^Вгору

Житомирський державний університет

імені Івана Франка

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка

 

ПАВЛО ТИЧИНА

до 120-річчя з дня народження

Біобібліографічний покажчик

 

укладачі А. І. Мартинюк, Т. Є. Клименко

 

Житомир

2011

 

УДК 016:821.161.2’06:80

ББК 91.9:83.3(4Укр)

Т 46

 

Рецензенти:
Білоус П. В.,
доктор філологічних наук, професор кафедри українського літературознавства та компаративістики ЖДУ ім. І. Франка;

Башманівський В. І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри українського літературознавства та компаративістики ЖДУ ім. І. Франка.

 

Т 46
Павло Тичина : біобібліогр. покажч. / уклад.: А. І. Мартинюк, Т. Є. Клименко. – Житомир, 2011. – 35 с .

 

У біобібліографічному покажчику відображено твори видатного українського поета, перекладача, літературного критика Павла Тичини, а також уміщено літературу про його життя та діяльність. Зазначені джерела зберігаються у фондах бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Покажчик адресований студентам вищих навчальних закладів, викладачам, бібліотечним фахівцям, учителям, усім, хто прагне пізнати глибини творчості українських митців слова.

 

 

УДК 016:821.161.2’06:80

ББК 91.9:83.3(4Укр)

 

 

© А. І. Мартинюк

© Т. Є. Клименко

 

Павло Тичина

Зміст

Вступ

Короткий літопис життя і творчості П.Тичини

Твори П. Тичини

Література про життя і творчість П. Тичини

Мова та стиль творів П. Тичини

Вступ

Біобібліографічний покажчик присвячений П. Г. Тичині з нагоди 120-річчя з дня народження поета, творчість якого є величезним вкладом у скарбницю української літератури.

Метою даного видання є узагальнення поетичної, перекладацької, науково-публіцистичної діяльності академіка, лауреата Шевченківської премії П. Г. Тичини.

Борис Олійник висловив думку про те, що Павло Тичина «…не просто піднесений поет, а виняткове явище, котре, як сонце, сприймаєш з усіма його протуберанцями, плямами і завихреннями… Відтак, приймемо Тичину за сонячною короною і світлом, котре і через 120-ліття по його народженню світить і гріє, і дивує».

Біобібліографічний покажчик включає видання творів П. Тичини, монографії, наукові праці, довідкові видання, статті з періодичних видань та збірників з 1946 по 2011 рр.

Посібник має чотири розділи. Перший розділ містить коротку біографію письменника. У другому розділі подано перелік усіх літературних праць письменника, наявних у фондах бібліотеки університету, поданих за зворотньою хронологією. Третій розділ найбільш ґрунтовний, оскільки присвячений життю і творчості поета, вміщує біографічні матеріали, монографії, літературно-критичні статті із збірників, статті з періодичних видань. Особлива увага приділена дослідженням окремих поетичних збірок. Літературу згруповано за алфавітом авторів та назв. У четвертому розділі зібрано матеріали про мову та стиль творів П. Тичини.

Бібліографічний опис та скорочення в бібліографічному описі здійснено за чинними в Україні державними стандартами. Вся література звірена з наявними фондами бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Покажчик адресований науковцям, викладачам, студентам, бібліотекарям, усім, хто цікавиться творчістю П. Г. Тичини. Він може бути використаний у науково-дослідній, науково-методичній та професійній діяльності.

Короткий літопис життя і творчості П. Г. Тичини

3 січня 1891

Народився  Павло Григорович Тичина в селі Піски Козелецького повіту Чернігівської губернії (нині  Бобровицького району Чернігівської області).

1900

9-річний Тичина став співаком архієрейського хору при Троїцькому монастирі. Одночасно він навчався в  Чернігівському духовному училищі.

1906

Помер батько Павла Тичини.

1906

Перший вірш — «Синє небо закрилося…».

1907

Закінчив училище.

1907-1913

Навчався в Чернігівській духовній семінарії.

1912

У журналі «Літературно-науковий вісник» уперше надруковано твір Тичини (вірш «Ви знаєте, як липа шелестить»).

1913

Опублікував три оповідання — «Спокуса» (у газеті «Рада» від 17 жовтня), «Богословіє» (в газеті «Рада» від 6 листопада) та «На ріках вавілонських» (в № 3 журналу «Світло»).

1913-1917

Навчався на економічному факультеті Київського комерційного інституту.

1913-1914

Редактор відділу оголошень газети «Рада» і технічним секретарем редакції журналу «Світло».

1916-1917

Помічник хормейстера у театрі Миколи Садовського.

1914-1916

Розїздний інструктор і рахівник-статист Чернігівського губернського земського статистичного бюро.

1915

Перше кохання.

1917

Завідувач відділу хроніки газети «Нова Рада».

1918-1919

Завідувач відділу поезії журналу «Літературно-науковий вісник».

1919

Голова української секції Всеукраїнського видавництва.

1920

Завідувач літературної частини Першого державного драматичного театру УРСР.

1918

Закінчив першу свою книгу поезій «Сонячні кларнети».

1920

Книга «Замість сонетів і октав», збірка «Плуг».

