Структура бібліотеки
Відділ комплектування, обробки літератури та наукової організації каталогів

Завдання

 • Здійснення повного, наукового обґрунтованого комплектування книжкового фонду, електронних видань, регулярного його поповнення з урахуванням інформаційних потреб користувачів.
 • Забезпечення виняткової повноти комплектування фонду бібліотеки згідно службових записок від кафедр університету.
 • Наукова організація довідково-бібліографічного апарату (ГАК, ЧАК, СК, ЕК, топографічний каталог).

Функції

 • Здійснює поточне комплектування та доукомплектування бібліотечного фонду.
 • Вивчає книжковий ринок України, слідкує за цінами з метою орієнтування у механізмі сучасного ціноутворення.
 • Разом з іншими структурними підрозділами університету переглядає видавничу і книготоргову інформацію та відбирає для поповнення фонду необхідні видання, оформляє замовлення.
 • Проводить прийом, облік документів, що надійшли до бібліотеки, здійснює їх розподіл між структурними підрозділами бібліотеки та університету.
 • Відповідає за правильність ведення інвентарного обліку фонду як в друкованому, так і в електронному форматі.
 • Звітує перед бухгалтерією за використані кошти, передає відповідну документацію на нові надходження і вилучені документи.
 • Здійснює пошук нових джерел комплектування, що дає змогу раціонально і економічно витрачати кошти.
 • Здійснює списання документів з фонду бібліотеки на основі діючих законодавчих і нормативних актів, контролює обґрунтованість списання.
 • Організовує перерозподіл документів між структурними підрозділами бібліотеки.
 • Відповідає за організацію проведення переобліків.
 • Вивчає інноваційний досвід інших бібліотек по впровадженню новітніх технологій і оптимізації використання робочого часу з метою удосконалення виробничого процесу.
 • Розробляє інструктивно-методичні, технологічні та нормативні документи, які регламентують виробничі процеси та трудову діяльність співробітників відділу.

ГРИЦЕНКО Олена Іванівна
Завідувач відділу комплектування, обробки літератури та наукової організації каталогів
Телефон: 43-15-21
E-mail: vk@zu.edu.ua
ОСВІТА: Рівненський державний інститут культури, 1996.
ДІЯЛЬНІСТЬ у бібліотеці:
З 1999 року – бібліотекар абонементу філологічного факультету.
З 2009 року – бібліотекар відділу обробки літератури.
З 2010 року – завідувач відділу комплектування, обробки літератури та наукової організації каталогів.
З 2020 року - т. в. о. директора бібліотеки.
З 2022 року – завідувач відділу комплектування, обробки літератури та наукової організації каталогів.

ПОЛІЩУК Світлана Григорівна
Бібліотекар відділу комплектування, обробки літератури та наукової організації каталогів
ОСВІТА: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2003.
ДІЯЛЬНІСТЬ у бібліотеці:
З 2008 року – бібліотекар читального залу № 1.
З 2011 року – бібліотекар відділу комплектування, обробки літератури та наукової організації каталогів.