^Вгору

Житомирський державний університет ім. І. Франка

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка

 

укладачі Т. А. Бондарчук, Л. Е. Ренькас

 

Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка

 

Науково-допоміжний анотований

бібліографічний покажчик 

 

Видання 3-тє, доповнене

 

Житомир

2014

УДК 016:37:101.81:398

ББК 91.9:74:87

Д 48

 

Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол № 2 від 27.09.2013 року)

 

Рецензенти:

Махорін Г. Л., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, політології та психології Житомирського національного агроекологічного університету; 

Смагіна Т. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання навчальних предметів ЖОІППО; 

Башманівський В. І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій ЖДУ ім. І. Франка; 

Слюсар В. М., кандидат філософських наук, заступник директора ННІ філології та журналістики ЖДУ ім. І. Франка з наукової роботи та міжнародних зв’язків. 

 

Д 48  Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка :   наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / уклад.: Л. Е. Ренькас, Т. А. Бондарчук. - Вид. 3-є, доповн. – Житомир, 2014. – 367, [1] с.

 

 

Фонд дисертаційних робіт постійно поповнюється, тому виникає потреба у щорічному перевиданні матеріалу.

Покажчик уміщує бібліографічний опис, зміст та анотації дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора педагогічних та філософських наук з 2004 року, які зберігаються в науковому читальному залі бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів.

 

 

 

УДК 016:37:101.81: 398

ББК 91.9:74:87

 

 

 

© Т. Є. Клименко

© Т. А. Бондарчук

Зміст

Агапов Юрій Юрійович

Агапова Марина Борисівна

Андрійчук Наталя Михайлівна

Антонюк Любов Максимівна

Арешонков Володимир Юрійовичю

Бабенко Тамара Василівна

Багно Юлія Миколаївна

Базуріна Валентина Михайлівна

Байда Марія Василівна

Барановська Людмила Володимирівна

Башманівська Яна Владиславівна

Бирко Надія Михайлівна

Білан Людмила Леонідівна

Білошицька Тетяна Юріївна

Бірюкова Ганна Сергіївна

Благова Тетяна Олександрівна

Бовсунівська Наталія Миколаївна

Бойчук Ірина Дмитрівна

Бондарчук Олена Анатоліївна

Борейко Олександр Михайлович

Бричок Світлана Борисівна

Бугасова Наталя Вікторівна

Бугрій Володимир Станіславович

Будник Олена Богданівна

Булига Ірина Іванівна

Бусько Марія Богданівна

Бутинський Володимир Ярославович

Васильєва Регіна Юхимівна

Ващук Олена Василівна

Вербівський Дмитрій Сергійович

Вергелес Костянтин Миколайович

Вітвицька Світлана Сергіївна

Вознюк Лідія Володимирівна

Вознюк Олександр Васильович

Вознюк Олександр Васильович

Войналович Людмила Петрівна

Волощук Анна Миколаївна

Волченко Ольга Михайлівна

Гагіна Наталія Вікторівна

Галів Микола Дмитрович

Галіченко Максим Володимирович

Гарбуза Тетяна Віталіївна

Герасимчук Олена Леонтіївна

Герасимчук Сніжана Вадимівна

Глазунова Леся Олександрівна

Гончаренко Наталія Валеріївна

Горай Ольга Віцентіївна

Горобець Сергій Миколайович

Горохова Людмила Вікторівна

Грабовський Петро Петрович

Гребінь Світлана Миколаївна

Григор'єва Тетяна Юріївна

Гуманкова Ольга Сергіївна

Гуцал Людмила Антонівна

Гуцан Тетяна Григорівна

Давиденко Олена Василівна

Данилюк Олена Ярославівна

Данильчук Лариса Олексіївна

Даюк Жанна Юріївна

Дем'янчук Олена Олексіївна

Дерев'янко Олена Василівна

Дідківський Анатолій Андрійович

Довгань Лариса Іванівна

Дєнічєва Ольга Ігорівна

Дудчак Галина Іванівна

Дуплійчук Ольга Миколаївна

Єршова Людмила Михайлівна

Жиляєва Юлія_Миколаївна

Жиров Олександр Анатолійович

Жуковський Євгеній Іванович

Залібовська-Ільніцька Зоя Володимирівна

Запорожцева Юлія Сергіївна

Зарва Ольга Миколаївна

Захарчишина Юлія Михайлівна

Зданевич Лариса Володимирівна

Іванчук Галина Петрівна

Іванцова Оксана Петрівна

Ілліна Ольга Володимирівна

Іценко Олександр Григорович

Іць Світлана Вікторівна

Казьмерчук Анастасія Вікторівна

Калінін Вадим Олександрович

Кара Світлана Іванівна

Карлінська Яніна Валеріївна

Карпенко Євгенія Миколаївна

Карплюк Світлана Олександрівна

Кліх Лариса Володимирівна

Клименюк Юлія Михайлівна

Кобельська Ольга Мирославівна

Кобетяк Андрій Романович

Кобилянська Ірина Миколаївна

Коваленко Валентина Олексіївна

Коваленко Світлана Миколаївна

Ковальова Світлана Миколаївна

Ковальчук Олена Антонівна

Ковтун Юрій Васильович

Козак Тетяна Михайлівна

Козловець Микола Адамович

Колесник Наталія Євгенівна

Компанієць Людмила Георгіївна

Коновальчук Іван Іванович

Кондратюк Алла Леонтіївна

Копил Галина Олексіївна

Корнійчук Юрій Григорович

Королюк Олена Миколаївна

Костюк Оксана Юріївна

Костюшко Юрій Олексійович

Котикова Олена Михайлівна

Котова-Олійник Софія Вікторівна

Кравець Наталія Леонідівна

Кравець Олена Євгенівна

Кравченко Інесса Миколаївна

Крамар Тетяна Вікторівна

Кривонос Олександр Миколайович

Кротік Наталія Леонідівна

Круковська Ірина Миколаївна

Кубрак Сніжана Василівна

Кудря Микола Миколайович

Куліченко Віктор Володимирович

Кульчицький Віталій Йосипович

Левдер Андрій Іванович

Левицька Людмила Ярославівна

Левківська Кристина Валеріївна

Лещенко Альона Михайлівна

Лисенко Олександр Віталійович

Литньова Тамара Вікторівна

Лук’янчук Світлана Федорівна

Луценко Віктор Васильович

Мазко Олена Петрівна

Мазурок Володимир Григорович

Маковецька Наталія Валеріївна

Малярчук Олена Валентинівна

Марасюк Сергій Станіславович

Марковський Броніслав Володимирович

Мартич Руслана Василівна

Марцева Людмила Андріївна

Маслак Людмила Петрівна

Матвійчук Людмила Анатоліївна

Махновська Ірина Романівна

Мелещенко Алла Анатоліївна

Мельничук Вікторія Вікторівна

Мельничук Максим Святославович

Мельничук Юлія Іванівна

Мілютіна Ольга Костянтинівна

Мірошниченко Олена Анатоліївна

Міськова Наталія Миколаївна

Мирна Інна Олексіївна

Мишкарьова Світлана Володимирівна

Мишков Віктор Ярославович

Міщенко Ірина Борисівна

Можарівська Інна Миколаївна

Моркотун Сергій Борисович

Мороз Інна Вікторівна

Мороз Олена Василівна

Мосіюк Олександр Олександрович

Москвіна Тетяна Пилипівна

Муллокандова Оксана Мариківна

Муранова Наталія Петрівна

Несвірська Тетяна Вікторівна

Новіцька Інеса Василівна

Ношин Ярослав Іванович

Овчаров Сергій Михайлович

Оксютович Марина Олександрівна

Олексин Ігор Ярославович

Омельяненко Галина Анатоліївна

Орел Лілія Олександрівна

Орлова Ольга Анатоліївна

Осадченко Тетяна Михайлівна

Остапчук Олена Леонідівна

Павленко Анна Юріївна

Павленко Віта Віталіївна

Падалко Ніна Йосипівна

Панасюк Анжела Валентинівна

Папіжук Валентина Олександрівна

Пасічник Олександр Сергійович

Пастовенський Олександр Вікторович

Петренко Анатолій Андрійович

Петришин Неоніла Євгеніївна

Печко Олександр Миколайович

Пєтухова Ірина Олексіївна

Піддубна Лідія Валеріївна

Піддубна Оксана Михайлівна

Плахотнюк Наталя Павлівна

Плотницька Оксана Віталіївна

Погоріла Людмила Михайлівна

Поліщук Людмила Петрівна

Поліщук Наталія Миколаївна

Полубоярина Ірина Іванівна

Поплавська Світлана Дмитрівна

Попович Яна Максимівна

Пузир Таїсія Миколаївна

Пустовіт Наталія Володимирівна

Пушкар Тетяна Миколаївна

Радишевська Марія Миколаївна

Радченко Тетяна Анатоліївна

Рахмайлов Євген Васильович

Репко Інна Петрівна

Розлуцька Галина Миколаївна

Романишин Микола Ярославович

Романова Ганна Миколаївна

Романчук Наталія Олександрівна

Ростами Афшин

Руденко Віталій Васильович

Сабадуха Олексій Володимирович

Савельєва Юлія Михайлівна

Самаріна Світлана Іванівна

Самойленко Олександр Миколайович

Самойленко Оксана Анатоліївна

Самойленко Олексій Олександрович

Семенець Лариса Миколаївна

Семенець Сергій Петрович

Сердюк Наталія Юріївна

Сидорчук Нінель Герандівна

Ситняківська Світлана Михайлівна

Сила Владислав Григорович

Сідун Мар'яна Михайлівна

Сікора Ярослава Богданівна

Скоробагатська Оксана Іванівна

Слінчук Валентина Іванівна

Слоньовська Оксана Богданівна

Смелянська Вікторія Володимирівна

Соколовський Олег Леонідович

Спіріна Тетяна Петрівна

Стасюк Людмила Павлівна

Стахів Лілія Григорівна

Стойко Світлана Валеріївна

Столярчук Тетяна Олександрівна

Танана Світлана Михайлівна

Тандир Лариса Володимирівна

Танська Валентина Володимирівна

Тарасенко Світлана Мефодіївна

Токменко Олена Павлівна

Третяк Оксана Миколаївна

Тюска Валентина Борисівна

Умінський Сергій Антонійович

Усата Олена Юріївна

Федоренко Володимир Валерійович

Федорцова Олена Григорівна

Федорчук Анна Леонідівна

Ферт Ольга Григорівна

Фонарюк Олена Василівна

Форостян Анатолій Федорович

Фурса Оксана Олександрівна

Халимон Ірина Йосипівна

Хмелівська Світлана Іванівна

Ціось Наталія Володимирівна

Чаговець Алла Іванівна

Чемерис Ольга Анатоліївна

Чепурна Наталія Миколаївна

Чернишова Анна Михайлівна

Чернушка Іван Гаврилович

Чихурський Анатолій Сергійович

Чорна Наталія Володимирівна

Чорноус Віра Петрівнаа

Шадюк Тамара Адамівна

Шанскова Тетяна Ігорівна

Шапошнікова Лариса Миколаївна

Шаповалова Лілія Олександрівна

Шарлович Зоя Павлівна

Швидун Віктор Миколайович

Шелест Юлія Миколаївна

Шендерук Олена Борисівна

Шигонська Наталя Вікторівна

Шквир Оксана Леонідівна

Шліхта Ганна Олександрівна

Шмельова Тетяна Всеволодівна

Шумаєва Світлана Петрівна

Шурин Олена Іванівна

Щерба Наталія Сергіївна

Щербань Микола Петрович

Щербацький Дмитро Володимирович

Ярошинська Олена Олександрівна 

Яценко Костянтин Анатолійович 

Яценко Світлана Леонідівна 

 

 

 

 

 

 

37.018:37.058(09У)

А 23

 
Агапов, Юрій Юрійович.

Становлення і розвиток приватної освіти на Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Агапов Юрій Юрійович ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 302 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 183-217. - Дод.: с. 218-308

Зміст:

Вступ. - С.4-11

1. Теоретичні основи дослідження приватної освіти на Волині. - С.12-55

1.1. Наукові принципи та підходи до проблеми дослідження розвитку приватної освіти на Волині. - С.12-23

1.2. Категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.23-36

1.3. Історіографія вивчення проблеми розвитку приватної освіти на Волині. - С.36-55

Висновки до першого розділу. - С.55-56

2. Загальні характеристики становлення і розвитку приватної освіти на Волині у другій половині XIX – на початку XX ст. - С.57-127

2.1. Головні передумови становлення і розвитку приватної освіти на Волині. - С.57-85

2.2. Приватні навчальні заклади в системі освіти Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - С.85-108

2.3. Зміст, форми і методи навчання та виховання в приватних закладах Волині. - С.108-127

Висновки до другого розділу. - С.127-129

3. Організація діяльності приватних навчальних закладів на Волині у період XIX – поч. XX ст. - С.130-177

3.1. Характеристика організації навчання й виховання національних меншин Волині у приватних навчальних закладах. - С.130-141

3.2. Жіноча приватна освіта на Волині у ХІХ – на поч. ХХ ст. - С.141-157

3.3. Індивідуальні форми приватної освіти на Волині. - С.157-177

Висновки до третього розділу. - С.177-178

Висновки. - С.179-182

Анотація:

Метою дослідження є визначення ролі і місця приватної освіти в системі освіти Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Предмет дослідження: зміст, форми та методи навчання і виховання в системі приватної освіти на Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Об’єктом дослідження є приватна освіта на Волині як історико-педагогічне явище.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 17 одноосібних наукових та науково-методичних праць: 1 параграф у колективній монографії; 16 статей, зокрема 6 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 7 – у збірниках матеріалів конференцій; 3 – у збірниках наукових праць аспірантів, дослідників.

377.1:370.1

А 23

 
Агапова, Марина Борисівна.

Формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Агапова Марина Борисівна ; наук. кер. Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 297 с. : табл. - Перелік умов. скор.: с. 3. - Дод.: с. 177-268. - Бібліогр.: с. 269-297

Зміст:

Вступ. - С.4-11

1. Теоретичні основи формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів. - С.12-72

1.1. Історико-педагогічний аспект розвитку професійно-технічної освіти. - С.12-44

1.2. Методологічні основи та категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.44-62

1.3. Структура професійних інтересів учнів ПТНЗ в умовах розвитку сучасної професійно-технічної освіти. - С.62-72

Висновки до першого розділу. - С.73-74

2. Розробка технології формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки. - С.75-104

2.1. Обґрунтування концептуальної основи технології формування професійних інтересів учнів ПТНЗ. - С.75-82

2.2. Технологія формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки. - С.83-104

Висновки до другого розділу. - С.105-107

3. Експериментальна перевірка ефективності технології формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки. - С.108-168

3.1. Визначення рівня сформованості професійних інтересів кваліфікованих робітників. - С.108-138

3.2. Аналіз та узагальнення результатів експерименту. - С.138-170

Висновки до третього розділу. - С.169-170

Висновки. - С.171-176

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки.

Предмет дослідження: зміст, форми та методи формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки.

Об'єкт дослідження: процес фахової підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 23 одноосібні наукові та науково-методичні праці: 1 розділ у колективній монографії; 1 методичні рекомендації; 21 стаття, зокрема 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 11 статей у збірниках матеріалів конференцій та 1 – у зарубіжному виданні.

37(09)(477.4/7)

А 65

 
Андрійчук, Наталя Михайлівна.

Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860-1917рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Андрійчук Наталя Михайлівна ; наук. кер. Сейко Н. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 250 с. : табл. - Дод.: с. 185-208. - Бібліогр.: с. 209-250

Зміст:

Вступ. - С.2-9

1. Підготовка вчителів народних шкіл в Україні як науково-теоретична та історико-педагогічна проблема. - С.10-80

1.1. Науково-методологічні засади та історіографія проблеми підготовки вчителя для народних шкіл України. - С.10-27

1.2. Характеристика початкової народної школи та особливості педагогічної і суспільно-просвітницької діяльності народних учителів. - С.27-53

1.3. Видатні українські вчені – вчителі народних шкіл і організатори педагогічної освіти. - С.54-80

2. Організаційно-змістові характеристики та тенденції підготовки вчителя народної школи в учительській семінарії в другій половині XIX – на початку XX століття. - С.81-178

2.1. Загальна характеристика діяльності учительських семінарій України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. - С.81-103

2.2. Організаційно-методичні засади та кадрове забезпечення діяльності учительських семінарій України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - С.103-178

Загальні висновки. - С.179-184

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати зміст та головні тенденції професійної підготовки вчителів народних шкіл у вчительських семінаріях України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – підготовка вчителів народних шкіл в учительських семінаріях.

Предмет дослідження – організаційно-змістові характеристики та тенденції загальноосвітньої, загальнопедагогічної і практичної підготовки вчителя в учительських семінаріях України другої половини ХІХ – на початку ХХ ст.

Публікації. Основний текст дослідження вміщено в 8 одноосібних публікаціях, 6 з яких опубліковано в фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України.

378.39(477.82:430)"19"/"20

А 72

 
Антонюк Любов Максимівна

Виховання дітей національних меншин на Волині (XIX - початок XX ст.): порівняльний аналіз [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Антонюк Любов Максимівна ; наук. кер. О. Н. Дем'янчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2016. - 215 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 172-209

Зміст:


Вступ. - С .4-10
1. Виховання дітей національних меншин як історико-педагогічна проблема. - С .11-75
1.1. Теоретичні основи процесу виховання дітей національних меншин в історії та теорії педагогіки. - С .11-32
1.2. Історіографія проблеми виховання у школах національних меншин на Волині у XIX - на початку XX століття. - С .32-43
1.3. Провідні передумови та чинники, що визначали виховання дітей національних меншин на Волині у XIX - на початку XX століття. - С .43-75
Висновки до розділу 1. - С .75-78
2. Етноконфесійні засади виховання дітей національних меншин на Волині. - С .79-130
2.1. Релігія як провідний соціально-виховний інститут для дітей національних меншин на Волині (XIX - початок XX століття). - С .79-99
2.2. Зміст, форми та методи сімейного виховання дітей національних меншин на Волині у XIX - на початку XX ст.. - С .99-111
2.3. Школа національних меншин Волині як інститут виховання. - С .111-130
Висновки до розділу 2. - С .131-134
3. Етнопедагогічні основи виховання дітей національних меншин на Волині. - С .135-161
3.1. Народна педагогіка польської, чеської, німецької та єврейської національних меншин на Волині. - С .135-152
3.2. Аксіологічні характеристики виховання дітей національних меншин на Волині (XIX - початок XX ст.). - С .152-161
Висновки до розділу 3. - С .161-164
Загальні висновки. - С .165-171

Анотація:

Мета дослідження полягає в історико-порівняльному аналізі змісту, форм і методів виховання дітей національних меншин на Волині у XIX - на початку XX століття.

Предмет дослідження - зміст, форми та методи виховання дітей національних меншин на Волині в XIX - на початку XX століття.

Об'єкт дослідження - виховання дітей національних меншин в системі освіти Волині.

Основний зміст дисертаційної роботи висвітлено у 7 одноосібних наукових працях, 6 з яких вміщені у провідних наукових фахових виданнях, 1 - в зарубіжному науковому періодичному виданні, 1 - методичні рекомендації до спецкурсу.

378.18

А 80

 
Арешонков, Володимир Юрійович.

Педагогічні засади самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Арешонков Володимир Юрійович ; наук. кер. П. Ю. Саух ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2006. - 207, [5] с. : табл. - Бібліогр.: с. 180-202. - Дод.: с. 203-207, [5]

Зміст:

Вступ. - С.3-10

1. Теоретичні засади дослідження педагогічної самоорганізації слухачів системи закладів післядипломної педагогічної освіти. - С.11-86

1.1. Історико-педагогічний аспект дослідження педагогічної самоорганізації в системі післядипломної освіти. - С.11-23

1.2. Терміносистема педагогічної самоорганізації. - С.24-49

1.3. Синергетична парадигма як теоретична основа дослідження проблем самоорганізації в освіті дорослих. - С.50-62

1.4. Теоретичне обгрунтування моделі удосконалення педагогічної самоорганізації вчителів на курсах підвищення кваліфікації. - С.63-85

Висновки до розділу 1. - С.86-89

2. Експериментальне вивчення педагогічних умов удосконалення педагогічної самоорганізації у закладі післядипломної педагогічної освіти. - С.90-172

2.1. Розробка ідеальної моделі удосконалення педагогічної самоорганізації за результатами діагностичного експерименту. - С.90-109

2.2. Випробувальний експеримент з впровадження моделі удосконалення педагогічної самоорганізації. - С.110-132

2.3. Організація та проведення формувального експерименту. - С.133-145

2.4. Аналіз результатів формувального експерименту. - С.146-172

Висновки до розділу 2. - С.173-174

Висновки. - С.175-179

Анотація:

Мета дослідження полягає у розробці, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі вдосконалення педагогічної самоорганізації вчителів у системі підвищення професійної кваліфікації.

Предмет дослідження – педагогічні засади вдосконалення самоорганізації у процесі післядипломної курсової підготовки.

Об'єктом дослідження є система підвищення кваліфікації вчителя у закладах післядипломної освіти.

Особистий внесок здобувача. У науково-методичному посібнику, написаному у співавторстві з І. І. Смагіним, здобувачу належить узагальнення теоретичних положень педагогічної самоорганізації стосовно післядипломної педагогічної освіти, у статті, написаній спільно з В. М. Трохименком здобувач висвітлив принципи організації дистанційного підвищення кваліфікації педагогів.

Публікації. Основні положення і результати дослідження відображено у 10 публікаціях автора: у навчальному посібнику (у співавторстві), 9 статтях, 5 з яких у провідних фахових виданнях України.

378.147:37.036

Б 12

 
Бабенко, Тамара Василівна.

Формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Бабенко Тамара Василівна ; наук. кер. Плахотнік О. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Житомир, 2006. - 249 с. : табл. - Бібліогр.: с. 186-208. - Дод.: с. 209-249

Зміст:

Вступ. - С.3-13

1. Формування естетичного смаку у студентів вищих навчальних закладів як педагогічна проблема. - С.14-73

1.1. Теоретико-методологічні засади проблеми формування естетичного смаку особистості. - С.14-33

1.2. Сучасний стан розробки проблеми формування естетичного смаку студентської молоді. - С.33-73

2. Організація і зміст процесу щодо формування естетичного смаку у студентів вищих навчальних закладів на заняттях з іноземних мов. - С.74-130

2.1. Виховні можливості навчальних курсів з іноземних мов у формуванні естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - С.74-95

2.2. Педагогічні умови формування естетичного смаку на заняттях з іноземних мов засобами допоміжних навчальних матеріалів. - С.95-130

3. Хід і результати дослідно-експериментальної роботи з формування естетичного смаку. - С.131-180

3.1. Методика виявлення рівня сформованості естетичного смаку особистості студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - С.131-158

3.2. Аналіз результатів експериментальної роботи з формування естетичного смаку у студентів засобами допоміжних навчальних матеріалів з іноземних мов. - С.158-180

Загальні висновки. - С.181-185

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови і методику формування естетичного смаку в особистості студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі вивчення іноземних мов.

Предмет дослідження – педагогічні умови і методика формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов.

Об'єкт дослідження – процес формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві, полягає у розробці методики введення та закріплення лексико-граматичного матеріалу, проведення уроків з читання, аудіювання та письма, використання засобів наочності, використання віршів і пісень на уроках англійської мови у середній школі. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертації не використовуються.

373.31(477)"1920/1930"

Б 14

 
Багно, Юлія Миколаївна.

Соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу сільської початкової школи в Україні (20 - початок 30-х рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Багно Юлія Миколаївна ; наук. кер. Пустовіт Григорій Петрович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц., 2009. - 219 с. : табл. - Бібліогр.: с. 177-205. - Дод.: с. 206-219

Зміст:

Вступ. - С.4-16

1. Теоретичні та історико-педагогічні засади дослідження. - С.17-72

1.1. Соціокультурні передумови становлення сільської початкової школи. - С.17-39

1.2. Соціально-педагогічні засади навчально-виховного процесу сільської початкової школи. - С.39-53

1.3. Теоретичні основи та соціально-культурні аспекти розвитку сільської початкової школи в 20 – на початку 30-х років ХХ століття. - С.54-74

Висновки до першого розділу. - С.72-74

2. Соціально-культурні компоненти в структурі навчально-виховної діяльності сільської початкової школи в Україні. - С.75-164

2.1. Аналіз програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу сільської початкової школи. - С.75-108

2.2. Навчально-виховний процес сільської початкової школи в соціально-культурному вимірі. - С.108-130

2.3. Трудова спрямованість змісту навчання учнів у сільській початковій школі. - С.130-148

2.4. Специфіка підготовки вчителів для сільської початкової школи. - С.148-164

Висновки до другого розділу. - С.164-169

Загальні висновки. - С.170-176

Анотація:

Мета дослідження – здійснити історико-педагогічний аналіз джерельної бази, основних соціально-культурних компонентів навчально-виховного процесу сільської школи з урахуванням специфіки її діяльності.

Предмет дослідження – соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу в сільських початкових школах України в окреслений період.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес сільської початкової школи в Україні в 20 – на початку 30-х років ХХ століття.

Публікації. Основні положення дослідження відображені у 10 одноосібних публікаціях, з них 7 у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.134:80

Б 18

 
Байда Марія Василівна.

Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання у професійній діяльності [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Байда Марія Василівна ; наук. кер. Місечко Ольга Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2016. - 278, [5] с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 190-224

Зміст:


Вступ. - С .4-11
1. Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до діяльності в умовах кооперативного навчання. - С .12-64
1.1. Аналіз понятійно-категорійного апарату дослідження. - С .12-33
1.2. Теоретичні засади професійної підготовки вчителя-філолога в контексті гуманістичної парадигми освіти. - С .33-52
1.3. Передумови виникнення кооперативного навчання як освітньої технології. - С .52-64
Висновки до розділу 1. - С .65-66
2. Модель підготовки вчителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання в професійній діяльності. - С .67-142
2.1. Сутність кооперативного навчання як групової форми організації навчального процесу. - С .67-108
2.2.1. Психолого-педагогічні особливості кооперативних груп. - С .67-80
2.2.2. Зміст кооперативного навчання майбутніх учителів-філологів. - С. 80-108
2.2. Структурні компоненти моделі підготовки вчителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання в професійній діяльності. - С .109-132
2.3. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх учителів-філологів до використання технологій кооперативного навчання. - С .132-142
Висновки до розділу 2. - С .142-143
3. Упровадження моделі підготовки майбутніх учителів-філологів до реалізації технологій кооперативного навчання та її експериментальна перевірка. - С .144-185
3.1. Програма організації педагогічного експерименту. - С .144-158
3.2. Експериментальне упровадження моделі підготовки вчителів-філологів до реалізації технологій кооперативного навчання в освітній процес. - С .158-173
3.3. Аналіз результатів педагогічного експерименту. - С .173-185
Висновки до розділу 3. - С .185-186
Загальні висновки. - С .187-189

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити модель підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання в подальшій професійній діяльності.

Предмет дослідження - зміст та модель підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання в прцесі вивчення фахових дисциплін.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей у вищому педагогічному навчальному закладі.

Особистий внесок здобувача у підготовленій в співавторстві з О. Місечко статті "Модель підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання" (Житомир, 2015) полягає в розробленні зазначеної моделі та описі її структури.

Основні положення й результати дисертації висвітлено в 22 публікаціях (з них 1 у співавторстві), серед яких: 8 - в провідних фахових наукових виданнях України, 1 стаття в закордонному періодичному фаховому науковому виданні, 2 статті в закордонних збірках міжнародних науково-практичних конференцій, 11 - в збірниках матеріалів конференцій.

371.13:811.111(410)(048)

Б 17

 
Базуріна, Валентина Михайлівна.

Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Базуріна Валентина Михайлівна ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2006. - 234 с. : табл. - Бібліогр.: с. 191-216. - Дод.: с. 217-234

Зміст:

Вступ. - С.3-13

1. Основні пріоритети реформування вищої педагогічної освіти у сучасній Великій Британії. - С.14-65

1.1. Особливості підготовки учителів іноземних мов у країнах Західної Європи в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору. - С.14-40

1.2. Основні напрями підготовки учительських кадрів для середніх навчальних закладів у Великій Британії. - С.41-52

1.3. Реформування викладання сучасних іноземних мов у середніх закладах освіти Великої Британії. - С.53-65

Висновки до розділу 1. - С.66-68

2. Досвід професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії. - С.69-124

2.1. Дидактико-методичні принципи побудови змісту навчальних планів і програм у системі підготовки учителів іноземних мов у Великій Британії. - С.69-90

2.2. Форми і методи підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих закладах освіти. - С.91-101

2.3. Шкільна практика як складова частина професійної освіти у підготовці учителів іноземних мов. - С.102-124

Висновки до розділу 2. - С.125-126

3. Підвищення кваліфікації учителів іноземних мов як засіб їхнього професійного удосконалення. - С.127-183

3.1. Моделі підвищення кваліфікації учителів іноземних мов. - С.128-146

3.2. Форми і методи підвищення кваліфікації учителів іноземних мов. - С.147-160

3.3. Використання позитивного досвіду Великої Британії у підготовці учителів іноземних мов в Україні. - С.161-183

Висновки до розділу 3. - С.184-185

Загальні висновки. - С.186-191

Анотація:

Мета дослідження – вивчити та узагальнити досвід Великої Британії у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов для середніх шкіл з метою його використання в Україні.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки вчителів сучасних іноземних мов для середніх шкіл Великої Британії.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка вчителів іноземних мов для середніх шкіл Великої Британії.

Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні досвіду Великої Британії з проблеми підготовки майбутніх учителів іноземних мов.

378.1:35.5

Б 24

 
Барановська, Людмила Володимирівна.

Особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх офіцерів військового управління тактичного рівня [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Барановська Людмила Володимирівна ; наук. кер. Н. В. Якса ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 320, [6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 187-211

Зміст:

Вступ. - С.3-10

1. Теоретичні засади особистісно орієнтованого підходу до підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня. - С.11-58

1.1. Особистісно орієнтоване навчання майбутніх військових фахівців як наукова проблема. - С.11-25

1.2. Наукові підходи до професійної підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня. - С.26-32

1.3. Аналіз термінологічного апарату дослідження. - С.32-58

Висновки до першого розділу. - С.58-62

2. Модель професійної підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня у контексті особистісно орієнтованого підходу. - С.63-114

2.1. Моделювання підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня у контексті особистісно орієнтованого підходу. - С.63-79

2.2. Проектування професійно-педагогічних умов впровадження особистості орієнтованого підходу у професійній підготовці майбутніх офіцерів управління тактичного рівня. - С.80-101

2.3. Сутність критеріїв та показників готовності майбутніх офіцерів військового управління тактичного рівня до професійної діяльності на засадах особистісної орієнтації. - С.101-114

Висновки до другого розділу. - С.114-119

3. Реалізація моделі підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня на засадах особистісної орієнтації. - С.120-177

3.1. Організація експериментально-дослідницької роботи та стан досліджуваної проблеми. - С.120-129

3.2. Реалізація моделі особистісно орієнтованого підходу до професійної підготовки майбутніх офіцерів тактичної ланки управління. - С.129-155

3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.155-177

Висновки до третього розділу. - С.177-183

Загальні висновки. - С.184-186

Анотація:

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка ефективності моделі впровадження особистісно орієнтованого підходу в професійній підготовці майбутніх офіцерів військового управління тактичного рівня.

Предмет дослідження - модель та професійно-педагогічні умови впровадження особистісно орієнтованого підходу до професійної підготовки майбутніх офіцерів управління у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх офіцерів військового управління.

Публікації. З проблеми дослідження опубліковано 21 наукова праця, з яких 5 у провідних фахових виданнях України, 1 іноземна публікація, методичні рекомендації "Особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх офіцерів військового управління тактичного рівня".

316.62:364.624.4

Б 33

 
Башманівська, Яна Владиславівна.

Самотність людини в умовах глобалізації [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Башманівська Яна Владиславівна ; наук. кер. Козловець Микола Адамович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 195 с. - Бібліогр.: с. 174-195

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Теоретико-методологічні основи дослідження самотності людини як соціальної проблеми. - С.10-66
1.1. Ґенеза розуміння самотності в історико-філософській думці. - С.10-52
1.2. Самотність як об'єкт соціально-філософського аналізу. - С.52-66
Висновки до розділу 1. - С.66-69
2. Самотність людини в сучасному глобалізованому світі. - С.70-114
2.1. Діалектика самотності та усамітнення у соціокультурному просторі глобалізованого світу. - С.70-84
2.2. Актуалізація проблеми самотності людини у контексті віртуальної реальності. - С.84-98
2.3. Самогубство як наслідок самотності людини в реаліях сучасного глобалізованого світу. - С.99-114
Висновки до розділу 2. - С.114-116
3. Проблема самотності в контексті соціокультурного простору сучасного українського суспільства. - С.117-164
3.1. Криза ідентичності та її вплив на самотність людини. - С.117-146
3.2. Самотність людини та соціальне відчуження в сучасному українському суспільстві. - С.146-164
Висновки до розділу 3. - С.164-166
Висновки. - С.167-173

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є соціально-філософський аналіз сутності та детермінант самотності в сучасному глобалізованому світі.

Предмет дослідження - особливості прояву і подолання самотності в умовах глобалізації.

Об'єктом дослідження є самотність як соціокультурний феномен.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною авторською науковою працею. Висновки, узагальнення й положення новизни одержані дисертантом самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено в 11 публікаціях: 5 статтях, з яких 4 надруковано у фахових виданнях України, 1 - у закордонному науковому періодичному виданні та 6 тезах доповідей, опублікованих у матералах наукових конференцій. Усі роботи написані без співавтора.

378.032-021.483(143.3)

Б 64

 
Бирко, Надія Михайлівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Бирко Надія Михайлівна ; наук. кер. Ящук Інна Петрівна ; Житомирський державний університет ім. Івана Франка. - Хмельницький, 2014. - 261 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 182-215

Зміст:


Вступ . - С .4-11
1. Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи . - С .12-78
1.1. Історико-педагогічний аналіз проблеми формування толерантності в професійній діяльності вчителя . - С .12-34
1.2. Наукові підходи до проблеми дослідження . - С .34-40
1.3. Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження . - С .40-58
1.4. Формування толерантності учнів початкової школи в теорії та практиці педагогічної науки . - С .59-76
Висновки до першого розділу . - С .76-78
2. Обґрунтування та впровадження моделі професійної підготовки майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи . - С .79-113
2.1. Структура, критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи . - С .79-97
2.2. Моделювання процесу професійної підготовки майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи . - С .97-111
Висновки до другого розділу . - С .111-113
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі професійної підготовки майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи . - С .114-177
3.1. Стан сформованості готовності майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи . - С .114-132
3.2. Упровадження моделі професійної підготовки майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи . - С .132-154
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту . - С .155-174
Висновки до третього розділу . - С .175-177
Загальні висновки . - С .178-181

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці моделі професійної підготовки майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи.

Предмет дослідження - модель професійної підготовки майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів.

За темою дисетації опубліковано 17 одноосібних наукових праць, зокрема 7 - у провідних фахових наукових виданнях України, 1 - у міжнародному науковому періодичному виданні, 1 - у зарубіжному науковому періодичному виданні, 1 методичний посібник, 1 - публікація в електронному збірнику наукових праць.

378(9):63

Б 61

 
Білан, Людмила Леонідівна.

Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Білан Людмила Леонідівна ; наук. кер. Стахневич Валентина Іванівна ; Нац. аграр. ун-т. - Житомир, 2007. - 226 с. : табл. - Бібліогр.: с. 186-214. - Дод.: с. 215-226

Зміст:

Вступ. - С.3-11

1. Передумови та становлення вищої аграрної освіти в Україні у XIX ст. - С.12-51

1.1. Стан наукової розробки проблеми. - С.12-21

1.2. Вища аграрна освіта як предмет системного аналізу. - С.21-32

1.3. Політичні та соціально-економічні передумови розвитку аграрної освіти України в ХІХ ст. - С.32-51

Висновки до першого розділу. - С.51-52

2. Стан розвитку вищої аграрної освіти України в XIX ст. - С.53-141

2.1. Початок формування системи аграрної освіти на українських землях. - С.53-81

2.2. Виникнення перших аграрних вищих навчальних закладів України. - С.81-112

2.3. Організаційні засади діяльності аграрних вищих навчальних закладів. - С.112-141

Висновки до другого розділу. - С.141-144

3. Організація навчального процесу в аграрних вищих навчальних закладах в Україні. - С.145-176

3.1. Завдання та зміст аграрної освіти у вищих навчальних закладах в ХІХ – на початку ХХ ст. - С.145-161

3.2. Форми та методи організації навчального процесу у аграрних вищих навчальних закладах. - С.162-177

Висновки до третього розділу. - С.177-178

Висновки. - С.179-185

Анотація:

Мета дослідження – здійснити цілісний історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку вищої аграрної освіти України, виявити та простежити основні тенденції її розвитку, розкрити історично зумовлені зміни в змісті, формах та методах навчально-виховного процесу в аграрних вищих навчальних закладах в ХІХ - на початку ХХ ст.

Предмет дослідження – організаційні засади діяльності та зміст, форми і методи навчально-виховного процесу в аграрних вищих навчальних закладах України в ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – розвиток аграрної освіти України у ХІХ – на початку ХХ ст.

Особистий внесок здобувача у працях, виконаних в співавторстві полягає в підготовці та розробці тем: «Розвиток освіти та педагогічної думки в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.» у програмі навчальної дисципліни «Історія педагогіки та освіти в Україні», а також «Історія становлення та розвитку професії педагога вищої школи» у програмі навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності».

Публікації. Основні теоретичні положення, результати та висновки дисертаційного дослідження відображено у 11 публікаціях, з них 9 – одноосібних, у тому числі 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

37.018.26

Б 67

 
Білошицька, Тетяна Юріївна.

Підготовка майбутніх учителів до педагогічного консультування суб'єктів навчально-виховної діяльності [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Білошицька Тетяна Юріївна ; наук. кер. Костюшко Ю. О. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 294, [5] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 262-294

Зміст:

Вступ. - С.3-10

1. Теоретичні засади проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування. - С.11-67

1.1. Педагогічне консультування як наукова проблема. - С.11-36

1.2. Аналіз наукових підходів до підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування суб'єктів навчально-виховної діяльності. - С.36-52

1.3. Організація бесіди на засадах діалогічної взаємодії як базовий метод педагогічного консультування. - С.52-67

Висновки до розділу I. - С.68-70

2. Моделювання процесу професійної підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування суб'єктів навчально-виховної діяльності. - С.71-117

2.1. Аналіз особистісних характеристик педагога як консультанта. - С.71-88

2.2. Компоненти, критерії та рівні готовності майбутніх учителів до педагогічного консультування. - С.88-101

2.3. Модель підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування. - С.101-117

Висновки до розділу II. - С.117-119

3. Результати впровадження моделі професійної підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування суб'єктів навчально-виховної діяльності. - С.120-174

3.1. Організація та проведення експериментально-дослідної роботи. - С.120-132

3.2. Технологія підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування. - С.132-155

3.3. Аналіз результатів експериментально-дослідної роботи. - С.155-174

Висновки до розділу III. - С.175-176

Висновки. - С.177-180

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити та перевірити ефективність реалізації моделі підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування суб'єктів навчально-виховної діяльності.

Предмет дослідження - технологія підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування суб'єктів навчально-виховної діяльності.

Об'єкт дослідження - процес підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування суб'єктів навчально-виховної діяльності.

Основні положення і результати дисертаційної роботи відображено в 10 одноосібних публікаціях, серед яких 5 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 1 стаття у зарубіжному науковому періодичному виданні та 4 публікації у збірниках матеріалів конференцій.

316.6:331.101

Б 64

 
Бірюкова, Ганна Сергіївна.

Стратегія розвитку творчого потенціалу особистості в умовах глобальної трансформації людства [Рукопись] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. филос. наук : 09.00.03 / Бірюкова Ганна Сергіївна ; наук. кер. Базалук Олег Олександрович ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. - К., 2013. - 204 с. - Бібліогр.: с. 173-204

Зміст:

Вступ. - С.3-8

1. Творчий потенціал особистості як об'єкт соціально-філософського дослідження. - С.9-68

1.1. Дослідження творчого потенціалу особистості в історії філософської думки. - С.9-31

1.2. Творчий потенціал особистості в сучасному соціально-філософському дискурсі. - С.31-68

Висновки до розділу 1. - С.68-71

2. Трансформації творчого потенціалу особистості в умовах індустріального, постіндустріального та глобалізованого суспільства. - С.72-128

2.1. Творчий потенціал особистості в епоху індустріального і постіндустріального суспільства. - С.72-105

2.2. Глобалізаційні процеси та їх вплив на розвиток творчого потенціалу особистості. - С.105-128

Висновки до розділу 2. - С.128-130

3. Оптимізація стратегії розвитку творчого потенціалу особистості в умовах глобалізації. - С.131-166

3.1. Детермінанти оптимізації стратегії розвитку творчого потенціалу особистості в інформаційному суспільстві. - С.131-147

3.2. Безперервна освіта як стратегічний ресурс творчого самовдосконалення особистості в умовах глобального соціуму. - С.147-158

3.3. Основні напрями розвитку творчого потенціалу та умови ефективної самореалізації особистості. - С.158-166

Висновки до розділу 3. - С.167-168

Висновки. - С.169-172

Анотація:

Метою дисертаційного дослідження є з'ясування впливу глобальних соціальних трансформацій кінця XX - початку XXI ст. на розвиток змістовних складових творчого потенціалу особистості.

Предмет дослідження - вплив сучасних глобальних трансформацій на стратегію розвитку творчого потенціалу особистості.

Об'єкт дослідження - творчий потенціал особистості.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею. Усі результати, які представлені у дисертації і виносяться на захист, отримані автором особисто.

Публікації. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження висвітлено у 7 наукових працях, з них 5 статей опубліковано у фахових наукових журналах та збірниках наукових праць, 1 тези доповідей - у матеріалах аспірантських читань та 1 стаття - в іншому науковому виданні.

371.2(477.53):74/75"18/19"

Б 68

 
Благова, Тетяна Олександрівна.

Розвиток мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Благова Тетяна Олександрівна ; наук. кер. Хомич Лідія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2006. - 235, [5] с. - Перелік умов. скор.: с. 4. - Бібліогр.: с. 183-222. - Дод.: с. 223-235

Зміст:

Вступ. - С.5-12

1. Теоретико-методологічні основи розвитку мистецьких дисциплін у системі освіти другої половини XIX на початку XX століть. - С.13-81

1.1. Організаційно-правові основи розвитку предметів мистецтва в освітньому процесі другої половини ХІХ – на початку ХХ століть. - С.13-29

1.2. Теоретичні аспекти становлення і розвитку шкільної мистецької освіти. - С.29-45

1.3. Історико-педагогічні передумови розвитку мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини. - С.45

1.3.1. Організаційні засади розвитку системи шкільництва у губернії. - С.45-60

1.3.2. Розвиток культурно-мистецьких процесів Полтавського регіону. - С.60-81

Висновки до розділу 1. - С.81-82

2. Зміст, структура і організація викладання мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини другої половини XIX – на початку XX століть. - С.83-135

2.1. Організація викладання предметів естетичної галузі у початковій школі. - С.83-103

2.2. Місце і роль мистецьких дисциплін у системі середньої освіти. - С.104

2.2.1. Особливості і організація викладання предметів мистецтва у дворянських навчальних закладах губернії. - С.104-118

2.2.2. Художньо-естетичні дисципліни у змісті гімназійної освіти. - С.119-134

Висновки до розділу 2. - С.135-136

3. Розвиток мистецьких дисциплін у професійних навчальних закладах Полтавської губернії. - С.137-177

3.1. Розвиток професійної освіти мистецького спрямування. - С.137-156

3.2. Художньо-естетичний напрям у системі професійної підготовки вчителя. - С.157-176

Висновки до розділу 3. - С.177-178

Загальні висновки. - С.179-182

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати основні тенденції розвитку змісту мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., узагальнити позитивний досвід організації викладання предметів мистецтва і визначити перспективи його використання у сучасних умовах.

Предмет дослідження – основні тенденції розвитку і зміст мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Об’єкт дослідження – процес історичного розвитку мистецьких дисциплін в Україні.

Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 18 одноосібних наукових і науково-методичних статтях, з яких 10 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України; 6 – у збірниках матеріалів конференцій; 2 – у науково-методичних збірниках.

378(374.1)

Б 72

 
Бовсунівська, Наталія Миколаївна.

Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Бовсунівська Наталія Миколаївна ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 231 с. : табл., портр. - Термінол. слов.: с. 4-6. - Бібліогр.: с. 189-216. - Дод.: с. 217-231

Зміст:


Вступ. - С.7-18
1. Витоки та передумови розвитку музичної освіти на Волині. - С.19-85
1.1. Музична освіта України ІХ – ХVІІІ сторіч. - С.19-44
1.2. Музична освіта волинських етнічних меншин. - С.44
1.2.1. Музична освіта польської національної меншини. - С.44-59
1.2.2. Музична освіта єврейського населення. - С.59-71
1.2.3. Музична освіта чеської національної меншини. - С.71-76
1.2.4. Музична освіта в німецьких колоніях. - С.76-80
1.2.5. Русифікаційна політика у сфері культури та освіти у ХІХ ст. - С.80-84
Висновки до розділу 1. - С.85-87
2. Аматорська освіта на теренах Волинської губернії. - С.88-138
2.1. Приватна і позашкільна форма аматорської музичної освіти. - С.88
2.1.1. Музична освіта в маєтках і народних аматорських колективах. - С.88-93
2.1.2. Домашнє та пансіонне навчання музиці. - С.93-98
2.1.3. Курси вчителів музики і вчительські з'їзди. - С.98-101
2.2. Музична освіта в навчальних закладах різних типів. - С.102
2.2.1. Проблеми музичної освіти в духовних навчальних закладах. - С.102-117
2.2.2. Музична освіта в світських навчальних закладах. - С.117-138
Висновки до розділу 2. - С.138-139
3. Професійна музична освіта Волинської губернії кінця XIX – початку XX століття. - С.140-183
3.1. Видатні постаті волинської музичної педагогіки. - С.140
3.2. Спеціальні музичні навчальні заклади. - С.154
3.2.1. Музичні школи та класи. - С.154-157
3.2.2. Житомирське музичне училище в середній музичній освіті. - С.157-166
3.3. Правове та методичне забезпечення роботи мистецьких закладів. - С.166-183
Висновки до розділу 3. - С.183-185
Загальні висновки. - С.186-188

Анотація:

Мета дослідження: цілісно проаналізувати розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) та можливості використання позитивного педагогічного досвіду в умовах реформування сучасної музичної освіти.

Предмет дослідження: зміст, сутність та головні тенденції розвитку музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

Об’єкт дослідження: історичний розвиток музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

Особистий внесок здобувача полягає в одержанні результатів дослідження і здійснення історико-педагогічного аналізу використаних джерел; у виявленні позитивних ідей, досвіду роботи педагогів та навчальних закладів у галузі шкільної музичної освіти; в історичній розвідці недосліджених та малодосліджених імен видатних співаків, композиторів, педагогів-музикантів Волині, які сприяли розвитку шкільної музичної освіти в регіоні у досліджуваний період.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 8 одноосібних наукових статтях, з них 5 у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 3 статті у збірниках матеріалів конференцій.

377.1:369

Б 77

 
Бойчук, Ірина Дмитрівна.

Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Бойчук Ірина Дмитрівна ; наук. кер. С. С. Вітвицька ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 280, [5] с. : табл. - Дод.: с. 180-250. - Бібліогр.: с. 251-280

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.13-56
1.1. Аналіз категоріально-поняттєвого апарату дослідження. - С.13-34
1.2. Становлення та розвиток системи фармацевтичної освіти в Україні. - С.34-57
Висновки до розділу 1. - С.57-59
2. Модель професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі. - С.60-109
2.1. Структурні та функціональні компоненти моделі підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності. - С.60-79
2.2. Наукове обґрунтування та змістова характеристика педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.79-90
2.3. Критерії, показники та рівні професійної компетентності майбутніх фармацевтів. - С.91-110
Висновки до розділу 2. - С.110-113
3. Експериментальна перевірка педагогічних умов та технології професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.114-172
3.1. Програма та етапи експерименту професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.114-132
3.2. Технологія підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності. - С.132-165
3.3. Аналіз результатів дослідження. - С.165-173
Висновки до розділу 3. - С.173-176
Висновки. - С.177-179

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі й педагогічних умов здійснення якісної професійної підготовки фармацевтів.

Предмет дослідження: педагогічні умови та технологія професійної підготовки фармацевтів у коледжі.

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх фармацевтів у коледжі.

Особистий внесок здобувача в праці, виконаній у співавторстві з Н. Андрощук, Є. Хоміком «Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін», полягає в розробці тестів з фармацевтичної хімії, які використовуються для контролю якості знань з професійних дисциплін; у статті, виконаній у співпраці з Є. Хоміком «Адаптація коледжу до Болонської системи освіти» узагальнено теоретичні положення, що характеризують стратегію розвитку фармацевтичної освіти, зокрема у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; у статті, виконаній у співавторстві з Л. Зубрицькою «Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи навчання» теоретично обґрунтовано особливості навчально-методичного забезпечення впровадження нової технології організації навчального процесу при вивченні хімічних дисциплін; у працях, виконаних спільно з Н. Гириною – навчальна програма «Техніка лабораторних робіт» та з Г. Ніжник – навчальна програма «Фармацевтична хімія» визначено зміст зазначених навчальних дисциплін.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено в 18 публікаціях, з яких 13 – одноосібні, в тому числі: 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 2 – у навчально-методичних журналах; 5 – у збірниках матеріалів конференцій; 1 типова навчальна програма.

371.214.(94)

Б 81

 
Бондарчук Олена Анатоліївна.

Реформуваня змісту загальної середньої освіти в Австралії [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Бондарчук Олена Анатоліївна ; наук. кер. Лавриченко Наталія Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 249 с. : табл. - Бібліогр.: с. 192-226

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні та методологічні засади реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії. - С.13-92
1.1. Становлення і розвиток шкільної освіти в Австралії (кінець XVIII ст. - початок XXI ст.). - С.13-42
1.2. Соціально-політичні передумови і головні напрями реформування змісту шкільної освіти в Австралії (початок XXI ст.). - С.42-69
1.3. Методологічні проблеми реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії на сучасному етапі. - С.69-92
Висновки до першого розділу. - С.93-95
2. Практика реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії. - С.96-145
2.1. Особливості реформування Національного курикулуму в Австралії. - С.96-115
2.2. Організаційно-педагогічні засади реформування змісту навчальних програм у середніх загальноосвітніх школах Австралії. - С.115-145
Висновки до другого розділу. - С.145-147
3. Порівняльний аналіз реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії та Україні на початку XXI століття. - С.148-183
3.1. Порівняльний аналіз теоретичних підходів до реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії та Україні. - С.148-165
3.2. Зіставлення досвіду реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії та Україні. - С.166-183
Висновки до третього розділу. - С.183-185
Висновки. - С.186-191

Анотація:

Мета дослідження - проаналізувати характер реформ у змісті загальної середньої освіти в Австралії, визначити наукову і практичну цінність австралійського досвіду для розв'язання проблем модернізації змісту шкільної освіти в Україні.

Предмет дослідження - теоретичні і практичні засади реформування змісту освіти в сучасній середній загальноосвітній школі Австралії.

Об'єкт дослідження - процес реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії на початку XXІ століття.

Публікації: Основний зміст дослідження висвітлено у 18 одноосібних публікаціях, серед яких 6 - у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 - у зарубіжних наукових періодичних виданнях, 10 - у збірниках наково-практичних конференцій.

371.2(09)

Б 82

 
Борейко, Олександр Михайлович.

Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Борейко Олександр Михайлович ; наук. кер. Левківський М. В. ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 239 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 179-206. - Дод.: с. 207-239

Зміст:


Вступ. - С.3-13
1. Соціокультурні й організаційні умови становлення громадських товариств. - С.14-74
1.1. Джерела та історіографія дослідження. - С.14-23
1.2. Соціально-політичні та культурно-освітні передумови становлення громадських товариств Волині. - С.23-50
1.3. Типи громадських товариств та еволюція їх становлення і діяльності. - С.51-74
Висновки до першого розділу. - С.74-76
2. Організація освітньо-виховних закладів та просвітницька діяльність громадських товариств. - С.77-141
2.1. Діяльність товариств у створенні навчально-виховних установ для дітей. - С.77-100
2.2. Організація навчання грамоти серед дорослих. - С.100-120
2.3. Роль церковних братств у розвитку елементарної освіти і культури дітей та дорослих. - С.120-141
Висновки до другого розділу. - С.141-142
3. Навчально-методична та культурницька діяльність громадських товариств Волині. - С.143-172
3.1. Педагогічна та науково-методична діяльність представників громадських товариств. - С.143-156
3.2. Культурницька діяльність активістів громадських товариств. - С.156-172
Висновки до третього розділу. - С.172-173
Загальні висновки. - С.174-178

Анотація:

Метою дослідження є всебічне цілісне висвітлення основних напрямів, змісту, форм і методів просвітницької, організаційної, педагогічної й соціокультурної діяльності громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.), а також виявлення суперечностей, провідних тенденцій та етапів їх розвитку.

Предмет дослідження – організаційні та теоретичні засади просвітницько-педагогічної діяльності громадських товариств на терені Волинсько-Поліського краю зазначеного історичного періоду.

Об’єктом дослідження є просвітницький рух на Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ століть.

Публікації: результати дисертаційного дослідження висвітлено в 9 наукових статтях, з яких – 4 у наукових педагогічних виданнях, а також у методичних рекомендаціях «Громадські товариства Волині: просвітницька діяльність (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)»

373.3(477.82)"1861/1920"

Б 87

 
Бричок, Світлана Борисівна.

Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Бричок Світлана Борисівна ; наук. кер. Колупаєва Тетяна Євстафівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2005. - 237 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 166-183. - Дод.: с. 184-237

Зміст:


Вступ. - С.3-12
1. Церковнопарафіяльні школи в контексті розвитку освіти на Волині другої половини ХІХ – початку ХХ століття. - С.13-69
1.1. Соціальні та історичні умови розвитку народної освіти на Волині. - С.13-31
1.2. Система початкової освіти у Волинській губернії досліджуваного періоду. - С.31-49
1.3. Ґенеза становлення та розвитку церковнопарафіяльних шкіл. - С.50-68
Висновки до першого розділу. - С.69-71
2. Організація педагогічного процесу в церковнопарафіяльних школах Волинської губернії у досліджуваний період. - С.72-121
2.1. Навчально-матеріальна база церковнопарафіяльних шкіл. - С.72-87
2.2. Організація навчального процесу в церковнопарафіяльних школах Волині. - С.88-107
2.3. Специфіка виховного процесу в церковнопарафіяльних школах. - С.107-120
Висновки до другого розділу. - С.121-123
3. Кадрово-методичне забезпечення навчально-виховного процесу церковнопарафіяльних шкіл Волині. - С.124-156
3.1. Підготовка учительських кадрів церковнопарафіяльних шкіл. - С.124-138
3.2. Методичне керівництво педагогічним процесом у церковнопарафіяльних школах. - С.138-155
Висновки до третього розділу. - С.156-158
Загальні висновки. - С.159-165

Анотація:

Мета дослідження: здійснити цілісний історико-педагогічний аналіз джерельної бази з проблем діяльності церковнопарафіяльних шкіл у системі народної освіти Волинської губернії, виявити їх навчально-виховні засади й особливості.

Предмет дослідження: організація та зміст освітньо-виховної діяльності церковнопарафіяльних шкіл на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об’єкт дослідження: комплекс джерел про діяльність народних шкіл на Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Публікації: основні положення і висновки дисертації знайшли відображення в 11 одноосібних наукових працях у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

376.684

Б 90

 
Бугасова, Наталя Вікторівна.

Система неперервної освіти іммігрантів у Швеції [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Бугасова Наталя Вікторівна ; наук. кер. Лещенко Марія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН УКраїни. - К., 2013. - 269, [7] с. - Бібліогр.: с. 189-225. - Дод.: с. 226-269

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Історико-правовий дискурс освіти іммігрантів у Швеції. - С.12-60
1.1. Ретроспективний аналіз освіти іммігрантів у Швеції. - С.12-42
1.2. Законодавчі засади освітньої інтеграційної політики Швеції. - С.42-60
Висновки до розділу 1. - С.60-63
2. Неперервна освіта іммігрантів - підсистема загальної освітньої системи Швеції. - С.64-118
2.1. Допрофесійна та професійно-орієнтована підготовка іммігрантів. - С.64-91
2.2. Професійна освіта і освіта дорослих іммігрантів. - С.91-118
Висновки до розділу 2. - С.119-122
3. Інноваційні процеси в розвитку освіти іммігрантів. - С.123-180
3.1. Інформаційно-комунікаційні технології у забезпеченні конкурентоспроможності іммігрантів на шведському ринку праці. - С.123-136
3.2. Підготовка вчителів до педагогічної діяльності в умовах інформаційного та етнічно різноманітного шведського суспільства. - С.136-164
3.3. Можливості використання ідей шведського досвіду навчання іммігрантів у освітніх реаліях України. - С.164-180
Висновки до розділу 3. - С.180-183
Висновки. - С.184-188

Анотація:

Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз системи неперервної освіти іммігрантів у Швеції та обґрунтувати можливості використання ідей позитивного шведського досвіду у вітчизняному освітньо-педагогічному просторі.

Предмет дослідження: допрофесійна і професійно-орієнтована підготовка, професійна освіта й освіта дорослих іммігрантів у Швеції.

Об'єкт дослідження: система неперервної освіти Швеції.

Особистий внесок здобувача в опублікованій у співавторстві з М. П. Лещенко науковій статті "Освіта іммігрантів у Швеції: інтегративна політика" полягає в обґрунтуванні необхідності інтегративного підходу до політики освіти цієї категорії осіб.

Публікації: основний зміст і результати дослідження відлбражено у 18 наукових працях, у тому числі 17 одноосібних, із них 1 - навчально-методичний посібник; 9 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 2 - у міжнародних виданнях.

37.018.2:908(477)(09)

Б 90

 
Бугрій, Володимир Станіславович.

Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах північно-східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Бугрій Володимир Станіславович ; наук. кер. Корж Лариса Вікторівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2006. - 234 с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-209. - Дод.: с. 210-234

Зміст:


Вступ. - С.3-13
1. Науково-педагогічні засади розвитку шкільного краєзнавства в Україні у 20-30 рр. ХХ ст. - С.14-84
1.1. Проблеми теорії та практики краєзнавчої роботи учнів у педагогічній думці України. - С.14-41
1.2. Розробка змісту шкільного краєзнавства у навчальних планах і програмах. - С.41-63
1.3. Зміст і функції краєзнавчої літератури у процесі навчання і розвитку школярів. - С.63-85
Висновки до першого розділу. - С.85-87
2. Організаційні основи системи краєзнавчої роботи учнів загальноосвітніх шкіл північно-східної України. - С.88-173
2.1. Форми і методи вивчення школярами рідного краю у процесі навчання. - С.88-121
2.2. Особливості позанавчальної краєзнавчої роботи учнів. - С.121-146
2.3. Підготовка вчителів до керівництва краєзнавчою діяльністю дітей. - С.146-173
Висновки до другого розділу. - С.173-176
Висновки. - С.177-181

Анотація:

Мета дослідження – здійснити науковий аналіз особливостей формування та реалізації цільових, змістових та організаційних компонентів системи краєзнавчої роботи у школах Північно-Східної України в період найбільшої її активації.

Предмет дослідження – процес становлення та розвитку системи краєзнавчої роботи в загальноосвітніх закладах Північно-Східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.).

Об'єкт дослідження – краєзнавство в трудових школах України у 20-30-х роках ХХ століття.

Публікації: зміст основних положень і результатів дослідження відображено в 9 одноосібних публікаціях автора, з яких 7 надруковано у фахових виданнях ВАК України.

37.134:372.4:37.013.78

Б 90

 
Будник, Олена Богданівна.

Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Будник Олена Богданівна ; наук. консультант Васянович Григорій Петрович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 552 с. - Бібліогр.: с. 447-513

Зміст:


Вступ. - С.6-23
1. Методологія дослідження соціально-педагогічної діяльності. - С.24-102
1.1. Соціально-педагогічна діяльність як об'єкт міждисциплінарного аналізу. - С.24
1.1.1. Філософсько-культурологічний аспект окресленої проблеми. - С.25-46
1.1.2. Психологічна характеристика соціально-педагогічної діяльності. - С.46-61
1.1.3. Стан досліджуваної проблеми в сучасній соціально-педагогічній науці. - С.61-74
1.2. Теоретичний контекст соціально-педагогічної діяльності в професійній підготовці майбутнього вчителя. - С.75-84
1.3. Моделі соціально-педагогічної діяльності суб'єктів навчально-виховного процесу. - С.85-100
Висновки до першого розділу. - С.100-102
2. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціально-педагогічної діяльності. - С.103-196
2.1. Виховний ідеал в історії вітчизняної педагогічної думки: пріорітети соціально-педагогічної діяльності. - С.103-123
2.2. Підготовка майбутнього вчителя до педагогічного супроводу соціалізації молодших школярів як механізму й результату соціально-педагогічної діяльності. - С.124-129
2.2.1. Різновиди соціалізації у філософсько-психологічному та педагогічному аспектах. - С.129-138
2.2.2. Осмислення професійної готовності майбутнього фахівця у співвідношенні понять "соціалізація", "виховання", "навчання". - С.138-148
2.3. Соціокультурне виховання учнів як складова соціально-педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкових класів. - С.148-160
2.4. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до змістово-функціонального моделювання соціально-педагогічної діяльності. - С.160-180
2.5. Прогресивні ідеї професійної підготовки вчителя початкової школи до соціально-педагогічної діяльності в зарубіжних країнах. - С.180-194
Висновки до другого розділу. - С.194-196
3. Концептуальні основи професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до соціально-педагогічної діяльності. - С.197-299
3.1. Концепція підготовки майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності в школі першого ступеня. - С.197-213
3.2. Структурно-функціональна модель системи професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності. - С.213-236
3.3. Методика констатувального етапу педагогічного експерименту. - С.237-239
3.3.1. Критерії та рівні готовності майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності. - С.239-247
3.4. Аналіз сформованості провідних компонентів готовності студентів ВНЗ до соціально-педагогічної діяльності в початковій школі. - С.247
3.4.1. Діагностування когнітивної готовності майбутніх учителів початкових класів до визначеного виду діяльності. - С.247-258
3.4.2. Виявлення мотиваційного компонента професійної готовності студентів до соціально-педагогічної діяльності. - С.258-269
3.4.3. Моніторинг соціально-комунікативної готовності майбутніх фахівців до соціально-педагогічної діяльності. - С.270-278
3.4.4. Дослідження морально-естетичного складника готовності студентів до професійної діяльності. - С.279-287
3.4.5. Вивчення діяльнісно-технологічного компонента професійної готовності майбутнього вчителя початкових класів. - С.287-296
Висновки до третього розділу. - С.296-299
4. Організаційно-методичне забезпечення підготовки майбутнього вчителя початкової школи до соціально-педагогічної діяльності. - С.300-384
4.1. Проектування впливу соціально-виховного середовища ВНЗ на професійну компетентність майбутнього вчителя в соціально-педагогічній сфері. - С.300-311
4.2. Методика соціально-педагогічного спрямування змісту освіти у вищій школі. - С.311-312
4.2.1. Професійна підготовка майбутнього вчителя у процесі викладання педагогічних дисциплін. - С.312-324
4.2.2. Соціально-педагогічний потенціал спеціальних навчальних курсів "Технології соціально-педагогічної діяльності в початковій школі" та "Адаптивна педагогіка". - С.324-340
4.2.3. Оптимізація самостійної та науково-дослідницької роботи майбутніх фахівців. - С.341-352
4.2.4. Включення студентів у різні види соціально-педагогічної діяльності в процесі виробничих практик. - С.352-359
4.3. Застосування професійно-розвивальних технологій у підготовці вчителя початкової школи до соціально-педагогічної діяльності. - С.359-382
Висновки до четвертого розділу. - С.382-384
5. Організація та проведення дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі системи підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності. - С.385-434
5.1. Програма формувального етапу педагогічного експерименту. - С.385-406
5.2. Аналіз результатів експериментальної перевірки ефективності моделі системи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціально-педагогічної діяльності. - С.406-419
5.3. Перспективи впровадження результатів дослідження у підготовку майбутніх учителів початкових класів. - С.419-434
Висновки до п'ятого розділу. - С.434-437
Загальні висновки. - С.438-446

Анотація:

Мета дослідження - на основі комплексного аналізу теорії і практики професійної освіти розробити теоретичні й методичні засади та експериментально перевірити модель системи підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності.

Предмет дослідження - теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи.

Особистий внесок автора полягає в опублікованих (у співавторстві з В. Кононенком та ін.) навчально-методичних посібниках: "Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших школярів" - наукове редагування, розділ ІІІ "Формування народознавчої компетенції учнів початкової школи: інноваційні педагогічні технології"(2,3 д. а), параграф 8.4. "Розкриття цінностей української народної пісні в контексті ознайомлення молодших учнів з мистецтвом" (0,45 д. а), праграф 8.5. "Оновлення змісту виховання в початковій школі засобами народного гумору" (0,8 д. а); "Етнопедагогічний контекст професійної підготовки студентів у вишах Прикарпатського реґіону" - розділ VI "Етнопедагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів у Прикарпатському регіоні" (2,3 д. а); "Етновиховний простір сучасного загальноосвітнього навчального закладу: теорія і практика" - параграф 1.2. "Теоретичні основи формування етновиховного простору загальноосвітнього навчального закладу" (0,97 д. а); "Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи у вихованні дітей" - параграф 1.3. "Пріорітети наступності у вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку" (0,9 д. а), в яких на основі аналізу психолого-педагогічної літератури та навчально-виховної практики висвітлено теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів до використання елементів соціокультури у професійній діяльності.

Основні результати дослідження відображено в 62 наукових публікаціях. Серед них: 1 монографія, 1 навчально-методичний посібник, 6 розділів навчально-методичних посібників, 2 методичних посібники, 26 статей, опублікованих у провідних наукових фахових виданнях України (з них 25 - одноосібні), 5 - у закордонних наукових періодичних виданнях; 13 - статей і тез у збірниках наукових праць за матеріалами міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

[28:316.422]:321.64(477.81/.82)"1939/1945"

Б 90

 
Булига Ірина Іванівна

Особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду другої світової війни [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Булига Ірина Іванівна ; наук. кер. Шугаєва Людмила Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 208 с. - Бібліогр.: с. 181-208

Зміст:


Вступ. - С.2-7
1. Теоретико-методологічні засади та джерельна база дисертаційного дослідження. - С.8-33
1.1. Історіографія та джерельна база дослідження. - С.8-27
1.2. Теоретико-методологічні засади дослідження. - С.28-33
Висновки до першого розділу. - С.33-34
2. Релігійно-інституційні трансформації на Волині початкового етапу Другої світової війни. - С.35-66
2.1. Стан і тенденції трансформацій християнських конфесій в контексті політики радянської влади на Волині періоду першої радянізації. - С.35-53
2.2. Інституційні трансформації в православ'ї напередодні Великої Вітчизняної війни. - С.54-66
Висновки до другого розділу. - С.66
3. Особливості релігійної політики нацистської влади на Волині періоду нацистської окупації. - С.67-124
3.1. Трансформаційні процеси у християнських конфесіях під впливом релігійної політики нацистської влади. - С.67-76
3.2. Специфіка міжправославних відносин на Волині періоду нацистської окупації. - С.77-96
3.3. Конфесійна політика німецької влади на Волині. - С.96-105
3.4. Християнські конфесії та національно-визвольний рух на Волині. - С.105-124
Висновки до третього розділу. - С.124-125
4. Вплив на релігійно-інституційні зміни політики тоталітарних режимів завершального періоду Другої світової війни. - С.126-152
4.1. Православні конфесії в системі державно-церковних змін на Волині завершального періоду Другої світової війни. - С.126-141
4.2. Конфесійні трансформації в контексті державної політики радянської влади на Волині наприкінці Другої світової війни. - С.141-151
Висновки до четвертого розділу. - С.152-153
5. Рефлексії минулого в релігійних трансформаціях сучасної Волині. - С.154-172
Висновки до п'ятого розділу. - С.172-173
Висновки. - С.174-180

Анотація:

Метою дисертації є здійснення релігієзнавчого аналізу особливостей трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни.

Предмет дослідження становлять особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни.

Об’єктом дисертаційного дослідження є християнські конфесії Волині як релігійний, соціально-історичний та культурний феномен.

Особистий внесок дисертантки. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки, положення наукової новизни одержані автором самостійно в процесі дослідження архівних матеріалів, доробку вітчизняних і зарубіжних світських і церковних авторів.

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових праць, серед яких 6 – у фахових виданнях.

374.71(573.11)

Б 92

 
Бусько Марія Богданівна

Організація навчання іммігрантів у системі освіти дорослих Канади [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Бусько Марія Богданівна ; наук. кер. Мукан Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2014. - 247, [5] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 197-221. - Дод.: с. 222-247

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Методологічні і теоретичні основи дослідження навчання іммігрантів у системі освіти дорослих. - С.12-66
1.1. Методологічні основи дослідження навчання дорослих іммігрантів у Канаді. - С.12-30
1.2. Аналіз поняттєво-категоріального апарату дослідження. - С.30-66
Висновки до розділу 1. - С.66-67
2. Навчання дорослих іммігрантів у Канаді на початку XXI століття. - С.68-120
2.1. Управління системою освіти дорослих на федеральному та провінційному рівнях у Канаді. - С.68-93
2.2. Державна підтримка навчання іммігрантів у системі освіти дорослих Канади. - С.93-120
Висновки до розділу 2. - С.120-121
3. Організаційно-педагогічні характеристикинавчання іммігрантів у системі освіти дорослих Канади. - С.122-190
3.1. Змістовий компонент навчання іммігрантів у системі освіти дорослих Канади. - С.122-153
3.2. Операційний компонент навчання іммігрантів. - С.153-176
3.3. Науково-методичні рекомендації щодо використання досвіду Канади у навчанні дорослих іммігрантів в Україні. - С.176-190
Висновки до розділу 3. - С.190-191
Загальні висновки. - С.192-196

Анотація:

Мета дослідження: здійснити комплексний аналіз організації навчання іммігрантів у системі освіти дорослих Канади та обґрунтувати можливості використання прогресивних ідей канадського досвіду у системі освіти дорослих України.

Предмет дослідження - теорія і практика навчання іммігрантів у системі освіти дорослих Канади.

Об'єкт дослідження - система освіти дорослих Канади.

Особистий внесок здобувача у праці "Освіта дорослих та її види", опублікованій у співавторстві з М. Гаврилюком, полягає у висвітленні специфіки освіти дорослих; у наукових статтях "Аналіз навчальних програм з англійської і французської мов для іммігрантів Канади", "Дистанційне навчання дорослих іммігрантів у Канаді", у тезах "Особенности образования взрослых в Канаде", опублікованих у співавторстві з Н. Мукан, полягає у здійсненні аналізу навчальних програм та характеристиці дистанційного навчання дорослих іммігрантів у Канаді.

Публікації. Основні положення дослідження висвітлено у 15 наукових працях (з них 11 одноосібних, 6 - у провідних наукових фахових виданнях України, 1 - у науковому періодичному виданні іншої держави, 7 - у збірниках матеріалів конференцій) та в 1 навчальному посібнику.

378.091.2

В 19

 
Васильєва, Регіна Юхимівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Васильєва Регіна Юхимівна ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 272, [6] с. : ілюстр., табл. - Дод.: с. 189-236. - Бібліогр.: с. 237-272

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні основи формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. - С.11-60
1.1. Формування безпечної поведінки підлітків як наукова проблема. - С.11-35
1.2. Чинники, що впливають на формування безпечної поведінки підлітків. - С.35-46
1.3. Виховний потенціал позаурочної діяльності у формуванні безпечної поведінки підлітків. - С.46-60
Висновки до розділу 1. - С.60-61
2. Розробка моделі готовності майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. - С.62-107
2.1. Особливості підготовки вчителя до формування безпечної поведінки підлітків. - С.62-70
2.2. Модель готовності майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків. - С.70-96
2.3. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків. - С.96-108
Висновки до розділу 2. - С.108-109
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. - С.110-183
3.1. Програма організації експериментального дослідження та аналіз результатів констатувального етапу експерименту. - С.110-127
3.2. Організація та проведення формувального етапу експерименту. - С.127-165
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.165-182
Висновки до розділу 3. - С.183-184
Висновки. - С.185-188

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити модель готовності та технологію підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності.

Предмет дослідження – технологія підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності.

Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх учителів.

Особистий внесок здобувача в розробці методичних рекомендацій до практичних робіт із безпеки життєдіяльності, підготовлених у співавторстві з Л. М. Семенець, полягає в розробці тестових, ситуаційних, графічних та розрахункових завдань; у науковій статті «Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки школярів у зоні радіаційного контролю», написаній у співавторстві з Р. Г. Андрійчуком, у визначенні змісту, ефективних форм і методів вивчення теми «Радіаційна безпека», у статті «Вивчення функціонального стану організму студентів університету», написаній у співавторстві з Л. М. Семенець, в адаптації методик дослідження до віку студентів та проведенні статистичної й аналітичної обробки результатів тестування функціонального стану організму студентів.

Публікації. Результати дослідження та висновки дисертації відображено в 15 публікаціях автора, з них 8 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, методичних рекомендаціях, програмі спецкурсу.

37.011.3-051:5:367-056.45:373.5"71"

В 23

 
Ващук, Олена Василівна.

Формування готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу [Рукопис] : дис. на здоб наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Ващук Олена Василівна ; наук. кер. Антонова Олена Євгенівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 336 с. : табл. - Бібліогр.: с. 203-253

Зміст:


Вступ . - С .3-13
1. Теоретичні основи проблеми академічної обдарованості старшокласників . - С .14-75
1.1. Проблема обдарованості особистості в науковій літературі . - С .14-34
1.2. Методологічні основи дослідження проблем академічної обдарованості старшоклсників та готовності вчителя до роботи з академічно обдарованими учнями . - С .34-47
1.3. Сутність, структура, ознаки академічної обдарованості . - С .47-60
1.4. Особливості прояву академічної обдарованості у старшому шкільному віці та специфіка навчання академічно обдарованих старшокласників . - С .61-74
Висновки до першого розділу . - С .74-75
2. Модель формування готовності вчителя природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу . - С .76-133
2.1. Інтегративний підхід до побудови моделі формування готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників . - С .76-98
2.2. Характеристика моделі формування готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу . - С .98-114
2.3. Сутність, структура, критерії та показники готовності учителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості . - С .114-131
Висновки до другого розділу . - С .131-133
3. Експериментальна перевірка ефективності впровадження моделі формування готовності вчителів природничого циклу до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу . - С .134-198
3.1. Програма експериментального дослідження та результати констатувального експерименту . - С .134-152
3.2. Методика впровадження моделі формування готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників . - С .152-174
3.3. Аналіз та узагальнення результатів формувального етапу експерименту . - С .174-198
Висновки до третього розділу . - С .198
Висновки . - С .199-202

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці моделі підготовки вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу.

Предмет дослідження: зміст, форми, методи підготовки вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшоклсників в умовах неперервної освіти.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка вчителів природичих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників.

Основні положення і результати дисертаційної роботи відображено у 26 публікаціях, серед яких 11 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 3 у зарубіжному виданні, 3 інструктивно-методичних посібники.

174-057.16

В 31

 
Вербівський, Дмитрій Сергійович.

Формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Вербівський Дмитрій Сергійович ; наук. кер. Єремєєва В. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 292, [4] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 181-206. - Дод.: с. 206-292

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретико-методологічні основи становлення професійної етики. - С.12-67
1.1. Проблема професійної етики в історико-педагогічному контексті. - С.12-32
1.2. Становлення та розвиток професійної діяльності у галузі мобільного зв'язку. - С.32-42
1.3. Професійна етика як категорія педагогічної науки. - С.42-67
Висновки до першого розділу. - С.67-68
2. Обґрунтування моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку. - С.69-120
2.1. Психолого-педагогічні умови ефективності формування професійної етики працівників у процесі виробничого навчання. - С.69-89
2.2. Розроблення функціональної моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку. - С.89-105
2.3. Особливості застосування «Корпоративної школи професійної етики». - С.105-121
Висновки до другого розділу. - С.121-122
3. Експериментальна перевірка ефективності впровадження моделі формування професійної етики персоналу. - С.121-173
3.1. Програма та основні етапи експериментальної роботи. - С.123-133
3.2. Сучасний стан сформованості професійної етики персоналу центрів обслуговування абонентів (результати констатувального експерименту). - С.133-157
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.157-174
Висновки до третього розділу. - С.174-175
Загальні висновки. - С.176-180

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність авторської моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку в процесі виробничого навчання.

Предмет дослідження: зміст і форми формування професійної етики працівників центрів у процесі виробничого навчання.

Об’єкт дослідження – професійна діяльність персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено в 15 одноосібних публікаціях, із них: 1 навчально-методичний посібник, 5 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 – у збірниках наукових праць і матеріалів науково-практичних конференцій.

271.2(477)-9"1991/2013"

Б 93

 
Бутинський Володимир Ярославович

Юрисдикційний статус українського православ'я і перспективи канонічного оформлення помісної церкви: релігієзнавчі та еклезіологічні рефлексії (1991-2013 рр.) [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Бутинський Володимир Ярославович ; наук. кер. Докаш Віталій Іванович ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2014. - 207 с. - Бібліогр.: с. 173-207

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Юрисдикційний статус Православ'я в Україні як об'єкт філософсько-релігієзнавчого дослідження. - С.10-36
Висновки до розділу 1. - С.36-38
2. Міжправославний конфлікт та канонічний статус Українського Православ'я на межі тисячоліть. - С.39-73
Висновки до розділу 2. - С.73-75
3. Еклезіологічні засади українських церковних юрисдикцій сучасності. - С.76-132
Висновки до розділу 3. - С.132-134
4. Українське Православ'я в контроверсійних вимірах політико-ідеологічного та релігієзнавчого підходів. - С.135-165
Висновки до розділу 4. - С.165-167
Висновки. - С.168-172

Анотація:

Мета дисертації полягає у всебічному й об'єктивному розгляді комплексу питань, пов'язаних з розколом Українського Православ'я, визначення його юрисдикційного статусу і перспектив канонічного оформлення православних Церков у єдину Українську Помісну Православну Церкву (УППЦ).

Предметом дисертаційного дослідження є юрисдикційний статус Українського Православ'я та канонічні підстави для оформлення Єдиної Української Помісної Православної Церкви.

Об'єкт дослідження - релігійно-церковна сфера та діяльність Православних церков в Україні.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 9 публікаціях, 5 з яких надруковано у фахових виданнях, 2 статті у міжнародних журналах та 3 - у матеріалах конференцій.

378.091.2

В 19

 
Васильєва, Регіна Юхимівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Васильєва Регіна Юхимівна ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 272, [6] с. : ілюстр., табл. - Дод.: с. 189-236. - Бібліогр.: с. 237-272

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні основи формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. - С.11-60
1.1. Формування безпечної поведінки підлітків як наукова проблема. - С.11-35
1.2. Чинники, що впливають на формування безпечної поведінки підлітків. - С.35-46
1.3. Виховний потенціал позаурочної діяльності у формуванні безпечної поведінки підлітків. - С.46-60
Висновки до розділу 1. - С.60-61
2. Розробка моделі готовності майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. - С.62-107
2.1. Особливості підготовки вчителя до формування безпечної поведінки підлітків. - С.62-70
2.2. Модель готовності майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків. - С.70-96
2.3. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків. - С.96-108
Висновки до розділу 2. - С.108-109
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. - С.110-183
3.1. Програма організації експериментального дослідження та аналіз результатів констатувального етапу експерименту. - С.110-127
3.2. Організація та проведення формувального етапу експерименту. - С.127-165
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.165-182
Висновки до розділу 3. - С.183-184
Висновки. - С.185-188

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити модель готовності та технологію підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності.

Предмет дослідження – технологія підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності.

Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх учителів.

Особистий внесок здобувача в розробці методичних рекомендацій до практичних робіт із безпеки життєдіяльності, підготовлених у співавторстві з Л. М. Семенець, полягає в розробці тестових, ситуаційних, графічних та розрахункових завдань; у науковій статті «Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки школярів у зоні радіаційного контролю», написаній у співавторстві з Р. Г. Андрійчуком, у визначенні змісту, ефективних форм і методів вивчення теми «Радіаційна безпека», у статті «Вивчення функціонального стану організму студентів університету», написаній у співавторстві з Л. М. Семенець, в адаптації методик дослідження до віку студентів та проведенні статистичної й аналітичної обробки результатів тестування функціонального стану організму студентів.

Публікації. Результати дослідження та висновки дисертації відображено в 15 публікаціях автора, з них 8 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, методичних рекомендаціях, програмі спецкурсу.

174-057.16

В 31

 
Вербівський, Дмитрій Сергійович.

Формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Вербівський Дмитрій Сергійович ; наук. кер. Єремєєва В. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 292, [4] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 181-206. - Дод.: с. 206-292

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретико-методологічні основи становлення професійної етики. - С.12-67
1.1. Проблема професійної етики в історико-педагогічному контексті. - С.12-32
1.2. Становлення та розвиток професійної діяльності у галузі мобільного зв'язку. - С.32-42
1.3. Професійна етика як категорія педагогічної науки. - С.42-67
Висновки до першого розділу. - С.67-68
2. Обґрунтування моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку. - С.69-120
2.1. Психолого-педагогічні умови ефективності формування професійної етики працівників у процесі виробничого навчання. - С.69-89
2.2. Розроблення функціональної моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку. - С.89-105
2.3. Особливості застосування «Корпоративної школи професійної етики». - С.105-121
Висновки до другого розділу. - С.121-122
3. Експериментальна перевірка ефективності впровадження моделі формування професійної етики персоналу. - С.121-173
3.1. Програма та основні етапи експериментальної роботи. - С.123-133
3.2. Сучасний стан сформованості професійної етики персоналу центрів обслуговування абонентів (результати констатувального експерименту). - С.133-157
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.157-174
Висновки до третього розділу. - С.174-175
Загальні висновки. - С.176-180

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність авторської моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку в процесі виробничого навчання.

Предмет дослідження: зміст і форми формування професійної етики працівників центрів у процесі виробничого навчання.

Об’єкт дослідження – професійна діяльність персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено в 15 одноосібних публікаціях, із них: 1 навчально-методичний посібник, 5 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 – у збірниках наукових праць і матеріалів науково-практичних конференцій.

271.222(470+571):2-444

В 31

 
Вергелес, Костянтин Миколайович.

Національне в контексті суспільного буття православ'я (на прикладі РПЦ) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Вергелес К. М. ; наук. кер. Филипович Людмила Олександрівна ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди Нац. Акад. наук України. - К., 2011. - 174 с. - Бібліогр.: с. 153-174

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1.1. Національне в контексті суспільного буття православ'я як предмет наукового дослідження. - С.10-39
1.1. Сучасний стан дослідження проблеми вияву національної специфіки православ’я. - С.10-24
1.2. Методологічні засади вивчення взаємозв’язку національного та релігійного: православний дискурс. - С.24-39
Висновки до розділу 1. - С.39-40
2. Православ’я в його релігійно-національних формах. - С.41-77
2.1. Взаємозв’язок релігійного і національного в бутті православних народів. - С.48-62
2.2. Етнофілітизм і кафолічність як концепти східнохристиянського вчення про співвідношення національного і релігійного. - С.62-77
Висновки до розділу 2. - С.77
3. Сучасне російське православ’я в пошуках національної ідентичності. - С.78-148
3.1. Російська православна церква на межі тисячоліть: внутрішні і зовнішні проблеми статусу крізь призму національного. - С.79-106
3.2. Роль РПЦ у формуванні православної ідентичності росіян в контексті національного відродження Росії. - С.106-148
Висновки до розділу 3. - С.148-149
Висновки. - С.150-152

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Мета роботи обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у з'ясуванні національної специфіки російського православ'я в умовах його суспільного буття.

Предмет дослідження – специфіка національних виявів російського православ'я.

Об’єкт дослідження – національні виміри суспільного буття православ'я.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки й положення наукової новизни одержані дисертантом самостійно.

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображені в 11 публікаціях, 5 з яких надруковані у фахових виданнях, затверджених переліком ДАК України.

378.013(076.5)

В 54

 
Вітвицька, Світлана Сергіївна.

Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Вітвицька Світлана Сергіївна ; наук. консультант Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 598 с. : граф., табл. - Дод.: с. 431-527. - Бібліогр.: с. 528-598

Зміст:


Вступ. - С.5-22
1. Теоретико-методологічні засади ступеневої педагогічної освіти. - С.23-104
1.1. Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти. - С.23-42
1.2. Компаративний аналіз моделей ступеневої педагогічної освіти західноєвропейських країн, США та України. - С.42-74
1.3. Становлення магістратури в педагогічній теорії і практиці в Україні та за кордоном: історико-педагогічний аспект. - С.74-104
Висновки до розділу 1. - С.105-109
2. Педагогічна підготовка магістрів у вищих навчальних закладах України. - С.110-188
2.1. Загальнонаукові підходи до проблеми підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. - С.109-140
2.2. Роль і функції педагогіки вищої школи у системі неперервної педагогічної освіти. - С.140-166
2.3. Порівняльний аналіз педагогічної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів у педагогічних і класичних університетах України. - С.166-189
Висновки до розділу 2. - С.189-191
3. Особистісно орієнтоване проектування педагогічної підготовки магістрів. - С.192-258
3.1. Професіограма як модель магістра освіти. - С.192-215
3.2. Функціональні і структурні компоненти моделі педагогічної підготовки магістрів. - С.215-233
3.3. Структура та критерії готовності випускників магістратури до педагогічної діяльності. - С.234-259
Висновки до розділу 3. - С.259-260
4. Психолого-педагогічні та методичні характеристики професійного становлення фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». - С.261-357
4.1. Особливості розвитку особистості у юнацькому віці. - С.261-276
4.2. Формування професійно-педагогічної спрямованості студентів магістратури. - С.277
4.2.1. Особливості професійної спрямованості студентства. - С.277-296
4.2.2. Формування професійно-педагогічної спрямованості магістрантів у вищих навчальних закладах. - С.296-300
4.2.3. Аналіз результатів дослідження професійно-педагогічної спрямованості магістрантів. - С.300-315
4.3. Науково-педагогічна підготовка магістрів. - С.315
4.3.1. Підготовка магістрів до науково-дослідної діяльності. - С.315-327
4.3.2. Підготовка магістрів до інноваційної педагогічної діяльності. - С.327-336
4.4. Науково-методичне забезпечення педагогічної підготовки магістрів. - С.337-358
Висновки до розділу 4. - С.358-360
5. Експериментальна перевірка ефективності моделі педагогічної підготовки магістрів в університеті. - С.361-418
5.1. Програма експериментального дослідження та аналіз стану готовності студентів магістратури до педагогічної діяльності. - С.361-384
5.2. Технологія підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти. - С.384-404
5.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.404-419
Висновки до розділу 5. - С.419-421
Висновки. - С.422-430

Анотація:

Мета дослідження – розробити концептуальні засади розвитку педагогічної підготовки магістрів в Україні на основі ретроспективного аналізу процесу становлення ступеневої педагогічної освіти, виявити основні тенденції й особливості розвитку змісту та форм педагогічної підготовки магістрів, визначити її теоретичні та методичні засади, обґрунтувати перспективні напрями, основні шляхи вдосконалення цього циклу освіти педагогів як особливого системно-цілісного феномена й органічної складової ступеневої педагогічної освіти.

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів освіти в Україні.

Об’єкт дослідження – ступенева вища педагогічна освіта в Україні.

Публікації. Матеріали дослідження знайшли відображення у 145 публікаціях автора, з них 110 одноосібні, серед яких – авторська програма, підручник «Основи педагогіки вищої школи», практикум з педагогіки вищої школи (навчальний посібник) за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури, «Основи педагогіки вищої школи» (методичний посібник) для студентів магістратури, які отримали гриф МОН України; 8 монографій, 21 навчально-методичний посібник, 20 методичних рекомендацій, 85 наукових і науково-методичних праць з проблеми дослідження (з них – 35 у фахових виданнях).

378.1(371)

В 64

 
Вознюк, Лідія Володимирівна.

Гуманістичні засади інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: управлінський аспект [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Вознюк Лідія Володимирівна ; наук. кер. Радул Валерій Вікторович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2008. - 223, [28] с. : табл. - Дод.: с. 176-200. - Бібліогр.: с. 201-223

Зміст:


Вступ. - С.3-86
1. Теоретичні та методологічні засади управління сучасною школою у контексті гуманізації освіти. - С.15-86
1.1. Гуманістична складова в теорії управління загальноосвітнім навчальним закладом. - С.15-43
1.2. Ціннісне спрямування інноваційних змін у системах внутрішкільного управління. - С.43-65
1.3. Педагогічні умови ефективного управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. - С.65-86
Висновки з першого розділу. - С.86-89
2. Модель гуманістично орієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. - С.90-166
2.1. Теоретичне обґрунтування моделі гуманістичноорієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах та основні її характеристики. - С.90-127
2.2. Факторно-критеріальні параметри рівня гуманізації управління інноваційними процесами в системі шкільної освіти. - С.127-154
2.3. Експериментальна перевірка гуманістично орієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. - С.155-166
Висновки з другого розділу. - С.166-169
Висновки. - С.170-175

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці моделі гуманістично орієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах.

Предмет дослідження – гуманістичні засади управління інноваціями в загальноосвітніх навчальних закладах.

Об’єкт дослідження – інноваційна діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Особистий внесок здобувача у праці, виконаній у співавторстві, полягає у підготовці теми: «Життєтворчість особистості у контексті нових освітніх змін»; моделей управління експериментальною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах; програми спецкурсу «Управління інноваційною діяльністю в системі шкільної освіти».

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації знайшли своє відображення у 20 публікаціях здобувача, з них 9 статей – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.2(09)


В 64

 
Вознюк, Олександр Васильович.

Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Вознюк Олександр Васильович ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 290 с. : табл. - Дод.: с. 190-259. - Бібліогр.: с. 260-290

Зміст:


Вступ. - С.3-12
1. Теоретичні засади синергетичної парадигми освіти. - С.13-79
1.1. Синергетична парадигма пізнання в контексті педагогіки. - С.13
1.1.1. Парадигмальні засади синергетики. - С.13-25
1.1.2. Головні особливості педагогічної синергетики. - С.25-33
1.1.3. Синергетичний підхід як метод аналізу освітніх систем. - С.33-45
1.2. Аналіз синергетично орієнтованої педагогічної думки, спрямованої на синергізацію освітніх систем. - С.45
1.2.1. Головні напрями використання синергетичного підходу до аналізу й оптимізації освітніх процесів. - С.45-59
1.2.2. Методологічні та парадигмальні наслідки використання синергетичного підходу в педагогіці. - С.59-64
1.3. Критеріальні ознаки виявлення синергетичних рис та ресурсів педагогічних систем та основні принципи їх синергізації. - С.64-79
Висновки до розділу 1. - С.79-80
2. Головні тенденції розвитку вітчизняної освіти й педагогічної думки та їх теоретико-методологічна рефлексія в контексті синергетичного підходу. - С.81-184
2.1. Синергетичні закономірності розвитку освіти й педагогічної думки. - С.81-84
2.1.1. Розвиток педагогічної думки на локальному рівні. - С.84-89
2.1.2. Синергетична модель актуалізації глобальних та локальних тенденцій розвитку освіти та вітчизняної педагогічної думки. - С.89-94
2. Синергетичні напрями педагогічної думки другої половини ХХ століття. - С.94-95
2.2.1. Системно-структурний етап розвитку педагогічної думки. - С.95-102
2.2.2. Синергетичний етап розвитку педагогічної думки. - С.102-136
2.3. Аналіз імпліцитно присутніх синергетичних аспектів у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття. - С.136-184
Висновки до розділу 2. - С.184-185
Загальні висновки. - С.186-189

Анотація:

Мета дослідження – обґрунтувати пізнавальні ресурси синергетичного підходу як методу аналізу освітніх процесів в історії вітчизняної педагогічної думки.

Предмет дослідження – синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки.

Об’єкт дослідження – процес розвитку вітчизняної педагогічної думки у другій половині ХХ століття.

Особистий внесок здобувача. Основні положення дисертаційного дослідження, викладені у 15 спільних з іншими авторами працях, що увійшли до дисертації, належать автору. У навчальному посібнику «Соціосинергетика та ідеологія держави» (підготовленому у співавторстві з І. Г. Грабаром та М. А. Козловцем) автору належить висвітлення освітніх проблем у контексті синергетичного дискурсу. У навчальному посібнику «Синергетика економічних систем» (виданому у співавторстві з І. Г. Грабаром, Л. Ю. Возною, Є. І. Ходаківським) автору належить обґрунтування головних загальнонаукових положень синергетики, її методологічного апарату, філософської концепції цілісності, фазових переходів, синергетичних основ психології реклами. У монографії «Світ людини: проблеми комплексного вивчення» (написаною у співавторстві з О. Р. Тичиною за матеріалами наукового семінару з синергетики у Житомирському технологічному університеті) автору належить висвітлення універсальної парадигми розвитку та нової синергетичної парадигми освіти.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження автора відображено у 22 наукових працях, серед яких 3 колективні монографії, 2 колективні та 1 одноосібний навчальний посібник, 9 статей надруковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.2(09)


В 64

 
Вознюк, Олександр Васильович.

Теоретико-методологічні засади розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.01 : в 2 т. / Вознюк Олександр Васильович ; наук. консультант Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 848, [11] с. : табл. - Бібліогр.: с. 777-848. - Дод. в окремому томі. - Нумерація спільна для 2-х томів.

Зміст:


Вступ. - С.4-20
1. Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. - С.56-96
1.1. Обґрунтування змісту рівнів методології дослідження. - С.21-25
1.2. Філософський рівень дослідження проблематики розвитку особистості педагога. - С.25-29
1.3. Загальнонаукова методологія дослідження визначеної наукової проблеми. - С.29-46
1.4. Особливості використання конкретно-наукової дослідницької методології у педагогічній діяльності. - С.47-56
1.5. Аналіз базових понять дослідження. - С.56-96
Висновкм до розділу 1. - С.96-99
2. Цивілізаційні зміни та їх освітні трансформації. - С.100-168
2.1. Сутність цивілізаційних змін у сучасну епоху. - С.100-113
2.2. Парадигмальні тенденції розвитку освіти й особистості педагога в контексті цивілізаційних змін. - С.113-146
2.3. Особливості освітньо-педагогічної кризи. - С.146-162
2.4. Розвиток педагога як громадянина-патріота у сфері соцієтальних рис українського етносу. - С.162-168
Висновки до розділу 2. - С.168-170
3. Особистість педагога як наукова проблема. - С.171-227
3.1. Дослідження особистості у вітчизняних та зарубіжних джерелах: історія та сучасність. - С.171-203
3.2. Теоретичні засади вивчення особистості та її розвитку. - С.203-216
3.3. Предметна сфера вітчизняних та зарубіжних дисертаційних досліджень особистості вчителя. - С.216-222
3.4. Погляд на особистість учителя крізь призму його професійно важливих особистісних якостей. - С.223-227
Висновки до розділу 3. - С.227-229
4. Концепція розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. - С.230-346
4.1. Обґрунтування авторської концепції особистості педагога. - С.230-259
4.2. Проектування та побудова інтегральної моделі особистості педагога. - С.259-299
4.3. Еврестичний потенціал аналізу цивілізаційних змін щодо виявлення закономірностей розвитку педагога. - С.300-340
4.4. Концептуальна модель розвитку особистості педагога. - С.340-346
Висновки до розділу 4. - С.346-349
5. Організація дослідно-експериментальної роботи. - С.350-408
5.1. Особливості добору діагностичного інструментарію щодо вивчення розвитку особистості педагога. - С.350-366
5.2. Науково-методична система та методика розвитку особистості педагога. - С.366-381
5.3. Етапи педагогічного експерименту. - С.382-387
5.4. Результати дослідницько-експериментальної роботи. - С.387-408
Висновки до розділу 5. - С.408-410
Загальні висновки. - С.411-420

Анотація:

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад розвитку особистості педагога в умовах сучасних цивілізаційних змін, у розробленні та експериментальній перевірці концептуальної моделі та науково-методичної системи розвитку особистості педагога.

Предмет дослідження: теоретико- методологічні засади розвитку особистості педагога в умовах сучасних цивілізаційних змін.

Об'єкт дослідження: розвиток особистості педагога у процесі цивілізаційного поступу людства.

Особистий внесок здобувача. У працях, підготовлених у співавторстві з О. А. Дубасенюк у монографії "Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід", автору належать провідні ідеї універсальної парадигми розвитку та основні аспекти розвитку особистості; у монографії "Філософські основи педагогічної аксиоматики" - основні аспекти холістичної парадигми освіти; у навчальному посібнику "Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв'язання" - розробка задачного підходу щодо реалізації розвитку особистості педагога. У колективних монографіях: "Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології і методики" автором підготовлено розділ "Інноваційні підходи до організації знань у системі професійно-педагогічної підготовки"; "Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід" - розділ "Аналіз еталонного акме-синергетичного середовища на прикладі виховного закладу А. С. Макаренка"; "Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід" - розділ "Суб'єкт-суб'єктна особистісно орієнтована парадигма як головний критерій виявлення педагогічних міфів".

Основні результати висвітлено в наукових і науково-методичних працях: 7 монографіях (115,92 др. арк.), з них - 2 одноосібні та 5 - колективні; у 2 навчальних посібниках з грифом МОН України, 31 одноосібних статтях у провідних наукових фахових виданнях України, 10 періодичних наукових виданнях зарубіжних країн, 7 статтях у наукових журналах, збірниках публікацій, матеріалах конференцій. Загальний обсяг авторського доробку становить понад 200 др. арк.

378(477)(09)"1920/1930"

В 65

 
Войналович, Людмила Петрівна.

Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Войналович Людмила Петрівна ; наук. кер. Місечко Ольга Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 274, [4] с. : табл. - Перелік умов. скор.: с. 3. - Дод.: с. 191-246. - Бібліогр.: с. 247-274

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Професійна освіта педагогічних кадрів для національних меншин в Україні як науково-теоретична та історико-педагогічна проблема. - С.12-81
1.1. Категоріально-понятійний апарат дослідження. - С.12-19
1.2. Чинники формування державної політики щодо національних меншин в імперську добу, період національних урядів та за радянських часів. - С.19-39
1.3. Реалізація освітніх потреб національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст. - С.39-58
1.4. Організаційні форми підготовки педагогічних кадрів для шкіл національних меншин. - С.58-81
Висновки до розділу 1. - С.81-84
2. Змістові та процесуальні особливості професійної підготовки вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні у 20-30-ті рр. ХХ століття. - С.85-184
2.1. Змістові та організаційні характеристики підготовки вчителів для шкіл національних меншин на педагогічних курсах. - С.85-104
2.2. Зміст професійної підготовки вчителів у педтехнікумах для національних меншин. - С.104-126
2.3. Роль ІНО та педагогічних інститутів у підготовці учительських кадрів для шкіл національних меншин. - С.126-151
2.4. Практична професійно-педагогічна підготовка вчителя до роботи в освітніх закладах для національних меншин. - С.151-173
2.5. Актуалізація досвіду підготовки вчителів для національних шкіл в умовах сучасного поліетнічного суспільства. - С.173-184
Висновки до розділу 2. - С.184-186
Висновки. - С.187-190

Анотація:

Мета дослідження – розкрити особливості та тенденції становлення організаційних форм, змістових і процесуальних засад професійної підготовки вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. та окреслити можливості використання набутого досвіду на сучасному етапі професійної підготовки фахівців освітньої галузі.

Предмет дослідження – головні організаційні, змістові, процесуальні особливості, тенденції діяльності закладів професійної підготовки вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ століття.

Об’єктом дослідження є підготовка вчительських кадрів для шкіл національних меншин.

Особистий внесок здобувача у статті, опублікованій у співавторстві з О. Є. Мисечко «Становлення освітніх закладів по підготовці вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні в 20-х роках ХХ століття», полягає у висвітленні шляхів вирішення проблеми кадрового забезпечення шкіл національних меншин в Україні в 20-х рр. ХХ ст.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 9 одноосібних наукових статтях, 6 з яких опубліковано у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України та 1 фахової статті у співавторстві.

378.1

В 68

 
Волощук, Анна Миколаївна.

Формування методичної компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі педагогічної практики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Волощук Анна Миколаївна ; наук. кер. Калініна Лариса Вадимівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 300, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 198-234. - Дод.: с. 235-300

Зміст:


Вступ. - С.5-13
1. Професійна компетентність учителя гуманітарного профілю як педагогічна проблема. - С.14
1.1. Сутність професійної компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю. - С.14-39
1.2. Методична компетентність як ключова складова професійної компетентності майбутнього вчителя. - С.40-62
1.3. Місце педагогічної практики у формуванні методичної компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю. - С.62-91
Висновки до розділу 1. - С.91-92
2. Модель формування методичної компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю у процесі педагогічної практики. - С.93
2.1. Сутність і зміст моделі формування методичної компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю. - С.93-111
2.2. Критерії і показники методичної компетентності майбутнього вчителя-гуманітарія. - С.111-122
Висновки до розділу 2. - С.122-124
3. Реалізація моделі формування методичної компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю. - С.125
3.1. Програма експериментального дослідження і аналіз стану сформованості методичної компетентності майбутнього вчителя-гуманітарія. - С.125-152
3.2. Організація проведення формувального етапу експериментального дослідження. - С.152-172
3.3. Динаміка процесу формування методичної компетентності майбутнього вчителя гуманітарного профілю під час педагогічної практики. - С.173-192
Висновки до розділу 3. - С.192-193
Висновки. - С.194-197

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити модель формування методичної компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю в процесі педагогічної практики.

Предмет дослідження: теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка моделі формування методичної компетентності майбутніх учителів-гуманітаріїв у процесі педагогічної практики.

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю.

Публікації. Матеріали дисертації відображено в 13 одноосібних публікаціях загальним обсягом 10,8 авт. арк., серед яких 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 3 статті у збірниках науково-методичних праць, 3 – у збірниках матеріалів наукових конференцій, 1 навчально-методичний посібник.

378.147

В 67

 
Волченко, Ольга Михайлівна.

Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Волченко Ольга Михайлівна ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. - К., 2006. - 261 с. : табл. - Бібліогр.: с. 174-199. - Дод.: с. 200-261

Зміст:


Вступ. - С.3-11
Теоретичні засади професійної комунікативної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. - С.12-78
1.1. Комунікативна компетенція як компонент професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. - С.12-35
1.2. Модель комунікативної компетенції. - С.35-60
1.3. Критерії та рівні сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів. - С.60-79
Висновки до розділу 1. - С.79-81
2. Педагогічне забезпечення процесу формування комунікативної компетенції. - С.82-167
2.1. Педагогічні умови формування комунікативної компетенції у професійній підготовці. - С.82-113
2.2. Особливості впровадження моделі формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. - С.113-151
2.3. Динаміка процесу формування комунікативної компетенції. - С.151-158
2.4. Рекомендації щодо вдосконалення процесу формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. - С.158-168
Висновки до розділу 2. - С.168-170
Висновки. - С.170-174

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови ефективного формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов під час професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах.

Предмет дослідження – педагогічні умови, що забезпечують формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов як інтегруючого компонента їхньої професійної компетентності.

Об’єктом дослідження є процес професійної комунікативної підготовки майбутніх учителів іноземних мов.

Публікації. За результатом дисертаційного дослідження опубліковано 9 одноосібних наукових праць, з них 6 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.

378.14

Г 12

 
Гагіна, Наталія Вікторівна.

Педагогічні умови формування у майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії у ситуації конфлікту [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Гагіна Наталія Вікторівна ; наук. кер. Костюшко Ю. О. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 275, [4] с. : табл. - Дод.: с. 190-245. - Бібліогр.: с. 245-275

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні засади конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів у ситуації конфлікту. - С.11-70
1.1. Основні наукові підходи до проблеми взаємодії: міждисциплінарний аналіз. - С.11-34
1.2. Сутність конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.34-56
1.3. Особливості конструктивної міжособистісної взаємодії менеджера в ситуації конфлікту. - С.56-70
Висновки до розділу 1. - С.70-73
2. Формування вмінь конструктивної взаємодії майбутніх фахівців-менеджерів. - С.74-127
2.1. Уміння конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів у ситуації конфлікту. - С.74-94
2.2. Педагогічні умови формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії. - С.94-114
2.3. Модель формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.114-127
Висновки до розділу 2. - С.127-129
3. Організація й аналіз дослідно-експериментальної роботи. - С.130-182
3.1. Технологія формування вмінь конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів. - С.130-159
3.2. Аналіз результатів експериментального дослідження рівнів сформованості вмінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.159-182
Висновки до розділу 3. - С.182-185
Висновки. - С.186-189

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати педагогічні умови формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту та перевірити їх ефективність за допомогою експериментальної технології.

Предмет дослідження – педагогічні умови та технологія формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту.

Об’єкт дослідження – підготовка майбутніх менеджерів до професійної діяльності.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено в 9 одноосібних публікаціях, серед яких 7 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

37(09)(477)"19"

Г 15

 
Галів, Микола Дмитрович.