1921

Книга «В космічному оркестрі».

I пол. 1920-х

Працював у журналі «Мистецтво», у державному видавництві «Всевидат», завідував літературною частиною в Київському театрі ім. Т. Г. Шевченка.

1923

Переїхав до Харкова, входив до літературної організації «Гарт».

1927

Став членом ВАПЛІТЕ.

II пол. 1920-х

Працював у журналі «Червоний шлях», багато пише, вивчає вірменську, вивчав грузинську і тюркську мови, став діячем заснованої в тодішній українській столиці Асоціації сходознавства.

1929

 Дійсний член Академії наук УРСР.

1931

Збірка «Чернігів».

1936-1939, 1940-1943

Очолював Інститут літератури АН УРСР.

1938

Збірки «Чуття єдиної родини», «Пісня молодості».

1941

Лауреат Державної премії СРСР.

1941

Збірка «Сталь і ніжність», «Ми йдемо на бій».

1942

Збірки «Перемагать і жить!», «Тебе ми знищим – чорт з тобою», поема «Похорон друга».

1943-1948

Міністр освіти УРСР.

1943

Збірка «День настане».

1947

Член-кореспондент Болгарської АН, доктор філології.

1949

«Живи, живи, красуйся!», «І рости, і діяти».

1953-1959

Голова Верховної Ради УРСР, заступник голови Ради Національностей ВР УРСР, член багатьох товариств, комітетів, президій, кавалер орденів і медалей.

1953

Збірка «Могутність нам дана».

1954

Збірка «На Переяславській Раді».

1957

Збірка «Ми свідомість людства».

1958

Збірка «Дружбою ми здружені».

1959

Збірка «До молоді мій чистий голос».

1960

Збірки «Батьківщині могутній», «Зростай, пречудовий світе».

1961

Збірка «Комунізму далі видні».

1962

Лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка.

1963

Збірка «Тополі арфи гнуть».

1964

Збірка «Срібної ночі».

1967

Отримав звання Героя Соціалістичної Праці.

16 вересня 1967

Помер в Києві.

1968

Збірка «Вірші».

1970

Посмертна збірка «В серці у моїм».

 

Твори П. Тичини

 

1.             Тичина П. Зібрання творів. У 12 т. Т. 1-7 / Павло Тичина. – К. : Наук. думка, 1983-1986.

2.             Тичина П. Вибрані твори. В 6 т. / Павло Тичина. – К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1961-1962.

3.             Тичина П. Вибрані твори. В 3 т. Т. 1 / Павло Тичина. – К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1946. – 327, [1] с.

4.             Тичина П. Вибрані твори. В 2 т. / Павло Тичина. – К. : Дніпро, 1976.

5.             Тичина П. Вибрані твори. В 2 т. / Павло Тичина. – К. : Дніпро, 1971.

6.             Тичина П. Вибране / Павло Тичина. – К. : Дніпро, 1969. – 366, [1] с.

7.             Тичина П. Вибране / Павло Тичина. – К. : Дніпро, 1966. – 386, [9] с.

8.             Тичина П. Вибране / Павло Тичина. – К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1954. – 291, [1] с.

9.             Тычина П. Избранное / Павло Тычина. – М. : Изд-во худож. лит., 1965. – 246, [1] с.

10.         Тичина П. Твори / Павло Тичина. – К. : Молодь, 1990. – 287, [1] с. – (Шкільна бібліотека).

11.         Тичина П. Твори / Павло Тичина. – К. : Молодь, 1984. – 238, [1] с. – (Шкільна бібліотека).

12.         Тичина П. Твори / Павло Тичина. – К. : Молодь, 1976. – 237, [1] с.

13.         Тичина П. «А я у гай ходила…» ; Хор лісових дзвіночків ; «Осінь така мила…» ; «Гаї шумлять…» [та ін.] : [поезії] / Павло Тичина // Українська дитяча література : антологія / вступ. ст та упоряд. Л. П. Козачок. – К. : Вища шк., 2002. – С. 216-219.

14.         Тичина П. Батьківщині могутній / Павло Тичина. – К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1960. – 189, [1] с.

15.         Тичина П. «Блакить мою душу обвіяла» ; «Ви знаєте, як липа шелестить…» [та ін.] : [поезії] / Павло Тичина // Українське диво : поет. антологія. В 2 кн. Кн. 2 / [упоряд. В. Коломієць]. – К. : Укр. письм., 2005. – С. 91-113.

16.         Тичина П. «Блакить мою душу обвіяла…» ; «Гаї шумлять…» ; Слово ; Дударик : казка / Павло Тичина // Українська дитяча література : хрестоматія. У 2 ч. Ч. 2 / упоряд. І. А. Луценко [та ін.] – К. : Вища шк., 1992. – С. 38-44.

17.         Тичина П. «Ви знаєте, як липа шелестить…» ; «Гаї шумлять…» ; «Арфами, арфами…» [та ін.] : [поезії] / Павло Тичина // Антологія української поезії. В 6 т. Т. 4. Українська радянська поезія : твори поетів, які ввійшли в л-ру в 1917-1932 рр. /  [ред. кол.: П. М. Воронько та ін.]. – К. : Дніпро, 1985. – С. 6-29.

18.         Тичина П. «Ви знаєте, як липа шелестить…» ; «Коли в твої очі дивлюся…» [та ін.] : [поезії] / Павло Тичина // Живиця : хрестоматія укр. л-ри XX ст. У 2 кн. Кн. 1 / [за ред. М. М. Конончука]. – К. : Твім інтер, 1998. – С. 430-455.

19.         Тичина П. «Гаї шумлять» ; «Арфами, арфами…» [та ін.] : [поезії] / Павло Тичина // Атом серця : укр. поезія I пол. XX ст. / упоряд., передмова, прим. Ю. Коваліва. – К. : Веселка, 1993. – С. 70-84.

20.         Тичина П. «Гаї шумлять…» ; «Десь на дні мого серця…» [та ін.] : [поезії] / Павло Тичина // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики XX ст. В 4 кн. Кн. 1 / упоряд. В. Яременка. – К. : Аконіт, 2001. – С. 429-461.

21.         Тичина П. «Гаптує дівчина й ридає…» ; «Я стою на кручі…» ; «Не дивися так привітно…» [та ін.] : [поезії] / Павло Тичина // Дніпро. – 2011. – № 2. – С. 92-93.

22.         Тичина П. Десь на дні мого серця : поезії / Павло Тичина. – К. : Рад. письм., 1991. – 215, [6] с.

23.         Тичина П. З минулого – в майбутнє : ст., спогади, нотатки, начерки, інтерв’ю / Павло Тичина ; упорядкув. та прим. Станіслава Тельнюка. – К. : Дніпро, 1973. – 343, [1] с.

24.         Тичина П. Золотий гомін : вибр. твори / Павло Тичина ; вступ. ст., упоряд. та прим. С. А. Гальченка. – К. : Криниця, 2008. – 606 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

25.         Тичина П. Зростай, пречудовий світе : поезії / Павло Тичина. – К. : Рад. письм., 1960. – 81, [1] с.

26.         Тичина П. «Іще пташки в дзвінких піснях…» ; «Пастелі» [та ін.] : [поезії] / Павло Тичина // Розстріляне відродження : антологія, 1917-1933 / Юрій Лавріненко. – 5-е вид. – К. : Смолоскип, 2007. – С. 21-59.

27.         Тичина П. Квітни, мово наша рідна / Павло Тичина ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1971. – 205, [2] с.

28.         Тичина П. Людині гімн… : поезії / Павло Тичина. – К. : Дніпро, 1966. – 198, [1] с.

29.         Тичина П. «Одчиняйте двері…» ; «Не Зевс, не пан…» [та ін.] : [поезії] / Павло Тичина // Вітчизна. – 2001. – № 3-4. – С. 95-100.

30.         Тичина П. Подорож до Іхтімана : поема / Павло Тичина. – К. : Рад. письм., 1969. – 124, [2] с.

31.         Тичина П. Подорож з капелою К. Г. Стеценка : [щоденник] / Павло Тичина. – К. : Рад. письм., 1982. – 260, [1] с.

32.         Тичина П. Поезії / Павло Тичина. – К. : Рад. письм., 1977. – С. 253, [6] с.

33.         Тичина П. Сковорода : симфонія / Павло Тичина. – К. : Рад. письм., 1971. – 401, [2] с.

34.         Тичина П. Срібної ночі / Павло Тичина. – К. : Дніпро, 1964. – 141, [2] с.

35.         Тичина П. Цвіт в моєму серці : вірші та поеми / Павло Тичина. – К. : Веселка, 1986. – 138, [4] с.

36.         Тычина П. «Шьёт девушка…» ; «Поёт дорожка…» ; «Укройте меня, укройте…» [и др.] : [поэзия] / Павло Тычина ; [пер. с укр. А. Дейча, Г. Щурова] // Ой упало солнце : из укр. поэзии 20-30-х годов / [сост. В. Крикуненко]. – М. : Худож. лит., 1991. – С. 277-294.

37.         Тичина П. Юності непереможний дух : поезії / Павло Тичина. – К. : Молодь, 1974. – 260, [3] c.

38.         Тичина П. Я єсть народ … : поезії / Павло Тичина. – К. : Дніпро, 1981. – 286, [1] с.

 

Література про життя і творчість
П. Тичини

1.             Барчан В. Експресіонізм і поетична творчість П. Тичини 10-20-х рр. XX століття / Валентина Барчан // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Філологія. Вип. 9. – Ужгород, 2004. – С. 79-88. – Бібліогр.: с. 87-88.

2.             Басс Т. І. Вплив музичних форм на жанр поеми. («Сковорода» П. Г. Тичини) / Т. І. Басс // Радянське літературознавство. – 1989. – № 3. – С. 47-52.

3.             Бистрова О. Близькість віддалених сенсів: П. Тичина «Похорон друга» – М. Цвєтаєва «Стихи к Чехии» / Олена Бистрова // Слово і час. – 2004. – № 7. – С. 42-47.

4.             Білецький О. І. Павло Тичина / О. І. Білецький // Літературно-критичні статті / О. І. Білецький. – К. : Дніпро, 1990. – С. 161-185.

