогр.: с. 285-311

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичні засади формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників. - С.12-84
1.1. Профільне навчання економіці в загальноосвітніх навчальних закладах: сутність, етапи становлення, проблеми. - С.12-33
1.2. Особливості професійної діяльності вчителя економіки. - С.33-46
1.3. Готовність майбутніх учителів економіки до професійної діяльності в умовах профільного навчання як психолого-педагогічна проблема. - С.46-58
1.4. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання учнів старших класів. - С.58-84
Висновки до розділу 1. - С.84-86
2. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів економіки до професійної роботи у профільних класах. - С.87-166
2.1. Загальна методика організації та проведення експерименту. - С.87-109
2.2. Експериментальна реалізація умов формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання учнів старших класів. - С.109
2.2.1. Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх учителів економіки до професійної діяльності в умовах профільного навчання. - С.109-121
2.2.2. Формування позитивної мотивації до профільного навчання старшокласників. - С.121-131
2.2.3. Підвищення якісного рівня діяльності кафедри відповідної спеціалізації та моніторинг змін у процесі підготовки майбутніх фахівців. - С.131-144
2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.144-166
Висновки до розділу 2. - С.166-168
Висновки. - С.169-172

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників у процесі професійної підготовки у педагогічних ВНЗ.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів економіки.

Особистий внесок автора у роботах, опублікованих у співавторстві, у навчально-методичному посібнику «Курс економічної теорії» полягає у викладенні теми «Соціальна політика держави» та практикуму до неї (питання для самоперевірки, тестові і розрахункові завдання); у науково-методичних матеріалах «Практична підготовка студентів спеціальності 6.030501, 7.030501 – «Економічна теорія» заочної форми навчання: програми практик та рекомендації щодо їх проведення» – рекомендації до навчально-виробничої практики та розроблені індивідуальні науково-дослідні завдання для студентів.

378:17.022.1

Д 18

 
Данильчук, Лариса Олексіївна.

Формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Данильчук Лариса Олексіївна ; наук. кер. Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 261, [10] с. : мал., табл. - Перелік умов. скор.: с. 3. - Бібліогр.: с. 193-214. - Дод.: с. 215-261

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні основи проблеми формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.13-78
1.1. Методологічні основи та категорійний аналіз базових понять дослідження. - С.13-41
1.2. Історичний аспект проблеми формування іміджу. - С.41-65
1.3. Структура іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.65-78
Висновки до першого розділу. - С.78-79
2. Особливості формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.80-146
2.1. Соціально-педагогічні основи ситуаційної методики навчання. - С.80-86
2.2. Сутнісна характеристика ситуаційної методики навчання. - С.86-105
2.3. Впровадження «кейс-методу» у контексті формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.105-146
Висновки до другого розділу. - С.146-147
3. Експериментальне дослідження формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.148-186
3.1. Визначення рівня сформованості професійно-особистісного іміджу працівників фінансово-економічного профілю. - С.148-170
3.2. Аналіз та узагальнення результатів формуючого етапу експерименту. - С.170-186
Висновки до третього розділу. - С.186-188
Висновки. - С.189-192

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічну технологію формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю на основі застосування «кейс-методу».

Предмет дослідження: зміст, форми, методи, засоби формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічних структур як складова професійної підготовки у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю.

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю.

З теми роботи дисертації опубліковано 20 одноосібних наукових і науково-методичних праць: 12 статей, зокрема 5 із них у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 навчальні посібники, зокрема 1 за рекомендацією МОН України, 1 презентаційна брошура.

37

Д 21

 
Даюк, Жанна Юріївна.

Культурно-просвітницька діяльність викладачів та випускників Кременецького ліцею в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Даюк Жанна Юріївна ; наук. кер. Афанасьєв Ю. Л. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 252 с. : портр. - Дод.: с. 197-223. - Бібліогр.: с. 224-252

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Становлення та розвиток Кременецького ліцею як історико-педагогічна проблема. - С.10-50
1.1. Базові теоретичні підходи та категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження. - С.10
1.1.1. Характеристика базових теоретичних підходів до проблеми дослідження. - С.10-18
1.1.2. Загальна характеристика категоріально-понятійного апарату роботи. - С.18-25
1.2. Історіографія культурно-просвітницької діяльності викладачів і випускників Кременецького ліцею (ХІХ - початок ХХ ст.). - С.25-34
1.3. Головні передумови становлення культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею. - С.35-50
Висновки до розділу 1. - С.50-53
2. Зміст та форми культурно-просвітницької діяльності організаторів Кременецького ліцею та його педагогічного колективу. - С.54-104
2.1. Культурно-просвітницька діяльність організаторів Волинської гімназії та їх роль у діяльності Кременецького ліцею. - С.54-79
2.2. Педагогічний колектив ліцею як осередок культурно-просвітницької діяльності в регіоні та в Україні. - С.79-104
Висновки до розділу 2. - С.104-107
3. Сутність та специфіка культурно-просвітницької діяльності випускників Кременецького ліцею у XIX – на початку XX ст. - С.108-188
3.1. Головні характеристики культурно-просвітницької діяльності в середовищі вихованців Кременецького ліцею (1805-1834). - С.108-131
3.2. Вплив Кременецького ліцею на культурно-просвітницькі традиції регіону. - С.131-147
3.3. Культурно-просвітницька діяльність викладачів і випускників Кременецького ліцею після його скасування в Україні та за кордоном. - С.147-188
Висновки до розділу 3. - С.188-191
Загальні висновки. - С.192-196

Анотація:

Мета дослідження полягає в цілісному вивченні специфіки змісту й форм культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею в ХІХ – на початку ХХ ст.

Предметом дослідження є сутність, зміст та специфіка культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею в ХІХ – на початку ХХ ст.

Об’єкт дослідження – культурно-просвітницька діяльність Кременецького ліцею (ХІХ – початок ХХ ст.).

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження викладено в 11 одноосібних публікаціях автора, 7 з яких – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 4 – у збірниках матеріалів конференцій.

37.034(73)

Д 58

 
Довгань, Лариса Іванівна.

Концепції морального виховання учнів у сучасній педагогічній науці США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Довгань Лариса Іванівна ; наук. кер. Галузяк Василь Михайлович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2006. - 266, [4] с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-208. - Дод.: с. 209-266

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретичні засади морального виховання у педагогіці США. - С.12-77
1.1. Проблема морального виховання в американській педагогіці. - С.12-29
1.2. Історичний розвиток концепцій морального виховання у педагогіці США. - С.30-57
1.3. Систематизація концепцій морального виховання у сучасній педагогічній науці США. - С.57-77
Висновки до І розділу. - С.77-80
2. Основні концептуальні підходи до морального виховання особистості у сучасній педагогіці США. - С.81-174
2.1. Концепція осмислення цінностей. - С.81-102
2.2. Концепція морального розвитку. - С.103-120
2.3. Концепція виховання характеру. - С.120-135
2.4. Аналітичний підхід до морального виховання. - С.135-147
2.5. Діяльнісний підхід до морального виховання. - С.148-164
2.6. Рекомендації щодо використання американського досвіду організації морального виховання в Україні. - С.164-174
Висновки до ІІ розділу. - С.174-177
Загальні висновки. - С.178-182

Анотація:

Мета дослідження: визначити та проаналізувати основні концепції морального виховання учнів у педагогіці США, з’ясувати їх виховний потенціал і можливості використання у вітчизняній виховній практиці.

Предмет дослідження: сутність і розвиток концепцій морального виховання учнів у сучасній педагогіці США.

Об’єкт дослідження: моральне виховання учнів у педагогічній науці США.

Публікації за темою дисертації. Основні положення та висновки дослідження знайшли відображення у 8 одноосібних публікаціях, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях та 1 методичні рекомендації.

371.13:371.315

Ж 72

 
Жиляєва, Юлія Миколаївна.

Застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Жиляєва Юлія Миколаївна ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 261, [5] с. : табл., граф. - Дод.: с. 180-226. - Бібліогр.: с. 227-261

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретичні засади застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов. - С.12-60
1.1. Історичні передумови застосування методу проектів у професійній підготовці вчителя. - С.12-28
1.2. Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов. - С.28-53
1.3. Парадигми організації проектної діяльності. - С.53-61
Висновки до розділу 1. - С.61-62
2. Побудова моделі готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-педагогічної діяльності на засадах проектної діяльності. - С.63-102
2.1. Особливості змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. - С.63-81
2.2. Метод проектів у контексті професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов. - С.81-93
2.3. Модель готовності вчителя іноземних мов до професійно-педагогічної діяльності на засадах проектної діяльності як результат відповідної підготовки. - С.93-103
Висновки до розділу 2. - С.103-105
3. Експериментальна перевірка впровадження технології застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов. - С.106-172
3.1. Програма експериментальної роботи та результати констатувального етапу експерименту. - С.106-119
3.2. Експериментальна технологія застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов. - С.119-162
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.162-173
Висновки до розділу 3. - С.173-176
Висновки. - С.177-180

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність експериментальної технології застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов.

Предмет дослідження: технологія застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов з урахуванням предметної спеціалізації.

Об’єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів іноземних мов.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 13 публікаціях, серед яких 7 – у провідних фахових виданнях України, 3 – у збірниках наукових праць, 1 – у науково-періодичному виданні, 1 розділ монографії, 1 методичні рекомендації.

37(092):792.8.011.26"19.50-90"

Ж 73

 
Жиров, Олександр Анатолійович.

Розвиток української народної хореографії у мистецько-педагогічній спадщині та діяльності К. Василенка (50-90 роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Жиров Олександр Анатолійович ; наук. кер. Бойко Алла Микитівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2007. - 267,[4] с. : фотогр., табл. - Дод.: с. 184-234. - Бібліогр.: с. 235-267

Зміст:


Вступ. - С.3-13
1. Соціально-педагогічні передумови становлення й розвитку теоретичних ідей і практичного досвіду К. Василенка. - С.14-86
1.1. Соціально-педагогічні передумови відродження й розвитку народної хореографії в Україні як культурно-освітнього феномена в післявоєнний період. - С.14-34
1.2. Творчість видатних українських хореографів та її вплив на формування мистецько-педагогічної концепції К. Василенка. - С.35-62
1.3. Основні чинники та етапи становлення мистецько-педагогічної діяльності К. Василенка, її народознавчого спрямування. - С.62-86
Висновки до розділу 1. - С.86-89
2. Засоби розвитку української народної хореографії в педагогічних пошуках К. Василенка. - С.90-159
2.1. Педагогічний досвід розвитку народної хореографії засобами фольклору в самодіяльних танцювальних ансамблях «Дніпро» і «Дарничанка». - С.90-123
2.2. Лексика українського народно-сценічного танцю і педагогічні прийоми її актуалізації та вдосконалення в творчій спадщині К. Василенка. - С.123-138
2.3. Розвиток К. Василенком української народної хореографії та систематизація його теоретико-педагогічних ідей на посаді першого завідувача кафедри хореографії Київського державного інституту культури. - С.138-161
Висновки до розділу 2. - С.159-162
3. Актуалізація педагогічних ідей та досвіду К. Василенка в сучасних умовах. - С.162-178
Висновки до розділу 3. - С.178-179
Загальні висновки. - С.180-183

Анотація:

Мета дослідження – на основі систематизації в мистецько-педагогічній спадщині К. Василенка народознавчих ідей та узагальнення його творчої діяльності виявити внесок педагога-митця в розвиток української народної хореографії й здійснити актуалізацію його ідей та досвіду в сучасних умовах.

Предмет дослідження – народна хореографія в мистецько-педагогічній спадщині та творчій діяльності К. Василенка (50-90 роки ХХ ст.).

Об’єкт дослідження – мистецько-педагогічна спадщина та творча діяльність К. Василенка.

Особистий внесок здобувача полягає в дослідженні розвитку української народної хореографії в мистецько-педагогічній спадщині та діяльності К. Василенка та здійсненні актуалізації його ідей і досвіду в сучасних умовах.

378:371.132

З-22

 
Залібовська-Ільніцька, Зоя Володимирівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Залібовська-Ільніцька Зоя Володимирівна ; наук. кер. Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 250, [4] с. : табл. - Дод.: с. 189-210. - Бібліогр.: с. 211-250

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.13-101
1.1. Історико-педагогічний аспект розвитку проблеми мовленнєвої комунікації як складової професійної підготовки майбутніх учителів. - С.13-34
1.2. Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.34-54
1.3. Базові поняття та категорії дослідження. - С.54-78
1.4. Особливості формування комунікативної компетентності молодшого школяра. - С.78-100
Висновки до першого розділу. - С.101-106
2. Технологія підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.107-180
2.1. Обґрунтування структурних компонентів авторської технології. - С.107-141
2.2. Упровадження технології підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.141-166
2.3. Узагальнення результатів формувального етапу експерименту. - С.166-181
Висновки до другого розділу. - С.180-184
Загальні висновки. - С.185-188

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити технологію підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів.

Предмет дослідження: технологія підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів.

Об’єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено в 17 одноосібних наукових працях, 2 праці у співавторстві, з них 1 – методичні рекомендації і монографія, 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 10 статей у збірниках наукових праць.

371.2.034(73)(091)

З-34

 
Зарва, Ольга Миколаївна.

Моральне виховання студентів вищих навчальних закладів США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Зарва Ольга Миколаївна ; наук. кер. Жуковський Василь Миколайович ; Нац. ун-т «Остроз. акад.». - Острог, 2011. - 245 с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-221. - Дод.: с. 222-245

Зміст:


Вступ. - С.4-14
1. Теоретичні аспекти морального виховання студентів вищих навчальних закладів США. - С.15-60
1.1. Проблема морального виховання в сучасній американській вищій освіті як предмет наукового дослідження. - С.15-33
1.2. Стан морального виховання у вищих навчальних закладах США. - С.33-43
1.3. Роль світських та релігійних інститутів у становленні моральних цінностей американських студентів. - С.43-60
Висновки до першого розділу. - С.60-62
2. Моральне виховання студентів американських вищих навчальних закладів у процесі аудиторної діяльності. - С.63-136
2.1. Модель реалізації процесу морального виховання американських студентів в навчальній діяльності. - С.63-76
2.2. Вплив навчальних програм на процес морального виховання студентів вищих навчальних закладів США. - С.76-108
2.3. Місце і роль дисциплін морально-етичного змісту в навчальному процесі американських закладів вищої освіти. - С.108-118
2.4. Методи формування морально-ціннісної системи виховання американських студентів на заняттях. - С.118-136
Висновки до другого розділу. - С.136-139
3. Моральне виховання у позааудиторній діяльності студентів вищих навчальних закладів США. - С.140-175
3.1. Основні напрями діяльності студентських організацій в реалізації процесу морального виховання американських студентів. - С.140-162
3.2. Моральне виховання студентів американських вищих навчальних закладів в умовах соціально-побутового життя у кампусі. - С.162-169
3.3. Методичні рекомендації використання американського досвіду у процесі морального виховання студентів в Україні. - С.169-175
Висновки до третього розділу. - С.175-177
Загальні висновки. - С.178-181

Анотація:

Мета дослідження – здійснити аналіз процесу морального виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах США, дослідити його стан, виявити проблеми та визначити тенденції морального виховання в навчальній і позанавчальній роботі.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи й засоби морального виховання студентів американських вищих навчальних закладів у процесі навчальної і позанавчальної роботи.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах США.

Публікації: основні положення дисертаційного дослідження викладені у 14 публікаціях (з них 6 – у наукових виданнях).

378.046.4:355.237:327.56

З-38

 
Захарчишина, Юлія Михайлівна.

Педагогічні умови підготовки офіцерів збройних сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Захарчишина Юлія Михайлівна ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 348, [7] с. : граф., табл. - Дод.: с. 187-308. - Бібліогр.: с. 309-348

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичні засади соціокультурної діяльності миротворчого спрямування. - С.12-77
1.1. Підготовка до соціокультурної діяльності як педагогічна проблема. - С.12-42
1.2. Особливості соціокультурної діяльності миротворчого спрямування. - С.43-61
1.3. Структура соціокультурної компетентності офіцера-миротворця. - С.61-77
Висновки до першого розділу. - С.77-78
2. Розробка моделі соціокультурної підготовки військових фахівців-миротворців. - С.79-120
2.1. Педагогічні умови соціокультурної миротворчої підготовки офіцерів. - С.79-96
2.2. Модель підготовки офіцерів ЗСУ до соціокультурної діяльності миротворчого спрямування. - С.96-119
Висновки до другого розділу. - С.120-121
3. Експериментальне дослідження ефективності реалізації педагогічних умов підготовки офіцерів-миротворців до соціокультурної діяльності. - С.122-180
3.1. Експериментальна програма організації дослідження. - С.122-137
3.2. Методика проведення формувального етапу експерименту. - С.137-155
3.3. Динаміка формування миротворчої соціокультурної компетентності офіцерів ЗСУ. - С.155-180
Висновки до третього розділу. - С.180-183
Загальні висновки. - С.183-186

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність реалізації педагогічних умов професійної підготовки офіцерів ЗСУ до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст та методика підготовки офіцерів-миротворців Збройних Сил України до професійної соціокультурної діяльності.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка офіцерів Збройних Сил України.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 20 одноосібних наукових публікаціях, серед яких методичні рекомендації щодо підготовки офіцерів Збройних Сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях, 10 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 – у збірниках наукових праць і конференцій.

378.6:33

І 23

 
Іванцова, Оксана Петрівна.

Застосування модульно-рейтингової системи у процесі фахової підготовки студентів економічних спеціальностей у коледжах [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Іванцова Оксана Петрівна ; наук. кер. Антонова О. Є. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 249, [9] с. : рис., табл. - Дод.: с. 192-224. - Бібліогр.: с. 225-249

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Теоретичні основи організації навчального процесу за модульно-рейтинговою системою. - С.10-72
1.1. Дидактичні засади модульного навчання: історичний та порівняльний аспекти. - С.10-41
1.2. Аналіз основних понять дослідження у контексті модульно-рейтингового навчання. - С.41-60
1.3. Особливості фахової підготовки студентів економічних спеціальностей у коледжі. - С.60-72
Висновки до розділу 1. - С.72-74
2. Сутнісна характеристика модульно-рейтингової системи навчання. - С.75-128
2.1. Стан розробленості проблеми застосування модульної системи навчання у процесі фахової підготовки спеціалістів у коледжі. - С.75-91
2.2. Визначення умов впровадження модульно-рейтингового навчання на основі констатувального експерименту. - С.91-106
2.3. Теоретична модель побудови навчального процесу коледжу за модульно-рейтинговою системою навчання. - С.106-128
Висновки до розділу 2. - С.128-130
3. Результати експериментальної роботи щодо ефективності застосування модульно-рейтингової системи навчання у процесі вивчення фахових дисциплін студентами коледжів. - С.131-187
3.1. Програма експериментальної роботи. - С.131-150
3.2. Технологія впровадження модульно-рейтингової системи навчання у фаховій підготовці студентів коледжів. - С.150-175
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.175-187
Висновки до розділу 3. - С.187-189
Висновки. - С.189-192

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, практично розробити та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов та технології застосування модульно-рейтингової системи навчання у процесі фахової підготовки студентів економічних спеціальностей коледжів.

Предмет дослідження – технологія застосування модульно-рейтингової системи навчання у фаховій підготовці студентів економічних спеціальностей коледжів.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка студентів економічних спеціальностей у коледжах.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 17 публікаціях автора, серед яких 2 навчально-методичні посібники, 10 статей, в тому числі 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 тези доповідей на наукових конференціях.

372.8(73)

І 18

 
Іванчук, Галина Петрівна.

Філософія для дітей у змісті початкової освіти Сполучених Штатів Америки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Іванчук Галина Петрівна ; наук. кер. Побірченко Н. С. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань, 2008. - 193 с. : табл. - Дод.: с. 161-173. - Бібліогр.: с. 174-193

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретико-методологічні засади впровадження філософії для дітей у зміст початкової освіти Сполучених Штатів Америки. - С.12-89
1.1. Філософія як засіб розвитку особистості. - С.12-33
1.2. Американські філософські течії та їх вплив на зміст навчання в початковій школі. - С.33-69
1.3. «Філософія для дітей» як модель рефлексивної освіти. - С.69-89
Висновки до першого розділу. - С.89-91
2. Практичні підходи до реалізації програми «Філософія для дітей» у навчально-виховному процесі початкової школи Сполучених Штатів Америки. - С.92-155
2.1. Технологія реалізації навчальної програми «Філософія для дітей». - С.92-115
2.2. Інтелектуальний розвиток особистості та формування навичок миролюбства в контексті програми «Філософія для дітей». - С.116-134
2.3. Використання американського досвіду викладання «Філософії для дітей» в Україні. - С.134-155
Висновки до другого розділу. - С.155-156
Загальні висновки. - С.157-160

Анотація:

Мета – проаналізувати теоретичні та прикладні аспекти навчання дітей філософствування в початковій школі США; виявлення можливостей творчого використання зарубіжного досвіду в навчально-виховному процесі українських шкіл.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи і технологія «Філософії для дітей» у Сполучених Штатах Америки.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес у початковій школі Сполучених Штатів Америки.

Основні результати дослідження висвітлені у 9 опублікованих працях, із них 9 написано без співавторів, зокрема: 6 статей опубліковано у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 – тези у збірнику матеріалів науково-практичної конференції. Загальний обсяг особистого внеску – 7,8 авт. арк.

371:378

І 44

 
Ілліна, Ольга Володимирівна.

Формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Ілліна Ольга Володимирівна ; наук. кер. Іванченко Анатолій Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 214 с. : табл. - Бібліогр.: с. 170-186. - Дод.: с. 187-214

Зміст:


Вступ. - С.3-15
1. Теоретичний аналіз проблеми формування професійних майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності. - С.16-94
1.1. Проблема організаторської діяльності вчителя й формування необхідних для неї умінь в історії педагогічної думки. - С.16-38
1.2. Аналіз проблеми формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності в психолого-педагогічній літературі. - С.39-72
1.3. Дослідження структури професійних умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.72-77
1.4. Моделювання процесу формування професійних умінь майбутніх учителів, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.77-94
Висновки до першого розділу. - С.94-98
2. Технологія формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності. - С.99-162
2.1. Вивчення особливостей організаторської діяльності вчителів із різним рівнем педагогічної майстерності. - С.99-116
2.2. Критерії та рівні сформованості в студентів умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.116-131
2.3. Поетапне формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності на заняттях з педагогіки. - С.132-143
2.4. Оцінка ефективності технології формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності. - С.162-164
Висновки до другого розділу. - С.162-164
Висновки. - С.164-169

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати технологію формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності при вивченні педагогіки.

Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до організаторської педагогічної діяльності.

Особистий внесок автора в одержанні наукових результатів полягає у: визначенні теоретичних положень, які характеризують особливості організаторської діяльності вчителів з різним рівнем педагогічної майстерності; виявленні й обґрунтуванні функціональної структури умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності; розробці методичного забезпечення технології формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності; виявленні психолого-педагогічних умов, які забезпечують ефективне формування цих умінь у майбутніх учителів.

Публікації. З досліджуваної проблеми опубліковано 30 наукових праць. З них 6 статей у фахових виданнях, 7 статей і 12 тез у збірниках матеріалів і тез наукових конференцій, два розділи в навчальному посібнику «Практикум із педагогіки», розділ в навчально-методичному посібнику «Технології виховання в дитячому оздоровчому таборі».

378.147:811.111

К 17

 
Калінін, Вадим Олександрович.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Калінін Вадим Олександрович ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 299 с. : табл. - Перелік умов. скор.: с. 3. - Бібліогр.: с. 174-198. - Дод.: с. 199-299

Зміст:


Вступ. - С.4-10
1. Професійна компетентність учителя іноземної мови як педагогічна проблема. - С.11-54
1.1. Сутність професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. - С.11-26
1.2. Місце соціокультурної компетенції у структурі професійної компетентності вчителя іноземної мови. - С.26-45
1.3. Теоретичні засади формування соціокультурної компетенції як ключової складової професійної компетентності у вітчизняній та зарубіжній літературі. - С.46-54
Висновки до першого розділу. - С.54-56
2. Особливості формування професійної компетентності вчителя у новому соціокультурному просторі. - С.57-101
2.1. Стан професійної підготовки вчителя: соціокультурний аспект. - С.57-67
2.2. Критерії та показники рівня професійної готовності вчителя до роботи у соціокультурному контексті. - С.68-80
2.3. Порівняльний аналіз сформованості рівня професійної компетентності. - С.81-101
Висновки до другого розділу. - С.101-103
3. Педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами діалогу культур. - С.104-168
3.1. Експериментальна програма організації дослідження. - С.104-116
3.2. Впровадження педагогічної технології у процес підготовки майбутнього вчителя. - С.116-143
3.3. Динаміка процесу формування професійної компетентності майбутнього вчителя. - С.143-168
Висновки до третього розділу. - С.168-169
Висновки. - С.170-173

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці педагогічної технології розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови для роботи у новому соціокультурному просторі.

Предметом дослідження є зміст, форми та методи формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур.

Об’єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.

Особистий внесок здобувача полягає в уточненні структури та змісту професійної компетентності вчителя ІМ у контексті соціокультурного підходу, виявленні основних структурних компонентів професійної компетентності, розробці педагогічної технології формування професійної компетентності засобами діалогу культур та забезпеченні її апробації у професійній підготовці майбутнього вчителя у ВНЗ.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 13 публікаціях автора, серед яких 10 статей, в тому числі 6 – у провідних наукових фахових виданнях, 2 тези доповідей на наукових конференціях та 1 навчально-методичний посібник.

378.126:371.133

К 21

 
Кара, Світлана Іванівна.

Формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі педагогічної практики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Кара Світлана Іванівна ; наук. кер. Конох Анатолій Петрович ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2012. - 234, [3] с. : табл. - Бібліогр.: с. 190-215. - Дод.: с. 216-234

Зміст:


Вступ. - С.4-10
1. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. - С.11-62
1.1. Професійна компетентність майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема. - С.11-29
1.2. Сутність, структура, зміст та особливості формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів. - С.29-54
1.3. Педагогічна практика майбутніх учителів у системі становлення і розвитку вищої школи. - С.54-62
Висновки до першого розділу. - С.62-63
2. Розробка авторської моделі формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. - С.64-142
2.1. Педагогічна практика як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів. - С.64-76
2.2. Організаційно-методичні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. - С.76-113
2.3. Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. - С.113-141
Висновки до другого розділу. - С.142-143
3. Експериментальна перевірка ефективності впровадження організаційно-методичних умов формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. - С.144-182
3.1. Етапи та методика експериментальної роботи. - С.144-153
3.2. Сучасний стан організації педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів. - С.153-169
3.3. Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.169-182
Висновки до третього розділу. - С.182-185
Висновки. - С.185-190

Анотація:

Мета дослідження – розробити модель та організаційно-методичні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики.

Предмет дослідження – модель та організаційно-методичні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики.

Об’єктом дослідження є професійна компетентність майбутніх учителів початкових класів як складова їх практичної підготовки.

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 18 одноосібних публікаціях, серед яких: 1 методичні рекомендації, 11 статей у провідних фахових виданнях України, 6 тез наукових доповідей конференцій.

377.36:33:004

К 21

 
Карлінська, Яніна Валеріївна.

Формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Карлінська Яніна Валеріївна ; наук. кер. Березюк Олена Станіславівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 268, [5] с. : рис., табл. - Дод.: с. 195-233. - Бібліогр.: с. 234-268

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні аспекти проблеми формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів. - С.13-77
1.1. Формування інформаційної компетентності як наукова проблема. - С.13-34
1.2. Аналіз базових понять дослідження. - С.34-52
1.3. Педагогічні умови формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.52-77
Висновки до розділу 1. - С.77-79
2. Організаційно-педагогічні основи формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.80-159
2.1. Діагностика стану сформованості інформаційної компетентності у майбутніх економістів. - С.80-115
2.2. Модель формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.115-130
2.3. Навчально-методичне забезпечення формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів. - С.130-159
Висновки до розділу 2. - С.159-160
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.161-188
3.1. Організація і методика проведення дослідно-експериментальної перевірки моделі. - С.161-166
3.2. Узагальнення результатів педагогічного експерименту. - С.166-188
Висновки до розділу 3. - С.188-190
Висновки. - С.191-194

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін.

Предмет дослідження: зміст, методи, засоби формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін.

Об’єктом дослідження є професійна підготовка студентів економічного профілю.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено в 19 одноосібних публікаціях, серед яких – 5 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 10 – у збірниках наукових праць, 3 – у збірниках матеріалів конференцій та семінарів, 1 – методичні рекомендації.

378:51

К 26

 
Карплюк, Світлана Олександрівна.

Технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Карплюк Світлана Олександрівна ; наук. кер. Єремєєва В. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 270, [4] с. : табл. - Дод.: с. 176-239. - Бібліогр.: с. 240-270

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні засади організації взаємонавчання. - С.11-67
1.1. Становлення та розвиток проблеми взаємонавчання: історико-педагогічний аспект. - С.11-36
1.2. Теоретичні та практичні підходи до організації колективного навчання в сучасній науковій літературі. - С.36-48
1.3. Категорія «взаємонавчання» та її місце у структурі педагогічних знань. - С.48-68
Висновки до першого розділу. - С.68-70
2. Розробка технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.70-128
2.1. Обґрунтування технологічного підходу до розробки технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.70-95
2.2. Етапи реалізації технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.95-114
2.3. Психолого-педагогічні умови ефективного застосування розробленої авторської технології. - С.114-129
Висновки до другого розділу. - С.129-130
3. Експериментальна перевірка ефективності розробленої технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.131-170
3.1. Визначення рівня підготовки вчителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.131-153
3.2. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.153-171
Висновки до третього розділу. - С.171-172
Загальні висновки. - С.173-175

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи.

Предметом дослідження є зміст і технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи.

Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів математики.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 19 одноосібних публікаціях автора, у тому числі 1 навчально-методичний посібник, 6 статей у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 6 статей у збірниках наукових праць, 6 – у збірниках матеріалів конференцій.

378.147-056.45

К 49

 
Клименюк, Юлія Михайлівна.

Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Клименюк Юлія Михайлівна ; наук. кер. Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 258, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 187-237. - Бібліогр.: с. 238-258

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Інтелектуальна обдарованість учнів початкової школи як наукова проблема. - С.12
1.1. Сутність обдарованості як інтегральної характеристики особистості. - С.12-35
1.2. Інтелектуальна обдарованість: сутність, структура, ознаки. - С.35-55
1.3. Особливості прояву інтелектуальної обдарованості у молодшому шкільному віці та специфіка навчання інтелектуально обдарованих учнів. - С.55-76
Висновки до розділу 1. - С.76-78
2. Розробка моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до навчання інтелектуально обдарованих учнів. - С.79
2.1. Теоретичні підходи до визначення структури готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання інтелектуально обдарованих учнів. - С.79-92
2.2. Модель готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання інтелектуально обдарованих учнів та критерії оцінювання рівня сформованості її компонентів. - С.92-110
2.3. Вивчення стану готовності вчителів-практиків та студентів педагогічного факультету до роботи з інтелектуально обдарованими учнями (аналіз результатів констатувального етапу експерименту). - С.110-127
Висновки до розділу 2. - С.128-129
3. Експериментальна перевірка ефективності технології підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів. - С.130
3.1. Організація експериментальної роботи щодо підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів. - С.130-134
3.2. Технологія підготовки студентів педагогічного факультету до роботи з інтелектуально обдарованими учнями. - С.134-159
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.159-182
Висновки до розділу 3. - С.182-183
Висновки. - С.184-186

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні сутності, структури та специфіки інтелектуальної обдарованості молодшого школяра, визначенні структури готовності та розробці технології підготовки майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів.

Предмет дослідження: процес формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів на основі технологічного підходу.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкової школи.

Особистий внесок здобувача у роботі «Технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів», надрукованої у співавторстві з О. Антоновою, полягає в обґрунтуванні компонентів технології підготовки майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості

37.061.235(477)"18"/"19"

К 55

 
Кобельська, Ольга Мирославівна.

Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кобельська Ольга Мирославівна ; наук. кер. Вихрущ Анатолій Володимирович ; Терноп. експерим. ін-т пед. освіти. - Житомир, 2009. - 237 с. : табл., схеми. - Дод.: с. 176-200. - Бібліогр.: с. 201-237

Зміст:


Вступ. - С.3-8
1. Зародження європейського жіночого просвітницького руху. - С.9-36
1.1. Історіографічний огляд та джерельна база дослідження. - С.9-20
1.2. Просвітницька діяльність жіночих організацій Європи та Америки. - С.21-35
Висновки до першого розділу. - С.36-37
2.1. Соціально-економічні та культурні чинники розвитку просвітницької діяльності жіночих організацій України. - С.38-95
2.1. Ідейні засади просвітницької праці українських жіночих організацій. - С.38-67
2.2. Просвіта жінок як фактор національного розвитку та демократизації суспільства. - С.68-94
Висновки до другого розділу. - С.95-96
3. Роль організованого жіноцтва у розвитку української національної освіти. - С.97-169
3.1. Заснування жіночими організаціями українських навчальних закладів. - С.97-118
3.2. Зміст, форми, методи, засоби просвітницької роботи жіночих організацій України. - С.119-151
3.3. Просвітницька праця українських жінок у діаспорі. - С.152-169
Висновки до третього розділу. - С.169-172
Висновки. - С.173-175

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні та узагальненні ідейних засад українського жіночого просвітницького руху, розкритті змісту, форм, методів,засобів просвітницької діяльності жіночих організацій України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., їх ролі у розвитку національного шкільництва.

Предмет дослідження – ідейні засади, зміст, форми, методи, засоби просвітницької діяльності українських жіночих організацій на Україні визначеного періоду та їх внесок у розвиток національного шкільництва.

Об’єктом дослідження є просвітницька діяльність жіночих організацій України наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.

Публікації. Матеріали дослідження висвітлено в 11 одноосібних публікаціях, з них – 1 монографія, 1 спецкурс, 7 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, затверджених ВАК України, 2 – у матеріалах конференцій.

374.7(410.1)

К 56

 
Коваленко, Світлана Миколаївна.

Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Коваленко Світлана Миколаївна ; наук. кер. Огієнко О. І. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2005. - 212 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 187-212

Зміст:


Вступ. - С.3-13
1. Становлення та розвиток системи освіти дорослих в Англії. - С.14-88
1.1. Історичні передумови виникнення та основні етапи розвитку освіти дорослих в Англії. - С.14-42
1.2. Еволюція концепції освіти дорослих в англійській педагогічній думці. - С.42-65
1.3. Становлення системи державного регулювання освіти дорослих у ХХ столітті. - С.65-87
Висновки до І розділу. - С.88-89
2. Структурна та змістова модернізація системи освіти дорослих в Англії в останню чверть XX – на початку XXI ст. - С.90-178
2.1. Провідні тенденції розвитку базової освіти дорослих. - С.93-108
2.2. Пріоритетні напрямки реформування системи професійної освіти дорослих. - С.109-138
2.3. Реалізація концепції освіти дорослих у системі вищої та післядипломної освіти. - С.138-163
2.4. Особливості неформальної освіти дорослих. - С.163-177
Висновки до ІІ розділу. - С.178-179
Загальні висновки. - С.180-186

Анотація:

Мета дослідження полягає в тому, щоб здійснити цілісний науковий аналіз розвитку освіти дорослих в Англії в останню чверть ХХ – на початку ХХІ століття; виявити ґенезу, структуру, провідні тенденції, динаміку реформування англійської системи освіти дорослих у досліджуваний період.

Предмет дослідження – провідні тенденції розвитку системи освіти дорослих в Англії в останню чверть ХХ – на початку ХХІ століття.

Об’єктом дослідження є система освіти дорослих в Англії.

Особистий внесок автора полягає в узагальненні та систематизації наукових матеріалів з проблеми розвитку освіти дорослих в Англії останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст. шляхом виявлення провідних напрямків державного реформування та основних тенденцій розвитку англійської системи освіти дорослих. У друкованих матеріалах, написаних у співавторстві, автором досліджено еволюцію деяких форм просвіти дорослого населення Англії в епоху Середньовіччя, а також окреслено шляхи реалізації освітньої політики англійського уряду у сфері вищої освіти.

378.147:371.3:37.013.74

К 56

 
Ковальова, Світлана Миколаївна.

Кейс-метод у системі професійної підготовки майбутніх учителів у Великій Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Ковальова Світлана Миколаївна ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 262, [4] с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 186-221. - Дод.: с. 222-262

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Передумови створення європейського простору вищої школи. - С.12-62
1.1. Основні тенденції розвитку системи педагогічної освіти країн Західної Європи. - С.12-28
1.2. Сучасна система професійної педагогічної підготовки майбутнього вчителя у Великій Британії. - С.28-46
1.3. Зміст та технології підготовки майбутніх учителів у системі освіти Великої Британії. - С.46-62
Висновки до першого розділу. - С.63-64
2. Особливості кейс-методу та його застосування в професійній підготовці вчителя у Великій Британії. - С.65-134
2.1. Концептуальні основи кейс-методу. - С.65-89
2.2. Підходи до класифікації кейсів. - С.89-98
2.3. Організаційні засади застосування кейс-методу в професійній підготовці вчителя у Великій Британії. - С.98-124
2.4. Різновиди методики застосування кейсів в професійній підготовці вчителя у Великій Британії. - С.124-134
Висновки до другого розділу. - С.135-136
3. Перспективи застосування кейс-методу в професійній підготовці вчителя в Україні. - С.137-180
3.1. Проблеми використання кейсів в професійній підготовці вчителя в Україні. - С.137-143
3.2. Основні концептуальні підходи застосування кейс-методу в професійній підготовці вчителя. - С.144-161
3.3. Технологія застосування кейс-методу в професійній підготовці вчителя в Україні. - С.161-180
Висновки до третього розділу. - С.180-181
Висновки. - С.182-185

Анотація:

Мета дослідження – здійснити цілісний науковий аналіз застосування технології кейс-методу в системі професійної підготовки майбутніх учителів у Великій Британії; виявити її сутність, зміст, провідні тенденції; визначити можливості запровадження британського досвіду у підготовку майбутніх учителів в Україні.

Предмет дослідження – сутність, зміст та особливості застосування кейс-методу у підготовці майбутнього вчителя у Великій Британії.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя у Великій Британії.

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображено у 11 одноосібних публікаціях, з яких 5 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 4 – у збірниках наукових праць, 1 тези у збірнику матеріалів наукових конференцій, 1 методичні рекомендації.

165.612:316.61

К 56

 
Ковтун, Юрій Васильович.

Соціокультурний зміст українського традиціоналізму ХІХ – ХХ століть [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Ковтун Юрій Васильович ; наук. кер. Ярошовець Володимир Іванович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 200 с. - Бібліогр.: с. 179-200

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Теоретико-методологічні засади дослідження українського традиціоналізму. - С.10-50
1.1. Традиція і традиціоналізм як предмет соціально-філософського аналізу. - С.10-44
1.2. Методологічні засади дослідження українського традиціоналізму. - С.45-50
Висновки до розділу 1. - С.50-53
2. Традиція як основа осмислення розвитку суспільства в європейському традиціоналізмі ХІХ-ХХ століття. - С.54-104
2.1. Класичний і постнекласичний дискурс західноєвропейського традиціоналізму ХІХ-ХХ століття. - С.54-67
2.2. Соціокультурний зміст розуміння феномену традиції в російському традиціоналізмі ХІХ-ХХ ст. - С.67-94
2.3. Становлення українського традиціоналізму ХІХ – початку ХХ століття у контексті дослідження української соціокультурної традиції. - С.94-104
Висновки до розділу 2. - С.104-106
3. Соціокультурний розвиток України у рефлексії українського традиціоналізму ХХ століття. - С.107-167
3.1. Соціокультурний зміст консерватизму і традиціоналізму у філософській спадщині В. Липинського. - С.107-116
3.2. Традиціоналізм як основа осмислення соціокультурного розвитку України у працях Ю. Липи. - С.116-136
3.3. Синкретичний зміст соціокультурного розвитку України у традиціоналізмі І. Лисяка-Рудницького. - С.137-158
3.4. Традиціоналізм як чинник збереження української соціокультурної ідентичності в умовах глобалізації. - С.158-167
Висновки до розділу 3. - С.167-169
Висновки. - С.170-178

Анотація:

Мета і завдання дисертаційного дослідження полягає у здійсненні комплексного соціально-філософського аналізу соціокультурного змісту, структури й особливостей українського традиціоналізму ХІХ-ХХ століть.

Предметом дослідження є ґенеза соціокультурного змісту українського традиціоналізму ХІХ-ХХ століть.

Об'єктом дослідження є український традиціоналізм як напрямок соціально-філософського дискурсу.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою здобувача. Висновки та положення наукової новизни отримані автором на основі власних результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені автором у 12 публікаціях – 5 статтях, які надруковані у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 7 тезах виступів на наукових конференціях.

378.141

К 59

 
Козак, Тетяна Михайлівна.

Організаційно-педагогічні засади впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Козак Тетяна Михайлівна ; наук. кер. Кишакевич Юрій Львович ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2007. - 272, [6] с. : табл. - Перелік умов. скор.: с. 3. - Бібліогр.: с. 173-199. - Дод.: с. 200-272

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Організаційні засади впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців. - С.12-83
1.1. Історія і сутність Болонського процесу та його роль у створенні європейського освітнього простору. - С.12-21
1.2. Дослідження систем організації навчального процесу у вищих навчальних закладах окремих країн та їх порівняльний аналіз. - С.21-60
1.3. Інтеграція української освіти в європейський освітній простір та проблеми нормативного забезпечення впровадження кредитно-модульної системи. - С.60-82
Висновки до першого розділу. - С.83-84
2. Педагогічні засади впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - С.85-146
2.1. Організаційно-методичні завдання реалізації кредитно-модульної системи. - С.85-116
2.2. Психолого-педагогічні аспекти учіння студентів вищих педагогічних навчальних закладів в умовах інноваційної технології навчання. - С.117-124
2.3. Професійно-педагогічна діяльність викладача в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - С.124-131
2.4. Посилення ролі студентського самоврядування в умовах кредитно-модульної системи. - С.132-136
2.5. Проблеми формування та контролю професійної компетентності майбутнього педагога. - С.136-145
Висновки до другого розділу. - С.146-147
3. Порівняння ефективності кредитно-модульної і традиційної систем організації навчального процесу за даними педагогічного експерименту. - С.148-168
3.1. Характеристика вибіркової сукупності за соціальними даними та результатами вхідного контролю. - С.148-157
3.2. Порівняльна оцінка контрольної та експериментальної груп на різних етапах дослідження. - С.157-167
Висновки до третього розділу. - С.168-169
Загальні висновки. - С.170-172

Анотація:

Мета дослідження полягає у розробці, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці організаційних та педагогічних засад упровадження та ефективного функціонування кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах України.

Предметом дослідження є організаційно-педагогічні засади впровадження КСМ, умови її ефективного функціонування.

Об’єктом дослідження є кредитно-модульна система (КСМ) у вищих педагогічних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.

Публікації. Основні теоретичні положення і результати дослідження висвітлені у 23 одноосібних публікаціях автора, з яких 6 надруковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

159.923.2:303.094.4:316.32

К 59

 
Козловець, Микола Адамович.

Національна ідентичність у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Козловець Микола Адамович ; наук. консультант Губерський Леонід Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2010. - 444 с. - Бібліогр.: с. 400-444

Зміст:


Вступ. - С.4-17
1. Ідентичність як об'єкт соціально-філософського пізнання та методологічної рефлексії. - С.18-87
1.1. Проблема ідентичності в історії соціально-філософської думки. - С.18-38
1.2. Ідентичність: поняття, структура і форми. - С.38-59
1.3. Національна ідентичність як соціокультурний феномен. - С.59-86
Висновки до розділу 1. - С.87-90
2. Національна ідентичність в умовах глобалізації. - С.91-189
2.1. Глобалізація: витоки, сутність і ключові риси. - С.91-111
2.2. Глобалізація як чинник де/реконструкції національної ідентичності. - С.111-133
2.3. Глобалізований світ: національна ідентичність versus мультикультурна ідентичність. - С.133-152
2.4. Світовий комунікативний простір і процеси національної ідентифікації. - С.152-169
2.5. Глобальні міграційні процеси і національна ідентичність. - С.169-189
Висновки до розділу 2. - С.189-193
3. Глобальне суспільство, національні держави та ідентичність. - С.194-252
3.1. Глобальне суспільство і транснаціональна ідентичність. - С.194-212
3.2. Особливості функціонування національної держави в сучасному світі. - С.212-235
3.3. Глобалізація і трансформація національного суверенітету. - С.235-251
Висновки до розділу 3. - С.252-254
4. Європейська субглобалізація і національна ідентичність. - С.255-310
4.1. Європейський політичний проект і діалектика національної ідентичності. - С.255-272
4.2. Європоцентризм як метаідеологія Заходу. Європейська ідентичність: ідеологія і практика. - С.272-310
4.3. Європейська ідентичність: ідеологія і практика. - С.305-310
Висновки до розділу 4. - С.310-312
5. Україна: пошук національної ідентичності в умовах глобалізаційних викликів. - С.313-391
5.1. Державна самоідентифікація українців в умовах глобалізації. - С.313-331
5.2. Українська культура як основа національного буття в глобалізованому світі. - С.331-347
5.3. Мова й національне самоусвідомлення. - С.347-360
5.4. Світове українство: актуальні проблеми та механізм збереження національної ідентичності. - С.360-372
5.5. Культурно-цивілізаційна самоідентифікація українців у глобалізованому світі. - С.372-391
Висновки до розділу 5. - С.391-394
Висновки. - С.395-399

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є соціально-філософський аналіз і концептуалізація процесів трансформації національної ідентичності в умовах глобалізації, дослідження національної ідентифікації українців у глобалізованому світі.

Предметом дослідження є національна ідентичність в контексті глобалізації, яка зазнає трансформацій в умовах глобалізаційних процесів.

Об’єктом дослідження є національна ідентичність як соціально-культурний феномен.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною аналітичною роботою. Всі результати отримані безпосередньо автором, а наукові праці виконано без участі співавторів.

378:373.31

К 60

 
Колесник, Наталія Євгенівна.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Колесник Наталія Євгенівна ; наук. кер. Вітвицька С. С. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 335, [3] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 184-213. - Дод.: с. 214-335

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.11-75
1.1. Сутність та взаємозв'язок базових понять дослідження. - С.11-27
1.2. Наукові підходи до організації художньо-технічної творчості у початковій школі. - С.27-54
1.3. Художньо-технічний компонент у змісті професійної освіти вчителя. - С.54-75
Висновки до розділу 1. - С.75-76
2. Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.77-104
2.1. Зміст та структура підготовки вчителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.77-92
2.2. Критеріальні характеристики готовності майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.92-104
Висновки до розділу 2. - С.104-105
3. Експериментальна перевірка моделі підготовки вчителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.106-178
3.1. Програма та методика констатувального етапу експерименту. - С.106-131
3.2. Технологія поетапної підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.131-162
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.162-178
Висновки до розділу 3. - С.178-180
Загальні висновки. - С.181-183

Анотація:

Мета дослідження – розробити та застосувати у навчально-виховному процесі модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів; перевірити ефективність технологій, які забезпечують оптимальну підготовку майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів.

Предмет дослідження – зміст і технологія підготовки майбутніх учителів до організації художньо-технічної творчості учнів у початковій школі.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка вчителів початкових класів.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 16 наукових праць, з них 13 – одноосібні, зокрема 1 методичні рекомендації, 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 статей у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій.

371.325.6

К 65

 
Копил, Галина Олексіївна.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Копил Галина Олексіївна ; наук. кер. Козлакова Галина Олексіївна ; Ін-т вищ. освіти, Акад. пед. наук України. - К., 2007. - 246, [2] с. : табл. - Перелік умов. скор.: с. 4. - Бібліогр.: с. 179-209. - Дод.: с. 210-246

Зміст:


Вступ. - С.5-12
1. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з міжнародної економіки. - С.13-83
1.1. Сутність і структура професійної компетентності фахівця з міжнародної економіки. - С.13-29
1.2. Інтеркультурологічна компетенція – системоутворювальний чинник професійної компетентності фахівця з міжнародної економіки. - С.29-51
1.3. Психолого-педагогічні умови формування інтеркультурологічної компетенції у майбутніх фахівців з міжнародної економіки. - С.51-71
1.4. Дидактична роль технічних засобів навчання у формуванні професійної компетентності студентів при вивченні іноземних мов. - С.71-83
Висновки до першого розділу. - С.83-85
2. Експериментальне дослідження формування інтеркультурологічної компетенції фахівців з міжнародної економіки. - С.86-169
2.1. Організація і проведення експериментального дослідження. - С.86-103
2.2. Діагностика інтеркультурологічної компетенції фахівця з міжнародної економіки. - С.103-121
2.3. Реалізація моделі формування інтеркультурологічної компетенції фахівця з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов. - С.121-124
2.3.1. Застосування друкованих джерел для формування інтеркультурологічної компетенції. - С.124-131
2.3.2. Аудіювання як засіб формування інтеркультурологічної компетенції. - С.131-140
2.3.3. Використання відеозасобів у формуванні інтеркультурологічної компетенції. - С.140-147
2.3.4. Застосування комп'ютерних технологій у формуванні інтеркультурологічної компетенції. - С.147-159
2.4. Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.159-169
Висновки до другого розділу. - С.169-171
Загальні висновки. - С.172-178

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити педагогічні умови, форми і методи, що забезпечують формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов.

Предмет дослідження – формування інтеркультурологічної компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки як системоутворювального чинника їхньої професійної компетентності.

Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов.

Особистий внесок автора в роботах, виконаних у співавторстві, полягає: 1) у навчально-методичному посібнику «Ділова німецька мова» в укладанні розділів «Markt», «Marketing», «Management» та «Messen und Ausstellungen»; 2) у статті «Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов в університетах» у висвітленні сучасних тенденцій вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах Європи.

Публікації. За матеріалами дослідження автором опубліковано 14 одноосібних наукових статей, одна у співавторстві, 6 з яких надруковано у фахових виданнях. Видано один навчальний посібник (у співавторстві).

371.2:355.332

К 67

 
Корнійчук, Юрій Григорович.

Формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Корнійчук Юрій Григорович ; наук. кер. Вітвицька Світлана Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 284 с. : табл. - Дод.: с. 176-254. - Бібліогр.: с. 255-284

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.12-69
1.1. Виховання в системі військової освіти: історико-педагогічний аспект. - С.12-31
1.2. Сучасні наукові підходи до проблеми формування готовності майбутніх офіцерів щодо організації виховної діяльності у середовищі військовослужбовців. - С.31-51
1.3. Аналіз категоріально-понятійного апарату дослідження. - С.51-69
Висновки до розділу 1. - С.69-71
2. Головні характеристики та структура готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.72-107
2.1. Військовослужбовці строкової служби як об'єкт виховного впливу у військовому підрозділі. - С.72-88
2.2. Структура, критерії та рівні готовності майбутнього офіцера до здійснення виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.88-107
Висновки до розділу 2. - С.107-109
3. Експериментальна технологія формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.110-168
3.1. Програма експериментального дослідження готовності майбутніх офіцерів до організації процесу виховання у середовищі військовослужбовців строкової служби. - С.110-138
3.2. Технологізація процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів до організації виховного процесу в середовищі військовослужбовців строкової служби. - С.138-157
3.3. Аналіз результатів формувального етапу педагогічного експерименту. - С.157-168
Висновки до розділу 3. - С.168-170
Висновки. - С.171-175

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби.

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх офіцерів.

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 одноосібних наукових праць, серед яких 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та 5 – у матеріалах науково-практичних конференцій.

378.094:37.013

К 68

 
Королюк, Олена Миколаївна.

Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Королюк Олена Миколаївна ; наук. кер. Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 228, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 172-198. - Бібліогр.: с. 199-228

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичний аналіз проблеми організації продуктивної самостійної роботи студентів коледжів. - С.12-67
1.1. Самостійна робота студентів коледжів як педагогічна проблема. - С.12-32
1.2. Сучасні наукові підходи до організації продуктивної самостійної роботи. - С.32-53
1.3. Науково-педагогічні основи диференціації самостійної роботи. - С.53-67
Висновки до першого розділу. - С.67-69
2. Модель диференціації самостійної роботи студентів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін у коледжах технічного профілю. - С.70-119
2.1. Аналіз індивідуально-типологічних властивостей студентів коледжів. - С.70-93
2.2. Особливості самостійної роботи студентів технічних коледжів під час вивчення дисциплін природничо-математичного циклу. - С.93-105
2.3. Педагогічні умови диференціації самостійної роботи студентів. - С.105-119
Висновки до другого розділу. - С.119-121
3. Дослідження ефективності моделі диференціації самостійної роботи студентів. - С.122-167
3.1. Програма та методика констатувального етапу експерименту. - С.122-140
3.2. Організація диференційованої самостійної роботи студентів технічних коледжів у процесі вивчення дисциплін природничо-математичного циклу. - С.140-156
3.3. Аналіз результатів дисертаційного дослідження. - С.156-167
Висновки до третього розділу. - С.167-168
Загальні висновки. - С.169-171

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність моделі диференціації самостійної роботи студентів технічних коледжів у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу.

Предметом дослідження є організація диференційованої самостійної роботи студентів, яка забезпечує її продуктивність у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін у коледжах технічного спрямування.

Об’єкт дослідження – самостійна робота студентів коледжів технічного профілю.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 18 одноосібних наукових праць, у тому числі 6 статей у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 7 – у збірниках наукових праць, 4 – у збірниках матеріалів конференцій та семінару, а також 1 методичний посібник.

37(091)(477.4)"18"

К 72

 
Костюк, Оксана Юріївна.

Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Костюк Оксана Юріївна ; наук. кер. Жуковський В. М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Остроз. акад.». - Острог, 2007. - 281, [3] с. : табл., фотогр. - Дод.: с. 186-256. - Бібліогр.: с. 256-281

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Суспільно-політичні та соціокультурні передумови становлення та розвитку релігійної освіти на Волині у XIX – на початку XX ст. - С.11-54
1.1. Аналіз стану наукової розробки проблеми релігійної освіти на Волині у вітчизняній та зарубіжній літературі. - С.11-22
1.2. Суспільно-політичні передумови та культурно-історичний контекст становлення та розвитку релігійної освіти на Волині. - С.22-36
1.3. Освітня реформа 1804 р. та її вплив на становлення та розвиток релігійної освіти на Волині. - С.36-54
Висновки до першого розділу. - С.54-55
2. Становлення і розвиток початкової релігійної освіти на Волині у XIX – на початку XX ст. - С.56-116
2.1. Організаційно-педагогічні умови становлення та розвитку початкової релігійної освіти. - С.56-85
2.2. Навчально-виховний процес у початкових релігійних навчальних закладах. - С.85-116
Висновки до другого розділу. - С.116-120
3. Утвердження середньої релігійної освіти на Волині у XIX – на початку XX ст. - С.121-177
3.1. Організація навчання та виховання у середніх духовних навчальних закладах. - С.121-162
3.2. Середня духовна жіноча освіта в системі релігійної освіти на Волині. - С.162-177
Висновки до третього розділу. - С.177-179
Висновки. - С.180-185

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні організаційно-педагогічних засад релігійної освіти у навчальних закладах Волині у ХІХ – на початку ХХ ст., розкритті її змісту, форм і методів, а також у визначенні етапів її становлення та розвитку.

Предмет дослідження: зміст, форми, методи та етапи розвитку релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.

Об’єкт дослідження: освіта на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 10 авторських публікаціях, з них: 6 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, затверджених ВАК України та методичні рекомендації до спецкурсу «Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.».

371.13(3):37.064.2

К 72

 
Костюшко, Юрій Олексійович.

Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Костюшко Юрій Олексійович ; наук. кер. Семиченко Валентина Анатоліївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 258 с. : табл. - Бібліогр.: с. 177-180. - Дод.: с. 181-258

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретико-методологічні основи міжособистісної педагогічної взаємодії у ситуації конфлікту. - С.11-80
1.1. Аналіз підходів до визначення сутності міжособистісної взаємодії як педагогічна проблема. - С.11-26
1.2. Категорійний аналіз базових понять дослідження. - С.26-39
1.3. Характеристика особливостей міжособистісної взаємодії педагога з дітьми у ситуації конфлікту. - С.39-62
1.4. Прийняття рішень педагогом в умовах ситуації конфлікту. - С.62-81
Висновки до І розділу. - С.81-84
2. Педагогічна технологія підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту. - С.85-173
2.1. Аналіз стану підготовки майбутніх педагогів до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту. - С.85-104
2.2. Технологія підготовки студентів до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту. - С.104-146
2.3. Узагальнення результатів формуючого експерименту. - С.146-174
Висновки до ІІ розділу. - С.174-176
Висновки. - С.177

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально впровадити у навчальний процес технологію поетапного формування у майбутніх учителів функцій, необхідних для реалізації індивідуального підходу до міжособистісної взаємодії з учнями в ситуації педагогічного конфлікту.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування індивідуального підходу щодо реалізації конструктивних стратегій міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту.

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії з дітьми.

Особистий внесок автора полягає у виділенні та обґрунтуванні основних напрямів дослідження міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту; визначенні базових понять «конфлікт», «ситуація конфлікту»; побудові та експериментальній перевірці моделі й технології підготовки майбутніх педагогів до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту.

37.013.77:347.96

К 73

 
Котикова, Олена Михайлівна.

Теоретико-методичні основи психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Котикова Олена Михайлівна ; наук. консультант Даниленко Лідія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». - К., 2012. - 530 с. : табл., рис. - Перелік умов. скор.: с. 4. - Дод.: с. 397-484. - Бібліогр.: с. 485-530

Зміст:


Вступ. - С.5-20
1. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів як наукова проблема. - С.21-125
1.1. Теоретико-методологічні засади психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів в університетах. - С.21-70
1.2. Психолого-педагогічні аспекти професійної діяльності юриста. - С.70-91
1.3. Експірієнтально-рольовий підхід до психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.91-125
Висновки до першого розділу. - С.125-129
2. Емпіричне дослідження психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.130-196
2.1. Методика та організація констатувального етапу дослідження. - С.130-145
2.2. Аналіз результатів експертної оцінки професійно значущих психолого-педагогічних умінь та особистісних якостей юристів. - С.146-158
2.3. Аналіз стану психолого-педагогічної підготовки до практичної діяльності майбутніх юристів в університетах України. - С.158-184
2.4. Психолого-педагогічна компетентність майбутніх юристів за традиційних умов їх психолого-педагогічної підготовки. - С.184-196
Висновки до другого розділу. - С.196-200
3. Концептуальні засади практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.201-264
3.1. Концепція психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів на засадах експірієнтально-рольового підходу. - С.201-212
3.2. Зміст та структура практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.212-227
3.3. Обґрунтування методів запровадження практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки на засадах експірієнтально-рольового підходу. - С.227-252
3.4. Модель практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.253-264
Висновки до третього розділу. - С.265-267
4. Методика поетапної реалізації практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.267-332
4.1. Формування міжособистісно-рольової компетентності майбутніх юристів у процесі їх базової психолого-педагогічної підготовки. - С.267-294
4.2. Формування полірольової професійної компетентності майбутніх юристів у процесі професійної психолого-педагогічної підготовки та її апробація. - С.295-332
Висновки до четвертого розділу. - С.332-334
5. Експериментальна перевірка ефективності практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.335-384
5.1. Методика експериментального дослідження ефективності практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.335-353
5.2. Аналіз результатів експериментальної перевірки ефективності практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.353-384
Висновки до п'ятого розділу. - С.384-387
Загальні висновки. - С.388-396

Анотація:

Мета дослідження полягає у розробці концептуальних засад практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів, її змісту та форм; обґрунтуванні авторської моделі; методики її запровадженя та експериментальній перевірці її ефективності.

Предмет дослідження – теоретико-методичні засади практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів в університетах.

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх юристів.

Особистий внесок здобувача. В опублікованих у співавторстві навчальних посібниках особистий внесок такий: у навчальному посібнику «Психологія та педагогіка» (2008 р.), написаному в співавторстві з Л. А. Колесніченко, М. В. Артюшиною, Л. М. Журавською та ін. – в окресленні комунікативних аспектів формування базової психолого-педагогічної компетентності особистості, особливостей виконуваних нею соціальних ролей, значення «Я-концепції» особистості для професійного саморозвитку майбутнього фахівця; у навчальному посібнику «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» (2008 р.), підготовленому в співавторстві з М. В. Артюшиною, Л. М. Журавською, Л. А. Колесніченко та ін. – у розробленні психологічних основ розв'язання педагогічних ситуацій; у роботі «Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни» (2003 р.), підготовленого у співавторстві з В. А. Козаковим, М. В. Артюшиною, Л. Л. Борисенко та ін. – у з'ясуванні значення психологічних захисних механізмів для самоуправління діяльністю; у навчальному посібнику «Університетська освіта та юридична деонтологія» (2011 р.), підготовленому разом з Ф. П. Шульженко, Г. С. Тимчик – у розроблені критеріїв психолого-педагогічної культури юриста; у навчальному посібнику «Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі» (2007 р.), підготовленому у співавторстві з М. В. Артюшиною, Г. М. Романовою, О. В. Аксьоновою та ін. – здійснено наукове редагування; у тренінг-курсі «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів» представлено розробку тренінгового заняття «Адекватна самооцінка викладача як чинник ефективної взаємодії викладача зі студентами»; у роботі «Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів економічного університету» (2010 р.), виконаної разом з М. В. Артюшиною, М. І. Радченко, Г. М. Романовою та ін. – окреслено нові підходи до вимірювання навчальних досягнень студентів.

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 46 публікаціях, серед яких: 1 монографія, 7 навчальних і навчально-методичних посібників і підручників (з них 4 – з грифом МОН України), 23 статті у провідних наукових фахових виданнях України, 3 статті – в інших виданнях, 12 тез у збірниках наукових і науково-практичних конференцій.

1:316:130.2:659.13

К 73

 
Котова-Олійник, Софія Вікторівна.

Соціокультурний зміст візуальних репрезентацій ґендерних відносин у сучасній рекламі [Текст] : дис. на здоб наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Котова-Олійник Софія Вікторівна ; наук. кер. Бондарук Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2013. - 206 с. : табл., мал. - Бібліогр.: с. 161-183. - Дод.: с. 184-206

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціокультурного змісту візуальних репрезентацій ґендерних відносин у сучасній рекламі. - С.12-64
1.1. Теоретичні підходи до вивчення соціокультурного змісту візуальних репрезентацій ґендерних відносин у рекламі. - С.12-33
1.2. Методологічні засади дослідження візуальних репрезентацій ґендерних відносин у рекламі. - С.33-43
1.3. Соціокультурний зміст візуальних репрезентацій ґендерних відносин у рекламі: понятійно-категоріальний апарат досліджуваної проблеми. - С.43-64
Висновки до розділу 1. - С.64-67
2. Візуальні репрезентації ґендерних відносин у рекламі: соціально-філософський аналіз. - С.68-108
2.1. Особливості соціокультурного змісту візуально репрезентованих ґендерних відносин у рекламі. - С.68-86
2.2. Динаміка соціокультурного змісту візуальних репрезентацій ґендерних відносин у сучасній рекламі. - С.109-112
3. Напрямки регулювання візуально репрезентованих ґендерних відносин у сучасній українській рекламі. - С.113-149
3.1. Законодавче, громадське та професійне регулювання візуальних репрезентацій ґендерних відносин у рекламі. - С.113-135
3.2. Основні тенденції формування ґендерно-чутливого рекламного простору в Україні. - С.135-149
Висновки до розділу 3. - С.149-151
Висновки. - С.152-160

Анотація:

Метою дисертаційного дослідження є комплексний соціально-філософський аналіз сутності та особливостей соціокультурного змісту візуальних репрезентацій ґендерних відносин у сучасній рекламі.

Предмет дослідження – інтерпретація соціокультурного змісту візуальних репрезентацій ґендерних відносин у сучасній рекламі.

Об’єктом дослідження є візуальні репрезентації ґендерних відносин у рекламі.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Положення наукової новизни та висновки зроблені автором на основі власних результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження відображений у 18 наукових публікаціях, 5 з яких – статті у фахових виданнях, 13 – тези, опубліковані в матеріалах науково-практичних конференцій.

37.034(73)

К 77

 
Кравець, Наталія Леонідівна.

Організація профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кравець Наталія Леонідівна ; наук. кер. Сметанський Микола Іванович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2007. - 186, [4] с. : рис., табл. - Дод.: с. 165-168. - Бібліогр.: с. 169-186

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні засади організації профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.11-103
1.1. Профільне навчання як педагогічна проблема. - С.11-15
1.1.1. Проблеми профільного навчання у зарубіжній педагогіці. - С.15-43
1.1.2. Проблеми профільного навчання у вітчизняній педагогічній науці та практиці. - С.43-67
1.2. Передумови становлення та розвитку профільного навчання у гімназіях Німеччини. - С.67-85
1.3. Аналіз теоретичних основ профільного навчання старшокласників у гімназіях Німеччини. - С.85-103
Висновки до першого розділу. - С.103-104
2. Технологія організації профільного навчання старшокласників у гімназіях Німеччини. - С.105-159
2.1. Завдання і основні шляхи реалізації профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.105-122
2.2. Організаційно-педагогічні умови профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.122-130
2.3. Аналіз ефективності профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.130-139
2.4. Методичні рекомендації щодо використання досвіду організації профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини в старшій школі України. - С.139-159
Висновки до другого розділу. - С.159-160
Загальні висновки. - С.161-165

Анотація:

Мета дослідження: проаналізувати та узагальнити зміст, форми, методи, організаційно-педагогічні умови профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини та можливості його використання у вітчизняній освітній практиці.

Предмет дослідження: зміст, форми, методи, організаційно-педагогічні умови профільного навчання в старших класах гімназій Німеччини.

Об’єкт дослідження: профільне навчання у гімназіях Німеччини.

Публікації за темою дисертації. Основні положення та висновки дослідження знайшли відображення у 6 одноосібних публікаціях, з них 5 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.

378:371.315.7

К 77

 
Кравець, Олена Євгенівна.

Технологія проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравець Олена Євгенівна ; наук. кер. Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 292, [5] с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 182-212. - Дод.: с. 213-292

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Наукові засади дослідження проблеми проектування навчальної інформації викладачем вищої школи в ході розв’язання професійних завдань. - С.12-67
1.1. Методологічні основи дослідження проблеми проектування навчальної інформації викладачем вищої школи. - С.12-18
1.2. Інформація як категорія педагогічної думки. - С.19-35
1.3. Теоретичні основи педагогічного проектування. - С.36-51
1.4. Проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу: історія та теорія проблеми. - С.51-67
Висновки до першого розділу. - С.68-69
2. Теоретичні та практичні основи побудови технології проектування навчальної інформації викладачем ВНЗ у ході професійно-педагогічної діяльності. - С.70-117
2.1. Обґрунтування концептуальної основи технології проектування навчальної інформації викладачем ВНЗ у ході професійно-педагогічної діяльності
2.2. Особливості розробки інформаційного конструкту технології проектування навчальної інформації викладачем вищої школи: докомунікативна фаза. - С.76-103
2.3. Шляхи реалізації інформаційної взаємодії на етапі комунікативної фази авторської технології. - С.103-117
Висновки до другого розділу. - С.118-119
3. Експериментальна перевірка ефективності впровадження технології проектування навчальної інформації викладачем вищого навчального закладу. - С.120-176
3.1. Обґрунтування критеріїв та показників дослідження проблеми проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладачів вищих навчальних закладів. - С.120-126
3.2. Вивчення стану проектувальної діяльності викладачів вищих навчальних закладів у роботі з інформацією. - С.126-153
3.3. Аналіз та узагальнення результатів формувального етапу експерименту. - С.153-176
Висновки до третього розділу. - С.177-179
Висновки. - С.179-181

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити технологію проектування навчальної інформації викладачем вищої школи в процесі професійно-педагогічної діяльності для забезпечення ефективної підготовки майбутніх фахівців різних галузей.

Предмет дослідження – технологія проектування навчальної інформації викладачем вищої школи в процесі професійно-педагогічної діяльності.

Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна діяльність викладача вищої школи.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено в 16 одноосібних публікаціях, із них: 1 розділ колективної монографії, 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 9 – у збірках наукових праць і матеріалів науково-практичних конференцій.

316.612:141.7:316.37

К 77

 
Крамар, Тетяна Вікторівна.

Індивідуальне у соціальній свободі особистості [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Крамар Тетяна Вікторівна ; наук. кер. Слюсар В. М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. – 189 с. - Бібліогр.: с. 166-189

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Індивідуальне як предмет соціально-філософського аналізу. - С.11-59
1.1. Природа індивідуального: історико-філософський вимір. - С.11-35
1.2. Методологічні засади дослідження індивідуального у соціальній свободі особистості. - С.36-59
Висновки до розділу 1. - С.58-60
2. Місце і роль індивідуального у становленні соціальної свободи особистості. - С.60-113
2.1. Індивідуальний вибір як передумова соціальної боротьби. - С.60-76
2.2. Індивідуальне як рушійна сила розвитку соціальної свободи особистості. - С.75-100
2.3. Соціальна свобода як прояв індивідуального в особистості. - С.100-113
Висновки до розділу 2. - С.113-114
3. Індивідуальна свобода у контексті соціальних комунікацій. - С.115-161
3.1. Міжособистісна взаємодія як вид соціальної комунікації в процесі реалізації індивідуальної свободи. - С.115-129
3.2. Роль індивідуальної свободи в розвитку соціальної системи. - С.138-161
Висновки до розділу 3. - С.161
Висновки. - С.163-165

Анотація:

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі комплексного аналізу дослідити феномен індивідуального, розкрити характер його вияву у соціальній свободі особистості.

Предмет дослідження – процес розгортання індивідуального у соціальній свободі особистості.

Об’єкт дослідження – індивідуальне як форма буття людини у контексті його взаємозалежності і взаємодії зі свободою особистості.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою автора. Висновки і положення наукової новизни сформульовані автором самостійно.

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження відображений у 8 публікаціях: 5 статтях у наукових фахових виданнях та 3 тезах у збірках матеріалів наукових конференцій.

37.014=411.16(477)

К 83

 
Кротік, Наталія Леонідівна.

Становлення і розвиток єврейської освіти в Україні (20-30 рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кротік Наталія Леонідівна ; наук. кер. Тронько Петро Тимофійович ; Поділ. держ. аграрно-тех. ун-т. - Кам’янець-Поділ., 2007. - 274, [42] с. : табл. - Умов. скор.: с. 3. - Бібліогр.: с. 195-244. - Дод.: с. 244-274, [42]

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Теоретичні засади дослідження становлення і розвитку єврейської освіти в Україні як історико-педагогічна проблема. - С.14-68
1.1. Історіографія проблеми. - С.14-34
1.2. Становлення та розвиток мережі єврейської загальноосвітньої школи. - С.34-54
1.3. Організаційно-педагогічні умови розвитку мережі професійної освіти євреїв. - С.54-68
Висновки до першого розділу. - С.68-72
2. Особливості розвитку єврейської освіти в соціально-економічних умовах 20-30 рр. XX століття. - С.73-126
2.1. Етнонаціональний компонент у функціонуванні єврейської школи. - С.73-99
2.1.1. Рідна мова як основа функціонування єврейської школи. - С.73-87
2.1.2. Діяльність органів державної влади та ініціатива єврейської інтелігенції у створенні національного підручника. - С.87-94
2.1.3. Вчительські кадри в системі єврейської освіти. - С.94-99
2.2. Особливості навчально-виховного процесу та його методичне забезпечення. - С.100-126
2.2.1. Формування типів і видів шкіл єврейського освітнього простору. - С.100-106
2.2.2. Управління єврейською 7-річною трудовою школою та режим її роботи. - С.106-113
2.2.3. Організація навчально-виховного процесу та його методичне забезпечення. - С.113-126
Висновки до другого розділу. - С.126-129
3. Тенденції розвитку єврейської освіти у 30-х рр. XX століття. - С.130-162
3.1. Єврейська освіта в Україні в умовах згортання політики українізації. - С.130-151
3.2. Політичні репресії в системі єврейської освіти України. - С.151-162
Висновки до третього розділу. - С.162-166
4. Реалізація принципу якісної освіти національних меншин у добу незалежності України. - С.167-183
4.1. Сучасна державна політика щодо освіти національних меншин. - С.167-174
4.2. Освітньо-виховна діяльність загальноосвітніх шкіл з єврейською мовою навчання в умовах полікультурного суспільства. - С.174-183
Висновки до четвертого розділу. - С.183-185
Загальні висновки та рекомендації. - С.186-194

Анотація:

Метою дослідження є виявлення особливостей діяльності органів державної влади, громадськості, колективів єврейських шкіл в період здійснення політики коренізації, його проекція на вирішення проблем якісної освіти національних меншин в незалежній Україні.

Предмет дослідження – становлення і розвиток єврейської освіти в Україні у 20-30-х роках ХХ століття.

Об’єкт дослідження – процес розвитку освіти національних меншин в Україні.

Особистий внесок дослідника полягає в тому, що вперше у вітчизняній історіографії робиться спроба всебічного наукового аналізу єврейської освіти України у 20-30-х роках ХХ століття. У науковий обіг вводиться обсяг цінних архівних документів, раніше невідомих широкому колу фахівців. Повернено із небуття імена єврейських педагогів, репресованих у 30-х роках. Систематизовано хронологію дат та основних подій з історії єврейської освіти в Україні (1920-1930 рр. ХХ століття). На основі історико-педагогічного аналізу виявлено позитивні ідеї досвіду організації освіти національних меншин та розроблено рекомендації щодо їх творчого використання в незалежній Україні.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 18-ти одноосібних наукових статтях, п'ять з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371(09):74.5:26.891

К 84

 
Круковська, Ірина Миколаївна.

Становлення і розвиток медичної освіти на Волині (ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Круковська І. М. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 259, [3] с. : табл. - Дод.: с. 179-231. - Бібліогр.: с. 232-259

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Соціокультурні та соціально-політичні умови становлення медичної освіти на Волині. - С.13-64
1.1. Історіографія та джерела дослідження. - С.13-21
1.2. Медична освіта на Волині в контексті її розвитку у Західній Європі та Російській імперії. - С.21-37
1.3. Політичні, соціокультурні та економічні умови становлення медичної освіти на Волині. - С.37-54
1.4. Медична допомога та освіта у Західній Волині (10-30 рр. ХХ ст.). - С.54-64
Висновки до розділу 1. - С.64-66
2. Організація змісту, форм та методів навчальної, навчально-виробничої та виховної діяльності у медичних закладах Волині. - С.67-142
2.1. Організаційні засади навчальної діяльності в освітньо-медичних установах. - С.67-87
2.2. Становлення змісту освіти у медичних закладах. - С.87-108
2.3. Утвердження засобів, форм та методів навчання у медичних освітніх установах. - С.108-131
2.4. Організація виховної та позаурочної діяльності учнів у закладах медичної освіти. - С.131-142
Висновки до розділу 2. - С.142-144
3. Діяльність лікарів-педагогів професійних, громадських об’єднань в освітніх та медичних установах Волині. - С.145-173
3.1. Професійна та науково-методична діяльність викладачів-лікарів з Волині. - С.145-158
3.2. Роль громадських об'єднань у поширенні санітарно-гігієнічних знань серед людності Волині. - С.158-173
Висновки до розділу 3. - С.173-174
Висновки. - С.175-178

Анотація:

Мета дисертаційної роботи полягала у виявленні організаційно-педагогічних умов, змісту, форм і методів медичної освіти на Волині, визначенні етапів, тенденцій і суперечностей її становлення та розвитку в ХІХ – 30-х роках ХХ століття.

Предмет дослідження – процес становлення медичної освіти як складової освітньо-професійної системи Волині в ХІХ – 30-х роках ХХ століття.

Об'єкт дослідження – підготовка медичних працівників в Україні.

Публікації. Результати дослідження знайшли своє відображення у дванадцяти одноосібних публікаціях, з яких 6 надруковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України та в 1 навчально-методичному посібнику.

371.13:80:004

К 88

 
Кубрак, Сніжана Василівна.

Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Кубрак Сніжана Василівна ; наук. кер. Вітвицька Світлана Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 266, [3] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 181-211. - Дод.: с. 212-266

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні основи професійного саморозвитку майбутніх вчителів філологічного профілю засобами інформаційних технологій. - С.11-76
1.1. Термінологічна система дослідження. - С.11-38
1.2. Сучасні наукові підходи до професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю. - С.38-57
1.3. Роль і місце інформаційних технологій у професійному саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю. - С.57-77
Висновки до розділу 1. - С.77-78
2. Моделювання педагогічних умов професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю. - С.79-114
2.1. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю. - С.79-102
2.2. Критерії та показники професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю. - С.103-115
Висновки до розділу 2. - С.115-117
3. Експериментальне дослідження умов професійного саморозвитку майбутніх учителів філологічного профілю засобами інформаційних технологій. - С.118-175
3.1. Експериментальна програма дослідження та стан досліджуваної проблеми. - С.118-139
3.2. Впровадження педагогічних умов та інформаційних технологій саморозвитку майбутнього вчителя. - С.139-162
3.3. Динаміка формування професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю як складової професійної компетентності. - С.162-175
Висновки до розділу 3. - С.175-177
Висновки. - С.178-180

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст, форми та методи професійного саморозвитку майбутнього вчителя-філолога засобами інформаційних технологій.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів філологічного профілю.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 10 одноосібних публікаціях, серед яких 4 – у провідних фахових виданнях України, 5 статей у наукових збірниках і журналах та 1 навчально-методичний посібник.

378

К 88

 
Кудря, Микола Миколайович.

Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кудря Микола Миколайович ; наук. кер. Пінчук Євген Анатолійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2012. - 220, [2] с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 168-204. - Дод.: с. 205-220

Зміст:


Вступ. - С.3-8
1. Національна ідентичність вищої освіти України як наукова проблема. - С.9-38
1.1. Огляд літератури за темою дослідження. - С.9-26
1.2. Понятійний апарат досліджуваної проблеми. - С.26-38
1.2.1. Аналіз сутності понять «ідентичність», «ідентифікація». - С.26-32
1.2.2. Аналіз сутності поняття «національна ідентичність». - С.33-38
Висновки до першого розділу. - С.38-40
2. Глобалізація як виклик для вищої освіти України. - С.41-77
2.1. Глобалізація, інтернаціоналізація, європеїзація як тенденції трансформування вищої освіти. - С.41-51
2.2. Розвиток вищої освіти інших країн пострадянського простору (Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан) в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів. - С.51-59
2.3. Українська вища освіта в дискурсі глобалізаційних процесів. - С.59-77
Висновки до другого розділу. - С.77-79
3. Засади збереження національної ідентичності вищої освіти України. - С.80-158
3.1. Протекція розвитку української мови. - С.80-98
3.2. Суспільствознавча складова збереження національної ідентичності вищої освіти України. - С.98-114
3.3. Національне виховання студентської молоді у контексті збереження національної ідентичності вищої освіти України. - С.114-144
3.4. Освітнє середовище для розвитку і збереження національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів. - С.144-158
Висновки до третього розділу. - С.158-161
Висновки. - С.162-167

Анотація:

Мета дослідження – науково-теоретичне обґрунтування і визначення педагогічних засад збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації.

Предмет дослідження – педагогічні засади становлення, розвитку і збереження національної ідентичності освіти України.

Об’єкт дослідження – особливості національної ідентичності вищої освіти України в процесі стратегічного курсу її модернізації при входженні в європейський простір.

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи відображено у 8 одноосібних публікаціях автора: з них 4 праці в провідних фахових виданнях України; 4 публікації у збірниках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій.

005.44:314.7(477)(045)

К 90

 
Куліченко, Віктор Володимирович.

Правова соціалізація особистості як об'єкт соціально-філософського аналізу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Куліченко Віктор Володимирович ; наук. кер. Полисаєв Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - К., 2012. - 211 с. - Бібліогр.: с. 190-211

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Соціально-філософські засади дослідження процесу правової соціалізації особистості. - С.11-66
1.1. Соціально-філософський дискурс правової соціалізації. - С.16-32
1.2. Правова соціалізація особистості в механізмі взаємодії соціальних спільностей. - С.32-52
1.3. Правова соціалізація особистості: індивідуація, акультурація, інтеріорізація. - С.52-66
Висновки до розділу 1. - С.66-69
2. Соціальні інститути та їх роль у правовій соціалізації особистості. - С.70-129
2.1. Влада та держава як інституціональні чинники правової соціалізації особистості. - С.70-95
2.2. Інтелектуальна активність громадянського суспільства як фактор правової соціалізації особистості. - С.95-117
2.3. Правова соціалізація особистості в контексті глобалізаційних викликів. - С.117-129
Висновки до розділу 2. - С.129-132
3. Правова соціалізація особистості та інституалізація громадянського суспільства в Україні. - С.133-180
3.1. Образ людини і образ правової соціалізації. - С.135-150
3.2. Формування інституту прав людини у процесі соціалізації та розбудови громадянського суспільства в Україні. - С.150-166
3.3. Правове суспільство як ідеал та механізм його втілення в українському посттрансформаційному соціумі. - С.166-180
Висновки до розділу 3. - С.180-182
Висновки. - С.183-189

Анотація:

Метою дисертаційного дослідження є соціально-філософський аналіз правової соціалізації особистості та визначення можливих інституцій шляхів її оптимізації в сучасних умовах розвитку громадянського суспільства українському соціумі.

Предметом дослідження є правова соціалізація як соціокультурний процес розвитку особистості та інституту прав людини.

Об’єктом дослідження є правова соціалізація особистості як соціальне явище та процес включення індивіда у сферу соціально-правових відносин в умовах сучасних глобалізаційних викликів.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Висновки і положення наукової новизни здобуті автором самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження відображений у 8 наукових публікаціях, 5 з яких – статті у збірниках, зареєстрованих ВАК України фаховими з філософських наук, 3 – тези, опубліковані в матеріалах наукових конференцій.

37.018.3(477)"19"

К 90

 
Кульчицький, Віталій Йосипович.

Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування (перша половина ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кульчицький В. Й. ; наук. кер. Вихрущ Анатолій Володимирович ; Терноп. експерим. ін-т пед. освіти. - Тернопіль, 2009. - 242, [6] с. : табл. - Дод.: с. 181-217. - Бібліогр.: с. 218-242

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні основи виховної діяльності організацій національного спрямування в Україні. - С.11-54
1.1. Соціально-економічні, політичні та культурно-просвітницькі передумови виникнення і діяльності організацій національного спрямування України у першій половині ХХ століття. - С.11-36
1.2. Проблеми виховання молоді в працях ідеологів організацій національного спрямування. - С.36-54
Висновки до першого розділу. - С.54-57
2. Освітньо-виховна діяльність організацій національного спрямування на західноукраїнських землях у першій половині XX століття. - С.58-125
2.1. Агітаційно-пропагандистська виховна робота організацій національного спрямування серед населення України. - С.58-85
2.2. Освітньо-виховна діяльність організацій національного спрямування та їхній вплив на формування патріотичного світогляду молоді. - С.85-125
Висновки до другого розділу. - С.125-128
3. Розвиток системи виховання молоді в діяльності організацій національного спрямування. - С.129-171
3.1. Художньо-поетична творчість як засіб формування свідомості молоді в організаціях національного спрямування. - С.129-151
3.2. Основні прогресивні ідеї та суперечності виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування з позицій системного підходу. - С.151-171
Висновки до третього розділу. - С.171-174
Висновки. - С.175-180

Анотація:

Мета дослідження: виявити основні тенденції освітньо-виховної роботи об'єднань національного спрямування; здійснити системний аналіз виховного процесу, обґрунтувати взаємозв'язок форм і методів патріотичного виховання молоді.

Предмет дослідження: зміст, форми і методи виховання молоді в діяльності українських організацій національного спрямування в першій половині ХХ століття.

Об'єкт дослідження: процес національного виховання молоді в Україні у першій половині ХХ ст.

Особистий внесок здобувача у науковій статті, опублікованій у співавторстві із Л. Дерев'яною, у характеристиці специфіки національного виховання; а також у навчальному та навчально-методичному посібниках, де висвітлено особливості історико-педагогічного процесу (особистий внесок дисертанта – тема 10 "Шкільництво в Україні у другій половині ХІХ – початок ХХ ст.", тема 11 "Освіта в Україні в період російської революції 1917 року" і тема 12 "Педагогічні погляди відомих педагогів").

371(09)477.8

Л 37

 
Левицька, Людмила Ярославівна.

Етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогіці Галичини (1919-1939 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Левицька Л. Я. ; наук. кер. Чепіль Марія Миронівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2007. - 229, [6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-212. - Дод.: с. 213-229

Зміст:


Вступ. - С.4-10
1. Виховання характеру як історико-педагогічна проблема. - С.11-68
1.1. Ступінь наукової розробки проблеми. - С.11-28
1.2. Характер як предмет вітчизняної і зарубіжної педагогіки. - С.28-53
1.3. Передумови розвитку проблеми виховання характеру в Галичині у міжвоєнний період. - С.53-68
Висновки до розділу 1. - С.68-70
2. Етнопедагогічні та етнопсихологічні засади виховання характеру в українській педагогічній думці Галичини (1919-1939 рр.). - С.71-115
2.1. Дефініція «характер» в українській педагогіці Галичини. - С.71-86
2.2. Етнопсихологічні особливості українців та їх урахування у вихованні характеру дитини. - С.86-102
2.3. Етнопедагогічні уявлення українських педагогів Галичини про самовиховання як основу творення характеру. - С.102-115
Висновки до розділу 2. - С.115-118
3. Етнопедагогічний інструментарій виховання характеру української дитини в 20-30-ті рр. XX ст. - С.119-176
3.1. Народно-педагогічні методи і засоби виховання характеру дитини в українській родині (1919-1939 рр.). - С.119-134
3.2. Праця як важливий народний засіб виховання характеру в українській педагогічній думці Галичини міжвоєнного періоду. - С.134-145
3.3. Чинники виховання характеру в етнічному середовищі Галичини міжвоєнного періоду. - С.145-167
3.4. Творче використання історичного досвіду виховання характеру української дитини у сучасних умовах. - С.167-176
Висновки до розділу 3. - С.176-178
Висновки. - С.179-182

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати етнопедагогічні засади, методи і засоби виховання характеру в творчій спадщині українських педагогів Галичини міжвоєнного періоду і визначити можливості творчого використання історичного досвіду в сучасних умовах.

Предмет дослідження – етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогічній думці Галичини (1919-1939 рр.).

Об'єкт дослідження – теорія і практика виховання української молоді в Галичині (1919-1939 рр.).

Публікації. Матеріали дослідження висвітлено в 11 авторських публікаціях; з них – 1 монографія, 8 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, 2 – у матеріалах конференцій.

215

Л 54

 
Лещенко, Альона Михайлівна.

Релігійна віра як форма світовідчуття [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Лещенко А. М. ; наук. кер. Богачевська І. В. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 194 с. - Бібліогр.: с. 171-194

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретико-методологічні засади дослідження. - С.11-54
1.1. Стан дослідження феномену релігійної віри в науковій літературі та богослов'ї. - С.12-43
1.2. Методологія та методика філософсько-релігієзнавчого аналізу релігійної віри. - С.43-54
Висновки до І розділу. - С.54-55
2. Співвідношення світовідчуття та релігійної віри. - С.56-96
2.1. Феномен світовідчуття і його соціально-психологічні вияви. - С.57-72
2.2. Предмет, структура та механізми функціонування релігійної віри. - С.72-96
Висновки до ІІ розділу. - С.96-97
3. Інтегроване соціальне почуття «релігійна віра» як різновид релігійного світовідчуття. - С.98-136
3.1. Роль емоційно-чуттєвої складової у формуванні релігійної віри. - С.98-127
3.2. Принципи екстраполяції релігійних ідей в психіку віруючого. - С.127-136
Висновки до ІІІ розділу. - С.136-137
4. Механізми активізації емоційно-психологічної складової релігійної віри. - С.138
4.1. Активізація психічних складових релігійної віри через сакральне мистецтво. - С.139-148
4.2. Емоційно-психологічний вплив символу на формування релігійної віри. - С.148-164
Висновки до ІV розділу. - С.164-165
Висновки. - С.166-170

Анотація:

Мета дослідження обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у комплексному дослідженні сутності, визначенні рушіїв і детермінант формування релігійної віри як форми світовідчуття.

Предмет дисертаційного дослідження – релігійна віра як форма світовідчуття у християнській традиції.

Об'єктом дисертаційного дослідження є релігійна віра як складова християнського світогляду.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою. Висновки і положення, які мають наукову новизну, зроблені самостійно на основі результатів, отриманих автором у процесі дослідження.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження опубліковані у 5 статтях у фахових наукових виданнях і 5 тезах виступів на наукових конференціях.

37(091)(477):811.1

Л 64

 
Литньова, Тамара Вікторівна.

Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку змісту вітчизняної загальної середньої освіти (30-ті роки ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Литньова Т. В. ; наук. кер. Мисечко Ольга Євгенівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 258, [3] с. : табл. - Дод.: с. 191-219. - Бібліогр.: с. 220-258

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні основи дослідження проблеми цільового компонента змісту освіти. - С.13-75
1.1. Стан дослідженості проблеми в історико-педагогічному аспекті. - С.13-26
1.2. Особливості розвитку змісту загальної середньої освіти у період 30-х рр. ХХ ст. - початку ХХІ ст. - С.26-50
1.3. Цільовий компонент навчання іноземних мов у змісті іншомовної освіти. - С.50-75
Висновки до розділу 1. - С.75-77
2. Тенденції розвитку цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі (30-ті роки XX ст. – початок XXI ст.). - С.78-184
2.1. Становлення цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі на етапі запровадження обов'язкового вивчення іноземної мови (1930-ті рр.). - С.78-93
2.2. Розробка цільового компонента навчання іноземної мови у роки війни та під час повоєнного відновлення системи шкільної освіти (1940-і – початок 1950-х рр.). - С.93-115
2.3. Перегляд цілей навчання іноземної мови в умовах шкільних реформ (1956 - перша половина 1980-х років). - С.115-139
2.4. Особливості розвитку цілей навчання іноземної мови у період творення національної загальноосвітньої школи в Україні (друга половина 1980-х – 1990-ті рр.). - С.139-163
2.5. Трансформація цілей навчання іноземної мови в контексті компетентісного підходу до мовної освіти (початок ХХІ ст.). - С.163-184
Висновки до розділу 2. - С.184-187
Загальні висновки. - С.188-190

Анотація:

Мета дослідження – розкрити зміст і з'ясувати основні тенденції розвитку цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі протягом 30-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. у зв'язку з формуванням змісту загальної середньої освіти.

Предметом дослідження є цільовий компонент у змісті навчання іноземної мови в загальноосвітній школі визначеного дослідженням періоду.

Об'єктом дослідження є процес навчання іноземних мов у вітчизняній школі у період 30-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 11 одноосібних публікаціях, 7 з яких надруковані у фахових наукових виданнях ВАК України та в 1 методичних рекомендаціях.

371(73)(093)

Л 84

 
Лук'янчук, Світлана Федорівна.

Полікультурне виховання учнів в американській середній школі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Лук'янчук Світлана Федорівна ; наук. кер. Жуковський Василь Миколайович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 234 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 187-219. - Дод.: с. 220-234

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні засади полікультурного виховання в американській середній школі. - С.11
1.1. Аналіз понятійного апарату проблеми дослідження. - С.11-37
1.2. Становлення і розвиток полікультурного виховання в американській середній школі. - С.38-71
1.3. Теорії полікультурного виховання в американській педагогічній науці. - С.72-94
Висновки до розділу 1. - С.94-95
2. Реалізація полікультурного виховання учнів американської середньої школи. - С.96
2.1. Зміст, форми та методи полікультурного виховання учнів в американській середній школі. - С.96-134
2.2. Кадрове забезпечення процесу полікультурного виховання учнів загальноосвітніх шкіл США. - С.134-160
2.3. Рекомендації щодо застосування позитивного американського досвіду полікультурного виховання в навчальних закладах України. - С.160-180
Висновки до розділу 2. - С.180-181
Висновки. - С.182-187

Анотація:

Мета дослідження полягає в аналізі теоретичних і практичних засад полікультурного виховання в американській середній школі, а також розробці рекомендацій щодо застосування позитивного американського досвіду полікультурного виховання у навчальних закладах України.

Предметом дослідження є зміст, форми, методи та етапи розвитку полікультурного виховання у навчально-виховному процесі американської середньої школи.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес в американській середній школі.

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи висвітлено у 10 одноосібних наукових публікаціях, з них 8 опубліковано у провідних наукових фахових виданнях України, 2 – тези доповідей у збірниках матеріалів міжнародних конференцій.

372.878:37.036:159.954

Л 86

 
Луценко, Віктор Васильович.

Формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами комп'ютерних технологій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Луценко В. В. ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 252, [4] с. : рис., табл. - Дод.: с. 181-217. - Бібліогр.: с. 218-252

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні основи формування творчої активності майбутніх учителів музики. - С.13-67
1.1. Сутнісні характеристики творчої активності. - С.13-34
1.2. Особливості творчої активності майбутнього вчителя музики. - С.34-53
1.3. Структура творчої активності майбутнього вчителя музики. - С.53-67
Висновки до першого розділу. - С.68-69
2. Особливості застосування комп’ютерних технологій в музиці. - С.70-111
2.1. Використання інформаційних технологій в освіті. - С.70-80
2.2. Застосування музично-комп’ютерних технологій у підготовці майбутнього вчителя музики. - С.80-96
2.3. Обґрунтування моделі формування творчої активності майбутнього фахівця засобами музично-комп’ютерних технологій. - С.96-112
Висновки до другого розділу. - С.112-113
3. Експериментальна перевірка моделі формування творчої активності студентів засобами музично-комп’ютерних технологій. - С.114-173
3.1. Дослідження сформованості творчої активності студентів засобами музично-комп’ютерних технологій. - С.114-139
3.2. Методика формування творчої активності студентів у процесі використання музично-комп’ютерних технологій. - С.139-158
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.158-173
Висновки до третього розділу. - С.174-177
Висновки. - С.178-180

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити модель формування творчої активності студентів засобами музично-комп'ютерних технологій.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами музично-комп'ютерних технологій у процесі фахової підготовки.

Об'єкт дослідження – процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів музики.

Публікації. З проблеми дослідження опубліковано 11 наукових праць (усі одноосібні), з яких 7 – у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 навчально-методичний посібник до спецкурсу "Основи сучасного аранжування на комп'ютері".

378.14(477)

М 13

 
Мазурок, Володимир Григорович.

Формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійної підготовки студентів технічного коледжу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Мазурок В. Г. ; наук. кер. Обозний Василь Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 250, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 187-204. - Дод.: с. 205-250

Зміст:


Вступ. - С.4-14
1. Теоретичні засади розвиту еколого-економічної освіти. - С.15-55
1.1. Розвиток теоретичних підходів до еколого-економічної освіти. - С.15-37
1.2. Взаємозв’язок екологічної та економічної освіти. - С.37-49
1.3. Значення екологічного і економічного компонентів освіти у підготовці молодших спеціалістів. - С.49-55
Висновки до першого розділу. - С.55-57
2. Формування системи понять еколого-економічного змісту при вивченні предметів природничого та економічного циклів. - С.58-125
2.1. Компоненти еколого-економічного змісту в курсах дисциплін природничого циклу. - С.65-66
2.1.1. Аналіз навчальних програм та аналіз підручників. - С.66-80
2.1.2. Поняття еколого-економічного змісту в курсах природничих дисциплін в технічному коледжі. - С.80-98
2.2. Система понять еколого-економічного змісту в курсах дисциплін природничого циклу. - С.98-106
2.3. Методика формування понять еколого-економічного змісту. - С.106-125
Висновки до другого розділу. - С.125-130
3. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності засвоєння системи понять еколого-економічного змісту. - С.131-179
3.1. Методика і результати констатувального експерименту. - С.131-144
3.2. Формування системи понять еколого-економічного змісту в ході експериментального навчання. - С.144-166
3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи. - С.166-180
Висновки до третього розділу. - С.180-183
Висновки. - С.184-186

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель та поетапну методику формування системи еколого-економічних понять у студентів технічного коледжу.

Предмет дослідження становлять зміст, форми та методи, прийоми формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійно орієнтованої підготовки студентів технічного коледжу.

Об'єктом дослідження є процес професійно орієнтованої еколого-економічної підготовки студентів технічного коледжу.

Особистий внесок здобувача у працях, виконаних у співавторстві, полягає у визначенні проблемних завдань із раціонального природокористування в контексті інтеграції та реформування освіти; у розробці рівнів засвоєння еколого-економічних понять.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 8 публікаціях автора (6 одноосібних), з яких 4 – у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.134.001:373.2

М 16

 
Маковецька, Наталія Валеріївна.

Теоретичні та методичні засади професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Маковецька Наталія Валеріївна ; наук. консультант Конох Анатолій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». - Запоріжжя, 2012. - 536, [9] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 415-482. - Дод.: с. 483-536

Зміст:


Вступ. - С.5-20
1. Теоретичні засади професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. - С.21-115
1.1. Характеристика базових понять дослідження. - С.21-51
1.2. Концептуальні підходи до професійного розвитку особистості. - С.51-74
1.3. Професійна компетентність педагогічного працівника. - С.75-94
1.4. Менеджмент професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів. - С.94-115
Висновки до першого розділу. - С.115-118
2. Психолого-педагогічні підходи до оздоровлення дошкільників. - С.119-193
2.1. Історичний та сучасні підходи до зміцнення і збереження здоров'я підростаючого покоління. - С.119-148
2.2. Мета, завдання, принципи і засоби педагогіки оздоровлення . - С.148-171
2.3. Парадигмальний підхід в освітньо-оздоровлювальній діяльності дошкільного навчального закладу. - С.172-193
Висновки до другого розділу. - С.193-196
3. Професійний розвиток педагогів за рубежем. - С.197-266
3.1. Характерні риси і форми професійного розвитку фахівців освітньої галузі у країнах Європейського Союзу. - С.197-221
3.3. Особливості організації освітньо-оздоровлювальної діяльності в дошкільних закладах зарубіжних країн. - С.246-266
Висновки до третього розділу. - С.266-268
4. Побудова моделі професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.269-347
4.1. Структура, критерії та рівні професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.269-286
4.2. Програма експериментального дослідження та аналіз стану професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.286-313
4.3. Концепція професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.313-329
4.4. Модель професійного розвитку фахівців у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.329-347
Висновки до четвертого розділу. - С.347-352
5. Експериментальна перевірка моделі професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.352-402
5.1. Зміст професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.352-371
5.2. Аналіз результатів педагогічного експерименту з професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.371-389
5.3. Прогностичні напрями розробки проблеми професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.389-402
Висновки до п’ятого розділу. - С.402-404
Загальні висновки. - С.405-414

Анотація:

Мета дослідження: здійснити комплексний науковий аналіз проблеми професійного розвитку фахівців дошкільної галузі освіти в контексті подальшої розробки і впровадження цілісної системи професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності.

Предмет дослідження: теоретико-методичні засади професійного розвитку інструкторів з фізкультури і вихователів дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності.

Об’єкт дослідження: професійний розвиток фахівців дошкільної галузі освіти..

Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві посібниках такий: у методичному посібнику «Групові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі» (2004 р.), підготовленому у співавторстві з К. Л. Крутій, З. П. Дорошенко, О. М. Каплуновською, висвітлено особливості організації роботи творчих груп і шкіл перспективного педагогічного досвіду в дошкільному навчальному закладі; у методичному посібнику «Масові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі» (2004 р.), виданому у співавторстві з К. Л. Крутій, З. П. Дорошенко, О. М. Каплуновською, О. В. Нікулочкіною, визначено роль науково-практичної конференції педагогічних працівників дошкільного навчального закладу як форми підбиття підсумків роботи щодо вирішення науково-методичної проблеми; у методичному посібнику «Інноваційна діяльність у дошкільному навчальному закладі: методичний аспект» (2004 р.) у співавторстві з К. Л. Крутій – відтворено процес моделювання інноваційної діяльності дошкільного навчального закладу; у методичному посібнику «Готуємо руку дитини до письма» (2005 р.) у співавторстві з О. В. Нікулочкіною – розроблено рекомендації вихователям щодо структури оздоровлювального заняття з підготовки руки дитини до письма; у методичному посібнику «Оздоровлення дошкільнят, або Канікули влітку» (2005 р.) у співавторстві з О. Д. Дубогай, Н. В. Погрібняк – запропоновано практичні рекомендації вихователям, інструкторам з фізкультури щодо оздоровлення дітей влітку; у методичному посібнику «Плекаймо здоров'я дитини» (2007 р.) у співавторстві з О. Д. Дубогай – практичні рекомендації батькам дітей дошкільного віку щодо можливостей їх оздоровлення вдома.

Основні результати дослідження знайшли відображення у 43 публікаціях, серед яких: 1 монографія, 10 навчально-методичних посібників, 22 статті у провідних фахових виданнях України, 6 статей – в інших журналах.

378.018:004.773

М 21

 
Малярчук, Олена Валентинівна.

Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Малярчук О. В. ; наук. кер. Сейко Н. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 299 с. - Дод.: с. 189-256. - Бібліогр.: с. 257-299

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Дистанційна освіта як науково-педагогічна проблема. - С.12
1.1. Головні науково-теоретичні підходи до аналізу проблеми дистанційної освіти. - С.12-39
1.2. Розвиток дистанційної освіти у ХІХ – на початку ХХІ століття. - С.39
1.2.1. Етапи розвитку дистанційних форм навчання у світі. - С.39-51
1.2.2. Провідні світові моделі дистанційного навчання. - С.51-60
1.2.3. Технологічні характеристики дистанційної форми навчання. - С.60-69
1.3. Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження. - С.69-83
Висновки до розділу 1. - С.83-86
2. Загальні організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання в системі вищої гуманітарної освіти США. - С.87
2.1. Сутність та характеристики вищої гуманітарної освіти в США. - С.87-106
2.2. Моделі та загальні стандарти дистанційного навчання в США. - С.106-123
Висновки до розділу 2. - С.123-126
3. Змістове та кадрове забезпечення дистанційного навчання у системі вищої гуманітарної освіти США. - С.127
3.1. Тьютор у системі кадрового забезпечення дистанційної освіти в США. - С.127-144
3.2. Організаційно-методичні та технологічні засади дистанційного навчання у системі вищої гуманітарної освіти США. - С.144-159
3.2.1. Інформаційні та комунікаційні технології в системі дистанційного навчання США. - С.159-168
3.3. Можливості впровадження досвіду організації дистанційного навчання у системі гуманітарної вищої освіти США в практику діяльності вітчизняних гуманітарних ВНЗ. - С.168-178
Висновки до розділу 3. - С.178-182
Загальні висновки. - С.183-188

Анотація:

Мета дослідження – комплексне вивчення теоретичних засад, змісту та організаційно-методичного забезпечення дистанційного навчання у Сполучених Штатах Америки задля використання його позитивного досвіду в системі вищої гуманітарної освіти України.

Предмет дослідження – зміст та організаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання у системі вищої гуманітарної освіти США.

Об'єкт дослідження – дистанційне навчання у системі вищої гуманітарної освіти США.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 14 публікаціях, з яких усі одноосібні, у тому числі: 8 статей у фахових наукових виданнях; 4 у збірниках наукових праць, 2 – тези доповідей на конференціях.

159.922.4(477):303.09:323.11(477)

М 25

 
Марасюк, Сергій Станіславович.

Національне самовизначення українського народу: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Марасюк С. С. ; наук. кер. Глотов Борис Борисович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 178 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 158-174. - Дод.: с. 175-178

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Теоретико-методологічні засади дослідження національного самовизначення українського народу. - С.9
1.1. Національне самовизначення народу: особливості соціально-філософського дослідження. - С.9-38
1.2. Методологічні засади дослідження. - С.38-46
Висновки до розділу 1. - С.46-48
2. Етнонаціональні чинники в національному самовизначенні українства. - С.49
2.1. Чинник поліетнічності у формуванні української нації. - С.49-67
2.2. Вплив іноетнічного чинника на українське націєтворення. - С.67-81
2.3. Аналіз українського національного характеру та ментальності еліти як детермінант національного самовизначення українського народу. - С.81-106
Висновки до розділу 2. - С.106-107
3. Контроверзи перспективних моделей національного самовизначення українського народу. - С.108
3.1. Поліцентрична модель національного самовизначення українства. - С.108-130
3.2. Самовизначення української нації у контексті етноцентричної моделі її самоорганізації. - С.130-149
Висновки до розділу 3. - С.147-149
Висновки. - С.150-152

Анотація:

Мета роботи полягає у дослідженні соціально-філософських аспектів національного самовизначення українського народу, з'ясуванні перспективних моделей самоорганізації української нації.

Предмет дослідження – національне самовизначення українського народу в контексті реалізації перспективних моделей його самоорганізації.

Об'єкт дослідження – процес національного самовизначення українського народу.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації за темою дисертації. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані в 11 статтях, з них 4 – у наукових фахових виданнях України.

246.6:291.3:291.12-13

М 27

 
Марковський, Броніслав Володимирович.

Міфологічні символи та трансформація їх сприйняття у християнській культовій традиції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Марковський Броніслав Володимирович ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2013. - 188 с. - Бібліогр.: с. 166-188

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Міфологічна символіка як релігієзнавча та теологічна проблема. - С.11-48
1.1. Проблема визначення сутнісних ознак міфологічного символу та особливостей його функціонування в релігійному культі. - С.11-35
1.2. Теоретико-методологічні засади дослідження християнської міфологічної символіки. - С.35-48
Висновки до розділу 1. - С.48-51
2. Міфологічні символи у християнській культовій традиції. - С.52-118
2.1. Християнська експлікація міфологічної символіки сакральних об'єктів. - С.52-76
2.2. Особливості міфологічної символіки часу та простору в християнському культі. - С.76-98
2.3. Міфологічна символіка святості і благодаті, провини та жертви в християнській Літургії. - С.98-118
Висновки до розділу 2. - С.118-121
3. Духовний потенціал та метаморфози міфологічних символів у християнських культових практиках (сучасний контекст). - С.122-157
3.1. Деміфологізація християнства як десакралізація культової діяльності. - С.122-139
3.2. Функціональні вияви християнської символіки. - С.139-157
Висновки до розділу 3. - С.157-159

Анотація:

Метою дисертаційного дослідження є філософсько-релігієзнавчий аналіз міфологічної основи християнської символіки та особливостей її функціонування в культовій традиції.

Предметом дослідження є трансформаційні особливості міфологічного символу у християнстві.

Об’єктом дослідження є християнська культова традиція.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки та положення наукової новизни сформульовані автором самостійно.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у шести статтях, опублікованих у фахових виданнях та шести тезах за результатами виступів на наукових конференціях.

27-9"01/07"-284

М 29

 
Мартич, Руслана Василівна.

Інтерпретація сутності живого у філософії східної патристики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мартич Р. В. ; наук. кер. Стадник Микола Миколайович ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2011. - 195 с. - Бібліогр.: с. 178-195

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Аналітичний огляд літературних джерел та методологія дослідження проблеми сутності живого. - С.10-42
1.1. Уявлення про живе як складова східнохристиянських учень. - С.10-19
1.2. Різноманітні підходи до визначення сутності живого. - С.19-42
Висновки до розділу 1. - С.42-44
2. Становлення та концептуалізація східнохристиянської традиції осмислення сутності живого. - С.45-106
2.1. Уявлення про живе в античній філософії. - С.45-62
2.2. Концептуалізація уявлень про живе в східнохристиянських вченнях. - С.62-106
Висновки до розділу 2. - С.106-108
3. Гуманістичний потенціал східнохристиянських вчень про живе. - С.109-170
3.1. Місце та роль людини в контексті ієрархізації живого. - С.109-133
3.2. Сприйняття східнопатристичних уявлень про живе в сучасному православному дискурсі. - С.133-170
Висновки до розділу 3. - С.170-172
Висновки. - С.173-177

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є здійснення реконструкції східнопатристичних уявлень про сутність живого та з'ясування їх особливостей.

Предметом дослідження є трактування сутності живого та його особливостей у східнохристиянських ученнях.

Об'єктом дослідження є релігійні та філософські вчення мислителів східної патристики ІІ-VІІІ століття.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійної роботи здобувача. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно.

Публікації. Основні положення і зміст дисертації знайшли відображення у шести публікаціях автора, у фахових наукових виданнях, що відповідають вимогам ВАК України; як результат участі у наукових конференціях опубліковано тези восьми доповідей.

378.6:355

М 31

 
Маслак, Людмила Петрівна.

Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Маслак Л. П. ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 323, [5] с. : табл., рис., граф. - Дод.: с. 189-288. - Бібліогр.: с. 289-323

Зміст:


Вступ. - С.4-10
1. Теоретичні засади формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.11-67
1.1. Професійна компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема в умовах євроінтеграційних освітніх процесів. - С.11-40
1.2. Культурологічна компетентність офіцера радіоінженерної спеціальності як складова професійної компетентності. - С.40-68
Висновки до першого розділу. - С.68-69
2. Модель формування культурологічної компетентності у процесі професійної підготовки військовослужбовців. - С.70-106
2.1. Обґрунтування педагогічних умов формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки. - С.70-84
2.2. Модель формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.84-107
Висновки до другого розділу. - С.107-108
3. Експериментальне дослідження процесу формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.109-181
3.1. Експериментальна програма організації дослідження. - С.109-137
3.2. Технологія формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.137-163
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.163-182
Висновки до третього розділу. - С.182-185
Висновки. - С.186-189

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити модель та технологію формування культурологічної компетентності у майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст та технологія формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутнього офіцера.

Особистий внесок здобувача в розробці навчально-методичного посібника "Формування іншомовної компетентності військовослужбовців за системою STANAG – 6001", підготовленого у співавторстві з кандидатом психологічних наук А. В. Чирвою, полягає в обґрунтуванні технології формування іншомовної компетенції як складової культурологічної компетентності військовослужбовців і підготовці методичних рекомендацій та зразків планів-конспектів занять викладачів Міжнародної вищої школи збройних сил Канади.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 14 одноосібних публікаціях автора, серед яких 7 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 7 статей у збірниках наукових праць та 1 навчально-методичний посібник, написаний у співавторстві.

289.1:504.03

М 48

 
Мельничук, Вікторія Вікторівна.

Екологічна проблематика у православ’ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мельничук Вікторія Вікторівна ; наук. кер. Герасимчук А. А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 193 с. - Бібліогр.: с. 174-193

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Теоретико-методологічні засади дослідження. - С.10-40
1.1. Проблеми екології як об’єкт філософсько-релігієзнавчого аналізу. - С.10-24
1.2. Методологічні засади дослідження екологічної проблематики у православ’ї. - С.24-40
Висновки до першого розділу. - С.41-42
2. Екологічна проблематика і православ’я: сучасний філософсько-релігієзнавчий дискурс. - С.43-99
2.1. Особливості осмислення екологічних проблем у православному віровченні. - С.43-61
2.2. Православне богослов’я про роль техніки і технологій у системі «людина-природа». - С.61-81
2.3. Еколого-етичне вчення православної церкви як відповідь на виклики глобальної екологічної кризи. - С.81-99
Висновки до другого розділу. - С.99-100
3. Взаємозв'язок екологічних і демографічних проблем: православний контекст. - С.101-167
3.1. Православна церква про взаємозалежність екологічних і демографічних проблем сучасності. - С.101-128
3.2. Православний вимір екологічних і демографічних проблем в Україні. - С.128-152
3.3. Екологічна складова соціальної діяльності православної церкви. - С.152-167
Висновки до третього розділу. - С.167-168
Висновки. - С.169-173

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є здійснення комплексного філософсько-релігієзнавчого аналізу екологічної проблематики у православ’ї.

Предмет дослідження: особливості православного осмислення сутності, причин виникнення і парадигми вирішення екологічних проблем.

Об’єкт дослідження: екологічна проблематика у віровченні й діяльності православної церкви.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою автора. Висновки і положення наукової новизни сформульовані автором самостійно.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 15 публікаціях, з яких – 1 монографія (у співавторстві), 6 статей (5 – у фахових виданнях) та 8 тез виступів на наукових конференціях.

7:27-5:2-274.4

М 48

 
Мельничук, Максим Святославович.

Особливості трансформації ролі мистецтва в християнському культі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мельничук М. С. ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. філос. - Житомир, 2011. - 197 с. - Бібліогр.: с. 180-197

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретико-методологічні засади дослідження. - С.12-60
1.1. Взаємодія релігії та мистецтва як об’єкт наукової рефлексії. - С.12-32
1.2. Стан дослідження особливостей трансформації ролі мистецтва у християнському культі. - С.32-49
1.3. Сутнісна роль символу, ідеалу та канону в релігійному мистецтві. - С.49-60
Висновки до розділу 1. - С.60-61
2. Структурно-функціональний аналіз релігійного мистецтва в християнському культі. - С.62-129
2.1. Сугестивно-вербальні естетичні функції мистецтва в богослужінні. - С.62-73
2.2. Роль музичного мистецтва у системі християнського культу. - С.73-84
2.3. Функціональне навантаження живопису у християнському культі. - С.84-116
2.4. Особливості впливу церковної архітектури як стрижневого елемента ритуалізації культових дійств на почуття віруючих. - С.116-129
Висновки до розділу 2. - С.129-130
3. Трансформація сакрально-ідейного та формально-предметного компонентів релігійного мистецтва в сучасному християнстві. - С.131-174
3.1. Трансформація релігійного мистецтва у сучасному католицизмі. - С.131-154
3.2. Особливості відродження мистецької складової у культі сучасного православ’я. - С.154-165
3.3. Особливості трансформації мистецтва в культовій практиці сучасного протестантизму. - С.165-174
Висновки до розділу 3. - С.174-175
Висновки. - С.176-179

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є здійснення структурно-функціонального аналізу особливостей трансформації ролі мистецтва у християнському культі та виявлення механізмів його сугестивного впливу на свідомість віруючих у контексті взаємодії релігії й мистецтва.

Предмет дослідження становлять особливості трансформації ролі релігійного мистецтва в християнстві у контексті синхронічного та діахронічного підходів.

Об'єктом дослідження є християнський релігійний культ та релігійне мистецтво.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно у процесі дослідження творів релігійного мистецтва, контент-аналізу конфесійної літератури, а також доробку церковних і світських авторів за дисертаційною проблематикою.

Публікації. Результати дослідження опубліковані у 8 працях: 3 статтях у фахових виданнях, визнаних ВАК України, 5 збірниках матеріалів наукових конференцій.

252:281.96

М 48

 
Мельничук, Юлія Іванівна.

Феномен проповідницького слова в українській православній традиції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мельничук Юлія Іванівна ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 185 с. - Бібліогр.: с. 163-185

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Феномен проповідницького слова як предмет філософського пізнання. - С.11-45
1.1. Стан вивчення проблеми та джерельна база дослідження. - С.11-24
1.2. Герменевтична сутність проповідницького слова. - С.25-45
Висновки до розділу 1. - С.45-46
2. Проповідь в українській православній церкві. - С.47-107
2.1. Ретроспектива проповідницької діяльності української православної церкви. - С.47-65
2.2. Місце проповіді в системі храмового дійства. - С.65-73
2.3. Семіотико-символічна характеристика феномена проповідницького слова. - С.74-88
2.4. Сугестивний вияв української православної проповіді. - С.89-106
Висновки до розділу 2. - С.107-108
3. Трансформація проповіді в сучасному соціокультурному просторі. - С.109-155
3.1. Соціальні аспекти природи проповідницького слова. - С.109-123
3.2. Православна проповідь у контексті сучасного цивілізаційного процесу. - С.124-135
3.3. Тенденції та перспективи розвитку проповіді в Українському православ’ї. - С.136-154
Висновки до розділу 3. - С.155-156
Висновки. - С.157-162

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є релігієзнавчий аналіз сутності проповідницького слова, його впливу на свідомість віруючих, виявлення особливостей трансформації православної проповіді як складової культу Східного християнства і його української традиції.

Предмет дослідження – філософсько-релігієзнавчі характеристики проповідницького слова, його вплив на свідомість віруючих і трансформацію православної проповіді в сучасному соціокультурному просторі.

Об’єктом дослідження є проповідницьке слово в українській православній традиції.

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки, положення наукової новизни одержано автором самостійно, на основі власних досліджень.

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 12 одноосібних наукових праць, серед яких 5 статей у фахових виданнях.

271.2-23-87(477)

М 71

 
Мишков, Віктор Ярославович.

Еволюція та тенденції розвитку старообрядництва в Україні [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мишков Віктор Ярославович ; наук. кер. Шугаєва Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 177 с. - Бібліогр.: с. 154-177

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Старообрядництво в Україні як предмет наукового дослідження. - С.10-43
1. Стан наукового опрацювання проблеми. - С.10-28
1.2. Характеристика джерельної бази дисертаційного дослідженння. - С.28-33
1.3. Методологічна основа та принципи дослідження. - С.33-43
Висновки до розділу 1. - С.43-44
2. Суспільно-духовні витоки і особливості становлення старообрядництва в Україні. - С.45-103
2.1. Суспільно-духовні особливості старообрядництва в Україні. - С.45-58
2.2. Віросповідні основи і релігійна практик українського старообрядництва. - С.58-83
2.3. Особливості есхатології старообрядництва в Україні. - С.83-94
2.4. Соціально-етичний ідеал старообрядництва. - С.94-103
Висновки до розділу 2. - С.103-104
3. Стан і тенденції розвитку Руської Православної Старообрядницької Церкви в незалежній Україні. - С.105-146
3.1. Становище громад старообрядців у незалежній Україні та їх взаємодія з офіційною владою. - С.105-118
3.2. Трансформація відносин між Російською Православною Церквою та Руською Православною Старообрядницькою Церквою в період постмодерну. - С.118-132
3.3. Діяльність митрополита Андріана (Четвергова) в контексті модернізації Руської Православної Старообрядницької Церкви. - С.132-146
Висновки до розділу 3. - С.146-147
Висновки. - С.148-153

Анотація:

Мета роботи зумовлена актуальністю обраної теми і полягає у комплексному філософсько-релігієзнавчому аналізі еволюції та тенденцій розвитку старообрядництва в Україні.

Предмет дослідження складають еволюція та тенденції розвитку старообрядництва в Україні.

Об’єктом дисертаційного дослідження є старообрядництво в Україні як релігійний, соціально-історичний та культурний феномен.

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки, положення наукової новизни одержані автором самостійно.

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображені у восьми одноосібних публікаціях, п’ять з яких надруковано у фахових виданнях, три – у матеріалах конференцій.

37.013.74(1-87)

М 60

 
Мілютіна, Ольга Костянтинівна.

Полікультурна освіта учнів середньої загальноосвітньої школи у Великій Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Мілютіна О. К. ; наук. кер. Лавриченко Н. М. ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів, 2008. - 260 с. : табл. - Дод.: с. 205-235. - Бібліогр.: с. 236-260

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Розвиток полікультурної освіти школярів у Великій Британії за умов інтеграційних і глобалізаційних процесів. - С.12-88
1.1. Тенденції розвитку полікультурної освіти школярів у сучасному світі. - С.12-38
1.2. Полікультурна освіта молоді шкільного віку в європейському просторі. - С.38-66
1.3. Соціальні і педагогічні умови розвитку полікультурної освіти учнів у школах Великої Британії. - С.66-88
Висновки до першого розділу. - С.88-91
2. Реалізація полікультурної освіти учнів у середніх загальноосвітніх школах Великої Британії
2.1. Полікультурна освіта як складова Національного курікулуму Великої Британії. - С.92-124
2.2. Педагогічні методи і організаційні форми полікультурної освіти учнів у школах Великої Британії. - С.124-144
2.3. Підготовка британських вчителів до фахової діяльності за умов полікультурного освітнього простору. - С.144-165
2.4. Порівняльний аналіз педагогічних підходів до полікультурної освіти школярів в Україні і Великій Британії. - С.165-192
Висновки до другого розділу. - С.192-195
Висновки. - С.196-204

Анотація:

Мета дослідження – вивчити й узагальнити педагогічний досвід, нагромаджений науковцями і вчителями-практиками Великої Британії у галузі полікультурної освіти школярів, обґрунтувати доцільність застосування елементів цього досвіду у вітчизняній школі.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи полікультурної освіти учнів середніх загальноосвітніх шкіл у Великій Британії.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес у середніх загальноосвітніх школах Великої Британії.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 11 одноосібних статтях автора, з яких 1 монографія, 1 стаття у фаховому журналі, 7 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 – у матеріалах наукових конференцій.

371.13:37.017.4:37.035

М 64

 
Мірошниченко, Олена Анатоліївна.

Формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Мірошниченко О. А. ; наук. кер. Іванченко Анатолій Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 288, [3] с. : табл., схеми, граф. - Дод.: с. 196-267. - Бібліогр.: с. 268-288

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретичні основи формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.12-67
1.1. Категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.12-27
1.2. Проблема формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя у науковій літературі. - С.27-65
Висновки до розділу 1. - С.65-66
2. Модель формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.67-111
2.1. Структурні компоненти моделі формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.67-95
2.2. Критерії та рівні сформованості соціально значущих якостей. - С.95-111
Висновки до розділу 2. - С.111-113
3. Експериментальне дослідження ефективності моделі формування соціально значущих якостей учителя. - С.114-190
3.1. Діагностика сформованості соціально значущих якостей особистості вчителя. - С.114-147
3.2. Реалізація експериментальної моделі формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.147-174
3.3. Динаміка сформованості соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.174-190
Висновки до розділу 3. - С.190-192
Висновки. - С.193-195

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі, змісту та технологій ефективного формування соціально значущих якостей майбутніх учителів.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майбутнього вчителя.

Особистий внесок здобувача в працях, виконаних у співавторстві, полягає: 1) у тезах "Актуальність провідних ідей І. І. Огієнка для перебудови сучасної школи" – у висвітленні завдань щодо формування соціальної активності сучасної молоді; 2) у тезах "Інноваційні підходи до формування соціально значущих якостей особистості майбутнього педагога: теоретико-методологічний аспект" – у визначенні структурних компонентів поняття "соціально значущі якості".

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 20 наукових праць, з них 2 – у співавторстві, 18 – одноосібно, у тому числі: 1 методичний посібник, 3 методичні рекомендації, 4 статті в провідних наукових фахових виданнях, 7 статей у збірниках наукових праць, 5 тез у збірниках матеріалів конференцій.

372.47(477)

М 65

 
Міськова, Наталія Миколаївна.

Становлення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Міськова Н. М. ; наук. кер. Тадеєв Петро Олександрович ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне, 2005. - 288, [6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 181-197. - Дод.: с. 198-288

Зміст:


Вступ. - С.3-13
1. Психолого-педагогічні засади аналізу змісту шкільної початкової математичної освіти. - С.14-58
1.1. Дидактичний базис формування і структурування змісту освіти. - С.14-30
1.2. Психолого-педагогічні вимоги до змісту початкової математичної освіти. - С.30-42
1.3. Технологія відображення змісту шкільної початкової математичної освіти в навчальних планах, програмах, підручниках і посібниках. - С.42-58
Висновки до першого розділу. - С.58-62
2. Підґрунтя та відображення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-і рр. XIX – 30-і рр. XX ст.). - С.63-171
2.1. Соціально-політичне, економічне та культурологічне підґрунтя розвитку змісту початкової математичної освіти в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). - С.63-112
2.2. Аналіз навчальних планів і програм з математики для початкової школи. - С.112-137
2.3. Підручники з математики для початкової школи. - С.137-171
Висновки до другого розділу. - С.171-175
Висновки. - С.176-180

Анотація:

Мета дослідження – на основі обґрунтованого психолого-педагогічного аналізу змісту початкової математичної освіти виокремити характерні для зазначеного періоду атрибути, необхідні для його становлення як педагогічної системи.

Предмет дослідження – трансформаційні зміни у змісті початкової математичної освіти в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.).

Об'єкт дослідження - зміст початкової математичної освіти в Україні.

Публікації. Основні положення дослідження відображені автором у 10 публікаціях. З них 5 праць надруковано у фахових виданнях, 10 публікацій – одноосібні.

71.124:33:378

М 71

 
Міщенко, Ірина Борисівна.

Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Міщенко І.Б. ; наук. кер. Козаков Віталій Андрійович ; Київ. нац. екон. ун-т, М-во освіти і науки України. - К., 2004. - 225 с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 187-210. - Дод.: с. 211-225

Зміст:


Вступ. - С.4-14
1. Теоретичні засади формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі їх професійної підготовки. - С.15-79
1.1. Проблема формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки у контексті їх професійної підготовки. - С.15-36
1.2. Науково-теоретичні засади розуміння психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки. - С.36-57
1.2.1. Визначення поняття психолого-педагогічної компетентності. - С.36-42
1.2.2. Сутність компетентності. - С.42-53
1.2.3. Структура компетентності. - С.53-57
1.3. Професійний інтелект як системоутворюючий чинник формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки. - С.57-79
Висновки до І розділу. - С.79-81
2. Експериментальне вивчення структури та рівнів сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки. - С.82-131
2.1. Виявлення компонентів структури психолого-педагогічної компетентності в студентів - майбутніх викладачів економіки. - С.82-95
2.2. Теоретико-практична модель формування психолого-педагогічної компетентності у майбутніх викладачів економіки: показники, критерії та рівні сформованості. - С.95-113
2.3. Виявлення рівня сформованості психолого-педагогічної компетентності у майбутніх викладачів економіки. - С.113-131
Висновки до ІІ розділу. - С.131-133
3. Реалізація дидактичних умов формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки. - С.134-181
3.1. Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності в майбутніх викладачів економіки. - С.134-166
3.2. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності дидактичних умов формування психолого-педагогічної компетентності в майбутніх викладачів економіки. - С.166-181
Висновки до ІІІ розділу. - С.181-182
Загальні висновки. - С.183-186

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні й обґрунтуванні дидактичних умов підвищення рівня сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки.

Предмет дослідження – дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в економічних університетах.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх викладачів економіки.

Особистий внесок автора в опублікованих у співавторстві працях полягає в теоретичному обґрунтуванні положення про психолого-педагогічну компетентність як необхідний результат професійної підготовки; розробці структури психолого-педагогічної компетентності викладачів економіки; виявленні, експериментальній перевірці дидактичних умов її формування та розробці на їх основі цілісної програми тренінгу, спрямованого на підвищення рівня її сформованості у студентів.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 14 працях (13 без співавторства), у тому числі: 4 статті в наукових фахових виданнях. Загальний обсяг опублікованих праць з теми дослідження складає 3,2 умовних друкованих аркуша.

374.71

М 74

 
Можарівська, Інна Миколаївна.

Розвиток позашкільної освіти й виховання на Волині-Житомирщині (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Можарівська І. М. ; наук. кер. Єршова Людмила Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 255 с. : табл. - Дод.: с. 181-207. - Бібліогр.: с. 208-255

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Становлення і розвиток позашкільної освіти й виховання на Волині-Житомирщині в другій половині XIX – 30-х роках XX ст. - С.14-68
1.1. Історіографія проблеми. - С.14-31
1.2. Становлення позашкільної освіти й виховання на Волині. Дореволюційний етап (середина ХІХ – 1917). - С.31-42
1.3. Розвиток позашкільних закладів освіти й виховання. Етап революційних перетворень (1917-1920). - С.42-53
1.4. Формування мережі позашкільних закладів освіти. Радянський етап (1921-1939). - С.53-68
Висновки до першого розділу. - С.68-71
2. Змістовно-організаційні характеристики функціонування позашкільних закладів на Волині-Житомирщині в другій половині XIX – 30-х роках XX ст. - С.72-122
2.1. Зміст, завдання, принципи і напрями виховної роботи в позашкільних закладах Волині-Житомирщини. - С.72-84
2.2. Типи закладів позашкільної освіти та форми їх діяльності. - С.84-99
2.3. Теоретико-методологічні засади та методичне забезпечення розвитку позашкільної освіти й виховання. - С.99-110
2.4. Кадрова політика й матеріально-технічна база позашкільних освітніх закладів Волині-Житомирщини. - С.110-122
Висновки до другого розділу. - С.122-125
3. Роль уряду, громадськості та приватних осіб у розвитку системи позашкільної освіти на Волині-Житомирщині в другій половині XIX – 30-х роках XX ст. - С.126-170
3.1. Нормативно-правове забезпечення функціонування системи позашкільної освіти в регіоні. - С.126-141
3.2. Роль громадської і приватної ініціативи в процесі розвитку позашкільної освіти. - С.141-151
3.3. Етнонаціональні особливості становлення позашкільної освіти на Волині-Житомирщині. - С.151-170
Висновки до третього розділу. - С.170-173
Загальні висновки. - С.174-180

Анотація:

Мета дослідження – здійснити історико-педагогічний аналіз розвитку позашкільної освіти на Волині-Житомирщині у другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст., виявити особливості її становлення, тенденції та специфіку функціонування позашкільних закладів освіти.

Предмет дослідження – основні напрями, етапи, тенденції, зміст та організація позашкільної освіти дітей і дорослих на Волині-Житомирщині у другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст.

Об'єкт дослідження – розвиток позашкільної освіти в Україні.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 15 одноосібних публікаціях, з них 10 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України.

378.126

М 79

 
Моркотун, Сергій Борисович.

Педагогічні умови формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Моркотун С. Б. ; наук. кер. Самойлюкевич Інна Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 322, [4] с. : рис., табл. - Дод.: с. 200-295. - Бібліогр.: с. 296-322

Зміст:


Вступ. - С.5-14
1. Теоретичні основи дослідження проблеми формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки. - С.15-94
1.1. Філософсько-риторичне та педагогіко-психологічне підґрунтя формування презентаційних умінь. - С.15-36
1.2. Сутність і позиція презентаційних умінь у процесі професійної підготовки студентів магістратури. - С.36-67
1.3. Структурна модель і система презентаційних умінь студентів магістратури. - С.67-94
Висновки до першого розділу. - С.94-96
2. Особливості формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки. - С.97-140
2.1. Критерії та показники рівня сформованості презентаційних умінь студентів магістратури. - С.97-107
2.2. Обгрунтування та змістова характеристика педагогічних умов формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки. - С.107-123
2.3. Зміст і стан професійної підготовки студентів магістратури: спрямованість на підготовку до проведення презентації в академічній сфері. - С.123-140
Висновки до другого розділу. - С.140-142
3. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов і технології формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки. - С.143-194
3.1. Експериментальна програма організації дослідження. - С.143-154
3.2. Впровадження педагогічної технології формування презентаційних умінь у процес професійної підготовки майбутніх фахівців. - С.154-169
3.3. Аналіз і узагальнення результатів формувального експерименту. - С.169-194
Висновки до третього розділу. - С.194-195
Висновки. - С.196-199

Анотація:

Мета дослідження – виявити педагогічні умови формування презентаційних умінь магістрів і розробити технологію їх формування.

Предмет дослідження – педагогічні умови та технологія формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка студентів магістратури.

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження відображено в 13 одноосібних публікаціях автора, з них 1 розділ колективної монографії, 1 навчально-методичний посібник, 5 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 5 – у збірниках наукових праць, 1 тези доповіді.

378.147:336.77

М 80

 
Мороз, Інна Вікторівна.

Педагогічні умови застосування кредитно-модульної системи навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Мороз І. В. ; наук. кер. Коцур В. П. ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2004. - 318 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 201-226. - Дод.: с. 227-318

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Стратегія розвитку професійної економічної освіти в сучасних умовах. - С.12-49
1.1. Система професійної економічної освіти в Україні на сучасному етапі. - С.12-27
1.2. Зміст професійної економічної освіти. - С.28-41
1.3. Інтеграційні процеси в системі розвитку професійно-економічної освіти. - С.41-49
Висновки до першого розділу. - С.49
2. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу підготовки фахівців з економіки. - С.50-138
2.1. Структурно-логічна модель педагогічних умов запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - С.50-58
2.2. Функціонування системи трисуб’єктної взаємодії ВНЗ – студент – роботодавець. - С.59-66
2.3. Науково-педагогічне забезпечення ВНЗ. - С.66-74
2.4. Діагностика результатів навчальної діяльності студентів. - С.74-89
2.5. Застосування модульно-рейтингової технології в процесі підготовки фахівців з економіки. - С.90-113
2.6. Індивідуалізація і диференціація навчання. - С.113-123
2.7. Технологія запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ економічного профілю. - С.123-138
Висновки до другого розділу. - С.138-139
3. Експериментальне дослідження запровадження кредитно-модульної системи навчання в процесі підготовки фахівців з економіки. - С.140-196
3.1. Результати констатуючих експериментальних досліджень. - С.140-149
3.2. Організація та методика проведення формуючого експерименту. - С.149-165
3.3. Порівняльний аналіз ефективності традиційної, модульно-рейтингової та кредитно-модульної систем навчання. - С.165-196
Висновки до третього розділу. - С.196-197
Загальні висновки. - С.198-200

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності комплексу педагогічних умов застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу на економічних факультетах вищих навчальних закладів.

Предмет дослідження: педагогічні умови застосування кредитно-модульної системи організації навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.

Об'єкт дослідження: кредитно-модульна система організації навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.

Особистий внесок автора в одержанні наукових результатів полягає в: узагальненні теоретичних положень, що характеризують стратегію розвитку професійно-економічної освіти в сучасних умовах; побудові та експериментальній перевірці моделі педагогічних умов запровадження кредитно-модульної системи організації процесу підготовки студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів; розробці, теоретичному обґрунтуванні та практичній реалізації педагогічних технологій упровадження кредитно-модульної системи навчання на економічних факультетах вищих навчальних закладів; визначенні змісту економічної освіти, що відповідає вимогам до якості підготовки фахівців різних освітніх кваліфікаційних рівнів; розробці методичного забезпечення навчального процесу з курсу «Методика викладання економічних дисциплін».

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в 7 публікаціях, написаних без співавторів, у тому числі 5 статей – у провідних наукових фахових виданнях, 2 – у збірниках матеріалів науково-теоретичних конференцій. П’ять статей – загальнопедагогічного характеру.

378:371.13:711.555

М 82

 
Москвіна, Тетяна Пилипівна.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Москвіна Т. П. ; наук. кер. Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 254 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 180-204. - Дод.: с. 205-254

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів до виховання гуманних взаємин. - С.14-113
1.1. Проблема гуманізації виховання в історії розвитку педагогічної думки. - С.14-49
1.2. Методологічні засади та аналіз базових понять дослідження. - С.49-74
1.3. Діяльність лікувально-оздоровчих закладів зони радіологічного контролю. - С.74-84
1.4. Аналіз стану підготовленості вчителів до виховання гуманних взаємин молодших школярів зони радіологічного контролю. - С.84-114
Висновки до першого розділу. - С.114-117
2. Експериментальна перевірка ефективності методичної системи підготовки майбутніх учителів початкових класів у досліджуваній сфері. - С.118-171
2.1. Обґрунтування системного підходу до розробки методичної системи підготовки студентів педагогічних факультетів. - С.118-124
2.2. Методична система підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю. - С.124-149
2.3. Аналіз та узагальнення результатів формуючого етапу педагогічного експерименту. - С.149-172
Висновки до другого розділу. - С.172-174
Висновки. - С.175-179

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити методичну систему підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю.

Предмет дослідження – зміст, форми та методи підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю.

Об'єкт дослідження – процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної проблеми. У друкованих матеріалах, написаних у співавторстві, автором систематизовано теоретичний аспект проблеми гуманізації навчально-виховного процесу, представлено методичні матеріали для роботи в оздоровчо-лікувальних закладах зони радіологічного контролю.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 25 наукових праць , з них 19 написано без співавторів, у тому числі: 1 розділ в одному навчально-методичному посібнику, 1 методичні рекомендації, 4 статті в провідних наукових фахових виданнях, 9 статей у збірниках наукових праць, 9 статей у збірниках матеріалів конференцій.

37.046:373.56:378:629.73

М 91

 
Муранова, Наталія Петрівна.

Допрофесійна підготовка учнів авіакосмічного ліцею в системі "ліцей - ВНЗ" [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Муранова Н. П. ; наук. кер. Лузік Ельвіра Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - К., 2004. - 254, [3] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 185-204. - Дод.: с. 205-254

Зміст:


Вступ. - С.4-14
1. Теоретичні проблеми допрофесійної підготовки учнів. - С.15-87
1.1. Проблема допрофесійної підготовки учнів у педагогічній теорії і практиці. - С.15-45
1.2. Особистісно орієнтований підхід у допрофесійній підготовці учнів . - С.45-67
1.3. Технологія допрофесійної підготовки учнів у профільному загальноосвітньому закладі. - С.67-87
Висновки до першого розділу. - С.87-88
2. Технологія допрофесійної підготовки учнів авіакосмічного ліцею на основі особистісно орієнтованого підходу. - С.89-177
2.1. Дидактичні умови допрофесійної підготовки учнів у авіакосмічному ліцеї. - С.89-107
2.2. Особистісно орієнтований підхід у реалізації технології допрофесійної підготовки ліцеїстів. - С.107-127
2.3. Експериментальна перевірка ефективності технології допрофесійної підготовки учнів авіакосмічного ліцею. - С.127-177
Висновки до другого розділу. - С.177-179
Висновки. - С.180-184

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати зміст і технології допрофесійної підготовки учнів на основі особистісно орієнтованого підходу та розробити дидактичний комплекс для організації навчально-виховного процесу авіакосмічного ліцею.

Предмет дослідження – зміст і технологія допрофесійної підготовки учнів у системі "ліцей – ВНЗ".

Об'єкт дослідження – процес допрофесійної підготовки учнівської молоді.

Особистий внесок дисертанта в одержанні наукових результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної проблеми. У навчально-методичних посібниках, написаних у співавторстві, автору належать розробки тем з математики та фізики для учнів 10-11-х класів з урахуванням принципу змістової інтеграції навчальних програм ліцеїв, гімназій з поглибленим вивченням цих дисциплін та програм вищих навчальних закладів, систематизовано методичний матеріал для домашніх контрольних робіт за напрямами допрофесійної підготовки, структуровано задачі на основі диференційованого підходу за рівнями складності.

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 17-ти публікаціях, з них 7 – у фахових наукових виданнях; 3 – у матеріалах міжнародних конференцій, науково-методичної конференції; у 5 навчально-методичних посібниках (у співавторстві), 1 – методичних вказівках (у співавторстві).

377.36:33:004

Н 55

 
Несвірська, Тетяна Вікторівна.

Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Несвірська Тетяна Вікторівна ; наук. кер. Калініна Лариса Вадимівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 236 с. : табл., рис. - Перелік умов. скор.: с. 4. - Бібліогр.: с. 174-213. - Дод.: с. 213-236

Зміст:


Вступ. - С.5-12
1. Теоретичні аспекти формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. - С.13-79
1.1. Теоретичні підходи до формування загальнокультурної компетентності вчителя. - С.13-38
1.2. Розвивальний потенціал іноземної мови у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів. - С.39-48
1.3. Аналіз базових понять дослідження. - С.48-78
Висновки до розділу 1. - С.79-81
2. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в практиці вищих навчальних закладів. - С.82-135
2.1. Структура і зміст загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. - С.82-99
2.2. Педагогічні умови формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. - С.99-114
2.3. Стан формування загальнокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови. - С.115-135
Висновки до розділу 2. - С.135-137
3. Моделювання процесу формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. - С.138-167
3.1. Обґрунтування моделі формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. - С.138-151
3.2. Результати дослідно-експериментальної роботи. - С.151-167
Висновки до розділу 3. - С.167-169
Висновки. - С.170-173

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці моделі формування загальнокультурної компетентності та методики її формування у майбутнього вчителя іноземної мови.

Предмет дослідження – модель формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у процесі професійної підготовки.

Об’єктом дослідження є процес формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено в 11 одноосібних публікаціях, серед яких 1 методичні рекомендації, 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 4 – у науково-методичних журналах, збірниках наукових праць, матеріалах наукових конференцій.

371.13.03:004(043.3)

О-35

 
Овчаров, Сергій Михайлович.

Індивідуально-диференційований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Овчаров С. М. ; наук. кер. Лещенко М. П. ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2004. - 218, [11] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 165-180. - Дод.: с. 181-218

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Теоретичні основи індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики. - С.14-57
1.1. Історико-ретроспективний аналіз професійної підготовки учителів інформатики. - С.14-27
1.2. Загальні вимоги до змісту професійної підготовки учителів інформатики. - С.27-43
1.3. Психолого-педагогічне обґрунтування впливу диференціації навчання на професійну підготовку майбутнього вчителя. - С.43-57
Висновки до розділу 1. - С.57-59
2. Методичні засади індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики. - С.60-117
2.1. Модель індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики. - С.60-104
2.2. Критеріальні характеристики ефективного застосування індивідуально-диференційованого підходу до професійного навчання майбутніх учителів інформатики. - С.104-117
Висновки до розділу 2. - С.117-119
3. Експериментальна перевірка моделі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики на основі індивідуально-диференційованого підходу до навчання. - С.120-157
3.1. Перевірка ефективності моделі. - С.120-140
3.2. Результати експериментальної перевірки. - С.140-157
Висновки до розділу 3. - С.157-158
Загальні висновки. - С.159-164

Анотація:

Мета дослідження – розробити, науково обґрунтувати і експериментально перевірити модель індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи реалізації індивідуально-диференційованого підходу у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики.

Об'єктом досліджуваної проблеми є професійна підготовка майбутніх учителів інформатики.

Особистий внесок автора: 1) теоретично й експериментально обґрунтована модель індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики; 2) розроблена методика вхідного діагностування абітурієнтів з інформатики, на основі результатів якої здійснюється індивідуально-диференційований підхід до кожного студента; 3) визначені критеріальні характеристики ефективного застосування індивідуально-диференційованого підходу до навчання студентів інформатики; 4) розроблені авторський курс «Сучасні системи програмування», а також спецкурс з інформатики «Навчальні програмні засоби: методика їх створення та застосування»; 5) розроблено навчально-методичний комплекс для професійної освіти майбутніх учителів інформатики на основі застосування індивідуально-диференційованого підходу.

Публікації. Згідно з темою дослідження автором опубліковано 23 друковані праці, з них 19 написано без співавторів, у тому числі: 6 статей у провідних наукових фахових виданнях, 6 статей у збірниках матеріалів конференцій, 1 науково-методичний посібник, 2 навчально-методичних посібника, 5 навчальних програм.

378.147.001.89:796:004

О-57

 
Омельяненко Галина Анатоліївна

Формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів із фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Омельяненко Галина Анатоліївна ; наук. кер. Конох Анатолій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». - Запоріжжя, 2012. - 300, [4] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 186-223. - Дод.: с. 224-300

Зміст:


Вступ. - С.4-10
1. Теоретичні засади формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.11-55
1.1. Характеристика базових понять дослідження. - С.11-31
1.2. Проблема формування науково-дослідницьких умінь студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній теорії. - С.31-45
1.3. Зарубіжний досвід організації науково-дослідницької діяльності студентів. - С.45-55
Висновки до першого розділу. - С.56-57
2. Розробка експериментальної моделі формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.58-113
2.1. Система науково-дослідницьких умінь, критерії та рівні їх сформованості у бакалаврів фізичного виховання і спорту. - С.58-75
2.2. Модель формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.75-96
2.3. Інформаційно-комунікаційні технології як складова формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту. - С.97-113
Висновки до другого розділу. - С.113-114
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.115-178
3.1. Етапи та методика експериментальної роботи з формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.115-125
3.2. Аналіз стану здійснення бакалаврами фізичного виховання і спорту науково-дослідницької діяльності. - С.125-137
3.3. Реалізація експерименту з формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання та спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.137-168
3.4. Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.168-178
Висновки до третього розділу. - С.178-180
Висновки. - С.181-185

Анотація:

Мета дослідження: наукове обґрунтування й експериментальна перевірка ефективності моделі формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікативних технологій.

Предмет дослідження: модель формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту у вищих навчальних закладах України III-IV рівня акредитації.

Публікації. Результати та основний зміст дослідження висвітлено у 16 авторських публікаціях, зокрема, 1 навчальному посібнику, 12 наукових статтях у провідних фахових виданнях України та 3 статтях у матеріалах науково-практичних конференцій.

378.094?:37.013

О-65

 
Орел, Лілія Олександрівна.

Педагогічні умови організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Орел Лілія Олександрівна ; наук. кер. Обозний В. В. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 280, [5] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 191-223. - Дод.: с. 224-280

Зміст:


Вступ. - С.5-11
1. Теоретичні основи організації самостійної роботи студентів. - С.12-52
1.1. Організація самостійної роботи студентів як наукова проблема. - С.12-20
1.2. Категоріальний аналіз базових понять. - С.20-34
1.3. Особливості самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.34-52
Висновки до першого розділу. - С.52-55
2. Обґрунтування моделі та педагогічних умов організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.56-129
2.1. Модель організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.56-93
2.2. Педагогічні умови організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.93-129
Висновки до другого розділу. - С.130-132
3. Експериментальне дослідження педагогічних умов організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.133-184
3.1. Програма дослідження педагогічних умов організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.133-154
3.2. Упровадження моделі організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.154-168
3.3. Аналіз результатів дослідження. - С.169-183
Висновки до третього розділу. - С.184-186
Загальні висновки. - С.187-190

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці ефективності моделі та педагогічних умов організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів

Предмет дослідження – педагогічні умови організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів.

Об’єкт дослідження – самостійна робота з математики як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 9 одноосібних наукових праць, зокрема 5 статей у провідних фахових виданнях України; 2 – у збірниках наукових праць; 1 – у збірнику матеріалів конференцій, 1 – методичні рекомендації.

378.013.42:[373.5.035:316.346.2

О-76

 
Остапчук, Олена Леонідівна.

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Остапчук Олена Леонідівна ; наук. кер. Коляденко С. М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 260, [6] с. : табл., рис. - Перелік умов. позначень: с. 3. - Бібліогр.: с. 189-219. - Дод.: с. 220-260

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні засади дослідження проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку. - С.13
1.1. Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження. - С.13-35
1.2. Наукові підходи до проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів. - С.36-55
1.3. Гендерні характеристики учнів підліткового віку. - С.55-65
Висновки до першого розділу. - С.65-66
2. Розробка структур готовності майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку. - С.67
2.1. Гендерний компонент у професійній підготовці соціальних педагогів. - С.67-89
2.2. Структура готовності майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку. - С.90-108
Висновки до другого розділу. - С.108-109
3. Експериментальна перевірка ефективності технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку. - С.110
3.1. Програма організації експериментального дослідження та аналіз результатів констатувального етапу експерименту. - С.110-140
3.2. Технологія підготовки соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку. - С.141-168
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.168-184
Висновки до третього розділу. - С.184-185
Загальні висновки. - С.186-188

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку.

Предмет дослідження – зміст і технологія підготовки майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів.

Особистий внесок здобувача. У методичних рекомендаціях «Підготовка волонтерів до реалізації ідеї гендерної рівності», підготовлених у співавторстві з С. Котовою-Олійник та Н. Павлик, авторові належить розробка тренінгів «Гендер і суспільство» та «Гендерні проблеми професійного становлення», характеристика змісту й напрямів волонтерського загону «Паритет», опис досвіду проведення масових заходів та акцій на гендерну тематику.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 21 науковій праці, серед яких 6 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 14 – у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій, одні методичні рекомендації.

37(09)(47.742)"18/1920"

П 12

 
Павленко, Віта Віталіївна.

Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів на Волині (ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Павленко В. В. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 299, [4] с. : табл., рис., портр. - Дод.: с. 181-265. - Бібліогр.: с. 266-299

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Діяльність іноземних педагогів у історії розвитку освіти в Україні як науково-теоретична та історико-педагогічна проблема. - С.13-58
1.1. Історіографія проблеми дослідження - діяльності іноземних педагогів на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). - С.13-36
1.2. Стан освіти на Волині у досліджуваний період як загальний контекст діяльності іноземних педагогів. - С.36-58
Висновки до розділу 1. - С.58-60
2. Зміст та загальні тенденції освітньо-просвітницької діяльності іноземних педагогів на Волині (XIX – поч. XX ст.). - С.61-127
2.1. Історичні, соціально-політичні, соціально-економічні та соціокультурні передумови діяльності іноземних педагогів на Волині. - С.61-78
2.2. Викладацька та репетиторська діяльність іноземних педагогів у приватних освітніх установах Волині. - С.78-97
2.3. Зміст та форми діяльності іноземних педагогів у чоловічих і жіночих гімназіях Волині. - С.97
2.3.1. Загальні характеристики діяльності іноземних педагогів у середніх навчальних закладах Волині. - С.97-109
2.3.2. Науково-методичні засади діяльності іноземних педагогів у навчальних закладах Волині. - С.109-113
2.4. Освітньо-просвітницька діяльність іноземців на Волині як чинник загального розвитку освіти краю. - С.113-127
Висновки до розділу 2. - С.127-129
3. Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів у Кременецькому ліцеї. - С.130-175
3.1. Освітньо-просвітницька діяльність педагогів природничо-математичних наук у Кременецькому ліцеї. - С.130-155
3.2. Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї в першій половині ХІХ століття. - С.155-165
3.3. Іноземні педагоги серед викладачів музично-естетичних дисциплін Кременецького ліцею. - С.165-175
Висновки до розділу 3. - С.175-176
Висновки. - С.177-180

Анотація:

Мета дослідження – виявити передумови, основні компоненти освітньо-просвітницької діяльності іноземних педагогів на Волині (ХІХ – початок ХХ століття).

Предмет дослідження – зміст, етапи та тенденції освітньо-просвітницької діяльності іноземних педагогів на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття.

Об'єкт дослідження – розвиток освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 14 публікаціях, з яких: 4 статті надруковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 навчально-методичний посібник, підрозділ у колективній монографії.

373.51:37.03

П 12

 
Падалко, Ніна Йосипівна.

Формування професійних знань в майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Падалко Н. Й. ; наук. кер. Нісімчук Андрій Сергійович ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2008. - 230 с. : граф., табл. - Дод.: с. 194-206. - Бібліогр.: с. 207-230

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичні основи формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.12-64
1.1. Сутність та взаємозв’язок базових понять дослідження. - С.12-31
1.2. Місце факторного аналізу в системі професійної підготовки програмістів. - С.31-49
1.3. Технологічний підхід до формування професійних знань майбутніх програмістів. - С.49-64
Висновки до розділу 1. - С.64-66
2. Модель формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.67-108
2.1. Структура професійних знань, необхідних для продуктивної роботи програміста. - С.67-84
2.2. Моделювання процесу формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.84-96
2.3. Критеріальні характеристики формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.96-108
Висновки до розділу 2. - С.108-109
3. Дослідження технології формування професійних знань майбутніх програмістів. - С.110-188
3.1. Організація та методика експерименту. - С.110-128
3.2. Поетапне формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.128-141
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.141-188
Висновки до розділу 3. - С.188-190
Загальні висновки. - С.191-193

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати модель та експериментально перевірити технологію формування професійних знань у майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення дисциплін математичного циклу.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх програмістів.

Особистий внесок здобувача у працях, виконаних у співавторстві, полягає у розробці змісту математичної складової системи професійних знань, розробці задач для самостійної й індивідуальної роботи студентів, реалізації методики формування професійних знань майбутніх фахівців технічного профілю у процесі математичної підготовки.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 15 публікаціях автора, з них: 9 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 методичних рекомендації та 3 тези конференцій.

378.147.111:811.111

П 16

 
Панасюк, Анжела Валентинівна.

Організація тестового контролю з іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Панасюк А. В. ; наук. кер. Клочко Віталій Іванович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2009. - 326, [6] с. : табл. - Дод.: с. 178-303. - Бібліогр.: с. 304-326

Зміст:


Вступ. - С.5-16
1. Теоретичні засади застосування тестового контролю при організації самостійної роботи студентів. - С.17-70
1.1. Сутність тестового контролю і його особливості. - С.17-48
1.2. Аналіз стану розробки проблеми самостійної роботи студентів із використанням тестового контролю у вітчизняній і зарубіжній теорії та практиці. - С.48-70
Висновки до першого розділу. - С.70-71
2. Особливості організації самостійної роботи студентів із іноземної мови з застосуванням тестового контролю. - С.72-124
2.1. Моделювання навчального процесу з застосуванням тестового контролю при організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. - С.72-97
2.2. Критерії ефективності тестового контролю при організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. - С.97-124
Висновки до другого розділу. - С.124-125
3. Експериментальна перевірка ефективності технології застосування тестового контролю при організації самостійної роботи студентів із іноземної мови. - С.126-172
3.1. Специфіка технології застосування тестового контролю у процесі організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. - С.126-154
3.2. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.154-172
Висновки до третього розділу. - С.172-173
Загальні висновки. - С.174-177

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці технології застосування тестового контролю при організації самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих технічних навчальних закладів.

Предмет дослідження – технологія застосування тестового контролю у процесі організації самостійної роботи з іноземної мови майбутніх фахівців.

Об'єкт дослідження – процес оволодіння професійно орієнтованим іншомовним спілкуванням студентів вищих технічних навчальних закладів освіти.

Особистий внесок автора. У статті написаній у співавторстві з О. Плахотнік «Особенности восприятия культуры в условиях изучения иностранного язика», автору належить обґрунтування педагогічних умов вивчення іноземної мови у процесі іншомовної комунікативної практики. У статтях написаних разом з О. Безносюк «Тестирование – основной элемент контроля при внедрении модульно-кредитных технологий обучения» та з К. Дубіч «Нові технології навчання як засіб інтеграції вищої освіти в Болонський процес» авторові належить обґрунтування тестування як основного елементу контролю при організації самостійної роботи студентів.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 10 наукових працях, з них – 8 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

37.014.3(44)

П 17

 
Папіжук, Валентина Олександрівна.

Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Папіжук В. О. ; наук. кер. Лавриченко Наталія Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 256 с. : табл. - Дод.: с. 204-225. - Бібліогр.: с. 226-256

Зміст:


Вступ. - С.5-14
1. Соціокультурні і педагогічні умови реформування змісту загальної середньої освіти у Франції на початку XXI ст. - С.15-90
1.1. Європейська інтеграція як чинник реформування змісту шкільної освіти у Франції. - С.15-40
1.2. Суспільно-політичні і освітньо-культурні чинники реформування змісту шкільних програм у Франції. - С.40-67
1.3. Модернізаційні тенденції у змісті шкільної освіти у Франції. - С.67-90
Висновки до першого розділу. - С.90-91
2. Практика реформування змісту загальної середньої освіти у Франції у першому десятилітті XXI століття. - С.92-195
2.1. Особливості реформування змісту навчання у початковій школі Франції. - С.92-113
2.2. Реформи як шлях до розв’язання проблем стандартизації змісту освіти у французьких коледжах. - С.113-144
2.3. Організаційно-педагогічні засади реформування змісту програм для загальноосвітніх ліцеїв у Франції. - С.144-169
2.4. Порівняльний аналіз реформування змісту загальної середньої освіти у Франції та Україні. - С.169-195
Висновки до другого розділу. - С.195-197
Загальні висновки. - С.198-203

Анотація:

Мета дослідження полягає у з'ясуванні концептуальних та методологічних підходів до сучасного реформування шкільної освіти та змісту шкільних програм у Франції, а також у визначенні наукової і практичної цінності відповідного французького досвіду для розв'язання проблем модернізації змісту шкільної освіти в Україні.

Предмет дослідження – теоретичні і практичні засади реформування змісту загальної середньої освіти у Франції на початку ХХІ століття.

Об'єкт дослідження – загальна середня освіта у Франції на початку ХХІ століття.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 12 одноосібних публікаціях, серед яких 6 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 6 – у збірниках науково-практичних конференцій.

37.018.554(09)=11/=13

П 19

 
Пасічник, Олександр Сергійович.

Тенденції конструювання змісту підручників з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (80-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Пасічник О. С. ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 256 с. : табл. - Бібліогр.: с. 192-218. - Дод.: с. 228-256

Зміст:


Вступ. - С.5-11
1. Становлення вітчизняної галузі конструювання змісту шкільної навчальної літератури з іноземних мов. - С.12-55
1.1. Трансформаційні процеси у сфері шкільної іншомовної освіти у 70-х рр. – першій половині 80-х рр. ХХ ст. та їх вплив на практику конструювання вітчизняної навчальної літератури. - С.12-27
1.2. Концепція перших вітчизняних експериментальних посібників з навчання іноземних мов. - С.27-41
1.3. Особливості відображення змісту навчання іноземних мов в експериментальних посібниках та результати їх апробації. - С.41-55
Висновки до розділу 1. - С.55-56
2. Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов у перехідний період розвитку української освіти 1991-2000 рр. - С.57-110
2.1. Напрями оновлення змісту навчання іноземних мов у загальноосвітній школі в 90-х рр. ХХ ст. - С.58-67
2.2. Дидактичні та методичні підходи до визначення змісту підручників як основних засобів реалізації цілей навчання. - С.67-96
2.3. Особливості змісту позатекстових матеріалів підручників. - С.96-99
2.3.1. Ілюстративний матеріал. - С.99-106
2.3.2. Апарат орієнтування. - С.106-110
Висновки до розділу 2. - С.110-112
3. Особливості змісту шкільної навчальної літератури з іноземних мов у період упровадження комунікативно-діяльнісного підходу в українському шкільництві (початок XXI ст.). - С.113-185
3.1. Передумови оновлення змісту шкільної навчальної літератури з іноземних мов. - С.113-126
3.2. Особливості змісту навчальних комплектів з іноземних мов. - С.126-128
3.2.1. Підручники з іноземних мов. - С.128-156
3.2.2. Робочі зошити. - С.156-165
3.2.3. Програмні педагогічні засоби. - С.165-173
3. Особливості організації перевірки якості змісту навчальних комплектів та її результати. - С.173-185
Висновки до розділу 3. - С.185-187
Висновки. - С.188-191

Анотація:

Мета дослідження – виявити й охарактеризувати тенденції конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов в Україні у період 80-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Предмет дослідження – дидактичні та методичні засади добору змісту навчання іноземних мов та його організація у шкільних підручниках у визначений історичний період.

Об'єкт дослідження – теорія та практика конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов в Україні у період з 80-х рр. ХХ ст. до початку ХХІ ст.

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено в 11 одноосібних наукових працях, 6 з яких у виданнях, затверджених ВАК України, а також 2 тезах.

37.014.5(477)"1951/2009"

П 19

 
Пастовенський, Олександр Вікторович.

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Пастовенський О. В. ; наук. кер. О. М. Спірін ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 227, [13] с. : табл. - Дод.: с. 175-188. - Бібліогр.: с. 189-227

Зміст:


Вступ. - С.5-15
1. Теоретико-методологічні засади оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів у другій половині XX – на початку XXI століття. - С.16-78
1.1. Проблема оптимізації освітніх мереж у педагогічній теорії і практиці. - С.16-39
1.2. Чинники й тенденції формування та розвитку мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. - С.39-60
1.3. Етапи становлення і розвитку мереж загальноосвітніх навчальних закладів в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. - С.60-78
Висновки до розділу 1. - С.78-80
2. Сучасний стан оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону. - С.81-164
2.1. Концептуальна модель оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. - С.81-120
2.2. Моніторинг оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів. - С.120-147
2.3. Методичні рекомендації щодо оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів. - С.147-164
Висновки до розділу 2. - С.164-166
Висновки. - С.167-174

Анотація:

Мета дослідження – на основі історико-педагогічного аналізу досвіду вдосконалення освітніх мереж у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття та досягнень педагогічної науки теоретично обґрунтувати і розробити модель оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону.

Предметом дослідження є оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону у визначений період.

Об'єктом дисертаційного дослідження є процес розвитку мереж загальноосвітніх навчальних закладів у регіонах у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.

Особистий внесок здобувача. У статті, написаній у співавторстві з О. Томашевським, автору належать розробка ідеї створення комп’ютерної програми для складання річного плану роботи школи в умовах оптимізації освітньої мережі.

Публікації. Основні результати дослідження відображені в 20 публікаціях, з них 19 – одноосібні, 14 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 – методичний посібник для керівників районних і міських управлінь, відділів освіти, загальноосвітніх навчальних закладів.

371.11

П 30

 
Петренко, Анатолій Андрійович.

Організаційно-педагогічні засади атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Петренко А. А. ; наук. кер. Єльникова Галина Василівна ; Акад. пед. наук України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. - К., 2007. - 209, [13] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 173-196. - Дод.: с. 197-209

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Атестація керівників загальноосвітніх навчальних закладів як наукова проблема. - С.12-79
1.1. Теоретико-методологічні засади оцінки діяльності керівника в структурі атестації загальноосвітнього навчального закладу. - С.12-37
1.2. Професійна сутність управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.37-62
1.3. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності керівника системи освіти. - С.62-79
Висновки до першого розділу. - С.79-82
2. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності моделі атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.83-164
2.1. Обґрунтування моделі атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.83-105
2.2. Апробація моделі атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.105-139
2.3. Аналіз впливу атестації керівників на розвиток загальноосвітніх навчальних закладів та управління освітою в регіоні. - С.139-150
2.4. Удосконалення роботи з кадровим резервом освіти на основі результатів атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів. - С.150-164
Висновки до другого розділу. - С.164-168
Загальні висновки. - С.169-172

Анотація:

Мета дослідження полягає у визначенні організаційно-педагогічних засад оцінки управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів та науково-теоретичному обґрунтуванні, розробці й апробації відповідної моделі атестації керівника.

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні засади здійснення атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Об'єктом дослідження є система атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу в Україні.

Особистий внесок здобувача у праці, виконаній у співавторстві, полягає у визначенні критеріїв другого порядку, оформленні й формалізації кваліметричної субмоделі діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в табличному процесорі Excel. У дисертаційному дослідженні основні концептуальні ідеї, положення, висновки й рекомендації щодо атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів належать здобувачу.

Публікації з теми дослідження. Основні теоретичні положення, результати та висновки із здійсненого дослідження висвітлено у 5 одноосібних статтях та 1 статті у співавторстві, що надруковані у наукових виданнях, затверджених ВАК України як фахові, а також у методичних рекомендаціях "Атестація керівника загальноосвітнього навчального закладу в регіональній системі загальної середньої освіти".

378:745/749

П 32

 
Піддубна, Оксана Михайлівна.

Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Піддубна О. М. ; наук. кер. Березюк Олена Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 280 с. : граф. - Дод.: с. 186-251. - Бібліогр.: с. 252-280

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва як науково-педагогічна проблема. - С.12-69
1.1. Історико-педагогічний аспект розвитку та становлення народної художньої творчості. - С.12-31
1.2. Поняттєво-категоріальний апарат дослідження. - С.31-54
1.3. Науково-теоретичні засади застосування народної художньої творчості у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. - С.54-69
Висновки до розділу 1. - С.69-71
2. Організаційно-педагогічні основи застосування народної художньої творчості у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. - С.72-138
2.1. Стан підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до застосування народної художньої творчості. - С.72-104
2.2. Модель фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості. - С.104-121
2.3. Змістова характеристика впровадження моделі фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості. - С.121-138
Висновки до розділу 2. - С.138-142
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості. - С.143-181
3.1. Організація і методика проведення формувального етапу експерименту. - С.143-158
3.2. Аналіз результатів педагогічного експерименту з проблеми дослідження. - С.158-181
Висновки до розділу 3. - С.181-182
Висновки. - С.183-185

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати модель фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості та експериментально перевірити її ефективність.

Предмет дослідження – зміст, структура, методи фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.

Особистий внесок здобувача у праці, опублікованій у співавторстві з О. С. Березюк «Поліський народний календар – активний засіб формування особистості», полягає в аналізі народного мистецтва як активного засобу формування особистості.

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 23 наукових працях, серед яких 1 розділ у колективній монографії, 1 методичні рекомендації, 8 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 13 статей у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій. Одноосібних публікацій – 22.

378.147:785

П 39

 
Плотницька, Оксана Віталіївна.

Формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Плотницька О. В. ; наук. кер. Іванченко Анатолій Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 207, [3] с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 168-191. - Дод.: с. 192-207

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Теоретичні основи дослідження процесу формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. - С.10-80
1.1. Проблема формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики у науковій літературі. - С.10-32
1.2. Зміст і структура художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. - С.32-57
1.3. Художньо-аналітичні уміння як складова професійної підготовки майбутніх учителів музики. - С.57-80
Висновки до першого розділу. - С.80-83
2. Дослідно-експериментальна робота з формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. - С.84-161
2.1. Діагностика сформованості художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. - С.84-112
2.2. Педагогічна технологія формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. - С.112-139
2.3. Порівняльний аналіз результатів експериментально-дослідної роботи. - С.139-161
Висновки до другого розділу. - С.161-163
Загальні висновки. - С.164-167

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики на дисциплінах художньо-естетичного циклу.

Предмет дослідження – зміст, структура і методи формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів музики.

Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні сутності поняття «художньо-аналітичні уміння», оновленні змісту, відборі ефективних форм, методів і засобів професійної підготовки майбутніх учителів музики; експериментальній перевірці педагогічної технології формування художньо-аналітичних умінь; розробці спецкурсу «Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу».

Публікації. З проблеми дослідження опубліковано 13 робіт (усі одноосібні), зокрема: 5 – статті у фахових виданнях, 1 – методичні рекомендації до спецкурсу "Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу" та 7 – статті у збірниках наукових праць та матеріалах наукових конференцій.

272-662:141.72

П 43

 
Погоріла, Людмила Михайлівна.

Феномен жінки в інтерпретації Римо-католицької церкви: цивілізаційні виклики сучасності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Погоріла Л. М. ; наук. кер. Герасимчук Андрій Андрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 195 с. - Бібліогр.: с. 171-195

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Аналіз дослідницької літератури і джерел та теоретико-методологічні засади дослідження. - С.10-55
1.1. Фемінна проблематика в світовій історико-філософській літературі. - С.10-27
1.2. Осмислення статусу і соціальних функцій жінки у філософсько-теологічній думці періоду патристики. - С.27-39
1.3. Сутність і покликання жінки: досвід Римо-католицької церкви. - С.39-55
Висновки до розділу 1. - С.55-58
2. Природно-біологічна та духовно-світоглядна функції жінки у світлі викликів сучасності: католицький контекст. - С.59-112
2.1. Феномен «жіночого» і «чоловічого» в сучасній католицькій теолого-антропологічній думці. - С.59-76
2.2. Природно-біологічна функція жінки і криза шлюбно-родинних взаємин сучасності. - С.76-97
2.3. Духовно-світоглядні аспекти дівицтва як католицького проекту самореалізації жінки. - С.97-112
Висновки до розділу 2. - С.112-113
3. Феномен жінки і перспективи її цивілізаційної адаптації в соціальній доктрині римо-католицької церкви. - С.114-162
3.1. Соціальна самореалізація жінки та її зв'язок із постмодерною світоглядною парадигмою суспільства. - С.114-129
3.2. Католицизм та феміністична рефлексія сучасності: проблема діалогу. - С.129-146
3.3. Фемінна проблематика в контексті біоетичних поглядів католицизму. - С.146-162
Висновки до розділу 3. - С.162-163
Висновки. - С.164-170

Анотація:

Метою дисертаційного дослідження є аналіз напрацювань щодо фемінної проблематики у вченні Римо-католицької церкви в умовах сучасних цивілізаційних зрушень.

Предметом дослідження є особливості інтерпретації Римо-католицькою церквою феномена жінки, її роль й місце у житті суспільства в контексті цивілізаційних викликів сучасності.

Об'єктом дисертаційного дослідження є вчення Римо-католицької церкви про жінку.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації. Основний зміст і положення дисертаційного дослідження викладено у 13 публікаціях – 10 статтях, 7 з яких вміщено у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, та 3 тезах, опублікованих у матеріалах конференцій.

371.13:811.111(410)(048)

П 50

 
Поліщук, Людмила Петрівна.

Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Поліщук Л. П. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 214 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 177-203. - Дод.: с. 204-214

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні засади професійної підготовки вчителів початкової школи в Англії в умовах євроінтеграції. - С.13-93
1.1. Професійна підготовка вчителів Англії як предмет порівняльно-педагогічних досліджень. - С.13-28
1.2. Реформування початкової освіти як головний чинник розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Англії. - С.28-51
1.3. Реорганізація системи професійної підготовки вчителів в умовах формування європейського простору вищої освіти. - С.51-63
1.4. Концептуальні засади підготовки ефективного учителя для ефективної школи. - С.63-73
1.5. Вимоги до професійних якостей учителя початкової школи в теорії освіти та у державних документах Великої Британії. - С.73-94
Висновки до розділу 1. - С.94-96
2. Шляхи та засоби професійної підготовки вчителів початкової школи Англії. - С.97-165
2.1. Зміст професійної підготовки вчителів початкової школи Англії. - С.97-117
2.2. Форми і методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Англії. - С.117-140
2.3. Місце педагогічної практики у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи Англії. - С.140-153
2.4. Можливості використання досвіду професійної підготовки англійських майбутніх учителів початкової школи Англії у вітчизняних вищих навчальних закладах. - С.153-166
Висновки до розділу 2. - С.166-168
Загальні висновки. - С.169-176

Анотація:

Мета дослідження – на основі цілісного аналізу з'ясувати теоретичні й практичні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції та визначити можливості використання прогресивних ідей англійського досвіду в Україні.

Предмет дослідження – зміст, форми та методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка вчителів початкової школи Англії.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено в 12 одноосібних публікаціях, з них 7 – у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, 5 – у збірниках матеріалів конференцій.

377.8:134

П 53

 
Полубоярина, Ірина Іванівна.

Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Полубоярина І. І. ; наук. кер. Тюріна В. О. ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2008. - 250 с. : табл., ноти. - Дод.: с. 178-228. - Бібліогр.: с. 228-250

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики як психолого-педагогічна проблема. - С.13-77
1.1. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в теорії та практиці. - С.13-14
1.1.1. Поняття професійної компетентності: її зміст і сутність. - С.14-38
1.1.2. Структура професійної компетентності. - С.38-63
1.2. Музичні здібності як основа формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. - С.63-78
Висновки до першого розділу. - С.78-79
2. Педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі. - С.80-134
2.1. Діагностика рівня сформованості професійної компетентності майбутніх учителів музики. - С.80-106
2.2. Педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. - С.106-115
2.3. Психолого-педагогічні умови ефективної реалізації педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. - С.115-135
Висновки до другого розділу. - С.135-136
3. Експериментальне дослідження ефективності педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх учителів музики у процесі навчально-виховної діяльності. - С.137-170
3.1. Реалізація педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі. - С.137-157
3.2. Результати експериментального дослідження та їх аналіз. - С.157-171
Висновки до третього розділу. - С.171-172
Висновки. - С.173-177

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити модель процесу формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі.

Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови та технологія формування професійної компетентності студентів музично-педагогічного відділення педагогічного коледжу.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані у 11 одноосібних статтях, серед яких 7 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

378.147

П 57

 
Поплавська, Світлана Дмитрівна.

Формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Поплавська С. Д. ; наук. кер. Костюшко Юрій Олексійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 266, [8] с. : граф., табл. - Дод.: с. 172-239. - Бібліогр.: с. 240-266

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Готовність студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії як науково-теоретична проблема. - С.12-102
1.1. Аналіз теоретико-методологічних засад комунікативної взаємодії у майбутній професійній діяльності студентів медичних коледжів. - С.12-47
1.2. Специфіка професійної комунікативної взаємодії медпрацівників. - С.47-77
1.3. Структура та головні характеристики готовності до комунікативної взаємодії студентів медичних коледжів. - С.77-102
Висновки до розділу 1. - С.102-105
2. Моделювання процесу формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності. - С.106-160
2.1. Програма експериментального дослідження формування готовості студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності. - С.106-122
2.2. Модель формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності. - С.122-141
2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності. - С.141-160
Висновки до розділу 2. - С.160-163
Загальні висновки. - С.164-171

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі формування готовності до комунікативної взаємодії студентів медичних коледжів.

Предмет дослідження – модель формування готовності до комунікативної взаємодії студентів медичних коледжів у професійній діяльності.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка студентів медичних коледжів.

Особистий внесок здобувача у статті, написаній у співавторстві з М. Левківським «Комунікативна культура майбутніх медпрацівників: постановка проблеми», полягає в обґрунтуванні необхідності покращення професійної підготовки майбутніх медпрацівників.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлені у 21 публікації, з яких: 7 – вміщено у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 методичні рекомендації, 6 – у збірниках наукових праць, 7 – у збірниках матеріалів конференцій.

371.26(09)

Р 41

 
Репко, Інна Петрівна.

Організація контролю за навчальною діяльністю учнів народних шкіл України у другій половині ХІХ століття [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Репко І. П. ; наук. кер. Пономарьова Галина Федорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2008. - 265 с. : табл., рис. - Дод.: с. 208-232. - Бібліогр.: с. 233-265

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні питання контролю за навчальною діяльністю учнів народних шкіл України у другій половині XIX століття. - С.11-113
1.1. Стан досліджуваної проблеми у науково-педагогічній літературі. - С.11-24
1.2. Передумови розвитку початкової освіти в Україні. - С.24-47
1.3. Особливості розвитку народної освіти у досліджуваний період. - С.47-83
1.4. Питання організації контролю навчальної діяльності учнів народних шкіл у педагогічній спадщині вітчизняних педагогів ХІХ століття. - С.83-113
Висновки до першого розділу. - С.113-118
2. Досвід організації контролю за навчальною діяльністю учнів народних шкіл України в досліджуваний період. - С.119-202
2.1. Нормативне забезпечення контролю навчальних досягнень учнів народної школи досліджуваного періоду. - С.119-154
2.2. Методи поточного та періодичного контролю навчальної діяльності учнів народних шкіл другої половини ХІХ століття. - С.154-183
2.3. Заохочення та покарання як засоби стимулювання навчальної діяльності учнів народних шкіл у досліджуваний період. - С.183-202
Висновки до другого розділу. - С.202-203
Висновки. - С.204-207

Анотація:

Мета дослідження – узагальнити досвід і науково обґрунтувати тенденції організації контролю за навчальною діяльністю учнів початкової школи України у досліджуваний період.

Предмет дослідження – організація контролю за навчальною діяльністю учнів початкової школи в Україні у другій половині ХІХ століття.

Об'єкт дослідження – процес навчання у народних школах України у другій половині ХІХ століття.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження автора відображено у 12 одноосібних публікаціях, з них 7 опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.035.6(09)(477.8)

Р 64

 
Розлуцька, Галина Миколаївна.

Зміст шкільних підручників як фактор полікультурного виховання молодших школярів у Закарпатті (1919-1939 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Розлуцька Г. М. ; наук. кер. Чепіль Марія Миронівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2005. - 278 с. : схеми, мал. - Бібліогр.: с. 165-204. - Дод.: с. 205-278

Зміст:


Вступ. - С.3-12
1. Полікультурне виховання як історико-педагогічна проблема. - С.13
1.1. Ступінь наукової розробки проблеми. - С.13-32
1.2. Нормативно-правова основа змісту шкільної освіти та його можливості у полікультурному вихованні. - С.32-45
1.3. Передумови полікультурного виховання учнів молодшого шкільного віку на Закарпатті у міжвоєнний період. - С.45-67
Висновки до першого розділу. - С.67-70
2. Полікультурна спрямованість змісту шкільних підручників для молодших школярів у Закарпатті (1919-1939 рр.). - С.71-72
2.1. Ідея полікультурності у змісті підручників з мови. - С.72-80
2.2. Зміст букварів і читанок як фактор полікультурного виховання. - С.80-115
2.3. Полікультурна спрямованість змісту підручників природничого циклу. - С.115-126
2.4. Підручники з громадянознавства як джерело полікультурного виховання молодших школярів. - С.126-138
2.5. Творче використання історичного досвіду полікультурного виховання у сучасних умовах. - С.138-155
Висновки до другого розділу. - С.155-159
Висновки. - С.160-164

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати зміст шкільних підручників, визначити їхні особливості у полікультурному вихованні молодших школярів Закарпаття міжвоєнного періоду задля використання їхнього виховного потенціалу в сучасній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

Предмет дослідження – зміст україномовних підручників як чинник полікультурного виховання учнів молодшого віку в Закарпатті (1919-1939 рр.).

Об'єкт дослідження – виховання учнів у полікультурному середовищі Закарпаття ХХ – ХХІ ст.

Результати дисертаційного дослідження відображено в 11 авторських публікаціях; з них – 1 монографія, 7 – статей у фахових науково-педагогічних виданнях, 3 – у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій.

378:796

Р 69

 
Романишин, Микола Ярославович.

Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Романишин М. Я. ; наук. кер. Григус Ігор Михайлович ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне, 2009. - 286, [5] с. : граф., табл., схеми. - Дод.: с. 174-237. - Бібліогр.: с. 238-286

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Професійна підготовка фахівця з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами як педагогічна проблема. - С.12-89
1.1. Теоретичне обґрунтування змісту та структури застосування фізичної реабілітації у спортивній практиці. - С.12-37
1.2. Аналіз професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у контексті майбутньої діяльності у сфері спорту. - С.37-76
1.3. Експериментальна перевірка навчального процесу з фізичної реабілітації. - С.76-89
Висновки до розділу 1. - С.89-91
2. Концептуальна модель професійної підготовки фахівця з фізичної реабілітації. - С.92-168
2.1. Концептуальна модель підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами. - С.92-121
2.2. Вдосконалення організаційно-методичного забезпечення підготовки фізичного реабілітолога до роботи із спортсменами. - С.121-150
2.3. Аналіз результатів упровадження концептуальної моделі професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами. - С.150-168
Висновки до розділу 2. - С.168-169
Загальні висновки. - С.170-173

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити концептуальну модель професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації.

Публікації. Основні матеріали дослідження викладено у 6 публікаціях автора, з яких всі одноосібні, опубліковані у фахових виданнях, затверджених ВАК України. Серед опублікованих праць 1 навчальний посібник (рекомендований МОН України для студентів вищих навчальних закладів), 5 статей у наукових часописах та збірниках наукових праць, з них 2 – у матеріалах науково-теоретичних та науково-практичних конференцій.

378.147:33-051

Р 69

 
Романова, Ганна Миколаївна.

Теорія і практика підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Романова Ганна Миколаївна ; наук. консультант Савенкова Людмила Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». - К., 2012. - 543, [8] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 427-472. - Дод.: с. 473-543

Зміст:


Вступ. - С.5-21
1. Теоретико-методологічні основи підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій. - С.22-94
1.1. Професійно-педагогічна підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів як наукова проблема. - С.22-42
1.2. Дидактичне проектування як складова професійної діяльності викладача вищої школи. - С.43-60
1.3. Наукові засади організації підготовки викладачів до проектування навчальних технологій. - С.60-79
1.4. Зарубіжні та вітчизняні підходи з підготовки викладачів до дидактичного проектування. - С.80-94
Висновки до розділу 1. - С.94-97
2. Концептуальні засади проектування навчальних технологій як напряму професійно-педагогічної підготовки викладачів ВЕНЗ. - С.98-200
2.1. Викладач як суб’єкт педагогічної діяльності. - С.98-132
2.2. Навчальні технології у контексті дидактичного проектування. - С.133-150
2.3. Процедура проектування навчальних технологій. - С.150-187
2.4. Авторська концепція підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій. - С.187-200
Висновки до розділу 2. - С.201-203
3. Вивчення стану готовності викладачів до проектування навчальних технологій. - С.204-268
3.1. Структура та рівні готовності викладачів до проектування навчальних технологій. - С.204-229
3.2. Програма та організація експериментального дослідження готовності викладачів до проектування навчальних технологій. - С.229-238
3.3. Аналіз стану готовності викладачів до проектування навчальних технологій. - С.238-268
Висновки до розділу 3. - С.268-270
4. Побудова моделі підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій в умовах ВЕНЗ. - С.271-317
4.1. Стратегії індивідуально-стильвого проектування навчальних технологій. - С.271-290
4.2. Модель підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій. - С.290-300
4.3. Шляхи реалізації моделі підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій в умовах ВЕНЗ. - С.301-317
Висновки до розділу 4. - С.318-319
5. Експериментальна перевірка моделі підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій. - С.320-414
5.1. Зміст експериментальної роботи з підготовки викладачів ВЕНЗ до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій. - С.320-382
5.2. Аналіз результатів формувального етапу експерименту з підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій. - С.383-402
5.3. Перспективні напрями розробки проблеми підготовки викладачів ВЕНЗ до проектування навчальних технологій. - С.403-414
Висновки до розділу 5. - С.415-417
Загальні висновки. - С.418-426

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати авторську концепцію підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій та на її основі розробити й експериментально перевірити модель цієї підготовки.

Предмет дослідження: теоретичні та практичні аспекти підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій.

Об’єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів.

Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві навчальних посібниках такий: у навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» (2003р.), підготовленому в співавторстві з В. А. Козаковим, М. В. Артюшиною, Л. Л. Борисенко та ін. – у розробленні навчальних завдань з тем «Риси особистості», «Спільна діяльність та управління. Навчальний менеджмент», «Мотивація, стимулювання та активізація навчання»; у навчальному посібнику «Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі» (2007 р.), написаному у співавторстві з М. В. Артюшиною, О. М. Котиковою, О. В. Аксьоновою та ін. – у науковому редагуванні, висвітленні тем «Побудова навчальної технології: індивідуально-типологічний підхід», «Управління самостійною роботою студентів»; у навчальному посібнику «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» (2008 р.), написаному в співавторстві з М. В. Артюшиною, Л. М. Журавською, Л. А. Колесніченко та ін. – в обгрунтуванні психолого-педагогічних засад навчального менеджменту, узагальненні методів мотиваційного впливу на тих, хто навчається; у навчальному посібнику «Психологія та педагогіка» (2008 р.), написаному в співавторстві з Л. А. Колесніченко, М. В. Артюшиною, Л. М. Журавською та ін. – у визначенні психологічних чинників розвитку особистості, обґрунтуванні ролі освіти в культурі людства; у роботі «Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів економічного університету» (2010 р.), виконаній разом з М. В. Артюшиною, М. І. Радченко, О. М. Котиковою та ін. – в представленні інноваційних методів контролю, технології конструювання тестів; у збірнику міні-кейсів до дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», підготовленому у співавторстві з М. І. Радченко, Л. І. Колесніченко, Л. Л. Борисенко та ін. – у розробленні кейсів до теми «Мотивація навчання»; у тренінг-курсі «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів», написаному у співавторстві з Л. О. Савенковою, М. В. Артюшиною, Л. І. Колесніченко та ін., здійснено наукове редагування, представлено розробку тренінгового заняття «Проектування навчальних технологій».

Основні результати дослідження висвітлено в 43 публікаціях, з яких: 1 монографія; 7 навчальних і навчально-методичних праць (з них 5 – навчальні посібники з грифом МОН України); 27 одноосібних статей, опублікованих у провідних наукових фахових виданнях України; 1 публікація в збірнику статей; 7 – у збірниках матеріалів конференцій.

378.147:377.2

Р 69

 
Романчук, Наталія Олександрівна.

Підготовка майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. О. Романчук ; наук. кер. Завалевський Юрій Іванович ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Миколаїв, 2011. - 220, [6] с. : табл. - Дод.: с. 171-189. - Бібліогр.: с. 190-220

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Теоретичні засади підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання. - С.14-50
1.1. Особистісно орієнтоване навчання: пріоритети, сутність, зміст, технології. - С.14-38
1.2. Особливості підготовки майбутнього інженера-педагога. - С.38-50
Висновки до першого розділу. - С.50-52
2. Сучасний стан підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти. - С.53-100
2.1. Аналіз стану підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах традиційної системи. - С.53-69
2.2. Критерії та рівні готовності майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання. - С.69-90
2.3. Модель підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти. - С.90-100
Висновки до другого розділу. - С.100-104
3. Експериментальна методика підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти. - С.105-162
3.1. Формування спрямованості майбутнього інженера-педагога на особистісно орієнтоване навчання в професійно-технічних закладах освіти. - С.105-124
3.2. Організація суб'єкт-суб'єктної взаємодії в процесі підготовки майбутнього інженера-педагога. - С.124-140
3.3. Орієнтація підготовки майбутнього інженера-педагога на особистісний і професійний саморозвиток. - С.140-151
3.4. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.151-162
Висновки до третього розділу. - С.162-164
Загальні висновки. - С.165-170

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати модель, розробити та експериментально перевірити ефективність методики підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти.

Предмет дослідження: зміст, форми, методи підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутнього інженера-педагога у вищому навчальному закладі.

Публікації. Зміст і результати дисертаційного дослідження опубліковано в 14 одноосібних працях, з них 4 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 10 – у збірниках наукових праць.

37.013(55)

Р 78

 
Ростами, Афшин.

Становление и развитие системы народного образования в Иране [Текст] : дис. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук : 13.00.01 / Ростами Афшин ; науч. рук. Анищенко Наталия Викторовна ; Киев. нац. лингвист. ун-т. - К., 2006. - 206 с. - Библиогр.: с. 191-206

Зміст:


1. Развитие педагогической мысли и школьного образования в Иране ІХ-ХІ вв. - С.13-122
1.1. Исторические предпосылки становления системы мусульманского образования в Иране. - С.14-36
1.2. Проблема идеала воспитания в философских, религиозных, этических учениях персидских мыслителей Средневековья. - С.36-54
1.3. Педагогические идеи мыслителей Ирана ІХ-ХІ вв. о путях достижения идеала воспитания. - С.54-70
1.4. Иранские мыслители о принципах, методах и формах воспитания подрастающего поколения. - С.71-88
1.5. Система начального образования в Иране ІХ-ХІ вв. - С.88-104
1.6. Развитие учебно-образовательных учреждений на среднем и высшем этапах обучения. - С.104-122
Выводы к І главе. - С.122-124
2. Развитие педагогической мысли и образования Ирана в ХІІ – начале ХІХ в. - С.125-139
2.1. Народные тенденции педагогической мысли Муслихиддина Саади. - С.125-129
2.2. Нуриддин Абдурахман Джами и педагогическая наука ХІV-ХV вв. - С.129-133
2.3. Основные противоречия между передовыми педагогическими взглядами и системой образования в Иране ХVІ – первой половины ХІХ в. - С.133-139
Выводы ко ІІ главе. - С.139-141
3. Развитие народного образования Ирана в период демократических преобразований. - С.142
3.1. Особенности развития народного образования в середине ХІХ – начале ХХ столетия. - С.142-160
3.2. Развитие просвещения в Иране в 40-60-х годах ХХ ст. - С.160-175
3.3. Приоритетные направления развития народного образования в современном Иране. - С.175
3.3.1. Правовые основы системы просвещения Ирана нового времени. - С.175-176
3.3.2. Структура и содержание образования в Иране последних десятилетий. - С.176-184
Выводы к ІІІ главе. - С.184-186
Выводы. - С.187-190

Анотація:

Мета дослідження полягає в тому, щоб встановити етапи розвитку педагогічної думки і освіти в Ірані, розкрити їх особливості та узагальнити досягнення іранської педагогіки в сфері виховання та освіти підростаючого покоління.

Предмет дослідження – тенденції розвитку ідей виховання та освіти в іранській педагогічній теорії і практиці ІХ-ХХ ст.

Об'єкт дослідження – педагогічна теорія і практика в Ірані ІХ-ХХ ст.

Публікації. Основні результати дослідження викладені в 4 публікаціях, опублікованих у виданнях, затверджених ВАК України.

37.091.5(091)(477)"18/19"

С 17

 
Самаріна, Світлана Іванівна.

Проблема дисципліни учнів в історії шкільної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Самаріна Світлана Іванівна ; наук. кер. Аніщенко Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2012. - 284, [5] с. : табл. - Бібліогр.: с. 192-227. - Дод.: с. 228-284

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Дисципліна учнів у шкільній освіті на теренах України як історико-педагогічна проблема. - С.14-65
1.1. Проблема дисципліни учнів у закладах шкільної освіти у педагогічній теорії. - С.14-29
1.2. Поняттєво-термінологічний апарат дослідження. - С.29-50
1.3. Розвиток ідей про дисципліну учнів у педагогічній науці та практиці в Україні другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. - С.50-64
Висновки до першого розділу. - С.65-66
2. Формування дисципліни учнів у навчально-виховному процесі закладів шкільної освіти в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. - С.67-137
2.1. Методи і прийоми формування дисципліни учнів. - С.67-98
2.2. Роль педагогічного персоналу шкіл у формуванні дисципліни учнів. - С.98-114
2.3. Діяльність педагогічних рад і батьківських комітетів з формування дисципліни учнів. - С.114-136
Висновки до другого розділу. - С.137-138
3. Позанавчальна робота як напрям діяльності закладів шкільної освіти з формування дисципліни учнів у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. - С.139-186
3.1. Нормативно-правове забезпечення процесу формування дисципліни учнів у позанавчальній діяльності закладів шкільної освіти. - С.139-155
3.2. Позашкільний нагляд як форма контролю за дисциплінованістю учнів. - С.155-167
3.3. Форми позанавчальної роботи школи з формування дисциплінованості школярів. - С.167-175
3.4. Використання історико-педагогічного досвіду формування дисципліни учнів в умовах сучасного шкільного простору. - С.175-185
Висновки до третього розділу. - С.186-187
Загальні висновки. - С.188-191

Анотація:

Мета дослідження – розкрити особливості формування дисципліни учнів у шкільній освіті досліджуваного періоду, визначити раціональні ідеї вітчизняного історико-педагогічного досвіду для оптимізації виховної діяльності загальноосвітніх закладів.

Предмет дослідження – тенденції, прийоми формування дисципліни учнів у шкільній освіті України другої половини ХІХ – на початку ХХ століття.

Об’єкт дослідження – проблема дисципліни учнів в історії вітчизняної педагогічної науки і практики у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 18 одноосібних публікаціях, з них 9 опубліковано у провідних фахових виданнях України, 2 – у збірниках наукових праць і 4 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 1 термінологічному словнику з проблеми дослідження, 1 навчальній та 1 робочій програмі спецкурсу.


37.017.92:37.017.93
С 17

 
Самойленко, Оксана Анатоліївна

Проблема християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці (др. пол. XIX ст. – поч. XX ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Самойленко Оксана Анатоліївна ; наук. кер. Андрій Андрійович Герасимчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 242 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 179-224. - Дод.: с. 225-242

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Християнські гуманістичні цінності у вітчизняній педагогічній думці у др. пол. XIX ст. – на поч. XX ст. як науково-теоретична та історико-педагогічна проблема. - С.10-64
1.1. Історіографія досліджуваної проблеми. - С.10-26
1.2. Категорія цінності як об'єкт наукового дослідження у психолого-педагогічній науці. - С.26-38
1.3. Типологія християнських гуманістичних цінностей з точки зору педагогічної науки. - С.38-61
Висновки до розділу 1. - С.62-64
2. Історичні умови формування християнських гуманістичних цінностей у др. пол. XIX – поч. XX ст. - С.65-117
2.1. Етапи розвитку вітчизняної педагогічної думки досліджуваного періоду. - С.65-93
2.2. Критерії відбору персоналій для розкриття проблеми християнських гуманістичних цінностей у др. пол. XIX – поч. XX ст. - С.94-115
Висновки до розділу 2. - С.115-117
3. Зміст та методи формування християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці др. пол. XIX – поч. XX ст. - С.118-173
3.1. Просвітницькі ідеї християнської педагогічної аксіології у вітчизняній педагогічній думці др. пол. XIX. - С.119-144
3.2. Християнська ціннісна складова вітчизняної педагогічної думки поч. XX ст. - С.144-171
Висновки до розділу 3. - С.171-173
Висновки. - С.174-178

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати зміст та методи формування християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. для виявлення шляхів їх використання у виховній діяльності загальноосвітніх закладів України.

Предмет дослідження – розвиток християнських гуманістичних цінностей в історії вітчизняної педагогіки др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

Об’єкт дослідження – вітчизняна педагогічна думка др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображено у 13 одноосібних публікаціях, з яких 6 – у провідних виданнях України.

378.147:51

С 30

 
Семенець, Сергій Петрович.

Теорія і практика розвивального навчання у системі методичної підготовки майбутніх учителів математики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Семенець С. П. ; наук. консультант Слєпкань Зінаїда Іванівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 510, [10] с. : табл. - Дод.: с. 422-461. - Бібліогр.: с. 462-510

Зміст:


Вступ. - С.4-20
1. Генеза і теоретико-методологічні основи системи розвивального навчання. - С.21-70
1.1. Проблема співвідношення навчання і розвитку в психолого-педагогічних дослідженнях. - С.22-29
1.2. Становлення та розвиток психолого-педагогічної системи розвивального навчання Д. Б. Елькрніна – В. В. Давидова. - С.29-39
1.3. Концептуальні засади системи розвивального навчання . - С.39-55
1.4. Теоретичні основи розвивального підходу в навчанні (аналіз базових понять). - С.55-70
Висновки до першого розділу. - С.70-71
2. Проблеми розвивальної професійно-педагогічної освіти. - С.72-129
2.1. Проблема розвивального навчання в психолого-педагогічній літературі та педагогічно-освітній практиці. - С.73-86
2.2. Дидактичні вимоги до організації розвивального навчання . - С.86-105
2.3. Методична розробленість проблеми розвивального навчання . - С.105-116
2.4. Особливості впровадження розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. - С.116-129
Висновки до другого розділу. - С.129-131
3. Науково-теоретичні засади розвивального навчання майбутніх учителів математики. - С.132-262
3.1. Психолого-педагогічні умови розвивального навчання у вищій школі. - С.133-148
3.2. Науково-теоретичне мислення і системні знання як цілі та засоби розвивального навчання. - С.148-156
3.3. Навчально-професійна діяльність як основа розвитку особистості студента. - С.156-198
3.4. Персональні пізнавальні стилі та навчальні стратегії. - С.198-209
3.5. Науково-дослідницька діяльність з методики навчання математики. - С.209-227
3.6. Концепція моделі педагогічної діяльності в розвивальній професійно-педагогічній освіті. - С.227-239
3.7. Особистість педагога в системі розвивальної освіти. Педагогічна компетентність. - С.239-251
3.8. Концептуальна модель розвивальної професійно-педагогічної освіти. - С.251-262
Висновки до третього розділу. - С.262-265
4. Модель методичної підготовки майбутніх учителів математики. - С.266-363
4.1. Загальна методика розвивального навчання математики. - С.268-323
4.2. Розвивальне навчання методики математики. - С.323-351
4.3. Педагогічна практика - науково-практична лабораторія майбутнього вчителя математики. - С.351-363
Висновки до четвертого розділу. - С.363-364
5. Педагогічний експеримент і корекція основних положень дисертаційного дослідження. - С.365-408
5.1. Організація, проведення та результати констатувального етапу експерименту. - С.366-381
5.2. Уточнення вихідних теоретичних положень і структурних компонентів методичної системи навчання на пошуковому етапі експерименту. - С.381-387
5.3. Перевірка ефективності методичної системи навчання на формувальному етапі педагогічного експерименту. - С.387-408
Висновки до п’ятого розділу. - С.408-411
Висновки. - С.412-421

Анотація:

Мета дослідження полягає в розробленні, науково-теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці концептуальної моделі розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики.

Предметом дослідження є концептуальна модель методичної підготовки майбутніх учителів математики в системі розвивального навчання.

Об'єктом дослідження є процес методичної підготовки майбутніх учителів математики в університеті.

Особистий внесок здобувача полягає в реалізації концептуальних ідей розвивального навчання, що лягли в основу трьох навчально-методичних посібників, опублікованих у співавторстві: "Нестандартні геометричні задачі" (співавтор О. А. Сарана, дисертантом підготовлено 3,4 д. а.: розділи про геометричні перетворення площини, методи конструктивної планіметрії та геометричні екстремуми); "Аналітична геометрія на площині" (співавтор І. Г. Ленчук, особистих 2,7 д. а.: зроблено історичний аналіз, складено системи задач для самостійного розв'язування, підготовлено рекомендації); "Елементарна математика" (співавтор Л. М. Семенець, дисертантом написано 10 д. а.: розділ про теоретичні засади розвивального навчання математики).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 57 працях, з них 54 – одноосібні. Загальний обсяг авторських публікацій складає 109,7 д. а., серед них – монографія (29,06 д. а.); 4 навчальних і навчально-методичних посібники для студентів і викладачів (61,1 д. а.); програми розвивального навчання (гриф Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 11,85 д.а.); 36 статей (18 д. а.), опублікованих у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 3 статті (1,5 д. а.) та 11 тез (2,2 д. а.) – у збірниках наукових праць і матеріалів конференцій.

378.147:37.035.91

С 32

 
Сердюк, Наталія Юріївна.

Формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Сердюк Н. Ю. ; наук. кер. Нікітчина Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2008. - 203, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 167-181. - Бібліогр.: с. 182-203

Зміст:


Вступ. - С.3-14
1. Теоретичні засади проблеми формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.15-68
1.1. Формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності як соціально-педагогічна проблема. - С.15-30
1.2. Сутнісна характеристика основних понять формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.30-68
Висновки до розділу 1. - С.68-70
2. Формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.71-108
2.1. Зміст формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.71-91
2.2. Технологія формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.91-108
Висновки до розділу 2. - С.108-113
3. Експериментальна перевірка ефективності змісту та технології формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.113-160
3.1. Стан формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності вищого навчального закладу. - С.113-133
3.2. Реалізація змісту та технології формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.133-146
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.146-160
Висновки до розділу 3. - С.160-161
Висновки. - С.162-166

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності змісту та технології формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності.

Предмет дослідження – зміст і технологія формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя до управлінської діяльності.

Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві з Т. І. Люріною, В. В. Молодиченко навчально-методичних посібниках полягає в теоретичному обґрунтуванні змісту, розробці моделі та технології формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності, визначенні педагогічних умов зазначеного процесу. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертації не використовуються.

Публікації з теми дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 11 публікаціях.

377(09)

С 41

 
Ситняківська, Світлана Михайлівна.

Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Ситняківська С. М. ; наук. кер. Н. А. Сейко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 256 с. : граф., табл. - Дод.: с. 171-211. - Бібліогр.: с. 212- 256

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Реміснича освіта як історико-педагогічна проблема. - С.13-55
1.1. Навчання ремеслу в історії розвитку освіти. - С.13-33
1.2. Реміснича освіта як наукова проблема в класичних європейських педагогічних теоріях. - С.33-47
1.3. Історіографія і джерела дослідження. - С.47-55
Висновки до розділу 1. - С.55-58
2. Організаційні засади становлення та розвитку ремісничої освіти в Україні у другій половині XIX – на початку XX століття. - С.59-104
2.1. Особливості розвитку ремісничих навчальних закладів в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. - С.59-77
2.2. Ремісничі навчальні заклади в системі освіти України у ХІХ – на початку ХХ століття. - С.77-104
Висновки до розділу 2. - С.104-107
3. Змістові характеристики діяльності ремісничих навчальних закладів в Україні у другій половині XIX – на початку XX століття. - С.108-162
3.1. Організація навчально-виховного процесу і соціально-побутової сфери у ремісничих навчальних закладах. - С.108-133
3.2. Зміст навчання в ремісничих навчальних закладах України та його навчально-методичне забезпечення. - С.133-150
3.3. Навчання ремеслам як чинник соціального захисту дітей та молоді в Україні. - С.150-162
Висновки до розділу 3. - С.162-165
Загальні висновки. - С.166-170

Анотація:

Мета дослідження – комплексно дослідити процес розвитку ремісничої освіти в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, виявити його головні етапи, тенденції й закономірності.

Предмет дослідження – організаційні та змістові характеристики процесу розвитку ремісничої освіти в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття.

Об'єкт дослідження – процес розвитку ремісничої освіти в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено в 14 одноосібних публікаціях, з них 7 опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та 1 одноосібна монографія.

378.147:004

С 35

 
Сікора, Ярослава Богданівна.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Сікора Я. Б. ; наук. кер. Вітвицька С. С. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 263, [3] с. : граф., табл. - Дод.: с. 182-234. - Бібліогр.: с. 235-263

Зміст:


Вступ. - С.3-12
1. Професійна компетентність учителя інформатики як педагогічна проблема. - С.13-70
1.1. Аналіз поняттєво-термінологічної системи дослідження. - С.13-33
1.2. Теоретичні та методологічні основи компетентісного підходу. - С.33-57
1.3. Структура професійної компетентності вчителя інформатики. - С.57-71
Висновки до розділу 1. - С.71-72
2. Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. - С.73-102
2.1. Структурні складові моделі формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. - С.73-93
2.2. Критерії, показники та характеристики рівнів професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. - С.93-103
Висновки до розділу 2. - С.103-104
3. Реалізація експериментальної технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання. - С.105-176
3.1. Аналіз стану сформованості професійної компетентності у майбутніх учителів інформатики. - С.105-132
3.2. Технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання. - С.132-162
3.3. Дослідно-експериментальна перевірка і оцінка ефективності розробленої технології. - С.162-177
Висновки до розділу 3. - С.177-179
Висновки. - С.179-181

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні моделі, практичній розробці та експериментальній перевірці технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 14 наукових працях, серед яких 5 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 8 – у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій; одні методичні рекомендації.

374.7(410.1)

С 44

 
Скоробагатська, Оксана Іванівна.

Виховні цінності у просвітницькій спадщині членів Попівської академії (кінець ХVІІІ - початок ХІХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Скоробагатська О. І. ; наук. кер. Сбруєва А. А. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2006. - 218 с. - Бібліогр.: с. 189-210. - Дод.: с. 211-218

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні основи розгляду проблеми виховних цінностей. - С.11-68
1.1. Проблема розвитку ціннісних аспектів виховання. - С.11-17
1.2. Виховні цінності як педагогічна категорія: сутнісні характеристики, детермінанти та класифікації. - С.17-43
1.3. Динаміка розвитку аксіологічних пріоритетів виховання у вітчизняному вимірі: історико-педагогічний контекст проблеми. - С.43-68
Висновки до першого розділу. - С.68-70
2. Контекстуальні чинники та змістові особливості діяльності Попівської академії (кінець XVIII – початок XIX ст.). - С.71-114
2.1. Суспільно-політичні і культурно-освітні умови формування просвітницької думки на Слобожанщині кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. - С.71-91
2.2. Репрезентативні особи Попівської академії: аналіз просвітницької діяльності та суспільно-політичних поглядів. - С.91-114
Висновки до другого розділу. - С.114-115
3. Просвітницька спадщина учасників Попівської академії у контексті проблеми виховних цінностей. - С.116-182
3.1. Виховні цінності у педагогічній концепції Ів. Ф. Богдановича. - С.116-130
3.2. Виховні цінності у просвітницькому світогляді В. Н. Каразіна. - С.130-142
3.3. Виховні цінності у педагогічному світобаченні Є. І. Станевича. - С.142-156
3.4. Виховні цінності у просвітницькій позиції С. М. Глинки. - С.156-167
3.5. Виховні цінності у літературній спадщині В. В. Капніста. - С.167-175
3.6. Порівняльна характеристика аксіологічних пріоритетів виховання членів Попівської академії. - С.175-182
Висновки до третього розділу. - С.182-183
Загальні висновки. - С.184-188

Анотація:

Мета дослідження – на основі аналізу сутності категорії "виховні цінності", їх класифікацій, з'ясування детермінант та контекстуальних умов формування вітчизняної просвітницької думки наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. дати науково обґрунтовану характеристику виховних цінностей у просвітницькій спадщині членів Попівської академії Ів. Ф. Богдановича, В. Н. Каразіна, С. М. Глінки, Є. І. Станевича, В. В. Капніста.

Предмет дослідження - виховні цінності у просвітницькій спадщині членів Попівської академії наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.

Об'єктом дослідження є вітчизняна просвітницька спадщина кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли відображення у 9 публікаціях, з них 7 статей у наукових фахових виданнях.

37(091):373.51

С 47

 
Слінчук, Валентина Іванівна.

Проблема формування ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників загальноосвітньої школи у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (кінець ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Слінчук В. І. ; наук. кер. Якса Наталія Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 272 с. : табл. - Дод.: с. 189-220. - Бібліогр.: с. 221-272

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичні засади ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників загальноосвітніх шкіл. - С.12-72
1.1. Об'єктивна необхідність постановки проблеми ціннісних орієнтацій навчальної діяльності. - С.12-24
1.2. Категоріальний аналіз понять «цінності» та «ціннісні орієнтації». - С.24-54
1.3. Базові підходи до класифікації ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників. - С.54-72
Висновки до розділу 1. - С.72-74
2. Історико-педагогічний аналіз проблеми ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників. - С.75-156
2.1. Особливості актуалізації проблеми ціннісних орієнтацій в період переходу до загальнообов'язкової середньої освіти (1970-1984 рр.). - С.75-104
2.2. Реформування загальноосвітньої і професійної школи (1984-1991 рр.) та проблеми ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників. - С.104-121
2.3. Аналіз педагогічної думки 90-х років ХХ і початку ХХІ століття у контексті ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників. - С.121-145
2.4. Розгляд сучасних підходів до організації навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів у площині ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників. - С.145-156
Висновки до розділу 2. - С.156-159
3. Модель аксіологічно спрямованого навчально-виховного процесу. - С.160-183
3.1. Педагогічна характеристика процесу усвідомлення ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласниками. - С.160-168
3.2. Педагогічні умови аксіологічно спрямованого навчально-виховного процесу. - С.168-183
Висновки до розділу 3. - С.183-184
Загальні висновки. - С.185-188

Анотація:

Мета дослідження: на основі історико-педагогічного аналізу вітчизняної педагогічної теорії та практики кінця ХХ - початку ХХІ століття дослідити проблему ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів з метою розробки та впровадження моделі аксіологічно спрямованого навчально-виховного процесу.

Предмет дослідження: ціннісні орієнтації навчальної діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів.

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 12 публікаціях, з них 4 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 – методичний посібник.

37.013.74(71)

С 48

 
Слоньовська, Оксана Богданівна.

Полікультурна освіта майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах Канади [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Слоньовська О. Б. ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 254 с. : табл. - Дод.: с. 186-224. - Бібліогр.: с. 225-254

Зміст:


Вступ. - С.3-12
1. Теоретичні засади полікультурної освіти у професійній підготовці вчителів гуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів Канади. - С.13-97
1.1. Аналіз базових понять дослідження. - С.13-40
1.2. Розвиток полікультурної освіти майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у сучасних умовах. - С.40-69
1.3. Соціальні та педагогічні умови розвитку полікультурної освіти майбутніх учителів Канади. - С.69-97
Висновки до розділу 1. - С.97-99
2. Реалізація полікультурної освіти майбутніх учителів у Канаді. - С.100-176
2.1. Підготовка майбутніх педагогів гуманітарних дисциплін до діяльності в умовах полікультурного освітнього простору. - С.100-130
2.2. Компаративний аналіз полікультурної освіти вчителів гуманітарних дисциплін Канади та України. - С.130-162
2.3. Прогресивні ідеї канадського досвіду полікультурної освіти вчителів гуманітарних дисциплін та можливості його застосування в Україні. - С.162-176
Висновки до розділу 2. - С.176-179
Висновки. - С.180-185

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати стан, виявити основні тенденції розвитку теорії і практики полікультурної освіти майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у системі вищої педагогічної освіти Канади та розробити шляхи використання прогресивних ідей канадського досвіду в навчальних закладах України.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи та засоби полікультурної освіти майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах Канади.

Об'єкт дослідження – професійна освіта майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у вищій школі Канади.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено автором у 9 одноосібних статтях, з них 7 – опубліковано у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 – у збірниках матеріалів конференцій.

373.3.016:81'243(73)

С 50

 
Смелянська, Вікторія Володимирівна.

Тенденції розвитку навчання іноземних мов у початковій школі США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Смелянська В. В. ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2011. - 262, [3] с. : табл. - Дод.: с. 179-232. - Бібліогр.: с. 233-262

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Раннє навчання іноземних мов у США як психолого-педагогічна проблема. - С.12-62
1.1. Сутність раннього навчання іноземних мов. - С.12-36
1.2. Історична ретроспектива раннього навчання дітей іноземних мов у США. - С.36-63
Висновки до розділу 1. - С.63-64
2. Зміст раннього навчання іноземних мов учнів початкової школи США та засоби його реалізації. - С.65-138
2.1. Стратегічні документи у сфері раннього навчання іноземних мов. - С.65-86
2.2. Цілі раннього навчання іноземних мов. - С.86-100
2.3. Технології навчання іноземних мов у початковій школі. - С.100-125
2.4. Засоби навчання іноземних мов. - С.125-138
Висновки до розділу 2. - С.138-140
3. Досвід раннього навчання іноземних мов в Україні. - С.141-170
3.1. Соціально-педагогічні особливості організації раннього навчання іноземних мов в Україні. - С.141-162
3.2. Пропозиції щодо можливого використання досвіду США в ранньому навчанні іноземних мов в Україні. - С.162-171
Висновки до розділу 3. - С.171-174
Висновки. - С.179-232

Анотація:

Мета дослідження – на основі цілісного аналізу соціально-економічних, соціокультурних, педагогічних чинників становлення й розвитку раннього навчання іноземних мов у початковій школі США простежити його ґенезу, виявити та дослідити провідні сучасні тенденції розвитку галузі (90-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.), визначити можливості творчого використання прогресивних ідей американського досвіду в реформуванні ранньої іншомовної освіти в Україні.

Предмет дослідження: провідні тенденції розвитку раннього навчання іноземних мов у початковій школі США на сучасному етапі (90-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

Об'єкт дослідження: процес навчання іноземних мов у початковій школі США.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 11 одноосібних наукових працях, у тому числі 8 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

288

С 59

 
Соколовський, Олег Леонідович.

Антитринітаризм і социніанство в Україні: еволюція віровчення [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Соколовський О. Л. ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 202 с. - Бібліогр.: с. 179-202

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Антитринітарне віровчення як об’єкт наукового дослідження. - С.10-38
Висновки до розділу 1. - С.38-39
2. Духовні витоки та ідейні основи антитринітаризму й социніанства в Україні. - С.40-126
2.1. Особливості еволюції антитринітаризму і социніанства в Україні у проекції соціально-історичних реалій релігійної духовності. - С.40-79
2.2. Доктринально-інституційний зміст антитринітаризму та социніанства в Україні. - С.79-105
2.3. Просвітницький характер раннього антитринітаризму в Україні. - С.105-126
Висновки до розділу 2. - С.126-129
3. Стан і тенденції розвитку антитринітарних громад у незалежній Україні. - С.130-173
3.1. Особливості інституалізації антитринітаризму у незалежній Україні. - С.130-155
3.2. Сутність і наслідки діяльності антитринітарних церков в Україні. - С.155-173
Висновки до розділу 3. - С.173-174
Висновки. - С.175-178

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Мета роботи обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у здійсненні комплексного філософсько-релігієзнавчого аналізу українського антитринітаризму і социніанства у суспільному, духовному і міжконфесійному житті України.

Предметом дисертаційного дослідження є еволюція віровчення вітчизняного антитринітаризму і социніанства, розвиток його структурно-типологічних й доктринально-інституційних характеристик, ідейно-світоглядних та історико-культурних особливостей.

Об'єктом дисертаційного дослідження є антитринітаризм і социніанство у всій багатоманітності його функціонування.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Положення наукової новизни, висновки одержані автором самостійно.

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані у шістьох статтях у фахових виданнях і чотирьох тезах за результатами виступів на наукових конференціях.

378:37.013.42

С 72

 
Спіріна, Тетяна Петрівна.

Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Спіріна Т. П. ; наук. кер. Плахотнік Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Житомир, 2009. - 260, [3] с. : табл. - Дод.: с. 171-239. - Бібліогр.: с. 240-260

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичні засади формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів. - С.12-69
1.1. Проблема формування професійної культури фахівців у науковій літературі. - С.12-49
1.2. Аналіз змісту професійної освіти на формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів. - С.49-70
Висновки до першого розділу. - С.70-72
2. Структурно-функціональна модель формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі їхньої професійної підготовки. - С.73-108
2.1. Обґрунтування структурних та функціональних компонентів моделі формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі їхньої професійної підготовки. - С.73-90
2.2. Критерії та рівні сформованості показників професійної культури майбутніх соціальних педагогів. - С.90-109
Висновки до другого розділу. - С.109-111
3. Хід та результати дослідно-експериментальної роботи з проблеми формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі професійно ї підготовки. - С.112-163
3.1. Експериментальна робота з перевірки структурно-функціональної моделі формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів. - С.112-136
3.2. Організація та методика проведення формувального експерименту з формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів. - С.136-152
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи по формуванню професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. - С.152-164
Висновки до третього розділу. - С.164-166
Загальні висновки. - С.167-170

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити структурно-функціональну модель формування професійної культури майбутніх педагогів та виявити педагогічні умови вдосконалення професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.

Предмет дослідження: формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі.

Особистий внесок здобувача. У статті «Проблеми професійної підготовки соціальних працівників», написаній у співавторстві з О. Плахотнік, автору належить визначення завдань професійної підготовки майбутніх фахівців. У статті «До проблеми формування соціокультурних цінностей особистості», опублікованій спільно з О. Безносюк, К. Дубич, автор обґрунтовує підходи щодо природи цінностей, співвідношення об’єктивної та суб'єктивної складових. У статті «Нові технології навчання як засіб інтеграції вищої освіти в Болонський процес», написаній разом з К. Дубич, Н. Дубовою, автору належить характеристика структурних компонентів поняття «нові технології навчання».

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 12 публікаціях автора в провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України (з них 9 – одноосібних).

371.67:37.018(09)(477.8)

С 78

 
Стахів, Лілія Григорівна.

Навчальна книга як засіб родинного виховання молодших школярів у Західній Україні [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Стахів Л. Г. ; наук. кер. Чепіль Марія Миронівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2007. - 240 с. - Дод.: с. 187-209. - Бібліогр.: с. 210-240

Зміст:


Вступ. - С.3-12
1. Теоретико-методологічні засади підручникотворення у контексті родинного виховання молодших школярів на західноукраїнських землях у міжвоєнний період. - С.13-75
1.1. Родинне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема. - С.13-39
1.2. Передумови розвитку навчальної книги для молодших школярів у Західній Україні (1919-1939 рр.). - С.39-75
Висновки до розділу 1. - С.75-77
2. Місце і роль змісту навчальної книги у родинному вихованні молодших школярів на західноукраїнських землях (1919-1939 рр.). - С.78-180
2.1. Навчальна книга як виразник морально-етичних цінностей. - С.78-110
2.2. Проблема родинно-побутової культури на сторінках навчальної книги. - С.110-137
2.3. Формування особистісних рис майбутнього сім’янина у змісті підручників. - С.137-156
2.4. Творче використання історичного досвіду родинного виховання молодших школярів. - С.156-180
Висновки до розділу 2. - С.180-182
Висновки. - С.183-186

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати зміст навчальної книги, визначити його вплив у напрямі родинного виховання молодших школярів на західноукраїнських землях міжвоєнного періоду в контексті використання виховного потенціалу в сучасній загальноосвітній школі.

Предмет дослідження – зміст навчальної книги як засіб родинного виховання молодших школярів на західноукраїнських землях у 20-30-і роки ХХ ст.

Об'єкт дослідження – родинне виховання молодших школярів у Західній Україні (1919-1939 рр.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 13 авторських публікаціях, з них 1 навчально-методичний посібник, 1 методичні рекомендації, 7 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, 4 – у матеріалах конференцій.

378.14:37(540)"19"

С 81

 
Стойко, Світлана Валеріївна.

Розвиток педагогічної освіти Індії у ХХ столітті [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Стойко С. В. ; наук. кер. Штифурак Віра Євгенівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Житомир, 2010. - 215 с. - Дод.: с. 187-194. - Бібліогр.: с. 195-215

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Етапи становлення та розвитку освіти Індії у XX столітті. - С.14-119
1.1. Розвиток педагогічної освіти в Індії до здобуття незалежності. - С.14-37
1.2. Освітня політика Індії у середині ХХ століття. - С.37-55
1.3. Національна політика Індії в галузі педагогічної освіти у другій половині ХХ століття. - С.55-119
Висновки до першого розділу. - С.119-122
2. Основні тенденції розвитку системи педагогічної освіти Індії наприкінці XX століття. - С.123-180
2.1. Структурні компоненти в системі педагогічної освіти Індії. - С.123-145
2.2. Основні напрями розвитку педагогічної освіти Індії на межі ХХ-ХХІ століть. - С.145-168
2.3. Можливості застосування педагогічного досвіду Індії у закладах педагогічної освіти України. - С.168-180
Висновки до другого розділу. - С.180-182
Висновки. - С.183-186

Анотація:

Мета дослідження – з'ясувати основні етапи та проаналізувати структуру, зміст, форми й особливості становлення системи педагогічної освіти Індії, порівняти тенденції її розвитку із провідними країнами, визначити можливості застосування досвіду підготовки вчителів в Індії закладами педагогічної освіти України.

Предмет дослідження – концептуальні засади розвитку педагогічної освіти Індії у ХХ столітті.

Об'єктом дослідження є система педагогічної освіти Індії у ХХ столітті.

Публікації. Основні результати дослідження викладені у 28 одноосібних публікаціях обсягом 3,86 др. арк., з яких 11 у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, а також навчальний посібник "Розвиток педагогічної освіти Індії у ХХ столітті".

37(09)(477.4/7)

С 81

 
Столярчук, Тетяна Олександрівна.

Проблеми організації педагогічної праці вчителя народних шкіл (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Столярчук Т. О. ; наук. кер. Дровозюк Лідія Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2006. - 209, [3] с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-207. - Дод.: с. 208-209

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Вплив соціально-політичних умов на працю вчителів народних шкіл. - С.12-62
1.1. Історіографія проблеми організації праці вчителя народних шкіл. - С.12-22
1.2. Становлення та розвиток початкових народних шкіл в Україні. - С.22-35
1.3. Соціально-правовий статус народних учителів. - С.35-62
Висновки до І розділу. - С.62-65
2. Організаційно-педагогічні умови праці вчителів початкових народних шкіл. - С.66-175
2.1. Зміст підготовки вчителя народних шкіл в Україні. - С.66-92
2.2. Організація управління народною школою. - С.92-115
2.3. Навчально-методичне забезпечення вчителів народних шкіл. - С.115-150
2.4. Організація самоосвіти та підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл. - С.150-175
Висновки до ІІ розділу. - С.175-177
Загальні висновки. - С.178-182

Анотація:

Мета дисертаційної роботи – виявити та проаналізувати основні проблеми організації праці вчителів початкових народних шкіл другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Предмет дослідження – організація праці народних учителів України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

Об'єкт дослідження – початкова (народна) освіта і педагогічна думка в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 9 одноосібних публікаціях, з них 7 наукових статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

378.13:811.112.2

Т 18

 
Танана, Світлана Михайлівна.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Танана С. М. ; наук. кер. Люріна Таніта Іванівна ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2007. - 238, [2] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 173-193. - Дод.: с. 194-238

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.12-73
1.1. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи як соціально-педагогічна проблема. - С.12-36
1.2. Сутність підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.36-58
1.3. Стан підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.58-74
Висновки до першого розділу. - С.74-78
2. Моделювання процесу підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.79-129
2.1. Зміст і структура підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи в педагогічному університеті. - С.80-112
2.2. Моделювання експериментальної перевірки з підготовки майбутнього вчителя початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.112-130
Висновки до другого розділу. - С.130-132
3. Експериментальна перевірка ефективності підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.133-166
3.1. Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.133-148
3.2. Аналіз результатів експериментальної роботи. - С.148-167
Висновки до третього розділу. - С.167-170
Висновок. - С.170-172

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити зміст, поетапну методику та модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих педагогічних навчальних закладах.

Особистий внесок автора у роботі, виконаній у співавторстві, полягає у визначенні методичних вимог до організації і проведення краєзнавчих екскурсій за інноваційною методикою.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 11 публікаціях, з яких 6 одноосібних статей – у фахових виданнях, в тому числі 1 – навчально-методичний посібник (у співавторстві), 5 статей – у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій.

378(075.8)

Т 18

 
Тандир, Лариса Володимирівна.

Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Тандир Л. В. ; наук. кер. Плахотнік Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 277, [6] с. : граф., табл. - Дод.: с. 185-249. - Бібліогр.: с. 250-277

Зміст:


Перелік умовних скорочень. - С.3
Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні засади формування економічної культури студентів коледжу в професійній підготовці. - С.13-59
1.1. Формування економічної культури студентів як педагогічна проблема. - С.13-32
1.2. Сутність і зміст економічної культури студентів. - С.32-59
Висновки до розділу 1. - С.59-61
2. Модель формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу. - С.62-94
2.1. Структурні компоненти формування економічної культури студентів коледжу. - С.62-78
2.2. Критерії, показники і рівні сформованості економічної культури студентів. - С.78-94
Висновки до розділу 2. - С.94-96
3. Дослідно-експериментальна робота з формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу. - С.97-178
3.1. Стан сформованості економічної культури студентів промислово-економічного коледжу. - С.97-113
3.2. Технологія формування економічної культури студентів коледжу. - С.113-153
3.3. Динаміка сформованості економічної культури студентів. - С.153-179
Висновки до розділу 3. - С.179-180
Висновки. - С.181-184

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель та технологію формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці.

Предмет дослідження – технологія формування економічної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка студентів промислово-економічного коледжу.

Особистий внесок автора в наукову статтю "Про специфіку викладання вищої математики у ВЗО І-ІІ рівня акредитації при підготовці молодших спеціалістів по обслуговуванню обчислювальної техніки (на прикладі промислово-економічного коледжу)", написану у співавторстві з В. В. Тихоновою та О. Л. Лещинським полягає в тому, що автору належить визначення педагогічних умов формування мотивації навчальної діяльності студентів.

Публікації. Основні результати дослідження відображені у 16 наукових працях, у тому числі: 6 статей опубліковано у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 10 – у збірниках матеріалів наукових конференцій та семінарів.

371.13

Т 18

 
Танська, Валентина Володимирівна.

Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Танська В. В. ; наук. кер. С. С. Вітвицька ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2006. - 278 с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 179-202. - Дод.: с. 203-278

Зміст:


Вступ. - С.5-14
1. Теоретичні основи підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.15
1.1. Характеристика процесу становлення екологічної освіти. - С.15
1.1.1. Етапи становлення екологічної науки та освіти. - С.15-26
1.1.2. Становлення системи екологічної освіти в Україні. - С.26-33
1.1.3. Система становлення екологічної освіти за кордоном. - С.33-40
1.2. Науково-теоретичне підґрунтя проблеми підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.40-60
1.3. Поняттєво-категоріальний апарат дослідження. - С.60-76
Висновки до розділу 1. - С.76-77
2. Функціонально-структурна модель підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.78
2.1. Специфіка екологічної освіти старшокласників. - С.78-89
2.2. Обґрунтування функціональних та структурних компонентів підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.89-105
2.3. Критеріальні характеристики готовності майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.105-116
Висновки до розділу 2. - С.116-118
3. Експериментальне дослідження підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.119
3.1. Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.119-144
3.2. Організація і методика проведення формувального етапу експерименту. - С.144-163
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.163-173
Висновки до розділу 3. - С.173-175
Загальні висновки. - С.176-178

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити функціонально-структурну модель і технологію підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників.

Предмет дослідження – зміст, структура й технологія підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього вчителя біології.

Особистий внесок здобувача в працях, виконаних у співавторстві, полягає у розробці практичних занять із методики навчання природознавства в початковій школі з урахуванням системно сконструйованого змісту екологічної освіти учнів початкової школи; розкритті сутності цінностей в аспекті постмодернізму; в експериментальному дослідженні духовно-ціннісних орієнтацій старшокласників Житомирщини у дзеркалі соціологічного опитування; у визначенні основних напрямів дослідження екологічної освіти та виховання; у розробці рівнів оцінювання індивідуальних здібностей дітей дошкільного віку.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено в 21 публікації автора (з них 16 – одноосібних, зокрема, 1 навчально-методичний посібник; 6 статей – у провідних наукових фахових виданнях; 13 статей – в інших виданнях та збірниках матеріалів конференцій; 1 методичні рекомендації).

371.15:371.84

Т 98

 
Тюска, Валентина Борисівна.

Творча самореалізація майбутнього педагога в процесі діяльності студентського клубу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Тюска В. Б. ; наук. кер. Карпенчук Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2006. - 259, [4] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 182-202. - Дод.: с. 203-259

Зміст:


Вступ. - С.3-8
1. Теорія і практика творчої самореалізації майбутнього педагога в умовах студентського клубу. - С.9-78
1.1. Студентський клуб як важлива умова формування творчого вчителя: історичний аналіз. - С.9-37
1.2. Проблема творчої самореалізації студента в умовах клубної діяльності у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях. - С.38-58
1.3. Аналіз діяльності студентських клубів у педагогічній практиці вищої школи. - С.58-78
Висновки до першого розділу. - С.78-79
2. Технологія організації процесу творчої самореалізації майбутнього педагога в умовах клубної діяльності. - С.80-176
2.1. Студентський клуб як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя. - С.80-100
2.2. Розвиток творчого потенціалу студентів у професійно-інтелектуальних клубах. - С.100-128
2.3. Формування професійно-педагогічної культури студентів в умовах клубної діяльності. - С.129-151
2.4. Творча самореалізація майбутнього вчителя в процесі педагогічної практики. - С.151-169
2.5. Узагальнені результати експериментального дослідження. - С.170-176
Висновки до другого розділу. - С.176
Висновки. - С.177-181

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці технології організації клубної діяльності студентів як важливої складової процесу творчої самореалізації майбутнього педагога.

Предмет дослідження: процес творчої самореалізації майбутнього педагога в умовах студентського клубу.

Об'єкт дослідження: позааудиторна виховна діяльність студентської молоді.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлені у 9 одноосібних друкованих працях, у тому числі: 6 статей у провідних наукових фахових виданнях.

378:004

У 74

 
Усата, Олена Юріївна.

Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Усата О. Ю. ; наук. кер. Вітвицька С. С. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 247, [3] с. : граф., табл. - Дод.: с. 181-225. - Бібліогр.: с. 226-247

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.11-62
1.1. Аналіз поняттєво-категорійного апарату дослідження. - С.11-33
1.2. Гуманістичний підхід до навчання у педагогічній теорії. - С.33-62
Висновки до розділу 1. - С.62-64
2. Модель підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.65-105
2.1. Моделювання системи підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.65-78
2.2. Критерії та показники готовності майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.78-91
2.3. Аналіз навчально-методичного супроводу підготовки учителя інформатики. - С.91-105
Висновки до розділу 2. - С.105-106
3. Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання. - С.107-174
3.1. Аналіз результатів констатувального етапу експерименту. - С.107-134
3.2. Експериментальна технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.134-155
3.3. Динаміка готовності майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.155-174
Висновки до розділу 3. - С.174-176
Загальні висновки. - С.177-180

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити модель і технологію підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання.

Предмет дослідження: зміст і технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів інформатики.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено в 15 одноосібних наукових працях, з них 1 – методичні рекомендації, 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 8 статей у збірниках наукових праць і матеріалів конференцій.

37.015.2:371.383(477.7)

Ф 79

 
Форостян, Анатолій Федорович.

Розвиток естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Форостян А. Ф. ; наук. кер. Левченко Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 251 с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 185-217. - Дод.: с. 218-251

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Історичні особливості культурно-освітнього розвитку Півдня України в XIX – на початку XX ст. - С.12-99
1.1. Історіографія дослідження проблеми. - С.12-39
1.2. Соціокультурні передумови формування естетичного виховання на Півдні України в ХІХ – на початку ХХ століття. - С.39-57
1.3. Історико-педагогічний аналіз естетичного виховання в контексті загального розвитку освіти Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. - С.57-99
Висновки до першого розділу. - С.99-101
2. Зміст, форми та напрями естетичного виховання в середніх закладах освіти Півдня України (друга половина XIX – початок XX ст.). - С.102-178
2.1. Особливості викладання дисциплін естетичного циклу в середніх закладах освіти Півдня України. - С.102-128
2.2. Естетичне виховання учнів середніх навчальних закладів в позанавчальній діяльності. - С.128-162
2.3. Історико-педагогічний досвід естетичного виховання минулого в сучасному навчально-виховному процесі середньої школи. - С.162-178
Висновки до другого розділу. - С.178-180
Висновки. - С.181-184

Анотація:

Мета дослідження – розкрити особливості та концептуальні основи художньо-естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, узагальнити позитивний досвід організації викладання предметів естетичного циклу і визначити перспективи їх використання у сучасних умовах.

Предмет дослідження – зміст, напрями, організаційні форми і методи естетичного виховання у середніх закладах освіти Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття).

Об'єкт дослідження – естетичне виховання в закладах освіти Південного регіону України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття).

Особистий внесок автора в роботі, опублікованій у співавторстві, полягає у розкритті основних напрямів естетичного виховання учнівської молоді у дослідженнях провідних педагогів Півдня України другої половини ХІХ століття.

Особистий внесок автора в роботі, опублікованій у співавторстві, полягає у розкритті основних напрямів естетичного виховання учнівської молоді у дослідженнях провідних педагогів Півдня України другої половини ХІХ століття.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження знайшли відображення у 17 публікаціях, з них: 9 одноосібних та 1 стаття у співавторстві у наукових фахових виданнях і 2 методичні рекомендації для вчителів, викладачів і студентів.

371.134:81'243

Х 17

 
Халимон, Ірина Йосипівна.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "Іноземна мова" [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Халимон І. Й. ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2008. - 279, [4] с. : граф., табл. - Дод.: с. 175-254. - Бібліогр.: с. 255-279

Зміст:


Вступ. - С.5-12
1. Теоретичні засади підготовки майбутнього вчителя з другої спеціальності «іноземна мова». - С.13-78
1.1. Загальна характеристика стану підготовки майбутнього вчителя з другої спеціальності «іноземна мова». - С.13-33
1.2. Професійна компетентність майбутнього вчителя з другої спеціальності «іноземна мова» як наукова проблема. - С.33-52
1.3. Критерії і рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності «іноземна мова». - С.52-78
Висновки до розділу 1. - С.78-79
2. Педагогічна технологія формування професійної компетентності з другої спеціальності «іноземна мова». - С.80-142
2.1. Модель як засіб реалізації педагогічної технології. - С.81-91
2.2. Педагогічні умови реалізації моделі процесу формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності «іноземна мова». - С.91-114
2.3. Засоби реалізації моделі в інтегративному курсі «Теоретичний курс англійської мови». - С.114-117
2.3.1. Зміст і структура курсу «Теоретичний курс англійської мови». - С.117-125
2.3.2. Форми і методи впровадження курсу «Теоретичний курс англійської мови». - С.125-142
Висновки до розділу 2. - С.142-144
3. Експериментальна перевірка ефективності педагогічної технології формування професійної компетентності та аналіз її результатів. - С.145-169
3.1. Хід і аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.145-165
3.2. Рекомендації щодо вдосконалення процесу формування професійної компетентності вчителя з другої спеціальності «іноземна мова». - С.165-169
Висновки до розділу 3. - С.169-170
Висновки. - С.171-174

Анотація:

Мета дослідження – теоретично розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічну технологію, що забезпечує формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова".

Предмет дослідження – педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова".

Об'єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова".

Особистий внесок здобувача у працю у співавторстві з В. Г. Редьком «Умови формування професійної компетентності майбутніх учителів з другої спеціальності «іноземна мова» полягає в обгрунтуванні педагогічних умов формування ПК майбутнього вчителя з ДС «ІМ».

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць, із них 4 – у наукових фахових виданнях.

37(477)"19/20"

Ц 66

 
Ціось, Наталія Володимирівна.

Проблема індивідуального підходу у процесі навчання молодших школярів у вітчизняній педагогіці (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Ціось Н. В. ; наук. кер. Євтух Микола Борисович ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2007. - 212 с. : табл., схеми. - Дод.: с. 175-181. - Бібліогр.: с. 182-212

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Індивідуальний підхід до навчання як науково-теоретична та історико-педагогічна проблема. - С.11-90
1.1. Індивідуальний підхід у навчальному процесі як науково-теоретична проблема педагогіки. - С.11-33
1.2. Становлення принципу індивідуального підходу та індивідуалізації навчального процесу в історії педагогічної думки. - С.33-64
1.3. Соціокультурні та соціально-педагогічні передумови впровадження індивідуального підходу у вітчизняний педагогічний процес кінця ХІХ – початку ХХ століття. - С.64-90
Висновки до розділу 1. - С.90-93
2. Реалізація індивідуального підходу в теорії і практиці роботи початкової школи у кінці XIX – на початку XX століття. - С.94-167
2.1. Головні тенденції впровадження індивідуального підходу в навчальний процес початкової школи України кінця ХІХ – початку ХХ століття. - С.94-115
2.2. Індивідуальний підхід до навчання молодших школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці діяльності початкової школи кінця ХІХ – початку ХХ століття. - С.115-158
2.3. Шляхи впровадження ідей індивідуального підходу до навчання молодших школярів у сучасній школі. - С.158-167
Висновки до розділу 2. - С.167-168
Загальні висновки. - С.169-174

Анотація:

Мета дослідження – визначити та обґрунтувати головні тенденції й суперечності розробки й впровадження індивідуального підходу до навчання школярів у вітчизняній початковій школі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Предмет дослідження – становлення й розвиток проблеми індивідуального підходу у вітчизняній педагогічній теорії та можливості його впровадження на основі творчої спадщини вітчизняних педагогів кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Об'єкт дослідження – індивідуальний підхід як проблема теорії і практики вітчизняної системи освіти.

Публікації. Результати проведеного дослідження опубліковано у 8 одноосібних наукових працях автора, з них 6 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України.

37.013(09)(474.54)

Ч-12

 
Чаговець, Алла Іванівна.

Проблема формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Чаговець А. І. ; наук. кер. Пономарьова Галина Федорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2007. - 207, [3] с. : рис. - Дод.: с. 187-188. - Бібліогр.: с. 188-207

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Теоретичні засади проблеми формування здорового способу життя дітей дошкільного віку. - С.10-85
1.1. Витоки проблеми формування здорового способу життя. - С.10-41
1.2. Розкриття суті дефініції «здоровий спосіб життя» в науково-педагогічній літературі. - С.41-62
1.3. Особливості формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку. - С.62-85
Висновки до першого розділу. - С.85-86
2. Досвід формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку в другій половині XX століття. - С.87-180
2.1. Тенденції формування здорового способу життя у практиці роботи дошкільних закладів. - С.87-111
2.2. Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя у дітей дошкільного віку. - С.111-134
2.3. Організація раціонального активного дозвілля як умова формування здорового способу життя дошкільників. - С.134-152
2.4. Залучення дітей дошкільного віку до активної рухової діяльності. - С.152-180
Висновки до другого розділу. - С.180-182
Загальні висновки. - С.183-186

Анотація:

Мета дослідження – узагальнити історико-педагогічний досвід, визначити й обґрунтувати теоретичні засади проблеми формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ століття.

Предмет дослідження – зміст, форми та методи формування здорового способу життя дітей дошкільного віку другої половини ХХ століття.

Об'єкт дослідження – процес виховання дітей дошкільного віку.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 10 одноосібних публікаціях, з яких 4 у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, 6 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.

371.212.51

Ч-42

 
Чемерис, Ольга Анатоліївна.

Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Чемерис О. А. ; наук. кер. Осадчий М. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 242, [7] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 179-206. - Дод.: с. 207-242

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретичні основи проблеми якості підготовки майбутніх фахівців. - С.12-94
1.1. Методологічні основи та категоріальний аналіз базових понять дослідження проблеми забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців. - С.12-44
1.2. Теоретичний аналіз розвитку проблеми якості освіти. - С.44-59
1.3. Діагностика рівня якості навчальних досягнень студентів фізико-математичного факультету. - С.59-72
1.4. Обґрунтування педагогічних умов забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. - С.72-94
Висновки до першого розділу. - С.94
2. Дослідно-експериментальна перевірка впливу педагогічних умов на якість фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. - С.95-173
2.1. Обґрунтування вибору педагогічної технології забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. - С.95-102
2.2. Технологія забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. - С.102-136
2.3. Визначення стану фундаментальної підготовки вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів. - С.136-156
2.4. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.156-173
Висновки до другого розділу. - С.173-174
Загальні висновки. - С.175-178

Анотація:

Мета роботи: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики з урахуванням визначених педагогічних умов.

Предмет дослідження: педагогічні умови, що забезпечують якість фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів математики.

Особистий внесок здобувача у працях, виконаних у співавторстві, полягає в узагальненні теоретичних положень щодо розвитку проблеми якості освіти; класифікації педагогічних умов, що забезпечують якість фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики; виявленні та обґрунтуванні етапів фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики; розробці методичного забезпечення організації навчальної діяльності майбутніх учителів математики під час вивчення фундаментальних дисциплін.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 24 наукові праці, з них 22 написано без співавторів, у тому числі 6 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 5 статей у збірниках наукових праць; 11 статей у збірниках матеріалів конференцій; 1 методичні рекомендації.

378.127

Ч-44

 
Чепурна, Наталія Миколаївна.

Науково-методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України (1970-2004 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Чепурна Н. М. ; наук. кер. Лідія Іванівна Даниленко ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - К., 2005. - 254 с. : табл. - Бібліогр.: с. 185-222. - Дод.: с. 223-254

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Становлення та розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників у вітчизняній теорії і практиці (1970-2004 рр.). - С.13-85
1.1. Історико-логічний аналіз становлення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. - С.13-30
1.2. Тенденції та провідні наукові ідеї й особливості розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. - С.30-57
1.3. Аналіз стану розвитку науково-методичного забезпечення змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників. - С.57-85
Висновки до першого розділу. - С.85-88
2. Проблеми науково-методичного забезпечення та перспективи розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України. - С.89-178
2.1. Зміст, структура і форми науково-методичного забезпечення системи підвищення кваліфікації. - С.89-118
2.2. Основні функції інститутів післядипломної освіти як науково-методичних центрів неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників. - С.118-138
2.3. Технологія впровадження у практику роботи педагогічних працівників сучасних досягнень науки і передового досвіду. - С.138-160
2.4. Розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сучасних умовах. - С.160-178
Висновки до другого розділу. - С.178-180
Висновки. - С.181-184

Анотація:

Мета дослідження: розкрити тенденції та проблеми розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України у 1970-2004 рр.

Предмет дослідження: теорія і практика розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України (1970-2004 рр.)

Об'єкт дослідження: система підвищення кваліфікації педагогічних працівників України.

Особистий внесок автора полягає у розкритті сутності підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ з урахуванням основних вимог до їхньої професійної компетентності та модернізації управлінських функцій; організації методичної роботи з педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти.

Публікації. Основні результати дослідження викладено: у 3-х колективних науково-методичних посібниках, з яких один – рекомендовано МОН України як підручник з підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ; 3-х статтях у наукових фахових виданнях; 5-и статтях для наукових конференцій; 1-й статті – в інших виданнях.

371.26(73)

Ч-75

 
Чорна, Наталія Володимирівна.

Оцінювання навчальних досягнень учнів методом тестування в педагогіці США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Чорна Н. В. ; наук. кер. Акімова Ольга Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2005. - 214, [3] с. : табл. - Бібліогр.: с. 189-206. - Дод.: с. 207-214

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Тести успішності та їх роль в американській системі освіти. - С.11-103
1.1. Місце і функції тестів успішності в американській школі. - С.11-26
1.2. Тести успішності в контексті цілей навчання. - С.26-43
1.3. Сутнісні характеристики тестів успішності. - С.43-58
1.4. Основні типи тестів успішності в педагогіці США. - С.58-89
1.5. Педагогічні умови ефективного використання тестів успішності в американській школі. - С.89-103
Висновки до розділу 1. - С.103-105
2. Характеристика основних форм тестових завдань у сучасній педагогіці США. - С.106-182
2.1. Тести-есе та їхнє місце в оцінюванні навчальних досягнень учнів. - С.106-140
2.2. Дидактичні засади використання альтернативних тестів. - С.140-159
2.3. Тестові завдання з множинним вибором відповіді. - С.159-182
Висновки до розділу 2. - С.182-184
Загальні висновки. - С.185-188

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати стан та виявити основні тенденції розвитку теорії і практики тестування навчальних досягнень учнів у сучасній педагогіці і школі США, з'ясувати можливості застосування позитивних ідей американських дослідників у навчальних закладах України.

Предмет дослідження – тести успішності в педагогіці США як метод оцінювання навчальних досягнень учнів.

Об'єкт дослідження – контроль успішності учнів у педагогіці США.

Публікації. Результати дослідження відображено в 11 одноосібних статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.

378.147=371.315.6:372.47

Ч-75

 
Чорноус, Віра Петрівна.

Формування творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення предметів математичного циклу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Чорноус В. П. ; наук. кер. Тадеєв Петро Олександрович ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне, 2010. - 232, [4] с. : граф., табл. - Дод.: с. 174-210. - Бібліогр.: с. 211-232

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні засади розвитку творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи. - С.12-73
1.1. Проблема творчості у професійній діяльності вчителя початкової школи. - С.12-31
1.2. Психолого-педагогічні засади формування творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів. - С.31-50
1.3. Роль предметів математичного циклу у формуванні творчих здібностей студентів. - С.50-74
Висновки до розділу 1. - С.74-77
2. Модель формування творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення предметів математичного циклу. - С.78-116
2.1. Обґрунтування та змістова характеристика педагогічних умов формування творчих здібностей майбутніх фахівців. - С.78-91
2.2. Структурні компоненти моделі формування творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів в процесі вивчення математичних дисциплін. - С.91-104
2.3. Критерії, показники та рівні сформованості творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення дисциплін математичного циклу. - С.104-116
Висновки до розділу 2. - С.116-118
3. Дослідно-експериментальна перевірка моделі формування творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи. - С.119-168
3.1. Організація та методика експериментального дослідження. - С.119-137
3.2. Технологія формування творчих здібностей майбутніх вчителів початкової школи в процесі вивчення предметів математичного циклу. - С.137-156
3.3. Аналіз результатів дослідження. - С.156-168
Висновки до розділу 3. - С.168-169
Загальні висновки. - С.170-173

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі та педагогічних умов формування творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення дисциплін математичного циклу.

Предмет дослідження - педагогічні умови та технологія формування творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи під час вивчення дисциплін математичного циклу.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи.

Публікації. Основні результати дослідження викладені у 13 публікаціях, з яких всі – одноосібні, у тому числі: 1 методичні рекомендації, 8 статей – у фахових виданнях; 4 – у збірниках матеріалів.

37.041(477)043

Ш 24

 
Шапошнікова, Лариса Миколаївна.

Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець ХІХ - поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Шапошнікова Л. М. ; наук. кер. Галус Олександр Мар'янович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. - Хмельниц., 2007. - 262 с. : табл. - Бібліогр.: с. 186-220. - Дод.: с. 221-262

Зміст:


Вступ. - С.4-17
1. Історико-теоретичні засади дослідження проблеми самоосвіти школярів. - С.18-67
1.1. Самоосвіта школярів як педагогічна категорія: основні поняття. - С.18-33
1.2. Ідея самоосвіти в контексті розвитку зарубіжної класичної педагогіки. - С.33-45
1.3. Зародження і розвиток самоосвіти у вітчизняній педагогіці до ХІХ століття. - С.45-67
Висновки до розділу 1. - С.67-69
2. Основні тенденції розвитку самоосвіти учнів в історії вітчизняної педагогіки (кінець XIX – початок XX століть). - С.70-180
2.1. Розвиток ідей про самоосвіту школярів у вітчизняній педагогіці у 60-70 роках ХІХ століття. - С.70-71
2.1.1. Народні читання як нове джерело самоосвіти. - С.71-74
2.1.2. Самоосвітня діяльність учнів середніх навчальних закладів. - С.74-76
2.1.3. Проблеми освіти й самоосвітньої діяльності у пресі. - С.76-80
2.1.4. Тенденції розвитку самоосвіти учнів у творах видатних педагогів та громадських діячів. - С.80-93
2.2. Проблеми самоосвіти учнівської молоді у вітчизняній педагогіці у 80-90 роках ХІХ століття. - С.93-94
2.2.1. Діяльність недільних шкіл. - С.94-96
2.2.2. Розвиток народних читань, видавничої справи та поширення мережі народних бібліотек. - С.96-101
2.2.3. Роль громадських організацій та просвітницьких товариств у розвитку ідей про самоосвіту. - С.101-107
2.2.4. Самоосвітній учнівський рух. - С.107-109
2.2.5. Роль педагогічної преси у висвітленні проблем освіти та самоосвіти. - С.109-117
2.2.6. Проблеми самоосвіти учнівської молоді у науковій спадщині видатних представників української педагогічної думки у 80-90 роках ХІХ століття. - С.117-142
2.3. Місце самоосвіти учнів у суспільно-політичному і освітньому просторі початку ХХ століття. - С.142-145
2.3.1. Діяльність початкових і земських шкіл. - С.145-150
2.3.2. Молодіжний рух за поліпшення гімназійної освіти та роль просвітніх організацій у національно орієнтованому компоненті освіти. - С.150-152
2.3.3. Проблеми освіти і самоосвіти в україномовній пресі. - С.152-157
2.3.4. Відродження національної школи у добу Центральної Ради, Гетьманщини та Української Народної Республіки. - С.157-159
2.3.5. Ідеї самоосвіти у науковій спадщині передових діячів української культури і освіти. - С.159-180
Висновки до розділу 2. - С.180-182
Загальні висновки. - С.183-185

Анотація:

Мета дослідження – визначити і обґрунтувати основні тенденції розвитку самоосвіти школярів у вітчизняній педагогічній думці у досліджуваний період.

Предмет дослідження – становлення і розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогічної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – самоосвіта школярів як педагогічне явище і компонент освітньої системи України.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені у 10 наукових публікаціях, з них 5 одноосібних статей у науково-фахових виданнях, затверджених ВАК України і 5 статей – у збірниках науково-практичних конференцій.

371(09)(477)

Ш 35

 
Швидун, Віктор Миколайович.

Особливості педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Швидун В. М. ; наук. кер. М. І. Романенко ; Ун-т менедж. освіти АПН України. - К., 2008. - 206, [14] с. : табл. - Бібліогр.: с. 170-196. - Дод.: с. 197-206

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні основи розгляду проблеми педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.). - С.11-35
1.1. Ступінь наукової розробки проблеми дослідження. - С.11-18
1.2. Соціально-економічні та політичні чинники змін у системі освіти України 1917-1941 рр. - С.18-35
Висновки до розділу 1. - С.35-37
2. Зміни концептуальних засад у діяльності загальноосвітніх шкіл України. - С.38-84
2.1. Інноваційні ідеї українських педагогів щодо необхідності змін у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл України. - С.38-62
2.2. Вплив розв'язання мовної проблеми на діяльність загально-освітніх шкіл України. - С.62-84
Висновки до розділу 2. - С.84-86
3. Досвід упровадження педагогічних змін у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.). - С.87-163
3.1. Організаційні зміни в структурі загальноосвітніх шкіл України. - С.87-101
3.2. Зміни у навчально-виховному процесі шкіл України. - С.101-142
3.3. Роль закладів підвищення кваліфікації вчителів у зростанні ефективності діяльності загальноосвітніх шкіл України. - С.143-163
Висновки до розділу 3. - С.163-165
Висновки. - С.166-169

Анотація:

Мета дослідження – розкрити особливості педагогічних змін та узагальнити позитивний досвід діяльності загальноосвітніх шкіл України 1917-1941 рр., визначити перспективи його подальшого використання.

Предмет дослідження – педагогічні зміни в діяльності загальноосвітніх шкіл України 1917-1941 рр.

Об'єкт дослідження – діяльність загальноосвітніх шкіл України 1917-1941 рр.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 15 одноосібних наукових публікаціях, з них: 6 – статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 4 – публікації в інших виданнях, 5 – матеріали конференцій.

378.147:377.169.3

Ш 55

 
Шигонська, Наталя Вікторівна.

Підготовка студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шигонська Н. В. ; наук. кер. І. І. Коновальчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 246 с. : граф., табл., схеми. - Дод.: с. 183-221. - Бібліогр.: с. 222-246

Зміст:


Вступ. - С.5-12
1. Теоретичні засади визначення сутності професійної взаємодії медичних працівників. - С.13-74
1.1. Професійна взаємодія медичних працівників як наукова проблема. - С.13-36
1.2. Теоретичні підходи до визначення структури професійної взаємодії медичних працівників. - С.36-56
1.3. Моделювання комунікативних ситуацій як засіб підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії. - С.56-74
Висновки до розділу 1. - С.74-75
2. Моделювання технології підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій. - С.76-121
2.1. Вивчення стану готовності медичних працівників до професійної взаємодії. - С.76-85
2.2. Обґрунтування структури готовності медичних працівників до професійної взаємодії. - С.85-104
2.3. Типологія комунікативних ситуацій професійної взаємодії медичних працівників. - С.104-121
Висновки до розділу 2. - С.121-122
3. Експериментальна перевірка ефективності технології підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій. - С.123-177
3.1. Організація і методика проведення експериментальної роботи. - С.123-137
3.2. Технологія підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій. - С.137-161
3.3. Аналіз результатів упровадження технології підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій. - С.161-177
Висновки до розділу 3. - С.177-179
Висновки. - С.180-182

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці технології підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій.

Предмет дослідження: педагогічна технологія підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій.

Об'єкт дослідження: підготовка студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено у 12 одноосібних наукових публікаціях.

371.13(043.3)

Ш 66

 
Шквир, Оксана Леонідівна.

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шквир О. Л. ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 227 с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 186-208. - Дод.: с. 209-227

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1.1. Класне керівництво – складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. - С.13-69
1. Проблема класного керівництва у психолого-педагогічній літературі. - С.13-36
1.2. Аналіз стану підготовки майбутніх учителів до класного керівництва молодшими школярами. - С.36-54
1.3. Сучасні підходи до підвищення ефективності класного керівництва в початковій школі. - С.54-69
Висновки до першого розділу. - С.69-71
2. Професіографічний підхід до підготовки майбутніх класних керівників загальноосвітньої школи першого ступеня. - С.72-128
2.1. Професіограма класного керівника початкової школи. - С.72-89
2.2. Модель підготовки майбутніх педагогів до класного керівництва учнів початкової школи. - С.89-114
2.3. Технологія підготовки вчителів початкових класів до виконання обов’язків класного керівника. - С.114-128
Висновки до другого розділу. - С.128-130
3. Експериментальне впровадження моделі підготовки майбутніх учителів до класного керівництва в початковій школі. - С.131-179
3.1. Діагностика стану готовності майбутніх учителів початкових класів до класного керівництва. - С.131-147
3.2. Організація та проведення експериментальної підготовки майбутніх педагогів до класного керівництва молодшими школярами. - С.147-164
3.3. Перевірка ефективності підготовки майбутніх учителів початкової школи за експериментальних умов. - С.164-179
Висновки до третього розділу. - С.179-181
Загальні висновки. - С.182-185

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити модель підготовки майбутніх педагогів до класного керівництва молодшими школярами та технологію її реалізації.

Предмет дослідження – структура, зміст та технологія професійної підготовки вчителів початкових класів до класного керівництва.

Об'єкт дослідження – педагогічний процес професійної підготовки майбутніх учителів до класного керівництва.

Публікації. Основні результати досліджень висвітлено у 14 публікаціях, з яких всі одноосібні, в тому числі 1 – навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, рекомендований Міністерством освіти і науки України, 6 статей – у провідних наукових фахових виданнях, 7 статей – у збірниках наукових.

378.14:004:37.048.4

Ш 69

 
Шліхта, Ганна Олександрівна.

Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шліхта Г. О. ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 255, [3] с. : граф., табл. - Дод.: с. 183-223. - Бібліогр.: с. 224-255

Зміст:


Вступ. - С.5-13
1. Теоретичні засади становлення та розвитку проблеми професійної орієнтації старшокласників. - С.14-59
1.1. Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками як педагогічна проблема. - С.14-46
1.2. Особливості профорієнтаційної роботи вчителя інформатики старшої школи в сучасному інформаційному просторі. - С.46-59
Висновки до першого розділу. - С.59-61
2. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками. - С.62-124
2.1. Зміст та структура підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в умовах інформаційного простору. - С.62-81
2.2. Технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками. - С.81-110
2.3. Критерії, показники та характеристики рівнів готовності майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками. - С.110-124
Висновки до другого розділу. - С.125-128
3. Експериментальна перевірка педагогічних умов підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі. - С.129-175
3.1. Організація та проведення констатувального етапу експерименту. - С.129-157
3.2. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.157-175
Висновки до третього розділу. - С.175-178
Загальні висновки. - С.179-182

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити умови підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі.

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів інформатики.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 17 публікаціях, з яких 11 статей у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 5 статей у збірниках матеріалів конференцій та одна брошура з методичними рекомендаціями.

378:373.31

Ш 72

 
Шмельова, Тетяна Всеволодівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шмельова Т. В. ; наук. кер. Дем'янчук Олександр Никанорович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 304 с. : граф., табл., рис., схеми. - Дод.: с. 191-265. - Бібліогр.: с. 266-304

Зміст:


Вступ. - С.4-14
1. Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів. - С.14
1.1. Аналіз категоріального апарату дослідження. - С.14-36
1.2. Естетичне світосприймання як соціально-педагогічна проблема. - С.36
1.2.1. Місце естетичного світосприймання у філософських ученнях. - С.36-40
1.2.2. Психологічні концепції естетичного світосприймання. - С.40-50
1.2.3. Проблеми формування естетичного світосприймання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. - С.50-56
1.3. Основні характеристики естетичного світосприймання учнів початкових класів і його формування за допомогою творів живопису. - С.56-69
Висновки до розділу 1. - С.69-71
2. Моделювання процесу підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису. - С.72
2.1. Особистісна структура естетичного світосприймання майбутнього вчителя в контексті його професійної підготовки. - С.72-94
2.2. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису. - С.94-98
2.3. Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів. - С.98-106
Висновки до розділу 2. - С.106-107
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису. - С.108-184
3.1. Діагностика стану готовності майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису. - С.108-141
3.2. Впровадження моделі підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів. - С.141-164
3.3. Аналіз результатів дослідження. - С.164-184
Висновки до розділу 3. - С.184-186
Загальні висновки. - С.187-190

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є наукове обґрунтування та експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису.

Предмет дослідження – модель та педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах.

Публікації. Відповідно до теми дослідження опубліковано 17 наукових праць, з них 1 методичні рекомендації, 5 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 11 у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій.

37.013.74

Ш 96

 
Шумаєва, Світлана Петрівна.

Розвиток мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Шумаєва С. П. ; наук. кер. Лавриченко Наталя Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань, 2005. - 235, [4] с. - Бібліогр.: с. 184-206. - Дод.: с. 207-235

Зміст:


Вступ. - С.3-12
1. Соціальні та педагогічні передумови становлення і розвитку мас-медійних навчальних технологій у закладах середньої освіти США. - С.13
1.1. Становлення та основні етапи розвитку мас-медійних навчальних технологій у США. - С.13-36
1.2. Розвиток медіа-освіти як осібної галузі мас-медійних навчальних технологій у США. - С.36-62
1.3. Методичний супровід впровадження мас-медійних курсів в американському шкільництві. - С.62-89
Висновки до першого розділу. - С.89-91
2. Практичний досвід застосування мас-медійних навчальних технологій у закладах середньої освіти США. - С.92
2.1. Мас-медійні навчальні технології як чинник підвищення ефективності навчального процесу у школах США. - С.92-124
2.2. Соціалізація американських школярів засобами мас-медійних навчальних технологій. - С.124-153
2.3. Підготовка медіа-педагогів та загальна мас-медійна просвіта вчителів у США. - С.153-177
Висновки до другого розділу. - С.177-178
Загальні висновки. - С.179-183

Анотація:

Мета дослідження: з'ясувати роль і місце мас-медійних навчальних технологій у навчально-виховному процесі американських середніх закладів освіти, вивчити та узагальнити позитивний досвід у галузі медіа-освіти, окреслити перспективи його використання в Україні, запропонувавши відповідні рекомендації.

Предмет дослідження: розвиток теоретичних та практичних засад використання мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США.

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес у середніх закладах освіти США.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 11 одноосібних статтях, з яких 5 оприлюднено в наукових фахових виданнях та у збірниках наукових праць, 6 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.

378:811(07)

Щ 60

 
Щерба, Наталія Сергіївна.

Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Щерба Наталія Сергіївна ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 343, [8] с. : мал., табл. - Дод.: с. 179-305. - Бібліогр.: с. 306-343

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Теоретичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. - С.14-88
1.1. Сутність, структура й місце стратегічної компетенції в компетентнісній ієрархії вітчизняної освіти. - С.14-32
1.2. Науковий аналіз поняття «стратегії оволодіння іноземною мовою». - С.32-45
1.3. Структура іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції учня як суб’єкта вивчення іноземної мови. - С.45-64
1.4. Модель готовності вчителя до формування в учнів середньої загальноосвітньої школи іншомовної стратегічної компетенції. - С.64-88
Висновки до першого розділу. - С.88-91
2. Експериментальна робота з підготовки майбутніх учителів іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. - С.92-171
2.1. Програма експериментальної роботи з підготовки майбутніх учителів іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. - С.92-99
2.2. Аналіз стану готовності вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції (результати констатувального етапу експерименту). - С.99-120
2.3. Технологія підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції. - С.120-143
2.4. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.143-171
Висновки до другого розділу. - С.171-173
Висновки. - С.174-178

Анотація:

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, практична розробка та експериментальна перевірка ефективності технології підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до розвитку в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції.

Предметом дослідження є технологія формування діяльнісної і психолого-педагогічної готовності майбутнього вчителя іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції.

Об'єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 9 одноосібних публікаціях, серед яких 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

378.663:340(043)

Щ 61

 
Щербань, Микола Петрович.

Формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Щербань Микола Петрович ; наук. кер. Невмержицький Олександр Артемович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 306, [5] с. : табл. , схеми. - Дод.: с. 186-285. - Бібліогр.: с. 286-306

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні основи проблеми формування правової культури. - С.11-75
1.1. Становлення та розвиток правової культури в історії філософської, правової і педагогічної думки. - С.11-35
1.2. Проблеми формування правової культури у сучасній педагогічній теорії та практиці. - С.35-44
1.3. Зміст і структура поняття «правова культура молодшого спеціаліста-аграрія», його взаємозв’язок з правовими категоріями. - С.44-75
Висновки до розділу 1. - С.75
2. Модель формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. - С.77-126
2.1. Структурні компоненти моделі формування правової культури майбутніх молодших спеціалістів-аграріїв. - С.77-90
2.2. Організаційні основи та педагогічні умови формування правової культури молодших спеціалістів-аграріїв. - С.90-107
2.3. Формування правової культури студентів через аспекти духовно-національної свідомості, правовий захист і заохочення позитивних чинників правовиховного впливу. - С.107-121
2.4. Критерії та показники сформованості правової культури. - С.121-126
Висновки до розділу 2. - С.126-128
3. Експериментальна перевірка технології формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. - С.129-179
3.1. Аналіз рівня сформованості правової культури студентів 1-х курсів (констатувальний етап експерименту). - С.129-141
3.2. Технологія формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. - С.141-167
3.3. Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.167-179
Висновки до розділу 3. - С.179-181
Висновки. - С.182-185

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити модель, експериментально перевірити ефективність технології формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Предметом дослідження є процес формування правової культури майбутніх фахівців-аграріїв у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх молодших спеціалістів у вищих аграрних навчальних закладах.

Особистий внесок автора у навчальному посібнику для студентів вищих навчальних закладів «Педагогічна культура вчителя» полягає в розробці ІV розділу, обґрунтуванні педагогічних засад формування правової культури вчителя і керівника навчального закладу.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 16 публікаціях, з яких 15 одноосібних (8 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України) та 1 у співавторстві.

378.1

Я 92

 
Яценко, Світлана Леонідівна.

Педагогічні умови особистісно орієнтованого навчання учнів у гімназії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Яценко Світлана Леонідівна ; наук. кер. Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 256, [3] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 181-210. - Дод.: с. 211-256

Зміст:


Вступ. - С.3-12
1. Особистісно орієнтована система навчання як науково-педагогічна проблема. - С.13-78
1.1. Історико-педагогічний аспект проблеми у зарубіжній педагогіці. - С.13-30
1.2. Проблема особистісно орієнтованого навчання в історії розвитку педагогічної думки в Україні. - С.30-47
1.3. Філософський та соціально-психологічний аспекти проблеми особистісно орієнтованого навчання (сучасний стан). - С.47-66
1.4. Категорійно-понятійний апарат дослідження. - С.66-78
Висновки до розділу 1. - С.78-79
2. Умови та чинники ефективності педагогічної діяльності в системі особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії. - С.80-127
2.1. Модель особистісно орієнтованого навчання: обґрунтування структури та сутності компонентів. - С.80-87
2.2. Психолого-педагогічні чинники особистісно орієнтованого навчання. - С.87-94
2.3. Характеристика системи організації особистісно орієнтованого навчання. - С.94-118
2.4. Навчально-методичне забезпечення особистісно орієнтованого навчального процесу гімназії. - С.118-127
Висновки до розділу 2. - С.127-130
3. Експериментальне дослідження особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії. - С.131-171
3.1. Особливості експериментальної перевірки моделі особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії. - С.131-150
3.2. Узагальнення результатів формуючого експерименту роботи. - С.150-171
Висновки до розділу 3. - С.171-174
Загальні висновки. - С.175-181

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії, ефективність педагогічних умов, необхідних для її функціонування.

Предмет дослідження – педагогічні умови організації особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії.

Об'єктом дослідження є процес організації особистісно орієнтованого навчання в інноваційних навчальних закладах гуманітарного профілю.

Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні теоретичних положень, що характеризують особливості досліджуваного феномену; створенні та експериментальній перевірці моделі; визначенні основних умов її функціонування, реалізація яких здійснювалась шляхом упровадження особистісно орієнтованої педагогічної системи на рівні методичних служб області, міста, району, загальноосвітніх закладів гуманітарного профілю, в діяльності вчителів, учнів гімназій та загальноосвітніх навчальних закладів.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 10 наукових праць (усі одноосібні), з них 4 – у фахових наукових виданнях України, 1 – методичні рекомендації.

 

Бібліографічне видання

 

Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка

Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик

 

 

Укладачі:

Клименко Тетяна Євгеніївна

Бондарчук Тетяна Анатоліївна

 

Надруковано у бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка

10008, Житомир, вул. Велика Бердичівська, 38

E-mail: bib@zu.edu.ua