^Вгору

Житомирський державний університет ім. І. Франка

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка

 

автори-укладачі: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк

 

Періодичні видання - 2014

 

Довідник

 

 

Житомир

2014

УДК (051)(03)01.81:398

ББК 92я2

К 49

 

 

 

Рекомендовано Методичною комісією бібліотеки Житомирського державного університерту імені Івана Франка (протокол № 9 від 25.09.2014 року)

К49 Клименко Т. Є. Періодичні видання – 2014 : довідник / авт.-укл.: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк. – Житомир, 2014. – 98 с.

 

 

У довіднику відображено періодичні видання, які передплачує бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка у 2014 році.

Видання призначене для широкого кола наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться розвитком науки.

 

 

 

УДК (051)(03)01.81: 398

ББК 92я2

 

 

 

© Т. Є. Клименко

© С. В. Колодюк

Зміст

Журнали

Видання України

Видання Російської Федерації

Видання Великобританії

Видання Німеччини

Газети

Алфавітний покажчик періодичних видань  Журнали

  Видання України

 

Biopolymers and Cell : sci. j. / Nat. Acad. of Sciences of Ukraine, Inst. of Molecular Biology and Genetics. - Kyiv : Inst. of Molecular Biology and Genetics of the NAS of Ukraine, 1985 - . - Текст англ., укр., рос. мовами. - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить раз в два місяці
До 2009 р. – Біополімери і клітина = Биополимеры и клетка

Editorial office:
Biopolymers and Cell, Institute of Molecular Biology and Genetics of the NAS of Ukraine 150, Akademika Zabolotnogo Str., Kyiv, Ukraine, 03680
Tel/Fax +38 (044) 526-07-89
E-mail: j_bpcell@imbg.org.ua, biopolym.cell@gmail.com
Web: http://www.biopolymers.org.ua

Адреса редакції:
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, вул. академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680
Тел./факс: (044) 526-07-89

Biotechnologia Acta : sci. j. / Nat. Acad. of Sci. of Ukraine, Palladin Inst. of Biochem. - Kyiv : Palladin Inst. of Biochem. NASU, 2005 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. для публ. матеріалів дисертац. робіт за спец. «Біохімія» та «Біотехнологія». - Виходить раз в два місяці. - ISSN 1995-5537

Адреса редакції:
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, вул. Леонтовича, 9, м. Київ, Україна, 01601
Тел.: (380-44) 235-14-72
Editorial adress: Palladin Institute of Biochemistry of NAS of Ukraine, Building 9, Leontovich str., Kyiv, Ukraine, 01601
E-mail: biotech@biochem.kiev.ua
Web-site: http://www.biotechnology.kiev.ua

Education and Pedagogical Sciences = Освіта та педагогічна наука : наук.-метод. журн. - Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 1922 - . - Наук. фах. вид. України (пед. науки). - Дод. загол. обкл.: Освіта Донбасу. - Виходить раз на два місяці
До 2012 р. – Освіта Донбасу

Адреса:
91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2
Тел.: (0642) 58-66-16, 050 802-80-14
E-mail: mail@luguniv.edu.ua, pk_lnu@mail.ru
Сайт: http://pedagogicaljournal.luguniv.edu.ua, http://www.luguniv.edu.ua

Актуальні Проблеми Економіки = Actual Problems of Economics : АПЕ : наук. екон. журн. - К. : Нац. акад. упр., 2000 - . - Журн. внесено в оновл. Перелік фах. видань з екон. наук. - Виходить щомісячно. - ISSN 1993-6788

Адреса редакції:
Україна, 01011, Київ, вул. Панаса Мирного, 26, к. к. 401, 406
Тел., факс: (044) 280-80-56; 288-94-98; 254-31-96
E-mail: eco@nam.kiev.ua (головний редактор); lena@nam.kiev.ua (укр.-рос. блок); prokhorova@nam.kiev.ua (англ. блок)
Web-site: http: //eco-science.net

Англійська мова в початковій школі : [наук.-метод. журн.]. - Х. : Основа, 2004 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
ВГ «Основа», вул. Плеханівська, 66, м. Харків, 61001, редакція журналу «Англійська мова в початковій школі»
Тел.(057) 731-96-33
E-mail: p_engl@osnova.com.ua

Англійська мова та література : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2002 - . - Виходить тричі на місяць

Адреса для листування:
61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа»
Тел./факс: (057) 717-99-34, 731-96-36
E-mail:office@osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами:
(057) 731-96-34, engl@osnova.com.ua

Англійська мова. Усе для репетитора : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2013 - . – Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, «ВГ Основа», редакція журналу «Англійська мова. Усе для репетитора»
Тел.731-96-33
E-mail: p_engl@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34, bio@osnova.com.ua

Археологія : наук. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т археол. - К. : Ін-т археол. НАН України, 1989 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щоквартально. - ISSN 0235-3490

Адреса редакції:
Україна, 04210, Київ 210, просп. Героїв Сталінграда, 12
Тел.:(380-44) 418-91-38. Факс:(380-44) 418-33-06
E-mail: editors_arch@ukr.net
Сайт: http://www.iananu.kiev.ua/archaeology/index

Безпека життєдіяльності : БЖД : всеукр. наук.-попул. журн. / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності. - К. : Основа, 2003 - . - Виходить щомісячно

Адреса редакції:
01032, м. Київ-32, вул. Жилянська, 87/30
Тел.(044) 584-38-97 тел./факс:(044) 584-38-95
E-mail: Red-BJD@ukr.net; osnova@i.kiev.ua
Сайт: http://www.osnova-ua.com

Бібліотечка журналу «Іноземні мови» / Київ. нац. лінгв. ун-т. - К. : Ленвіт, 1996 - . - Виходить щоквартально. – Видання є додатком до Іноземні мови, ISSN 1817-8510

Адреса редакції:
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, Київський національний лінгвістичний університет. Кафедра методики викладання іноземних мов
Тел.:(044) 529-83-26

Бібліотечна планета : наук.-вироб. журн. - К. : Нац. парлам. б-ка України, 1998 - . - Виходить щоквартально

Адреса редакції:
01001, м. Київ-1, вул. Грушевського, 1
Тел.(044) 278-84-21
Факс: (044) 278-85-12
E-mail: planeta@nplu.org

Біологія : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2002 - . - Виходить три рази в місяць

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа»
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: bio@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами:(057) 731-96-34

Біологія. Позакласна робота : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2013 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, «ВГ Основа»
Тел.(057) 731-96-33
E-mail: bio@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами:(057) 731-96-34

Біологія і хімія в рідній школі : [наук.- метод. журн.] / М-во освіти і науки України. - К. : Пед. преса, 1995 - . - Фах. реєстрація МОН України: Постанова Президії ВАК України № 2–05/7 від 10.11.2010. - Виходить раз у два місяці
До 2012 р. – Біологія і хімія в школі
До 2014 р. – Біологія і хімія в сучасній школі

Адреса ред. журн., вид-ва:
03680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3
Тел.: (044) 456-37-32.
Факс: (044) 456-37-43
E-mail: 2345255@ukr.net, chembio@meta.ua
Сайт: www.pedpresa.com.ua

Вестник зоологии = Vestnik zoologii : науч. журн. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. - Киев : Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, 1967 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить раз у два місяці. - ISSN 0084-5604

Адреса редакції:
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, вул. Б. Хмельницького, 15, Київ, 01601, Україна
Тел. 38 (044) 235-53-65. Факс: 38 (044) 234-15-69
E-mail: vestnik@izan.kiev.ua
Сайт: www.v-zool.kiev.ua

Вісник Національної академії наук України : загальнонаук. та громад.-політ. журн. - К. : Академперіодика НАН України, 1928 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щомісячно. - ISSN 0372-6436

Адреса редакції:
Вісник НАН України, вул. Терещенківська, 3, Київ, 01601, Україна
Тел./факс: (38044) 234-71-18
E-mail: visnyk@nas.gov.ua
Сайт: www.visnyk-nanu.org.ua

Вивчаємо українську мову та літературу : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2003 - . - Виходить тричі на місяць

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Вивчаємо українську мову та літературу»
Тел. (057) 731-96-33
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2013 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота»
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Вихователю ГПД. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2011 - . – Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66
Тел./факс: (057) 731-96-33
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34

Виховна робота в школі : журн. для завучів, класних кер. та організаторів виховної роботи в шк. - Х. : Основа, 2004 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харкіd, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Виховна робота в школі»
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: kerivnik@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Зміни : к-т редакц. матеріалів для оновлення. - К. : Форум, 2006 - . - Виходить щоквартально

Адреса редакції:
01042, м. Київ-42, вул. П. Лумумби 4/6, корпус «В»
Тел./факс: (044) 528-22-16, 528-28-75
E-mail: amaslova@ifl.com.ua

Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / Ін-т вищої освіти НАПН України. - К. : Пед. преса, 2001 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щоквартально. - ISSN 2078-1016

Адреса редакції:
01014, м. Київ-14, вул. Бастіонна, 9. Інститут вищої освіти НАПН України
Тел.: 286-68-04, 286-63-68
E-mail: wou@ukr.net

Вища школа : наук.-практ. вид. / М-во освіти і науки України. - К. : Знання, 2001 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щомісячно. - ISSN 1682-2366

Адреса редакції:
01030, м. Київ, вул. Стрілецька, 28
Тел.: (044) 272-42-91; факс: (044) 234-23-36
E-mail: journal@society.kiev.ua
Сайт: http://www.znannia.com.ua

Вселенная, пространство, время : ВПВ : науч.-попул. журн. - Киев : Третья планета, 2003 - . - Выходит ежемесячно

Адреса редакций:
02152, г. Киев, ул. Днепровская набережная, 1-А, оф. 146
Тел.: (044) 295-02-77, тел./факс: (044) 295-00-22
E-mail: uverce@gmail.com, info@universemagazine.com
Сайт: www: universemagazine.com

Всесвіт : журн. інозем. л-ри. - К. : Всесвіт, 1925 - . - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0320-8370

Адреса редакції журналу:
Україна, 01030, Київ, вул. Золотоворітська, 6-а, оф. 9
Тел./факс: (38044) 235-63-41
E-mail: vsesvit.vsesvit@gmail.com, vsesvit.journal@gmail.com
Сайт: www.vsesvit-journal.com

Всесвітня література в школах України : наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки України. - К. : Пед. преса, 1976 - . - З липня 2013 р. нова нумерація журн. - Журн. внесено до Переліку наук. фах. видань України. - Виходить щомісячно
До 1993 р. – Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины
До 1996 р. – Відродження
До 2011 р. – Всесвітня література в середніх навчальних закладах України
До 2013 р. – Всесвітня література в сучасній школі

Адреса редакції журналу, видавництва:
03680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3
Тел./факс: 456-37-32
E-mail: 2345255@ukr.net, info@pedpresa.com.ua

Всё о труде и зарплате : всеукр. журн. для практиков. - Киев : Планета-информ, 2011 - . - Изд. для предприятий всех форм собственности. – Выходит ежемесячно

Адрес редакции:
02091, г. Киев, ул. Харьковское шоссе, д. 172
Тел. (044) 562-31-27, 221-20-79
E-mail: planeta-inform@i.ua
Сайт: www.planeta-inform.com.ua

Географія : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2003 - . – Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Географія»
Тел.: (057) 731-96-33, 731-96-36
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Географія та економіка в рідній школі : наук.-метод. журн. - К. : Пед. преса, 1996 - . - Фах. реєстрація МОН України: Постанова Президії ВАК України № 2–05/7 від 10.11.2010. - Виходить щомісячно
До 2012 р. – Географія та основи економіки в школі
До 2014г. – Географія та економіка в сучасній школі

Адреса редакції:
03680, м. Київ, вул. О. Довженка, 3.
Тел.: (044) 456-37-02; (044) 456-37-32; (067) 974-43-74; (099) 215-70-90
E-mail: 2345255@ukr.net, big-geoeko@bigmir.net, info@pedpresa.com.ua

Гидробиологический журнал = Hydrobiological Journal : междунар. науч. журн. - Киев : Ин-т гидробиологии НАН Украины, 1965 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. – Выходит раз в два месяца. - ISSN 0375-8990

Адрес редакции:
Институт гидробиологии НАН Украины, просп. Героев Сталинграда, 12, Киев-210, 04210, Украина
Тел.: 418-60-04
E-mail: hydrobioljournal@gmail.com

Дивослово : укр. мова й л-ра в навч. закл. : наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки України. - К. : Ред. журн. «Дивослово», 1951 - . - Виходить щомісячно. - ISSN 0130-5263

Адреса редакції:
02094, Київ, вул. Попудренка, 28.
Тел./факс: 292-41-06
E-mail: dyvoslovo@ukr.net
Сайт: www.dyvoslovo.com.ua

Дніпро : літ.-худож. журн. - К. : Ред. журн. «Дніпро», 1927 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
а/с 64, м. Київ, 04112
Тел.: (044) 483-26-98, (044) 483-26-99, (044) 454-12-92
E-mail: lit-jur-dnipro-proza@kas-ua.com
Сайт: www.dnipro-ukr.com.ua

Довідник директора школи : спеціаліз. журн. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України. - К. : Пресс Альянс, 2012 - . - Виходить щомісячно

Адреса редакції:
вул. М. Раскової, 11, корпус А, а/с 185, м. Київ, 02660
Тел./факс: (044) 583-04-22

Довідник спеціаліста з охорони праці : спеціаліз. журн. - К. : МЦФЕР-Україна, 2010 - . - Виходить щомісячно

Адреса редакції і видавця:
ТОВ «МЦФЕР-Україна», вул. М. Раскової, 11-А, а/с 170, Київ, 02660.
Тел./факс: (044) 586-56-06
Служба охорони праці: www.sop.com.ua

Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, тех. науки : наук.-теорет. журн. Президії НАН України. - К. : Академперіодика, 1939 - . - Виходить щомісячно

Адреса редакції:
Україна, 01601, Київ, 1, вул. Терещенківська, 3.
Тел.: (044) 235-12-16
Інтернет-сторінка:http: //www.dopovidi.nas.gov.ua

Дошкільне виховання : наук.-метод. журн. МОН України для педагогів і батьків. - К. : Світич, 1911/1931 - . - Виходить щомісячно. - ISSN 0321-1401

Адреса редакції:
04053, Київ-53, а/с 36
Тел.: (044) 486-11-19, 486-13-32 (т/ф), (099) 376-35-36
E-mail: dv@dvsvit.com.ua

Дошкільний навчальний заклад : [практ. журн. вихователя, методиста, кер. ДНЗ]. - Х. : Основа, 2006 - . - Виходить щомісячно. - ISSN 2222-2669

Адреса для листування:
61001, м. Харків-01, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа»
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: dnz@osnova.com.ua
Сайт: http: www.osnova.com.ua

Екологічний вісник : наук.-попул. екол. журн. - К. : Всеукр. екол. ліга, 2002 - . - Виходить раз у два місяці

Адреса редакції:
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 30-В, оф. 33
E-mail: vel@ecoleague.net

Економіка в школах України : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2004 - . - До 2011 р. - наук.-метод. журн. - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Економіка в школах України».
Тел.: (057) 717-99-30; 731-96-33
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Економіка України : наук. журн. / М-во екон. розв. і торгівлі України, М-во фінансів України, Нац. акад. наук України. - К. : Ред. журн. «Економіка України», 1958 - . - Виходить щомісячно. - ISSN 0131-775X

Адреса редакції:
01015, Київ-15, вул. Московська, 37/2
Тел.: 280-52-75, 280-32-71, 280-31-10 (тел./факс)
E-mail: ecoua@mail.ru
Сайт: http://www.economukraine.com.ua

Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідж. : наук. та громад.-політ. журн. / Ін-т економіки та прогнозування НАН України, Держ. економіко-технол. ун-т трансп. - К. : Пошук-Інвест, 1997 - . - Виходив з 1904 по 1914 р. - Відновл. з 1997 р. - Журн. у Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щомісячно

Адреса редакції:
03049, Київ-49, вул. Ползунова, 6
Тел.: (044) 332-41-09
E-mail: ukrekonomist@ukr.net
Сайт: www.ua-ekonomist.com

Економічна теорія : ЕТ : наук. журн. - К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2003 - . - Із 2003 р. журн. входить до Переліку наук. фах. вид. України (екон. науки). - Зміст і анотації - англ. мовою. - Виходить щоквартально. - ISSN 1811-3141