5.             Булаховська Ю. Л. Творчість П. Г. Тичини і польська література / Ю. Л. Булаховська. – К. : Знання, 1989. – 47, [1] с.

6.             Вартанова О. В інтерпретації ілюстраторів : [худож. оформ. творів П. Тичини] / Олена Вартанова // Вітчизна. – 1982. – № 1. – С. 208.

7.             Вежель Л. Поєдинок «золотих кларнетів» із заржавілою дудкою : поезія П. Тичини в оцінках Гаврила Костельника / Ліна Вежель // Вітчизна. – 2002. – № 3-4. – С. 128-132.

8.             Гальченко С. А. Текстологія поетичних творів П. Г. Тичини / С. А. Гальченко ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1990. – 127, [2] с.

9.             Гальченко С. Між білим і чорним / Сергій Гальченко // Золотий гомін : вибр. твори / Павло Тичина ; вступ. ст., упоряд. та прим. С. А. Гальченка. – К. : Криниця, 2008. – С. 5-26.

10.         Гальченко С.А. Грані великого таланту : до 100-річчя від дня народж. П. Г. Тичини / С. А. Гальченко. – К. : Знання, 1990. – 47, [1] с.

11.         Ганич О. Ф. Вивчення творчості П. Г. Тичини в школі : посіб. для вчителів / О. Ф. Ганич. – К. : Рад. шк., 1961. – 153, [2] с.

12.         Гнатюк М. Перемагать і жить. Поезія Павла Тичини в оцінці критики 1941-1945 рр. / Михайло Гнатюк // Радянське літературознавство. – 1980. – № 5. – С. 69-72.

13.         Гон М. «Послав я в небо свою молитву». Із спостережень над біблійною образністю збірки П. Тичини «Сонячні кларнети» / Мойсей Гон // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – № 2. – С. 20-25.

14.         Гончар О. Яблуневоцвітний геній України / Олесь Гончар // Подорож з капелою К. Г. Стеценка : [щоденник] / Павло Тичина. – К. : Рад. письм., 1982. – С. 5-11.

15.         Гончар О. Яблуневоцвітний геній України / Олесь Гончар // Чим живемо. На шляхах до українського Відродження / Олесь Гончар. – К. : Рад. письм., 1991. – С. 143-147.

16.         Грузман З. Н. Павло Тичина – літературознавець і критик / З. М. Грузман. – К. : Дніпро, 1975. – 194, [2] с.

17.         Губар О. І. Еміль Верхарн у творчому житті Павла Тичини / О. І. Губар // Радянське літературознавство. – 1985. – № 1. – С. 20-30.

18.         Губар О. І. Жанрові різновиди лірики П. Г. Тичини / О. І. Губар, Л. М. Чернець // Павло Тичина : семінарій / О. І. Губар, Л. М. Чернець. – К. : Вища шк., 1984. – С. 172-182.

19.         Губар О. І. Павло Тичина і театр / О. І. Губар // Українське літературознавство : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 45. – Л. : Вища шк., 1985. – С. 82-88.

20.         Губар О. І. Павло Тичина про свою творчість / О. І. Губар // Радянське літературознавство. – 1982. – № 1. – С.61-63.

21.         Губар О. Павло Тичина : літ.-крит. нарис / Олександр Губар. – К. : Рад. письм., 1981. – 253, [5] с.

22.         Гуменюк В. Творчість Павла Тичини в контексті мистецьких віянь його доби / Віктор Гуменюк // Дивослово. – 2005. – № 5. – С. 56-60.

23.         Довгалюк П. М. Павло Тичина – перекладач чеських та словацьких народних пісень / П. М. Довгалюк // Народна творчість та етнографія. – 1981. – № 2. – С. 20-29.

24.         Драч И. Павло Тычина: «За всех скажу, за всех переболею…» / Иван Драч // Духовный меч : лит.-крит. ст. и эссе / Иван Драч ; авт. пер. с укр. Е. К. Дейч и Л. С. Танюка. – М. : Сов. писатель, 1988. – С. 89-97.

25.         Єфремов С. [П. Тичина] / Сергій Єфремов // Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – С. 618-625.

26.         Жила С. Аналіз ранньої творчості Павла Тичини у взаємозв’язку з суміжними видами мистецтв / Світлана Жила // Дивослово. – 1995. – № 4. – С. 39-43.

27.         Жулинський М. Павло Тичина (1891-1967) / Микола Жулинський // Із забуття – в безсмертя. Сторінки призабутої спадщини / Микола Жулинський. – К. : Дніпро, 1990. – С. 237-251.

28.         З архіву П. Г. Тичини : зб. док. і матеріалів / [упоряд.: Р. М. Корогодський та ін.]. – К. : Наук. думка, 1990. – 599, [2] с.

29.         Зеров М. «Вітер з України». (Третя книжка Тичини) / Микола Зеров // Твори. В 2 т. Т. 2. Історико-літературні та літературознавчі праці / Микола Зеров ; [упоряд. Г. П. Кочур, Д. В. Павличко]. – К. : Дніпро, 1990. – С. 492-505.

30.         Кирилюк Є. Читаючи томи поета : [традиції класики в творчості П. Тичини] / Євген Кирилюк // Література народної правди : статті, портрети / Євген Кирилюк. – К. : Рад. письм., 1989. – С. 155-164.

31.         Клочек Г. Художній світ поезії П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить…». До проблеми аналізу внутрішнього світу художнього твору з позицій рецептивної поетики / Григорій Клочек // Дивослово. – 2007. – № 11. – С. 53-60.

32.         Коваленко Л. М. До слов’янських витоків поезії П. Г. Тичини / Л. М. Коваленко // Радянське літературознавство. – 1981. – № 1. – С. 44-55.

33.         Коваленко Л. М. Фольклоризм Тичини у контексті східнослов’янської поезії : до 90-річчя з дня народж. поета / Л. М. Коваленко // Народна творчість та етнографія. – 1981. – № 1. – С. 51-58. – Бібліогр. в прим.

34.         Коваленко Л. М. Фольклоризм Тичини у контексті східнослов’янської поезії / Л. М. Коваленко // Статті та нариси / Л. М. Коваленко. – К. : Дніпро, 1987. – С. 317-337.

35.         Коваленко Л. Павло Тичина і поезія слов’ян / Леонід Коваленко // Мовами світу : літ.-крит. нариси / Леонід Коваленко. – К. : Рад. письм., 1984. – С. 104-233.

36.         Ковалів Ю. Кларнетизм П. Тичини – нереалізована естетична концепція / Юрій Ковалів // Слово і час. – 2003. – № 1. – С. 3-8. – Бібліогр.: с. 8.

37.         Ковалів Ю. На перехрестях віку : [про щоденникові записи П. Тичини 1921 р.] / Юрій Ковалів // Дніпро. – 1988. – № 2. – С. 130-131.

38.         Кондратович А. О творчестве П. Г. Тычины / Алексей Кондратович // Призвание : портреты, воспоминания, полемика / Алексей Кондратович. – М. : Сов. писатель, 1987. – С. 17-26.

39.         Конончук Т. І. Павло Тичина, 1891-1967 / Т. І. Конончук // Живиця : хрестоматія укр. л-ри XX ст. У 2 кн. Кн. 1 / [за ред. М. М. Конончука]. – К. : Твім інтер, 1998. – С. 425-429.

40.         Корсунська Б. Л. Філософські мотиви у творчості Павла Тичини / Б. Л. Корсунська. – К. : Наук. думка, 1977. – 224, [2] с.

41.         Костенко Н. В. Поетика Павла Тичини : особливості віршування / Н. В. Костенко. – К. : Вища шк., 1982. – 252, [2] с.

42.         Костенко Н. В. Симфонія «Сковорода» / Н. В. Костенко // Поетика Павла Тичини : особливості віршування / Н. В. Костенко. – К. : Вища шк., 1982. – С. 178-212.

43.         Коцюбинська М. Корозія таланту. Болючі роздуми про поезію Павла Тичини і не тільки про неї / Михайлина Коцюбинська // Мої обрії. В 2 т. Т. 1 / Михайлина Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2004. – С. 262-284.

44.         Кримський А. Золота сторінка української поезії : [про П. Тичину] / Агатангел Кримський // Про Павла Тичину : ст., нариси, спогади / [упоряд. Г. П. Донець]. – К. : Рад. письм., 1976. – С. 40-41.

45.         Лавріненко Ю. Кларнетичний символізм : [про творчість П. Тичини] / Юрій Лавріненко // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики XX ст. В 4 кн. Кн. 1 / упоряд. В. Яременка. – К. : Аконіт, 2001. – С. 462-467.

46.         Літерат М. «Між нами великий поет…» / Максим Літерат // Літературна Україна. – 2011. – 3 лют. – С. 4.

47.         Логвіненко Н. Вивчення фольклорних джерел ранніх творів Павла Тичини : 5 кл. / Н. Логвиненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 3. – С. 28-32. – Бібліогр.: с. 32.

48.         Лохіна Є. «Скорбна мати» в контексті ранньої поезії П. Тичини / Єлизавета Лохіна // Магістеріум. Вип. 2. Літературознавчі студії / Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія». – К., 1999. – С. 61-65.

49.         Марко В. Вібрація душі поета і світ : поема П. Тичини «Золотий гомін» / Василь Марко // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 53-57. – Бібліогр.: с. 57.

50.         Меженко Ю. П. Тичина «Сонячні кларнети» / Юр Меженко // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 9. – С. 91-93.

51.         Мелешко В. Кларнетизм ранньої лірики П. Тичини / Віра Мелешко, Тетяна Петренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – № 4. – С. 20-24. – Бібліогр.: с. 24.

52.         Миколаєнко А. «Молодий я, молодий…» : до 120-річчя від дня народж. П. Тичини / Алла Миколаєнко // Літературна Україна. – 2011. – 27 січ. – С. 1.

53.         Мойсієнко А. К. «Я утверждаюсь» П. Тичини. Динаміка образу і вірша / А. К. Мойсієнко // Культура слова : республік. міжвід. зб. Вип. 29. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 35-37.

54.         Недилько Г. Поэт и две сестры : к твор. истории стихотворения П. Тычины «О люба Iннo…» / Георгий Недилько // Радуга. – 1983. – № 6. – С. 108-110.

55.         Новиченко Л. «В поколіннях я озвуся». Творчість Павла Тичини / Леонід Новиченко // Зібрання творів. У 12 т. Т. 1. Поезії, 1906-1934 / Павло Тичина. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 7-34.

56.         Новиченко Л. М. Про Павла Тичину / Л. М. Новиченко // Вибрані праці. В 2 т. Т. 2 / Л. М. Новиченко. – К. : Дніпро, 1984. – С. 5-57.

57.         Новиченко Л. Павло Тичина (1891-1967) / Л. Новиченко // Історія української літератури. У 2 т. Т. 2 / ред. кол.: І. О. Дзеверін та ін. – К. : Наук. думка, 1988. – С. 366-379.

58.         Новиченко Л. Павло Тичина, 1891-1967 / Л. Новиченко // Історія української літератури XX століття. У 2 кн. Кн. 1. Перша половина ХХ століття : підручник / за ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1998. – С. 99-110.

59.         Олійник Б. Вічно молодий / Борис Олійник // Тичина П. Юності непереможний дух / Павло Тичина. – К. : Молодь, 1974. – С. 5-10.

60.         Олійник Б.Добридень, – я світу сказав». Таїна величі Павла Тичини / Борис Олійник // Українська літературна газета. – 2011. – № 2, 28 січ. – С. 1, 3.

61.         П’янов В. «Я бриню, як струни степу…». Музика у творчості Тичини / Володимир П’янов // Дніпро. – 1980. – № 4. – С. 139-144.

62.         П’янов В. Лист Павла Тичини до вчительки (про диптих «Плач Ярославни) / Володимир П’янов // Українська мова і література в школі. – 1981. – № 1. – С. 25-29.

63.         Павленко М. «Падаю і знову іду»: крутосхили Тичининого шляху до Шевченка / Марина Павленко // Слово і час. – 2008. – № 7. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 14.

64.         Павленко М. Мудра школа літературної казки : до вивч. творчості П. Тичини / Марина Павленко // Урок української. – 2003. – № 10. – С. 38-42.

65.         Павленко М. Павло Тичина: «Замість сонетів і октав» – «Плуг» / Марина Павленко // Дивослово. – 2000. – № 10. – С. 5-9. – Бібліогр.: с. 9.

66.          Павло Тичина : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / упор.: В. І. Грунічев, С. М. Шаховський. – К. : Рад. шк., 1974. – 263 с.

67.         Пашковська Г. Д. Павло Тичина і Василь Земляк / Г. Д. Пашковська // Українське літературознавство : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 51. – Л. : Вища шк., 1988. – С. 53-62.

68.         Переломова О. В. Концепт самотності як інтертекстема індивідуально-авторської парадигми поетичних творів Павла Тичини / О. В. Переломова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 34. – Житомир, 2007. – С. 169-172. – Бібліогр.: с. 171-172.

69.         Погрібний А. П. Тичина – той, який золотогомінний / Анатолій Погрібний // Класики не зовсім за підручником / Анатолій Погрібний. – К. : Школяр, 2000. – С.89-112.

70.         Поляруш О. «Вслухався я в той гомін золотий…». Поема П. Тичини «Золотий гомін» / Олег Поляруш // Дивослово. – 2004. – № 2. – С. 5-9.

71.         Пономаренко О. «Золотий гомін» Павла Тичини: відроджені скарби шевченківського «Великого льоху» / Олеся Пономаренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 5. – С. 64-70. – Бібліогр.: с. 70.

72.         Про Павла Тичину : ст., нариси, спогади / [упоряд. Г. П. Донець]. – К. : Рад. письм., 1976. – 291, [4] с.

73.         Руденко Г. І. Рання лірика Павла Тичини / Г. І. Руденко // вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 8. – С. 2-9. – Бібліогр.: с. 9.

74.         Сердюк П. О. Ще про «Хор лісових дзвіночків» П. Тичини в 4 класі / П. О. Сердюк // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 6. – С. 16-19.

75.         Сипливець С. Ідея вселенської гармонії у збірці Павла Тичини «Сонячні кларнети» / Світлана Сипливець // Дивослово. – 2007. – № 11. – С. 61-63.

76.         Смолич Ю. Тичина / Юрій Смолич // Мої сучасники : літ.-портрет. нариси / Юрій Смолич. – К. : Рад. письм., 1978. – С. 324-334.

77.         Співець єдиної родини : статті, есе, спогади, художні твори про П. Г. Тичину / [упоряд. З. В. Гончарук]. – К. : Рад. письм., 1984. – 300, [3] с.

78.         Співець нового світу : спогади про П. Тичину / [упоряд. та прим. Г. П. Донця]. – К. : Дніпро, 1971. – 510, [1] с.

79.         Степаненко М. Поезія Павла Тичини в «Щоденниках» Олеся Гончара. Інтертекстуальний вияв / Микола Степаненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 6. – С. 109-111. – Бібліогр.: с. 111.

80.         Тельнюк С. Павло Тичина : біограф. повість / Станіслав Тельнюк. – К. : Молодь, 1979. – 331, [2] с. – (Серія біографічних творів «Уславлені імена»).

81.         Тельнюк С. Перед очима душі / Станіслав Тельнюк // Сковорода : симфонія / Павло Тичина. – К. : Рад. письм., 1971. – С. 5-47.

82.         Тельнюк С. Титан / Станіслав Тельнюк // Твори / Павло Тичина. – К. : Молодь, 1976. – С. 5-12.

83.         Тельнюк С. Червоних сонць протуберанці : чотири зустрічі з П. Тичиною / Станіслав Тельнюк. – К. : Рад. письм., 1968. – 187, [2] с.

84.         Тычина, Павло Григорьевич // Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 7 / гл. ред. А. А. Сурков. – М. : Сов. энцикл., 1972. – С. 704-706.

85.         Фока М. «…У танці я, ритмічний рух…». Хореографічний компонент у поетичний творчості П. Тичини / Марія Фока // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 3. – С. 6-9. – Бібліогр.: с. 9.

86.         Фока М. Синестезія як генератор музично-живописних ефектів у поетичній творчості Павла Тичини / Марія Фока // Дивослово. – 2010. – № 1. – С. 55-57. – Бібліогр.: с. 57.

87.         Хархун В. «Митець у каноні»: соцреалістична поезія Павла Тичини 1930-1960-х років / Валентина Хархун // Слово і час. – 2006. – № 10. – С. 38-51. – Бібліогр. в прим.

88.         Хархун В. Поема Павла Тичини «Похорон друга» крізь призму тоталітарної естетики / Валентина Хархун // Дивослово. – 2009. – № 6. – С. 49-52. – Бібліогр.: с. 52.

89.         Цалик С. Як Павло Тичина випередив Орвелла, і що з того вийшло / Станіслав Цалик, Пилип Селігей // Українська мова та література. – 2005. – Ч. 21-23. – С. 42-48.

90.         Цюпа І. Вічно молодистий / Іван Цюпа // У серці дзвонять голоси : есе, нариси, спогади / Іван Цюпа. – К. : Рад. письм., 1984. – С. 7-17.

91.         Чайковська В. Світ як велична симфонія (П. Тичина – М. Чюрльоніс) / Ванда Чайковська // Літературознавчі студії. Вип. 2 / [за ред. П. В. Білоуса]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 23-29.

92.         Шаховський С. В майстерні поетичного слова : лірика П. Тичини / Семен Шаховський. – К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1958. – 249, [2] с.

93.         Шаховський С. З глибин і верховин : [про творчість П. Тичини] / Семен Шаховський // Любові гімн… : поезії / Павло Тичина. – К. : Дніпро, 1966. – С. 3-17.

94.         Шаховський С. Новаторство – основа авторського стилю : [про творчість П. Тичини] / Семен Шаховський // Лірика і лірики : питання майстерності і стилів укр. рад. поезії / Семен Шаховський. – К. : Рад. письм., 1960. – С. 28-88.

95.         Шаховський С. Павло Тичина : життєпис поета і громадянина / Семен Шаховський. – К. : Дніпро, 1968. – 217, [2] с.

96.         Шестопалова Т. Кореляція понять «архетипний образ – міфологема – символ – міф» (на прикладі поезії П. Тичини) / Тетяна Шестопалова // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Т. 17. Філологія. – К., 1999. – С. 37-41.

97.         Шовкуненко О. Натхненний художник / Олексій Шовкуненко // Співець нового світу : спогади про П. Тичину / [упоряд. та прим. Г. П. Донця]. – К. : Дніпро, 1971. – С. 138-139.

98.         Шовкуненко О. Павло Тичина в колі друзів / Олександра Шовкуненко ; літ. запис Леоніда Владича // Вітчизна. – 2000. – № 9-10. – С. 123-131.

99.         Шумейко Т. Ерос у Тичини / Тарас Шумейко // Сучасність. – 2000. – № 9. – С. 94-108.

 

Мова та стиль творів П. Тичини

1.             Баран Г. «Стою. Молюсь. Так тихо-тихо скрізь…». Мовостиль віршованої молитви П. Тичини / Ганна Баран // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 4. – С. 161-168. – Бібліогр.: с. 168.

2.             Білодід І. Золота арфа українського слова / І. Білодід // Квітни, мово наша рідна / Павло Тичина. – К. : Наук. думка, 1971. – С. 9-15.

3.             Білодід І. К. Золота арфа українського слова : [про П. Тичину] / І. К. Білодід  // Мовознавство. – 1986. – № 4. – С. 51-55.

4.             Богдан С. Стереотипи мовної поведінки Павла Тичини в інтимному листуванні / Світлана Богдан // Дивослово. – 2008. – № 5. – С. 35-43.

5.             Бойко Т. Роль звука і кольору в поезіях Павла Тичини : вивч. лірики поета : 5 кл. / Т. Бойко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 7. – С. 25-26.

6.             Вихованець І. Занотуймо новотвори : [поет. словотвір П. Тичини] / Іван Вихованець // Урок української. – 2000. – № 8. – С. 22.

7.             Вихованець І. Р. «Могуть самодзвонного слова» / І. Р. Вихованець // Культура слова : республік. міжвід. зб. Вип. 41 / Ін-т мовознав. ім О. О. Потебні АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 3-5.

8.             Волинський П. К. Про логаеди в ранній поезії П. Тичини / П. К. Волинський // Радянське літературознавство. – 1981. – № 8. – С. 82-84.

9.             Гальченко С. А. Деякі питання текстології творів П. Г. Тичини / С. А. Гальченко // Радянське літературознавство. – 1986. – № 11. – С. 53-61.

10.         Гальченко С. А. Текстологія поетичних творів П. Г. Тичини / С. А. Гальченко ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1990. – 127, [2] с.

11.         Горніцька-Пархонюк Л. Авторські епітети збірки «Сонячні кларнети» П. Тичини у світлі естетичної концепції І. Франка / Людмила Горніцька-Пархонюк // Дивослово. – 1997. – № 2. – С. 26-28.

12.         Губар О. І. Особливості поетики, художнього стилю Павла Тичини / О. І. Губар, Л. М. Чернець // Павло Тичина : семінарій / О. І. Губар, Л. М. Чернець. – К. : Вища шк., 1984. – С. 189-206.

13.         Єрмоленко С. Поетична мова – поетичний струмок : [поет. словотвір П. Тичини] / Світлана Єрмоленко // Урок української. – 2000. – № 8. – С. 19-20.

14.         Колесник Г. М. «Нам треба голосу Тараса» : [використання Тичиною словесно художньої спадщини Т. Г. Шевченка] / Г. М. Колесник // Культура слова : республік. міжвід. зб. Вип. 26. – К. : Наук. думка,  1984. – С. 11-15.

15.   Костенко Н. Про ритміку ранніх поезій П. Г. Тичини / Наталя Костенко // Радянське літературознавство. – 1980. – № 7. – С. 31-44.

16.         М. Рильський про мову Павла Тичини : до 90-річчя з дня народж. П. Г. Тичини / [публ. підгот. Г. М. Колесник] // Культура слова : республік. міжвід. зб. Вип. 19. – К. : Наук. думка,1980. – С. 96-99.

17.         Оголевець А. Невимовна радість… і сльози, яких не виплакати ніколи : лінгвоестет. аналіз поезії П. Тичини «Одчиняйте двері…» / Анна Оголевець // Дивослово. – 2002. – № 4. – С. 13-15.

18.         Павлик М. Звукоживопис Павла Тичини / М. Павлик // Українська мова та література. – 1999. – Ч. 13. – С. 11.

19.         Пилинський М. Любив і збагачував : [поет. словотвір П. Тичини] / Микола Пилинський, Григорій Колесник // Урок української. – 2000. – № 8. – С. 20-21.

20.         Пилинський М. М. Олюднене слово поета / М. М. Пилинський, Г. М. Колесник // Культура слова : республік. міжвід. зб. Вип. 41 / Ін-т мовознав. ім О. О. Потебні АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 10-13.

21.         Плющ М. Я. Чуття єдиної родини : мов.-худож. образність вірша Павла Тичини / М. Я Плющ // Українська мова і література в школі. – 1982. – № 5. – С. 3-7.

22.         Русанівський В. М. [Творчість П. Тичини] / В. М. Русанівський // Історія української літературної мови : підручник / В. М. Русанівський. – К. : Артек, 2001. – С. 294-296.

23.         Ставицька Л. Колірна гама в «Похороні друга» : [поет. словотвір П. Тичини] / Леся Ставицька  // Урок української. – 2000. – № 8. – С. 21.

24.         Ставицька Л. О. «Нічого я так не люблю, як вітра вітровіння…» : [стихія вітру у творчості П. Тичини] / Л. О. Ставицька // Культура слова : республік. міжвід. зб. Вип. 36. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 21-25.

25.         Ставицька Л. О. «Похорон друга» Павла Тичини / Л. О. Ставицька // Культура слова : республік. міжвід. зб. Вип. 41. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 5-10.

26.         Фасоля А. Як доторкнутися до душі. Поліфонія звуків, барв, почуттів у поезії Павла Тичини «Світає» : 8 кл. / Анатолій Фасоля, Оксана Гаврилюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 5. – С. 14-18.

27.         Фока М. «…О, що зі мною фарби ті зробили!». Про живописний компонент художнього мислення Павла Тичини / Марія Фока // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 3. – С. 91-103. – Бібліогр.: с. 102.

28.         Фока М. Функціонування кольору в поетичних творах Павла Тичини / Марія Фока // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 6. – С. 2-7. – Бібліогр.: с. 7.

29.         Шадура В. О. Лексика і фразеологія П. Г. Тичини / В. О. Шадура // Українська мова в школі. – 1957. – №. 4. – С. 22-27.

 

Бібліографічне видання

 

Житомирський державний університет ім. І. Франка

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка

 

Павло Тичина

 

Біобібліографічний

покажчик

 

Укладачі:

 

Мартинюк Аліна Іванівна

Клименко Тетяна Євгеніївна