Бібліографічні посібники

Інформаційно-бібліографічний список "Страхи дітей та шляхи їх подолання".
детальніше ... pdf
Інформаційно-бібліографічний список "Моніторинг якості вітчизняної освіти".
детальніше ... pdf
Інформаційно-бібліографічний список "Розвиток теорії дошкільного виховання у працях зарубіжних вчених".
детальніше ... pdf
Інформаційно-бібліографічний список "Від античності до сучасності: історія психології".
детальніше ... pdf
Рекомендаційний список літератури "Позашкільне виховання крізь призму сьогодення".
детальніше ... pdf
Рекомендаційний список літератури "Професійна орієнтація молоді".
детальніше ... pdf
Інформаційно-бібліографічний список "Тероризм як соціально-психологічна та суспільно-політична криза суспільства".
детальніше ... pdf
Інформаційно-бібліографічний список "Дистанційна освіта".
детальніше ... pdf
Інформаційно-бібліографічний список "Молодіжний рух України: тенденції і перспективи розвитку".
детальніше ... pdf
Рекомендаційний список літератури "Список публікацій викладачів Житомирського державного університету ім. І. Франка з питань розвитку освіти і науки в Україні в період 1991-2015 рр.".
детальніше ... pdf
Рекомендаційний список літератури "Робота в пенітенціарних закладах".
детальніше ... pdf
Інформаційно-бібліографічний список "Успіх. Фактори успіху у навчальній діяльності".
детальніше ... pdf
Інформаційний список літератури "Професійна освіта".
детальніше ... pdf
Інформаційно-бібліографічний список "Арт-терапія: історія та перспективи".
детальніше ... pdf
Інформаційно-бібліографічний список "Освіта світу. Системи освіти із середини".
детальніше ... pdf
Інформаційно-бібліографічний список "Виховання дитини в сім’ї: традиції та сучасність".
детальніше ... pdf
Інформаційний список літератури "Робота з сім'єю".
детальніше ... pdf
Інформаційний список літератури "Волонтерство".
детальніше ... pdf
Інформаційно-бібліографічний список "Самотність & Депресія".
детальніше ... pdf
Рекомендаційний список літератури "Протидія насильству".
детальніше ... pdf
Інформаційний список літератури "Суспільство крізь призму гендеру".
детальніше ... pdf
Інформаційний список літератури "Люди з особливими потребами: інтеграція в соціум".
детальніше ... pdf
Інформаційний список літератури "Організація роботи з безпритульними".
детальніше ... pdf
Інформаційний список літератури "Протидія торгівлі людьми".
детальніше ... pdf
Сьогодні для допомоги сиротам та дітям з кризових сімей на всеукраїнському рівні працює понад 20 громадських організацій з-закордону та значна кількість українських громадських організацій в регіонах. Список складено на основі перегляду каталогів та картотек бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка. Він містить 39 джерел інформації (книги, статті з періодичних видань і збірників).
детальніше ... pdf
Етнічна психологія в Україні досить молода наука, однак сьогодні вона стає усе більш актуальною. Актуальність етнопсихології визначається соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві в зв’язку з його політичною переорієнтацією.
детальніше ... pdf
Серед психологічних розладів стрес є найпоширенішим, адже людина може отримувати його кілька разів на день.
детальніше ... pdf
Обдарованість – індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. Та чи завжди високі показники інтелекту дають підстави говорити про неординарність мислення людини?
детальніше ... pdf