Редакція, видавець:
Державна установа «Ін-т економіки та прогнозування НАН України», вул. Панаса Мирного, 26, кім. 807, м. Київ, 01011
Тел.: (044) 254-24-17. Факс:(044) 280-88-69
E-mail: ec-teor@ief.org.ua

Економічний часопис-XXI = Economic Annals-XXI : наук. журн. - К. : Ін-т суспіл. трансформації, 1996 - . - Входить до Переліку наук. фах. вид. України з екон. та політ. наук. - Входить до шести провід. міжнар. наукометр. баз. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 1728-6220

Адреса редакції:
а/с 297, Київ, 01030
Тел./факс: (044) 235-98-28; (044) 235-98-27
WEB:www.soskin.info/ea/

Журнал математической физики, анализа, геометрии = Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry : науч. журн. / Нац. акад. наук Украины, Физико-техн. ин-т низких температур им. Б. И. Веркина НАН Украины. - Харьков : ФТИНТ им. Б. И. Веркина НАН Украины, 2005 - . - Журн. включено до Переліку наук. фах. вид. України. – Выходит ежеквартально. - ISSN 1812-9471

Адрес редакции:
ФТИНТ им. Б.И. Веркина НАН Украины, пр. Ленина, 47, Харьков, 61103, Украина
Тел.: +38 (057) 340-50-17. Факс:+38 (057) 340-33-70
E-mail: mpag@ilt.kharkov.ua
Сайт: http://www.ilt.kharkov.ua

Завучу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2008 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66. ВГ «Основа». Редакція «Завучу. Усе для роботи».
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34, kerivnik@osnova.com.ua

Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім В. Стефаника. - К. : Антросвіт, 1996 - . - Виходить щомісячно

Адреса:
03057, Київ-57, а/с 4. Видавництво «Антросвіт» «Зарубіжна література».
Тел.099-153-69-60
E-mail: antrosvit@ukr.net
Веб-сайт: www.zi.kiev.ua

Зарубіжна література в школі : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2005 - . - Підзаг.: до 2011 р. [практ. журн. для вчителя]. - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа».
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: zl@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34

Зростаємо разом : виховання, розвиток, психологія : перший освіт. журн. для дошкільників та їхніх батьків. - Х. : Основа, 2008 - . - У 2014 р. журн. видається у новому форматі. - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Зростаємо разом»
Тел.: (057) 731-96-33, 731-96-35
E-mail: family@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Іноземні мови : IМ : наук.-метод. журн. / Київ. нац. лінгв. ун-т. - К. : Ленвіт, 1995 - . - Журн.-фахове вид. з пед. наук. - Виходить щоквартально. – Видання має серіальний додаток: Бібліотечка журналу «Іноземні мови». - ISSN 1817-8510

Адреса редакції:
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, Київський національний лінгвістичний університет. Кафедра методики викладання іноземних мов
Тел.: (044) 529-83-26
E-mail: inozemnimovy@gmail.com
Сайт: www.inozemnimovu.org

Іноземні мови в школах України : наук.-метод. журн. - К. : Пед. преса, 2002 - . - В журн. можуть друкуватися результати дисертац. дослідж. із пед. наук. - Виходить раз у два місяці
До 2012 р. – Іноземні мови в навчальних закладах
До 2014 р. – Іноземні мови в сучасній школі

Адреса редакції журн., вид-ва:
01680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3
Тел.: (044) 456-37-32
E-mail: olga_presa@ukr.net, pedpressa@ukr.net
Сайт: www.pedpresa.com.ua

Інформатика в школі : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2008 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Інформатика в школі»
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: informatics@osnova.com.ua
Сайт: www. osnova.com.ua

Інформаційний бюлетень з охорони праці : довідково-інформ. вид. / Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України, Нац. акад. наук України. - К. : ННДІПБОП, 1996 - . - У 2012 р. змінені відом. про відповідальність. - Виходить щоквартально

Адреса:
Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці. 04060, м. Київ-60, вул. Вавілових, 13
Тел./факс: (044) 453-73-86

Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : єдине офіц. вид. / М-во освіти і науки України. - К. : Пед. преса, 1920 - . - Виходить тричі на місяць
До 2012 р. – Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України
До 2013 р. (з липня) – Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса видавництва:
03680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3
Тел.: (044) 456-37-02, факс: (044) 456-37-43
E-mail: info@pedpresa.com.ua
Сайт: www.pedpresa.com.ua

Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки України. - К. : Пед. преса, 1995 - . – Виходить щомісячно
До 2012 р. – Історія в школах України
До 2014 р. – Історія в сучасній школі

Адреса редакції журналу, видавництва:
03680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3.
Тел.: (044) 456-37-32
E-mail: info@pedpresa.ua
Сайт: www.pedpresa.com.ua

Історія в школі : наук.-метод. журн. - К. : Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, [2000?] - . - Виходить щомісячно

Адреса:
м. Київ, 03186, вул. Антонова, 5а
Конт. т.: (044) 248-52-43
E-mail: etnos@voliacable.com

Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання : наук.-метод. журн. - К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2010 - . – Виходить щомісячно

Адреса редакції:
04053, м. Київ, вул. Артема, 52-д, Інститут педагогіки НАПН України, к. 315
Тел.: (050) 357-83-81
E-mail: 3578381@gmail.com

Історія та правознавство : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2003 - .- Виходить тричі на місяць

Адреса для листування:
61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа».
Тел./факс (057) 717-99-34, 731-96-36
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34, history@osnova.com.ua

Історія та правознавство. Позакласна робота : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2013 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа».
Тел./факс: (057) 717-99-34
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34, history@osnova.com.ua

Караван историй. Украина. - Киев : Караван-Медиа, [2002?] - . - Выходит ежемесячно

Адрес редакции и издателя:
04071, Киев, ул. Воздвиженская, 43, 4-й этаж.
Тел.: (44) 205-40-77

Класному керівнику. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2008 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Класному керівнику»
Тел./факс: (057) 731-96-33
E-mail: office@osnova.com.ua, klass@osnova.com.ua

Комп'ютер у школі та сім'ї : наук.-метод. журн. / Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т інформ. технол. і засобів навч. - К. : Жугастрова О. В., 1998 - . - Журн. зареєстр. ВАК України як фах. у галузі пед. наук. – Виходить 8 раз на рік. - ISSN 2307-9851

Адреса видавця:
04107, Київ, вул. Половецька, 12/42, к. 88
Тел.: (044) 481-37-38
E-mail: csf221@rambler.ru
Сайт: www.csf.vashpartner.com

Кур'єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство : літ. журн. - Кривий Ріг : Труд. колектив т-ва «Звезда-4», 1994 - . - Виходить двічі на місяць

Для листування:
50071, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг-71, поштова скринька № 3603
Тел.: (0564) 92-71-33
E-mail: courier2007@ukr.net
Сторінка в Інтернеті: courier.at.ua

Личности : [журн. о людях, вошедших в историю]. - Киев : Издат. дом личности, 2006 - . - В конце журн. опубл. краткие биогр. справки с фотографиями о людях, упомянутых в тексте. – Выходит ежемесячно. - ISSN 1819-6268

Адрес редакции, издателя:
03054, г. Киев, ул. Академика Вильямса, 11/1.
Тел.: (050) 410-40-96
E-mail: editor.persons@gmail.com
Сайт: http://www.persons-info.com

Логопед : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2010 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Логопед»
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: logoped@osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34, logoped@osnova.com.ua

Мандрівець : всеукр. наук. журн. - Т. : Мандрівець, 1993 - . - Журн. включ. до Переліку наук. фах. вид. для публ. результатів дисертац. робіт з філол., історії, філос. - Виходить двічі на місяць

Адреса редакції:
46400, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18
Тел.: (0352) 43-41-62
E-mail: mandrivec@ukr.net
Сайт: www.mandrivets.com; http: //www.facebook.com/ZurnalMandrivec

Математика в рідній школі : наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України. - К. : Пед. преса, 1997 - . - Фах. реєстрація МОН України: Постанова Президії ВАК України № 2–05/7 від 10.11.2010. - Виходить щомісячно
До 2012 р. – Математика в школі
До 2014 р. – Математика в сучасній школі

Адреса видавництва та редакції:
01054, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3.
Тел.: (044) 456-37-02
E-mail: 2345255@ukr.net, журнал «Математика в рідній школі»; pedpressa@ukr.net

Математика в школах України : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2002 - . - Виходить тричі на місяць

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Математика в школах України»
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: math@osnova.com.ua

Математика в школах України. Позакласна робота : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2010 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Математика в школах України. Позакласна робота»
Тел.: (057) 731-96-33, 731-96-36
E-mail: math@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Мистецтво в школі : музика, образотв. мистец., художня культура : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2008 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура)»
Тел./факс (057) 731-96-33
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34, art@osnova.com.ua

Мікробіологічний журнал = Microbiologichny Zhurnal : наук. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України [та ін.], 1934 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0201-8462

Адреса:
ДО3680, Київ МСП, вул. Академіка Заболотного, 154, Інститут мікробіології і вірусології НАН України
Тел.: 526-11-79

Мовознавство : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознав. ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України. - К. : Академперіодика НАН України, 1967 - . - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0027-2833

Адреса редакції:
01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4
Тел.: 279-29-64, факс: 278-71-82
E-mail: movozn-journal@ukr.net

Надзвичайна ситуація : запобігти, врятувати, допомогти : [фах. журн. з цив. захисту населення] / М-во надзв. ситуацій України. - К. : Чорнобильінтерінформ, 1997 - . - Виходить щомісячно

Адреса редакції:
04053, м. Київ-53, вул. В. Житомирська, 28
Тел.: (044) 486-80-46, факс: 486-85-46
E-mail: nsmns@mns.gov.ua
Сайт: http://www.mns.gov.ua

Народна творчість та етнологія = Folk Art and Ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2010 - . - Фах. вид. України з іст. дисциплін. - Виходить раз на два місяці
До 2011 р. – Народна творчість та етнографія

Адреса редакції:
01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4ї
Тел.: (044) 279-45-22
E-mail: etnolog@etnolog.org.ua
Сайт: http://www.etnolog.org.ua

Німецька мова в школі : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2008 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66
Тел.: (057) 731-96-33, 731-96-36
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34, german@osnova.com.ua

Обдарована дитина = Gifted child : наук.-практ. освітньо-попул. журн. для педагогів, батьків та дітей. - К. : СОЦИС-ПРЕС, 1998 - . - Виходить 10 раз на рік

Адреса:
01001, Київ, а/с 117, «СОЦИС-ПРЕС», журнал «Обдарована дитина»
02068, м. Київ, вул. Княжий затон, 11, кв. 71.
Тел./факс: (044) 572-55-56
E-mail: social@freenet.com.ua
Сайт: www.psyjournals.org.ua

Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання : сист. вид. : довідк. бюл. / М-во освіти і науки України, М-во юстиції України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - К. : Форум, 2010 - . - У 2013 р. змінено періодичність. - Виходить щомісячно.- Є додаток – електрон. опт. диск (CD-ROM)

Адреса редакції:
01042, м. Київ-42, вул. П. Лумумби 4/6, корпус «В».
Телефони для довідок: (044) 528-22-16, 528-28-75
Факс: (044) 528-22-16
E-mail: zou2@ukr.net

Основи здоров'я : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2010 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Основи здоров'я».
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами:(057) 731-96-34, oz@osnova.com.ua

Особлива дитина: навчання і виховання = Exceptional child: teaching and upbringing : наук., навч., інформ. журн. / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - К. : Пед. преса, 1996 - . - Журн. внес. до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щоквартально
До 2014 р. – Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання.

Адреса редакції:
04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
Тел.: (044) 440-42-92
E-mail: ispjournal@ukr.net, http://csnukr.in.ua
Адреса видавництва:
03680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3
Тел.: (044) 456-37-02; (044) 456-37-32
E-mail: 2345288@ukr.net
Сайт: www.pedpresa.com

Охорона праці : наук.-вироб. журн. - К. : Ред. журн. «Охорона праці», 1994 - . - Виходить щомісячно. – Видання має серійний додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці

Адреса редакції:
02100, Київ-100, вул. Попудренка, 10/1, ДП «Редакція журналу « Охорона праці"».
Тел.: (044) 559-19-51, 558-74-11
E-mail: mail@ohoronapraci.kiev.ua
Сайт: www.ohoronapraci.kiev.ua

Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the NAPS of Ukraine : наук.-теорет. та інформ. вісн. Нац. акад. пед. наук України. - К. : Пед. преса, 1993 - .- Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щоквартально. - ISSN 2304-0629

Адреса:
03680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3
Тел.: (044) 456-37-02, 456-37-32, факс: (044) 456-37-43
E-mail: pedpressa@ukr.net
Сайт: info@pedpresa.com.ua

Педагогічна майстерня : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2010 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків 1, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Педагогічна майстерня»
Тел.: (057) 717-99-30; 731-96-33
E-mail: ped_mast@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Пожежна та техногенна безпека : всеукр. наук.-вироб. журн. - К. : Пожосвіта, 2013 - . - Виходить щомісячно

Адреса редакції:
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Тел.: (044) 221-75-50
E-mail: ptb.ua.mag@gmail.com

Початкова школа : наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки України. - К. : Почат. шк., 1969 - . - Журн. включено до Переліку наук. фах. вид. України, в яких можуть публ. основні результати дисертац. робіт. - Виходить щомісячно. - ISSN 0131-5358

Адреса редакції:
04213, Київ, вул. Прирічна, 25-А, к. 12
Тел./факс: (044) 501-03-87
E-mail: pochatkova@bigmir.net
Сайт: www.pochatkova-shkola.net

Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2004 - . - Виходить тричі на місяць

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська 66, ВГ «Основа»
Тел./факс: (057) 731-96-33
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Право України : юрид. журн. : наук.-практ. фахове вид. - К. : Ред. журн. «Право України», 1922 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щомісячно. - ISSN 1026-9932

Адреса редакційної колегії:
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21
Тел.: (044) 537-51-00
E-mail: info@pravoua.com.ua

Практика управління закладом освіти : спеціаліз. журн. / М-во освіти і науки України. - К. : МЦФЕР-Україна, 2006 - . - Виходить щомісячно

Адреса редакції і видавця:
ТОВ «МЦФЕР-Україна», вул. М. Раскової, 11-А, а/с 170, Київ, 02660.
Тел./факс: (044) 586-56-06
Сайт: www.mcfr.com.ua

Практична психологія та соціальна робота = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : наук.-практ. та освітньо-метод. журн. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : СОЦИС-ПРЕС, 1997 - . - Журн. включено до Переліку наук. вид. ВАК України. - Виходить щомісячно. - ISSN 2307-5880

Адреса редакції для листування:
01001, Київ-1, а/с 117, Компанія «СОЦИС-ПРЕС» (для редакції журналу: «Практична психологія та соціальна робота»)
Адреса для відвідувачів: вул. Княжий затон, 11, кв. 71, ст. м «Позняки».
Тел.: (044) 572-55-56
E-mail: social@freenet.com.ua
Сайт: www.psyjournals.org.ua

Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журн. - К. : Пед. преса, 1997 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України (галузь «Пед. науки»). - Виходить щоквартально

Адреса редакції:
03680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3, 3-й поверх
Тел.: (044) 456-37-32, 486-37-02
E-mail: 2345255@ukr.net

Рідна школа : наук.-пед. журн. - К. : Рідна шк., 1922 - . - Журн. входить до переліку вид. ВАКу України, публ. в яких зараховуються як наукові при захисті кандидат. і доктор. дис. - Виходить щомісячно. - ISSN 0131-6788

Поштова адреса редакції:
02192, Київ-192, вул. Космічна, 8-б
Тел.: (044) 229-52-79
E-mail: avpugach@ukr.net

Русская словесность в школах Украины : наук.-метод. журн. – Киев : Пед. преса, 1996 - . - Фах. реєстрація МОН України: Постанова Президії ВАК України № 2-05/7 від 10.11.2010. - Выходит раз в два месяца

Адрес издательства и редакции:
03680, г. Киев, ул. Довженко, 3
Тел.: (044) 456-37-32
E-mail: ukr_rusloves@mail.ru, vakors@ukr.net

Світ фізики : наук.-попул. журн. - Л. : Євросвіт, 1996 - . - Виходить щоквартально

Адреса редакції:
Редакція журналу «Світ фізики», вул. Саксаганського, 1, м. Львів, 79005, Україна
Тел. у Львові 380 (0322) 39-46-73, у Києві 380 (044) 416-60-68
E-mail: phworld@franko.lviv.ua
Сайт: www.franko.lviv.ua/publish/phworld

Слово і час : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фенікс, 1957 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щомісячно. - ISSN 0236-1477

Адреса редакції:
01001, Київ-1, вул. М. Грушевського, 4
Тел.: (044) 279-24-56, 278-53-75. Факс: (044) 278-52-81
E-mail: slovoichas@ukr.net, e-mail: jour_sich@mail.ru
Сайт: www.ilnan.gov.ua/sich.htm

Соціологія: теорія, методи, маркетинг : наук.-теорет. часопис. - К. : Ін-т соціол. НАН України, 1997 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. – Виходить щоквартально. - ISSN 1563-3713

Адреса редакції:
Україна, 01021, Київ, вул. Шовковична, 12
Тел.: (044) 253-21-79, факс: (044) 255-76-96
E-mail: soc-tmm@ukr.net
Сайт: http://www.kar.net/~i-soc/

Статистика України = Statistics of Ukraine : наук.-інформ. журн. / Держ. служба стат. України [та ін.]. - К. : НТК стат. дослідж., 1998 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України з екон. наук і з держ. упр. - Виходить щоквартально

Адреса редакції:
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, кімн. 207
Тел.: (044) 235-96-81; Факс: (044) 235-30-86
Адреса видавця:
НТК статистичних досліджень, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6
Тел.: (044) 287-33-78
E-mail: statukraine@ukrstat.gov.ua
Сайт: http://ntkstat.com.ua

Трудова підготовка в рідній школі : наук.-метод. журн. - К. : Пед. преса, 1995 - . - До 2012 р. журн. виходив під назвою «Трудова підготовка в закладах освіти». - У 2014 р. змінено періодичність. - Виходить раз на два місяці
До 2014 р. – Трудова підготовка в сучасній школі

Адреса ред. та вид-ва:
03680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3
Тел.: (044) 456-37-02; (044) 456-37-32
E-mail: 2345255@ukr.net; info@pedpresa.com.ua
Сайт: www.pedpresa.com

Трудове навчання в школі : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2008 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Трудове навчання в школі».
Тел./факс: (057) 731-96-33
E-mail: trud@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ роботи з авторами: (057) 731-96-34, klass@osnova.com.ua

Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журн. / Ін-т педагогіки НАПН України. - К. : Антросвіт, 1999 - . - Журн. включено до Переліку наук. вид. України. - Виходить щомісячно

Адреса:
04053, Київ-53, вул. Артема, 52-Д. Редакція журналу «Українська література в загальноосвітній школі»
Тел.: (044) 481-37-70
E-mail: ukr_lit@ukr.net
Сайт: www.didactics.ucoz.ua

Українська мова : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. - К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2001 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щоквартально. - ISSN 1682-3540

Адреса редакції:
Україна, 01001, Київ-1, вул. М. Грушевського, 4
Тел.: 278-12-09, 279-18-85
E-mail: ukrmov@gmail.com

Українська мова і література в школах України : наук.-метод. та літ.-мистец. журн. - К. : Пед. преса, 1999 - . - Журн. внесено до переліку вид., де можуть друкуватися результати дисертац. робіт на здоб. наук. ступенів д-ра і канд. філол. наук. - Виходить щомісячно
До 2012 р. – Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах
До 2014 р. – Українська мова й література в сучасній школі

Адреса редакції журналу, видавництва:
03680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3
Тел.: (044) 456-37-32
E-mail: 2345255@ukr.net, pedpressa@ukr.net

Українська мова і література в школі : наук.-метод. журн. / Ін-т педагогіки НАПН України. - К. : Ред. журн. «Укр. мова і л-ра в шк.», 1997 - . - Фах. реєстрація МОН України: Постанова Президії ВАК України № 1-05/1 від 26.01.2011. - Виходить 8 раз на рік

Адреса редакції:
вул. Артема, 52-Д, к. 417, м. Київ, 04053
Тел.: (044) 481-37-19
E-mail: red_umlsh@ukr.net

Ukrainian Biochemical Journal : Sci. J. / Nat. Acad. of Sci. of Ukraine, Palladin Inst. of Biochem. - Kyiv : Palladin Inst. of Biochem. NASU, 1926 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить раз на два місяці
До 2014 р. – Український біохімічний журнал


Editorial adress: Palladin Institute of Biochemistry, 9 Leontovicha Street, Kyiv, Ukraine, 01601
Tel.: +38044-2341181
E-mail: editor@biochem.kiev.ua
Сайт: http://www.biochemistry.org.ua
Адреса редакції: Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, вул. Леонтовича, 9, м. Київ, Україна, 01601

Український історичний журнал = Ukrainian Historical Journal : наук. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : Ред. «УІЖ», 1957 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0130-5247

Адреса редакції:
01001, Україна, Київ, вул. М. Грушевського, 4, офіс 501
Тел.: +380 (44) 278-52-34, факс: +380 (44) 279-63-62
E-mail: UHG@history.org.ua

Український математичний вісник = Ukrainian Mathematical Bulletin : УМВ : [наук. журн.]/ Ін-т математики НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки НАН України, Укр. мат. т-во. - Донецьк : Ін-т математики НАН України, 2005 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щоквартально. - ISSN 1810-3200


Адреса редакції:
Інститут прикладної математики і механіки Національної академії наук України, вул. Рози Люксембург, 74, 83114, Донецьк, Україна.
Тел.: +38 (062) 303-61-77
E-mail: UMB.Submission@iamm.ac.donetsk.ua
Сайт: http://iamm.ac.donetsk.ua/journa

Український математичний журнал : наук. журн. / Нац. акад. наук України. - К. : Ін-т математики НАН України, 1949 - . - Журн. включено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щомісячно. - ISSN 1027-3190

Адреса редакції:
01601, Київ, вул. Терещенківська, 3. Інститут математики НАН України
Тел.: (044) 234-4564
E-mail: umzh@imath.kiev.ua

Украинский химический журнал : УХЖ : науч. журн. / Нац. акад. наук Украины. - Киев : Ин-т общ. и неорган. химии им. В. И. Вернадского НАН Украины, 1925 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Выходит раз в два месяца. - ISSN 0041-6045


Адрес редакции:
Украина, 03680 Киев, просп. академика Палладина, 32-34. Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского НАН Украины.
Тел.: (044) 424-03-22; факс: (044) 424-30-70
E-mail: journal@ionc.kiev.ua
Сайт: http://www.ucj.org.ua

Управління школою : [практ. методики та технології упр.]. - Х. : Основа, 2002 - . - Виходить тричі на місяць

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66. ВГ «Основа», редакція журналу «Управління школою».
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34, kerivnik@osnova.com.ua

У світі математики : укр. мат. журн. для школярів і студ. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ТВіМС, 1995 - . - Виходить щоквартально. - ISSN 1029-4171


Адреса редкол.:
01601 МСП, Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра математичного аналізу «У світі математики»
Тел.: (044) 259-05-91
E-mail: usm@univ.kiev.ua

Фізика в школах України : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2003 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Фізика в школах України»
Тел./факс: (057) 731-96-33
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34, physic@osnova.com.ua

Фізика в школах України. Позакласна робота : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2013 - . – Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Фізика в школах України. Позакласна робота».
Тел./факс: (057) 731-96-33
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Фізика і хімія твердого тіла = Physics and Chemistry of Solid State : ФХТТ : наук. журн. / М-во освіти і науки України [та ін.]. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 1999 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щоквартально. - ISSN 1729-4428

Адреса редакції:
Прикарпатський національний університет, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна
Тел.: +380 (342) 59-60-82. Факс: +380 (3422) 3-15-74
E-mail: fcss@pu.if.ua
Сайт: http: //www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss

Фізика та астрономія в рідній школі : наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки України. - К. : Пед. преса, 1996 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - В 2014 р. змінено періодичність. - Виходиь раз у два місяці
До 2012 р. – Фізика та астрономія в школі
До 2014 р. – Фізика та астрономія в сучасній школі

Адреса редакції:
01601, Київ, вул. Пирогова, 9, к. 312
Тел.: (044) 239-30-93
E-mail: kmf_npu@ukr.net, www.pedpresa.com.ua
Адреса видавництва:
03680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3
Тел.: (044) 456-37-02, факс: (044) 456-37-43
E-mail: 2345255@ukr.net

Фізичне виховання в рідній школі : наук.-метод. журн. - К. : Пед. преса, 1995 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить раз на два місяці
До 2012 р. – Фізичне виховання в школі
До 2014 р. – Фізичне виховання в сучасній школі

Адреса редакції журналу, видавництва:
03680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3, 3-й поверх
Тел.: (044) 456-37-32
E-mail: 2345255@ukr.net
Сайт: dima4405@gmail.com

Фізичне виховання в школах України : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2008 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Фізичне виховання в школах України»
Тел./факс: (057) 731-96-33
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Фізіологічний журнал : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. наук України. - К. : Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України , 1955 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0201-8489

Адреса редакції:
01024, Київ-24, вул. Богомольця, 4
Тел.: 253-07-45, 256-25-27
E-mail: Fiziol_z@biph.kiev.ua
Сайт: http:/www.biph.kiev.ua/journals.html

Філологічні трактати : наук. журн. / М-во освіти і науки України. - Суми : Сум. держ. ун-т ; Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 1994 . - До 2009 виходив під назвою «Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія». - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить щоквартально. - ISSN 2077-804X

Адреса редакції СумДУ:
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
Тел.: 64-06-57
Адреса редакції ХНУ: пл. Свободи, 6, м. Харків, 61077
Тел.: 707-53-42
E-mail: vestnik@nis.sumdu.edu.ua
Сайт: http://visnyk.sumdu.edu.ua

Физиология растений и генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics : науч. журн. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. - Киев : Логос, 1969 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Выходит раз в два месяца
До 2013 р. – Физиология и биохимия культурных растений

Адрес редакции:
03022, Киев 22, ул. Васильковская, 31/17, Институт физиологии растений и генетики НАН Украины
Тел.: (044) 257-01-14
E-mail: editor@ifrg.kiev.ua
Address of Editorial Office: 31/17 Vasylkivska St., 03022, Kyiv 22, Ukraine, Institute of Plant Physiology and Genetics, National Academy of Sciences of Ukraine.
Tel.: (044) 257-01-14

Філософська думка : укр. наук.-теорет. часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філос. - К. : Академперіодика, 1927 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0235-7941

Адреса редакції:
01001, Київ, Трьохсвятительська, 4
Тел.: 278-39-78; 050-358-92-18
E-mail: f_dumka@ukr.net

Хімія : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2002 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Хімія»
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: chem@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Хімія. Позакласна робота : наук.-метод. журн. - Х. : Основа 2013 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Хімія.Позакласна робота».
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: chem@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Цитология и генетика = Cytology and genetics : междунар. науч. журн. - Киев : Ин-т клеточ. биологии и генет. инженерии НАН Украины, 1967 - . - Журн. внесено до Переліку наук. фах. вид. України. - Выходит раз в два месяца. - ISSN 0564-3783

Адрес редакции:
03680, ГСП-680, Киев, ул. Заболотного, 148. Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины
Тел.: 526-71-09
E-mail: cytogen@iicb.kiev.ua
Сайт: http://www.cytgen.com, http://www.springerlink.com

Шкільний бібліотекар : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2010 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Шкільний бібліотекар»
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: bibl@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Шкільному психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2008 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66, ВГ «Основа», редакція журналу «Шкільному психологу»
Тел.: (057) 731-96-33
E-mail: klass@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Школа : інформ.-метод. журн. - К. : Шк. світ, 2006 - . – Виходить щомісячно

Адреса:
вул. Тимірязєвська, 2, м. Київ, 01014.
Тел./факс: (044) 286-34-48
Довідка для передплатників та авторів за тел.: (044) 537-32-00
Відділ продажу: (044) 284-24-50
E-mail: Journal-shj@osvitaua.com
Сайт: www.osvitaua.com

Юний натураліст : наук.-попул. журн. - К. : Ред. журн. «Наука-Фантаст.», 1996 - . - Виходить щомісячно. – Видання є додатком до Наука-Фантастика

Адреса редакції:
04119, Київ-119, вул. Дегтярівська, 38-44, кімн. 1216.
Тел. 483-34-36
Електронна адреса: unnat96@ukr.net

Офіційний вісник України : електрон. журн. : офіц. вид. / М-во юстиції України. - К. : Укр. правова інформація, 1998 - . - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Єдине повне офіц. вид., що вміщує усе поточне законодавство усіх гілок влади України. - Заголовок з етикетки диску. - Електрон. версія друков. публ. - Систем. вимоги: MS Word 97-2000. - Виходить щомісячно

Адреса:
01601, м. Київ, пров. Рильський, 8а
Тел.: (044) 271-16-61, 278-00-74.
E-mail: peredplata@upinfo.com.ua
Сайт: www.ovu.com.ua

 

  Журнали

  Видання Російської федерації

Вопросы истории : ВИ : журнал / Рос. акад. наук. - М. : Ред. журн. «Вопр. истории», 1926 - . - Журн. ВАК Минобрнауки России. - Выходит ежемесячно. - ISSN 0042-8779

Адрес:
Редакция журнала «Вопросы истории», Малый Путинковский пер., дом 1/2, Москва, К-6, ГСП-4, 127994
Тел.: (495) 650-96-21
E-mail: 095history@mail.ru

Вопросы психологии : науч. журн. - М. : Вопр. психологии, 1955 -. - Журнал - лауреат Нац. психол. конкурса «Профессиональные итоги столетия». - Включен в РЖ и Базу данных ВИНИТИ. - Под назв. «Voprosy psychologii» (ISSN: 0042-8841) журн. входит в список Web of Science: Social Sciences Citation Index (база по соц. наукам), а также в Thomson Scientific Master Journal List (Филадельф. список), который объединяет период. науч. изд. мирового уровня. - Журн. ВАК Минобрнауки России. - Выходит раз в два месяца. - ISSN 0042-8841

Адрес редакции:
125009, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4
Тел. (495) 755-72-62
E-mail: voppsy@mail.ru
Сайт: www.voppsy.ru

Вопросы философии : науч.-теорет. журн. / Рос. акад. наук, Президиум РАН. - М. : Наука, 1947 - . - Журн. ВАК Минобрнауки России. - Выходит ежемесячно. - ISSN 0042-8744

Адрес редакции:
119049, Москва, ГСП-1, Мароновский пер., 26
Тел.: 8 (499) 230-79-56

Иностранные языки в школе : науч.-метод. журн. - М. : Ред. журн. «Иностр. яз. в шк.», 1934 - . - Выходит ежемесячно

Адрес редакции:
105064, Москва, М. Казённый пер., д. 5 «Б», Московский городской педагогический университет. Редакция журнала «Иностранные языки в школе»
Тел. 8(495) 607-14-36
E-mail: editor@flsmozaika.ru
Сайт: www.flsmozaika.ru

Литература в школе : науч.-метод. журн. - М. : Ред. журн. «Уроки лит.», 1914 - . - Выходит ежемесячно. - Издание имеет сериальное приложение: Уроки литературы. - ISSN 0130-3414

Адрес редакции:
Покровский бульвар, дом 4/17, строение 5, Москва, почтамт, 101000
Тел.: 8 (495) 624-77-38 Факс: 8 (495) 624-77-78
E-mail: litervsh@mail.ru
Сайт: www.litervsh.ru

Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - М. : Педагогика, 1937 - . - Журн. ВАК Минобрнауки России. - Выходит 10 раз в год. - ISSN 0869-561X

Адрес редакции:
119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8
Тел. (499) 248-6971; (499) 248-5149
E-mail: pedagogika2006@yandex.ru
Сайт: http://www.pedagogika-rao.ru

Психологический журнал : [науч. академ. журн.] / Рос. акад. наук, Ин-т психологии РАН. - М. : Наука, 1980 - . - Журн. ВАК Минобрнауки России. - Выходит раз в два месяца. - ISSN 0205-9592

Адрес редакции:
129366, Москва, И-366, Ярославская ул., 13
Тел.: 8(495) 683-53-20, 8(495) 683-58-10
E-mail: journ@ipras.ru
Сайт: http://www.naukaran.ru

Средние века = Srednie Veka : науч. изд. / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. - М. : Наука, 1942 - . - Виходить кожного кварталу. - ISSN 0131-8780

Адрес:
119334, Москва, Ленинский пр-т, д. 32А, ИВИ РАН, Редакция журнала «Средние века»
Тел. (499) 248-6971; (499) 248-5149
E-mail: sector-sv@list.ru

Философские науки : ФН : науч. образоват. просветит. журн. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Акад. гуманитар. исслед. - М. : Гуманитарий, 1958 - . - Журн. ВАК Минобрнауки России. - Выходит ежемесячно. - ISSN 0235-1188

Электронный адрес: http://www.phisci.ru
E-mail: academyRH@list.ru

 

  Видання Великобританії

BRITAIN : travel, culture, heritage style : the offic. mag. - London : The Chelsea Mag. Co, [2000?] - . - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0019-3143

Адреса:
Jubilee House, 2 Jubilee Place, London SW3 3TQ.
Tel: (020) 7349-3700. Fax: (020) 7901-3701
E-mail: info@britain-magazine.com
Сайт: www.5britain-magazine.com

 

  Видання Німеччини

Deutschland : DE : magazin. - Frankfurt : Societats-Medien, [2006?] - . - Виходить щоквартально. - ISSN 1617-9552

Адреса:
D-60327 Frankfurt am Main Post: D-60268 Frankfurt am Main
Telefon: ++49(0)69/7501-0, ++49(0)69/7501-4352
E-mail: redaktion.deutschland@fs.de
Сайт: www.fs-medien.de, www.magazin-deutschland.de

Fremdsprache Deutsch : Ztchr. fьr die Praxis des Deutschunterrichts. - Mьnchen : Hueber Verlag, [1988?] - . - Виходить двічі на рік. - ISSN 0937-3160

Adresse der Schriftleitung:
Dr. Werner Schmitz Goethe-Institut e. V. Bereich 42 Bildungskooperation Deutsch Dachauer Str. 122, 80637 Mьnchen
Telefon: +49 (0)89-15921-407
E-mail: werner.schmitz@goethe.de

 

  Газети

Deutsch : всеукр. газ. для вчителів, викладачів, студ. та всіх, хто вивчає нім. мову. - К. : Шк. світ, 2002 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел./факс: (044) 286-34-48
Довідка для передплатників та авторів: (044) 537-32-00
E-mail: deu@1veresnya.com.ua
Сайт: www.osvitaua.com

English = Англійська мова та культура : language & culture : fortnightly. - К. : Шк. світ, 2000 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел./факс: (044) 286-34-48
Довідка для передплатників та авторів: (044) 537-32-00
E-mail: Newspaper-eng@osvitaua.com
Сайт: www.osvitaua.com

Біологія. Шкільний світ : газ. для вчителів біології та природознавства. - К. : Шк. світ, 1998 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел./факс: (044) 286-34-48
Довідка для передплатників та авторів: (044) 537-32-00
E-mail: Newspaper-big@osvitaua.com
Сайт: www.osvitaua.com

Все для вчителя : інформ.-практ. бюл. - К. : Ред. газ. «Позаклас. час», 2001 - . - У 2012 р. журн. виходив з дод. на електрон. опт. диск (CD-ROM). - З січ. 2013 р. змінені вих. дан. - Виходить щомісячно

Адреса редакції:
02140, Київ, пр. М. Бажана, 14, к. 7.
Тел.: (044) 501-86-65
E-mail: osvita@ukr.net

Голос України : газ. Верхов. Ради України. - К. : Верхов. Рада України, 1991 - . - Виходить 5 разів на тиждень

Адреса редакції:
03047, Київ-47, вул. Нестерова, 4
Тел.: 503-68-72
Факс: 234-72-54; 449-85-62
E-mail: mail@golos.com.ua

День : всеукр. газ. - К. : Укр. прес-група, 1996 - . - Виходить щоденно

Адреса редакції:
03115, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 121Д
Тел.: (044) 303-96-70
Факс: (044) 303-94-20
Сайт: http://www.day.kiev.ua, http://incognita.day.kiev.ua

Директор школи : газ. для кер. навч. закл. - К. : Шк. світ, 1997 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел./факс: (044) 286-34-48
Довідка для передплатників та авторів: (044) 537-32-00
E-mail: Newspaper-dyg@osvitaua.com
Сайт: www.osvitaua.com

Житомирщина : обл. офіц. громад.-політ. газ. - Житомир : Ред. газ. «Житомирщина», 1919 - . - Виходить тричі на тиждень

Адреса редакції:
10014, м. Житомир, майдан С. П. Корольова, 12
Тел.: 47-43-71
E-mail: zhitomirwina@i.ua; zhitomirwina@ukr.net; zhitomirwina@rambler.ru

Завуч : всеукр. газ. для заст. директорів навч. закл. - К. : Шк. світ, 1998 - . - У 2012 р. змінено: підзаг., видавець, періодичність. - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел./факс: (044) 286-34-48
Довідка для передплатників та авторів: (044) 537-32-00
E-mail: Newspaper-zag@osvitaua.com
Сайт: www.osvitaua.com

Здоров'я та фізична культура : газ. для вчителів фізкультури та основ здоров'я, методистів, тренерів. - К. : Шк. світ, 2004 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00
E-mail: health.osvita.ws@gmail.com
Сайт: www.osvitaua.com

Інформатика : всеукр. газ. для вчителів інф-ки. - К. : Шк. світ, 1999. - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 537-32-00
Тел./факс: (044) 286-34-48
E-mail: informatika@1veresnya.com.ua
Сайт: www.osvitaua.com

Історія України : всеукр. газ. для вчителів. - К. : Шк. світ, 1996 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел./факс: (044) 286-34-48
Довідка для передплатників та авторів: (044) 537-32-00
E-mail: Newspaper-lug@osvitaua.com
Сайт: www.osvitaua.com

Краєзнавство. Географія. Туризм : газ. для вчителів географії. - К. : Шк. світ, 1996 - . - Виходить чотири рази на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 537-32-00, тел./факс: (044) 286-34-48
E-mail: Newspaper@osvitaua.com
Сайт: www.osvitaua.com

Літературна Україна : газ. письм. України. - К. : Нац. спілка письм. України, 1927 - . - Виходить щотижнево

Адреса редакції:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 3
Тел.: 280-00-25; 280-00-22; 280-04-02
E-mail: lit_ukraine@ukr.net
Сайт: www.litukraina.kiev.ua

Математика : газ. для вчителів математики. - К. : Шк. світ, 1996. - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 537-32-00
тел./факс: (044) 286-34-48
E-mail: Newspaper-mag@osvitaua.com
Сайт: www.osvitaua.com

Математична газета. - К. : Світоч, 2006 - . - Виходить щомісячно

Адреса редакції:
03680, Київ, вул. О. Довженка, 3
E-mail: ikras@ukr.net, olenametod@gmail.com
Сайт: www.svitoshpublish.com.ua

Місто : часопис влади і громади Житомира. - Житомир : Інформ.-вид. центр Житомир. міськради. - Виходить щотижнево

Адреса редакції:
10002, м. Житомир, вул. Гагаріна, 24
Тел.: 43-87-84, 34-55-72

Освіта України : [офіц. вид.] / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України. - К. : Пед. преса, 1997 - . – Виходить щотижнево. - ISSN 2219-5793

Адреса редакції:
03680, м. Київ, вул. Довженка, 3
Тел.: 456-37-39, 456-37-02 (приймальня),
Факс: (044) 456-37-43
E-mail: osvita@pedpresa.com.ua
Сайт: www.pedpresa.com.ua

Педагогічна газета / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України. - К. : Пед. преса, [2003?] - . - Виходить щомісячно

Адреса редакції:
04053, Київ-53, вул. Артема, 52А, кімн. 316а
Тел.: 481-37-41, 481-37-40
E-mail: ped-gazeta@ukr.net

Позакласний час : часопис. - К. : Ред. газ. «Позаклас. час», 2000 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса:
02140, м. Київ, пр. М. Бажана, 14, к. 7.
Тел.: 502-91-21.
Тел./факс: 501-86-65
E-mail: osvita-pch@ukr.net

Початкова освіта : перша всеукр. газ. для першого вчителя. - К. : Шк. світ, 1999 - . - Виходить чотири рази на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 537-32-00, тел./факс: (044) 286-34-48
E-mail: newspaper-pog@osvitaua.com, www.osvitaua.com
Довідка для авторів за тел.: (067) 446-71-49

Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - К. : Шк. світ, 2002 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2
Тел.: (044) 537-32-00. Тел./факс: (044) 286-34-48
E-mail: psiholog.1veresnya@gmail.com
Сайт: www.osvitaua.com

Світова література. Шкільний світ : газ. для вчителів та методистів світ. л-ри. - К. : Шк. світ, 1996 - . - Виходить двічі на місяць
До 2013 р. – Зарубіжна література. Шкільний світ

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел./факс: (044) 286-34-48
Довідка для передплатників та авторів: (044) 537-32-00
E-mail: Newspaper-umg@osvitaua.com
Сайт: www.osvitaua.com

Спецвипуск газети «Освіта України» : офіц. вид. М-ва освіти і науки України. - К. : Пед. преса, 2013. - Виходить щомісячно
До 2013 р. – Атестаційний вісник

Адреса редакції:
03680, м. Київ, вул. О. Довженка, 3
Тел.: (044) 456-37-03, факс: (044) 456-37-43
E-mail: info@pedpresa.com.ua

Трудове навчання : газ. для вчителів обслуг. та техн. видів праці, викл. та майстрів вироб. навчання МНВК. – К. : Шк. світ, 2008 - . - Виходить щомісячно

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел./факс: (044) 286-34-48
Довідка для передплатників та авторів: (044) 537-32-00
E-mail: trud.1veresnya@gmail.com
Сайт: www.osvitaua.com

Українська літературна газета. - К. : УЛГ, 2009 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса редакції для листування:
07300 а/с 119, м. Вишгород, Київська обл.
Тел.: (098) 749-04-02
E-mail: oksent@ukr.net
Сайт: www.litgazeta.com.ua

Українська мова та література : газ. для вчителів укр. мови та л-ри. - К. : Шк. світ, 1996 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00
E-mail: Newspaper-umg@osvitaua.com
Сайт: www.osvitaua.com

Управління освітою : часопис для кер. освіт. галузі. - К. : Шк. світ, 2001 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2
Тел.: (044) 537-32-00, тел./факс: (044) 286-34-48,
E-mail: deu@1veresnya.com.ua
Сайт: www.osvitaua.com
Відділ продажу: (044) 284-24-50

Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів Виконав. Влади України. - К. : Каб. Міністрів України, 1990 - . - Виходить 5 разів на тиждень

Адреса редакції:
01008, Київ, вул. Садова, 1
Тел.: 253-12-95, 253-55-09, факс: 230-06-71
E-mail: adv@ukcc.com.ua
Сайт: www.ukurier.gov.ua

Факты и комментарии : всеукр. ежедн. газ. - Киев : Ред. газ. «Факты и коммент.», 1997 - . - Выходит еженедельно

Адреса:
04116, г. Киев, ул. Ванды Василевской, 27/29
Тел.: 482-32-01, факс: 482-05-50
E-mail: info@facts.kiev.ua
Сайт: www.facts.kiev.ua

Фізика : газ. для вчителів фізики. - К. : Шк. світ, 1998 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел./факс: (044) 286-34-48
Довідка для передплатників та авторів: (044) 537-32-00
E-mail: Ntwspaper-fig@osvitaua.com
Сайт: www.osvitaua.com

Хімія. Шкільний світ : газ. для вчителів хімії. - К. : Шк. світ, 1998 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел./факс: (044) 286-34-48
Довідка для передплатників та авторів: (044) 537-32-00
E-mail: Newspaper-hig@osvitaua.com
Сайт: www.osvitaua.com

Шкільний світ : всеукр. газ. для вчителів. - К. : Шк. світ, 1997 - . - Виходить двічі на місяць

Адреса для листування:
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00
Е-mail: Newspaper-ssg@osvitaua.com
Сайт: www.osvitaua.com

  Алфавітний покажчик періодичних видань


Актуальні проблеми проблеми економіки
Ангійська мова. Усе для репетитора
Англійська мова в початковій школі
Англійська мова та література
Археологія
Безпека життєдіяльності
Бібліотечка журналу «Іноземні мови»
Бібліотечна планета
Біологія і хімія в рідній школі
Біологія. Позакласна робота
Біологія. Шкільний світ
Біологія
Вестник зоологии
Вивчаємо українську мову та літературу
Вихователю ГПД. Усе для роботи
Виховна робота в школі
Вища освіта в Україні. Нормативно-правове
Вища освіта України
Вища школа
Вісник Національної академії наук України
Вопросы истории
Вопросы психологи
Вопросы философии
Все для вчителя
Всё о труде и зарплате
Вселенная, пространство, время
Всесвіт
Всесвітня література в школах України
Географія та економіка в рідній школі
Географія
Гидробиологический журнал
Голос України
День
Дивослово
Директор школи. Шкільний світ
Дніпро
Довідник директора школи
Довідник спеціаліста з охорони праці
Доповіді Національної академії наук України
Дошкільне виховання
Дошкільний навчальний заклад
Екологічний вісник
Економіка в школах України
Економіка України
Економіст
Економічна теорія
Економічний часопис-XXI
Житомирщина
Журнал математической физики, анали за, геометрии
Завуч
Завучу. Усе для роботи
Зарубіжна література в школах України
Зарубіжна література в школі
Здоров’я та фізична культура
Зростаємо разом
Иностранные языки в школе
Іноземні мови в школах України
Іноземні мови
Інформатика в школі
Інформатика
Інформаційний бюлетень з охорони праці
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства Історія в рідній школі
Історія в школі
Історія і суспільствознавство в школах України:
Історія та правознавство. Позакласна робота
Історія та правознавство
Історія України
Караван историй. Украина
Класному керівнику. Усе для роботи
Комп’ютер у школі та сім’ї
Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ
Кур’єр Крив басу
Литература в школе
Личности
Літературна Україна
Логопед
Мандрівець
Математика в рідній школі
Математика в школах України. Позакласна робота
Математика в школах України
Математика
Математична газета
Мистецтво в школі
Мікробіологічний журнал
Місто
Мовознавство
Надзвичайна ситуація
Народна творчість та етнологія
Німецька мова в школі
Обдарована дитина
Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання
Освіта України
Освіти і науки України
Основи здоров’я
Особлива дитина: навчання і виховання
Охорона праці
Педагогика
Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України
Педагогічна газета
Педагогічна майстерня
Пожежна та техногенна безпека
Позакласна робота
Позакласний час
Початкова освіта. Шкільний світ
Початкова школа
Початкове навчання та виховання
Право України
Практика та управління закладом освіти
Практична психологія та соціальна робота
Професійно-технічна освіта
Психолог
Психологический журнал
Регулювання. Зміни
Рідна школа
Русская словесность в школах Украины
Світ фізики
Світова література. Шкільний світ
Слово і час
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
Спецвипуск газети «Освіта України»
Средние века
Статистика України
Теорія та методика навчання
Трудова підготовка в рідній школі
Трудове навчання в школі
Трудове навчання
У світі математики
Украинский химический журнал
Українська література в загальноосвітній школі
Українська літературна газета
Українська мова і література в школі
Українська мова й література в школах України
Українська мова та література
Українська мова
Український історичний журнал
Український математичний вісник
Український математичний журнал
Управління освітою
Управління школою
Урядовий кур’єр
Факты и комментарии
Физиология растений и генетика
Философские науки
Фізика в школах України. Позакласна робота
Фізика в школах України
Фізика і хімія твердого тіла
Фізика та астрономія в сучасній школі
Фізика. Шкільний світ
Фізичне виховання в рідній школі
Фізичне виховання в школах України
Фізіологічний журнал
Філологічні трактати
Філософська думка
Хімія. Позакласний час
Хімія. Шкільний світ
Хімія
Цитология и генетика
Шкільний бібліотекар
Шкільний світ
Шкільному психологу. Усе для роботи
Школа
Юний натураліст
Biopolymers and Cell
Biotechnologia Acta
BRITAIN
Deutsch
Deutschland
Education and Ptdagogical Sciences
English
Fremdsprache
Ukrainian Biochtmical Journal

 

Бібліографічне виданняУкладачі:

Клименко Тетяна Євгеніївна

Колодюк Світлана Володимирівна

 

Періодичні видання – 2014

 

Довідник

 

ННадруковано у бібліотеці Житомирського державного університету імені Івана Франка

10008, Житомир, вул. Велика Бердичівська, 38

E-mail: bib@zu.edu.ua