Проблема формування характеру особистості в історії розвитку української педагогічної думки (60-ті роки ХІХ – 60-ті роки ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Галів Микола Дмитрович ; наук. кер. Вишневський Омелян Іванович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 251, [3] с. - Бібліогр.: с. 183-222. - Дод.: с. 223-251

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Суспільно-історичні передумови становлення проблематики формування характеру людини в українській педагогіці. - С.12-59
1.1. Стан характерологічної проблематики у філософській та психолого-педагогічній думці. - С.12-29
1.2. Завдання виховання характеру особистості в українській педагогіці в умовах зародження громадянського суспільства. - С.29-45
1.3. Тоталітарне суспільство і проблема формування характеру особистості. - С.45-59
Висновки до першого розділу. - С.59-60
2. Психолого-педагогічне трактування сутності характеру в українській думці 60-х рр. XIX – 60-х рр. XX ст. - С.61-102
2.1. Поняття «характер» в українській педагогіці. - С.61-75
2.2. Структура характеру особистості у працях вітчизняних педагогів. - С.75-88
2.3. Обґрунтування вченими-педагогами чинників формування характеру. - С.88-102
Висновки до другого розділу. - С.102-103
3. Прикладні аспекти виховання характеру особистості в українській педагогічній думці (1860-1960 рр.). - С.104-176
3.1. Оцінка українськими педагогами ролі виховних інституцій у формуванні характеру особистості. - С.104-120
3.2. Діяльність вихованця як визначальна умова виховання характеру. - С.120-140
3.3. Методи виховання характеру в працях українських педагогів. - С.140-152
3.4. Самовиховання як головний шлях формування характеру. - С.152-166
3.5. Ідеї українських педагогів-характерологів і сучасність. - С.166-176
Висновки до третього розділу. - С.176-177
Загальні висновки. - С.178-182

Анотація:

Мета дослідження – ретроспективний системний аналіз поглядів українських педагогів 60-х рр. ХІХ – 60-х рр. ХХ ст. на формування характеру особистості та визначення можливостей використання їхніх ідей в сучасних умовах.

Предмет дослідження – психолого-педагогічний процес формування характеру людини у працях учених-педагогів.

Об’єкт дослідження – характерологічна спадщина українських педагогів ХІХ-ХХ ст.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 17 одноосібних публікаціях, з них 1 монографія та 12 статей у фахових наукових збірниках та журналах, затверджених ВАК України.

361.7

Г 15

 
Галіченко, Максим Володимирович.

Рефлексія ідеологеми "Москва – Третій Рим" у російській релігійно-філософській думці [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Галіченко Максим Володимирович ; наук. кер. Богачевська Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2016. - 182 с. - Бібліогр.: с. 157-182

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Ідеологема "Москва – Третій Рим" як об'єкт філософсько-релігієзнавчого дослідження. - С.11-64
1.1. Рефлексія ідеологеми "Москва – Третій Рим" в історико-філософській думці. - С.11-44
1.2. Методологічні засади філософсько-релігієзнавчого аналізу ідеологеми "Москва – Третій Рим". - С.45-64
Висновки до розділу 1. - С.64-66
2. Місце ідеологеми "Москва – Третій Рим" у російській релігійно-філософській думці. - С.67-105
2.1. Есхатологічно-месійний зміст ідеологеми "Москва – Третій Рим". - С.67-88
2.2. Вплив ідеологеми "Москва – Третій Рим" на формування самодержавної моделі державно-церковних відносин у Росії. - С.89-105
Висновки до розділу 2. - С.105-107
3. Екстраполяція ідеологеми "Москва – Третій Рим" у сучасній російській релігійно-філософській думці. - С.108-150
3.1. Зародження та еволюція концепту "Русский мир" як невід'ємної складової ідеології сучасної Росії. - С.108-128
3.2. Втілення ідеологеми "Москва – Третій Рим" у концепті "Русский мир" Російської православної церкви. - С.129-150
Висновки до розділу 3. - С.150-151
Висновки. - С.152-156

Анотація:

Мета дисертаційної роботи полягає у здійсненні комплексного філософсько-релігієзнавчого аналізу ідеологеми "Москва – Третій Рим" шляхом виявлення її богословської та ідеологічної сутності, визначення особливостей її рефлексії на різних етапах розвитку російської релігійно-філософської думки, а також її втілення у сучасному концепті Російської православної церкви "Русский мир".

Предмет дослідження - рефлексія ідеологеми "Москва – Третій Рим" у російській релігійно-філософській думці.

Об'єкт дослідження - ідеологема "Москва – Третій Рим" у російській релігійно-філософській думці.

Дисертація є самостійною роботою. Висновки і положення, сформульовані самостійно на основі результатів, отриманих автором у процесі дослідження.

Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено в 18 одноосібних публікаціях, з них: 4 - у фахових виданнях України з філософських наук, 1 - в іноземному виданні, 1 - у виданні, що включено до міжнародних наукометричних баз, 12 - в інших наукових виданнях.

378.018.43:37.011.3-051:81'243](410)

Г 20

 
Гарбуза, Тетяна Віталіївна.

Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційного навчання університетів Великої Британії [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Гарбуза Тетяна Віталіївна ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Ін-т пед. НАПН України. - Київ, 2015. - 236, [7] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 211-236

Зміст:


Вступ. - С.4-14
1. Теоретичні засади дослідження. - С.15-67
1.1. Професійна підготовка вчителів іноземної мови в системі дистанційного навчання як предмет педагогічного дослідження. - С.15-37
1.2. Соціально-педагогічні умови організації системи дистанційної освіти у Великій Британії. - С.37-64
Висновки до розділу 1. - С.65-67
2. Процес професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційного навчання у Великій Британії. - С.68-148
2.1. Зміст професійної підготовки. - С.68-101
2.2. Організаційно-педагогічне забезпечення професійної підготовки. - С.101-129
2.3. Модель професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційного навчання у Великій Британії. - С.129-144
Висновки до розділу 2. - С.145-148
3. Перспективи реалізації досвіду дистанційної підготовки майбутніх учителів іноземної мови у Великій Британії в системі вищої освіти України. - С.149-184
3.1. Порівняльний аналіз застосування дистанційної освіти під час професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в Україні та у Великій Британії. - С.149-166
3.2. Напрями можливого впровадження досвіду Великої Британії в систему вищої освіти України. - С.167-181
Висновки до розділу 3. - С.182-184
Загальні висновки. - С.185-190

Анотація:

Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз досвіду професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційного навчання у Великій Британії та обґрунтувати можливі шляхи його впровадження у вітчизняний освітньо-педагогічний простір.

Предмет дослідження: зміст і організація процесу професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційного навчання у Великій Британії.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в університетах Великої Британії.

За результатами дисертації опубліковано 19 одноосібних наукових праць, зокрема, п'ять статей у провідних наукових фахових виданнях України, дві статті у зарубіжних періодичних наукових виданнях, 12 матеріалів конференцій.

375:504:622

Г 37

 
Герасимчук Олена Леонтіївна.

Формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі професійної підготовки [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Герасимчук Олена Леонтіївна ; наук. кер. Світлана Сергіївна Вітвицька ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 285, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 193-225

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичні основи формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів. - С.12-61
1.1. Аналіз категоріального апарату дослідження. - С.12-30
1.2. Становлення гірничої справи та освіти: історико-педагогічний аспект. - С.31
1.2.1. Становлення гірничої справи та гірничої освіти за кордоном. - С.31-36
1.2.2. Становлення гірничої справи та гірничої освіти в Україні. - С.36-45
1.3. Наукові підходи до формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів. - С.45-61
Висновки до розділу 1. - С.61-63
2. Обґрунтування структурно-функціональної моделі формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інжернерів. - С.64-119
2.1. Професіограма випускника ВНЗ за напрямом "Гірництво". - С.64-81
2.2. Сутність, структура, критерії, показники та рівні сформованості екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів. - С.81-100
2.3. Модель формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі професійної підготовки. - С.100-119
Висновки до розділу 2. - С.120-122
3. Експериментальна перевірка моделі формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів. - С.123-186
3.1. Програма, етапи та стан сформованості екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів. - С.123-146
3.2. Технологія формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів. - С.146-168
3.3. Динаміка формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів. - С.168-186
Висновки до розділу 3. - С.186-188
Висновки. - С.189-192

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити структурно-функціональну модель і технологію формування екологічної компетентності студентів гірничих спеціальностей.

Предмет дослідження - технологія формування екологічної компетентності майбутнього гірничого інженера в процесі професійної підготовки.

Об'єкт дослідження - екологізація процесу професійної підготовки майбутніх гірничих інженерів.Об'єкт дослідження - житіє Володимира, житіє Ольги, "Сказання про Бориса і Гліба", "Києво-Печерський патерик", "Слово про Закон і Благодать" Іларіона, "Притча про людську душу і тіло" Кирила Турівського, "Слово на вербну неділю" Кирила Турівського, "Повчання" Володимира Мономаха, "Повчання філософа, єпископа білгородського".

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи відображено в 21 публікації автора (з них 5 статей - у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 1 - у зарубіжному науковому періодичному виданні, 14 статей - в інших виданнях та збірниках матеріалів конференцій, 1 методичні рекомендації).

821.161.2(7.045)(82'04)

Г 37

 
Герасимчук, Сніжана Вадимівна.

Художні форми алегоричного зображення у літературі Київської Русі [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.01 / Герасимчук Сніжана Вадимівна ; наук. кер. Білоус Петро Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 184 с. - Бібліогр.: с. 168-184

Зміст:


Вступ . - С .3-10
1. Алегорія у структурі художнього мислення Середньовіччя . - С .11-60
1.1. Алегорія як літературний прийом . - С .11-35
1.2. Художні смисли і форми алегорій у Святому Письмі . - С .35-58
Висновки до першого розділу . - С .58-60
2. Алегоричні образи в агіографічній прозі . - С .61-108
2.1. Алегорія у княжих житіях . - С .61-89
2.2. Алегорія у "Києво-Печерському патерику" . - С .89-108
Висновки до другого розділу . - С .108-109
3. Функціональна семантика алегорій в ораторсько-проповідницькій та учительній прозі . - С .110-162
3.1. Алегорія у "Слові про Закон і Благодать" Іларіона . - С .110-123
3.2. Художні форми алегоризації оповіді у "Слові ігумена Мойсея про побудову стіни у Видубичах" . - С .123-130
3.3. Алегорія у "Повчанні" Володимира Мономаха . - С .131-140
3.4. Алегоричні образи у "Повчанні філософа, єпископа білгородського" . - С .140-144
3.5. Алегорія у проповідях Кирила Турівського . - С .144-161
Висновки до третього розділу . - С .161-162
Висновки . - С .163-167

Анотація:

Мета роботи - виявити і проаналізувати художні форми і смисли алегоричного зображення в літературних творах періоду Київської Русі.

Предмет дослідження - алегорія в агіографічній, ораторсько-проповідницькій та учительній прозі.

Об'єкт дослідження - житіє Володимира, житіє Ольги, "Сказання про Бориса і Гліба", "Києво-Печерський патерик", "Слово про Закон і Благодать" Іларіона, "Притча про людську душу і тіло" Кирила Турівського, "Слово на вербну неділю" Кирила Турівського, "Повчання" Володимира Мономаха, "Повчання філософа, єпископа білгородського".

37.036

Г 52

 
Глазунова Леся Олександрівна

Формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Глазунова Леся Олександрівна ; наук. кер. Березюк Олена Станіславівна ; Житомир. Держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2013. - 249, [6] с. - Бібліогр.: с. 189-218. - Дод.: с. 219-249

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога як науково-педагогічна проблема. - С.11-66
1.1. Основи естетичної освіти та виховання особистості в зарубіжній науковій літературі. - С.11-30
1.2. Ідеї формування естетичної компетентності засобами народознавства у вітчизняній науковій думці. - С.31-66
1.3. Аналіз базових понять з проблеми дослідження. - С.56-66
Висновки до І розділу. - С.67-68
2. Модель формування естетичної компетентності майбутнього вчителя -філолога засобами народознавства. - С.69-118
2.1. Роль та місце засобів народознавства в формуванні естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога. - С.69-81
2.2. Побудова моделі формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства. - С.81-107
2.3. Критерії, показники та рівні сформованості естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства. - С.107-118
Висновки до ІІ розділу. - С.119-120
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства. - С.121-182
3.1. Організація дослідно-експериментальної роботи на стан сформованості естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства. - С.121-140
3.2. Методика впровадження моделі формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства. - С.140-163
3.3. Узагальнення результатів педагогічного експерименту з проблеми дослідження. - С.163-182
Висновки до ІІІ розділу. - С.183-184
Висновки. - С.185-188

Анотація:

Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні та експериментальній апробації моделі формування естетичної компетентності майбутніх учителів-філологів засобами народознавства.

Предмет дослідження - модель формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства в процесі професійної підготовки у педагогічному ВНЗ.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога у вищому навчальному закладі.

Публікації. Результати дисертаційної роботи, основні висновки та рекомендації за темою дослідження відображено у 26 публікаціях автора (усі одноосібні), з них 7 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 1 стаття в іноземному виданні, 15 статей та 2 тези в збірниках наукових праць і матеріалах конференцій, 1 методичні рекомендації.

37(477)(09)

Г 65

 
Гончаренко Наталія Валеріївна

Організаційно-педагогічні основи викладання іноземних мов у контексті розвитку реального напряму вітчизняної освіти (друга половина XIX - початок XX століття) [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Гончаренко Наталія Валеріївна ; наук. кер. Побірченко Наталія Семенівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань, 2014. - 240, [5] с. - Бібліогр.: с. 172-196. - Дод.: с. 197-240

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Історико-теоретичні основи дослідження. - С.10-49
1.1. Історіографія дослідження проблеми вивчення іноземних мов у вітчизняних реальних навчальних закладах. - С.10-24
1.2. Місце іноземних мов у системі середньої освіти у першій половині XIX століття. - С.24-49
Висновки до першого розділу. - С.49-51
2. Організаційні засади викладання іноземних мов у закладах реальної освіти (друша половина XIX - початок XX століття). - С.52-110
2.1. Вплив освітніх реформ і контрреформ на значення іноземних мов у навчальному процесі реальних навчальних закладів (60-80-ті роки XIX століття). - С.52-91
2.2. Законодавча база регулювання вивчення іноземних мов у реальних училищах (кінець XIX - початок XX століття). - С.91-110
Висновки до другого розділу. - С.110-113
3. Практична реалізація викладання іноземних мов у змісті реальної освіти досліджуваного періоду. - С.114-164
3.1. Характеристика навчальних програм викладання іноземних мов у реальних гімназіях та училищах. - С.114-131
3.2. Забезпечення процесу викладання іноземних мов підручниками у реальних навчальних закладах. - С.131-148
3.3. Пошук раціональних методів навчання іноземних мов у другій половині XIX - на початку XX ст. - С.148-164
Висновки до третього розділу. - С.164-167
Висновки. - С.168-171

Анотація:

Мета дослідження - розкрити змістово-методичні та організаційні основи викладання іноземних мов у контексті розвитку реального напряму вітчизняної освіти у другій половині XIX - на початку XX століття.

Предмет дослідження - зміст, методи та організація викладання іноземних мов у контексті розвитку реального напряму освіти у досліджуваний період.

Об'єкт дослідження - процес розвитку реального напряму вітчизняної освіти у другій половині XIX - на початку XX століття.

Публікації. Результати дослідження відображено у 9 наукових публікаціях, серед яких: 6 статей опубліковано у провідних фахових виданнях України, 1 - у зарубіжному науковому виданні, 2 праці - у збірниках матеріалів наукових конференцій.

371.7:616-084:613.955

Г 67

 
Горай, Ольга Віцентіївна.

Підготовка майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Горай Ольга Віцентіївна ; наук. кер. Ковальчук Валентина Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 315 с. : табл. - Бібліогр.: с. 196-225. - Дод.: с. 226-315

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні основи підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.12-81
1.1. Історичний аналіз проблеми санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи. - С.12-30
1.2. Сутність та взаємозв'язок базових понять дослідження. - С.30-55
1.3. Санітарно-гігієнічне виховання і профілактична робота зі школярами у діяльності медичних сестер (фельдшерів) як педагогічна проблема. - С.55-82
Висновки до розділу 1. - С.82-84
2. Модель підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.85-127
2.1. Рівневий аналіз готовності майбутніх сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами. - С.85-103
2.2. Зміст та структура підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.103-128
Висновки до розділу 2. - С.128-130
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами. - С.131-189
3.1. Програма та методика проведення експериментальної роботи. - С.131-151
3.2. Впровадження моделі підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.151-165
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.165-190
Висновки до розділу 3. - С.190-191
Висновки. - С.192-195

Анотація:

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці моделі підготовки майбутніх медсестер (фельдшерів) до здійснення санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка медичних сестер (фельдшерів) у навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації.

Публікації. Результати дослідно-експериментальної роботи викладено у 20 одноосібних публікаціях, 5 – у провідних фахових виданнях України.

378:001.891

Г 70

 
Горобець, Сергій Миколайович.

Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій навчання [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Горобець Сергій Миколайович ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 293 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 184-211. - Дод.: с. 212-293

Зміст:


Вступ. - С.5-13
1. Теоретичні засади формування професійної компетентності сучасного фахівця економічного профілю. - С.14-82
1.1. Аналіз поняттєво-термінологічного апарату дослідження. - С.14-38
1.2. Ретроспективний аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій в економічній освіті. - С.39-61
1.3. Педагогічний потенціал комп’ютерно орієнтованих технологій навчання при підготовці студентів економічних спеціальностей. - С.62-80
Висновки до розділу 1. - С.81-82
2. Модель формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей. - С.83-126
2.1. Змістова структура професійної компетентності майбутніх економістів. - С.83-101
2.2. Модель формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій навчання. - С.102-124
Висновки до розділу 2. - С.125-126
3. Експериментальна перевірка моделі формування професійної компетентності економістів з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій навчання. - С.127-180
3.1. Програма та етапи експериментального дослідження. - С.127-141
3.2. Організаційно-методичне та програмне забезпечення процесу формування професійної компетентності майбутніх економістів з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій навчання. - С.142-161
3.3. Узагальнення результатів експериментального дослідження. - С.162-177
Висновки до розділу 3. - С.178-180
Висновки. - С.181-183

Анотація:

Мета дослідження – розробити модель формування професійної компетентності майбутніх економістів з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання та експериментально перевірити її ефективність.

Предмет дослідження – комп’ютерно орієнтовані технології навчання як засіб формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей.

Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у 18 наукових працях, з них 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України; 3 підрозділи у колективних монографіях; 1 навчальний посібник, рекомендований МОН України для студентів ВНЗ; 1 стаття у збірнику наукових праць, 6 тез доповідей на конференціях, 1 методичні рекомендації. Усі публікації одноосібні.

111.11:316.3:27-423.42

Г 70

 
Горохова, Людмила Вікторівна.

Страх як екзистенціал буття сучасної людини: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Горохова Людмила Вікторівна ; наук. кер. Козловець Микола Адамович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 182 с. - Бібліогр.: с. 161-182

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Страх як предмет соціально-філософського пізнання. - С.11-59
1.1. Теоретико-методологічні засади дослідження феномену страху. - С.11-23
1.2. Основні підходи до вирішення проблеми страху в історії соціально-філософської думки. - С.23-59
Висновки до розділу 1. - С.59-62
2. Екзистенціал страху в соціокультурному просторі сучасної людини. - С.63-117
2.1. Сутнісні виміри страху як екзистенціалу людського буття. - С.63-87
2.2. Види й соціальні функції екзистенціалу страху. - С.87-105
2.3. Тривога й страх як феномени соціального буття людини. - С.105-118
Висновки до розділу 2. - С.118-120
3. Страх як фактор соціального буття людини в умовах глобалізаційних процесів. - С.121-148
3.1. Глобалізаційні зміни як чинник соціальних страхів людини. - С.121-139
3.2. Страхи і ризики українського суспільства за умов трансформаційних процесів. - С.139-149
Висновки до розділу 3. - С.149-151
Висновки. - С.152-160

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексний соціально-філософський аналіз страху як екзистенціалу буття людини в умовах глобальних соціокультурних змін.

Предметом дослідження є багатовимірність виявів соціального страху як екзистенціалу людського буття в сучасному світі.

Об’єкт дослідження – страх як форма буття людини в соціальному середовищі.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою автора. Висновки та положення наукової новизни сформульовані автором самостійно, на основі власних досліджень.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 17 публікаціях, з них 7 статей (5 – опубліковано у фахових виданнях) та 10 тез виступів на наукових конференціях і круглих столах.

378.14

Г 75

 
Грабовський Петро Петрович

Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Грабовський Петро Петрович ; наук. кер. Спірін Олег Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл., Ун-т менеджменту освіти НАПН України. - Київ, 2016. - 250 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 171-207

Зміст:


Вступ. - С .5-13
1. Теоретичні аспекти розвитку інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті. - С .14-53
1.1. Аналіз базових понять дослідження. - С .15-39
1.2. Особливості розвитку інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у системі післядипломної педагогічної освіти. - С .40-53
Висновки до першого розділу. - С .53-55
2. Моделювання розвитку інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті. - С .56-110
2.1. Структура, критерії, показники та рівні розвитку інформаційної компетентності вчителя природничо-математичних предметів . - С .59-77
2.2. Модель розвитку інформаційної компетентності вчителів проиродничо-математичних предметів у системі післядипломної педагогічної освіти. - С .77-110
Висновки до другого розділу . - С .110-112
3. Організація, проведення та результати педагогічного експерименту. - С .113-164
3.1. Діагностика розвитку інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів природничо-математичних предметів. - С .115-136
3.2. Упровадження моделі розвитку інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній практиці. - С .136-151
3.3. Динаміка розвитку інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у процесі експериментального дослідження. - С .152-164
Висновки до третього розділу. - С .165-167
Висновки. - С .168-170

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити модель розвитку інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті.

Предмет дослідження - модель розвитку інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті.

Об'єкт дослідження - процес підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті.

Особистий внесок дисертанта в методичній рекомендації "Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей у системі освіти України" (авторський колектив - В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю. М. Богачков та ін., за загальною редакцією В. Ю. Бикова, О.М. Спіріна, О. В. Овчарук) полягає в уточненні переліку та визначенні змісту рівнів ІКТ-компетентностей учителів загальноосвітніх навчальних закладів у п. 3.2. "Рекомендації до проекту стандартів з інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів" (0,25 д. а.).

Основні результати дисертаційної роботи висвітлено у 16 публікаціях автора, серед яких 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України з педагогічних наук (2 статті в електронному фаховому виданні, що включено до міжнародних наукометричних баз); 1 стаття в зарубіжному науковому періодичному виданні; 6 публікацій у збірниках матеріалів і тез міжнародних та всеукраїнських конференцій; 3 методичних рекомендацій.

141.7.001.11:316.723-053.6

Г 79

 
Гребінь Світлана Миколаївна

Дитинство як соціокультурний феномен: соціально-філософський аналіз [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Гребінь Світлана Миколаївна ; наук. кер. Утюж Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 189 с. - Бібліогр.: с. 159-189

Зміст:


Вступ. - С.3-12
1. Теоретико-методологічні засади дослідження феномену дитинства. - С.13-65
1.1. Стан наукового опрацювання проблеми дитинства в соціогуманітарних науках. - С.13-40
1.2. Методологічні засади дослідження дитинства як соціокультурного феномену. - С.40-65
Висновки до розділу 1. - С.65-67
2. Соціокультурні виміри дитинства: сутність і ґенеза. - С.68-114
2.1. Соціокультурна природа дитинства. - С.68-84
2.2. Феномен дитинства в сучасних соціокультурних системах. - С.84-96
2.3. Феномен дитинства в світоглядній парадигмі української культури. - С.96-114
Висновки до розділу 2. - С.114-116
3. Трансформація цінності дитинства в сучасному суспільстві. - С.117-150
3.1. Соціальні смисли взаємодії світу дитинства і світу дорослих в умовах сучасності. - С.117-133
3.2. Дитинство як "час долі" в житті людства: проблема "нормального дитинства". - С.133-150
Висновки до розділу 3. - С.150-153
Висновки. - С.154-158

Анотація:

Мета дослідження. Метою дисертаційного дослідження є соціально-філософський аналіз феномену дитинства як специфічного етапу становлення і розвитку дитини в контексті сучасних цивілізаційних змін.

Предмет дослідження - соціокультурні виміри трансформації дитинства в сучасному суспільстві у контексті цивілізаційного поступу.

Об'єктом дослідження є дитинство як соціокультурний феномен.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною авторською науковою працею. Висновки, узагальнення та положення новизни одержані здобувачем самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації. Основні результати та висновки дисертації викладено в 13 одноосібних наукових публікаціях, 5 із яких надруковано у фахових виданнях України, 1 - в іноземному та 7 - в інших виданнях.

371.13:378(410)

Г 82

 
Григор'єва, Тетяна Юріївна.

Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Григор’єва Тетяна Юріївна ; наук. кер. Лещенко Марія Петрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 238, [3] с. : табл. - Дод.: с. 180-210. - Бібліогр.: с. 211-238

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретичні основи освіти дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. - С.12-59
1.1. Освіта дорослих як педагогічна проблема. - С.12-25
1.2. Системи освіти дорослих у Великобританії в історико-педагогічній ретроспективі. - С.25-60
Висновки до розділу 1. - С.60-63
2. Зміст та організація підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. - С.64-135
2.1. Концептуальні засади підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у Великій Британії. - С.64-93
2.2. Змістовий аналіз програмного забезпечення освіти дорослих у закладах формальної і неформальної освіти. - С.93-113
2.3. Форми і методи підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих. - С.113-136
Висновки до розділу 2. - С.136-140
3. Забезпечення ефективної професійної підготовки вчителя до освіти дорослих. - С.141-172
3.1. Контроль та оцінювання професійної готовності вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. - С.141-157
3.2. Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти України. - С.157-173
Висновки до розділу 3. - С.173-175
Загальні висновки. - С.176-179

Анотація:

Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз професійної підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у Великій Британії та обґрунтувати можливості використання позитивного досвіду в системі педагогічної освіти України.

Предмет дослідження: теоретичні основи, зміст, форми і методи підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії.

Об’єкт дослідження: система неперервної професійної освіти Великої Британії.

Публікації: основний зміст дисертаційної роботи відображено у 10 одноосібних публікаціях, з них 1 – методичні рекомендації, 5 статей – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.132:009

Г 94

 
Гуманкова, Ольга Сергіївна.

Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуманкова Ольга Сергіївна ; наук. кер. Калініна Лариса Вадимівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 254, [4] с. : граф., табл., схеми. - Дод.: с. 188-228. - Бібліогр.: с. 229-254

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.12-79
1.1. Зміст та структура професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. - С.12-37
1.2. Теоретичні основи використання диференційованого підходу. - С.37-59
1.3. Сутність диференційованого підходу в навчанні. - С.59-79
Висновки до розділу 1. - С.79-81
2. Модель підготовки вчителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.82-132
2.1. Критерії та показники рівня професійної готовності вчителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.82-98
2.2. Стан професійної підготовки вчителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.98-119
2.3. Структурні компоненти моделі підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.119-133
Висновки до розділу 2. - С.133-134
3. Технологія підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.135-180
3.1. Програма експериментальної роботи та результати констатувального етапу експерименту. - С.135-144
3.3. Динаміка процесу підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.167-181
Висновки до розділу 3. - С.181-182
Загальні висновки. - С.183-188

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати модель, розробити та експериментально перевірити технологію підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні.

Предмет дослідження: модель підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні.

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 16 публікаціях автора, з яких 8 статей у провідних фахових виданнях, 2 тези доповідей на наукових конференціях, 1 розділ у навчальному посібнику та 1 навчально-методичний посібник.

373.1:50(477.4)"18/19"(043)

Г 97

 
Гуцал, Людмила Антонівна.

Розвиток шкільної природничої освіти на правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Гуцал Людмила Антонівна ; наук. кер. Шоробура Інна Михайлівна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т. ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Поділ., 2011. - 240 с. : табл. - Дод.: с. 176-190. - Бібліогр.: с. 191-240

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Розвиток природничої освіти як науково-теоретична та історико-педагогічна проблема. - С.11-46
1.1. Шкільна природнича освіта як предмет історико-педагогічного дослідження. - С.11-35
1.2. Історіографія розвитку шкільної природничої освіти. - С.35-46
Висновки до розділу 1. - С.46-49
2. Організаційно-змістові характеристики розвитку природничої освіти в другій половині ХІХ століття. - С.50-106
2.1. Соціально-економічні, політичні та педагогічні чинники розвитку шкільної природничої освіти. - С.50-64
2.2. Зміст предметів природничого циклу (плани, програми, підручники). - С.64-91
2.3. Методика викладання предметів природознавчого циклу. - С.91-106
Висновки до розділу 2. - С.106-108
3. Особливості розвитку природничої освіти на початку ХХ століття. - С.109-169
3.1. Стан розвитку шкільної природничої освіти на початку ХХ століття. - С.109-120
3.2. Еволюція змісту й засобів навчання природничих предметів у школі. - С.120-134
3.3. Удосконалення методів і форм навчання природничих дисциплін. - С.134-151
3.4. Особливості методики викладання дисциплін природничого циклу українськими педагогами початку ХХ століття. - С.151-169
Висновки до розділу 3. - С.169-171
Загальні висновки. - С.172-175

Анотація:

Мета дослідження – на основі цілісного конструктивно-критичного аналізу ґенези шкільної природничої освіти на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. виявити й узагальнити зміст, чинники та основні етапи її розвитку.

Предмет дослідження – організаційно-змістові характеристики форм, методів та засобів шкільної природничої освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об’єкт дослідження – шкільна природнича освіта на Правобережній Україні.

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено у 19 одноосібних публікаціях, з них – 12 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 8 – у матеріалах конференцій.

371.134:373.61

Г 97

 
Гуцан, Тетяна Григорівна.

Формування готовності майбутнього вчителя економіки до профільного навчання старшокласників [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуцан Тетяна Григорівна ; наук. кер. Юр'єва Катерина Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2011. - 311, [3] с. : табл. - Дод.: с. 173-284. - Бібліогр.: с. 285-311

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичні засади формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників. - С.12-84
1.1. Профільне навчання економіці в загальноосвітніх навчальних закладах: сутність, етапи становлення, проблеми. - С.12-33
1.2. Особливості професійної діяльності вчителя економіки. - С.33-46
1.3. Готовність майбутніх учителів економіки до професійної діяльності в умовах профільного навчання як психолого-педагогічна проблема. - С.46-58
1.4. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання учнів старших класів. - С.58-84
Висновки до розділу 1. - С.84-86
2. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів економіки до професійної роботи у профільних класах. - С.87-166
2.1. Загальна методика організації та проведення експерименту. - С.87-109
2.2. Експериментальна реалізація умов формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання учнів старших класів. - С.109
2.2.1. Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх учителів економіки до професійної діяльності в умовах профільного навчання. - С.109-121
2.2.2. Формування позитивної мотивації до профільного навчання старшокласників. - С.121-131
2.2.3. Підвищення якісного рівня діяльності кафедри відповідної спеціалізації та моніторинг змін у процесі підготовки майбутніх фахівців. - С.131-144
2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.144-166
Висновки до розділу 2. - С.166-168
Висновки. - С.169-172

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників у процесі професійної підготовки у педагогічних ВНЗ.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів економіки.

Особистий внесок автора у роботах, опублікованих у співавторстві, у навчально-методичному посібнику «Курс економічної теорії» полягає у викладенні теми «Соціальна політика держави» та практикуму до неї (питання для самоперевірки, тестові і розрахункові завдання); у науково-методичних матеріалах «Практична підготовка студентів спеціальності 6.030501, 7.030501 – «Економічна теорія» заочної форми навчання: програми практик та рекомендації щодо їх проведення» – рекомендації до навчально-виробничої практики та розроблені індивідуальні науково-дослідні завдання для студентів.

37(438)"1939/1945"

Д 13

 
Давиденко, Олена Василівна.

Організація підпільної освіти у Польщі в період Другої світової війни [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Давиденко Олена Василівна ; наук. кер. Аніщенко Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2015. - 268, [7] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 185-213

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Розвиток підпільної освіти в Польщі у роки Другої світової війни як науково-педагогічна проблема. - С.13-53
1.1. Стан наукової розробки проблеми в історіографії та джерельна база дослідження. - С.13-24
1.2. Аналіз базових понять дослідження. - С.24-37
1.3. Періоди організації та розвитку підпільної освіти в Польщі у роки Другої світової війни. - С.37-52
Висновки до першого розділу. - С.52-53
2. Навчально-виховний процес у підпільних середніх загальноосвітніх і професійних навчальних закладах (1939-1945 рр.). - С.54-104
2.1. Організація навчально-виховного процесу в підпільних середніх загальноосвітніх школах. - С.54-81
2.2. Організаційно-педагогічні засади діяльності підпільних професійних шкіл. - С.81-92
2.3. Таємна організація вчителів та її роль в організації підпільної середньої загальноосвітньої і професійної школи. - С.92-102
Висновки до другого розділу. - С.102-104
3. Культурно-освітня діяльність закладів підпільної вищої освіти на території Польщі (1940-1945 рр.). - С.105-179
3.1. Розвиток підпільних осередків вищої освіти. - С.105-130
3.2. Підготовка педагогічних кадрів у закладах підпільної вищої освіти Польщі (1942-1944 рр.). - С.130-139
3.3. Роль Департаменту освіти і культури, Освітньо-шкільного бюро західних земель у розвитку вищої підпільної освіти та науки. - С.139-150
3.4. Тенденції розвитку підпільної освіти в Польщі у роки Другої світової війни. - С.151-169
3.5. Спецкурс "Розвиток підпільної освіти та педагогічної думки в Польщі в період німецько-фашистської окупації (1939-1945 рр.)" у професійній підготовці сучасного вчителя. - С.169-179
Висновки до третього розділу. - С.179-181
Загальні висновки. - С.182-184

Анотація:

Мета дослідження - на основі комплексного аналізу виявити специфіку організації і розвитку підпільної освіти в Польщі, її сутність; обґрунтувати періодизацію і тенденції її розвитку як особливого феномена та складової польської освіти у період Другої світової війни.

Предмет дослідження - особливості, тенденції, періодизація організації і розвитку підпільної освіти у Польщі в роки Другої світової війни.

Об'єкт дослідження - польська підпільна освіта в 1939-1945 рр.

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 23 одноосібних публікаціях, із них - 9 статей у провідних наукових періодичних фахових виданнях, 2 - у зарубіжних наукових періодичних фахових виданнях, 11 - у збірниках матеріалів наукових конференцій; 1 методичних рекомендаціях до спецкурсу.

272-788/-789:94:008(477)

Д 18

 
Данилюк Олена Ярославівна

Римо-католицькі чернечі ордени: їх сутність і діяльність в українській історії та культурі [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Данилюк Олена Ярославівна ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 197 с. - Бібліогр.: с. 173-197

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретико-методологічні засади дослідження римо-католицьких чернечих орденів. - С.12-47
1.1. Інститут римо-католицьких чернечих орденів як об'єкт наукового дослідження. - С.12-28
1.2. Методологічні засади дисертаційного дослідження. - С.28-47
Висновки до першого розділу. - С.48-49
2. Роль римо-католицьких чернечих орденів в утвердженні християнства на українських землях. - С.50-120
2.1. Формування і розвиток інституту чернечих орденів Римо-католицької церкви. - С.50-80
2.2. Становлення і поширення римо-католицьких чернечих орденів в Україні. - С.80-107
2.3. Вплив римо-католицьких чернечих орденів на розвиток української духовності та культури. - С.107-120
Висновки до другого розділу. - С.120-123
3. Діяльність римо-католицьких чернечих орденів в українських умовах конфесійного багатоманіття. - С.124-164
3.1. Римо-католицькі чернечі ордени в Україні: між православною (східнохристиянською) та католицькою (західнохристиянською) традиціями. - С.124-145
3.2. Суспільно значуща діяльність римо-католицьких чернечих орденів в Україні (кінець XX - початок XXI ст.). - С.145-164
Висновки до третього розділу. - С.164-165
Висновки. - С.166-172

Анотація:

Мета дисертаційної роботи полягає у здійсненні комплексного філософсько-релігієзнавчого аналізу діяльності римо-католицьких чернечих орденів на українських землях.

Предмет дослідження - діяльність інституту римо-католицьких чернечих орденів в Україні, яка конкретизована в ідейно-концептуальних виявах та практичних діях у церковно-релігійній і світській сферах життєдіяльності.

Об'єктом дослідження є інститут римо-католицьких чернечих орденів як усталена сакральна структура.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є науковою роботою автора. Висновки та положення новизни сформульовані автором самостійно.

Публікації. Основні положення та результати дисертації висвітлено у 13 публікаціях: 6 статтях, 4 з яких надруковано у фахових виданнях України, 2 - у наукових періодичних виданнях Польщі та Росії; 7 тезах доповідей, опублікованих у матеріалах наукових конференцій.

378:17.022.1

Д 18

 
Данильчук, Лариса Олексіївна.

Формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Данильчук Лариса Олексіївна ; наук. кер. Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 261, [10] с. : мал., табл. - Перелік умов. скор.: с. 3. - Бібліогр.: с. 193-214. - Дод.: с. 215-261

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні основи проблеми формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.13-78
1.1. Методологічні основи та категорійний аналіз базових понять дослідження. - С.13-41
1.2. Історичний аспект проблеми формування іміджу. - С.41-65
1.3. Структура іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.65-78
Висновки до першого розділу. - С.78-79
2. Особливості формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.80-146
2.1. Соціально-педагогічні основи ситуаційної методики навчання. - С.80-86
2.2. Сутнісна характеристика ситуаційної методики навчання. - С.86-105
2.3. Впровадження «кейс-методу» у контексті формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.105-146
Висновки до другого розділу. - С.146-147
3. Експериментальне дослідження формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.148-186
3.1. Визначення рівня сформованості професійно-особистісного іміджу працівників фінансово-економічного профілю. - С.148-170
3.2. Аналіз та узагальнення результатів формуючого етапу експерименту. - С.170-186
Висновки до третього розділу. - С.186-188
Висновки. - С.189-192

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічну технологію формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю на основі застосування «кейс-методу».

Предмет дослідження: зміст, форми, методи, засоби формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічних структур як складова професійної підготовки у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю.

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю.

З теми роботи дисертації опубліковано 20 одноосібних наукових і науково-методичних праць: 12 статей, зокрема 5 із них у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 навчальні посібники, зокрема 1 за рекомендацією МОН України, 1 презентаційна брошура.

37

Д 21

 
Даюк, Жанна Юріївна.

Культурно-просвітницька діяльність викладачів та випускників Кременецького ліцею в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Даюк Жанна Юріївна ; наук. кер. Афанасьєв Ю. Л. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 252 с. : портр. - Дод.: с. 197-223. - Бібліогр.: с. 224-252

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Становлення та розвиток Кременецького ліцею як історико-педагогічна проблема. - С.10-50
1.1. Базові теоретичні підходи та категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження. - С.10
1.1.1. Характеристика базових теоретичних підходів до проблеми дослідження. - С.10-18
1.1.2. Загальна характеристика категоріально-понятійного апарату роботи. - С.18-25
1.2. Історіографія культурно-просвітницької діяльності викладачів і випускників Кременецького ліцею (ХІХ - початок ХХ ст.). - С.25-34
1.3. Головні передумови становлення культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею. - С.35-50
Висновки до розділу 1. - С.50-53
2. Зміст та форми культурно-просвітницької діяльності організаторів Кременецького ліцею та його педагогічного колективу. - С.54-104
2.1. Культурно-просвітницька діяльність організаторів Волинської гімназії та їх роль у діяльності Кременецького ліцею. - С.54-79
2.2. Педагогічний колектив ліцею як осередок культурно-просвітницької діяльності в регіоні та в Україні. - С.79-104
Висновки до розділу 2. - С.104-107
3. Сутність та специфіка культурно-просвітницької діяльності випускників Кременецького ліцею у XIX – на початку XX ст. - С.108-188
3.1. Головні характеристики культурно-просвітницької діяльності в середовищі вихованців Кременецького ліцею (1805-1834). - С.108-131
3.2. Вплив Кременецького ліцею на культурно-просвітницькі традиції регіону. - С.131-147
3.3. Культурно-просвітницька діяльність викладачів і випускників Кременецького ліцею після його скасування в Україні та за кордоном. - С.147-188
Висновки до розділу 3. - С.188-191
Загальні висновки. - С.192-196

Анотація:

Мета дослідження полягає в цілісному вивченні специфіки змісту й форм культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею в ХІХ – на початку ХХ ст.

Предметом дослідження є сутність, зміст та специфіка культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею в ХІХ – на початку ХХ ст.

Об’єкт дослідження – культурно-просвітницька діяльність Кременецького ліцею (ХІХ – початок ХХ ст.).

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження викладено в 11 одноосібних публікаціях автора, 7 з яких – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 4 – у збірниках матеріалів конференцій.

378.1/09

Д 32

 
Дем'янчук Олена Олексіївна

Формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі професійного становлення [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Дем'янчук Олена Олексіївна ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2013. - 290, [5] с. : рис., табл. - Дод.: с. 182-253. - Бібліогр.: с. 254-290

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні засади професійного становлення сучасного фахівця-педагога. - С.11-83
1.1. Методологічні рівні дослідження проблеми професійного становлення педагога. - С.11-20
1.2. Професійне становлення молодого вчителя як педагогічна проблема. - С.20-49
1.3. Науковий аналіз феномену вмінь як важливої складової педагогічної діяльності. - С.49-83
Висновки до першого розділу. - С.83-85
2. Модель формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі їх професійного становлення. - С.86-121
2.1. Обґрунтування моделі формування гностичних умінь молодого педагога. - С.86-99
2.2. Вивчення стану сформованості гностичних умінь молодих вчителів у педагогічній практиці. - С.99-107
2.3. Обґрунтування педагогічних умов формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі професійного становлення. - С.107-121
Висновки до другого розділу. - С.121-123
3. Експериментальне дослідження процесу формування гностичних умінь молодих учителів. - С.124-176
3.1. Поетапна методика формування гностичних умінь молодих педагогів. - С.124-129
3.2. Програма педагогічного експерименту та головні еспекти методики формування гностичних умінь. - С.129-158
3.3. Експериментальна перевірка ефективності визначених педагогічних умов. - С.158-176
Висновки до третього розділу. - С.177
Загальні висновки. - С.178-181

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати педагогічні умови та поетапну методику розвитку гностичних умінь молодих педагогів у процесі їх професійного становлення.

Предмет дослідження - педагогічні умови та поетапна методика формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі їх професійного становлення.

Об'єкт дослідження - процес професійного становлення молодих педагогів.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 12 одноосібних публікаціях, серед яких 5 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 1 методичні рекомендації.

271.2-426

Д 50

 
Дідківський Анатолій Андрійович.

Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Дідківський Анатолій Андрійович ; наук. кер. Шугаєва Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2015. - 224 с. - Бібліогр.: с. 184-224

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Православна етика як предмет релігієзнавчого аналізу. - С.10-32
Висновки до розділу 1. - С.32-33
2. Евангельська мораль як фундамент православної етики. - С.34-50
Висновки до розділу 2. - С.50-51
3. Середньовічна православна етика чеснот. - С.52-80
Висновки до розділу 3. - С.80-82
4. Православна моральна теологія часів модерну як різновид деонтологічної релігійної етики. - С.83-125
Висновки до розділу 4. - С.125-126
5. Боротьба гуманістичних і тоталітарних тенденцій у православній етиці доби постмодерну. - С.127-170
Висновки до розділу 5. - С.170-172
Висновки. - С.173-183

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є системний філософсько-релігієзнавчий аналіз основних історичних форм та гуманістичного потенціалу православної етики, що відкриває можливості формування цілісного концептуального бачення її специфіки в контексті історичної перспективи.

Предметом дослідження є іманентна типологія теоретичних і практичних концепцій православної етики, її гуманістичний потенціал.

Об'єкт дослідження - православна етика в її парадигмальних формах.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою. Висновки та положення наукової новизни автор одержав особисто.

Публікації за темою дисертації. Основний зміст дисертації висвітлено у 6 наукових статтях, 5 з яких надруковано у фахових виданнях України, 1 - у іноземному науковому виданні.

37.034(73)

Д 58

 
Довгань, Лариса Іванівна.

Концепції морального виховання учнів у сучасній педагогічній науці США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Довгань Лариса Іванівна ; наук. кер. Галузяк Василь Михайлович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2006. - 266, [4] с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-208. - Дод.: с. 209-266

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретичні засади морального виховання у педагогіці США. - С.12-77
1.1. Проблема морального виховання в американській педагогіці. - С.12-29
1.2. Історичний розвиток концепцій морального виховання у педагогіці США. - С.30-57
1.3. Систематизація концепцій морального виховання у сучасній педагогічній науці США. - С.57-77
Висновки до І розділу. - С.77-80
2. Основні концептуальні підходи до морального виховання особистості у сучасній педагогіці США. - С.81-174
2.1. Концепція осмислення цінностей. - С.81-102
2.2. Концепція морального розвитку. - С.103-120
2.3. Концепція виховання характеру. - С.120-135
2.4. Аналітичний підхід до морального виховання. - С.135-147
2.5. Діяльнісний підхід до морального виховання. - С.148-164
2.6. Рекомендації щодо використання американського досвіду організації морального виховання в Україні. - С.164-174
Висновки до ІІ розділу. - С.174-177
Загальні висновки. - С.178-182

Анотація:

Мета дослідження: визначити та проаналізувати основні концепції морального виховання учнів у педагогіці США, з’ясувати їх виховний потенціал і можливості використання у вітчизняній виховній практиці.

Предмет дослідження: сутність і розвиток концепцій морального виховання учнів у сучасній педагогіці США.

Об’єкт дослідження: моральне виховання учнів у педагогічній науці США.

Публікації за темою дисертації. Основні положення та висновки дослідження знайшли відображення у 8 одноосібних публікаціях, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях та 1 методичні рекомендації.

371(436)

Д 39

 
Дєнічєва, Ольга Ігорівна.

Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Дєнічєва Ольга Ігорівна ; наук. кер. Лісова Світлана Валеріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 260 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 195-230.

Зміст:


Вступ. - С.4-10
1. Теоретичні засади реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії. - С.11-65
1.1. Характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження. - С.11-33
1.2. Аналіз теорії і практики реформування змісту гуманітарної освіти Австрії у працях вітчизняних і зарубіжних компаративістів. - С.33-52
1.2.1. Освітні реформи у західноєвропейському суспільстві. - С.52-63
Висновки до розділу 1. - С.63-65
2. Проблема реформування змісту гуманітарної освіти в загальноісторичному контексті розвитку загальної середньої системи освіти Австрії. - С.66-135
2.1. Вплив європейських філософських концепцій на розвиток та зміст гуманітарної освіти Австрії. - С.66-82
2.2. Історико-педагогічний аналіз реформування змісту гуманітарної освіти в системі середньої освіти Австрії (друга половина XX ст. - перше десятиліття XXI ст.). - С.83-103
2.3. Соціально-політичні й економічні чинники реформування системи гуманітарної освіти в Австрії. - С.103-116
2.3.1. Напрями реформування змісту гуманітарної освіти Австрії. - С.116-133
Висновки до розділу 2. - С.133-135
3. Практика реформування змісту гуманітарної освіти Авсрії у першому десятилітті XXI століття. - С.136-189
3.1. Гімназії як структурний компонент загальної середньої освіти Австрії. - С.136-153
3.2. Особливості трансформації змісту гуманітарних дисциплін в гімназіях Австрії. - С.154-171
3.3. Перспективи використання австрійського досвіду реформування змісту гуманітарної освіти в Україні. - С.171-189
Висновки до розділу 3. - С.189-191
Загальні висновки. - С.192-194

Анотація:

Мета дослідження - виявити основні тенденції, змістові та процесуальні особливості реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії.

Предмет дослідження - процес реформування змісту гуманітарної освіти Австрії.

Об'єкт дослідження - зміст гуманітарної освіти в гімназіях Австрії.

Результати дослідження представлено у 10 публікаціях (одноосібних), з яких: 7 - у провідних наукових фахових виданнях, 1 - у зарубіжному науковому періодичному виданні, 2 - у матеріалах конференцій.

371.11

Д 81

 
Дудчак Галина Іванівна

Педагогічне керівництво самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Дудчак Галина Іванівна ; наук. кер. Шквир Оксана Леонідівна ; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. - Хмельницький, 2014. - 251 с. : рис., табл. - Перелік умов. скор.: с. 4. - Бібліогр.: с. 219-251. - Дод.: с. 187-218

Зміст:


Вступ. - С.5-12
1. Проблема керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів у педагогічній теорії та практиці. - С.13-70
1.1. Історико-педагогічний аналіз проблеми педагогічного керівництва самостійною роботою мйбутніх учителів початкових класів. - С.13-37
1.2. Сутність базових понять дослідження. - С.37-59
1.3. Сучасний стан педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів у вищих педагогічних закладах в умовах степеневої освіти. - С.59-70
Висновки до першого розділу. - С.70-72
2. Моделювання процесу педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти. - С.73-128
2.1. Особливості педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти. - С.73-98
2.2. Модель педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти. - С.98-119
2.3. Критерії, показники і рівні організації та здійснення самостійної роботи майбутніми учителями початкових класів. - С.119-128
Висновки до другого розділу. - С.128-129
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти. - С.130-180
3.1. Організація та методика експериментального дослідження. - С.130-150
3.2. Реалізація експериментальної моделі педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів. - С.150-164
3.3. Аналіз результатів дослідження. - С.164-180
Висновки до третього розділу. - С.180-182
Висновки. - С.183-186

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити ефективність моделі педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти.

Предмет дослідження - педагогічне керівництво самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти.

Об'єкт дослідження - самостійна робота майбутніх учителів початкових класів у вищих педагогічних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації.

Особистий внесок автора в опублікованому в співавторстві з О. Л. Шквир посібнику "Опорно-інструктивні матеріали до написання та захисту курсових і дипломних робіт в умовах ступеневої освіти" (2012 р.) полягає у здійсненні загальної характеристики самостійної науково-дослідної діяльності студентів та розкритті загальних правил і вимог щодо підготовки до захисту та захисту наукової роботи студентами.

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено у 28 публікаціях: 9 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 2 статті - у збірниках наукових праць зарубіжного видання; 14 статей - у збірниках матеріалів конференцій, 3 навчальних посібники, один з яких виданий у співавторстві.

371.13:80:37.014.5

Д 83

 
Дуплійчук Ольга Миколаївна

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Дуплійчук Ольга Миколаївна ; наук. кер. Калініна Лариса Вадимівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 321, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 192-221

Зміст:


Вступ. - С.5-12
1. Теоретичні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій. - С.13-63
1.1. Аналіз категоріально-поняттєвого апарату дослідження. - С.13-39
1.2. Проектно-комунікативні технології у структурі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів. - С.39-61
Висновки до розділу I. - С.61-63
2. Моделювання професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій. - С.64-102
2.1. Модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій. - С.64-86
2.2. Структура, критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій. - С.86-100
Висновки до розділу II. - С.100-102
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій. - С.103-187
3.1. Експериментальна програма дослідження та стан досліджуваної проблеми. - С.103-119
3.2. Впровадження моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій. - С.119-162
3.3. Динаміка формування готовності майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій. - С.162-184
Висновки до розділу III. - С.184-187
Висновки. - С.188-191

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів до застосування ПКТ.

Предметом дослідження є процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів у ВНЗ.

Об'єктом дослідження є процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів до застосування ПКТ.

Матеріали дисертації відображено в 16 одноосібних публікаціях, серед яких 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 1 зарубіжна публікація, 9 - у збірниках матеріалів наукових конференцій, 1 навчально-методичний посібник.

37.017(477)"18/19"

Ж 80

 
Єршова, Людмила Михайлівна.

Трансформація виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (ХІХ - початок ХХ століття) [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.01 / Єршова Людмила Михайлівна ; наук. консультант Сейко Наталія Андріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 609 с. - Бібліогр.: с. 401-510

Зміст:


Вступ. - С.4-24
1. Теорія й методологія проблеми формування виховного ідеалу в Україні у ХІХ - на початку ХХ століття. - С.25-123
1.1. Теоретико-методологічні засади аналізу виховного ідеалу як історико-педагогічні явища. - С.25-60
1.2. Міждисциплінарний характер дослідження виховного ідеалу на території підросійської України ХІХ - початку ХХ ст. - С.60-95
1.3. Історіографія та джерела дослідження виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (ХІХ - початок ХХ ст.). - С.96-123
Висновки до розділу 1. - С.124-126
2. Історико-педагогічний аналіз трансформації виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії (ХІХ - початок ХХ ст.). - С.12-225
2.1. Становлення ідеї виховного ідеалу у вітчизняних педагогічних теоріях ХІ - ХVІІІ ст. - С.127-153
2.2. Розвиток проблеми виховного ідеалу в духовній педагогіці ХІХ - початку ХХ ст. - С.153-171
2.3. Трансформація виховного ідеалу в педагогічній спадщині світських педагогів ХІХ - початку ХІХ ст. - С.172-196
2.4. Теоретичні та емпіричні пошуки виховного ідеалу в его-документах вітчизняної інтелектуальної еліти ХІХ - початку ХХ ст. - С.197-225
Висновки до розділу 2. - С.225-228
3. Динаміка змін виховного ідеалу в освітній практиці підросійської України (ХІХ - поч. ХХ ст.). - С.229-319
3.1. Еволюція виховного ідеалу в системі освіти підросійської теорії України. - С.229-258
3.2. Трансформація християнського виховного ідеалу у діяльності релігійних місій і конфесій підросійської України. - С.258-277
3.3. Відродження національних виховних ідеалів в освітньо-виховній та просвітницькій діяльності громадських об'єднань і політичних організацій підросійської України ХІХ - поч. ХХ ст. - С.277-319
Висновки до розділу 3. - С.319-322
4. Перспективи впровадження досвіду формування виховного ідеалу в теорію і практику розбудови сучасної системи освіти в Україні. - С.323-381
4.1. Проблема виховного ідеалу в нормативно-правовому полі сфери освіти України. - С.323-348
4.2. Формування референтної особистості як проблема педагогічної теорії і освітньої практики сучасної України. - С.348-367
4.3. Аналіз механізмів використання історико-педагогічного досвіду формування виховного ідеалу в національній системі освіти. - С.367-381
Висновки до розділу 4. - С.381-384
Загальні виснови. - С.385-400

Анотація:

Мета дослідження полягає в тому, щоб цілісно й системно проаналізувати трансформацію основних імперативів виховного ідеалу на території підросійської України ХІХ - початку ХХ ст. та окреслити перспективи впровадження історико-педагогічного досвіду його формування в сучасній системі освіти.

Предметом дослідження є причини й наслідки трансформації вітчизняного виховного ідеалу в оповідальних, документальних і дидактичних джерелах, системні освіти, діяльності релігійних, громадських і політичних об'єднань означеного періоду.

Об'єкт дослідження - виховний ідеал у педагогічній теорії і практиці підросійської України ХІХ - початку ХХ ст.

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 46 одноосібних публікаціях, з них 1 монографія, 21 стаття опублікована у фахових наукових виданнях, 4 - у іноземних.

371.13:371.315

Ж 72

 
Жиляєва, Юлія Миколаївна.

Застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Жиляєва Юлія Миколаївна ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 261, [5] с. : табл., граф. - Дод.: с. 180-226. - Бібліогр.: с. 227-261

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретичні засади застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов. - С.12-60
1.1. Історичні передумови застосування методу проектів у професійній підготовці вчителя. - С.12-28
1.2. Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов. - С.28-53
1.3. Парадигми організації проектної діяльності. - С.53-61
Висновки до розділу 1. - С.61-62
2. Побудова моделі готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-педагогічної діяльності на засадах проектної діяльності. - С.63-102
2.1. Особливості змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. - С.63-81
2.2. Метод проектів у контексті професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов. - С.81-93
2.3. Модель готовності вчителя іноземних мов до професійно-педагогічної діяльності на засадах проектної діяльності як результат відповідної підготовки. - С.93-103
Висновки до розділу 2. - С.103-105
3. Експериментальна перевірка впровадження технології застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов. - С.106-172
3.1. Програма експериментальної роботи та результати констатувального етапу експерименту. - С.106-119
3.2. Експериментальна технологія застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов. - С.119-162
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.162-173
Висновки до розділу 3. - С.173-176
Висновки. - С.177-180

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність експериментальної технології застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов.

Предмет дослідження: технологія застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов з урахуванням предметної спеціалізації.

Об’єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів іноземних мов.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 13 публікаціях, серед яких 7 – у провідних фахових виданнях України, 3 – у збірниках наукових праць, 1 – у науково-періодичному виданні, 1 розділ монографії, 1 методичні рекомендації.

378.1/09

Д 32

 
Дем'янчук Олена Олексіївна

Формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі професійного становлення [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Дем'янчук Олена Олексіївна ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2013. - 290, [5] с. : рис., табл. - Дод.: с. 182-253. - Бібліогр.: с. 254-290

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні засади професійного становлення сучасного фахівця-педагога. - С.11-83
1.1. Методологічні рівні дослідження проблеми професійного становлення педагога. - С.11-20
1.2. Професійне становлення молодого вчителя як педагогічна проблема. - С.20-49
1.3. Науковий аналіз феномену вмінь як важливої складової педагогічної діяльності. - С.49-83
Висновки до першого розділу. - С.83-85
2. Модель формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі їх професійного становлення. - С.86-121
2.1. Обґрунтування моделі формування гностичних умінь молодого педагога. - С.86-99
2.2. Вивчення стану сформованості гностичних умінь молодих вчителів у педагогічній практиці. - С.99-107
2.3. Обґрунтування педагогічних умов формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі професійного становлення. - С.107-121
Висновки до другого розділу. - С.121-123
3. Експериментальне дослідження процесу формування гностичних умінь молодих учителів. - С.124-176
3.1. Поетапна методика формування гностичних умінь молодих педагогів. - С.124-129
3.2. Програма педагогічного експерименту та головні еспекти методики формування гностичних умінь. - С.129-158
3.3. Експериментальна перевірка ефективності визначених педагогічних умов. - С.158-176
Висновки до третього розділу. - С.177
Загальні висновки. - С.178-181

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати педагогічні умови та поетапну методику розвитку гностичних умінь молодих педагогів у процесі їх професійного становлення.

Предмет дослідження - педагогічні умови та поетапна методика формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі їх професійного становлення.

Об'єкт дослідження - процес професійного становлення молодих педагогів.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 12 одноосібних публікаціях, серед яких 5 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 1 методичні рекомендації.

378.622

Д 36

 
Дерев'янко, Олена Василівна

Формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі навчання фахових дисциплін [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Дерев'янко Олена Василівна ; наук. кер. Тернопільська В. І. ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 387 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 200-230. - Дод.: с. 231-387

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів. - С.12-58
1.1. Аналіз понятійно-термінологічного апарату дослідження. - С.12-31
1.2. Теоретико-методологічні підходи до формування професійної компетентності у майбутніх гірничих інженерів. - С.31-39
1.3. Специфіка фахових дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів. - С.39-58
Висновки до розділу 1. - С.58-60
2. Моделювання процесу формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі навчання фахових дисциплін. - С.61-115
2.1. Модель формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів в процесі навчання фахових дисциплін. - С.61-80
2.2. Змістова структура, критерії, показники та характеристики рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів. - С.80-100
2.3. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів в процесі навчання фахових дисциплін. - С.100-115
Висновки до розділу 2. - С.115-116
3. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі навчання фахових дисциплін. - С.117-194
3.1. Організація та методика проведення експерименту. - С.117-129
3.2. Аналіз стану сформованості професійної компетентності у майбутніх гірничих інженерів. - С.129-150
3.3. Технологія впровадження моделі формування професійної компетентності майбутнього гірничого інженера у процесі навчання фахових дисциплін. - С.150-176
3.4. Дослідно-експериментальна перевірка та оцінка ефективності розробленої технології формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів. - С.176-194
Висновки до розділу 3. - С.194-195
Загальні висновки. - С.196-199

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці ефективності технології впровадження моделі формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі навчання фахових дисциплін.

Предмет дослідження - технологія формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі навчання фахових дисциплін.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майбутніх гірничих інженерів.

Особистий внесок здобувача. У статті "Роль і місце охорони праці в професійній діяльності і підготовці інженерно-технічних фахівців", підготовленій у співавторстві з Г. Райковською, авторові належить визначення ролі фахової дисципліни "Охорона праці" у підготовці інженерно-технічних фахівців. У праці "Теоретичні засади формування професійної компетентності", опублікованій у співавторстві з В. Тернопільською, здійснено критичний огляд наукових праць, визначено основні проблеми формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів. У статті "Сутність професійної компетентності майбутніх інженерів-гірників", що написана у співавторстві з Г. Райковською, особистим внеском здобувача є обґрунтування складових професійної компетентності гірничих інженерів. У публікації "Модель формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі вивчення фахових дисциплін", у співавторстві з Г. Райковською, дисертанту належить теоретичне обґрунтування моделі та визначення змісту її компонентів. У статті "Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-гірників", підготовленій спільно з Г. Райковською, містяться авторські уточнення структури та змісту професійної компетентності гірничих інженерів. У публікації "Визначення критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів", що написана у співавторстві з В. Тернопільською, здобувачеві належить обґрунтування рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів.

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображені у 24 публікаціях автора, з яких 14 у провідних наукових фахових виданнях України, 2 - в іноземних виданнях, 8 - у збірниках матеріалів наукових конференцій і 2 є навчально-методичними рекомендаціями. Із представлених публікацій 7 виконано у співавторстві, решта - одноосібні.

37.034(73)

Д 58

 
Довгань, Лариса Іванівна.

Концепції морального виховання учнів у сучасній педагогічній науці США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Довгань Лариса Іванівна ; наук. кер. Галузяк Василь Михайлович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2006. - 266, [4] с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-208. - Дод.: с. 209-266

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретичні засади морального виховання у педагогіці США. - С.12-77
1.1. Проблема морального виховання в американській педагогіці. - С.12-29
1.2. Історичний розвиток концепцій морального виховання у педагогіці США. - С.30-57
1.3. Систематизація концепцій морального виховання у сучасній педагогічній науці США. - С.57-77
Висновки до І розділу. - С.77-80
2. Основні концептуальні підходи до морального виховання особистості у сучасній педагогіці США. - С.81-174
2.1. Концепція осмислення цінностей. - С.81-102
2.2. Концепція морального розвитку. - С.103-120
2.3. Концепція виховання характеру. - С.120-135
2.4. Аналітичний підхід до морального виховання. - С.135-147
2.5. Діяльнісний підхід до морального виховання. - С.148-164
2.6. Рекомендації щодо використання американського досвіду організації морального виховання в Україні. - С.164-174
Висновки до ІІ розділу. - С.174-177
Загальні висновки. - С.178-182

Анотація:

Мета дослідження: визначити та проаналізувати основні концепції морального виховання учнів у педагогіці США, з’ясувати їх виховний потенціал і можливості використання у вітчизняній виховній практиці.

Предмет дослідження: сутність і розвиток концепцій морального виховання учнів у сучасній педагогіці США.

Об’єкт дослідження: моральне виховання учнів у педагогічній науці США.

Публікації за темою дисертації. Основні положення та висновки дослідження знайшли відображення у 8 одноосібних публікаціях, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях та 1 методичні рекомендації.

371.13:371.315

Ж 72

 
Жиляєва, Юлія Миколаївна.

Застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Жиляєва Юлія Миколаївна ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 261, [5] с. : табл., граф. - Дод.: с. 180-226. - Бібліогр.: с. 227-261

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретичні засади застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов. - С.12-60
1.1. Історичні передумови застосування методу проектів у професійній підготовці вчителя. - С.12-28
1.2. Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов. - С.28-53
1.3. Парадигми організації проектної діяльності. - С.53-61
Висновки до розділу 1. - С.61-62
2. Побудова моделі готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-педагогічної діяльності на засадах проектної діяльності. - С.63-102
2.1. Особливості змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. - С.63-81
2.2. Метод проектів у контексті професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов. - С.81-93
2.3. Модель готовності вчителя іноземних мов до професійно-педагогічної діяльності на засадах проектної діяльності як результат відповідної підготовки. - С.93-103
Висновки до розділу 2. - С.103-105
3. Експериментальна перевірка впровадження технології застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов. - С.106-172
3.1. Програма експериментальної роботи та результати констатувального етапу експерименту. - С.106-119
3.2. Експериментальна технологія застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов. - С.119-162
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.162-173
Висновки до розділу 3. - С.173-176
Висновки. - С.177-180

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність експериментальної технології застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов.

Предмет дослідження: технологія застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов з урахуванням предметної спеціалізації.

Об’єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів іноземних мов.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 13 публікаціях, серед яких 7 – у провідних фахових виданнях України, 3 – у збірниках наукових праць, 1 – у науково-періодичному виданні, 1 розділ монографії, 1 методичні рекомендації.

37(092):792.8.011.26"19.50-90"

Ж 73

 
Жиров, Олександр Анатолійович.

Розвиток української народної хореографії у мистецько-педагогічній спадщині та діяльності К. Василенка (50-90 роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Жиров Олександр Анатолійович ; наук. кер. Бойко Алла Микитівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2007. - 267,[4] с. : фотогр., табл. - Дод.: с. 184-234. - Бібліогр.: с. 235-267

Зміст:


Вступ. - С.3-13
1. Соціально-педагогічні передумови становлення й розвитку теоретичних ідей і практичного досвіду К. Василенка. - С.14-86
1.1. Соціально-педагогічні передумови відродження й розвитку народної хореографії в Україні як культурно-освітнього феномена в післявоєнний період. - С.14-34
1.2. Творчість видатних українських хореографів та її вплив на формування мистецько-педагогічної концепції К. Василенка. - С.35-62
1.3. Основні чинники та етапи становлення мистецько-педагогічної діяльності К. Василенка, її народознавчого спрямування. - С.62-86
Висновки до розділу 1. - С.86-89
2. Засоби розвитку української народної хореографії в педагогічних пошуках К. Василенка. - С.90-159
2.1. Педагогічний досвід розвитку народної хореографії засобами фольклору в самодіяльних танцювальних ансамблях «Дніпро» і «Дарничанка». - С.90-123
2.2. Лексика українського народно-сценічного танцю і педагогічні прийоми її актуалізації та вдосконалення в творчій спадщині К. Василенка. - С.123-138
2.3. Розвиток К. Василенком української народної хореографії та систематизація його теоретико-педагогічних ідей на посаді першого завідувача кафедри хореографії Київського державного інституту культури. - С.138-161
Висновки до розділу 2. - С.159-162
3. Актуалізація педагогічних ідей та досвіду К. Василенка в сучасних умовах. - С.162-178
Висновки до розділу 3. - С.178-179
Загальні висновки. - С.180-183

Анотація:

Мета дослідження – на основі систематизації в мистецько-педагогічній спадщині К. Василенка народознавчих ідей та узагальнення його творчої діяльності виявити внесок педагога-митця в розвиток української народної хореографії й здійснити актуалізацію його ідей та досвіду в сучасних умовах.

Предмет дослідження – народна хореографія в мистецько-педагогічній спадщині та творчій діяльності К. Василенка (50-90 роки ХХ ст.).

Об’єкт дослідження – мистецько-педагогічна спадщина та творча діяльність К. Василенка.

Особистий внесок здобувача полягає в дослідженні розвитку української народної хореографії в мистецько-педагогічній спадщині та діяльності К. Василенка та здійсненні актуалізації його ідей і досвіду в сучасних умовах.

378:796.011.1

Ж 86

 
Жуковський, Євгеній Іванович.

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Жуковський Євгеній Іванович ; наук. кер. Ковальчук Валентина Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 251, [5] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 187-213

Зміст:


Вступ . - С .4-12
1. Теоретичні основи проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів . - С .13-64
1.1. Історичний аспект проблеми організації фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів у професійній роботі вчителя фізичної культури . - С .13-32
1.2. Характеристика сутнісного поля дослідження . - С .32-50
1.3. Наукові підходи до професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури організовувати самостійну фізкультурно-оздоровчу діяльність школярів . - С .50-64
Висновки до розділу 1 . - С .64-67
2. Моделювання процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів . - С .68-112
2.1. Характеристика структурно-логічної моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів . - С .68-79
2.2. Готовність підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів: сутність, структура, критерії та рівні сформованості . - С .79-91
2.3. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів . - С .91-112
Висновки до розділу 2 . - С .112-114
3. Експериментальне дослідження ефективності впровадження структурно-логічної моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів . - С .115-179
3.1. Програма експериментального дослідження . - С .115-122
3.2. Формувальний етап експериментального дослідження . - С .122-160
3.3. Аналіз дослідно-експериментальної роботи . - С .160-179
Висновки до розділу 3 . - С .179-181
Загальні висновки . - С .182-186

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність розробленої структурно-логічної моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів.

Предмет дослідження - зміст, форми, методи формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів.

Основні результати дисертаційного дослідження відображені у 15 публікаціях автора, з яких 7 статей - у фахових виданнях, 3 - у збірниках матеріалів конференцій, 2 - у зарубіжних виданнях, 1 - інструктивно-методичні матеріали.

378:371.132

З-22

 
Залібовська-Ільніцька, Зоя Володимирівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Залібовська-Ільніцька Зоя Володимирівна ; наук. кер. Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 250, [4] с. : табл. - Дод.: с. 189-210. - Бібліогр.: с. 211-250

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.13-101
1.1. Історико-педагогічний аспект розвитку проблеми мовленнєвої комунікації як складової професійної підготовки майбутніх учителів. - С.13-34
1.2. Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.34-54
1.3. Базові поняття та категорії дослідження. - С.54-78
1.4. Особливості формування комунікативної компетентності молодшого школяра. - С.78-100
Висновки до першого розділу. - С.101-106
2. Технологія підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.107-180
2.1. Обґрунтування структурних компонентів авторської технології. - С.107-141
2.2. Упровадження технології підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.141-166
2.3. Узагальнення результатів формувального етапу експерименту. - С.166-181
Висновки до другого розділу. - С.180-184
Загальні висновки. - С.185-188

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити технологію підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів.

Предмет дослідження: технологія підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів.

Об’єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено в 17 одноосібних наукових працях, 2 праці у співавторстві, з них 1 – методичні рекомендації і монографія, 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 10 статей у збірниках наукових праць.

378.12

З-33

 
Запорожцева, Юлія Сергіївна.

Розвиток професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Запорожцева Юлія Сергіївна ; наук. кер. Вітвицька Світлана Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2013. - 261, [6] с. - Список умов. скор.: с. 4. - Бібліогр.: с. 178-208. - Дод.: с. 209-261

Зміст:


Вступ. - С.5-12
1. Теоретичні онови розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті. - С.13-42
1.1. Розвиток професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті як педагогічна проблема. - С.13-26
1.2. Наукові підходи до розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті. - С.27-42
Висновки до розділу 1. - С.42-44
2. Моделювання розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті. - С.45-94
2.1. Структурні та функціональні компоненти моделі розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті. - С.45-59
2.2. Критерії, показники та рівні розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов. - С.60-72
2.3. Особливості та педагогічні умови розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті. - С.73-94
Висновки до розділу 2. - С.94-96
3. Експериментальна перевірка моделі розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті. - С.97-172
3.1. Програма та методика експериментального дослідження. - С.97-128
3.2. Технологія впровадження моделі розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов. - С.129-150
3.3. Динаміка розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов у процесі експериментального дослідження. - С.151-172
Висновки до розділу 3. - С.172-174
Висновки. - С.175-177

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність моделі розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті.

Предмет дослідження - технологія розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка вчителів іноземних мов у післядипломній освіті.

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено у 33 публікаціях: 9 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 1 - в іноземному виданні; 10 статей - у навчально-методичних журналах; 11 статей - у збірниках матеріалів конференцій; 2 навчально-методичних посібники.

371.2.034(73)(091)

З-34

 
Зарва, Ольга Миколаївна.

Моральне виховання студентів вищих навчальних закладів США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Зарва Ольга Миколаївна ; наук. кер. Жуковський Василь Миколайович ; Нац. ун-т «Остроз. акад.». - Острог, 2011. - 245 с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-221. - Дод.: с. 222-245

Зміст:


Вступ. - С.4-14
1. Теоретичні аспекти морального виховання студентів вищих навчальних закладів США. - С.15-60
1.1. Проблема морального виховання в сучасній американській вищій освіті як предмет наукового дослідження. - С.15-33
1.2. Стан морального виховання у вищих навчальних закладах США. - С.33-43
1.3. Роль світських та релігійних інститутів у становленні моральних цінностей американських студентів. - С.43-60
Висновки до першого розділу. - С.60-62
2. Моральне виховання студентів американських вищих навчальних закладів у процесі аудиторної діяльності. - С.63-136
2.1. Модель реалізації процесу морального виховання американських студентів в навчальній діяльності. - С.63-76
2.2. Вплив навчальних програм на процес морального виховання студентів вищих навчальних закладів США. - С.76-108
2.3. Місце і роль дисциплін морально-етичного змісту в навчальному процесі американських закладів вищої освіти. - С.108-118
2.4. Методи формування морально-ціннісної системи виховання американських студентів на заняттях. - С.118-136
Висновки до другого розділу. - С.136-139
3. Моральне виховання у позааудиторній діяльності студентів вищих навчальних закладів США. - С.140-175
3.1. Основні напрями діяльності студентських організацій в реалізації процесу морального виховання американських студентів. - С.140-162
3.2. Моральне виховання студентів американських вищих навчальних закладів в умовах соціально-побутового життя у кампусі. - С.162-169
3.3. Методичні рекомендації використання американського досвіду у процесі морального виховання студентів в Україні. - С.169-175
Висновки до третього розділу. - С.175-177
Загальні висновки. - С.178-181

Анотація:

Мета дослідження – здійснити аналіз процесу морального виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах США, дослідити його стан, виявити проблеми та визначити тенденції морального виховання в навчальній і позанавчальній роботі.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи й засоби морального виховання студентів американських вищих навчальних закладів у процесі навчальної і позанавчальної роботи.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах США.

Публікації: основні положення дисертаційного дослідження викладені у 14 публікаціях (з них 6 – у наукових виданнях).

378.046.4:355.237:327.56

З-38

 
Захарчишина, Юлія Михайлівна.

Педагогічні умови підготовки офіцерів збройних сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Захарчишина Юлія Михайлівна ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 348, [7] с. : граф., табл. - Дод.: с. 187-308. - Бібліогр.: с. 309-348

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичні засади соціокультурної діяльності миротворчого спрямування. - С.12-77
1.1. Підготовка до соціокультурної діяльності як педагогічна проблема. - С.12-42
1.2. Особливості соціокультурної діяльності миротворчого спрямування. - С.43-61
1.3. Структура соціокультурної компетентності офіцера-миротворця. - С.61-77
Висновки до першого розділу. - С.77-78
2. Розробка моделі соціокультурної підготовки військових фахівців-миротворців. - С.79-120
2.1. Педагогічні умови соціокультурної миротворчої підготовки офіцерів. - С.79-96
2.2. Модель підготовки офіцерів ЗСУ до соціокультурної діяльності миротворчого спрямування. - С.96-119
Висновки до другого розділу. - С.120-121
3. Експериментальне дослідження ефективності реалізації педагогічних умов підготовки офіцерів-миротворців до соціокультурної діяльності. - С.122-180
3.1. Експериментальна програма організації дослідження. - С.122-137
3.2. Методика проведення формувального етапу експерименту. - С.137-155
3.3. Динаміка формування миротворчої соціокультурної компетентності офіцерів ЗСУ. - С.155-180
Висновки до третього розділу. - С.180-183
Загальні висновки. - С.183-186

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність реалізації педагогічних умов професійної підготовки офіцерів ЗСУ до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст та методика підготовки офіцерів-миротворців Збройних Сил України до професійної соціокультурної діяльності.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка офіцерів Збройних Сил України.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 20 одноосібних наукових публікаціях, серед яких методичні рекомендації щодо підготовки офіцерів Збройних Сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях, 10 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 – у збірниках наукових праць і конференцій.

371.134

З-46

 
Зданевич, Лариса Володимирівна.

Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Зданевич Лариса Володимирівна ; наук. консультант Дубасенюк Олександра Антонівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 613, [10] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 405-475. - Дод.: с. 476-613

Зміст:


Вступ. - С.4-20
1. Теоретичні засади професійної підготовки майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми. - С.24-103
1.1. Професійна підготовка майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми як педагогічна проблема. - С.24-57
1.2. Види та чинники дезадаптації дітей дошкільного віку. - С.57-71
1.3. Методологія дослідження підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми. - С.71-103
Висновки до першого розділу. - С.103-106
2. Порівняльний аналіз зарубіжного досвіду підготовки майбутніх вихователів до роботи из дезадаптованими дітьми. - С.107-153
2.1. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності в країнах Західної Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. - С.107-131
2.2. Професійна підготовка майбутніх фахівців із дошкільної освіти у Північній і Латинській Америці, африканських та арабських країнах. - С.131-140
2.3. Аналіз системи підготовки фахівців із дошкільної освіти в країнах Східної Європи і пострадянського простору. - С.140-153
Висновки до другого розділу. - С.153-155
3. Концептуальна модель підготовки майбутнього вихователя дошкільних навчальних закладів до професійної діяльності. - С.156-226
3.1. Наукове обґрунтування моделі підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності з дезадаптованими дітьми дошкільного віку. - С.156-172
3.2. Концептуальна модель підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до професійної діяльності. - С.172-191
3.3. Сутність, структура, критерії та показники готовності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до професійної діяльності. - С.191-226
Висновки до третього розділу. - С.226-228
4. Зміст і організація підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми в умовах ступеневої освіти. - С.229-294
4.1. Специфіка професійної підготовки майбутніх вихователівдошкільних навчальних закладів у ВНЗ України. - С.229-243
4.2. Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ у закладах I-IV рівня акредитації. - С.243-276
4.3. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутнього вихователя ДНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми. - С.276-294
Висновки до четвертого розділу. - С.294-296
5. Експериментальна перевірка ефективності впровадження моделі професійної підготовки майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дітьми. - С.297-389
5.1. Програма та організація експериментальнеої роботи. - С.297-304
5.2. Методика впровадження моделі професійної підготовки майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дітьми дошкільного віку. - С.304-348
5.3. Аналіз результатів педагогічного експерименту. - С.348-383
5.4. Прогностичні напрями підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми. - С.383-389
Висновки до п'ятого розділу. - С.389-394
Висновки. - С.395-404

Анотація:

Мета дослідження: на основі цілісного наукового аналізу розробити теоретичні й методичні засади системи підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми.

Предмет дослідження: теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів у ВНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві навчально-методичних посібниках: "Соціально-педагогічний патронат у системі дошкільної освіти" (2008 р., гриф МОН України), підготовленому у співавторстві з Л. А. Машкіною, полягає в представленні результатів аналізу психолого-педагогічних проблем та методичної системи роботи з соціально-педагогічного патронату в дошкільній освіті; "Родинознавство: шляхи взаємодії з батьками дезадаптованих дітей" (2014 р.), підготовленому у співавторстві з М. С. Савченко, представлений результатами аналізу дезадаптації дошкільників у психолого-педагогічній літературі, виявленні основних проявів дезадаптації в дошкільному віці, висвітленні досвіду підготовки майбутніх вихователів у зарубіжних країнах до роботи в досліджуваній сфері; у методичному посібнику "Дошкільна педагогіка. Посібник для підготовки до екзаменів" (2004 р.), виданому у співавторстві з О. В. Павлушкіною, В. С. Палійчук, у розробці практичних рекомендацій студентам щодо підготовки до екзаменів з дошкільної педагогіки.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 61 науковій та науково-методичній праці (з них 51 праця є одноосібною), з них 2 монографії (1 у співавторстві), 28 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 7 навчально-методичних посібників (1 з грифом МОН України, 3 - у співавторстві), 19 - у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій, 10 - у закордонних виданнях, 5 брошур з навчальними програмами та методичними рекомендаціями.

378.6:33

І 23

 
Іванцова, Оксана Петрівна.

Застосування модульно-рейтингової системи у процесі фахової підготовки студентів економічних спеціальностей у коледжах [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Іванцова Оксана Петрівна ; наук. кер. Антонова О. Є. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 249, [9] с. : рис., табл. - Дод.: с. 192-224. - Бібліогр.: с. 225-249

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Теоретичні основи організації навчального процесу за модульно-рейтинговою системою. - С.10-72
1.1. Дидактичні засади модульного навчання: історичний та порівняльний аспекти. - С.10-41
1.2. Аналіз основних понять дослідження у контексті модульно-рейтингового навчання. - С.41-60
1.3. Особливості фахової підготовки студентів економічних спеціальностей у коледжі. - С.60-72
Висновки до розділу 1. - С.72-74
2. Сутнісна характеристика модульно-рейтингової системи навчання. - С.75-128
2.1. Стан розробленості проблеми застосування модульної системи навчання у процесі фахової підготовки спеціалістів у коледжі. - С.75-91
2.2. Визначення умов впровадження модульно-рейтингового навчання на основі констатувального експерименту. - С.91-106
2.3. Теоретична модель побудови навчального процесу коледжу за модульно-рейтинговою системою навчання. - С.106-128
Висновки до розділу 2. - С.128-130
3. Результати експериментальної роботи щодо ефективності застосування модульно-рейтингової системи навчання у процесі вивчення фахових дисциплін студентами коледжів. - С.131-187
3.1. Програма експериментальної роботи. - С.131-150
3.2. Технологія впровадження модульно-рейтингової системи навчання у фаховій підготовці студентів коледжів. - С.150-175
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.175-187
Висновки до розділу 3. - С.187-189
Висновки. - С.189-192

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, практично розробити та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов та технології застосування модульно-рейтингової системи навчання у процесі фахової підготовки студентів економічних спеціальностей коледжів.

Предмет дослідження – технологія застосування модульно-рейтингової системи навчання у фаховій підготовці студентів економічних спеціальностей коледжів.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка студентів економічних спеціальностей у коледжах.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 17 публікаціях автора, серед яких 2 навчально-методичні посібники, 10 статей, в тому числі 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 тези доповідей на наукових конференціях.

372.8(73)

І 18

 
Іванчук, Галина Петрівна.

Філософія для дітей у змісті початкової освіти Сполучених Штатів Америки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Іванчук Галина Петрівна ; наук. кер. Побірченко Н. С. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань, 2008. - 193 с. : табл. - Дод.: с. 161-173. - Бібліогр.: с. 174-193

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретико-методологічні засади впровадження філософії для дітей у зміст початкової освіти Сполучених Штатів Америки. - С.12-89
1.1. Філософія як засіб розвитку особистості. - С.12-33
1.2. Американські філософські течії та їх вплив на зміст навчання в початковій школі. - С.33-69
1.3. «Філософія для дітей» як модель рефлексивної освіти. - С.69-89
Висновки до першого розділу. - С.89-91
2. Практичні підходи до реалізації програми «Філософія для дітей» у навчально-виховному процесі початкової школи Сполучених Штатів Америки. - С.92-155
2.1. Технологія реалізації навчальної програми «Філософія для дітей». - С.92-115
2.2. Інтелектуальний розвиток особистості та формування навичок миролюбства в контексті програми «Філософія для дітей». - С.116-134
2.3. Використання американського досвіду викладання «Філософії для дітей» в Україні. - С.134-155
Висновки до другого розділу. - С.155-156
Загальні висновки. - С.157-160

Анотація:

Мета – проаналізувати теоретичні та прикладні аспекти навчання дітей філософствування в початковій школі США; виявлення можливостей творчого використання зарубіжного досвіду в навчально-виховному процесі українських шкіл.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи і технологія «Філософії для дітей» у Сполучених Штатах Америки.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес у початковій школі Сполучених Штатів Америки.

Основні результати дослідження висвітлені у 9 опублікованих працях, із них 9 написано без співавторів, зокрема: 6 статей опубліковано у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 – тези у збірнику матеріалів науково-практичної конференції. Загальний обсяг особистого внеску – 7,8 авт. арк.

371:378

І 44

 
Ілліна, Ольга Володимирівна.

Формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Ілліна Ольга Володимирівна ; наук. кер. Іванченко Анатолій Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 214 с. : табл. - Бібліогр.: с. 170-186. - Дод.: с. 187-214

Зміст:


Вступ. - С.3-15
1. Теоретичний аналіз проблеми формування професійних майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності. - С.16-94
1.1. Проблема організаторської діяльності вчителя й формування необхідних для неї умінь в історії педагогічної думки. - С.16-38
1.2. Аналіз проблеми формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності в психолого-педагогічній літературі. - С.39-72
1.3. Дослідження структури професійних умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.72-77
1.4. Моделювання процесу формування професійних умінь майбутніх учителів, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.77-94
Висновки до першого розділу. - С.94-98
2. Технологія формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності. - С.99-162
2.1. Вивчення особливостей організаторської діяльності вчителів із різним рівнем педагогічної майстерності. - С.99-116
2.2. Критерії та рівні сформованості в студентів умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.116-131
2.3. Поетапне формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності на заняттях з педагогіки. - С.132-143
2.4. Оцінка ефективності технології формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності. - С.162-164
Висновки до другого розділу. - С.162-164
Висновки. - С.164-169

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати технологію формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності при вивченні педагогіки.

Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до організаторської педагогічної діяльності.

Особистий внесок автора в одержанні наукових результатів полягає у: визначенні теоретичних положень, які характеризують особливості організаторської діяльності вчителів з різним рівнем педагогічної майстерності; виявленні й обґрунтуванні функціональної структури умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності; розробці методичного забезпечення технології формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності; виявленні психолого-педагогічних умов, які забезпечують ефективне формування цих умінь у майбутніх учителів.

Публікації. З досліджуваної проблеми опубліковано 30 наукових праць. З них 6 статей у фахових виданнях, 7 статей і 12 тез у збірниках матеріалів і тез наукових конференцій, два розділи в навчальному посібнику «Практикум із педагогіки», розділ в навчально-методичному посібнику «Технології виховання в дитячому оздоровчому таборі».

271.2-1

І-96

 
Іценко, Олександр Григорович.

Релігійно-духовні погляди митрополита Алексія (Громадського): філософсько-рлігієзнавчий аспект [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Іценко Олександр Григорович ; наук. кер. Шугаєва Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2015. - 202 с. - Бібліогр.: с. 164-202

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Особистість та творча спадщина митрополита Алексія (Громадського) як предмет філософсько-релігієзнавчих студій. - С.10-35
Висновки до розділу 1. - С.35-37
2. Богословська та наукова діяльність митрополита Алексія (Громадського) в контексті соціокультурних особливостей доби. - С.38-70
Висновки до розділу 2. - С.71-72
3. Релігійно-суспільні відносини у творчому доробку митрополита Алексія (Громадського). - С.73-121
3.1. Основні засади церковно-державних взаємовідносин у концепції Громадського. - С.73-85
3.2. Міжконфесійні відносини та їх інтерпретація у філософсько-релігійній парадигмі митрополита Алексія. - С.85-98
3.3. Унійна проблематика у системі релігійних поглядів Громадського. - С.98-121
Висновки до розділу 3. - С.121-123
4. Філософсько-богословські ідеї митрополита Алексія (Громадського). - С.124-159
4.1. Концепція автокефальності Української Православної Церкви у філософсько-богословських рефлексіях екзарха Алексія. - С.124-144
4.2. Основні напрямки гомілетичного дискурсу митрополита Алексія. - С.144-159
Висновки до розділу 4. - С.159-160
Висновки. - С.161-163

Анотація:

Мета дослідження полягає у цілісній реконструкції, аналізі та філософсько-релігієзнавчій інтерпретації релігійно-духовних поглядів митрополита Алексія (О. Я. Громадського).

Предмет - релігійно-духовні погляди та філософсько-богословські ідеї митрополита Алексія (О. Я. Громадського).

Об'єкт дисертаційної роботи - творча спадщина та практична діяльність екзарха Алексія (О. Я. Громадського).

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційна робота є самостійним авторським науковим дослідженням, результати якого викладено у висновках та положеннях новизни. Деякі архівні документи і низка праць митрополита Алексія вводиться дисертантом у науковий обіг уперше.

Публікації. Основні тези та положення наукової новизни викладено в 11 публікаціях, 5 - з яких опубліковано у вітчизняних фахових виданнях, 1 - у закордонному та 5 - у збірниках та матеріалах тез доповідей.

378.147

І 96

 
Іць, Світлана Вікторівна.

Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Іць Світлана Вікторівна ; наук. кер. Калініна Лариса Вадимівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 347, [4] с. : рис. - Перелік умов. скор.: с. 4. - Бібліогр.: с. 199-238. - Дод.: с. 239-347

Зміст:


Вступ. - С.5-12
1. Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в новому медіа-інформаційному просторі. - С.13-66
1.1. Аналіз категоріально-поняттєвого апарату дослідження. - С.13-33
1.2. Професійна медіаосвіта - інноваційний напрям сучасної педагогіки. - С.33-47
1.3. Медіаосвітні технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. - С.47-66
Висновки до розділу 1. - С.66-68
2. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. - С.69-128
2.1. Наукове обґрунтування та змістова характеристика педагогічних умов формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. - С.69-88
2.2. Критерії та показники формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти. - С.89-107
2.3. Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти. - С.107-128
Висновки до розділу 2. - С.128-130
3. Експериментальна перевірка моделі та педагогічних умов формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. - С.131-192
3.1. Програма та етапи експерименту професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти. - С.131-151
3.2. Реалізація педагогічних умов та впровадження медіаосвітніх технологій у процес професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. - С.151-171
3.3. Динаміка процесу формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти. - С.171-192
Висновки до розділу 3. - С.192-194
Висновки. - С.195-198

Анотація:

Мета дослідження: визначити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність педагогічних умов та моделі формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти.

Предмет дослідження - педагогічні умови та технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови.

Публікації. Матеріали дисертації відображено в 14 одноосібних публікаціях загальним обсягом 15,3 авт. арк., серед яких 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 1 - в іноземному виданні, 6 - у збірниках матеріалів наукових конференцій, 1 навчально-методичний посібник.

378.1:379.85

К 14

 
Казьмерчук, Анастасія Вікторівна.

Формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Казьмерчук Анастасія Вікторівна ; наук. кер. Вітвицька Світлана Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2017. - 296 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 178-205

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Проблема формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в теорії і практиці професійної освіти. - С.12-65
1.1. Аналіз понятійно-термінологічної системи дослідження. - С.12-31
1.2. Роль, функції та напрями позааудиторної діяльності у формуванні професійної культури майбутніх менеджерів туризму. - С.31-45
1.3. Наукові підходи до проблеми формування професійної культури в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу. - С.45-65
Висновки до розділу 1. - С.65-66
2. Модель формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу. - С.67-115
2.1. Структура професійної культури майбутніх менеджерів туризму. - С.67-81
2.2. Структурна модель формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу. - С.81-100
2.3. Критерії та показники сформованості професійної куьтури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу. - С.100-115
Висновки до розділу 2. - С.115-116
3. Експериментальне дослідження ефективності реалізації моделі формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу. - С.117-172
3.1. Програма експериментального дослідження формування професійної культури в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу та стан її сформованості у майбутніх менеджерів туризму. - С.117-139
3.2. Технологія формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу. - С.140-156
3.3. Динаміка сформованості професійної культури майбутніх менеджерів туризму. - С.157-172
Висновки до розділу 3. - С.172-174
Висновки. - С.175-177

Анотація:

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі й технології формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу.

Предмет дослідження - модель та технологія формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній навчально-виховній діяльності вищого навчального закладу.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка менеджерів туризму у вищих навчальних закладах.

Основні положення та результати дослідження відображено у 24 публікаціях автора (з них 7 статей - у провідних наукових фахових виданнях України, 1 - у зарубіжному науковому періодичному виданні, 16 статей - в інших виданнях та збірниках матеріалів крнференцій).

378.147:811.111

К 17

 
Калінін, Вадим Олександрович.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Калінін Вадим Олександрович ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 299 с. : табл. - Перелік умов. скор.: с. 3. - Бібліогр.: с. 174-198. - Дод.: с. 199-299

Зміст:


Вступ. - С.4-10
1. Професійна компетентність учителя іноземної мови як педагогічна проблема. - С.11-54
1.1. Сутність професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. - С.11-26
1.2. Місце соціокультурної компетенції у структурі професійної компетентності вчителя іноземної мови. - С.26-45
1.3. Теоретичні засади формування соціокультурної компетенції як ключової складової професійної компетентності у вітчизняній та зарубіжній літературі. - С.46-54
Висновки до першого розділу. - С.54-56
2. Особливості формування професійної компетентності вчителя у новому соціокультурному просторі. - С.57-101
2.1. Стан професійної підготовки вчителя: соціокультурний аспект. - С.57-67
2.2. Критерії та показники рівня професійної готовності вчителя до роботи у соціокультурному контексті. - С.68-80
2.3. Порівняльний аналіз сформованості рівня професійної компетентності. - С.81-101
Висновки до другого розділу. - С.101-103
3. Педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами діалогу культур. - С.104-168
3.1. Експериментальна програма організації дослідження. - С.104-116
3.2. Впровадження педагогічної технології у процес підготовки майбутнього вчителя. - С.116-143
3.3. Динаміка процесу формування професійної компетентності майбутнього вчителя. - С.143-168
Висновки до третього розділу. - С.168-169
Висновки. - С.170-173

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці педагогічної технології розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови для роботи у новому соціокультурному просторі.

Предметом дослідження є зміст, форми та методи формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур.

Об’єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.

Особистий внесок здобувача полягає в уточненні структури та змісту професійної компетентності вчителя ІМ у контексті соціокультурного підходу, виявленні основних структурних компонентів професійної компетентності, розробці педагогічної технології формування професійної компетентності засобами діалогу культур та забезпеченні її апробації у професійній підготовці майбутнього вчителя у ВНЗ.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 13 публікаціях автора, серед яких 10 статей, в тому числі 6 – у провідних наукових фахових виданнях, 2 тези доповідей на наукових конференціях та 1 навчально-методичний посібник.

378.126:371.133

К 21

 
Кара, Світлана Іванівна.

Формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі педагогічної практики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Кара Світлана Іванівна ; наук. кер. Конох Анатолій Петрович ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2012. - 234, [3] с. : табл. - Бібліогр.: с. 190-215. - Дод.: с. 216-234

Зміст:


Вступ. - С.4-10
1. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. - С.11-62
1.1. Професійна компетентність майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема. - С.11-29
1.2. Сутність, структура, зміст та особливості формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів. - С.29-54
1.3. Педагогічна практика майбутніх учителів у системі становлення і розвитку вищої школи. - С.54-62
Висновки до першого розділу. - С.62-63
2. Розробка авторської моделі формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. - С.64-142
2.1. Педагогічна практика як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів. - С.64-76
2.2. Організаційно-методичні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. - С.76-113
2.3. Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. - С.113-141
Висновки до другого розділу. - С.142-143
3. Експериментальна перевірка ефективності впровадження організаційно-методичних умов формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. - С.144-182
3.1. Етапи та методика експериментальної роботи. - С.144-153
3.2. Сучасний стан організації педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів. - С.153-169
3.3. Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.169-182
Висновки до третього розділу. - С.182-185
Висновки. - С.185-190

Анотація:

Мета дослідження – розробити модель та організаційно-методичні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики.

Предмет дослідження – модель та організаційно-методичні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики.

Об’єктом дослідження є професійна компетентність майбутніх учителів початкових класів як складова їх практичної підготовки.

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 18 одноосібних публікаціях, серед яких: 1 методичні рекомендації, 11 статей у провідних фахових виданнях України, 6 тез наукових доповідей конференцій.

377.36:33:004

К 21

 
Карлінська, Яніна Валеріївна.

Формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Карлінська Яніна Валеріївна ; наук. кер. Березюк Олена Станіславівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 268, [5] с. : рис., табл. - Дод.: с. 195-233. - Бібліогр.: с. 234-268

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні аспекти проблеми формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів. - С.13-77
1.1. Формування інформаційної компетентності як наукова проблема. - С.13-34
1.2. Аналіз базових понять дослідження. - С.34-52
1.3. Педагогічні умови формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.52-77
Висновки до розділу 1. - С.77-79
2. Організаційно-педагогічні основи формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.80-159
2.1. Діагностика стану сформованості інформаційної компетентності у майбутніх економістів. - С.80-115
2.2. Модель формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.115-130
2.3. Навчально-методичне забезпечення формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів. - С.130-159
Висновки до розділу 2. - С.159-160
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.161-188
3.1. Організація і методика проведення дослідно-експериментальної перевірки моделі. - С.161-166
3.2. Узагальнення результатів педагогічного експерименту. - С.166-188
Висновки до розділу 3. - С.188-190
Висновки. - С.191-194

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін.

Предмет дослідження: зміст, методи, засоби формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін.

Об’єктом дослідження є професійна підготовка студентів економічного профілю.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено в 19 одноосібних публікаціях, серед яких – 5 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 10 – у збірниках наукових праць, 3 – у збірниках матеріалів конференцій та семінарів, 1 – методичні рекомендації.

378.174:004

К 26

 
Карпенко, Євгенія Миколаївна.

Педагогічні умови формування інформацйно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов упроцесі фахової підготовки [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Карпенко Євгенія Миколаївна ; наук. кер. Самойлюкевич Інна Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 304, [5] с. : табл., рис. - Перелік умов. скор.: с. 3. - Бібліогр.: с. 200-230. - Дод.: с. 231-304

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні засади формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки. - С.13-64
1.1. Філософське та психолого-педагогічне підґрунтя формування інформаційно-аналітичних умінь. - С.13-33
1.2. Аналіз поняттєво-термінологічної системи дослідження. - С.34-54
1.3. Сучасний стан проблеми формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов. - С.54-64
Висновки до розділу 1. - С.64-66
2. Модель формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки. - С.67-104
2.1. Змістова характеристика педагогічних умов формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки. - С.67-81
2.2. Критерії, показники та рівні сформованості інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки. - С.81-90
2.3. Структурні компоненти моделі та поетапної методики формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов. - С.90-104
Висновки до розділу 2. - С.104-105
3.1. Експериментальна перевірка педагогічних умов і моделі формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки. - С.106-192
3.1. Організація та методика експериментального дослідження. - С.106-126
3.2. Впровадження моделі формування інформаційно-аналітичних умінь у процесі фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов. - С.126-162
3.3. Аналіз і узагальнення результатів формувального етапу експерименту. - С.162-192
Висновки до розділу 3. - С.192-195
Загальні висновки. - С.196-199

Анотація:

Мета дослідження - визначити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність моделі та педагогічних умов формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки.

Предмет дослідження - педагогічні умови та модель формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки.

Об'єкт дослідження - фахова підготовка майбутнього вчителя іноземної мови.

Особистий внесок автора у публікаціях, виконаних спільно із І. В. Самойлюкевич ("Технології критичного мислення як засіб оптимізації розвитку діалогічної мовленнєвої компетенції майбутніх учителів іноземних мов", "Навчання діалогічного мовлення на старшому етапі спеціалізованої школи з використанням технологій критичного мислення"), полягає в аналізі сучасних технологій, спрямованих на формування умінь ефективної аналітичної обробки інформації. У статті, виданій у співавторстві з О. А. Зимовець ("Формирование информационно-аналитических умений будущих учителей с использованием Интернет-ресурсов"), автору належить виявлення принципів формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів з використанням Інтернет-ресурсів. У посібнику, опублікованому спільно із М. М. Радишевською ("Новейшие английские темы и диалоги"), автором було розроблено комплекс вправ та завдань, спрямованих на формування умінь ефективної роботи з інформацєю.

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження відображено в 19 публікаціях автора, з них 1 розділ колективної монографії, 2 навчально-методичних посібники, 7 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 3 міжнародні публікації, 1 стаття у збірнику наукових праць, 5 тез доповідей.

378:51

К 26

 
Карплюк, Світлана Олександрівна.

Технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Карплюк Світлана Олександрівна ; наук. кер. Єремєєва В. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 270, [4] с. : табл. - Дод.: с. 176-239. - Бібліогр.: с. 240-270

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні засади організації взаємонавчання. - С.11-67
1.1. Становлення та розвиток проблеми взаємонавчання: історико-педагогічний аспект. - С.11-36
1.2. Теоретичні та практичні підходи до організації колективного навчання в сучасній науковій літературі. - С.36-48
1.3. Категорія «взаємонавчання» та її місце у структурі педагогічних знань. - С.48-68
Висновки до першого розділу. - С.68-70
2. Розробка технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.70-128
2.1. Обґрунтування технологічного підходу до розробки технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.70-95
2.2. Етапи реалізації технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.95-114
2.3. Психолого-педагогічні умови ефективного застосування розробленої авторської технології. - С.114-129
Висновки до другого розділу. - С.129-130
3. Експериментальна перевірка ефективності розробленої технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.131-170
3.1. Визначення рівня підготовки вчителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.131-153
3.2. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.153-171
Висновки до третього розділу. - С.171-172
Загальні висновки. - С.173-175

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи.

Предметом дослідження є зміст і технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи.

Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів математики.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 19 одноосібних публікаціях автора, у тому числі 1 навчально-методичний посібник, 6 статей у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 6 статей у збірниках наукових праць, 6 – у збірниках матеріалів конференцій.

378.22.001:378.061.62(081)

К 49

 
Кліх, Лариса Володимирівна.

Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів аграрного профілю у дослідницькому університеті [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кліх Лариса Володимирівна ; наук. консультант Сидоренко Віктор Костянтинович ; Каб. Міністрів України, Націон. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2014. - 569 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 434-495

Зміст:


Вступ. - С.6-21
1. Теоретичні й методологічні засади підготовки майбутніх магістрів аграрного профілю в дослідницькому університеті. - С.22-123
1.1. Аналіз проблем розвитку магістратури та дослідницьких університетів в історико-педагогічній ретроспективі. - С.22-66
1.1.1. Історико-педагогічна ретроспектива створення дослідницьких університетів. - С.22-37
1.1.2. Аналіз проблем розвитку магістратури. - С.37-66
1.2. Методологічні засади підготовки майбутніх магістрів аграрного профілю в дослідницькому університеті. - С.66-91
1.3. Характеристика базових термінів і понять дослідження. - С.91-123
Висновки до першого розділу. - С.123-128
2. Основні чинники підвищення якості підготовки майбутніх магістрів аграрного профілю в дослідницькому університеті. - С.129-196
2.1. Аналіз світового досвіду контролю якості організації навчального процесу. - С.129-158
2.2. Проблема якості підготовки майбутніх магістрів. - С.159-182
2.3. Основні чинники підвищення якості підготовки майбутніх магістрів аграрного профілю в дослідницькому університеті. - С.182-196
Висновки до другого розділу. - С.196-198
3. Магістратура - складова підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю в дослідницькому університеті. - С.199-278
3.1. Розроблення магістерських програм підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю відповідно до вимог ринку праці. - С.199-219
3.2. Основні аспекти формування професійних умінь майбутніх магістрів аграрного профілю. - С.219-254
3.3. Роль магістерської роботи в процесі формування в студентів магістратури готовності до професійної діяльності. - С.254-278
Висновки до третього розділу. - С.278-280
4. Концептуальна модель формування готовності майбутніх магістрів аграрного профілю до професійної діяльності в дослідницькому університеті. - С.281-354
4.1. Обґрунтування концептуальної моделі формування готовності майбутніх магістрів аграрного профілю до професійної діяльності в умовах дослідницького університету. - С.281-311
4.2. Сутність, структура готовності майбутніх магістрів аграрного профілю до професійної діяльності та педагогічні умови її формування. - С.311-329
4.3. Концептуальна модель формування готовності майбутніх магістрів аграрного профілю до професійної діяльності в дослідницькому університеті: зміст, критерії, рівні та показники. - С.329-354
Висновки до четвертого розділу. - С.354-357
5. Експериментальна перевірка концептуальної моделі формування готовності майбутніх магістрів аграрного профілю до професійної діяльності в дослідницькому університеті. - С.358-372
5.1. Програма і методика дослідної роботи. - С.358-372
5.2. Практична реалізація концептуальної моделі формування готовності майбутніх магістрів аграрного профілю до професійної діяльності в умовах дослідницького університету. - С.372-396
5.3. Аналіз та узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.397-422
Висновки до п'ятого розділу. - С.422-425
Висновки. - С.426-433

Анотація:

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних засадах та концептуальної моделі формування готовності майбутніх магістрів аграрного профілю до професійної діяльності в умовах дослідницького університету.

Предмет дослідження - теоретичні й методологічні засади та науково-методичне забезпечення підготовки майбутніх магістрів аграрного профілю в дослідницькому університеті.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майутніх магістрів аграрного профілю.

Особистий внесок здобувача. У колективній монографії "Організація навчально-виховного процесу в дослідницькому університеті" (у співавторстві з Лисенком В. П. та ін.) автором підготовлено розділи "Забезпеченя якості організації навчального процесу для студентів магістратури дослідницького університету"; у навчальному посібнику "Путівник у прикладну наукометрію" (в співавторстві з Рідей Н. М. та ін.) - розділи "Теоретичне обґрутування використання наукометричних баз даних", "Рекомендації щодо підготовки публікацій в журналах, внесених до наукометричних баз даних" у т. ч. "Оформленя електронних публікацій", "Журнали, рекомендовані за галузями науки та знань", "Роль дослідницьких університетів у розвитку освіти, науки та інновацій", "Шляхи формування в студентів дослідницьких умінь". У каталогах магістерських програм (у співавторстві з Мельничуком Д. О. та ін.) автором систематизовано досвід організації навчального процесу для студентів магістратури, досліджено науково-методичне підґрунтя розроблення магістерських програм аграрних спеціальностей, окреслено концептуальні основи їх змістового наповненя для виробничої та дослідницької спеціалізацій.

За метою дисертаційної роботи опубліковано 77 наукових і науково-методичних праць, зокрема: 2 монографії, 1 навчальний посібник, 23 статті у провідних фахових виданнях України, 7 статей в іноземних виданнях, 6 статей у періодичних виданнях України, 16 тез доповідей у матеріалах міжнародних і всеукраїнськиї конференцій, 29 науково-методичних публікацій.

378.147-056.45

К 49

 
Клименюк, Юлія Михайлівна.

Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Клименюк Юлія Михайлівна ; наук. кер. Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 258, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 187-237. - Бібліогр.: с. 238-258

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Інтелектуальна обдарованість учнів початкової школи як наукова проблема. - С.12
1.1. Сутність обдарованості як інтегральної характеристики особистості. - С.12-35
1.2. Інтелектуальна обдарованість: сутність, структура, ознаки. - С.35-55
1.3. Особливості прояву інтелектуальної обдарованості у молодшому шкільному віці та специфіка навчання інтелектуально обдарованих учнів. - С.55-76
Висновки до розділу 1. - С.76-78
2. Розробка моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до навчання інтелектуально обдарованих учнів. - С.79
2.1. Теоретичні підходи до визначення структури готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання інтелектуально обдарованих учнів. - С.79-92
2.2. Модель готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання інтелектуально обдарованих учнів та критерії оцінювання рівня сформованості її компонентів. - С.92-110
2.3. Вивчення стану готовності вчителів-практиків та студентів педагогічного факультету до роботи з інтелектуально обдарованими учнями (аналіз результатів констатувального етапу експерименту). - С.110-127
Висновки до розділу 2. - С.128-129
3. Експериментальна перевірка ефективності технології підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів. - С.130
3.1. Організація експериментальної роботи щодо підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів. - С.130-134
3.2. Технологія підготовки студентів педагогічного факультету до роботи з інтелектуально обдарованими учнями. - С.134-159
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.159-182
Висновки до розділу 3. - С.182-183
Висновки. - С.184-186

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні сутності, структури та специфіки інтелектуальної обдарованості молодшого школяра, визначенні структури готовності та розробці технології підготовки майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів.

Предмет дослідження: процес формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів на основі технологічного підходу.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкової школи.

Особистий внесок здобувача у роботі «Технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів», надрукованої у співавторстві з О. Антоновою, полягає в обґрунтуванні компонентів технології підготовки майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості

37.061.235(477)"18"/"19"

К 55

 
Кобельська, Ольга Мирославівна.

Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кобельська Ольга Мирославівна ; наук. кер. Вихрущ Анатолій Володимирович ; Терноп. експерим. ін-т пед. освіти. - Житомир, 2009. - 237 с. : табл., схеми. - Дод.: с. 176-200. - Бібліогр.: с. 201-237

Зміст:


Вступ. - С.3-8
1. Зародження європейського жіночого просвітницького руху. - С.9-36
1.1. Історіографічний огляд та джерельна база дослідження. - С.9-20
1.2. Просвітницька діяльність жіночих організацій Європи та Америки. - С.21-35
Висновки до першого розділу. - С.36-37
2.1. Соціально-економічні та культурні чинники розвитку просвітницької діяльності жіночих організацій України. - С.38-95
2.1. Ідейні засади просвітницької праці українських жіночих організацій. - С.38-67
2.2. Просвіта жінок як фактор національного розвитку та демократизації суспільства. - С.68-94
Висновки до другого розділу. - С.95-96
3. Роль організованого жіноцтва у розвитку української національної освіти. - С.97-169
3.1. Заснування жіночими організаціями українських навчальних закладів. - С.97-118
3.2. Зміст, форми, методи, засоби просвітницької роботи жіночих організацій України. - С.119-151
3.3. Просвітницька праця українських жінок у діаспорі. - С.152-169
Висновки до третього розділу. - С.169-172
Висновки. - С.173-175

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні та узагальненні ідейних засад українського жіночого просвітницького руху, розкритті змісту, форм, методів,засобів просвітницької діяльності жіночих організацій України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., їх ролі у розвитку національного шкільництва.

Предмет дослідження – ідейні засади, зміст, форми, методи, засоби просвітницької діяльності українських жіночих організацій на Україні визначеного періоду та їх внесок у розвиток національного шкільництва.

Об’єктом дослідження є просвітницька діяльність жіночих організацій України наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.

Публікації. Матеріали дослідження висвітлено в 11 одноосібних публікаціях, з них – 1 монографія, 1 спецкурс, 7 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, затверджених ВАК України, 2 – у матеріалах конференцій.

130.2:94(477)

К 55

 
Кобетяк, Андрій Романович.

Імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у сучасній Україні [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Кобетяк Андрій Романович ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - : Житомир, 2015. - 197 с. - Бібліогр.: с. 167-197

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретико-методологічні засади дослідження міжконфесійних відносин. - С.12-45
1.1. Міжконфесійні відносини як об'єкт філософсько-релігієзнавчого аналізу. - С.12-30
1.2. Методологія дослідження проблеми толерантизації міжконфесійних відносин. - С.31-43
Висновки до розділу 1. - С.43-45
2. Толерантизація міжконфесійних відносин як базовий алгоритм архітектоніки цивілізаційного поступу України. - С.46-106
2.1. Базові імперативи толерантності міжконфесійного діалогу. - С.47-59
2.2. Трансформація конфесійної структури українського суспільства та ризики міжконфесійних конфліктів у контексті державотворення. - С.59-80
2.3. Толерантність як умова гармонізації міжконфесійних і державно-конфесійних відносин. - С.81-103
Висновки до розділу 2. - С.103-106
3. Розвиток міжконфесійних відносин у сучасній Україні на базі імперативів толерантності. - С.107-160
3.1. Етнодемографічний чинник толерантизації релігійно-конфесійних процесів у сучасній Україні. - С.107-122
3.2. Рівні та межі толерантності у міжконфесійних стосунках сучасної України. - С.122-138
3.3. Українська модель міжконфесійних і державно-конфесійних відносин та її вплив на культурно-цивілізаційну самоідентифікацію українців. - С.138-158
Висновки до розділу 3. - С.158-160
Висновки. - С.161-166

Анотація:

Мета дослідження полягає в здійсненні системного філософсько-релігієзнавчого аналізу імперативів толерантизації міжконфесійних відносин у контексті формування оптимальної моделі державно-церковних стосунків на сучасному етапі розвитку України.

Предметом дослідження є імперативи толерантизації міжконфесійного діалогу в умовах становлення оптимальної моделі державно-церковних відносин у процесі формування громадського суспільства в незалежній Україні.

Об'єктом дослідження є міжконфесійні та державно-церковні відносини в сучасній Україні.

Дисертаційне дослідження є самостійною науковою розвідкою. Висновки та положення наукової новизни одержані автором самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації. Основні наукові результати дисертаційного дослідженя опубліковано в 14 статтях, із них 5 - у наукових фахових виданнях України та 1 - у закордонному.

658.382.3:378.147

К 55

 
Кобилянська, Ірина Миколаївна.

Формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій підготовці [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Кобилянська Ірина Миколаївна ; наук. кер. Пустовіт Григорій Петрович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 237 с. - Бібліогр.: с. 187-209. - Дод.: с. 210-237

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні засади формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей. - С.13-65
1.1. Проблема формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей як предмет дослідження. - С.13-42
1.2. Теоретичні основи безпеки економічної діяльності. - С.42-65
Висновки до першого розділу. - С.66
2. Методологічні засади формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей. - С.67-108
2.1. Особливості процесу фахової діяльності спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей. - С.67-83
2.2. Сутність, структура та критерії сформованості компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей. - С.83-102
2.3. Структурна модель формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей. - С.102-108
Висновки до другого розділу. - С.108-110
3. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей. - С.111-181
3.1. Організація експериментально-дослідницької роботи та стан досліджуваної теми. - С.111-143
3.2. Технологія формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей і діагностика її сформованості. - С.143-181
Висновки до третього розділу. - С.181-183
Загальні висновки. - С.184-186

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити технологію формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій підготовці.

Предмет дослідження - технологія формування компетентності з безпеки життєдіяльності студентів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій підготовці.

Об'єкт дослідження - фахова підготовка з безпеки життєдіяльності спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей.

Особистий внесок автора. У навчальних посібниках: "Безпека життєдіяльності" [91], підготовленому у співавторстві з О. Кобилянським та С. Яблочніковим, належать матеріали параграфів 1.1, 1.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.3; "Основи охорони праці" [95] - з О. Кобилянським та С. Яблочніковим - матеріали вступу та розділу 2; "Екологія" [92] - з О. Кобилянським та С. Яблочніковим - матеріали розділів 2,4-6,9; "Безпека життєдіяльності" [102] - з О. Кобилянським - матеріали параграфів 1.2, 2.3, 3.1, 4.3. У монографії "Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей" [105], підготовленій у співавторстві з О. Кобилянським і С. Дембіцькою, автором розроблено концептуальні засади формування компетентності майбутніх фахівців фінансово-економічних спеціальностей.

Публікації. Основні наукові результати дисертаційної роботи висвітлено в 24 публікаціях, серед них: 6 статей у провідних фахових наукових виданнях України; 2 статті в зарубіжних періодичних наукових фахових виданнях; 11 статей у збірках наукових праць та матеріалів конференцій, 1 колективна монографія, 4 навчальних посібника.

374.1:378.6:61

К 56

 
Коваленко, Валентина Олексіївна.

Педагогічні умови організації позааудиторної навчальної діяльності студентів медичних коледжів [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Коваленко Валентина Олексіївна ; наук. кер. Березюк Олена Станіславівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 250, [8] с. : рис., табл. - Дод.: с. 187-218. - Бібліогр.: с. 219-250

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Організація позааудиторної навчальної діяльності студентів як науково-педагогічна проблема. - С.12-67
1.1. Проблема організації позааудиторноїнавчальної діяльності студентів у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі. - С.12-32
1.2. Аналіз базових категоріальних понять проблеми дослідження. - С.32-49
1.3. Позааудиторна навчальна діяльність студентів як чинник професійного становлення майбутнього фахівця. - С.49-67
Висновки до першого розділу. - С.67-68
2. Теоретико- методичні основи забезпечення позааудиторної навчальної діяльності студентів медичних коледжів. - С.69-105
2.1. Педагогічні умови організації позааудиторної навчальної діяльності студентів медичних коледжів. - С.69-87
2.2. Модель організації позааудиторної навчальної діяльності студентів медичних коледжів. - С.87-95
2.3. Критерії, показники та рівні організації позааудиторної навчальної діяльності студентів медичних коледжів. - С.95-105
Висновки до другого розділу. - С.105-106
3. Експериментальна перевірка ефективності впровадження педагогічних умов організації позааудиторної навчальної діяльності студентів медичних коледжів. - С.107-179
3.1. Діагностика стану організації позааудиторної навчальної діяльності студентів медичних коледжів. - С.107-131
3.2. Забезпечення реалізації педагогічних умов організації позааудиторної навчальної діяльності студентів медичних коледжів. - С.131-163
3.3. Узагальнення результатів педагогічного експерименту з проблеми дослідження. - С.163-179
Висновки до третього розділу. - С.179-181
Висновки. - С.182-186

Анотація:

Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні та експериментальній апробації ефективності педагогічних умов організації позааудиторної навчальної діяльності студентів медичних коледжів.

Предметом дослідження є педагогічні умови та модель організації позааудиторної навчальної діяльності студентів у процесі навчання в коледжах медичного спрямування.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка студентів медичних коледжів.

Публікації. Результати дисертаційної роботи, основні висновки та рекомендації за темою дослідження відображено у 21 публікації автора (усі одноосібні), з них 5 статей у проідних наукових фахових виданнях України, 1 стаття в іноземному виданні, 14 статей у збірниках наукових праць і матеріалів конференцій, 1 методичні рекомендації.

374.7(410.1)

К 56

 
Коваленко, Світлана Миколаївна.

Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Коваленко Світлана Миколаївна ; наук. кер. Огієнко О. І. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2005. - 212 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 187-212

Зміст:


Вступ. - С.3-13
1. Становлення та розвиток системи освіти дорослих в Англії. - С.14-88
1.1. Історичні передумови виникнення та основні етапи розвитку освіти дорослих в Англії. - С.14-42
1.2. Еволюція концепції освіти дорослих в англійській педагогічній думці. - С.42-65
1.3. Становлення системи державного регулювання освіти дорослих у ХХ столітті. - С.65-87
Висновки до І розділу. - С.88-89
2. Структурна та змістова модернізація системи освіти дорослих в Англії в останню чверть XX – на початку XXI ст. - С.90-178
2.1. Провідні тенденції розвитку базової освіти дорослих. - С.93-108
2.2. Пріоритетні напрямки реформування системи професійної освіти дорослих. - С.109-138
2.3. Реалізація концепції освіти дорослих у системі вищої та післядипломної освіти. - С.138-163
2.4. Особливості неформальної освіти дорослих. - С.163-177
Висновки до ІІ розділу. - С.178-179
Загальні висновки. - С.180-186

Анотація:

Мета дослідження полягає в тому, щоб здійснити цілісний науковий аналіз розвитку освіти дорослих в Англії в останню чверть ХХ – на початку ХХІ століття; виявити ґенезу, структуру, провідні тенденції, динаміку реформування англійської системи освіти дорослих у досліджуваний період.

Предмет дослідження – провідні тенденції розвитку системи освіти дорослих в Англії в останню чверть ХХ – на початку ХХІ століття.

Об’єктом дослідження є система освіти дорослих в Англії.

Особистий внесок автора полягає в узагальненні та систематизації наукових матеріалів з проблеми розвитку освіти дорослих в Англії останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст. шляхом виявлення провідних напрямків державного реформування та основних тенденцій розвитку англійської системи освіти дорослих. У друкованих матеріалах, написаних у співавторстві, автором досліджено еволюцію деяких форм просвіти дорослого населення Англії в епоху Середньовіччя, а також окреслено шляхи реалізації освітньої політики англійського уряду у сфері вищої освіти.

378.147:371.3:37.013.74

К 56

 
Ковальова, Світлана Миколаївна.

Кейс-метод у системі професійної підготовки майбутніх учителів у Великій Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Ковальова Світлана Миколаївна ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 262, [4] с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 186-221. - Дод.: с. 222-262

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Передумови створення європейського простору вищої школи. - С.12-62
1.1. Основні тенденції розвитку системи педагогічної освіти країн Західної Європи. - С.12-28
1.2. Сучасна система професійної педагогічної підготовки майбутнього вчителя у Великій Британії. - С.28-46
1.3. Зміст та технології підготовки майбутніх учителів у системі освіти Великої Британії. - С.46-62
Висновки до першого розділу. - С.63-64
2. Особливості кейс-методу та його застосування в професійній підготовці вчителя у Великій Британії. - С.65-134
2.1. Концептуальні основи кейс-методу. - С.65-89
2.2. Підходи до класифікації кейсів. - С.89-98
2.3. Організаційні засади застосування кейс-методу в професійній підготовці вчителя у Великій Британії. - С.98-124
2.4. Різновиди методики застосування кейсів в професійній підготовці вчителя у Великій Британії. - С.124-134
Висновки до другого розділу. - С.135-136
3. Перспективи застосування кейс-методу в професійній підготовці вчителя в Україні. - С.137-180
3.1. Проблеми використання кейсів в професійній підготовці вчителя в Україні. - С.137-143
3.2. Основні концептуальні підходи застосування кейс-методу в професійній підготовці вчителя. - С.144-161
3.3. Технологія застосування кейс-методу в професійній підготовці вчителя в Україні. - С.161-180
Висновки до третього розділу. - С.180-181
Висновки. - С.182-185

Анотація:

Мета дослідження – здійснити цілісний науковий аналіз застосування технології кейс-методу в системі професійної підготовки майбутніх учителів у Великій Британії; виявити її сутність, зміст, провідні тенденції; визначити можливості запровадження британського досвіду у підготовку майбутніх учителів в Україні.

Предмет дослідження – сутність, зміст та особливості застосування кейс-методу у підготовці майбутнього вчителя у Великій Британії.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя у Великій Британії.

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображено у 11 одноосібних публікаціях, з яких 5 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 4 – у збірниках наукових праць, 1 тези у збірнику матеріалів наукових конференцій, 1 методичні рекомендації.

378.147:51

К 56

 
Ковальчук, Олена Антонівна.

Педагогічні умови професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Ковальчук Олена Антонівна ; наук. кер. Вітвицька С. С. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2013. - 320, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 191-233. - Дод.: с. 234-320

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні основи професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності. - С.13-72
1.1. Аналіз категоріально-поняттєвого апарату дослідження. - С.13-35
1.2. Основні наукові підходи до організації позааудиторної навчально-виховної діяльності у професійному становленні майбутнього вчителя математики. - С.35-54
1.3. Роль, функції та напрями позааудиторної навчально-виховної діяльності у професійному становленні майбутнього вчителя математики. - С.55-72
Висновки до розділу 1. - С.72-74
2. Обґрунтування педагогічних умов професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності. - С.75-122
2.1. Моделювання професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності. - С.75-89
2.2. Застосування факторного аналізу до визначення педагогічних умов професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності. - С.90-102
2.3. Критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя математики до професійної самореалізації. - С.103-122
Висновки до розділу 2. - С.123-124
3. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов і технології професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності. - С.125-184
3.1. Програма та основні етапи констатувального експерименту. - С.125-149
3.2. Технологія професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності. - С.149-171
3.3. Аналіз результатів дослідження. - С.171-184
Висновки до розділу 3. - С.185-186
Висновки. - С.187-190

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні моделі, практичній реалізації, експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов і технології професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності.

Предмет дослідження: педагогічні умови та технологія професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності.

Об'єкт дослідження: професійне становлення майбутнього вчителя математики.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 25 наукових працях загальним обсягом 15,3 д. а., серед яких 7 статей у провідних наукових фахових виданнях (3,6 д. а.), 2 - у виданнях іноземних держав, 15 - у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій (3,6 д. а.), з них 3 - тези; 1 - навчальна програма (1,3 д. а.), 1 - робоча програма (1,5 д. а.), 1 - методичні рекомендації(5,3 д. а.).

165.612:316.61

К 56

 
Ковтун, Юрій Васильович.

Соціокультурний зміст українського традиціоналізму ХІХ – ХХ століть [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Ковтун Юрій Васильович ; наук. кер. Ярошовець Володимир Іванович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 200 с. - Бібліогр.: с. 179-200

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Теоретико-методологічні засади дослідження українського традиціоналізму. - С.10-50
1.1. Традиція і традиціоналізм як предмет соціально-філософського аналізу. - С.10-44
1.2. Методологічні засади дослідження українського традиціоналізму. - С.45-50
Висновки до розділу 1. - С.50-53
2. Традиція як основа осмислення розвитку суспільства в європейському традиціоналізмі ХІХ-ХХ століття. - С.54-104
2.1. Класичний і постнекласичний дискурс західноєвропейського традиціоналізму ХІХ-ХХ століття. - С.54-67
2.2. Соціокультурний зміст розуміння феномену традиції в російському традиціоналізмі ХІХ-ХХ ст. - С.67-94
2.3. Становлення українського традиціоналізму ХІХ – початку ХХ століття у контексті дослідження української соціокультурної традиції. - С.94-104
Висновки до розділу 2. - С.104-106
3. Соціокультурний розвиток України у рефлексії українського традиціоналізму ХХ століття. - С.107-167
3.1. Соціокультурний зміст консерватизму і традиціоналізму у філософській спадщині В. Липинського. - С.107-116
3.2. Традиціоналізм як основа осмислення соціокультурного розвитку України у працях Ю. Липи. - С.116-136
3.3. Синкретичний зміст соціокультурного розвитку України у традиціоналізмі І. Лисяка-Рудницького. - С.137-158
3.4. Традиціоналізм як чинник збереження української соціокультурної ідентичності в умовах глобалізації. - С.158-167
Висновки до розділу 3. - С.167-169
Висновки. - С.170-178

Анотація:

Мета і завдання дисертаційного дослідження полягає у здійсненні комплексного соціально-філософського аналізу соціокультурного змісту, структури й особливостей українського традиціоналізму ХІХ-ХХ століть.

Предметом дослідження є ґенеза соціокультурного змісту українського традиціоналізму ХІХ-ХХ століть.

Об'єктом дослідження є український традиціоналізм як напрямок соціально-філософського дискурсу.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою здобувача. Висновки та положення наукової новизни отримані автором на основі власних результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені автором у 12 публікаціях – 5 статтях, які надруковані у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 7 тезах виступів на наукових конференціях.

378.141

К 59

 
Козак, Тетяна Михайлівна.

Організаційно-педагогічні засади впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Козак Тетяна Михайлівна ; наук. кер. Кишакевич Юрій Львович ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2007. - 272, [6] с. : табл. - Перелік умов. скор.: с. 3. - Бібліогр.: с. 173-199. - Дод.: с. 200-272

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Організаційні засади впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців. - С.12-83
1.1. Історія і сутність Болонського процесу та його роль у створенні європейського освітнього простору. - С.12-21
1.2. Дослідження систем організації навчального процесу у вищих навчальних закладах окремих країн та їх порівняльний аналіз. - С.21-60
1.3. Інтеграція української освіти в європейський освітній простір та проблеми нормативного забезпечення впровадження кредитно-модульної системи. - С.60-82
Висновки до першого розділу. - С.83-84
2. Педагогічні засади впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - С.85-146
2.1. Організаційно-методичні завдання реалізації кредитно-модульної системи. - С.85-116
2.2. Психолого-педагогічні аспекти учіння студентів вищих педагогічних навчальних закладів в умовах інноваційної технології навчання. - С.117-124
2.3. Професійно-педагогічна діяльність викладача в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - С.124-131
2.4. Посилення ролі студентського самоврядування в умовах кредитно-модульної системи. - С.132-136
2.5. Проблеми формування та контролю професійної компетентності майбутнього педагога. - С.136-145
Висновки до другого розділу. - С.146-147
3. Порівняння ефективності кредитно-модульної і традиційної систем організації навчального процесу за даними педагогічного експерименту. - С.148-168
3.1. Характеристика вибіркової сукупності за соціальними даними та результатами вхідного контролю. - С.148-157
3.2. Порівняльна оцінка контрольної та експериментальної груп на різних етапах дослідження. - С.157-167
Висновки до третього розділу. - С.168-169
Загальні висновки. - С.170-172

Анотація:

Мета дослідження полягає у розробці, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці організаційних та педагогічних засад упровадження та ефективного функціонування кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах України.

Предметом дослідження є організаційно-педагогічні засади впровадження КСМ, умови її ефективного функціонування.

Об’єктом дослідження є кредитно-модульна система (КСМ) у вищих педагогічних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.

Публікації. Основні теоретичні положення і результати дослідження висвітлені у 23 одноосібних публікаціях автора, з яких 6 надруковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

159.923.2:303.094.4:316.32

К 59

 
Козловець, Микола Адамович.

Національна ідентичність у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Козловець Микола Адамович ; наук. консультант Губерський Леонід Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2010. - 444 с. - Бібліогр.: с. 400-444

Зміст:


Вступ. - С.4-17
1. Ідентичність як об'єкт соціально-філософського пізнання та методологічної рефлексії. - С.18-87
1.1. Проблема ідентичності в історії соціально-філософської думки. - С.18-38
1.2. Ідентичність: поняття, структура і форми. - С.38-59
1.3. Національна ідентичність як соціокультурний феномен. - С.59-86
Висновки до розділу 1. - С.87-90
2. Національна ідентичність в умовах глобалізації. - С.91-189
2.1. Глобалізація: витоки, сутність і ключові риси. - С.91-111
2.2. Глобалізація як чинник де/реконструкції національної ідентичності. - С.111-133
2.3. Глобалізований світ: національна ідентичність versus мультикультурна ідентичність. - С.133-152
2.4. Світовий комунікативний простір і процеси національної ідентифікації. - С.152-169
2.5. Глобальні міграційні процеси і національна ідентичність. - С.169-189
Висновки до розділу 2. - С.189-193
3. Глобальне суспільство, національні держави та ідентичність. - С.194-252
3.1. Глобальне суспільство і транснаціональна ідентичність. - С.194-212
3.2. Особливості функціонування національної держави в сучасному світі. - С.212-235
3.3. Глобалізація і трансформація національного суверенітету. - С.235-251
Висновки до розділу 3. - С.252-254
4. Європейська субглобалізація і національна ідентичність. - С.255-310
4.1. Європейський політичний проект і діалектика національної ідентичності. - С.255-272
4.2. Європоцентризм як метаідеологія Заходу. Європейська ідентичність: ідеологія і практика. - С.272-310
4.3. Європейська ідентичність: ідеологія і практика. - С.305-310
Висновки до розділу 4. - С.310-312
5. Україна: пошук національної ідентичності в умовах глобалізаційних викликів. - С.313-391
5.1. Державна самоідентифікація українців в умовах глобалізації. - С.313-331
5.2. Українська культура як основа національного буття в глобалізованому світі. - С.331-347
5.3. Мова й національне самоусвідомлення. - С.347-360
5.4. Світове українство: актуальні проблеми та механізм збереження національної ідентичності. - С.360-372
5.5. Культурно-цивілізаційна самоідентифікація українців у глобалізованому світі. - С.372-391
Висновки до розділу 5. - С.391-394
Висновки. - С.395-399

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є соціально-філософський аналіз і концептуалізація процесів трансформації національної ідентичності в умовах глобалізації, дослідження національної ідентифікації українців у глобалізованому світі.

Предметом дослідження є національна ідентичність в контексті глобалізації, яка зазнає трансформацій в умовах глобалізаційних процесів.

Об’єктом дослідження є національна ідентичність як соціально-культурний феномен.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною аналітичною роботою. Всі результати отримані безпосередньо автором, а наукові праці виконано без участі співавторів.

378:373.31

К 60

 
Колесник, Наталія Євгенівна.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Колесник Наталія Євгенівна ; наук. кер. Вітвицька С. С. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 335, [3] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 184-213. - Дод.: с. 214-335

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.11-75
1.1. Сутність та взаємозв'язок базових понять дослідження. - С.11-27
1.2. Наукові підходи до організації художньо-технічної творчості у початковій школі. - С.27-54
1.3. Художньо-технічний компонент у змісті професійної освіти вчителя. - С.54-75
Висновки до розділу 1. - С.75-76
2. Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.77-104
2.1. Зміст та структура підготовки вчителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.77-92
2.2. Критеріальні характеристики готовності майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.92-104
Висновки до розділу 2. - С.104-105
3. Експериментальна перевірка моделі підготовки вчителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.106-178
3.1. Програма та методика констатувального етапу експерименту. - С.106-131
3.2. Технологія поетапної підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.131-162
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.162-178
Висновки до розділу 3. - С.178-180
Загальні висновки. - С.181-183

Анотація:

Мета дослідження – розробити та застосувати у навчально-виховному процесі модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів; перевірити ефективність технологій, які забезпечують оптимальну підготовку майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів.

Предмет дослідження – зміст і технологія підготовки майбутніх учителів до організації художньо-технічної творчості учнів у початковій школі.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка вчителів початкових класів.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 16 наукових праць, з них 13 – одноосібні, зокрема 1 методичні рекомендації, 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 статей у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій.

141.7:005.53:316.42

К 63

 
Компанієць, Людмила Георгіївна.

Менеджерські рішення як соціальний феномен: філософський аналіз [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Компанієць Людмила Георгіївна ; наук. кер. Шавкун Ірина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 193 с. - Бібліогр.: с. 164-193

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретико-методологічні засади дослідження менеджерських рішень. - С.12-45
1.1. Аналіз продлеми менеджерських рішень у суспільствознавчій думці. - С.12-27
1.2. Специфіка соціально-філософського аналізу менеджерських рішень. - С.27-45
Висновки до розділу 1. - С.45-47
2. Сутність і особливості менеджерських рішень. - С.48-118
2.1. Природа менеджерських рішень, їх структура, функції та принципи реалізації. - С.48-66
2.2. Особливості менеджерських рішень у різних типах соціального простору. - С.66-92
2.3. Організаційна культура як чинник формування соціальної ефективності менеджерських рішень. - С.92-118
Висновки до розділу 2. - С.118-124
3. Специфіка реалізації менеджерських рішень у сучасному українському суспільстві. - С.125-154
3.1. Чинники внутрішнього й зовнішнього впливу на процес ухвалення і реалізації менеджерських рішень у сучасній Україні. - С.125-139
3.2. Фактори оптимізації ефективності менеджерських рішень у сучасному українському соціумі. - С.139-154
Висновки до розділу 3. - С.154-157
Висновки. - С.158-163

Анотація:

Мета дослідження. Метою роботи є соціально-філософський аналіз менеджерських рішень як соціального феномена і чинника суспільного розвитку.

Предмет дослідження - менеджерські рішення як чинник суспільного розвитку.

Об'єктом дослідження є менеджерська діяльність як соціальне явище.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено у 14 публікаціях: 7 статтях, з яких 6 надруковано у фахових виданнях України, 1-у науковому періодичному виданні Німеччині та 7 тезах доповідей, опублікованих у матеріалах наукових конференцій. Усі роботи написані без співавторів.

371.325.6

К 65

 
Копил, Галина Олексіївна.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Копил Галина Олексіївна ; наук. кер. Козлакова Галина Олексіївна ; Ін-т вищ. освіти, Акад. пед. наук України. - К., 2007. - 246, [2] с. : табл. - Перелік умов. скор.: с. 4. - Бібліогр.: с. 179-209. - Дод.: с. 210-246

Зміст:


Вступ. - С.5-12
1. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з міжнародної економіки. - С.13-83
1.1. Сутність і структура професійної компетентності фахівця з міжнародної економіки. - С.13-29
1.2. Інтеркультурологічна компетенція – системоутворювальний чинник професійної компетентності фахівця з міжнародної економіки. - С.29-51
1.3. Психолого-педагогічні умови формування інтеркультурологічної компетенції у майбутніх фахівців з міжнародної економіки. - С.51-71
1.4. Дидактична роль технічних засобів навчання у формуванні професійної компетентності студентів при вивченні іноземних мов. - С.71-83
Висновки до першого розділу. - С.83-85
2. Експериментальне дослідження формування інтеркультурологічної компетенції фахівців з міжнародної економіки. - С.86-169
2.1. Організація і проведення експериментального дослідження. - С.86-103
2.2. Діагностика інтеркультурологічної компетенції фахівця з міжнародної економіки. - С.103-121
2.3. Реалізація моделі формування інтеркультурологічної компетенції фахівця з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов. - С.121-124
2.3.1. Застосування друкованих джерел для формування інтеркультурологічної компетенції. - С.124-131
2.3.2. Аудіювання як засіб формування інтеркультурологічної компетенції. - С.131-140
2.3.3. Використання відеозасобів у формуванні інтеркультурологічної компетенції. - С.140-147
2.3.4. Застосування комп'ютерних технологій у формуванні інтеркультурологічної компетенції. - С.147-159
2.4. Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.159-169
Висновки до другого розділу. - С.169-171
Загальні висновки. - С.172-178

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити педагогічні умови, форми і методи, що забезпечують формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов.

Предмет дослідження – формування інтеркультурологічної компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки як системоутворювального чинника їхньої професійної компетентності.

Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов.

Особистий внесок автора в роботах, виконаних у співавторстві, полягає: 1) у навчально-методичному посібнику «Ділова німецька мова» в укладанні розділів «Markt», «Marketing», «Management» та «Messen und Ausstellungen»; 2) у статті «Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов в університетах» у висвітленні сучасних тенденцій вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах Європи.

Публікації. За матеріалами дослідження автором опубліковано 14 одноосібних наукових статей, одна у співавторстві, 6 з яких надруковано у фахових виданнях. Видано один навчальний посібник (у співавторстві).

371.2:355.332

К 67

 
Корнійчук, Юрій Григорович.

Формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Корнійчук Юрій Григорович ; наук. кер. Вітвицька Світлана Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 284 с. : табл. - Дод.: с. 176-254. - Бібліогр.: с. 255-284

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.12-69
1.1. Виховання в системі військової освіти: історико-педагогічний аспект. - С.12-31
1.2. Сучасні наукові підходи до проблеми формування готовності майбутніх офіцерів щодо організації виховної діяльності у середовищі військовослужбовців. - С.31-51
1.3. Аналіз категоріально-понятійного апарату дослідження. - С.51-69
Висновки до розділу 1. - С.69-71
2. Головні характеристики та структура готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.72-107
2.1. Військовослужбовці строкової служби як об'єкт виховного впливу у військовому підрозділі. - С.72-88
2.2. Структура, критерії та рівні готовності майбутнього офіцера до здійснення виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.88-107
Висновки до розділу 2. - С.107-109
3. Експериментальна технологія формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.110-168
3.1. Програма експериментального дослідження готовності майбутніх офіцерів до організації процесу виховання у середовищі військовослужбовців строкової служби. - С.110-138
3.2. Технологізація процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів до організації виховного процесу в середовищі військовослужбовців строкової служби. - С.138-157
3.3. Аналіз результатів формувального етапу педагогічного експерименту. - С.157-168
Висновки до розділу 3. - С.168-170
Висновки. - С.171-175

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби.

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх офіцерів.

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 одноосібних наукових праць, серед яких 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та 5 – у матеріалах науково-практичних конференцій.

378.094:37.013

К 68

 
Королюк, Олена Миколаївна.

Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Королюк Олена Миколаївна ; наук. кер. Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 228, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 172-198. - Бібліогр.: с. 199-228

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичний аналіз проблеми організації продуктивної самостійної роботи студентів коледжів. - С.12-67
1.1. Самостійна робота студентів коледжів як педагогічна проблема. - С.12-32
1.2. Сучасні наукові підходи до організації продуктивної самостійної роботи. - С.32-53
1.3. Науково-педагогічні основи диференціації самостійної роботи. - С.53-67
Висновки до першого розділу. - С.67-69
2. Модель диференціації самостійної роботи студентів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін у коледжах технічного профілю. - С.70-119
2.1. Аналіз індивідуально-типологічних властивостей студентів коледжів. - С.70-93
2.2. Особливості самостійної роботи студентів технічних коледжів під час вивчення дисциплін природничо-математичного циклу. - С.93-105
2.3. Педагогічні умови диференціації самостійної роботи студентів. - С.105-119
Висновки до другого розділу. - С.119-121
3. Дослідження ефективності моделі диференціації самостійної роботи студентів. - С.122-167
3.1. Програма та методика констатувального етапу експерименту. - С.122-140
3.2. Організація диференційованої самостійної роботи студентів технічних коледжів у процесі вивчення дисциплін природничо-математичного циклу. - С.140-156
3.3. Аналіз результатів дисертаційного дослідження. - С.156-167
Висновки до третього розділу. - С.167-168
Загальні висновки. - С.169-171

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність моделі диференціації самостійної роботи студентів технічних коледжів у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу.

Предметом дослідження є організація диференційованої самостійної роботи студентів, яка забезпечує її продуктивність у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін у коледжах технічного спрямування.

Об’єкт дослідження – самостійна робота студентів коледжів технічного профілю.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 18 одноосібних наукових праць, у тому числі 6 статей у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 7 – у збірниках наукових праць, 4 – у збірниках матеріалів конференцій та семінару, а також 1 методичний посібник.

37.014.5

К 64

 
Коновальчук, Іван Іванович.

Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах [Рукопис] : дис. на здоб наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.01 / Коновальчук Іван Іванович ; наук. консультант Дубасенюк Олександра Антонівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 516, [11] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 421-480

Зміст:


Вступ. - С.5-22
1. Методологія інноваційних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах. - С.23-114
1.1. Генезис проблеми реалізіції інновацій у педагогічній теорії і практиці діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. - С.23-52
1.2. Методологічні підходи до дослідження теоретичних і технологічних проблем реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. - С.53-96
1.2.1. Загальнонаукові підходи в дослідженні інноваційних освітніх процесів у загальноосвітніх навчальних закладах. - С.53-76
1.2.2. Наукові підходи, що визначають особливості інноваційної діяльності суб'єктів нововведень. - С.76-96
1.3. Закономірності, принципи та умови функціонування інноваційних освітніх процесів. - С.96-112
2. Теоретичні основи інноваційних процесів узагальноосвітніх навчальних закладах. - С.115-198
2.1. Терміносистема базових понять педагогічної інноватики. - С.115-137
2.2. Основні характеристики готовності загальноосвітніх навчальних закладів до сприйняття і реалізації інновацій. - С.137-159
2.3. Сутність та властивості інноваційної педагогічної системи. - С.159-171
2.4. Стан реалізації інновацій у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах. - С.171-195
Висновки до другого розділу. - С.195-198
3. Технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. - С.199-270
3.1. Концептуально-змістові основи технології реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. - С.199-224
3.2. Технологія експертизи педагогічних інновацій. - С.224-238
3.3. Технологія проектування процесу реалізації інновацій. - С.238-253
3.4. Особливості технології моніторингу нововведень у загальноосвітніх навчальних закладах. - С.253-267
Висновки до третього розділу. - С.267-270
4. Компетентнісні характеристики вчителів як суб'єктів інноваційної діяльності. - С.271-338
4.1. Учитель як суб'єкт інноваційної діяльності. - С.271-290
4.2. Сутність і структура інноваційної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.291-311
4.3. Система розвитку інноваційної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.311-336
Висновки до четвертого розділу. - С.336-338
5. Експериментальне дослідження ефективності технології реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. - С.339-410
5.1. Програма та організація експериментального дослідження. - С.339-359
5.2. Результати констатувального етапу експерименту. - С.359-379
5.3. Організація та результати формувального етапу експерименту. - С.379-402
5.4. Перспективи впровадження результатів дослідження. - С.403-408
Висновки до п'ятого розділу. - С.408-410
Висновки. - С.411-420

Анотація:

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засадах та розроблені й експериментальній перевірці концептуальної моделі та технології реалізації інновацій у загальноосвітних закладах.

Предмет дослідження: теоретичні засади й технологія реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах.

Об'єкт дослідження: інноваційний процес у загальноосвітніх навчальних закладах.

Особистий внесок здобувача. У колективних монографіях: "Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід" автором підготовлено розділ "Акмеологічні детермінанти розвитку професіоналізму інноваційної діяльності педагога" (1 д. а.); "Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід" - розділ "Сутність і структура інноваційного закладу" (1, 15 д. а.); "Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі" - розділ "Реалізація ідей А. С. Макаренка у розробці стратегії розвитку загальноосвітнього навчального закладу" (0,6 д. а.); "Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі" - розділ "Особливості та механізми інноваційного мислення педагога" (1,4 д. а.); "Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Житомирська область" - розділ "Професійно-технічна освіта Житомирщини" (1 д. а.) та редагування розділу "Інноваційна діяльність педагогів Житомирщини" (1,9 д. а.); "Інновації у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи" - розділи "Теоретичні засади реалізації інноваційних процесів у вищих навчальних закладах" (0,8 д. а.), "Школа хореографічного мистецтва "Сонечко" як ціннісно-розвивальне середовище формування особистості" (0,4 д. а.); "Образовательно-инновационные технологии: теория и практика" - розділ "Базовые основы процессуально-содержательных етапов технологии реализации инноваций в общеобразовательных учебных заведениях" (0,6 д. а.). У статтях, підготовлених у співавторстві: з М. І. Коновальчук "Психолого-педагогічне проектування становлення самооцінки дитини в умовах навчально-виховного комплексу" автором розкрито алгоритм зазначеного в назві процесу (0,3 д. а.); з Л. І. Чулак, Л. І. Козак "Інтерактивні методи в розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів" автором розроблено теоретичні засади проблеми (0,4 д. а.).

Публікації. Основні наукові результати дослідження висвітлено в 58 наукових публікаціях. З них: 1 одноосібна монографія, 23 статті, опублікованих у провідних наукових фахових виданнях України (з них 21 - одноосібна), 4 - у наукових періодичних виданнях зарубіжних країн, 1 - в електронному фаховому журналі, 7 колективних монографій, 1 навчальний посібник у співавторстві, 19 - статей і тез у збірниках наукових праць за матеріалами наукових конференцій, інструктивно-методичні матеріали. Загальний обсяг публікацій - 66,56 д. а.

378.147.1:81

К 64

 
Кондратюк, Алла Леонтіївна.

Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Кондратюк Алла Леонтіївна ; наук. кер. Ольга Василівна Плахотнік ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 221 с. : табл. - Бібліогр.: с. 190-215

Зміст:


Вступ . - С .4-12
1. Теоретичні засади формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки . - С .13-62
1.1. Проблема формування інтеркультурних комунікативних умінь у педагогічній теорії і практиці . - С .13-24
1.2. Наукові підходи до вирішення досліджуваної проблеми . - С .24-34
1.3. Аналіз категоріально-поняттєвого апарату дослідження . - С .34-58
Висновки до першого розділу . - С .58-62
2. Проектування розвитку і формування інтеркультурних комунікативних умінь студентів немовних спеціальностей у ВНЗ . - С .63-115
2.1. Наукове обґрунтування сутності, структури та класифікації інтеркультурних умінь у процесі гуманітарної підготовки . - С .63-67
2.2. Структурні компоненти та змістові характеристики формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі гуманітарної підготовки . - С .68-77
2.3. Педагогічні умови формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей ВНЗ у процесі гуманітарної підготовки . - С .77-111
Висновки до другого розділу . - С .111-115
3. Дослідно-експериментальна робота формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки . - С .116-185
3.1. Реалізація констатувального етапу експерименту. Програма дослідно-експериментальної роботи . - С .116-140
3.2. Упровадження методики формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей в процесі гуманітарної підготовки . - С .140-165
3.3. Результати формувального етапу експерименту . - С .165-180
Висновки до третього розділу . - С .180-185
Загальні висновки . - С .186-189

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка ефективності методики формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

Предмет дослідження - зміст, форми та методи формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів у процесі гуманітарної підготовки.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майбутніх фахівців немовних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи відображено у 8 публікаціях, серед яких 5 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 2 - у зарубіжних збірниках наукових праць, 1 стаття у науково-періодичному виданні.

371.325.6

К 65

 
Копил, Галина Олексіївна.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Копил Галина Олексіївна ; наук. кер. Козлакова Галина Олексіївна ; Ін-т вищ. освіти, Акад. пед. наук України. - К., 2007. - 246, [2] с. : табл. - Перелік умов. скор.: с. 4. - Бібліогр.: с. 179-209. - Дод.: с. 210-246

Зміст:


Вступ. - С.5-12
1. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з міжнародної економіки. - С.13-83
1.1. Сутність і структура професійної компетентності фахівця з міжнародної економіки. - С.13-29
1.2. Інтеркультурологічна компетенція – системоутворювальний чинник професійної компетентності фахівця з міжнародної економіки. - С.29-51
1.3. Психолого-педагогічні умови формування інтеркультурологічної компетенції у майбутніх фахівців з міжнародної економіки. - С.51-71
1.4. Дидактична роль технічних засобів навчання у формуванні професійної компетентності студентів при вивченні іноземних мов. - С.71-83
Висновки до першого розділу. - С.83-85
2. Експериментальне дослідження формування інтеркультурологічної компетенції фахівців з міжнародної економіки. - С.86-169
2.1. Організація і проведення експериментального дослідження. - С.86-103
2.2. Діагностика інтеркультурологічної компетенції фахівця з міжнародної економіки. - С.103-121
2.3. Реалізація моделі формування інтеркультурологічної компетенції фахівця з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов. - С.121-124
2.3.1. Застосування друкованих джерел для формування інтеркультурологічної компетенції. - С.124-131
2.3.2. Аудіювання як засіб формування інтеркультурологічної компетенції. - С.131-140
2.3.3. Використання відеозасобів у формуванні інтеркультурологічної компетенції. - С.140-147
2.3.4. Застосування комп'ютерних технологій у формуванні інтеркультурологічної компетенції. - С.147-159
2.4. Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.159-169
Висновки до другого розділу. - С.169-171
Загальні висновки. - С.172-178

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити педагогічні умови, форми і методи, що забезпечують формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов.

Предмет дослідження – формування інтеркультурологічної компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки як системоутворювального чинника їхньої професійної компетентності.

Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов.

Особистий внесок автора в роботах, виконаних у співавторстві, полягає: 1) у навчально-методичному посібнику «Ділова німецька мова» в укладанні розділів «Markt», «Marketing», «Management» та «Messen und Ausstellungen»; 2) у статті «Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов в університетах» у висвітленні сучасних тенденцій вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах Європи.

Публікації. За матеріалами дослідження автором опубліковано 14 одноосібних наукових статей, одна у співавторстві, 6 з яких надруковано у фахових виданнях. Видано один навчальний посібник (у співавторстві).

371.2:355.332

К 67

 
Корнійчук, Юрій Григорович.

Формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Корнійчук Юрій Григорович ; наук. кер. Вітвицька Світлана Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 284 с. : табл. - Дод.: с. 176-254. - Бібліогр.: с. 255-284

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.12-69
1.1. Виховання в системі військової освіти: історико-педагогічний аспект. - С.12-31
1.2. Сучасні наукові підходи до проблеми формування готовності майбутніх офіцерів щодо організації виховної діяльності у середовищі військовослужбовців. - С.31-51
1.3. Аналіз категоріально-понятійного апарату дослідження. - С.51-69
Висновки до розділу 1. - С.69-71
2. Головні характеристики та структура готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.72-107
2.1. Військовослужбовці строкової служби як об'єкт виховного впливу у військовому підрозділі. - С.72-88
2.2. Структура, критерії та рівні готовності майбутнього офіцера до здійснення виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.88-107
Висновки до розділу 2. - С.107-109
3. Експериментальна технологія формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.110-168
3.1. Програма експериментального дослідження готовності майбутніх офіцерів до організації процесу виховання у середовищі військовослужбовців строкової служби. - С.110-138
3.2. Технологізація процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів до організації виховного процесу в середовищі військовослужбовців строкової служби. - С.138-157
3.3. Аналіз результатів формувального етапу педагогічного експерименту. - С.157-168
Висновки до розділу 3. - С.168-170
Висновки. - С.171-175

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби.

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх офіцерів.

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 одноосібних наукових праць, серед яких 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та 5 – у матеріалах науково-практичних конференцій.

378.094:37.013

К 68

 
Королюк, Олена Миколаївна.

Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Королюк Олена Миколаївна ; наук. кер. Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 228, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 172-198. - Бібліогр.: с. 199-228

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичний аналіз проблеми організації продуктивної самостійної роботи студентів коледжів. - С.12-67
1.1. Самостійна робота студентів коледжів як педагогічна проблема. - С.12-32
1.2. Сучасні наукові підходи до організації продуктивної самостійної роботи. - С.32-53
1.3. Науково-педагогічні основи диференціації самостійної роботи. - С.53-67
Висновки до першого розділу. - С.67-69
2. Модель диференціації самостійної роботи студентів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін у коледжах технічного профілю. - С.70-119
2.1. Аналіз індивідуально-типологічних властивостей студентів коледжів. - С.70-93
2.2. Особливості самостійної роботи студентів технічних коледжів під час вивчення дисциплін природничо-математичного циклу. - С.93-105
2.3. Педагогічні умови диференціації самостійної роботи студентів. - С.105-119
Висновки до другого розділу. - С.119-121
3. Дослідження ефективності моделі диференціації самостійної роботи студентів. - С.122-167
3.1. Програма та методика констатувального етапу експерименту. - С.122-140
3.2. Організація диференційованої самостійної роботи студентів технічних коледжів у процесі вивчення дисциплін природничо-математичного циклу. - С.140-156
3.3. Аналіз результатів дисертаційного дослідження. - С.156-167
Висновки до третього розділу. - С.167-168
Загальні висновки. - С.169-171

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність моделі диференціації самостійної роботи студентів технічних коледжів у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу.

Предметом дослідження є організація диференційованої самостійної роботи студентів, яка забезпечує її продуктивність у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін у коледжах технічного спрямування.

Об’єкт дослідження – самостійна робота студентів коледжів технічного профілю.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 18 одноосібних наукових праць, у тому числі 6 статей у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 7 – у збірниках наукових праць, 4 – у збірниках матеріалів конференцій та семінару, а також 1 методичний посібник.

37(091)(477.4)"18"

К 72

 
Костюк, Оксана Юріївна.

Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Костюк Оксана Юріївна ; наук. кер. Жуковський В. М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Остроз. акад.». - Острог, 2007. - 281, [3] с. : табл., фотогр. - Дод.: с. 186-256. - Бібліогр.: с. 256-281

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Суспільно-політичні та соціокультурні передумови становлення та розвитку релігійної освіти на Волині у XIX – на початку XX ст. - С.11-54
1.1. Аналіз стану наукової розробки проблеми релігійної освіти на Волині у вітчизняній та зарубіжній літературі. - С.11-22
1.2. Суспільно-політичні передумови та культурно-історичний контекст становлення та розвитку релігійної освіти на Волині. - С.22-36
1.3. Освітня реформа 1804 р. та її вплив на становлення та розвиток релігійної освіти на Волині. - С.36-54
Висновки до першого розділу. - С.54-55
2. Становлення і розвиток початкової релігійної освіти на Волині у XIX – на початку XX ст. - С.56-116
2.1. Організаційно-педагогічні умови становлення та розвитку початкової релігійної освіти. - С.56-85
2.2. Навчально-виховний процес у початкових релігійних навчальних закладах. - С.85-116
Висновки до другого розділу. - С.116-120
3. Утвердження середньої релігійної освіти на Волині у XIX – на початку XX ст. - С.121-177
3.1. Організація навчання та виховання у середніх духовних навчальних закладах. - С.121-162
3.2. Середня духовна жіноча освіта в системі релігійної освіти на Волині. - С.162-177
Висновки до третього розділу. - С.177-179
Висновки. - С.180-185

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні організаційно-педагогічних засад релігійної освіти у навчальних закладах Волині у ХІХ – на початку ХХ ст., розкритті її змісту, форм і методів, а також у визначенні етапів її становлення та розвитку.

Предмет дослідження: зміст, форми, методи та етапи розвитку релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.

Об’єкт дослідження: освіта на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 10 авторських публікаціях, з них: 6 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, затверджених ВАК України та методичні рекомендації до спецкурсу «Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.».

371.13(3):37.064.2

К 72

 
Костюшко, Юрій Олексійович.

Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Костюшко Юрій Олексійович ; наук. кер. Семиченко Валентина Анатоліївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 258 с. : табл. - Бібліогр.: с. 177-180. - Дод.: с. 181-258

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретико-методологічні основи міжособистісної педагогічної взаємодії у ситуації конфлікту. - С.11-80
1.1. Аналіз підходів до визначення сутності міжособистісної взаємодії як педагогічна проблема. - С.11-26
1.2. Категорійний аналіз базових понять дослідження. - С.26-39
1.3. Характеристика особливостей міжособистісної взаємодії педагога з дітьми у ситуації конфлікту. - С.39-62
1.4. Прийняття рішень педагогом в умовах ситуації конфлікту. - С.62-81
Висновки до І розділу. - С.81-84
2. Педагогічна технологія підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту. - С.85-173
2.1. Аналіз стану підготовки майбутніх педагогів до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту. - С.85-104
2.2. Технологія підготовки студентів до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту. - С.104-146
2.3. Узагальнення результатів формуючого експерименту. - С.146-174
Висновки до ІІ розділу. - С.174-176
Висновки. - С.177

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально впровадити у навчальний процес технологію поетапного формування у майбутніх учителів функцій, необхідних для реалізації індивідуального підходу до міжособистісної взаємодії з учнями в ситуації педагогічного конфлікту.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування індивідуального підходу щодо реалізації конструктивних стратегій міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту.

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії з дітьми.

Особистий внесок автора полягає у виділенні та обґрунтуванні основних напрямів дослідження міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту; визначенні базових понять «конфлікт», «ситуація конфлікту»; побудові та експериментальній перевірці моделі й технології підготовки майбутніх педагогів до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту.

37.013.77:347.96

К 73

 
Котикова, Олена Михайлівна.

Теоретико-методичні основи психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Котикова Олена Михайлівна ; наук. консультант Даниленко Лідія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». - К., 2012. - 530 с. : табл., рис. - Перелік умов. скор.: с. 4. - Дод.: с. 397-484. - Бібліогр.: с. 485-530

Зміст:


Вступ. - С.5-20
1. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів як наукова проблема. - С.21-125
1.1. Теоретико-методологічні засади психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів в університетах. - С.21-70
1.2. Психолого-педагогічні аспекти професійної діяльності юриста. - С.70-91
1.3. Експірієнтально-рольовий підхід до психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.91-125
Висновки до першого розділу. - С.125-129
2. Емпіричне дослідження психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.130-196
2.1. Методика та організація констатувального етапу дослідження. - С.130-145
2.2. Аналіз результатів експертної оцінки професійно значущих психолого-педагогічних умінь та особистісних якостей юристів. - С.146-158
2.3. Аналіз стану психолого-педагогічної підготовки до практичної діяльності майбутніх юристів в університетах України. - С.158-184
2.4. Психолого-педагогічна компетентність майбутніх юристів за традиційних умов їх психолого-педагогічної підготовки. - С.184-196
Висновки до другого розділу. - С.196-200
3. Концептуальні засади практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.201-264
3.1. Концепція психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів на засадах експірієнтально-рольового підходу. - С.201-212
3.2. Зміст та структура практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.212-227
3.3. Обґрунтування методів запровадження практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки на засадах експірієнтально-рольового підходу. - С.227-252
3.4. Модель практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.253-264
Висновки до третього розділу. - С.265-267
4. Методика поетапної реалізації практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.267-332
4.1. Формування міжособистісно-рольової компетентності майбутніх юристів у процесі їх базової психолого-педагогічної підготовки. - С.267-294
4.2. Формування полірольової професійної компетентності майбутніх юристів у процесі професійної психолого-педагогічної підготовки та її апробація. - С.295-332
Висновки до четвертого розділу. - С.332-334
5. Експериментальна перевірка ефективності практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.335-384
5.1. Методика експериментального дослідження ефективності практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.335-353
5.2. Аналіз результатів експериментальної перевірки ефективності практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. - С.353-384
Висновки до п'ятого розділу. - С.384-387
Загальні висновки. - С.388-396

Анотація:

Мета дослідження полягає у розробці концептуальних засад практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів, її змісту та форм; обґрунтуванні авторської моделі; методики її запровадженя та експериментальній перевірці її ефективності.

Предмет дослідження – теоретико-методичні засади практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів в університетах.

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх юристів.

Особистий внесок здобувача. В опублікованих у співавторстві навчальних посібниках особистий внесок такий: у навчальному посібнику «Психологія та педагогіка» (2008 р.), написаному в співавторстві з Л. А. Колесніченко, М. В. Артюшиною, Л. М. Журавською та ін. – в окресленні комунікативних аспектів формування базової психолого-педагогічної компетентності особистості, особливостей виконуваних нею соціальних ролей, значення «Я-концепції» особистості для професійного саморозвитку майбутнього фахівця; у навчальному посібнику «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» (2008 р.), підготовленому в співавторстві з М. В. Артюшиною, Л. М. Журавською, Л. А. Колесніченко та ін. – у розробленні психологічних основ розв'язання педагогічних ситуацій; у роботі «Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни» (2003 р.), підготовленого у співавторстві з В. А. Козаковим, М. В. Артюшиною, Л. Л. Борисенко та ін. – у з'ясуванні значення психологічних захисних механізмів для самоуправління діяльністю; у навчальному посібнику «Університетська освіта та юридична деонтологія» (2011 р.), підготовленому разом з Ф. П. Шульженко, Г. С. Тимчик – у розроблені критеріїв психолого-педагогічної культури юриста; у навчальному посібнику «Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі» (2007 р.), підготовленому у співавторстві з М. В. Артюшиною, Г. М. Романовою, О. В. Аксьоновою та ін. – здійснено наукове редагування; у тренінг-курсі «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів» представлено розробку тренінгового заняття «Адекватна самооцінка викладача як чинник ефективної взаємодії викладача зі студентами»; у роботі «Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів економічного університету» (2010 р.), виконаної разом з М. В. Артюшиною, М. І. Радченко, Г. М. Романовою та ін. – окреслено нові підходи до вимірювання навчальних досягнень студентів.

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 46 публікаціях, серед яких: 1 монографія, 7 навчальних і навчально-методичних посібників і підручників (з них 4 – з грифом МОН України), 23 статті у провідних наукових фахових виданнях України, 3 статті – в інших виданнях, 12 тез у збірниках наукових і науково-практичних конференцій.

1:316:130.2:659.13

К 73

 
Котова-Олійник, Софія Вікторівна.

Соціокультурний зміст візуальних репрезентацій ґендерних відносин у сучасній рекламі [Текст] : дис. на здоб наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Котова-Олійник Софія Вікторівна ; наук. кер. Бондарук Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2013. - 206 с. : табл., мал. - Бібліогр.: с. 161-183. - Дод.: с. 184-206

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціокультурного змісту візуальних репрезентацій ґендерних відносин у сучасній рекламі. - С.12-64
1.1. Теоретичні підходи до вивчення соціокультурного змісту візуальних репрезентацій ґендерних відносин у рекламі. - С.12-33
1.2. Методологічні засади дослідження візуальних репрезентацій ґендерних відносин у рекламі. - С.33-43
1.3. Соціокультурний зміст візуальних репрезентацій ґендерних відносин у рекламі: понятійно-категоріальний апарат досліджуваної проблеми. - С.43-64
Висновки до розділу 1. - С.64-67
2. Візуальні репрезентації ґендерних відносин у рекламі: соціально-філософський аналіз. - С.68-108
2.1. Особливості соціокультурного змісту візуально репрезентованих ґендерних відносин у рекламі. - С.68-86
2.2. Динаміка соціокультурного змісту візуальних репрезентацій ґендерних відносин у сучасній рекламі. - С.109-112
3. Напрямки регулювання візуально репрезентованих ґендерних відносин у сучасній українській рекламі. - С.113-149
3.1. Законодавче, громадське та професійне регулювання візуальних репрезентацій ґендерних відносин у рекламі. - С.113-135
3.2. Основні тенденції формування ґендерно-чутливого рекламного простору в Україні. - С.135-149
Висновки до розділу 3. - С.149-151
Висновки. - С.152-160

Анотація:

Метою дисертаційного дослідження є комплексний соціально-філософський аналіз сутності та особливостей соціокультурного змісту візуальних репрезентацій ґендерних відносин у сучасній рекламі.

Предмет дослідження – інтерпретація соціокультурного змісту візуальних репрезентацій ґендерних відносин у сучасній рекламі.

Об’єктом дослідження є візуальні репрезентації ґендерних відносин у рекламі.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Положення наукової новизни та висновки зроблені автором на основі власних результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження відображений у 18 наукових публікаціях, 5 з яких – статті у фахових виданнях, 13 – тези, опубліковані в матеріалах науково-практичних конференцій.

37.034(73)

К 77

 
Кравець, Наталія Леонідівна.

Організація профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кравець Наталія Леонідівна ; наук. кер. Сметанський Микола Іванович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2007. - 186, [4] с. : рис., табл. - Дод.: с. 165-168. - Бібліогр.: с. 169-186

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні засади організації профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.11-103
1.1. Профільне навчання як педагогічна проблема. - С.11-15
1.1.1. Проблеми профільного навчання у зарубіжній педагогіці. - С.15-43
1.1.2. Проблеми профільного навчання у вітчизняній педагогічній науці та практиці. - С.43-67
1.2. Передумови становлення та розвитку профільного навчання у гімназіях Німеччини. - С.67-85
1.3. Аналіз теоретичних основ профільного навчання старшокласників у гімназіях Німеччини. - С.85-103
Висновки до першого розділу. - С.103-104
2. Технологія організації профільного навчання старшокласників у гімназіях Німеччини. - С.105-159
2.1. Завдання і основні шляхи реалізації профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.105-122
2.2. Організаційно-педагогічні умови профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.122-130
2.3. Аналіз ефективності профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.130-139
2.4. Методичні рекомендації щодо використання досвіду організації профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини в старшій школі України. - С.139-159
Висновки до другого розділу. - С.159-160
Загальні висновки. - С.161-165

Анотація:

Мета дослідження: проаналізувати та узагальнити зміст, форми, методи, організаційно-педагогічні умови профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини та можливості його використання у вітчизняній освітній практиці.

Предмет дослідження: зміст, форми, методи, організаційно-педагогічні умови профільного навчання в старших класах гімназій Німеччини.

Об’єкт дослідження: профільне навчання у гімназіях Німеччини.

Публікації за темою дисертації. Основні положення та висновки дослідження знайшли відображення у 6 одноосібних публікаціях, з них 5 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.

378:371.315.7

К 77

 
Кравець, Олена Євгенівна.

Технологія проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравець Олена Євгенівна ; наук. кер. Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 292, [5] с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 182-212. - Дод.: с. 213-292

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Наукові засади дослідження проблеми проектування навчальної інформації викладачем вищої школи в ході розв’язання професійних завдань. - С.12-67
1.1. Методологічні основи дослідження проблеми проектування навчальної інформації викладачем вищої школи. - С.12-18
1.2. Інформація як категорія педагогічної думки. - С.19-35
1.3. Теоретичні основи педагогічного проектування. - С.36-51
1.4. Проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу: історія та теорія проблеми. - С.51-67
Висновки до першого розділу. - С.68-69
2. Теоретичні та практичні основи побудови технології проектування навчальної інформації викладачем ВНЗ у ході професійно-педагогічної діяльності. - С.70-117
2.1. Обґрунтування концептуальної основи технології проектування навчальної інформації викладачем ВНЗ у ході професійно-педагогічної діяльності
2.2. Особливості розробки інформаційного конструкту технології проектування навчальної інформації викладачем вищої школи: докомунікативна фаза. - С.76-103
2.3. Шляхи реалізації інформаційної взаємодії на етапі комунікативної фази авторської технології. - С.103-117
Висновки до другого розділу. - С.118-119
3. Експериментальна перевірка ефективності впровадження технології проектування навчальної інформації викладачем вищого навчального закладу. - С.120-176
3.1. Обґрунтування критеріїв та показників дослідження проблеми проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладачів вищих навчальних закладів. - С.120-126
3.2. Вивчення стану проектувальної діяльності викладачів вищих навчальних закладів у роботі з інформацією. - С.126-153
3.3. Аналіз та узагальнення результатів формувального етапу експерименту. - С.153-176
Висновки до третього розділу. - С.177-179
Висновки. - С.179-181

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити технологію проектування навчальної інформації викладачем вищої школи в процесі професійно-педагогічної діяльності для забезпечення ефективної підготовки майбутніх фахівців різних галузей.

Предмет дослідження – технологія проектування навчальної інформації викладачем вищої школи в процесі професійно-педагогічної діяльності.

Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна діяльність викладача вищої школи.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено в 16 одноосібних публікаціях, із них: 1 розділ колективної монографії, 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 9 – у збірках наукових праць і матеріалів науково-практичних конференцій.

316.6:331.582

К 77

 
Кравченко, Інесса Миколаївна.

Ґенеза трудового потенціалу сучасного українського суспільства в умовах трансформаційних змін: соціально-філософські виміри [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Кравченко Інесса Миколаївна ; наук. кер. Базалук Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. - К., 2013. - 195 с. - Бібліогр.: с. 169-195

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретико-методологічні засади дослідження генези трудового потенціалу в умовах трансформаційних змін. - С.11-52
1.1. Наукові засади дослідження трудового потенціалу. - С.11-22
1.2. Принципи і методи аналізу трудового потенціалу особи, соціальної групи, суспільства. - С.22-42
1.3. Понятійно-категоріальний апарат дослідження трудового потенціалу. - С.43-53
Висновки до розділу 1. - С.53-55
2.2. Ґенеза трудового потенціалу сучасного українського суспільства в умовах глобальної трансформації людства. - С.56-107
2.1. Еволюція трудового потенціалу українського суспільства у другій половині XX століття. - С.56-70
2.2. Трудовий потенціал в умовах становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні. - С.70-90
2.3. Нова парадигма розвитку трудового потенціалу України в умовах глобалізації. - С.90-107
Висновки до розділу 2. - С.107-109
3. Стратегії розвитку трудового потенціалу сособи, соціальної групи, суспільства у світі, що глобалізується. - С.110-160
3.1. Актуалізація креативного потенціалу особи в умовах соціальних трансформацій. - С.110-129
3.2. Трудовий потенціал соціальної групи: нове структурно-змістовне наповнення у контексті альтернативного й кар'єрного менеджменту та рефлексивного управління. - С.129-143
3.3. Відтворення і розвиток інноваційного трудового потенціалу українського суспільства в умовах модернізації. - С.143-161
Висновки до розділу 3. - С.161-163
Висновки. - С.164-168

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є соціально-філософський аналіз трудового потенціалу та осмислення його змістовної трансформації в сучасному українському суспільстві.

Предмет дослідження - розвиток трудового потенціалу сучасного українського суспільства в умовах соціальних трансформацій.

Об'єкт дисертаційного дослідження - трудовий потенціал як засадничий феномен соціального буття особи, соціальної групи і суспільства.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розуміння трудового потенціалу в період індустріального, постіндустріального і глобалізованого суспільства. Всі наукові результати, які виносяться на захист, отримані автором самостійно.

Публікації. Впровадження результатів дисертаційного дослідження здійснювалось у формі наукових публікацій: 5 статей у фахових виданнях та тезах доповідей за матеріалами конференцій.

316.612:141.7:316.37

К 77

 
Крамар, Тетяна Вікторівна.

Індивідуальне у соціальній свободі особистості [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Крамар Тетяна Вікторівна ; наук. кер. Слюсар В. М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. – 189 с. - Бібліогр.: с. 166-189

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Індивідуальне як предмет соціально-філософського аналізу. - С.11-59
1.1. Природа індивідуального: історико-філософський вимір. - С.11-35
1.2. Методологічні засади дослідження індивідуального у соціальній свободі особистості. - С.36-59
Висновки до розділу 1. - С.58-60
2. Місце і роль індивідуального у становленні соціальної свободи особистості. - С.60-113
2.1. Індивідуальний вибір як передумова соціальної боротьби. - С.60-76
2.2. Індивідуальне як рушійна сила розвитку соціальної свободи особистості. - С.75-100
2.3. Соціальна свобода як прояв індивідуального в особистості. - С.100-113
Висновки до розділу 2. - С.113-114
3. Індивідуальна свобода у контексті соціальних комунікацій. - С.115-161
3.1. Міжособистісна взаємодія як вид соціальної комунікації в процесі реалізації індивідуальної свободи. - С.115-129
3.2. Роль індивідуальної свободи в розвитку соціальної системи. - С.138-161
Висновки до розділу 3. - С.161
Висновки. - С.163-165

Анотація:

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі комплексного аналізу дослідити феномен індивідуального, розкрити характер його вияву у соціальній свободі особистості.

Предмет дослідження – процес розгортання індивідуального у соціальній свободі особистості.

Об’єкт дослідження – індивідуальне як форма буття людини у контексті його взаємозалежності і взаємодії зі свободою особистості.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою автора. Висновки і положення наукової новизни сформульовані автором самостійно.

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження відображений у 8 публікаціях: 5 статтях у наукових фахових виданнях та 3 тезах у збірках матеріалів наукових конференцій.

378.147:004.413

К 82

 
Кривонос, Олександр Миколайович.

Формування інформаційно-комунікативних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 / Кривонос Олександр Миколайович ; наук. кер. Биков Валерій Юхимович ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і засобів навчання НАПН України. - К., 2013. - 284, [4] с. : табл., рис. - Перелік умов. скор.: с. 5. - Бібліогр.: с. 189-223. - Дод.: с. 224-284

Зміст:


Вступ. - С.6-18
1. Теоретичні та практичні аспекти формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики. - С.19-78
1.1. Аналіз науково-педагогічної літератури стосовно теоретичних аспектів формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів. - С.20-31
1.2. Аналіз базових понять дослідження. - С.31-41
1.3. Психолого-педагогічні аспекти формування інформаційно-комунікаційних компетентностей студентів. - С.41-61
1.4. Структура інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики. - С.61-73
1.5. Модель формування інформаційно-комунікаційних компетентностей студентів у процесі навчання програмування. - С.73-78
Висновки до розділу 1. - С.78-80
2. Методична система формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики. - С.81-157
2.1. Методичні особливості навчання курсу "Програмування" в умовах кредитно-модульної системи навчання. - С.82-89
2.1.1. Мета, завдання і зміст курсу "Програмування". - С.89-101
2.1.2. Кредитно-модульна система курсу "Програмування". - С.101-103
2.1.3. Теоретичні основи курсу "Програмування". - С.103-106
2.1.4. Лабораторні роботи "Програмування". - С.106-110
2.1.5. Організація самостійної роботи з курсу "Програмування". - С.110-116
2.2. Методи навчання курсу "Програмування". - С.116-117
2.2.1. Задачний підхід. - С.117-124
2.2.2. Парне програмування. - С.124-129
2.2.3. Методи обмежень. - С.129-133
2.2.4. Метод проектів. - С.133-139
2.2.5. Стиль програмування. - С.139-142
2.2.6. Олімпіади з програмування. - С.142-147
2.3. Засоби навчання курсу "Програмування". - С.147
2.3.1. Використання ІКТ під час навчання програмування. - С.147-151
2.3.2. Середовища програмування. - С.151-157
Висновки до розділу 2. - С.157-159
3. Організація та результати педагогічного експерименту. - С.160-182
3.1. Організація педагогічного експерименту. - С.160-167
3.2. Практична реалізація та підсумки експериментального дослідження. - С.167-182
Висновки до розділу 3. - С.182-184
Висновки. - С.185-188

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та розробити складові методичної системи формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителі інформатики в процесі навчання програмування.

Предмет дослідження: компоненти методичної системи (зміст, методи, засоби, організаційні форми) формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування.

Об'єктом дослідження є процес навчання програмування майбутніх учителів інформатики в педагогічних вищих навчальних закладах III -IV рівня акредитації.

Особистий внесок здобувача. У працях, опублікованих у співавторстві, автору належать: уточнення поняття компетентності, рівнів сформованості компетентностей, опис методу шаблонних технологій у поєднанні з гіпертекстовими технологіями, визначення критеріїв добору електронних методичних матеріалів, розроблення завдань для лабораторного практикуму, опис рівнів інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, опис методики навчання стилю програмування на мові Pascal.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 25 наукових працях.

37.014=411.16(477)

К 83

 
Кротік, Наталія Леонідівна.

Становлення і розвиток єврейської освіти в Україні (20-30 рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кротік Наталія Леонідівна ; наук. кер. Тронько Петро Тимофійович ; Поділ. держ. аграрно-тех. ун-т. - Кам’янець-Поділ., 2007. - 274, [42] с. : табл. - Умов. скор.: с. 3. - Бібліогр.: с. 195-244. - Дод.: с. 244-274, [42]

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Теоретичні засади дослідження становлення і розвитку єврейської освіти в Україні як історико-педагогічна проблема. - С.14-68
1.1. Історіографія проблеми. - С.14-34
1.2. Становлення та розвиток мережі єврейської загальноосвітньої школи. - С.34-54
1.3. Організаційно-педагогічні умови розвитку мережі професійної освіти євреїв. - С.54-68
Висновки до першого розділу. - С.68-72
2. Особливості розвитку єврейської освіти в соціально-економічних умовах 20-30 рр. XX століття. - С.73-126
2.1. Етнонаціональний компонент у функціонуванні єврейської школи. - С.73-99
2.1.1. Рідна мова як основа функціонування єврейської школи. - С.73-87
2.1.2. Діяльність органів державної влади та ініціатива єврейської інтелігенції у створенні національного підручника. - С.87-94
2.1.3. Вчительські кадри в системі єврейської освіти. - С.94-99
2.2. Особливості навчально-виховного процесу та його методичне забезпечення. - С.100-126
2.2.1. Формування типів і видів шкіл єврейського освітнього простору. - С.100-106
2.2.2. Управління єврейською 7-річною трудовою школою та режим її роботи. - С.106-113
2.2.3. Організація навчально-виховного процесу та його методичне забезпечення. - С.113-126
Висновки до другого розділу. - С.126-129
3. Тенденції розвитку єврейської освіти у 30-х рр. XX століття. - С.130-162
3.1. Єврейська освіта в Україні в умовах згортання політики українізації. - С.130-151
3.2. Політичні репресії в системі єврейської освіти України. - С.151-162
Висновки до третього розділу. - С.162-166
4. Реалізація принципу якісної освіти національних меншин у добу незалежності України. - С.167-183
4.1. Сучасна державна політика щодо освіти національних меншин. - С.167-174
4.2. Освітньо-виховна діяльність загальноосвітніх шкіл з єврейською мовою навчання в умовах полікультурного суспільства. - С.174-183
Висновки до четвертого розділу. - С.183-185
Загальні висновки та рекомендації. - С.186-194

Анотація:

Метою дослідження є виявлення особливостей діяльності органів державної влади, громадськості, колективів єврейських шкіл в період здійснення політики коренізації, його проекція на вирішення проблем якісної освіти національних меншин в незалежній Україні.

Предмет дослідження – становлення і розвиток єврейської освіти в Україні у 20-30-х роках ХХ століття.

Об’єкт дослідження – процес розвитку освіти національних меншин в Україні.

Особистий внесок дослідника полягає в тому, що вперше у вітчизняній історіографії робиться спроба всебічного наукового аналізу єврейської освіти України у 20-30-х роках ХХ століття. У науковий обіг вводиться обсяг цінних архівних документів, раніше невідомих широкому колу фахівців. Повернено із небуття імена єврейських педагогів, репресованих у 30-х роках. Систематизовано хронологію дат та основних подій з історії єврейської освіти в Україні (1920-1930 рр. ХХ століття). На основі історико-педагогічного аналізу виявлено позитивні ідеї досвіду організації освіти національних меншин та розроблено рекомендації щодо їх творчого використання в незалежній Україні.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 18-ти одноосібних наукових статтях, п'ять з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371(09):74.5:26.891

К 84

 
Круковська, Ірина Миколаївна.

Становлення і розвиток медичної освіти на Волині (ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Круковська І. М. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 259, [3] с. : табл. - Дод.: с. 179-231. - Бібліогр.: с. 232-259

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Соціокультурні та соціально-політичні умови становлення медичної освіти на Волині. - С.13-64
1.1. Історіографія та джерела дослідження. - С.13-21
1.2. Медична освіта на Волині в контексті її розвитку у Західній Європі та Російській імперії. - С.21-37
1.3. Політичні, соціокультурні та економічні умови становлення медичної освіти на Волині. - С.37-54
1.4. Медична допомога та освіта у Західній Волині (10-30 рр. ХХ ст.). - С.54-64
Висновки до розділу 1. - С.64-66
2. Організація змісту, форм та методів навчальної, навчально-виробничої та виховної діяльності у медичних закладах Волині. - С.67-142
2.1. Організаційні засади навчальної діяльності в освітньо-медичних установах. - С.67-87
2.2. Становлення змісту освіти у медичних закладах. - С.87-108
2.3. Утвердження засобів, форм та методів навчання у медичних освітніх установах. - С.108-131
2.4. Організація виховної та позаурочної діяльності учнів у закладах медичної освіти. - С.131-142
Висновки до розділу 2. - С.142-144
3. Діяльність лікарів-педагогів професійних, громадських об’єднань в освітніх та медичних установах Волині. - С.145-173
3.1. Професійна та науково-методична діяльність викладачів-лікарів з Волині. - С.145-158
3.2. Роль громадських об'єднань у поширенні санітарно-гігієнічних знань серед людності Волині. - С.158-173
Висновки до розділу 3. - С.173-174
Висновки. - С.175-178

Анотація:

Мета дисертаційної роботи полягала у виявленні організаційно-педагогічних умов, змісту, форм і методів медичної освіти на Волині, визначенні етапів, тенденцій і суперечностей її становлення та розвитку в ХІХ – 30-х роках ХХ століття.

Предмет дослідження – процес становлення медичної освіти як складової освітньо-професійної системи Волині в ХІХ – 30-х роках ХХ століття.

Об'єкт дослідження – підготовка медичних працівників в Україні.

Публікації. Результати дослідження знайшли своє відображення у дванадцяти одноосібних публікаціях, з яких 6 надруковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України та в 1 навчально-методичному посібнику.

371.13:80:004

К 88

 
Кубрак, Сніжана Василівна.

Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Кубрак Сніжана Василівна ; наук. кер. Вітвицька Світлана Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 266, [3] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 181-211. - Дод.: с. 212-266

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні основи професійного саморозвитку майбутніх вчителів філологічного профілю засобами інформаційних технологій. - С.11-76
1.1. Термінологічна система дослідження. - С.11-38
1.2. Сучасні наукові підходи до професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю. - С.38-57
1.3. Роль і місце інформаційних технологій у професійному саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю. - С.57-77
Висновки до розділу 1. - С.77-78
2. Моделювання педагогічних умов професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю. - С.79-114
2.1. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю. - С.79-102
2.2. Критерії та показники професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю. - С.103-115
Висновки до розділу 2. - С.115-117
3. Експериментальне дослідження умов професійного саморозвитку майбутніх учителів філологічного профілю засобами інформаційних технологій. - С.118-175
3.1. Експериментальна програма дослідження та стан досліджуваної проблеми. - С.118-139
3.2. Впровадження педагогічних умов та інформаційних технологій саморозвитку майбутнього вчителя. - С.139-162
3.3. Динаміка формування професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю як складової професійної компетентності. - С.162-175
Висновки до розділу 3. - С.175-177
Висновки. - С.178-180

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст, форми та методи професійного саморозвитку майбутнього вчителя-філолога засобами інформаційних технологій.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів філологічного профілю.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 10 одноосібних публікаціях, серед яких 4 – у провідних фахових виданнях України, 5 статей у наукових збірниках і журналах та 1 навчально-методичний посібник.

378

К 88

 
Кудря, Микола Миколайович.

Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кудря Микола Миколайович ; наук. кер. Пінчук Євген Анатолійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2012. - 220, [2] с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 168-204. - Дод.: с. 205-220

Зміст:


Вступ. - С.3-8
1. Національна ідентичність вищої освіти України як наукова проблема. - С.9-38
1.1. Огляд літератури за темою дослідження. - С.9-26
1.2. Понятійний апарат досліджуваної проблеми. - С.26-38
1.2.1. Аналіз сутності понять «ідентичність», «ідентифікація». - С.26-32
1.2.2. Аналіз сутності поняття «національна ідентичність». - С.33-38
Висновки до першого розділу. - С.38-40
2. Глобалізація як виклик для вищої освіти України. - С.41-77
2.1. Глобалізація, інтернаціоналізація, європеїзація як тенденції трансформування вищої освіти. - С.41-51
2.2. Розвиток вищої освіти інших країн пострадянського простору (Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан) в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів. - С.51-59
2.3. Українська вища освіта в дискурсі глобалізаційних процесів. - С.59-77
Висновки до другого розділу. - С.77-79
3. Засади збереження національної ідентичності вищої освіти України. - С.80-158
3.1. Протекція розвитку української мови. - С.80-98
3.2. Суспільствознавча складова збереження національної ідентичності вищої освіти України. - С.98-114
3.3. Національне виховання студентської молоді у контексті збереження національної ідентичності вищої освіти України. - С.114-144
3.4. Освітнє середовище для розвитку і збереження національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів. - С.144-158
Висновки до третього розділу. - С.158-161
Висновки. - С.162-167

Анотація:

Мета дослідження – науково-теоретичне обґрунтування і визначення педагогічних засад збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації.

Предмет дослідження – педагогічні засади становлення, розвитку і збереження національної ідентичності освіти України.

Об’єкт дослідження – особливості національної ідентичності вищої освіти України в процесі стратегічного курсу її модернізації при входженні в європейський простір.

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи відображено у 8 одноосібних публікаціях автора: з них 4 праці в провідних фахових виданнях України; 4 публікації у збірниках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій.

005.44:314.7(477)(045)

К 90

 
Куліченко, Віктор Володимирович.

Правова соціалізація особистості як об'єкт соціально-філософського аналізу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Куліченко Віктор Володимирович ; наук. кер. Полисаєв Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - К., 2012. - 211 с. - Бібліогр.: с. 190-211

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Соціально-філософські засади дослідження процесу правової соціалізації особистості. - С.11-66
1.1. Соціально-філософський дискурс правової соціалізації. - С.16-32
1.2. Правова соціалізація особистості в механізмі взаємодії соціальних спільностей. - С.32-52
1.3. Правова соціалізація особистості: індивідуація, акультурація, інтеріорізація. - С.52-66
Висновки до розділу 1. - С.66-69
2. Соціальні інститути та їх роль у правовій соціалізації особистості. - С.70-129
2.1. Влада та держава як інституціональні чинники правової соціалізації особистості. - С.70-95
2.2. Інтелектуальна активність громадянського суспільства як фактор правової соціалізації особистості. - С.95-117
2.3. Правова соціалізація особистості в контексті глобалізаційних викликів. - С.117-129
Висновки до розділу 2. - С.129-132
3. Правова соціалізація особистості та інституалізація громадянського суспільства в Україні. - С.133-180
3.1. Образ людини і образ правової соціалізації. - С.135-150
3.2. Формування інституту прав людини у процесі соціалізації та розбудови громадянського суспільства в Україні. - С.150-166
3.3. Правове суспільство як ідеал та механізм його втілення в українському посттрансформаційному соціумі. - С.166-180
Висновки до розділу 3. - С.180-182
Висновки. - С.183-189

Анотація:

Метою дисертаційного дослідження є соціально-філософський аналіз правової соціалізації особистості та визначення можливих інституцій шляхів її оптимізації в сучасних умовах розвитку громадянського суспільства українському соціумі.

Предметом дослідження є правова соціалізація як соціокультурний процес розвитку особистості та інституту прав людини.

Об’єктом дослідження є правова соціалізація особистості як соціальне явище та процес включення індивіда у сферу соціально-правових відносин в умовах сучасних глобалізаційних викликів.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Висновки і положення наукової новизни здобуті автором самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження відображений у 8 наукових публікаціях, 5 з яких – статті у збірниках, зареєстрованих ВАК України фаховими з філософських наук, 3 – тези, опубліковані в матеріалах наукових конференцій.

37.018.3(477)"19"

К 90

 
Кульчицький, Віталій Йосипович.

Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування (перша половина ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кульчицький В. Й. ; наук. кер. Вихрущ Анатолій Володимирович ; Терноп. експерим. ін-т пед. освіти. - Тернопіль, 2009. - 242, [6] с. : табл. - Дод.: с. 181-217. - Бібліогр.: с. 218-242

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні основи виховної діяльності організацій національного спрямування в Україні. - С.11-54
1.1. Соціально-економічні, політичні та культурно-просвітницькі передумови виникнення і діяльності організацій національного спрямування України у першій половині ХХ століття. - С.11-36
1.2. Проблеми виховання молоді в працях ідеологів організацій національного спрямування. - С.36-54
Висновки до першого розділу. - С.54-57
2. Освітньо-виховна діяльність організацій національного спрямування на західноукраїнських землях у першій половині XX століття. - С.58-125
2.1. Агітаційно-пропагандистська виховна робота організацій національного спрямування серед населення України. - С.58-85
2.2. Освітньо-виховна діяльність організацій національного спрямування та їхній вплив на формування патріотичного світогляду молоді. - С.85-125
Висновки до другого розділу. - С.125-128
3. Розвиток системи виховання молоді в діяльності організацій національного спрямування. - С.129-171
3.1. Художньо-поетична творчість як засіб формування свідомості молоді в організаціях національного спрямування. - С.129-151
3.2. Основні прогресивні ідеї та суперечності виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування з позицій системного підходу. - С.151-171
Висновки до третього розділу. - С.171-174
Висновки. - С.175-180

Анотація:

Мета дослідження: виявити основні тенденції освітньо-виховної роботи об'єднань національного спрямування; здійснити системний аналіз виховного процесу, обґрунтувати взаємозв'язок форм і методів патріотичного виховання молоді.

Предмет дослідження: зміст, форми і методи виховання молоді в діяльності українських організацій національного спрямування в першій половині ХХ століття.

Об'єкт дослідження: процес національного виховання молоді в Україні у першій половині ХХ ст.

Особистий внесок здобувача у науковій статті, опублікованій у співавторстві із Л. Дерев'яною, у характеристиці специфіки національного виховання; а також у навчальному та навчально-методичному посібниках, де висвітлено особливості історико-педагогічного процесу (особистий внесок дисертанта – тема 10 "Шкільництво в Україні у другій половині ХІХ – початок ХХ ст.", тема 11 "Освіта в Україні в період російської революції 1917 року" і тема 12 "Педагогічні погляди відомих педагогів").

37.013(477)"1886/1967"

Л 34

 
Левдер, Андрій Іванович

Науково- педагогічна діяльність Івана Петровича Крип'якевича (1886-1967 рр.) [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Левдер Андрій Іванович ; наук. кер. Мисан Віктор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Приват. вищ. навч. закл., Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне, 2014. - 250 с. - Бібліогр.: с. 198-231

Зміст:


Вступ . - С .3-10
1. І. П. Крип'якевич - відомий вчений і дослідник історії освіти та школи . - С .11-71
1.1. Науково-педагогічна діяльність І. П. Крип'якевича як предмет дослідження . - С .11-31
1.2. Основні періоди та напрями наукової діяльності . - С .31-48
1.3. Педагогічна проблематика у науковій спадщині І. П. Крип'якевича . - С .48-71
Висновки до розділу 1 . - С .72-74
2. Педагогічна діяльність І. П. Крип'якевича . - С .75-117
2.1. І. П. Крип'якевич - гімназійний учитель . - С .75-87
2.2. Участь в організації українського шкільництва в роки Першої світової війни . - С .87-101
2.3. Викладацька та організаційно-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах . - С .101-117
Висновки до розділу 2 . - С .118-120
3. І. П. Крип'якевич - популяризатор історії, автор навчальної та художньої літератури . - С .121-189
3.1. Популяризація історичних знань - складова науково-педагогічної діяльності вченого . - С .121-139
3.2. Навчальна література у науково-педагогічній спадщині І. П. Крип'якевича, особливості її появи і використання . - С .139-150
3.3. Характеристика шкільних підручників та посібників з історії . - С .150-175
3.4. Художні твори як спосіб популяризації історичних знань . - С .175-189
Висновки до розділу 3 . - С .189-191
Висновки . - С .192-197

Анотація:

Мета дослідження - здійснити аналіз науково-педагогічної діяльності Івана Петровича Крип'якевича та визначити можливості її використання в умовах розвитку сучасної національної освіти і школи.

Предмет дослідження - періоди, напрями та зміст науково-педагогічної діяльності Івана Петровича Крип'якевича.

Об'єкт дослідження - науково-педагогічна спадщина Івана Петровича Крип'якевича.

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 10 одноосібних публікаціях, із них 5 статей - у провідних фахових наукових виданнях України, 4 статті - у наукових збірниках, 1 - у закордонному науковому виданні.

371(09)477.8

Л 37

 
Левицька, Людмила Ярославівна.

Етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогіці Галичини (1919-1939 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Левицька Л. Я. ; наук. кер. Чепіль Марія Миронівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2007. - 229, [6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-212. - Дод.: с. 213-229

Зміст:


Вступ. - С.4-10
1. Виховання характеру як історико-педагогічна проблема. - С.11-68
1.1. Ступінь наукової розробки проблеми. - С.11-28
1.2. Характер як предмет вітчизняної і зарубіжної педагогіки. - С.28-53
1.3. Передумови розвитку проблеми виховання характеру в Галичині у міжвоєнний період. - С.53-68
Висновки до розділу 1. - С.68-70
2. Етнопедагогічні та етнопсихологічні засади виховання характеру в українській педагогічній думці Галичини (1919-1939 рр.). - С.71-115
2.1. Дефініція «характер» в українській педагогіці Галичини. - С.71-86
2.2. Етнопсихологічні особливості українців та їх урахування у вихованні характеру дитини. - С.86-102
2.3. Етнопедагогічні уявлення українських педагогів Галичини про самовиховання як основу творення характеру. - С.102-115
Висновки до розділу 2. - С.115-118
3. Етнопедагогічний інструментарій виховання характеру української дитини в 20-30-ті рр. XX ст. - С.119-176
3.1. Народно-педагогічні методи і засоби виховання характеру дитини в українській родині (1919-1939 рр.). - С.119-134
3.2. Праця як важливий народний засіб виховання характеру в українській педагогічній думці Галичини міжвоєнного періоду. - С.134-145
3.3. Чинники виховання характеру в етнічному середовищі Галичини міжвоєнного періоду. - С.145-167
3.4. Творче використання історичного досвіду виховання характеру української дитини у сучасних умовах. - С.167-176
Висновки до розділу 3. - С.176-178
Висновки. - С.179-182

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати етнопедагогічні засади, методи і засоби виховання характеру в творчій спадщині українських педагогів Галичини міжвоєнного періоду і визначити можливості творчого використання історичного досвіду в сучасних умовах.

Предмет дослідження – етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогічній думці Галичини (1919-1939 рр.).

Об'єкт дослідження – теорія і практика виховання української молоді в Галичині (1919-1939 рр.).

Публікації. Матеріали дослідження висвітлено в 11 авторських публікаціях; з них – 1 монографія, 8 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, 2 – у матеріалах конференцій.

371.314.037.6

Л 37

 
Левківська, Кристина Валеріївна.

Ціннісні засади діяльності інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів України [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Левківська Кристина Валеріївна ; наук. кер. Яценко Світлана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 259, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 176-205

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Аксіологічні характеристики діяльності інноваційних навчальних закладів як науково-теоретична проблема. - С.12-75
1.1. Категоріально-понятійний аналіз досліджуваної проблеми. - С.12-33
1.2. Науково-теоретичні підходи до дослідження ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів. - С.33-53
1.3. Характеристика інноваційного закладу та аналіз системи його цінностей. - С.53-73
Висновки до першого розділу. - С.73-75
2. Наукове обґрунтування організаційно-педагогічних умов впровадження ціннісних засад в діяльності інноваційних навчальних закладів. - С.76-118
2.1. Організаційно-педагогічні умови і факторний аналіз ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів. - С.76-105
2.2. Критерії моніторингу рівня впровадження ціннісних засад в діяльності інноваційних навчальних закладів. - С.105-115
Висновки до другого розділу. - С.116-118
3. Результати дослідно-експериментальної роботи. - С.119-171
3.1. Актуальний стан аксіологічної сфери інноваційного навчального закладу. - С.119-144
3.2. Упровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів. - С.144-158
3.3. Результати формувального етапу експерименту. - С.159-169
Висновки до третього розділу. - С.169-171
Загальні висновки. - С.172-175

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність моделі впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів в Україні.

Предмет дослідження - модель упровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів в Україні.

Об'єкт дослідження - навчально-виховний процес інноваційного навчального закладу.

Результати дослідження опубліковано у 14 наукових працях, з них 5 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному науковому періодичному фаховому виданні, 4 – у збірниках наукових праць, 4 - у матеріалах доповідей на конференціях.

215

Л 54

 
Лещенко, Альона Михайлівна.

Релігійна віра як форма світовідчуття [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Лещенко А. М. ; наук. кер. Богачевська І. В. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 194 с. - Бібліогр.: с. 171-194

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретико-методологічні засади дослідження. - С.11-54
1.1. Стан дослідження феномену релігійної віри в науковій літературі та богослов'ї. - С.12-43
1.2. Методологія та методика філософсько-релігієзнавчого аналізу релігійної віри. - С.43-54
Висновки до І розділу. - С.54-55
2. Співвідношення світовідчуття та релігійної віри. - С.56-96
2.1. Феномен світовідчуття і його соціально-психологічні вияви. - С.57-72
2.2. Предмет, структура та механізми функціонування релігійної віри. - С.72-96
Висновки до ІІ розділу. - С.96-97
3. Інтегроване соціальне почуття «релігійна віра» як різновид релігійного світовідчуття. - С.98-136
3.1. Роль емоційно-чуттєвої складової у формуванні релігійної віри. - С.98-127
3.2. Принципи екстраполяції релігійних ідей в психіку віруючого. - С.127-136
Висновки до ІІІ розділу. - С.136-137
4. Механізми активізації емоційно-психологічної складової релігійної віри. - С.138
4.1. Активізація психічних складових релігійної віри через сакральне мистецтво. - С.139-148
4.2. Емоційно-психологічний вплив символу на формування релігійної віри. - С.148-164
Висновки до ІV розділу. - С.164-165
Висновки. - С.166-170

Анотація:

Мета дослідження обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у комплексному дослідженні сутності, визначенні рушіїв і детермінант формування релігійної віри як форми світовідчуття.

Предмет дисертаційного дослідження – релігійна віра як форма світовідчуття у християнській традиції.

Об'єктом дисертаційного дослідження є релігійна віра як складова християнського світогляду.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою. Висновки і положення, які мають наукову новизну, зроблені самостійно на основі результатів, отриманих автором у процесі дослідження.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження опубліковані у 5 статтях у фахових наукових виданнях і 5 тезах виступів на наукових конференціях.

[281.5:248.211+248.217]:215

Л 63

 
Лисенко Олександр Віталійович.

"Фаворське світло" як смислообраз православного ідеалу людини [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Лисенко Олександр Віталійович ; наук. кер. Кітов Микола Григорович ; М-во освіти і науки України. - Житомир, 2016. - 196 с. - Бібліогр.: с. 170-196

Зміст:


Вступ. - С .3-8
1. "Фаворське світло" у православній традиції: теоретико-методологічні засади. - С .9-29
1.1. Ступінь опрацювання проблеми у науковій літературі. - С .9-21
1.2. Методологічні засади дисертаційного дослідження. - С .21-29
Висновки до першого розділу. - С .29-31
2. Особливості православного розуміння людини. - С .32-94
2.1. Вселенське православ'я та його український вимір. - С .32-54
2.2. Умови смислообразності "Фаворського світла" в релігійному досвіді православ'я. - С .54-64
2.3. Ідеал людини в догматичному вченні православ'я. - С .64-94
Висновки до другого розділу. - С .94-99
3. "Фаворське світло" у релігійно-містичній традиції православ'я. - С .100-162
3.1. Містика світла у релігійних традиціях світу. - С .100-125
3.2. "Фаворське світло" як об'єктивний феномен. - С .125-136
3.3. Індивідуалізація проявів "Фаворського світла". - С .137-153
3.4. "Фаворське світло" як атрибут екзистенційно-антропологічних трансформацій. - С .154-162
Висновки до третього розділу. - С .162-166
Висновки. - С .167-169

Анотація:

Мета дослідження полягає у здійсненні філософсько-релігієзнавчого аналізу "Фаворського світла" як смислообразу православного ідеалу людини в контексті антропологічної традиції.

Предметом - екзистенційно-антропологічна реалізація світлоглядно-філософського потенціалу "Фаворського світла" як смислообразу православного ідеалу людини.

Об'єктом дослідження є духовний досвід православної традиції.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Основні положення й висновки роботи одержані автором особисто й знайшли відображення у його наукових публікаціях.

Основні ідеї дисертації відображено в 9 наукових статтях, з яких 8 опубліковано в українських фахових виданнях і 1 - у зарубіжному періодичному виданні, та 9 тезах доповідей на наукових конференціях.

37(091)(477):811.1

Л 64

 
Литньова, Тамара Вікторівна.

Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку змісту вітчизняної загальної середньої освіти (30-ті роки ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Литньова Т. В. ; наук. кер. Мисечко Ольга Євгенівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 258, [3] с. : табл. - Дод.: с. 191-219. - Бібліогр.: с. 220-258

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні основи дослідження проблеми цільового компонента змісту освіти. - С.13-75
1.1. Стан дослідженості проблеми в історико-педагогічному аспекті. - С.13-26
1.2. Особливості розвитку змісту загальної середньої освіти у період 30-х рр. ХХ ст. - початку ХХІ ст. - С.26-50
1.3. Цільовий компонент навчання іноземних мов у змісті іншомовної освіти. - С.50-75
Висновки до розділу 1. - С.75-77
2. Тенденції розвитку цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі (30-ті роки XX ст. – початок XXI ст.). - С.78-184
2.1. Становлення цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі на етапі запровадження обов'язкового вивчення іноземної мови (1930-ті рр.). - С.78-93
2.2. Розробка цільового компонента навчання іноземної мови у роки війни та під час повоєнного відновлення системи шкільної освіти (1940-і – початок 1950-х рр.). - С.93-115
2.3. Перегляд цілей навчання іноземної мови в умовах шкільних реформ (1956 - перша половина 1980-х років). - С.115-139
2.4. Особливості розвитку цілей навчання іноземної мови у період творення національної загальноосвітньої школи в Україні (друга половина 1980-х – 1990-ті рр.). - С.139-163
2.5. Трансформація цілей навчання іноземної мови в контексті компетентісного підходу до мовної освіти (початок ХХІ ст.). - С.163-184
Висновки до розділу 2. - С.184-187
Загальні висновки. - С.188-190

Анотація:

Мета дослідження – розкрити зміст і з'ясувати основні тенденції розвитку цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі протягом 30-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. у зв'язку з формуванням змісту загальної середньої освіти.

Предметом дослідження є цільовий компонент у змісті навчання іноземної мови в загальноосвітній школі визначеного дослідженням періоду.

Об'єктом дослідження є процес навчання іноземних мов у вітчизняній школі у період 30-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 11 одноосібних публікаціях, 7 з яких надруковані у фахових наукових виданнях ВАК України та в 1 методичних рекомендаціях.

371(73)(093)

Л 84

 
Лук'янчук, Світлана Федорівна.

Полікультурне виховання учнів в американській середній школі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Лук'янчук Світлана Федорівна ; наук. кер. Жуковський Василь Миколайович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 234 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 187-219. - Дод.: с. 220-234

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні засади полікультурного виховання в американській середній школі. - С.11
1.1. Аналіз понятійного апарату проблеми дослідження. - С.11-37
1.2. Становлення і розвиток полікультурного виховання в американській середній школі. - С.38-71
1.3. Теорії полікультурного виховання в американській педагогічній науці. - С.72-94
Висновки до розділу 1. - С.94-95
2. Реалізація полікультурного виховання учнів американської середньої школи. - С.96
2.1. Зміст, форми та методи полікультурного виховання учнів в американській середній школі. - С.96-134
2.2. Кадрове забезпечення процесу полікультурного виховання учнів загальноосвітніх шкіл США. - С.134-160
2.3. Рекомендації щодо застосування позитивного американського досвіду полікультурного виховання в навчальних закладах України. - С.160-180
Висновки до розділу 2. - С.180-181
Висновки. - С.182-187

Анотація:

Мета дослідження полягає в аналізі теоретичних і практичних засад полікультурного виховання в американській середній школі, а також розробці рекомендацій щодо застосування позитивного американського досвіду полікультурного виховання у навчальних закладах України.

Предметом дослідження є зміст, форми, методи та етапи розвитку полікультурного виховання у навчально-виховному процесі американської середньої школи.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес в американській середній школі.

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи висвітлено у 10 одноосібних наукових публікаціях, з них 8 опубліковано у провідних наукових фахових виданнях України, 2 – тези доповідей у збірниках матеріалів міжнародних конференцій.

372.878:37.036:159.954

Л 86

 
Луценко, Віктор Васильович.

Формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами комп'ютерних технологій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Луценко В. В. ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 252, [4] с. : рис., табл. - Дод.: с. 181-217. - Бібліогр.: с. 218-252

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні основи формування творчої активності майбутніх учителів музики. - С.13-67
1.1. Сутнісні характеристики творчої активності. - С.13-34
1.2. Особливості творчої активності майбутнього вчителя музики. - С.34-53
1.3. Структура творчої активності майбутнього вчителя музики. - С.53-67
Висновки до першого розділу. - С.68-69
2. Особливості застосування комп’ютерних технологій в музиці. - С.70-111
2.1. Використання інформаційних технологій в освіті. - С.70-80
2.2. Застосування музично-комп’ютерних технологій у підготовці майбутнього вчителя музики. - С.80-96
2.3. Обґрунтування моделі формування творчої активності майбутнього фахівця засобами музично-комп’ютерних технологій. - С.96-112
Висновки до другого розділу. - С.112-113
3. Експериментальна перевірка моделі формування творчої активності студентів засобами музично-комп’ютерних технологій. - С.114-173
3.1. Дослідження сформованості творчої активності студентів засобами музично-комп’ютерних технологій. - С.114-139
3.2. Методика формування творчої активності студентів у процесі використання музично-комп’ютерних технологій. - С.139-158
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.158-173
Висновки до третього розділу. - С.174-177
Висновки. - С.178-180

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити модель формування творчої активності студентів засобами музично-комп'ютерних технологій.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами музично-комп'ютерних технологій у процесі фахової підготовки.

Об'єкт дослідження – процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів музики.

Публікації. З проблеми дослідження опубліковано 11 наукових праць (усі одноосібні), з яких 7 – у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 навчально-методичний посібник до спецкурсу "Основи сучасного аранжування на комп'ютері".

37.013.43

М 13

 
Мазко, Олена Петрівна.

Формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін [Рукопись] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Мазко Олена петрівна ; наук. кер. Самойлюкевич Інна Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 311, [5] с. : рис., табл. - Перелік умов. скор.: с. 4. - Бібліогр.: с. 200-236. - Дод.: с. 237-311

Зміст:


Вступ. - С.5-13
1. Теоретичні засади формування культури педагогічної взаємодії вчителя іноземних мов. - С.14-98
1.1. Аналіз поняттєво-категорійного апарату дослідження. - С.14-49
1.2. Філософсько-педагогічні засади формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. - С.49-70
1.3. Культура педагогічної взаємодії у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов. - С.70-98
Висновки до першого розділу. - С.98-100
2. Модель формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. - С.101-138
2.1. Структурні та функціональні компоненти моделі формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. - С.101-112
2.2. Інтерактивні технології формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. - С.112-129
2.3. Критерії, показники та рівні сформованості культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. - С.129-137
Висновки до другого розділу. - С.138-139
3. Реалізація моделі формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. - С.140-194
3.1. Програма організації педагогічного експеримента та аналіз стану сформованості культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. - С.140-156
3.2. Упровадження експериментальної моделі формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін. - С.156-177
3.3. Аналіз результатів формувального етапу педагогічного експерименту. - С.177-194
Висновки до третього розділу. - С.194-195
Загальні висновки. - С.196-199

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити ефективність моделі та технології формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін.

Предмет дослідження: модель та технологія формування культури педагогічної взаємодії суб'єктів навчальної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов.

Публікації. Матеріали дисертації відображено в 14 публікаціях (з них 13 є одноосібними) загальним обсягом 11,77 др. арк., серед яких 6 статей у провідних фахових виданнях України, 2 - в іноземних виданнях, 2 - у збірниках матеріалів конференцій, 3 - у збірниках науково-методичних праць, 1 навчально-методичний посібник.

378.14(477)

М 13

 
Мазурок, Володимир Григорович.

Формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійної підготовки студентів технічного коледжу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Мазурок В. Г. ; наук. кер. Обозний Василь Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 250, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 187-204. - Дод.: с. 205-250

Зміст:


Вступ. - С.4-14
1. Теоретичні засади розвиту еколого-економічної освіти. - С.15-55
1.1. Розвиток теоретичних підходів до еколого-економічної освіти. - С.15-37
1.2. Взаємозв’язок екологічної та економічної освіти. - С.37-49
1.3. Значення екологічного і економічного компонентів освіти у підготовці молодших спеціалістів. - С.49-55
Висновки до першого розділу. - С.55-57
2. Формування системи понять еколого-економічного змісту при вивченні предметів природничого та економічного циклів. - С.58-125
2.1. Компоненти еколого-економічного змісту в курсах дисциплін природничого циклу. - С.65-66
2.1.1. Аналіз навчальних програм та аналіз підручників. - С.66-80
2.1.2. Поняття еколого-економічного змісту в курсах природничих дисциплін в технічному коледжі. - С.80-98
2.2. Система понять еколого-економічного змісту в курсах дисциплін природничого циклу. - С.98-106
2.3. Методика формування понять еколого-економічного змісту. - С.106-125
Висновки до другого розділу. - С.125-130
3. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності засвоєння системи понять еколого-економічного змісту. - С.131-179
3.1. Методика і результати констатувального експерименту. - С.131-144
3.2. Формування системи понять еколого-економічного змісту в ході експериментального навчання. - С.144-166
3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи. - С.166-180
Висновки до третього розділу. - С.180-183
Висновки. - С.184-186

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель та поетапну методику формування системи еколого-економічних понять у студентів технічного коледжу.

Предмет дослідження становлять зміст, форми та методи, прийоми формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійно орієнтованої підготовки студентів технічного коледжу.

Об'єктом дослідження є процес професійно орієнтованої еколого-економічної підготовки студентів технічного коледжу.

Особистий внесок здобувача у працях, виконаних у співавторстві, полягає у визначенні проблемних завдань із раціонального природокористування в контексті інтеграції та реформування освіти; у розробці рівнів засвоєння еколого-економічних понять.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 8 публікаціях автора (6 одноосібних), з яких 4 – у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.134.001:373.2

М 16

 
Маковецька, Наталія Валеріївна.

Теоретичні та методичні засади професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Маковецька Наталія Валеріївна ; наук. консультант Конох Анатолій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». - Запоріжжя, 2012. - 536, [9] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 415-482. - Дод.: с. 483-536

Зміст:


Вступ. - С.5-20
1. Теоретичні засади професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. - С.21-115
1.1. Характеристика базових понять дослідження. - С.21-51
1.2. Концептуальні підходи до професійного розвитку особистості. - С.51-74
1.3. Професійна компетентність педагогічного працівника. - С.75-94
1.4. Менеджмент професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів. - С.94-115
Висновки до першого розділу. - С.115-118
2. Психолого-педагогічні підходи до оздоровлення дошкільників. - С.119-193
2.1. Історичний та сучасні підходи до зміцнення і збереження здоров'я підростаючого покоління. - С.119-148
2.2. Мета, завдання, принципи і засоби педагогіки оздоровлення . - С.148-171
2.3. Парадигмальний підхід в освітньо-оздоровлювальній діяльності дошкільного навчального закладу. - С.172-193
Висновки до другого розділу. - С.193-196
3. Професійний розвиток педагогів за рубежем. - С.197-266
3.1. Характерні риси і форми професійного розвитку фахівців освітньої галузі у країнах Європейського Союзу. - С.197-221
3.3. Особливості організації освітньо-оздоровлювальної діяльності в дошкільних закладах зарубіжних країн. - С.246-266
Висновки до третього розділу. - С.266-268
4. Побудова моделі професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.269-347
4.1. Структура, критерії та рівні професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.269-286
4.2. Програма експериментального дослідження та аналіз стану професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.286-313
4.3. Концепція професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.313-329
4.4. Модель професійного розвитку фахівців у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.329-347
Висновки до четвертого розділу. - С.347-352
5. Експериментальна перевірка моделі професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.352-402
5.1. Зміст професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.352-371
5.2. Аналіз результатів педагогічного експерименту з професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.371-389
5.3. Прогностичні напрями розробки проблеми професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності. - С.389-402
Висновки до п’ятого розділу. - С.402-404
Загальні висновки. - С.405-414

Анотація:

Мета дослідження: здійснити комплексний науковий аналіз проблеми професійного розвитку фахівців дошкільної галузі освіти в контексті подальшої розробки і впровадження цілісної системи професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності.

Предмет дослідження: теоретико-методичні засади професійного розвитку інструкторів з фізкультури і вихователів дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності.

Об’єкт дослідження: професійний розвиток фахівців дошкільної галузі освіти..

Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві посібниках такий: у методичному посібнику «Групові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі» (2004 р.), підготовленому у співавторстві з К. Л. Крутій, З. П. Дорошенко, О. М. Каплуновською, висвітлено особливості організації роботи творчих груп і шкіл перспективного педагогічного досвіду в дошкільному навчальному закладі; у методичному посібнику «Масові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі» (2004 р.), виданому у співавторстві з К. Л. Крутій, З. П. Дорошенко, О. М. Каплуновською, О. В. Нікулочкіною, визначено роль науково-практичної конференції педагогічних працівників дошкільного навчального закладу як форми підбиття підсумків роботи щодо вирішення науково-методичної проблеми; у методичному посібнику «Інноваційна діяльність у дошкільному навчальному закладі: методичний аспект» (2004 р.) у співавторстві з К. Л. Крутій – відтворено процес моделювання інноваційної діяльності дошкільного навчального закладу; у методичному посібнику «Готуємо руку дитини до письма» (2005 р.) у співавторстві з О. В. Нікулочкіною – розроблено рекомендації вихователям щодо структури оздоровлювального заняття з підготовки руки дитини до письма; у методичному посібнику «Оздоровлення дошкільнят, або Канікули влітку» (2005 р.) у співавторстві з О. Д. Дубогай, Н. В. Погрібняк – запропоновано практичні рекомендації вихователям, інструкторам з фізкультури щодо оздоровлення дітей влітку; у методичному посібнику «Плекаймо здоров'я дитини» (2007 р.) у співавторстві з О. Д. Дубогай – практичні рекомендації батькам дітей дошкільного віку щодо можливостей їх оздоровлення вдома.

Основні результати дослідження знайшли відображення у 43 публікаціях, серед яких: 1 монографія, 10 навчально-методичних посібників, 22 статті у провідних фахових виданнях України, 6 статей – в інших журналах.

378.018:004.773

М 21

 
Малярчук, Олена Валентинівна.

Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Малярчук О. В. ; наук. кер. Сейко Н. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 299 с. - Дод.: с. 189-256. - Бібліогр.: с. 257-299

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Дистанційна освіта як науково-педагогічна проблема. - С.12
1.1. Головні науково-теоретичні підходи до аналізу проблеми дистанційної освіти. - С.12-39
1.2. Розвиток дистанційної освіти у ХІХ – на початку ХХІ століття. - С.39
1.2.1. Етапи розвитку дистанційних форм навчання у світі. - С.39-51
1.2.2. Провідні світові моделі дистанційного навчання. - С.51-60
1.2.3. Технологічні характеристики дистанційної форми навчання. - С.60-69
1.3. Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження. - С.69-83
Висновки до розділу 1. - С.83-86
2. Загальні організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання в системі вищої гуманітарної освіти США. - С.87
2.1. Сутність та характеристики вищої гуманітарної освіти в США. - С.87-106
2.2. Моделі та загальні стандарти дистанційного навчання в США. - С.106-123
Висновки до розділу 2. - С.123-126
3. Змістове та кадрове забезпечення дистанційного навчання у системі вищої гуманітарної освіти США. - С.127
3.1. Тьютор у системі кадрового забезпечення дистанційної освіти в США. - С.127-144
3.2. Організаційно-методичні та технологічні засади дистанційного навчання у системі вищої гуманітарної освіти США. - С.144-159
3.2.1. Інформаційні та комунікаційні технології в системі дистанційного навчання США. - С.159-168
3.3. Можливості впровадження досвіду організації дистанційного навчання у системі гуманітарної вищої освіти США в практику діяльності вітчизняних гуманітарних ВНЗ. - С.168-178
Висновки до розділу 3. - С.178-182
Загальні висновки. - С.183-188

Анотація:

Мета дослідження – комплексне вивчення теоретичних засад, змісту та організаційно-методичного забезпечення дистанційного навчання у Сполучених Штатах Америки задля використання його позитивного досвіду в системі вищої гуманітарної освіти України.

Предмет дослідження – зміст та організаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання у системі вищої гуманітарної освіти США.

Об'єкт дослідження – дистанційне навчання у системі вищої гуманітарної освіти США.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 14 публікаціях, з яких усі одноосібні, у тому числі: 8 статей у фахових наукових виданнях; 4 у збірниках наукових праць, 2 – тези доповідей на конференціях.

159.922.4(477):303.09:323.11(477)

М 25

 
Марасюк, Сергій Станіславович.

Національне самовизначення українського народу: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Марасюк С. С. ; наук. кер. Глотов Борис Борисович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 178 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 158-174. - Дод.: с. 175-178

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Теоретико-методологічні засади дослідження національного самовизначення українського народу. - С.9
1.1. Національне самовизначення народу: особливості соціально-філософського дослідження. - С.9-38
1.2. Методологічні засади дослідження. - С.38-46
Висновки до розділу 1. - С.46-48
2. Етнонаціональні чинники в національному самовизначенні українства. - С.49
2.1. Чинник поліетнічності у формуванні української нації. - С.49-67
2.2. Вплив іноетнічного чинника на українське націєтворення. - С.67-81
2.3. Аналіз українського національного характеру та ментальності еліти як детермінант національного самовизначення українського народу. - С.81-106
Висновки до розділу 2. - С.106-107
3. Контроверзи перспективних моделей національного самовизначення українського народу. - С.108
3.1. Поліцентрична модель національного самовизначення українства. - С.108-130
3.2. Самовизначення української нації у контексті етноцентричної моделі її самоорганізації. - С.130-149
Висновки до розділу 3. - С.147-149
Висновки. - С.150-152

Анотація:

Мета роботи полягає у дослідженні соціально-філософських аспектів національного самовизначення українського народу, з'ясуванні перспективних моделей самоорганізації української нації.

Предмет дослідження – національне самовизначення українського народу в контексті реалізації перспективних моделей його самоорганізації.

Об'єкт дослідження – процес національного самовизначення українського народу.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації за темою дисертації. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані в 11 статтях, з них 4 – у наукових фахових виданнях України.

246.6:291.3:291.12-13

М 27

 
Марковський, Броніслав Володимирович.

Міфологічні символи та трансформація їх сприйняття у християнській культовій традиції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Марковський Броніслав Володимирович ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2013. - 188 с. - Бібліогр.: с. 166-188

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Міфологічна символіка як релігієзнавча та теологічна проблема. - С.11-48
1.1. Проблема визначення сутнісних ознак міфологічного символу та особливостей його функціонування в релігійному культі. - С.11-35
1.2. Теоретико-методологічні засади дослідження християнської міфологічної символіки. - С.35-48
Висновки до розділу 1. - С.48-51
2. Міфологічні символи у християнській культовій традиції. - С.52-118
2.1. Християнська експлікація міфологічної символіки сакральних об'єктів. - С.52-76
2.2. Особливості міфологічної символіки часу та простору в християнському культі. - С.76-98
2.3. Міфологічна символіка святості і благодаті, провини та жертви в християнській Літургії. - С.98-118
Висновки до розділу 2. - С.118-121
3. Духовний потенціал та метаморфози міфологічних символів у християнських культових практиках (сучасний контекст). - С.122-157
3.1. Деміфологізація християнства як десакралізація культової діяльності. - С.122-139
3.2. Функціональні вияви християнської символіки. - С.139-157
Висновки до розділу 3. - С.157-159

Анотація:

Метою дисертаційного дослідження є філософсько-релігієзнавчий аналіз міфологічної основи християнської символіки та особливостей її функціонування в культовій традиції.

Предметом дослідження є трансформаційні особливості міфологічного символу у християнстві.

Об’єктом дослідження є християнська культова традиція.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки та положення наукової новизни сформульовані автором самостійно.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у шести статтях, опублікованих у фахових виданнях та шести тезах за результатами виступів на наукових конференціях.

27-9"01/07"-284

М 29

 
Мартич, Руслана Василівна.

Інтерпретація сутності живого у філософії східної патристики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мартич Р. В. ; наук. кер. Стадник Микола Миколайович ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2011. - 195 с. - Бібліогр.: с. 178-195

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Аналітичний огляд літературних джерел та методологія дослідження проблеми сутності живого. - С.10-42
1.1. Уявлення про живе як складова східнохристиянських учень. - С.10-19
1.2. Різноманітні підходи до визначення сутності живого. - С.19-42
Висновки до розділу 1. - С.42-44
2. Становлення та концептуалізація східнохристиянської традиції осмислення сутності живого. - С.45-106
2.1. Уявлення про живе в античній філософії. - С.45-62
2.2. Концептуалізація уявлень про живе в східнохристиянських вченнях. - С.62-106
Висновки до розділу 2. - С.106-108
3. Гуманістичний потенціал східнохристиянських вчень про живе. - С.109-170
3.1. Місце та роль людини в контексті ієрархізації живого. - С.109-133
3.2. Сприйняття східнопатристичних уявлень про живе в сучасному православному дискурсі. - С.133-170
Висновки до розділу 3. - С.170-172
Висновки. - С.173-177

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є здійснення реконструкції східнопатристичних уявлень про сутність живого та з'ясування їх особливостей.

Предметом дослідження є трактування сутності живого та його особливостей у східнохристиянських ученнях.

Об'єктом дослідження є релігійні та філософські вчення мислителів східної патристики ІІ-VІІІ століття.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійної роботи здобувача. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно.

Публікації. Основні положення і зміст дисертації знайшли відображення у шести публікаціях автора, у фахових наукових виданнях, що відповідають вимогам ВАК України; як результат участі у наукових конференціях опубліковано тези восьми доповідей.

377.3:621.37(043.3)

М 29

 
Марцева Людмила Андріївна.

Теоретичні та методологічні основи професійної підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Марцева Людмила Андріївна ; наук. консультант Гуревич Роман Семенович ; Нац. акад. пед. наук України, Львів. наук.-практ. центр ін-ту проф.-техн. освіти. - Львів, 2015. - 519, [9] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 436-490p>

Зміст:


Вступ. - С.4-22
1. Методологічні засади підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю. - С.23-80
1.1. Теоретико-методологічні основи оптимізації та модернізації професійної освіти. - С.24-44
1.2. Головні наукові підходи до підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю. - С.44-70
1.3. Дефінітивний аналіз базових понять підготовки майбутніх фахівців радіотехнічного профілю. - С.70-80
Висновки до першого розділу. - С.80-82
2. Аналіз сучасного стану професійної підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю в технічних коледжах. - С.83-135
2.1. Стандарт і структура підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю в навчальних закладах України. - С.84-95
2.2. Практика підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю в Україні. - С.95-106
2.3. Досвід підготовки молодших спеціалістів у країнах зарубіжжя. - С.107-135
Висновки до другого розділу. - С.136-139
3. Компетентнісно орієнтована підготовка молодших спеціалістів радіотехнічного профілю. - С.140-246
3.1. Особливості підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю. - С.142-164
3.2. Принципи підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю. - С.164-186
3.3. Сутність, структура та рівні професійної компетентності молодшого спеціаліста радіотехнічного профілю. - С.186-224
3.4. Модель компетентнісно орієнтованої підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю. - С.224-246
Висновки до третього розділу. - С.246-250
4. Організаційно-методичні засади оптимізації підготовки майбутніх фахівців радіотехнічного профілю в коледжах. - С.251-363
4.1. Комплексна оптимізація підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю в технічних коледжах. - С.252-273
4.2. Концепція підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю. - С.273-297
4.3. Організаційно-педагогічні умови ефективної підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю за авторською моделлю. - С.297-322
4.4. Методика оптимізації підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю в технічних коледжах. - С.322-363
Висновки до четвертого розділу. - С.363-367
5. Експериментальна перевірка ефективності теоретичних і методичних основ підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю. - С.368-423
5.1. Мета, завдання та планування дослідно-експериментальної роботи. - С.369-383
5.2. Критеріально-діагностичний апарат вимірювання сформованості професійної компетентності молодших спеціалістів радіотехнічного профілю. - С.384-396
5.3. Аналіз сучасного рівня підготовленості молодших спеціалістів радіотехнічного профілю в технічних коледжах. - С.396-403
5.4. Аналіз основних результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.403-423
Висновки до п'ятого розділу. - С.423-427
Загальні висновки. - С.428-435

Анотація:

Мета дослідження полягає у визначенні, обґрунтуванні теоретичних і методичних засад досліджуваного процесу, експериментальній перевірці розробленої моделі компетентнісно-орієнтованої підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю.

Предметом дослідження є теоретико-методичні основи професійної підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю в технічних коледжах.

Об'єктом дослідження є підготовка молодших спеціалістів радіотехнічного профілю в технічних коледжах.

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок автора в опубікованих у співавторстві з В. М. Митинським статтях "Моніторинг рівнів досягнень професійної компетентності майбутніх фахівців", "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у проведенні моніторингових досліджень" полягає в розкритті компетентнісного підходу до професійної підготовки молодших спеціалістів, а також моніторингу рівнів професійної компетентності майбутніх фахівців. У навчальних та робочих програмах, розроблених у співавторстві з С. М. Цирульником, дисертантці належить матеріал щодо висвітленя дидактичних та методичних підходів до формування змісту і структури освітнього процесу. Ідеї співавторів у дисертації не використовувалися.

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено в 57 публікаціях (51 - одноосібні): одній монографії, двох посібниках, методичних рекомендаціях, двох програмах, 25 статтях у провідних наукових фахових виданнях України, 6 - у наукових виданнях зарубіжних країн, 20 - у матеріалах конференцій. Загальний обсяг особистого внеску становить 44,6 др. арк.

378.6:355

М 31

 
Маслак, Людмила Петрівна.

Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Маслак Л. П. ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 323, [5] с. : табл., рис., граф. - Дод.: с. 189-288. - Бібліогр.: с. 289-323

Зміст:


Вступ. - С.4-10
1. Теоретичні засади формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.11-67
1.1. Професійна компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема в умовах євроінтеграційних освітніх процесів. - С.11-40
1.2. Культурологічна компетентність офіцера радіоінженерної спеціальності як складова професійної компетентності. - С.40-68
Висновки до першого розділу. - С.68-69
2. Модель формування культурологічної компетентності у процесі професійної підготовки військовослужбовців. - С.70-106
2.1. Обґрунтування педагогічних умов формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки. - С.70-84
2.2. Модель формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.84-107
Висновки до другого розділу. - С.107-108
3. Експериментальне дослідження процесу формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.109-181
3.1. Експериментальна програма організації дослідження. - С.109-137
3.2. Технологія формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.137-163
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.163-182
Висновки до третього розділу. - С.182-185
Висновки. - С.186-189

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити модель та технологію формування культурологічної компетентності у майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст та технологія формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутнього офіцера.

Особистий внесок здобувача в розробці навчально-методичного посібника "Формування іншомовної компетентності військовослужбовців за системою STANAG – 6001", підготовленого у співавторстві з кандидатом психологічних наук А. В. Чирвою, полягає в обґрунтуванні технології формування іншомовної компетенції як складової культурологічної компетентності військовослужбовців і підготовці методичних рекомендацій та зразків планів-конспектів занять викладачів Міжнародної вищої школи збройних сил Канади.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 14 одноосібних публікаціях автора, серед яких 7 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 7 статей у збірниках наукових праць та 1 навчально-методичний посібник, написаний у співавторстві.

378.147:004

М 33

 
Матвійчук, Людмила Анатоліївна.

Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Матвійчук Людмила Анатоліївна ; наук. кер. Дем'янчук Олександр Никанорович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 229, [5] с. : рис., табл. - Перелік умов. познач.: с. 4. - Бібліогр.: с. 180-205. - Дод.: с. 206-229

Зміст:


Вступ. - С.5-12
1. Теоретичні засади формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів. - С.13-93
1.1. Аналіз категоріально-понятійного апарату проблеми дослідження. - С.13-39
1.2. Науково-теоретичні засади процесу формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів. - С.39-59
1.3. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів. - С.59-93
Висновки до розділу 1. - С.93-95
2. Моделювання процесу формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.96-121
2.1. Модель формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами ІКТ. - С.96-116
2.2. Критерії, показники та рівні професійних знань майбутніх інженерів-програмістів у процесі професійної підготовки засобами ІКТ. - С.116-121
Висновки до розділу 2. - С.121-123
3. Експериментальна перевірка моделі формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами ІКТ. - С.124-172
3.1. Організація та методика експериментального дослідження стану сформованості професійних знань майбутніх інженерів-програмістів. - С.124-144
3.2. Методика впровадження моделі формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами ІКТ. - С.144-156
3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи. - С.156-172
Висновки до розділу 3. - С.172-174
Загальні висновки. - С.175-179

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити ефективність моделі формування професійних знань у майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Предмет дослідження - зміст та модель формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів.

Особистий внесок здобувача у працях, виконаних у співавторстві з Я. Максимович, полягає в обґрунтуванні актуальності впровадження інформаційних технологій в освітній процес; з І. Поліщук у розкритті змісту умов та шляхів ефективного формування та підвищення інформацйно-комунікаційної компетентності фахівців за допомогою інформаційних технологій; з О. Дем'янчуком у реалізації експериментальної перевірки доцільності використання сучасних засобів у формування професійних знань інженерів-програмістів.

Публікації. Результати дослідження опубліковано у 26 наукових працях, з них 14 статей у провідних фахових виданнях України, 1 - зарубіжне науково-педагогічне видання, 7 - тези доповідей на конференціях, 2 статті у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій, 1 - методичні рекомендації і 1 - свідоцтво на винахід.

378.126:614.253.5

М 36

 
Махновська, Ірина Романівна.

Професійна підготовка магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Махновська Ірина Романівна ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 312, [5] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 195-227

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Професійна підготовка магістрів сестринської справи в Україні як науково-педагогічна проблема. - С.13-73
1.2. Історико-порівняльний аналіз становлення сестринської справи медсестринської освіти. - С.13-37
1.3. Аналіз сучасних підходів до професійної підготовки магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти. - С.57-71
Висновки до розділу 1. - С.71-73
2. Моделювання професійної підготовки магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти. - С.74-121
2.1. Професіограма магістрів сестринської справи. - С.74-96
2.2. Модель професійної підготовки магістрів сестринської справи. - С.97-109
2.3. Критерії, показники та рівні готовності магістрів сестриської справи до професійної діяльності. - С.109-117
Висновки до розділу 2. - С.118-121
3. Перевірка ефективності моделі професійної підготовки магістрів сестринської справи. - С.122-189
3.1. Діагностика стану готовності майбутніх магістрів сестринської справи до професійної діяльності. - С.122-145
3.2. Методика проведення формувального етапу експерименту. - С.145-170
3.3. Аналіз та узагальнення результатів експериментального дослідження. - С.171-187
Висновки до розділу 3. - С.187-189
Загальні висновки. - С.190-194

Анотація:

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, практична розробка та експериментальна перевірка ефективності моделі підготовки магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти.

Предметом дослідження є модель підготовки магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка магістрів сестринської справи.

Основний зміст дисертації відображено у 15 публікаціях, з них - 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 1 - в іншомовному науковому періодичному виданні. Автор є одним із розробників Державних галузевих стандартів (ОКХ, ОПП) підготовки магістрів сестринської справи.

37(091)(477.42)"18/1930"

М 47

 
Мелещенко, Алла Анатоліївна.

Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець XVIII - початок XX століття) [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Мелещенко Алла Анатоліївна ; наук. кер. Єршова Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 219, [2] с. - Бібліогр.: с. 174-204

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Сучасний стан вивчення проблеми розвитку єврейського шкільництва на Волині в історико-педагогічній науці. - С.14-45
1.1. Історіографія становлення та розвитку єврейського шкільництва у структурі освіти Волині. - С.14-23
1.2. Вплив полікультурності регіону на становлення єврейського шкільництва на Волині. - С.24-33
1.3. Соціально-економічні й політичні чинники становлення єврейського шкільництва Волинської губернії. - С.33-43
Висновки до першого розділу. - С.43-45
2. Розвиток єврейської освіти на Волині у кінці XVIII - на початку XX століття. - С.46-96
2.1. Загальна характеристика шкільництва Волині. - С.46-56
2.2. Роль державних і громадських інституцій у формуванні концепції єврейського шкільництва Волинської губернії. - С.56-71
2.3. Мережа освітніх закладів, у яких могли навчатися євреї. - С.71-94
Висновки до другого розділу. - С.94-96
3. Організація навчально-виховного процесу в єврейських закладах освіти. - С.97-167
3.1. Система професійної підготовки педагогічних кадрів для єврейських освітніх закладів Волинської губернії. - С.97-114
3.2. Навчально-методичне забезпечення єврейського шкільництва на Волині. - С.114-127
3.3. Розвиток методів і засобів навчання євреїв в освітніх закладів Волині. - С.127-136
3.4. Специфіка організації виховної роботи в єврейських закладах освіти. - С.137-163
Висновки до третього розділу. - С.163-167
Загальні висновки. - С.168-173

Анотація:

Мета дослідження - здійснити комплексний історико-педагогічний аналіз функціонування єврейського шкільництва на Волині наприкінці XVIII - початку XX століття.

Предмет дослідження - навчально-виховний процес у єврейських освітніх закладах Волині наприкінці XVIII - початку XX століття.

Об'єкт дослідження - єврейське шкільництво в системі освіти Волині наприкінці XVIII - початку XX століття.

Результати дослідження висвітлено в 14 одноосібних публікаціях, з яких 7 - у провідних наукових фахових виданнях України та 1 - у міжнародному науковому періодичному виданні.

289.1:504.03

М 48

 
Мельничук, Вікторія Вікторівна.

Екологічна проблематика у православ’ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мельничук Вікторія Вікторівна ; наук. кер. Герасимчук А. А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 193 с. - Бібліогр.: с. 174-193

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Теоретико-методологічні засади дослідження. - С.10-40
1.1. Проблеми екології як об’єкт філософсько-релігієзнавчого аналізу. - С.10-24
1.2. Методологічні засади дослідження екологічної проблематики у православ’ї. - С.24-40
Висновки до першого розділу. - С.41-42
2. Екологічна проблематика і православ’я: сучасний філософсько-релігієзнавчий дискурс. - С.43-99
2.1. Особливості осмислення екологічних проблем у православному віровченні. - С.43-61
2.2. Православне богослов’я про роль техніки і технологій у системі «людина-природа». - С.61-81
2.3. Еколого-етичне вчення православної церкви як відповідь на виклики глобальної екологічної кризи. - С.81-99
Висновки до другого розділу. - С.99-100
3. Взаємозв'язок екологічних і демографічних проблем: православний контекст. - С.101-167
3.1. Православна церква про взаємозалежність екологічних і демографічних проблем сучасності. - С.101-128
3.2. Православний вимір екологічних і демографічних проблем в Україні. - С.128-152
3.3. Екологічна складова соціальної діяльності православної церкви. - С.152-167
Висновки до третього розділу. - С.167-168
Висновки. - С.169-173

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є здійснення комплексного філософсько-релігієзнавчого аналізу екологічної проблематики у православ’ї.

Предмет дослідження: особливості православного осмислення сутності, причин виникнення і парадигми вирішення екологічних проблем.

Об’єкт дослідження: екологічна проблематика у віровченні й діяльності православної церкви.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою автора. Висновки і положення наукової новизни сформульовані автором самостійно.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 15 публікаціях, з яких – 1 монографія (у співавторстві), 6 статей (5 – у фахових виданнях) та 8 тез виступів на наукових конференціях.

7:27-5:2-274.4

М 48

 
Мельничук, Максим Святославович.

Особливості трансформації ролі мистецтва в християнському культі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мельничук М. С. ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. філос. - Житомир, 2011. - 197 с. - Бібліогр.: с. 180-197

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретико-методологічні засади дослідження. - С.12-60
1.1. Взаємодія релігії та мистецтва як об’єкт наукової рефлексії. - С.12-32
1.2. Стан дослідження особливостей трансформації ролі мистецтва у християнському культі. - С.32-49
1.3. Сутнісна роль символу, ідеалу та канону в релігійному мистецтві. - С.49-60
Висновки до розділу 1. - С.60-61
2. Структурно-функціональний аналіз релігійного мистецтва в християнському культі. - С.62-129
2.1. Сугестивно-вербальні естетичні функції мистецтва в богослужінні. - С.62-73
2.2. Роль музичного мистецтва у системі християнського культу. - С.73-84
2.3. Функціональне навантаження живопису у християнському культі. - С.84-116
2.4. Особливості впливу церковної архітектури як стрижневого елемента ритуалізації культових дійств на почуття віруючих. - С.116-129
Висновки до розділу 2. - С.129-130
3. Трансформація сакрально-ідейного та формально-предметного компонентів релігійного мистецтва в сучасному християнстві. - С.131-174
3.1. Трансформація релігійного мистецтва у сучасному католицизмі. - С.131-154
3.2. Особливості відродження мистецької складової у культі сучасного православ’я. - С.154-165
3.3. Особливості трансформації мистецтва в культовій практиці сучасного протестантизму. - С.165-174
Висновки до розділу 3. - С.174-175
Висновки. - С.176-179

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є здійснення структурно-функціонального аналізу особливостей трансформації ролі мистецтва у християнському культі та виявлення механізмів його сугестивного впливу на свідомість віруючих у контексті взаємодії релігії й мистецтва.

Предмет дослідження становлять особливості трансформації ролі релігійного мистецтва в християнстві у контексті синхронічного та діахронічного підходів.

Об'єктом дослідження є християнський релігійний культ та релігійне мистецтво.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно у процесі дослідження творів релігійного мистецтва, контент-аналізу конфесійної літератури, а також доробку церковних і світських авторів за дисертаційною проблематикою.

Публікації. Результати дослідження опубліковані у 8 працях: 3 статтях у фахових виданнях, визнаних ВАК України, 5 збірниках матеріалів наукових конференцій.

252:281.96

М 48

 
Мельничук, Юлія Іванівна.

Феномен проповідницького слова в українській православній традиції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мельничук Юлія Іванівна ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 185 с. - Бібліогр.: с. 163-185

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Феномен проповідницького слова як предмет філософського пізнання. - С.11-45
1.1. Стан вивчення проблеми та джерельна база дослідження. - С.11-24
1.2. Герменевтична сутність проповідницького слова. - С.25-45
Висновки до розділу 1. - С.45-46
2. Проповідь в українській православній церкві. - С.47-107
2.1. Ретроспектива проповідницької діяльності української православної церкви. - С.47-65
2.2. Місце проповіді в системі храмового дійства. - С.65-73
2.3. Семіотико-символічна характеристика феномена проповідницького слова. - С.74-88
2.4. Сугестивний вияв української православної проповіді. - С.89-106
Висновки до розділу 2. - С.107-108
3. Трансформація проповіді в сучасному соціокультурному просторі. - С.109-155
3.1. Соціальні аспекти природи проповідницького слова. - С.109-123
3.2. Православна проповідь у контексті сучасного цивілізаційного процесу. - С.124-135
3.3. Тенденції та перспективи розвитку проповіді в Українському православ’ї. - С.136-154
Висновки до розділу 3. - С.155-156
Висновки. - С.157-162

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є релігієзнавчий аналіз сутності проповідницького слова, його впливу на свідомість віруючих, виявлення особливостей трансформації православної проповіді як складової культу Східного християнства і його української традиції.

Предмет дослідження – філософсько-релігієзнавчі характеристики проповідницького слова, його вплив на свідомість віруючих і трансформацію православної проповіді в сучасному соціокультурному просторі.

Об’єктом дослідження є проповідницьке слово в українській православній традиції.

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки, положення наукової новизни одержано автором самостійно, на основі власних досліджень.

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 12 одноосібних наукових праць, серед яких 5 статей у фахових виданнях.

378.1/09

М 63

 
Мирна Інна Олексіївна.

Розвиток соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної діяльності [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Мирна Інна Олексіївна ; наук. кер. Вознюк Олександр Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 312 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 189-214

Зміст:


Вступ . - С .3-11
1. Теоретичні основи розвитку соціальної компетентності класних керівників. - С .12-53
1.1. Аналіз базових понять дослідження. - С .12-27
1.2. Структура соціальної діяльності класного керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С .27-46
1.3. Наукові підходи до вивчення розвитку соціальної компетентності класного керівника загальноосвітнього закладу. - С .46-53
Висновки до першого розділу. - С .54-55
2. Педагогічна модель розвитку соціальної компетентності класних керівників. - С .56-112
2.1. Структура соціальної компетентності класного керівника . - С .56-74
2.2. Критерії і рівні розвитку соціальної компетентності класних керівників. - С .74-89
2.3. Модель розвитку соціальної компетентності класних керівників. - С. 89-112
Висновки до другого розділу. - С .113-115
3. Апробація моделі розвитку соціальної компетентності класних керівників. - С .116-181
3.1. Вивчення стану сформованості соціальної компетентності класних керівників. - С .116-143
3.2. Реалізація експериментальної моделі розвитку соціальної компетентності класного керівника. - С .143-161
3.3. Динаміка розвитку соціальної компетентності класних керівників. - С. 161-181
Висновки до третього розділу. - С .182-184
Загальні висновки. - С .185-188

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі розвитку соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної діяльності.

Предмет дослідження - модель розвитку соціальної компетентності класних керівників у професійній діяльності.

Об'єкт дослідження - професійна діяльність класного керівника.

За результатами дослідження опубліковано 15 наукових праць, із них 7 - у провідних наукових фахових виданнях України, 1 - у зарубіжному науковому періодичному виданні, 6 у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій, 1 - методичні рекомендації.

37:271.2-737(477.8)"1921/1939"

М 71

 
Мишкарьова Світлана Володимирівна.

Освітньо-виховна діяльність православних братств у західній Україні у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Мишкарьова Світлан Володимирівна ; наук. кер. Л. М. Шугаєва ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2015. - 239 с. : табл. - Бібліогр.: с. 177-217

Зміст:


Вступ. - С.5-13
1. Освітньо-виховна діяльність православних братств західної України як історико-педагогічна проблема. - С.14-53
1.1. Теоретичний аналіз проблеми освітньо-виховної діяльності православних братств. - С.14-31
1.2. Джерела та історіографія проблеми освітньо-виховної діяльності православних братств Західної України у межах 1921-1939 років. - С.31-53
Висновки до першого розділу. - С.53-55
2. Умови і чинники освітньо-виховної діяльності православних братств Західної України у міжвоєнний період. - С.56-96
2.1. Організація освіти і виховання у Західній Україні у міжвоєнний період. - С.56-74
2.2. Чинники освітньо-виховної діяльності православних братств Західної України. - С.74-96
Висновки до другого розділу. - С.96-98
3. Організаційні та змістові характеристики освітньо-виховної діяльності православних братств Західної України у міжвоєнний період. - С.99-167
3.1. Організаційні засади освітньо-виховної діяльності православних братств Західної України у міжвоєнний період (1921-1939 рр.). - С.99-125
3.2. Напрями та форми освітньо-виховної діяльності Братства православних богословів у Польщі (1934-1938 рр.). - С.125-138
3.3. Участь братчиків у формуванні підходів та методи навчання Закону Божого і релігійного виховання молоді. - С.138-156
3.4. Екстраполяція діяльності православних братств у сучасний освітній простір України. - С.156-167
Висновки до третього розділу. - С.167-171
Загальні висновки. - С.172-176

Анотація:

Мета дослідження: на основі історико-педагогічного аналізу архівних та літературних джерел виявити основні чинники, організаційні засади, зміст, форми та тенденції освітньо-виховної діяльності православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період (1921-1939 рр.).

Предмет дослідження - зміст, форми, методи та тенденції освітньо-виховної діяльності православних братств у Західній Україні.

Об'єкт дослідження - розвиток освіти і педагогічної думки у Західній Україні у міжвоєнний період (1921-1939 рр.)

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки, положення наукової новизни одержані автором самостійно.

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 9 одноосібних наукових праць, зокрема, 5 статей у провідних фахових виданнях України, 1 стаття у зарубіжному науковому періодичному виданні, 3 - у матеріалах конференцій.

271.2-23-87(477)

М 71

 
Мишков, Віктор Ярославович.

Еволюція та тенденції розвитку старообрядництва в Україні [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мишков Віктор Ярославович ; наук. кер. Шугаєва Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 177 с. - Бібліогр.: с. 154-177

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Старообрядництво в Україні як предмет наукового дослідження. - С.10-43
1. Стан наукового опрацювання проблеми. - С.10-28
1.2. Характеристика джерельної бази дисертаційного дослідженння. - С.28-33
1.3. Методологічна основа та принципи дослідження. - С.33-43
Висновки до розділу 1. - С.43-44
2. Суспільно-духовні витоки і особливості становлення старообрядництва в Україні. - С.45-103
2.1. Суспільно-духовні особливості старообрядництва в Україні. - С.45-58
2.2. Віросповідні основи і релігійна практик українського старообрядництва. - С.58-83
2.3. Особливості есхатології старообрядництва в Україні. - С.83-94
2.4. Соціально-етичний ідеал старообрядництва. - С.94-103
Висновки до розділу 2. - С.103-104
3. Стан і тенденції розвитку Руської Православної Старообрядницької Церкви в незалежній Україні. - С.105-146
3.1. Становище громад старообрядців у незалежній Україні та їх взаємодія з офіційною владою. - С.105-118
3.2. Трансформація відносин між Російською Православною Церквою та Руською Православною Старообрядницькою Церквою в період постмодерну. - С.118-132
3.3. Діяльність митрополита Андріана (Четвергова) в контексті модернізації Руської Православної Старообрядницької Церкви. - С.132-146
Висновки до розділу 3. - С.146-147
Висновки. - С.148-153

Анотація:

Мета роботи зумовлена актуальністю обраної теми і полягає у комплексному філософсько-релігієзнавчому аналізі еволюції та тенденцій розвитку старообрядництва в Україні.

Предмет дослідження складають еволюція та тенденції розвитку старообрядництва в Україні.

Об’єктом дисертаційного дослідження є старообрядництво в Україні як релігійний, соціально-історичний та культурний феномен.

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки, положення наукової новизни одержані автором самостійно.

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображені у восьми одноосібних публікаціях, п’ять з яких надруковано у фахових виданнях, три – у матеріалах конференцій.

37.013.74(1-87)

М 60

 
Мілютіна, Ольга Костянтинівна.

Полікультурна освіта учнів середньої загальноосвітньої школи у Великій Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Мілютіна О. К. ; наук. кер. Лавриченко Н. М. ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів, 2008. - 260 с. : табл. - Дод.: с. 205-235. - Бібліогр.: с. 236-260

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Розвиток полікультурної освіти школярів у Великій Британії за умов інтеграційних і глобалізаційних процесів. - С.12-88
1.1. Тенденції розвитку полікультурної освіти школярів у сучасному світі. - С.12-38
1.2. Полікультурна освіта молоді шкільного віку в європейському просторі. - С.38-66
1.3. Соціальні і педагогічні умови розвитку полікультурної освіти учнів у школах Великої Британії. - С.66-88
Висновки до першого розділу. - С.88-91
2. Реалізація полікультурної освіти учнів у середніх загальноосвітніх школах Великої Британії
2.1. Полікультурна освіта як складова Національного курікулуму Великої Британії. - С.92-124
2.2. Педагогічні методи і організаційні форми полікультурної освіти учнів у школах Великої Британії. - С.124-144
2.3. Підготовка британських вчителів до фахової діяльності за умов полікультурного освітнього простору. - С.144-165
2.4. Порівняльний аналіз педагогічних підходів до полікультурної освіти школярів в Україні і Великій Британії. - С.165-192
Висновки до другого розділу. - С.192-195
Висновки. - С.196-204

Анотація:

Мета дослідження – вивчити й узагальнити педагогічний досвід, нагромаджений науковцями і вчителями-практиками Великої Британії у галузі полікультурної освіти школярів, обґрунтувати доцільність застосування елементів цього досвіду у вітчизняній школі.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи полікультурної освіти учнів середніх загальноосвітніх шкіл у Великій Британії.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес у середніх загальноосвітніх школах Великої Британії.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 11 одноосібних статтях автора, з яких 1 монографія, 1 стаття у фаховому журналі, 7 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 – у матеріалах наукових конференцій.

371.13:37.017.4:37.035

М 64

 
Мірошниченко, Олена Анатоліївна.

Формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Мірошниченко О. А. ; наук. кер. Іванченко Анатолій Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 288, [3] с. : табл., схеми, граф. - Дод.: с. 196-267. - Бібліогр.: с. 268-288

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретичні основи формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.12-67
1.1. Категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.12-27
1.2. Проблема формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя у науковій літературі. - С.27-65
Висновки до розділу 1. - С.65-66
2. Модель формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.67-111
2.1. Структурні компоненти моделі формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.67-95
2.2. Критерії та рівні сформованості соціально значущих якостей. - С.95-111
Висновки до розділу 2. - С.111-113
3. Експериментальне дослідження ефективності моделі формування соціально значущих якостей учителя. - С.114-190
3.1. Діагностика сформованості соціально значущих якостей особистості вчителя. - С.114-147
3.2. Реалізація експериментальної моделі формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.147-174
3.3. Динаміка сформованості соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.174-190
Висновки до розділу 3. - С.190-192
Висновки. - С.193-195

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі, змісту та технологій ефективного формування соціально значущих якостей майбутніх учителів.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майбутнього вчителя.

Особистий внесок здобувача в працях, виконаних у співавторстві, полягає: 1) у тезах "Актуальність провідних ідей І. І. Огієнка для перебудови сучасної школи" – у висвітленні завдань щодо формування соціальної активності сучасної молоді; 2) у тезах "Інноваційні підходи до формування соціально значущих якостей особистості майбутнього педагога: теоретико-методологічний аспект" – у визначенні структурних компонентів поняття "соціально значущі якості".

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 20 наукових праць, з них 2 – у співавторстві, 18 – одноосібно, у тому числі: 1 методичний посібник, 3 методичні рекомендації, 4 статті в провідних наукових фахових виданнях, 7 статей у збірниках наукових праць, 5 тез у збірниках матеріалів конференцій.

372.47(477)

М 65

 
Міськова, Наталія Миколаївна.

Становлення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Міськова Н. М. ; наук. кер. Тадеєв Петро Олександрович ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне, 2005. - 288, [6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 181-197. - Дод.: с. 198-288

Зміст:


Вступ. - С.3-13
1. Психолого-педагогічні засади аналізу змісту шкільної початкової математичної освіти. - С.14-58
1.1. Дидактичний базис формування і структурування змісту освіти. - С.14-30
1.2. Психолого-педагогічні вимоги до змісту початкової математичної освіти. - С.30-42
1.3. Технологія відображення змісту шкільної початкової математичної освіти в навчальних планах, програмах, підручниках і посібниках. - С.42-58
Висновки до першого розділу. - С.58-62
2. Підґрунтя та відображення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-і рр. XIX – 30-і рр. XX ст.). - С.63-171
2.1. Соціально-політичне, економічне та культурологічне підґрунтя розвитку змісту початкової математичної освіти в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). - С.63-112
2.2. Аналіз навчальних планів і програм з математики для початкової школи. - С.112-137
2.3. Підручники з математики для початкової школи. - С.137-171
Висновки до другого розділу. - С.171-175
Висновки. - С.176-180

Анотація:

Мета дослідження – на основі обґрунтованого психолого-педагогічного аналізу змісту початкової математичної освіти виокремити характерні для зазначеного періоду атрибути, необхідні для його становлення як педагогічної системи.

Предмет дослідження – трансформаційні зміни у змісті початкової математичної освіти в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.).

Об'єкт дослідження - зміст початкової математичної освіти в Україні.

Публікації. Основні положення дослідження відображені автором у 10 публікаціях. З них 5 праць надруковано у фахових виданнях, 10 публікацій – одноосібні.

71.124:33:378

М 71

 
Міщенко, Ірина Борисівна.

Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Міщенко І.Б. ; наук. кер. Козаков Віталій Андрійович ; Київ. нац. екон. ун-т, М-во освіти і науки України. - К., 2004. - 225 с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 187-210. - Дод.: с. 211-225

Зміст:


Вступ. - С.4-14
1. Теоретичні засади формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі їх професійної підготовки. - С.15-79
1.1. Проблема формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки у контексті їх професійної підготовки. - С.15-36
1.2. Науково-теоретичні засади розуміння психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки. - С.36-57
1.2.1. Визначення поняття психолого-педагогічної компетентності. - С.36-42
1.2.2. Сутність компетентності. - С.42-53
1.2.3. Структура компетентності. - С.53-57
1.3. Професійний інтелект як системоутворюючий чинник формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки. - С.57-79
Висновки до І розділу. - С.79-81
2. Експериментальне вивчення структури та рівнів сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки. - С.82-131
2.1. Виявлення компонентів структури психолого-педагогічної компетентності в студентів - майбутніх викладачів економіки. - С.82-95
2.2. Теоретико-практична модель формування психолого-педагогічної компетентності у майбутніх викладачів економіки: показники, критерії та рівні сформованості. - С.95-113
2.3. Виявлення рівня сформованості психолого-педагогічної компетентності у майбутніх викладачів економіки. - С.113-131
Висновки до ІІ розділу. - С.131-133
3. Реалізація дидактичних умов формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки. - С.134-181
3.1. Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності в майбутніх викладачів економіки. - С.134-166
3.2. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності дидактичних умов формування психолого-педагогічної компетентності в майбутніх викладачів економіки. - С.166-181
Висновки до ІІІ розділу. - С.181-182
Загальні висновки. - С.183-186

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні й обґрунтуванні дидактичних умов підвищення рівня сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки.

Предмет дослідження – дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в економічних університетах.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх викладачів економіки.

Особистий внесок автора в опублікованих у співавторстві працях полягає в теоретичному обґрунтуванні положення про психолого-педагогічну компетентність як необхідний результат професійної підготовки; розробці структури психолого-педагогічної компетентності викладачів економіки; виявленні, експериментальній перевірці дидактичних умов її формування та розробці на їх основі цілісної програми тренінгу, спрямованого на підвищення рівня її сформованості у студентів.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 14 працях (13 без співавторства), у тому числі: 4 статті в наукових фахових виданнях. Загальний обсяг опублікованих праць з теми дослідження складає 3,2 умовних друкованих аркуша.

374.71

М 74

 
Можарівська, Інна Миколаївна.

Розвиток позашкільної освіти й виховання на Волині-Житомирщині (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Можарівська І. М. ; наук. кер. Єршова Людмила Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 255 с. : табл. - Дод.: с. 181-207. - Бібліогр.: с. 208-255

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Становлення і розвиток позашкільної освіти й виховання на Волині-Житомирщині в другій половині XIX – 30-х роках XX ст. - С.14-68
1.1. Історіографія проблеми. - С.14-31
1.2. Становлення позашкільної освіти й виховання на Волині. Дореволюційний етап (середина ХІХ – 1917). - С.31-42
1.3. Розвиток позашкільних закладів освіти й виховання. Етап революційних перетворень (1917-1920). - С.42-53
1.4. Формування мережі позашкільних закладів освіти. Радянський етап (1921-1939). - С.53-68
Висновки до першого розділу. - С.68-71
2. Змістовно-організаційні характеристики функціонування позашкільних закладів на Волині-Житомирщині в другій половині XIX – 30-х роках XX ст. - С.72-122
2.1. Зміст, завдання, принципи і напрями виховної роботи в позашкільних закладах Волині-Житомирщини. - С.72-84
2.2. Типи закладів позашкільної освіти та форми їх діяльності. - С.84-99
2.3. Теоретико-методологічні засади та методичне забезпечення розвитку позашкільної освіти й виховання. - С.99-110
2.4. Кадрова політика й матеріально-технічна база позашкільних освітніх закладів Волині-Житомирщини. - С.110-122
Висновки до другого розділу. - С.122-125
3. Роль уряду, громадськості та приватних осіб у розвитку системи позашкільної освіти на Волині-Житомирщині в другій половині XIX – 30-х роках XX ст. - С.126-170
3.1. Нормативно-правове забезпечення функціонування системи позашкільної освіти в регіоні. - С.126-141
3.2. Роль громадської і приватної ініціативи в процесі розвитку позашкільної освіти. - С.141-151
3.3. Етнонаціональні особливості становлення позашкільної освіти на Волині-Житомирщині. - С.151-170
Висновки до третього розділу. - С.170-173
Загальні висновки. - С.174-180

Анотація:

Мета дослідження – здійснити історико-педагогічний аналіз розвитку позашкільної освіти на Волині-Житомирщині у другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст., виявити особливості її становлення, тенденції та специфіку функціонування позашкільних закладів освіти.

Предмет дослідження – основні напрями, етапи, тенденції, зміст та організація позашкільної освіти дітей і дорослих на Волині-Житомирщині у другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст.

Об'єкт дослідження – розвиток позашкільної освіти в Україні.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 15 одноосібних публікаціях, з них 10 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України.

378.126

М 79

 
Моркотун, Сергій Борисович.

Педагогічні умови формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Моркотун С. Б. ; наук. кер. Самойлюкевич Інна Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 322, [4] с. : рис., табл. - Дод.: с. 200-295. - Бібліогр.: с. 296-322

Зміст:


Вступ. - С.5-14
1. Теоретичні основи дослідження проблеми формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки. - С.15-94
1.1. Філософсько-риторичне та педагогіко-психологічне підґрунтя формування презентаційних умінь. - С.15-36
1.2. Сутність і позиція презентаційних умінь у процесі професійної підготовки студентів магістратури. - С.36-67
1.3. Структурна модель і система презентаційних умінь студентів магістратури. - С.67-94
Висновки до першого розділу. - С.94-96
2. Особливості формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки. - С.97-140
2.1. Критерії та показники рівня сформованості презентаційних умінь студентів магістратури. - С.97-107
2.2. Обгрунтування та змістова характеристика педагогічних умов формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки. - С.107-123
2.3. Зміст і стан професійної підготовки студентів магістратури: спрямованість на підготовку до проведення презентації в академічній сфері. - С.123-140
Висновки до другого розділу. - С.140-142
3. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов і технології формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки. - С.143-194
3.1. Експериментальна програма організації дослідження. - С.143-154
3.2. Впровадження педагогічної технології формування презентаційних умінь у процес професійної підготовки майбутніх фахівців. - С.154-169
3.3. Аналіз і узагальнення результатів формувального експерименту. - С.169-194
Висновки до третього розділу. - С.194-195
Висновки. - С.196-199

Анотація:

Мета дослідження – виявити педагогічні умови формування презентаційних умінь магістрів і розробити технологію їх формування.

Предмет дослідження – педагогічні умови та технологія формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка студентів магістратури.

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження відображено в 13 одноосібних публікаціях автора, з них 1 розділ колективної монографії, 1 навчально-методичний посібник, 5 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 5 – у збірниках наукових праць, 1 тези доповіді.

378.147:336.77

М 80

 
Мороз, Інна Вікторівна.

Педагогічні умови застосування кредитно-модульної системи навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Мороз І. В. ; наук. кер. Коцур В. П. ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2004. - 318 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 201-226. - Дод.: с. 227-318

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Стратегія розвитку професійної економічної освіти в сучасних умовах. - С.12-49
1.1. Система професійної економічної освіти в Україні на сучасному етапі. - С.12-27
1.2. Зміст професійної економічної освіти. - С.28-41
1.3. Інтеграційні процеси в системі розвитку професійно-економічної освіти. - С.41-49
Висновки до першого розділу. - С.49
2. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу підготовки фахівців з економіки. - С.50-138
2.1. Структурно-логічна модель педагогічних умов запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - С.50-58
2.2. Функціонування системи трисуб’єктної взаємодії ВНЗ – студент – роботодавець. - С.59-66
2.3. Науково-педагогічне забезпечення ВНЗ. - С.66-74
2.4. Діагностика результатів навчальної діяльності студентів. - С.74-89
2.5. Застосування модульно-рейтингової технології в процесі підготовки фахівців з економіки. - С.90-113
2.6. Індивідуалізація і диференціація навчання. - С.113-123
2.7. Технологія запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ економічного профілю. - С.123-138
Висновки до другого розділу. - С.138-139
3. Експериментальне дослідження запровадження кредитно-модульної системи навчання в процесі підготовки фахівців з економіки. - С.140-196
3.1. Результати констатуючих експериментальних досліджень. - С.140-149
3.2. Організація та методика проведення формуючого експерименту. - С.149-165
3.3. Порівняльний аналіз ефективності традиційної, модульно-рейтингової та кредитно-модульної систем навчання. - С.165-196
Висновки до третього розділу. - С.196-197
Загальні висновки. - С.198-200

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності комплексу педагогічних умов застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу на економічних факультетах вищих навчальних закладів.

Предмет дослідження: педагогічні умови застосування кредитно-модульної системи організації навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.

Об'єкт дослідження: кредитно-модульна система організації навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.

Особистий внесок автора в одержанні наукових результатів полягає в: узагальненні теоретичних положень, що характеризують стратегію розвитку професійно-економічної освіти в сучасних умовах; побудові та експериментальній перевірці моделі педагогічних умов запровадження кредитно-модульної системи організації процесу підготовки студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів; розробці, теоретичному обґрунтуванні та практичній реалізації педагогічних технологій упровадження кредитно-модульної системи навчання на економічних факультетах вищих навчальних закладів; визначенні змісту економічної освіти, що відповідає вимогам до якості підготовки фахівців різних освітніх кваліфікаційних рівнів; розробці методичного забезпечення навчального процесу з курсу «Методика викладання економічних дисциплін».

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в 7 публікаціях, написаних без співавторів, у тому числі 5 статей – у провідних наукових фахових виданнях, 2 – у збірниках матеріалів науково-теоретичних конференцій. П’ять статей – загальнопедагогічного характеру.

101.8:27-725(477.82)"19/20"

М 80

 
Мороз, Олена Василівна.

Гуманістичний характер релігійно-філософських поглядів православних діячів Волині кінця XIX - початку XX ст. [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мороз Олена Василівна ; наук. кер. Стадник Микола Миколайович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 189 с. - Бібліогр.: с. 161-189

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Аналітичний огляд літературних джерел та методологія дослідження проблеми. - С.10-52
Висновки до розділу 1. - С.52-54
2. Становлення і концептуалізація релігійно-гуманістичних поглядів православних діячів Волині. - С.55-120
2.1. Гуманістичні засади поглядів православних діячів Волині. - С.55-85
2.2. Антропологічна проблематика у працях А. Сендульського, М. Теодоровича, А. Хойнацького. - С.85-104
2.3. Морально-релігійні орієнтири у творчій спадщині волинських православних діячів. - С.104-120
Висновки до розділу 2. - С.120-123
3. Особливості та праксеологічний потенціал релігійно-філософської спадщини православних діячів Волині. - С.124-152
3.1. Реалізація визначальних характеристик релігійно-філософських ідей А. Сендульського, М. Теодоровича, А. Хойнацького у сучасному православ'ї. - С.124-139
3.2. Значення християнсько-гуманістичних цінностей православних діячів Волині для модерної вітчизняної релігієзнавчої думки. - С.139-152
Висновки до розділу 3. - С.152-154
Висновки. - С.155-160

Анотація:

Мета дисертаційної роботи обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у дослідженні гуманістичного характеру релігійно-філософських поглядів православних діячів Волині кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Предмет дослідження - становлення і розвиток гуманістичного характеру релігійно-філософських поглядів А. Сендульського, М. Теодоровича, А. Хойнацького.

Об'єктом дослідження є релігійно-філософська спадщина представників православного духовенства Волині кінця ХІХ - початку ХХ століття.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є науковою роботою автора. Положення наукової новизни, висновки одержані автором самостійно.

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 18 одноосібних наукових праць, серед яких 10 статей (6 - у фахових, 3 - в інших виданнях України, 1 - у науковому періодичному виданні Росії) та 8 тез доповідей, надрукованих у матеріалах наукових конференцій.

378.1:004

М 81

 
Мосіюк, Олександр Олександрович.

Підготовка майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності засобами комп'ютерних технологій [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Мосіюк Олександр Олександрович ; наук. кер. Ленчук Іван Григорович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 269, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 187-224

Зміст:


Вступ. - С.5-13
1. Теоретичні засади інноваційно-дослідницької діяльності вчителя математики. - С.14-63
1.1. Теоретико-методологічні основи вивчення проблематики. - С.14-26
1.2. Інноваційно-дослідницька діяльність майбутнього вчителя математики як наукова проблема. - С.26-46
1.3. Комп'ютерні технології як засіб інноваційно-дослідницької діяльності вчителя математики. - С.46-63
Висновки до першого розділу. - С.63-64
2. Модель підготовки майбутніх учителів математики до інноваційно-дослідницької діяльності засобами комп'ютерних технологій. - С.65-125
2.1. Структура і рівні готовності майбутніх учителів математики до інноваційно-дослідницької діяльності. - С.65-82
2.2. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності засобами комп'ютерних технологій. - С.83-108
2.3. Модель підготовки майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності засобами комп'ютерних технологій. - С.108-125
Висновки до другого розділу. - С.125-128
3. Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності засобами комп'ютерних технологій. - С.128-178
3.1. Організація і методика проведення експериментальної роботи. - С.128-139
3.2. Апробація експериментальної кейс-технології підготовки майбутніх учителів математики до інноваційно-дослідницької діяльності засобами комп'ютерних технологій. - С.139-166
3.3. Аналіз результатів впровадження запропонованої педагогічної технології із підготовки майбутніх учителів математики до інноваційно-дослідницької діяльності засобами комп'ютерних технологій. - С.166-178
Висновки до третього розділу. - С.179-181
Висновки. - С.182-186

Анотація:

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка моделі підготовки майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності засобами комп'ютерних технологій.

Предмет дослідження: модель підготовки майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності засобами комп'ютерних технологій.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутнього вчителя математики.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 18 наукових праць, у тому числі 7 статей у провідних наукових фахових виданнях, 2 - у закордонних науково-педагогічних виданнях; 9 статей у збірниках матеріалів конференцій.

378:371.13:711.555

М 82

 
Москвіна, Тетяна Пилипівна.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Москвіна Т. П. ; наук. кер. Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 254 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 180-204. - Дод.: с. 205-254

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів до виховання гуманних взаємин. - С.14-113
1.1. Проблема гуманізації виховання в історії розвитку педагогічної думки. - С.14-49
1.2. Методологічні засади та аналіз базових понять дослідження. - С.49-74
1.3. Діяльність лікувально-оздоровчих закладів зони радіологічного контролю. - С.74-84
1.4. Аналіз стану підготовленості вчителів до виховання гуманних взаємин молодших школярів зони радіологічного контролю. - С.84-114
Висновки до першого розділу. - С.114-117
2. Експериментальна перевірка ефективності методичної системи підготовки майбутніх учителів початкових класів у досліджуваній сфері. - С.118-171
2.1. Обґрунтування системного підходу до розробки методичної системи підготовки студентів педагогічних факультетів. - С.118-124
2.2. Методична система підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю. - С.124-149
2.3. Аналіз та узагальнення результатів формуючого етапу педагогічного експерименту. - С.149-172
Висновки до другого розділу. - С.172-174
Висновки. - С.175-179

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити методичну систему підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю.

Предмет дослідження – зміст, форми та методи підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю.

Об'єкт дослідження – процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної проблеми. У друкованих матеріалах, написаних у співавторстві, автором систематизовано теоретичний аспект проблеми гуманізації навчально-виховного процесу, представлено методичні матеріали для роботи в оздоровчо-лікувальних закладах зони радіологічного контролю.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 25 наукових праць , з них 19 написано без співавторів, у тому числі: 1 розділ в одному навчально-методичному посібнику, 1 методичні рекомендації, 4 статті в провідних наукових фахових виданнях, 9 статей у збірниках наукових праць, 9 статей у збірниках матеріалів конференцій.

241:340.61

М 90

 
Муллокандова, Оксана Мариківна.

Міжрелігійні та міжконфесійні сімейно-шлюбні відносини в авраамічних релігіях (релігієзнавчо-правові аспекти) [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Муллокандова Оксана Мариківна ; наук. кер. Богачевська Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2016. - 212 с. - Бібліогр.: с. 191-212

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Міжрелігійний та міжконфесійний шлюб як об'єкт релігієзнавчого дослідження. - С.10-55
1.1. Наукові та богословські підходи до вивчення міжрелігійних та міжконфесійних шлюбів. - С.11-36
1.2. Методологічні засади дослідження. - С.37-55
Висновки до розділу 1. - С.55-57
2. Регламентація сімейно-шлюбних відносин з іновірцями в канонічному праві авраамічних релігій. - С.58-144
2.1. Взаємозв'язок етнічного та релігійного аспектів іудейського сімейного права. - С.58-86
2.2. Міжконфесійні колізії сімейно-шлюбних відносин в християнстві. - С.86-118
2.3. Ісламське право про шлюб з "людьми Писання". - С.118-144
Висновки до розділу 2. - С.144-146
3. Трансформації міжрелігійних та міжконфесійних шлюбів в українському суспільстві. - С.147-182
3.1. Державне регулювання релігійних аспектів сімейно-шлюбних відносин в Україні у контексті міжнародних правових стандартів. - С.147-161
3.2. Українська модель сім'ї та тенденції укладання змішаних шлюбів у незалежній Україні. - С.161-182
Висновки до розділу. - С.182-184
Висновки. - С.185-190

Анотація:

Метою дослідження є комплексний релігієзнавчо-правовий аналіз сімейно-шлюбних відносин в авраамічних релігіях.

Предмет досідження - релігієзнавчо-правові аспекти сімейно-шлюбних відносин у міжрелігійних та міжконфесійних сім'ях в авраамічних релігіях.

Об'єктом дисертаційного дослідження є міжрелігійні та міжконфесійні відносини в авраамічних релігіях.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною авторською науковою роботою. Висновки та положення новизни сформульовані дисертантом особисто.

Основні етапи, положення та результати дослідження відображено в 10 публікаціях: 5 статтях, 4 - із яких уміщено в фахових виданнях України, 1 - у зарубіжному; 5 - у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій.

37.046:373.56:378:629.73

М 91

 
Муранова, Наталія Петрівна.

Допрофесійна підготовка учнів авіакосмічного ліцею в системі "ліцей - ВНЗ" [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Муранова Н. П. ; наук. кер. Лузік Ельвіра Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - К., 2004. - 254, [3] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 185-204. - Дод.: с. 205-254

Зміст:


Вступ. - С.4-14
1. Теоретичні проблеми допрофесійної підготовки учнів. - С.15-87
1.1. Проблема допрофесійної підготовки учнів у педагогічній теорії і практиці. - С.15-45
1.2. Особистісно орієнтований підхід у допрофесійній підготовці учнів . - С.45-67
1.3. Технологія допрофесійної підготовки учнів у профільному загальноосвітньому закладі. - С.67-87
Висновки до першого розділу. - С.87-88
2. Технологія допрофесійної підготовки учнів авіакосмічного ліцею на основі особистісно орієнтованого підходу. - С.89-177
2.1. Дидактичні умови допрофесійної підготовки учнів у авіакосмічному ліцеї. - С.89-107
2.2. Особистісно орієнтований підхід у реалізації технології допрофесійної підготовки ліцеїстів. - С.107-127
2.3. Експериментальна перевірка ефективності технології допрофесійної підготовки учнів авіакосмічного ліцею. - С.127-177
Висновки до другого розділу. - С.177-179
Висновки. - С.180-184

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати зміст і технології допрофесійної підготовки учнів на основі особистісно орієнтованого підходу та розробити дидактичний комплекс для організації навчально-виховного процесу авіакосмічного ліцею.

Предмет дослідження – зміст і технологія допрофесійної підготовки учнів у системі "ліцей – ВНЗ".

Об'єкт дослідження – процес допрофесійної підготовки учнівської молоді.

Особистий внесок дисертанта в одержанні наукових результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної проблеми. У навчально-методичних посібниках, написаних у співавторстві, автору належать розробки тем з математики та фізики для учнів 10-11-х класів з урахуванням принципу змістової інтеграції навчальних програм ліцеїв, гімназій з поглибленим вивченням цих дисциплін та програм вищих навчальних закладів, систематизовано методичний матеріал для домашніх контрольних робіт за напрямами допрофесійної підготовки, структуровано задачі на основі диференційованого підходу за рівнями складності.

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 17-ти публікаціях, з них 7 – у фахових наукових виданнях; 3 – у матеріалах міжнародних конференцій, науково-методичної конференції; у 5 навчально-методичних посібниках (у співавторстві), 1 – методичних вказівках (у співавторстві).

378.04

Н 73

 
Новіцька, Інеса Василівна.

Формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв'язування педагогічних задач [Рукопис] : дис. на здоб. нак. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Новіцька Інеса Василівна ; наук. кер. Осадчий М. М. ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 262, [5] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 193-219

Зміст:


Вступ. - С.5-13
1. Теоретичні засади формування у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін професійних умінь. - С.14-74
1.1. Методологія дослідження. - С.14-32
1.2. Аналіз термінологічного апарату дослідження. - С.32-52
1.3. Педагогічна задача та підходи до їх класифікацій. - С.52-74
Висновки до розділу 1. - С.74-76
2. Моделювання процесу формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв'язування педагогічних задач. - С.77-123
2.1. Наукове обґрунтування побудови моделі формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін. - С.77-97
2.2. Критерії, показники та рівні сформованості професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін. - С.97-123
Висновки до розділу 2. - С.123-124
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв'язування педагогічних задач. - С.125-187
3.1. Програма і зміст експериментальної роботи. - С.125-130
3.2. Реалізація поетапної методики формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв'язування педагогічних задач. - С.130-171
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.171-187
Висновки до розділу 3. - С.187-188
Висновки. - С.189-192

Анотація:

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування моделі та експериментальна перевірка поетапної методики формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв'язування педагогічних задач.

Предметом дослідження є модель формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв'язування педагогічних задач.

Об'єкт дослідженя - професійна підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін.

Особистий внесок автора у "Психолого-педагогічному словнику з проблем міжособистісної взаємодії", опублікованому у співавторстві з С. А. Постовою, окреслюється класифікацією та визначенням змісту основних понять і термінів з досліджуваної проблеми, робота з якими є важливою умовою становлення майбутнього фахівця, підвищення його кваліфікації.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи відображено у 15 публікаціях, з них 14 - одноосібних, серед яких 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 2 - у зарубіжних наукових періодичних виданнях, 1 - словник, 6 - у збірниках наукових праць і матеріалів науково-практичних конференцій.

[296:1(44)"19"]

Н 86

 
Ношин, Ярослав Іванович.

Взаємозв'язок філософського та теологічного дискурсів у творчості Еманюеля Левінаса [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Ношин Ярослав Іванович ; наук. кер. Богачевська Ірина Вікторівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2016. - 217 с.

Зміст:


Вступ. - С.3-9
1. Творчість Еманюеля Левінаса як предмет філософсько-релігієзнавчої рефлексії. - С.10-39
1.1. Спадщина Е. Левінаса у філософській та теологічній думці другої половини XX початку XXI століття. - С.10-21
1.2. Методологічні засади дослідження творчості Е. Левінаса. - С.21-39
Висновки до розділу 1. - С.39-41
2. Місце філософського дискурсу в спадщині Еманюеля Левінаса. - С.42-86
2.1. Домінантні теми та ключові аспекти етичної концепції Е. Левінаса. - С.42-51
2.2. Значення проблеми Іншого для етичної концепції Е. Левінаса. - С.51-77
2.3. Філософсько-релігійні інтенції в етичній концепції Е. Левінаса. - С.77-86
Висновки до розділу 2. - С.86-88
3. Специфіка "конфесійних" текстів Еманюеля Левінаса. - С.89-128
3.1. Роль талмудичного дискурсу в творчості Е. Левінаса. - С.90-108
3.2. "Талмудичні лекції" Е. Левінаса у феноменологічно-герменевтичному вимірі. - С.108-120
3.3. Обраність як відповідальність у "конфесійних" працях Е. Левінаса. - С.120-128
Висновки до розділу 3. - С.128-130
4. Рецепція ідей Еманюеля Левінаса у філософії й теології Юзефа Тішнера і Жан-Люка Марйона. - С.131-178
4.1. Ю. Тіішнер як послідовник і популяризатор поглядів Е. Левінаса. - С.132-152
4.2. Вплив ідей Е. Левінаса на філософсько-богослівський проект Ж.-Л. Марйона. - С.153-178
Висновки до розділу 4. - С.178-180
Висновки. - С.181-185

Анотація:

Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного філософсько-релігієзнавчого аналізу етико-філософської концепції Е. Левінаса в її зв'язку з "Талмудичними лекціями" та "Важкою свободою. Есе про юдаїзм", що відображають юдейський світогляд, наріжним каменем якого є танахічний і талмудичний корпуси праць; дослідженні впливу ідей французького мислителя на сучасну релігійну філософію Ю. Тішнера та Ж.-Л. Марйона.

Предметом дослідження є філософський та теологічний дискурси у творчому доробку Еманюеля Левінаса.

Об'єктом дослідження є творча спадщина Еманюеля Левінаса.

Дисертація є самостійною авторською науковою роботою. Основні положення та результати дослідження дисертант отримав особисто.

Основні ідеї, положення та результати дослідження відображено у 18 публікаціях: 5 статтях (4 з яких опубліковано у фахових виданнях затверджених ДАК МОН України (1 - у зарубіжному)); 13 - у збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій.

377.36:33:004

Н 55

 
Несвірська, Тетяна Вікторівна.

Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Несвірська Тетяна Вікторівна ; наук. кер. Калініна Лариса Вадимівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 236 с. : табл., рис. - Перелік умов. скор.: с. 4. - Бібліогр.: с. 174-213. - Дод.: с. 213-236

Зміст:


Вступ. - С.5-12
1. Теоретичні аспекти формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. - С.13-79
1.1. Теоретичні підходи до формування загальнокультурної компетентності вчителя. - С.13-38
1.2. Розвивальний потенціал іноземної мови у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів. - С.39-48
1.3. Аналіз базових понять дослідження. - С.48-78
Висновки до розділу 1. - С.79-81
2. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в практиці вищих навчальних закладів. - С.82-135
2.1. Структура і зміст загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. - С.82-99
2.2. Педагогічні умови формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. - С.99-114
2.3. Стан формування загальнокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови. - С.115-135
Висновки до розділу 2. - С.135-137
3. Моделювання процесу формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. - С.138-167
3.1. Обґрунтування моделі формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. - С.138-151
3.2. Результати дослідно-експериментальної роботи. - С.151-167
Висновки до розділу 3. - С.167-169
Висновки. - С.170-173

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці моделі формування загальнокультурної компетентності та методики її формування у майбутнього вчителя іноземної мови.

Предмет дослідження – модель формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у процесі професійної підготовки.

Об’єктом дослідження є процес формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено в 11 одноосібних публікаціях, серед яких 1 методичні рекомендації, 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 4 – у науково-методичних журналах, збірниках наукових праць, матеріалах наукових конференцій.

371.13.03:004(043.3)

О-35

 
Овчаров, Сергій Михайлович.

Індивідуально-диференційований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Овчаров С. М. ; наук. кер. Лещенко М. П. ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2004. - 218, [11] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 165-180. - Дод.: с. 181-218

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Теоретичні основи індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики. - С.14-57
1.1. Історико-ретроспективний аналіз професійної підготовки учителів інформатики. - С.14-27
1.2. Загальні вимоги до змісту професійної підготовки учителів інформатики. - С.27-43
1.3. Психолого-педагогічне обґрунтування впливу диференціації навчання на професійну підготовку майбутнього вчителя. - С.43-57
Висновки до розділу 1. - С.57-59
2. Методичні засади індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики. - С.60-117
2.1. Модель індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики. - С.60-104
2.2. Критеріальні характеристики ефективного застосування індивідуально-диференційованого підходу до професійного навчання майбутніх учителів інформатики. - С.104-117
Висновки до розділу 2. - С.117-119
3. Експериментальна перевірка моделі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики на основі індивідуально-диференційованого підходу до навчання. - С.120-157
3.1. Перевірка ефективності моделі. - С.120-140
3.2. Результати експериментальної перевірки. - С.140-157
Висновки до розділу 3. - С.157-158
Загальні висновки. - С.159-164

Анотація:

Мета дослідження – розробити, науково обґрунтувати і експериментально перевірити модель індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи реалізації індивідуально-диференційованого підходу у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики.

Об'єктом досліджуваної проблеми є професійна підготовка майбутніх учителів інформатики.

Особистий внесок автора: 1) теоретично й експериментально обґрунтована модель індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики; 2) розроблена методика вхідного діагностування абітурієнтів з інформатики, на основі результатів якої здійснюється індивідуально-диференційований підхід до кожного студента; 3) визначені критеріальні характеристики ефективного застосування індивідуально-диференційованого підходу до навчання студентів інформатики; 4) розроблені авторський курс «Сучасні системи програмування», а також спецкурс з інформатики «Навчальні програмні засоби: методика їх створення та застосування»; 5) розроблено навчально-методичний комплекс для професійної освіти майбутніх учителів інформатики на основі застосування індивідуально-диференційованого підходу.

Публікації. Згідно з темою дослідження автором опубліковано 23 друковані праці, з них 19 написано без співавторів, у тому числі: 6 статей у провідних наукових фахових виданнях, 6 статей у збірниках матеріалів конференцій, 1 науково-методичний посібник, 2 навчально-методичних посібника, 5 навчальних програм.

1:316.3

О-52

 
Оксютович, Марина Олександрівна.

Етнокультура в контексті глобалізаційних процесів: соціально-філософський аналіз [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Оксютович Марина Олександрівна ; наук. кер. Козловець Микола Адамович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 179 с. - Бібліогр.: с. 158-179

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретико-методологічні засади соціально-філософського дослідження етнокультури. - С.11-49
1.1. Етнокультура як об'єкт соціально-філософської рефлексії. - С.11-34
1.2. Методологічні засади дослідження етнокультури у контексті глобалізаційних процесів. - С.34-49
Висновки до розділу 1. - С.49-51
2. Місце та роль етнокультури в умовах глобалізації. - С.52-104
2.1. Полікультурність як парадигма етнонаціонального буття в добу глобалізації. - С.52-72
2.2. Саморефлексивність етнокультурної ідентичності у мультикультурному соціумі. - С.72-88
2.3. Етнокультурний ренесанс як альтернатива експансії глобальної культури. - С.88-104
Висновки до розділу 2. - С.104-107
3. Етнокультурний простір України на тлі розгортання глобалізаційних процесів. - С.108-146
3.1. Традиційність та інноваційність як вияв суперечливої сутності української етнокультури у контексті глобалізації. - С.108-124
3.2. Етнокультурна ідентифікація українства в умовах глобалізації. - С.124-146
Висновки до розділу 3. - С.146-148
Висновки. - С.149-157

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є соціально-філософський аналіз етнокультури в глобалізаційному світі.

Предмет дослідження - особливості функціонування та розвитку етнокультури в умовах глобалізаційних процесів.

Об'єктом дослідження є етнокультура як соціокультурне утворення.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою автора. Висновки та положення наукової новизни сформульовані автором самостійно.

Публікації. Основні положення та результати дисертації висвітлено у 17 публікаціях: 8 статтях, 5 з яких надруковано у фахових виданнях України, 1 - у науковому періодичному виданні Росії та 9 тезах доповідей, опублікованих у матеріалах наукових конференцій.

124.5:796

О-53

 
Олексин, Ігор Ярославович.

Аксіологічні аспекти спортивної діяльності: соціально-філософський аналіз [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Олексин Ігор Ярославович ; наук. кер. Л. А Шеремет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2016. - 181 с. - Бібліогр.: с. 161-181

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Соціальні цінності як предмет філософського аналізу. - С.12-67
1.1. Феномен соціальних цінностей в історії соціально-філософського знання. - С.12-31
1.2. Аксіологічні засади буття особистості. - С.31-51
1.3. Актуалізація ціннісної проблематики людської діяльності в епоху глобалізації. - С.51-67
Висновки до розділу 1. - С.67-70
2. Спортивна діяльність у системі суспільних цінностей. - С.71-105
2.1. Ціннісні засади спортивної діяльності в універсаліях європейської культури. - С.71-89
2.2. Суспільний ідеал і цінності спорту як вираз гуманізму. - С.89-105
Висновки до розділу 2. - С.106-108
3. Спортивна діяльність як засіб формування суспільних цінностей у сучасному суспільстві. - С.109-151
3.1. Вплив спорту на формування цінностей здорового способу життя. - С.109-135
3.2. Освітній потенціал цінностей спорту. - С.135-151
Висновки до розділу 3. - С.151-154

Анотація:

Метою роботи є соціально-філософське осмислення аксіологічних засад спортивної діяльності.

Предметом дослідження є ціннісні аспекти спортивної діяльності в сучасному суспільстві.

Об'єкт дослідження: спорт як сфера суспільного буття і форма соціальної діяльності людини.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є результатом самостійної дослідницької роботи здобувача. Висновки і рекомендації, у тому числі й ті, що характеризують наукову новизну, одержані автором особисто.

Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 9 публікаціях, з яких 5 статей у періодичних фахових виданнях України, 1 - у зарубіжному періодичному науковому виданні, 3 тези у матеріалах конференцій.

378.147.001.89:796:004

О-57

 
Омельяненко Галина Анатоліївна

Формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів із фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Омельяненко Галина Анатоліївна ; наук. кер. Конох Анатолій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». - Запоріжжя, 2012. - 300, [4] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 186-223. - Дод.: с. 224-300

Зміст:


Вступ. - С.4-10
1. Теоретичні засади формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.11-55
1.1. Характеристика базових понять дослідження. - С.11-31
1.2. Проблема формування науково-дослідницьких умінь студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній теорії. - С.31-45
1.3. Зарубіжний досвід організації науково-дослідницької діяльності студентів. - С.45-55
Висновки до першого розділу. - С.56-57
2. Розробка експериментальної моделі формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.58-113
2.1. Система науково-дослідницьких умінь, критерії та рівні їх сформованості у бакалаврів фізичного виховання і спорту. - С.58-75
2.2. Модель формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.75-96
2.3. Інформаційно-комунікаційні технології як складова формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту. - С.97-113
Висновки до другого розділу. - С.113-114
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.115-178
3.1. Етапи та методика експериментальної роботи з формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.115-125
3.2. Аналіз стану здійснення бакалаврами фізичного виховання і спорту науково-дослідницької діяльності. - С.125-137
3.3. Реалізація експерименту з формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання та спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.137-168
3.4. Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. - С.168-178
Висновки до третього розділу. - С.178-180
Висновки. - С.181-185

Анотація:

Мета дослідження: наукове обґрунтування й експериментальна перевірка ефективності моделі формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікативних технологій.

Предмет дослідження: модель формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту у вищих навчальних закладах України III-IV рівня акредитації.

Публікації. Результати та основний зміст дослідження висвітлено у 16 авторських публікаціях, зокрема, 1 навчальному посібнику, 12 наукових статтях у провідних фахових виданнях України та 3 статтях у матеріалах науково-практичних конференцій.

378.094?:37.013

О-65

 
Орел, Лілія Олександрівна.

Педагогічні умови організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Орел Лілія Олександрівна ; наук. кер. Обозний В. В. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 280, [5] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 191-223. - Дод.: с. 224-280

Зміст:


Вступ. - С.5-11
1. Теоретичні основи організації самостійної роботи студентів. - С.12-52
1.1. Організація самостійної роботи студентів як наукова проблема. - С.12-20
1.2. Категоріальний аналіз базових понять. - С.20-34
1.3. Особливості самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.34-52
Висновки до першого розділу. - С.52-55
2. Обґрунтування моделі та педагогічних умов організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.56-129
2.1. Модель організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.56-93
2.2. Педагогічні умови організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.93-129
Висновки до другого розділу. - С.130-132
3. Експериментальне дослідження педагогічних умов організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.133-184
3.1. Програма дослідження педагогічних умов організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.133-154
3.2. Упровадження моделі організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів. - С.154-168
3.3. Аналіз результатів дослідження. - С.169-183
Висновки до третього розділу. - С.184-186
Загальні висновки. - С.187-190

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці ефективності моделі та педагогічних умов організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів

Предмет дослідження – педагогічні умови організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів.

Об’єкт дослідження – самостійна робота з математики як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 9 одноосібних наукових праць, зокрема 5 статей у провідних фахових виданнях України; 2 – у збірниках наукових праць; 1 – у збірнику матеріалів конференцій, 1 – методичні рекомендації.

37.018.46

О-66

 
Орлова, Ольга Анатоліївна.

Підготовка вчителя до особистісного самовдосконалення учнів основної школи у післядипломній освіті [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Орлова Ольга Анатоліївна ; наук. кер. Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 331, [5] с. - Перелік умов. скор.: с. 3. - Дод.: с. 181-304. - Бібліогр.: с. 305-331

Зміст:


Вступ. - С.4-13
1. Теоретичні засади проблеми підготовки вчителя до особистісного самовдосконалення учнів основної школи у післядипломній освіті. - С.14-62
1.1. Методологічне підґрунтя досліджуваної проблеми. - С.14-28
1.2. Сутнісна характеристика поняття "особистісне самовдосконалення" учнів в контексті професійно-особистісного розвиткупедагогічних кадрів. - С.28-48
1.3. Післядипломна педагогічна освіта як структурний компонент освіти дорослих. - С.48-62
Висновки до першого розділу. - С.62-64
2. Технологія підготовки вчителя до особистісного самовдосконалення учнів основної школи у післядипломній освіті. - С.65-95
2.1. Концептуальна основа технології підготовки вчителя до особистісного самовдосконалення учнів основної школи у післядипломній освіті. - С.65-73
2.2. Модель готовності вчителя до особистісного самовдосконалення учнів основної школи. - С.73-82
2.3. Критерії та показники готовності вчителя до особистісного самовдосконалення учнів основної школи. - С.82-95
Висновки до другого розділу. - С.95-96
3. Експериментальна перевірка технології підготовки вчителя до особистісного самовдосконалення учнів основної школи у післядипломній освіті. - С.97-175
3.1. Організація, методика експериментальної роботи та результати констатувального етапу експерименту. - С.97-121
3.2. Упровадження експериментальної технології підготовки вчителя до особистісного самовдосконалення учнів основної школи у післядипломній освіті. - С.121-155
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.155-175
Висновки до третього розділу. - С.175-176
Висновки. - С.177-180

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити ефективність технології підготовки вчителя до особистісного самовдосконалення учнів основної школи у післядипломній освіті як підґрунтя підвищення якості професійної діяльності в зазначеному напрямі.

Предмет дослідження: технологія підготовки вчителя до особистісного самовдосконалення учнів основної школи у післядипломній освіті.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка вчителя в системі післядипломної освіти.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи відображено в 21 публікації, серед яких: 6 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 1 у зарубіжному виданні, 13 - у збірниках наукових праць і матеріалів науково-практичних конференцій, 1 розділ колективного методичного збірника.

[(371.134:371.2)+613](043.3)

О-72

 
Осадченко, Тетяна Михайлівна.

Підготовка майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального середовища початкової школи [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Осадченко Тетяна Михайлівна ; наук. кер. Ярошинська О. О. ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Житомир, 2017. - 317, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 211-248

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретичні основи дослідження підготовки майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального середовища початкової школи. - С.11-59
1.1. Науковий аналіз проблеми створення здоров'язбережувального середовища початкової школи. - С.11-40
1.2. Проблема підготовки майбутнього вчителя початкової школи до створення здоров'язбережувального середовища. - С.40-59
Висновки до першого розділу. - С.59-60
2. Розробка моделі підготовки майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального середовища початкової школи та педагогічних умов її реалізації. - С.61-139
2.1. Зміст, структура та критерії оцінювання здоров'язбережувальної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. - С.61-87
2.2. Модель підготовки майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального середовища початкової школи. - С.87-106
2.3. Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального середовища початкової ланки освіти. - С.107-139
Висновки до другого розділу. - С.139-140
3. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності моделі підготовки майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального середовища початкової школи. - С.141-205
3.1. Програма експериментальної роботи. Вивчення стану реалізації досліджуваної проблеми у практиці діяльності вищої педагогічної школи. - С.141-170
3.2. Зміст і процедура формувального етапу експерименту. - С.171-195
3.3. Аналіз та інтерпретація результатів експериментальної роботи. - С.195-205
Висновки до третього розділу. - С.205-207
Висновки. - С.207-210

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність моделі підготовки майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального середовища початкової школи та педагогічні умови її реалізації.

Предмет дослідження - модель підготовки майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального середовища початкової школи.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у вищому педагогічному навчальному закладі.

Особистий внесок здобувача. У статті "Удосконалення підготовки майбутніх учителів до створення здоров'язбережувального середовища початкової школи на основі запровадження моделей емпіричного навчання", що опублікована у співавторстві з О. Ярошинською, здобувачем репрезентовано аналіз моделей емпіричного навчання та розроблений технологічний алгоритм використання циклу навчання Д. Колба в підготовці майбутніх учителів початкової школи до створення здоров'язбережувального середовища.

Основні положення та результати дисертації відображено в 20 публікаціях, з яких 7 статей у провідних наукових фахових виданнях України (1 у співавторстві), 1 стаття в зарубіжному науковому періодичному виданні, 11 публікацій у збірниках матеріалів конференцій і наукових праць, 1 видання навчально-методичного характеру.

378.013.42:[373.5.035:316.346.2

О-76

 
Остапчук, Олена Леонідівна.

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Остапчук Олена Леонідівна ; наук. кер. Коляденко С. М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 260, [6] с. : табл., рис. - Перелік умов. позначень: с. 3. - Бібліогр.: с. 189-219. - Дод.: с. 220-260

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Теоретичні засади дослідження проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку. - С.13
1.1. Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження. - С.13-35
1.2. Наукові підходи до проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів. - С.36-55
1.3. Гендерні характеристики учнів підліткового віку. - С.55-65
Висновки до першого розділу. - С.65-66
2. Розробка структур готовності майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку. - С.67
2.1. Гендерний компонент у професійній підготовці соціальних педагогів. - С.67-89
2.2. Структура готовності майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку. - С.90-108
Висновки до другого розділу. - С.108-109
3. Експериментальна перевірка ефективності технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку. - С.110
3.1. Програма організації експериментального дослідження та аналіз результатів констатувального етапу експерименту. - С.110-140
3.2. Технологія підготовки соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку. - С.141-168
3.3. Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.168-184
Висновки до третього розділу. - С.184-185
Загальні висновки. - С.186-188

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку.

Предмет дослідження – зміст і технологія підготовки майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів.

Особистий внесок здобувача. У методичних рекомендаціях «Підготовка волонтерів до реалізації ідеї гендерної рівності», підготовлених у співавторстві з С. Котовою-Олійник та Н. Павлик, авторові належить розробка тренінгів «Гендер і суспільство» та «Гендерні проблеми професійного становлення», характеристика змісту й напрямів волонтерського загону «Паритет», опис досвіду проведення масових заходів та акцій на гендерну тематику.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 21 науковій праці, серед яких 6 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 14 – у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій, одні методичні рекомендації.

378.14.015.62

П 12

 
Павленко Анна Юріївна.

Формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Павленко Анна Юріївна ; наук. кер. Вітвицька Світлана Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - 259, [8] с. : табл. - Бібліогр.: с. 191-218

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретичні основи формування згальнокультурної компетнтності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивченя предметів суспільно-гуманітарного циклу. - С.12-77
1.1. Аналіз категоріально-термінологічної системи дослідження. - С.12-31
1.2. Особливості навчально-виховного процесу в професійно-технічному навчальному закаді: історико-педагогічний аспект. - С.31-59
1.3. Наукові підходи до формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів. - С.60-77
Висновки до першого розділу. - С.78-79
2. Модель формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу. - С.80-134
2.1. Роль і функції суспільно-гуманітарних дисциплін у формуванні загальнокультрної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів. - С.80-103
2.2. Структура, рівні, критерії та показники сформованості загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних училищ у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. - С.104-117
2.3. Структурні та функціональні компоненти моделі формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних закладів у процесі вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу. - С.118-134
Висновки до другого розділу. - С.135-137
3. Експериментальна перевірка моделі формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу. - С.138-184
3.1. Програма експериментального дослідження. Аналіз результатів констатувального етапу експерименту. - С.138-154
3.2. Технологія формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу. - С.155-172
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.172-184
Висновки до третього розділу. - С.185-186
Висновки. - С.187-190

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність моделі формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних училищ у процесі вичення предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Предмет дослідження - модель та технологія формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних училищ у процесі вивчення прдметів суспільно-гуманітарного циклу.

Об'єкт дослідження - суспільно-гуманітарна підготовка учнів професійно-технічних училищ.

Публікації. Основний зміст та результати дослідження відображено в 18 публікаціях, з яких 6 публікацій у провідних наукових виданнях України, 1 - у періодичному науковому міжнародному виданні, 7 - у матеріалах конференцій.

37(09)(47.742)"18/1920"

П 12

 
Павленко, Віта Віталіївна.

Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів на Волині (ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Павленко В. В. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 299, [4] с. : табл., рис., портр. - Дод.: с. 181-265. - Бібліогр.: с. 266-299

Зміст:


Вступ. - С.4-12
1. Діяльність іноземних педагогів у історії розвитку освіти в Україні як науково-теоретична та історико-педагогічна проблема. - С.13-58
1.1. Історіографія проблеми дослідження - діяльності іноземних педагогів на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). - С.13-36
1.2. Стан освіти на Волині у досліджуваний період як загальний контекст діяльності іноземних педагогів. - С.36-58
Висновки до розділу 1. - С.58-60
2. Зміст та загальні тенденції освітньо-просвітницької діяльності іноземних педагогів на Волині (XIX – поч. XX ст.). - С.61-127
2.1. Історичні, соціально-політичні, соціально-економічні та соціокультурні передумови діяльності іноземних педагогів на Волині. - С.61-78
2.2. Викладацька та репетиторська діяльність іноземних педагогів у приватних освітніх установах Волині. - С.78-97
2.3. Зміст та форми діяльності іноземних педагогів у чоловічих і жіночих гімназіях Волині. - С.97
2.3.1. Загальні характеристики діяльності іноземних педагогів у середніх навчальних закладах Волині. - С.97-109
2.3.2. Науково-методичні засади діяльності іноземних педагогів у навчальних закладах Волині. - С.109-113
2.4. Освітньо-просвітницька діяльність іноземців на Волині як чинник загального розвитку освіти краю. - С.113-127
Висновки до розділу 2. - С.127-129
3. Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів у Кременецькому ліцеї. - С.130-175
3.1. Освітньо-просвітницька діяльність педагогів природничо-математичних наук у Кременецькому ліцеї. - С.130-155
3.2. Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї в першій половині ХІХ століття. - С.155-165
3.3. Іноземні педагоги серед викладачів музично-естетичних дисциплін Кременецького ліцею. - С.165-175
Висновки до розділу 3. - С.175-176
Висновки. - С.177-180

Анотація:

Мета дослідження – виявити передумови, основні компоненти освітньо-просвітницької діяльності іноземних педагогів на Волині (ХІХ – початок ХХ століття).

Предмет дослідження – зміст, етапи та тенденції освітньо-просвітницької діяльності іноземних педагогів на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття.

Об'єкт дослідження – розвиток освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 14 публікаціях, з яких: 4 статті надруковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 навчально-методичний посібник, підрозділ у колективній монографії.

373.51:37.03

П 12

 
Падалко, Ніна Йосипівна.

Формування професійних знань в майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Падалко Н. Й. ; наук. кер. Нісімчук Андрій Сергійович ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2008. - 230 с. : граф., табл. - Дод.: с. 194-206. - Бібліогр.: с. 207-230

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Теоретичні основи формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.12-64
1.1. Сутність та взаємозв’язок базових понять дослідження. - С.12-31
1.2. Місце факторного аналізу в системі професійної підготовки програмістів. - С.31-49
1.3. Технологічний підхід до формування професійних знань майбутніх програмістів. - С.49-64
Висновки до розділу 1. - С.64-66
2. Модель формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.67-108
2.1. Структура професійних знань, необхідних для продуктивної роботи програміста. - С.67-84
2.2. Моделювання процесу формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.84-96
2.3. Критеріальні характеристики формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.96-108
Висновки до розділу 2. - С.108-109
3. Дослідження технології формування професійних знань майбутніх програмістів. - С.110-188
3.1. Організація та методика експерименту. - С.110-128
3.2. Поетапне формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.128-141
3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.141-188
Висновки до розділу 3. - С.188-190
Загальні висновки. - С.191-193

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати модель та експериментально перевірити технологію формування професійних знань у майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення дисциплін математичного циклу.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх програмістів.

Особистий внесок здобувача у працях, виконаних у співавторстві, полягає у розробці змісту математичної складової системи професійних знань, розробці задач для самостійної й індивідуальної роботи студентів, реалізації методики формування професійних знань майбутніх фахівців технічного профілю у процесі математичної підготовки.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 15 публікаціях автора, з них: 9 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 методичних рекомендації та 3 тези конференцій.

378.147.111:811.111

П 16

 
Панасюк, Анжела Валентинівна.

Організація тестового контролю з іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Панасюк А. В. ; наук. кер. Клочко Віталій Іванович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2009. - 326, [6] с. : табл. - Дод.: с. 178-303. - Бібліогр.: с. 304-326

Зміст:


Вступ. - С.5-16
1. Теоретичні засади застосування тестового контролю при організації самостійної роботи студентів. - С.17-70
1.1. Сутність тестового контролю і його особливості. - С.17-48
1.2. Аналіз стану розробки проблеми самостійної роботи студентів із використанням тестового контролю у вітчизняній і зарубіжній теорії та практиці. - С.48-70
Висновки до першого розділу. - С.70-71
2. Особливості організації самостійної роботи студентів із іноземної мови з застосуванням тестового контролю. - С.72-124
2.1. Моделювання навчального процесу з застосуванням тестового контролю при організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. - С.72-97
2.2. Критерії ефективності тестового контролю при організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. - С.97-124
Висновки до другого розділу. - С.124-125
3. Експериментальна перевірка ефективності технології застосування тестового контролю при організації самостійної роботи студентів із іноземної мови. - С.126-172
3.1. Специфіка технології застосування тестового контролю у процесі організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. - С.126-154
3.2. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.154-172
Висновки до третього розділу. - С.172-173
Загальні висновки. - С.174-177

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці технології застосування тестового контролю при організації самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих технічних навчальних закладів.

Предмет дослідження – технологія застосування тестового контролю у процесі організації самостійної роботи з іноземної мови майбутніх фахівців.

Об'єкт дослідження – процес оволодіння професійно орієнтованим іншомовним спілкуванням студентів вищих технічних навчальних закладів освіти.

Особистий внесок автора. У статті написаній у співавторстві з О. Плахотнік «Особенности восприятия культуры в условиях изучения иностранного язика», автору належить обґрунтування педагогічних умов вивчення іноземної мови у процесі іншомовної комунікативної практики. У статтях написаних разом з О. Безносюк «Тестирование – основной элемент контроля при внедрении модульно-кредитных технологий обучения» та з К. Дубіч «Нові технології навчання як засіб інтеграції вищої освіти в Болонський процес» авторові належить обґрунтування тестування як основного елементу контролю при організації самостійної роботи студентів.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 10 наукових працях, з них – 8 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

37.014.3(44)

П 17

 
Папіжук, Валентина Олександрівна.

Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Папіжук В. О. ; наук. кер. Лавриченко Наталія Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 256 с. : табл. - Дод.: с. 204-225. - Бібліогр.: с. 226-256

Зміст:


Вступ. - С.5-14
1. Соціокультурні і педагогічні умови реформування змісту загальної середньої освіти у Франції на початку XXI ст. - С.15-90
1.1. Європейська інтеграція як чинник реформування змісту шкільної освіти у Франції. - С.15-40
1.2. Суспільно-політичні і освітньо-культурні чинники реформування змісту шкільних програм у Франції. - С.40-67
1.3. Модернізаційні тенденції у змісті шкільної освіти у Франції. - С.67-90
Висновки до першого розділу. - С.90-91
2. Практика реформування змісту загальної середньої освіти у Франції у першому десятилітті XXI століття. - С.92-195
2.1. Особливості реформування змісту навчання у початковій школі Франції. - С.92-113
2.2. Реформи як шлях до розв’язання проблем стандартизації змісту освіти у французьких коледжах. - С.113-144
2.3. Організаційно-педагогічні засади реформування змісту програм для загальноосвітніх ліцеїв у Франції. - С.144-169
2.4. Порівняльний аналіз реформування змісту загальної середньої освіти у Франції та Україні. - С.169-195
Висновки до другого розділу. - С.195-197
Загальні висновки. - С.198-203

Анотація:

Мета дослідження полягає у з'ясуванні концептуальних та методологічних підходів до сучасного реформування шкільної освіти та змісту шкільних програм у Франції, а також у визначенні наукової і практичної цінності відповідного французького досвіду для розв'язання проблем модернізації змісту шкільної освіти в Україні.

Предмет дослідження – теоретичні і практичні засади реформування змісту загальної середньої освіти у Франції на початку ХХІ століття.

Об'єкт дослідження – загальна середня освіта у Франції на початку ХХІ століття.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 12 одноосібних публікаціях, серед яких 6 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 6 – у збірниках науково-практичних конференцій.

37.018.554(09)=11/=13

П 19

 
Пасічник, Олександр Сергійович.

Тенденції конструювання змісту підручників з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (80-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Пасічник О. С. ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 256 с. : табл. - Бібліогр.: с. 192-218. - Дод.: с. 228-256

Зміст:


Вступ. - С.5-11
1. Становлення вітчизняної галузі конструювання змісту шкільної навчальної літератури з іноземних мов. - С.12-55
1.1. Трансформаційні процеси у сфері шкільної іншомовної освіти у 70-х рр. – першій половині 80-х рр. ХХ ст. та їх вплив на практику конструювання вітчизняної навчальної літератури. - С.12-27
1.2. Концепція перших вітчизняних експериментальних посібників з навчання іноземних мов. - С.27-41
1.3. Особливості відображення змісту навчання іноземних мов в експериментальних посібниках та результати їх апробації. - С.41-55
Висновки до розділу 1. - С.55-56
2. Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов у перехідний період розвитку української освіти 1991-2000 рр. - С.57-110
2.1. Напрями оновлення змісту навчання іноземних мов у загальноосвітній школі в 90-х рр. ХХ ст. - С.58-67
2.2. Дидактичні та методичні підходи до визначення змісту підручників як основних засобів реалізації цілей навчання. - С.67-96
2.3. Особливості змісту позатекстових матеріалів підручників. - С.96-99
2.3.1. Ілюстративний матеріал. - С.99-106
2.3.2. Апарат орієнтування. - С.106-110
Висновки до розділу 2. - С.110-112
3. Особливості змісту шкільної навчальної літератури з іноземних мов у період упровадження комунікативно-діяльнісного підходу в українському шкільництві (початок XXI ст.). - С.113-185
3.1. Передумови оновлення змісту шкільної навчальної літератури з іноземних мов. - С.113-126
3.2. Особливості змісту навчальних комплектів з іноземних мов. - С.126-128
3.2.1. Підручники з іноземних мов. - С.128-156
3.2.2. Робочі зошити. - С.156-165
3.2.3. Програмні педагогічні засоби. - С.165-173
3. Особливості організації перевірки якості змісту навчальних комплектів та її результати. - С.173-185
Висновки до розділу 3. - С.185-187
Висновки. - С.188-191

Анотація:

Мета дослідження – виявити й охарактеризувати тенденції конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов в Україні у період 80-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Предмет дослідження – дидактичні та методичні засади добору змісту навчання іноземних мов та його організація у шкільних підручниках у визначений історичний період.

Об'єкт дослідження – теорія та практика конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов в Україні у період з 80-х рр. ХХ ст. до початку ХХІ ст.

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено в 11 одноосібних наукових працях, 6 з яких у виданнях, затверджених ВАК України, а також 2 тезах.

37.014.5(477)"1951/2009"

П 19

 
Пастовенський, Олександр Вікторович.

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Пастовенський О. В. ; наук. кер. О. М. Спірін ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 227, [13] с. : табл. - Дод.: с. 175-188. - Бібліогр.: с. 189-227

Зміст:


Вступ. - С.5-15
1. Теоретико-методологічні засади оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів у другій половині XX – на початку XXI століття. - С.16-78
1.1. Проблема оптимізації освітніх мереж у педагогічній теорії і практиці. - С.16-39
1.2. Чинники й тенденції формування та розвитку мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. - С.39-60
1.3. Етапи становлення і розвитку мереж загальноосвітніх навчальних закладів в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. - С.60-78
Висновки до розділу 1. - С.78-80
2. Сучасний стан оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону. - С.81-164
2.1. Концептуальна модель оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. - С.81-120
2.2. Моніторинг оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів. - С.120-147
2.3. Методичні рекомендації щодо оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів. - С.147-164
Висновки до розділу 2. - С.164-166
Висновки. - С.167-174

Анотація:

Мета дослідження – на основі історико-педагогічного аналізу досвіду вдосконалення освітніх мереж у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття та досягнень педагогічної науки теоретично обґрунтувати і розробити модель оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону.

Предметом дослідження є оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону у визначений період.

Об'єктом дисертаційного дослідження є процес розвитку мереж загальноосвітніх навчальних закладів у регіонах у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.

Особистий внесок здобувача. У статті, написаній у співавторстві з О. Томашевським, автору належать розробка ідеї створення комп’ютерної програми для складання річного плану роботи школи в умовах оптимізації освітньої мережі.

Публікації. Основні результати дослідження відображені в 20 публікаціях, з них 19 – одноосібні, 14 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 – методичний посібник для керівників районних і міських управлінь, відділів освіти, загальноосвітніх навчальних закладів.

371.11

П 30

 
Петренко, Анатолій Андрійович.

Організаційно-педагогічні засади атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Петренко А. А. ; наук. кер. Єльникова Галина Василівна ; Акад. пед. наук України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. - К., 2007. - 209, [13] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 173-196. - Дод.: с. 197-209

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Атестація керівників загальноосвітніх навчальних закладів як наукова проблема. - С.12-79
1.1. Теоретико-методологічні засади оцінки діяльності керівника в структурі атестації загальноосвітнього навчального закладу. - С.12-37
1.2. Професійна сутність управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.37-62
1.3. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності керівника системи освіти. - С.62-79
Висновки до першого розділу. - С.79-82
2. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності моделі атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.83-164
2.1. Обґрунтування моделі атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.83-105
2.2. Апробація моделі атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.105-139
2.3. Аналіз впливу атестації керівників на розвиток загальноосвітніх навчальних закладів та управління освітою в регіоні. - С.139-150
2.4. Удосконалення роботи з кадровим резервом освіти на основі результатів атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів. - С.150-164
Висновки до другого розділу. - С.164-168
Загальні висновки. - С.169-172

Анотація:

Мета дослідження полягає у визначенні організаційно-педагогічних засад оцінки управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів та науково-теоретичному обґрунтуванні, розробці й апробації відповідної моделі атестації керівника.

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні засади здійснення атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Об'єктом дослідження є система атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу в Україні.

Особистий внесок здобувача у праці, виконаній у співавторстві, полягає у визначенні критеріїв другого порядку, оформленні й формалізації кваліметричної субмоделі діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в табличному процесорі Excel. У дисертаційному дослідженні основні концептуальні ідеї, положення, висновки й рекомендації щодо атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів належать здобувачу.

Публікації з теми дослідження. Основні теоретичні положення, результати та висновки із здійсненого дослідження висвітлено у 5 одноосібних статтях та 1 статті у співавторстві, що надруковані у наукових виданнях, затверджених ВАК України як фахові, а також у методичних рекомендаціях "Атестація керівника загальноосвітнього навчального закладу в регіональній системі загальної середньої освіти".

289.1:504.03

П 30

 
Петришин, Неоніла Євгеніївна.

Інтерпретація екологічних проблем у сучасному католицизмі: філософсько-релігієзнавчий аналіз [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Петришин Неоніла Євгенівна ; наук. кер. Герасимчук Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2016. - 193 с.

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Теоретико-методологічний аналіз філософсько-теологічного і соціокультурного осмислення екологічних проблем. - С.11-63
1.1. Проблеми екології як об'єкт філософсько-релігієзнавчого аналізу. - С.11-33
1.2. Концептуалізація екологічного вчення у сучасній католицькій теології. - С.33-63
Висновки до розділу 1. - С.63-65
2. Інтерпретація проблем екології в Соціальному вченні Католицької Церкви. - С.66-111
2.1. Доктрина Католицької Церкви про чинники екологічної кризи. - С.66-83
2.2. Філософсько-теологічні інтерпретації екологічних проблем у контексті рішень ІІ Ватиканського собору. - С.83-96
2.3. Шляхи нейтралізації екологічних проблем в інтерпретації сучасних католицьких теологів. - С.96-111
Висновки до розділу 2. - С.111-113
3. Екологічна програма Католицької Церкви як засіб гармонізації взаємодії людини з природою. - С.114-157
3.1. Осмислення цінності природи у вченні Католицької Церкви. - С.114-133
3.2. Проблеми біотеки в контексті соціального вчення сучасного католицизму. - С.133-147
3.3. Екологічні проблеми сучасності у Соціальному вченні та діяльності Української Греко-Католицької Церкви. - С.147-158
Висновки до розділу 3. - С.158-159
Висновки. - С.160-163

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є здійснення комплексного філософсько-релігієзнавчого аналізу інтерпретацій екологічних проблем у сучасному католицизмі.

Предметом дослідження є особливості осмислення сутності й причин виникнення екологічних проблем та концептуальних підходів до їх вирішення Католицькою Церквою.

Об'єктом дисертаційного дослідження є екологічна проблематика у вченні сучасного католицизму.

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 16 публікаціях, серед яких: 4 статті у фахових виданнях, затверджених ДАК МОН України, 1 стаття в іноземному науковому виданні, 10 тез виступів на наукових конференціях.

378.09:796:159.955

П 31

 
Печко, Олександр Миколайович.

Формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Печко Олександр Миколайович ; наук. кер. Ємець Олександр Йосипович ; М-во освіти і науки України, Черніг. націон. педагог. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2015. - 238 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 193-217

Зміст:


Вступ. - С.3-11
1. Теоретичні засади дослідження проблеми професійного мислення. - С.12-58
1.1. Професійне мислення вчителя як наукова проблема. - С.12-26
1.2. Сутність і особливості професійного мислення вчителя фізичної культури. - С.27-42
1.3. Професійне мислення вчителя фізичної культури в структурі його педагогічної діяльності. - С.42-57
Висновки до першого розділу. - С.57-58
2. Педагогічні ситуації в підготовці майбутніх учителів фізичної культури. - С.59-102
2.1. Педагогічна ситуація як засіб і як метод професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. - С.59-82
2.2. Педагогічні основи використання професійних ситуацій майбутніми вчителями фізичної культури. - С.82-101
Висновки до другого розділу. - С.101-102
3. Дослідно-експериментальна перевірка технології формування професійного мислення майбутніх вчителів фізичної культури. - С.103-187
3.1. Організація та методи експериментального дослідження. - С.103-138
3.2. Технологія формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури. - С.138-165
3.3. Реалізація експериментальної технології формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій. - С.165-186
Висновки до третього розділу. - С.186-187
Загальні висновки. - С.188-192

Анотація:

Мета дослідження полягає в розробці та експериментальній перевірці ефективності технології формування професійного мислення майбутнього вчителя фізичної культури засобами педагогічних ситуацій.

Предмет дослідження - технологія формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій.

Об'єкт дослідження - фахова підготовка майбутніх учителів фізичної культури у вищих педагогічних навчальних закладах.

Особистий внесок автора у статтях опублікованих у співавторстві з О. Й. Ємцем: "Диференційований підхід в оцінці стану професійного мислення майбутніх фахівців фізичного виховання" - визначається обґрунтуванням засобів діагностики стану сформованості професійного мислення; "Педагогічна ситуація як засіб діагностики професійного мислення" - визначенням критеріїв оцінки стану професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури.

Публікації. Основні положення, висновки та рекомендації, сформульовані в дисертації, відображені у 14 публікаціях, з них: 11 - у провідних наукових фахових виданнях України, 1 - у зарубіжному периодичному науковому виданні, одній методичній рекомендації.

37.091.26(477)"192/193"

П 32

 
Пєтухова, Ірина Олексіївна.

Тестування в освіті України крізь призму розвитку психолого-педагогічної науки (кінець XIX - перша половина XX століття) [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Пєтухова Ірина Олексіївна ; наук. кер. Філімонова Тетяна Віталіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2013. - 220, [6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 170-199. - Дод.: с. 200-220

Зміст:


Вступ. - С.3-10
1. Метод тестування як історико-педагогічна проблема. - С.11-66
1.1. Тестування як метод дослідження у зарубіжних розвідках. - С.11-32
1.2. Ідеї вітчизняних дослідників дорадянського періоду про вивчення особистості дитини. - С.32-56
1.3. Перші спроби застосування тестів у вітчизняних навчально-виховних закладах. - С.56-66
Висновки до першого розділу. - С.67-68
2. Тестування - характерна риса радянської психолого-педагогічної науки і освітньої практики. - С.69-161
2.1. Класифікація тестів у вітчизняній психолого-педагогічній науці. - С.69-78
2.2. Методика застосування тестів у початковій та середній школі (1920-1930). - С.78-133
2.3. Підготовка вчителя до застосування тестів у шкільній практиці. - С.134-146
2.4. Актуалізація тестування як вимірника успішності. - С.146-161
Висновки до другого розділу. - С.162-165
Загальні висновки. - С.166-169

Анотація:

Мета дослідження - висвітлення основних тенденцій розвитку теорії і практики реалізації методу тестування у вітчизняній психолого-педагогічній науці та шкільній практиці і розкритті специфіки його використання у школах України кінця XIX - першої третини XX століття задля їх більш повної і репрезентативної присутності в сучасному науково-методичному просторі.

Предмет дослідження - тестування навчальних досягнень та рівня розумового розвитку учнів школи досліджуваного періоду як засіб оцінювання.

Об'єкт дослідження - система загальної середньої освіти України кінця XIX - першої третини XX століття.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 18 одноосібних публікаціях автора, з них: 11 статей у провідних фахових науково-педагогічних виданнях України, 1 - у зарубіжній збірці наукових праць, 6 - у формі тез доповідей у збірках матеріалів наукових конференцій.

316.61:159.9.01

П 32

 
Піддубна, Лідія Валеріївна.

Інформаційна діяльність як засіб формування образу соціальної реальності [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Піддубна Лідія Валеріївна ; наук. кер. