^Вгору
 

Житомирський державний університет ім. І. Франка

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка

до 50-річчя

Національної премії

України ім. Т. Шевченка

 

 

Т. Є. Клименко, А. І. Мартинюк

 

Думка. Праця. Нагорода

 

Науково-допоміжний

 бібліографічний покажчик

 

Житомир

2011

УДК 016:821.161.2’06:80

ББК 91.9:83.3(4Укр)

К49

Рецензенти:

Т.Г.ШевченкоБілоус П. В., доктор філологічних наук, професор кафедри українського літературознавства та компаративістики ЖДУ ім. І. Франка;

Кордон М. В., кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії України ЖДУ ім. І. Франка.


К49
Клименко Т. Є. 
Думка. Праця. Нагорода : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Т. Є. Клименко, А. І. Мартинюк. – Житомир, 2011. – 131 с .

 

Поява бібліографічного покажчика зумовлена тим, що у 2011 році відзначається 50-річчя з дня заснування Національної премії України ім. Т. Шевченка.

У покажчику відображено твори видатних митців України та світу, автори яких були відзначені найвищою, найпрестижнішою нагородою України в галузі літератури і мистецтва. Зазначені джерела зберігаються у фондах бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Маємо надію, що це видання стане в нагоді студентам вищих навчальних закладів, викладачам, фахівцям бібліотечної справи, учителям, усім, хто прагне осягнути світ мистецтва.

УДК 016:821.161.2’06:80

ББК 91.9:83.3(4Укр)

 

© Т. Є. Клименко

© А. І. Мартинюк

Зміст

Вступ

До історії заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка

Роки присудження премії

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Іменний покажчик лауреатів Шевченківської премії

 

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

І

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Ц

Ч

Ш

Я


Вступ

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Думка», створений до 50-річчя Національної премії України імені Т. Шевченка, є спробою охопити всі праці лауреатів у фондах бібліотеки ЖДУ імені Івана Франка.

Матеріал у посібнику розміщено за роками присудження премії з 1962 до 2011 рр. До нього також увійшли відомості про історію заснування найвищої державної нагороди в галузі літератури, культури й мистецтва та іменний покажчик лауреатів премії.

У межах одного року прізвища лауреатів розташовані за алфавітом.

 У межах праць одного автора, лауреата премії, записи групуються:

1)    у порядку зменшення повноти видань (від повного зібрання творів до видання окремих творів (у алфавіті їх назв)). Наприклад:

·         Гончар О. Твори. В 6 т. / Олесь Гончар. – К. : Дніпро, 1978-1979.

·         Гончар О. Вибрані твори / Олесь Гончар. – К. : Дніпро, 1971. – 683, [3] с.

·         Гончар О. Берег любові : роман / Олесь Гончар. – К. : Рад. письм., 1976. – 226, [1] с.

2)    спочатку видання українською мовою, а потім російською:

·         Загребельний П. Я, Богдан. (Сповідь у славі) : роман / Павло Загребельний. – К. : Рад. письм., 1983. – 510, [1] с.

·         Загребельный П. Я, Богдан. (Исповедь во славе) : роман / Павло Загребельный ; пер. с укр. И. Карабутенко. – М. : Сов. писатель, 1985. – 508, [1] с.

3)    бібліографічні записи розташовані в зворотній хронології:

·         Гончар О. Собор : роман / Олесь Гончар. – К. : Веселка, 1992. – 285, [1] с.

·         Гончар О. Собор : роман / Олесь Гончар. – К. : Дніпро, 1989. – 269, [1] с.

У покажчику представлені видання з 1947 до 2011 року.

До історії заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка

Національна премія України імені Тараса Шевченка (Шевченківська премія) – державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.

Національна премія встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

Історія премії

20 травня 1961 р.                         Республіканську премію імені Т. Г. Шевченка засновано Постановою Ради Міністрів УРСР. Нею нагороджували видатних митців за високоідейні й високохудожні твори та роботи у галузі літератури, образотворчого мистецтва, музики, театрального мистецтва та кінематографії.

9 березня 1962 р.                         Першими Диплом та Почесний знак лауреата отримали Павло Тичина, Олесь Гончар в галузі літератури і Платон Майборода в галузі музики.

23 квітня 1969 р.                                  Республіканська премія отримала назву «Державна Премія УРСР імені Тараса Шевченка».

27 вересня 1999 р.                               згідно з Указом Президента України № 1228/99, з метою піднесення ролі і престижу Державної премії України імені Тараса Шевченка як найвищої в Україні премії в галузі культури, літератури і мистецтва, премія отримала нову назву — «Національна премія України імені Тараса Шевченка». Було встановлено, що статус лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка прирівнюється до статусу лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка.

16 березня 2000 р.                               відповідно до прийнятого Закону України «Про державні нагороди України», Національна премія України імені Тараса Шевченка була віднесена до державних нагород України.

4 жовтня 2010 р.                                 Указом Президента України N 932/2010 визначено, що Національна премія є найпрестижнішою творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури.

Положення про премію

Нагородження Національною премією провадиться Указом Президента України. Щорічно присуджується до п'яти Національних премій, але не більше однієї з кожного напряму:

На здобуття Національної премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані (випущені у світ) у завершеному вигляді протягом останніх п'яти років, але не пізніш як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії.

На здобуття Національної премії не можуть бути висунуті наукові твори, монографії, підручники чи посібники, а також альбоми-каталоги.

Твори на здобуття Національної премії висуваються:

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка проводить розгляд творів та робіт у три конкурсні тури:

Колектив авторів твору, висунутий на здобуття Національної премії, не може становити більше, ніж три особи, а колектив виконавців твору — більше, ніж п'ять учасників. Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які не є творцями цього твору.

Твори, які у конкурсному відборі дійшли до третього туру, можуть висуватися повторно, але не більше, ніж двічі.

Комітет приймає твори та роботи за здобуття Національної премії наступного року з 1 серпня до 1 листопада поточного року.

Національна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства.

Національна премія присуджується авторові чи виконавцеві один раз за життя.

Особі, удостоєній Національної премії, присвоюється звання лауреата Національної премії і вручаються Диплом та Почесний знак лауреата Національної премії.

Диплом та Почесний знак лауреата

Особам, удостоєним Національної премії, присвоюється звання лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка і вручаються Диплом та Почесний знак лауреата.

Диплом лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка являє собою папку темно-синього кольору, на лицьовому боці якої вміщено зображення малого Державного Герба України та розташовано напис «Диплом лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка». По периметру папка облямована лиштвою з тисненим зображенням лаврового листя.

Почесний знак лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка виготовляється з жовтого металу і має форму круглої медалі з барельєфним зображенням Тараса Шевченка (автопортрет у молодому віці), обрамленим подвійними пружками і просічним вінком рослинного орнаменту.

Медаль за допомогою кільця з вушком з'єднується з фігурною колодкою у формі банта, обтягнутою стрічкою синього і жовтого кольорів. У центрі колодки розміщено зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого на тлі зображень гілок калини та пензля і пера.

1962

Гончар Олександр Терентійович

за роман «Людина і зброя»

 

Тичина Павло Григорович

за «Вибрані твори» в 3-х томах

 

1963

Сосюра Володимир Миколайович

за книги лірики «Ластівки на сонці», «Щастя сім’ї трудової»

 

Тютюнник Григорій Михайлович (посмертно)

за роман «Вир»

 

1964

Касіян Василь Ілліч

за багаторічну художню творчість на шевченківську тематику, естампи, офортні ілюстрації до «Кобзаря», ілюстрації до роману О. Іваненко «Тарасові шляхи»

 

Малишко Андрій Самійлович

за книгу лірики «Далекі орбіти»

 

1965

Бажан Микола Платонович

за поему «Політ крізь бурю»

 

Вільде Ірина

(Полотнюк Дарина Дмитрівна)

за роман «Сестри Річинські»

 

1966

Панч Петро Йосипович

за повість «На калиновім мості»

 

1967

Ле Іван Леонтійович

за роман в трьох книгах «Хмельницький»

 

1968

Новиченко Леонід Миколайович

за книгу літературно-критичних нарисів і портретів «Не ілюстрація – відкриття!»

 

1969

Головко Андрій Васильович

за роман «Артем Гармаш»

 

1970

Збанацький Юрій Оліферович

за роман «Хвилі»

 

Нагнибіда Микола Львович

за цикл віршів «Риси рідного обличчя» в збірнику «На полі битви»

 

1971

Козаченко Василь Павлович

за цикл повістей «Ціна життя», «Гарячі руки», «Блискавка», «Листи з патрона», «Яринка Калиновська», «Біла пляма»

 

Корнійчук Олександр Євдокимович

за п’єсу «Пам’ять серця»

 

Левада Олександр Степанович

за сценарій до художнього фільму «Сім’я Коцюбинських»

 

1972

Воронько Платон Микитович

за збірку віршів «Повінь»

 

Крвавич Дмитро Петрович

за участь у створенні Монументу Бойової слави радянських Збройних Сил у Львові

 

1973

Гордієнко Костянтин Олексійович

за трилогію «Чужу ниву жала», «Дівчина під яблунею», «Буймир»

 

Ушаков Микола Миколайович

за збірки поезій «Мои глаза», «Я рифмы не боюсь глагольной» і багаторічну плідну діяльність у галузі перекладів з української літератури

 

1974

Загребельний Павло Архипович

за романи «Первоміст», «Смерть у Києві»

 

1975

Бєляєв Володимир Павлович

як авторові сценарію до художнього фільму «До останньої хвилини»

 

Білаш Олександр Іванович

за пісні, створені 1971-1974 роках

 

Собко Вадим Миколайович

за роман «Лихобор»

 

1976

Драч Іван Федорович

за збірку віршів «Корінь і крона»

 

Луценко Дмитро Омелянович

як автор слів до пісень «Балада про братерство», «Києве мій», «Стоїть над Волгою курган», «Зачарована Десна», «Пісня про щастя», «Не шуми, калинонько», «Фронтовики»

 

1977

Коломієць Олексій Федотович

за драматичну дилогію «Голубі олені», «Кравцов»

 

Павличко Дмитро Федорович

за збірку віршів «Любов і ненависть»

 

1978

Зарудний Микола Якович

за п’єсу «Тил»

 

Земляк Василь Сидорович

за романи «Лебедина зграя», «Зелені млини»

 

1979

Дмитерко Любомир Дмитрович

за збірку віршів «Світе мій», «Основа»

 

Шабліовський Євген Степанович

за монографію «Чернишевський і Україна»

 

1980

Бородін Василь Степанович, Жур Петро Володимирович, Івакін Юрій Олексійович, Кирилюк Євген Прохорович, Сарана Федір Кузьмович

за «Шевченківський словник» в двох томах

Бородін В. С.

Івакін Ю. О.

 

Кирилюк Є. П.

 

Мушкетик Юрій Михайлович

за роман «Позиція»

 

Стельмах Михайло Панасович

за роман «Чотири броди»

·        Стельмах М. Кровь людская – не водица : роман ; Большая родня : роман-хроника. В 2 т. / Михайло Стельмах ; авт. пер. с укр. Вл. Россельса. – М. : Гос. изд-во худож. лит., 1961.

·       Стельмах М. Літо-літечко : вірші / Михайло Стельмах. – К. : Веселка, 1975. – 17, [3] с.

·       Стельмах М. Над Черемошем : гуцул. мотиви / Михайло Стельмах. – Л. : Каменяр, 1981. – 190, [1] с.

·       Стельмах М. Хлеб и соль : роман / Михайло Стельмах ; авт. пер. с укр. Вл. Россельса. – М. : Гос. изд-во худож. лит., 1961. – 644, [3] с.

 

1981

Дімаров Анатолій Андрійович

за роман-дилогію «Біль і гнів»

·              Дімаров А. Вибрані твори. В 2 т. /Анатолій Дімаров. – К. : Дніпро, 1982.

·              Дімаров А. Біль і гнів : роман /Анатолій Дімаров ; вступ. сл. Г. М. Тоня. – К. : Україна, 2004. – 924, [2]. – (Романи й повісті).

·              Дімаров А. В тіні Сталіна : повісті /Анатолій Дімаров. – К. : Дніпро, 1990. – 174, [2]. – (Романи й повісті).

·              Дімаров А. Вершини : повість / Анатолій Дімаров. – К. : Рад. письм., 1986. – 188, [1] c.

·              Дімаров А. Вершини : повісті /Анатолій Дімаров. – К. : Дніпро, 1985. – 211, [2]. – (Романи й повісті).

·              Дімаров А. І будуть люди : роман. В 3 кн. /Анатолій Дімаров. – К. : Рад. письм., 1964-1968.

·              Дімаров А. Містечкові історії /Анатолій Дімаров. – К. : Рад. письм., 1983. – 556, [2] c.

·              Дімаров А. Постріли Уляни Кащук : повісті /Анатолій Дімаров. – К. : Дніпро, 1976. – 207, [1]. – (Романи й повісті).

·              Дімаров А. Самосуд : повісті, оповід., етюди /Анатолій Дімаров. – К. : Укр. письм., 1999. – 221 с. – (Сучасна українська література).

·              Дімаров А. Сільські історії /Анатолій Дімаров. – К. : Дніпро, 1987. – 537, [2] с.

·              Дімаров А. Три наречені для нашого тата : містечк. історії / Анатолій Дімаров. – К. : Дніпро, 1982. – 182, [2]. – (Романи й повісті).

 

Коротич Віталій Олексійович

за книги публіцистики «Кубатура яйця»,

 «Побачити зблизька» та публіцистичні виступи

 

1982

Білецький Платон Олександрович

за книги «Український портретний живопис XVII-XVIII століття», «Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII століть», «Українське радянське мистецтво»

 

Мороз Анатолій Трохимович

за роман «Четверо на шляху»

 

Стадниченко Володимир Якович

за публіцистичні твори

 

1983

Олійник Борис Ілліч

за збірку віршів «У дзеркалі слова», «Сива ластівка»,

«Дума про місто»

 

1984

Вишеславський Леонід Миколайович

за збірку віршів «Близька зірка»

 

Вінграновський Микола Степанович

за збірки творів для дітей «Літній ранок», «Літній вечір», «Ластівко біля вікна», «На добраніч»

 

Сизоненко Олександр Олександрович

за роман-трилогію «Степ», «Була осінь», «Мета»

 

Яворівський Володимир Олександрович

за повість «Вічні Кортеліси»

 

1985

Гуцало Євген Пилипович

за повість «Саййора», збірку оповідань «Пролетіли коні»

 

Іваничук Роман Іванович

за романи «Вода з каменю», «Четвертий вимір»

 

Насєдкін Анатолій Леонідович

за цикл творів живопису про колгоспне будівництво

 

Фащенко Василь Васильович

за літературно-критичні праці «У глибинах людського буття», «Характери і ситуації»

 

Цюпа Іван Антонович

за художньо-документальну книгу «У серці дзвонять голоси» і публіцистичні виступи в пресі

 

1986

Забаштанський Володимир Омелянович

за збірку віршів «Запах далини» і нові вірші в періодичній пресі

 

Іваненко Оксана Дмитрівна

за книгу «Завжди в житті»

 

1987

Дмитренко Олексій Максимович

за художньо-документальну повість «АІСТ»

Дяченко Сергій Сергійович

за сценарій до науково-популярного фільму «Зірка Вавілова»

 

Костенко Ліна Василівна

за історичний роман у віршах «Маруся Чурай», збірку віршів «Неповторність»

 

1988

Шевчук Валерій Олександрович

за роман-триптих «Три листки за вікном»

 

Бернштейн Михайло Давидович, Вишневська Надія Олександрівна, Деркач Борис Андрійович, Дзеверін Ігор Олександрович, Засенко Олекса Єлисейович, Мишанич Олекса Васильович, Погребенник Федір Петрович, Яценко Михайло Трохимович

за розробку наукових принципів, укладання, підготовку текстів і коментарів зібрання творів І. Франка у 50 томах

 

Бернштейн М. Д.

 

Засенко О. Є.

 

Мишанич О. В.

 

Погребенник Ф. П.

 

Сторожекно Микола Андрійович

за ілюстрації до книг «Фата моргана», «Іванко і Чугайстер» М. Коцюбинського, «Серед степів. День на пасовищі» Панаса Мирного, «Сонети» Івана Франка, «Українські народні казки», «Болгарські народні казки»

 

Яценко Михайло Трохимович

 

1989

Тютюнник Григір Михайлович (посмертно)

за «Твори» в двох томах

 

1990

Білоус Дмитро Григорович

за збірку віршів «Диво калинове»

 

Махновець Леонід Єфремович

як автор перекладу, передмови і приміток видання «Літопис Руський»

 

Пушик Степан Григорович

за книги «Страж-гора», «Галицька брама»

 

1991

Білик Іван Іванович

за історичний твір «Золотий Ра»

 

Дзюба Іван Михайлович

за серію публіцистичних виступів «Бо то не просто мова, звуки», статті «Україна і світ», «Чи усвідомлюємо національну культуру як цілісність»

 

Стус Василь Семенович (посмертно)

за збірку віршів «Дорога болю»

 

1992

Антоненко-Давидович Борис Дмитрович (посмертно)

за збірку «Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки»

 

Багряний Іван Павлович (посмертно)

за романи «Сад Гетсиманський», «Тигролови»

 

Дрозд Володимир Григорович

за роман-епопею «Листя землі»

 

Жулинський Микола Григорович

за книгу «Із забуття – в безсмертя»

 

Калинець Ігор Миронович

за збірку віршів «Тринадцять алогій», «Невольнича муза», «Пробуджена муза»

 

Лубківський Роман Мар’янович

за збірку віршів «Погляд вічності»

 

Мовчан Павло Михайлович

за збірку віршів «Материк», «Осердя»

 

Роговий Феодосій Кирилович

за роман «Свято останнього млива»

 

1993

Гоян Ярема Петрович

за повість «Таємниця Лесикової скрипки»

 

Коваленко Лідія Борисівна,

Маняк Володимир Антонович (посмертно)

за народну книгу-меморіал «33-й рік»

 

Коломієць Володимир Родіонович

за збірку віршів «Золотосинь»

 

Логвин Григорій Никонович

за монографію «З глибин»  та цикл наукових робіт з питань українського мистецтва та архітертури

 

Міщенко Дмитро Олексійович

за збірку творів «Полювання на жар-птицю»,

«Особисто відповідальний»

 

Руденко Микола Данилович

за романи «Орлова балка», збірку «Поезії»

 

Талалай Леонід Миколайович

за збірку віршів «Вибране»

 

1994

Апанович Олена Михайлівна

за книгу «Гетьмани України і кошові отамани

Запорозької Січі»

 

Большаков Леонід Наумович

за документальну трилогію «Літа невольничі»

 

Голобородько Василь Іванович

за збірку віршів «Ікар на метеликових крильцях», «Калина об Різдві»

Івасюк Володимир Михайлович (посмертно)

за вагомий внесок у розвиток українського національного музичного мистецтва

 

Конквест Роберт

за книгу «Жнива скорботи»

 

Лупій Олександр Васильович

за роман «Падіння давньої столиці», повість «Гетьманська булава»

 

Овсійчук Володимир Антонович

за монографію «Українське мистецтво другої половини XVI – першої половини XVII ст.», «Майстри українського барокко»

 

Рахманний Роман Дмитрович

за 3-томний збірник «Україна атомного віку»

 

Світличний Іван Олексійович (посмертно)

за збірку віршів, поетичних перекладів і літературно-критичних статей «Серце для куль і для рим»

 

Чендей Іван Михайлович

за книгу «Калина під снігом», повість «Іван»

 

1995

Бідняк Микола Петрович

за серію історичних картин і портретів «Князь Данило Галицький», «Гетьман Іван Мазепа», «Довбуш», «Бій під Крутами», цикл іконописних робіт

 

Заливаха Опанас Іванович

за роботи останніх років «XX століття», «Мироносиці», «Українська Мадонна», «Портрет Василя Стуса», «Портрет Шевченка», «Козака несуть», «Початок»

 

Захарченко Василь Іванович

за роман «Прибутні люди»

 

Кочур Григорій Порфирович

за книгу перекладів «Друге відлуння»

 

 

Сверстюк Євген Олександрович

за книгу «Блудні сини України»

 

Симоненко Василь Андрійович (посмертно)

за збірку віршів і прози «Лебеді материнства», «У твоєму імені живу», «Народ мій завжди буде»

 

Федорів Роман Миколайович

за роман «Єрусалим на горах»

 

1996

Агєєва Віра Павлівна, Дончик Віталій Григорович, Ковалів Юрій Іванович, Кравченко Андрій Євгенійович, Мельник Володимир Олександрович, Моренець Володимир Пилипович, Наєнко Михайло Кузьмович, Штонь Григорович Максимович

за навчальний посібник «Історія української літератури XX століття» в 2-х книгах

 

Агєєва В. П.

 

Дончик В. Г.

 

Ковалів Ю. І.

 

Кравченко А. Є.

 

Мельник В. О.

 

Моренець В. П.

 

Наєнко М. К.

 

Штонь Г. М.

 

Базилевський Володимир Олександрович

за збірку поезій «Вертеп»

 

Жиленко Ірина Володимирівна

за збірку віршів «Вечірка у старій винарні»

 

Іванченко Раїса Петрівна

за тетралогію про Київську Русь: «Зрада, або Як стати володарем», «Гнів Перуна», «Золоті стремена», «Отрута для княгині»

 

Міняйло Віктор Олександрович

за роман «Вічний Іван»

 

Чорновіл В’ячеслав Максимович

за збірники «Правосуддя чи рецедиви терору?», «Лихо з розуму», книгу «Хроніка таборових буднів», публіцистичні виступи в газетах і журналах України й світу

 

1997

Ульяненко Олесь Станіславович

за роман «Сталінка»

 

1998

Андріяшик Роман Васильович

за роман «Сторонець»

 

Яблонська Тетяна Нилівна

за серію живописних робіт 1993-1997 років

 

1999

Наливайко Дмитро Сергійович

за книгу «Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII століть»

 

2000

Гнатюк Іван Федорович

за книгу «Стежки-дороги»

 

Нечерда Борис Андрійович (посмертно)

за збірку віршів «Остання книга»

 

 

2001

Пашковський Євген Володимирович

за роман «Щоденний жезл»

 

Попович Мирослав Володимирович

за книгу «Нарис історії культури України»

 

2002

Римарук Ігор Миколайович

за книгу віршів «Діва Обида»

2003

Медвідь В’ячеслав Григорович

за роман «Кров по соломі»

 

2004

Барабаш Юрій Якович

за монографію «Коли забуду тебе, Єрусалиме (Гоголь і Шевченко)»

2005

Воробйов Микола Панасович

за книгу віршів «Слуга півонії»

 

Коцюбинська Михайлина Хомівна

за книгу «Мої Обрії» в 2 томах

 

Кримський Сергій Борисович

за книги «Філософія як шлях людяності і сподівань» і «Запити філософських смислів»

 

Матіос Марія Василівна

за роман «Солодка Даруся»

 

Слабошпицький Михайло Федотович

за роман-біографію «Поет із пекла»

 

2006

Гусейнов Григорій Джамалович

за художньо-документальний життєпис в 9-ти книгах «Господні зерна»

 

Качуровський Ігор Васильович

за книгу «Променисті сильвети»

 

Погрібний Анатолій Григорович

за публіцистичну трилогію «По зачарованому колу століть», «Раз ми є, то де?»,  «Поклик дужого чину»

 

2007

Стус Дмитро Васильович

за книгу «Василь Стус: життя як творчість»

 

2008

Перебийніс Петро Мусійович

за збірку віршів «Пшеничний годинник»

 

2009

Гірник Павло Миколайович

за книгу віршів «Посвітається»

 

Мельниченко Володимир Юхимович

за документально-публіцистичні книги «Тарас Шевченко. Моє перебування в Москві» та «На славу нашої преславної України (Тарас Шевченко і Осип Бодянський)»

2010

Пахльовська Оксана Єжи-Яновна

за книгу публіцистика «Ave, Europa

2011

Горак Роман Дмитрович, Гнатів Микола-Ярослав Миколайович

за 10 томне видання «Іван Франко»

Іменний покажчик лауреатів Шевченківської премії (1962—2011)

А

Агеєва Віра Павлівна

1996

Андріяшик Роман Васильович

1998

Антоненко-Давидович Борис Дмитрович

1992

Апанович Олена Михайлівна

1994

Б

Багряний Іван Павлович

1992

Бажан Микола Платонович

1965

Базилевський Володимир Олександрович

1996

Барабаш Юрій Якович

2004

Бернштейн Михайло Давидович

1988

Бєляєв Володимир Павлович

1975

Бідняк Микола Петрович

1995

Білаш Олександр Іванович

1975

Білецький Платон Олександрович

1982

Білик Іван Іванович

1991

Білоус Дмитро Григорович

1990

Большаков Леонід Наумович

1994

Бородін Василь Степанович

1980

В

Вишеславський Леонід Миколайович

1984

Вишневська Надія Олександрівна

1988

Вільде Ірина

1965

Вінграновський Микола Степанович

1984

Воробйов Микола Панасович

2005

Воронько Платон Микитович

1972

Г

Гірник Павло Миколайович

2009

Гнатів Микола-Ярослав Миколайович

2011

Гнатюк Іван Федорович

2000

Голобородько Василь Іванович

1994

Головко Андрій Васильович

1969

Гончар Олесь Терентійович

1962

Горак Роман Дмитрович

2011

Гордієнко Кость Олексійович

1973

Гоян Ярема Петрович

1993

Гусейнов Григорій Джамалович

2006

Гуцало Євген Пилипович

1985

Д

Деркач Борис Андрійович

1988

Дзеверін Ігор Олександрович

1988

Дзюба Іван Михайлович

1991

Дімаров Анатолій Андрійович

1981

Дмитерко Любомир Дмитрович

1979

Дмитренко Олексій Максимович

1987

Дончик Віталій Григорович

1996

Драч Іван Федорович

1976

Дрозд Володимир Григорович

1992

Дяченко Сергій Сергійович

1987

Ж

Жиленко Ірина Володимирівна

1996

Жулинський Микола Григорович

1992

З

Забаштанський Володимир Омелянович

1986

Загребельний Павло Архипович

1974

Заливаха Опанас Іванович

1995

Зарудний Микола Якович

1978

Засенко Олексій Єлисейович

1988

Захарченко Василь Іванович

1995

Збанацький Юрій Оліферович

1970

Земляк Василь Сидорович

1978

І

Івакін Юрій Олексійович

1980

Іваненко Оксана Дмитрівна

1986

Іванченко Раїса Петрівна

1996

Іваничук Роман Іванович

1985

Івасюк Володимир Михайлович

1994

К

Калинець Ігор Миронович

1992

Касіян Василь Ілліч

1964

Качуровський Ігор Васильович

2006

Кирилюк Євген Прохорович

1980

Коваленко Лідія Борисівна

1993

Ковалів Юрій Іванович

1996

Козаченко Василь Павлович

1971

Коломієць Володимир Родіонович

1993

Коломієць Олексій Федотович

1977

Конквест Роберт

1994

Корнійчук Олександр Євдокимович

1971

Коротич Віталій Олексійович

1981

Костенко Ліна Василівна

1987

Коцюбинська Михайлина Хомівна

2005

Кочур Григорій Порфирович

1995

Кравченко Андрій Євгенович

1996

Крвавич Дмитро Петрович

1972

Кримський Сергій Борисович

2005

Л

Ле Іван

1967

Левада Олександр Степанович

1971

Логвин Григорій Никонович

1993

Лубківський Роман Мар'янович

1992

Лупій Олесь Васильович

1994

Луценко Дмитро Омелянович

1976

М

Малишко Андрій Самійлович

1964

Маняк Володимир Антонович

1993

Матіос Марія Василівна

2005

Махновець Леонід Єфремович

1990

Медвідь В'ячеслав Григорович

2003

Мельник Володимир Олександрович

1996

Мельниченко Володимир Юхимович

2009

Мишанич Олекса Васильович

1988

Міняйло Віктор Олександрович

1996

Міщенко Дмитро Олексійович

1993

Мовчан Павло Михайлович

1992

Моренець Володимир Пилипович

1996

Мороз Анатолій Трохимович

1982

Мушкетик Юрій Михайлович

1980

Н

Нагнибіда Микола Львович

1970

Наєнко Михайло Кузьмович

1996

Наливайко Дмитро Сергійович

1999

Насєдкін Анатолій Леонідович

1985

Нечерда Борис Андрійович

2000

Новиченко Леонід Миколайович

1968

О

Овсійчук Володимир Антонович

1994

Олійник Борис Ілліч

1983

П

Павличко Дмитро Васильович

1977

Панч Петро Йосипович

1966

Пахльовська Оксана Єжи-Янівна

2010

Пашковський Євген Володимирович

2001

Перебийніс Петро Мусійович

2008

Погребенник Федір Петрович

1988

Погрібний Анатолій Григорович

2006

Попович Мирослав Володимирович

2001

Пушик Степан Григорович

1990

Р

Рахманний Роман Дмитрович

1994

Римарук Ігор Миколайович

2002

Роговий Феодосій Кирилович

1992

Руденко Микола Данилович

1993

С

Сверстюк Євген Олександрович

1995

Світличний Іван Олексійович

1994

Сизоненко Олександр Олександрович

1984

Симоненко Василь Андрійович

1995

Слабошпицький Михайло Федотович

2005

Собко Вадим Миколайович

1975

Сосюра Володимир Миколайович

1963

Стадниченко Володимир Якович

1982

Стельмах Михайло Панасович

1980

Стороженко Микола Андрійович

1988

Стус Василь Семенович

1991

Стус Дмитро Васильович

2007

Т

Талалай Леонід Миколайович

1993

Тичина Павло Григорович

1962

Тютюнник Григір Михайлович

1989

Тютюнник Григорій Михайлович

1963

У

Ульянов Олександр Станіславович (Ульяненко Олесь)

1997

Ушаков Микола Миколайович

1973

Ф

Фащенко Василь Васильович

1985

Федорів Роман Миколайович

1995

Ц

Цюпа Іван Антонович

1985

Ч

Чендей Іван Михайлович

1994

Чорновіл В'ячеслав Максимович

1996

Ш

Шабліовський Євген Степанович

1979

Шевчук Валерій Олександрович

1988

Штонь Григорій Максимович

1996

Я

Яблонська Тетяна Нилівна

1998

Яворівський Володимир Олександрович

1984

Яценко Михайло Трохимович

1988


Бібліографічне видання

 

Клименко Тетяна Євгеніївна

Мартинюк Аліна Іванівна

 

Думка. Праця. Нагорода

 

Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик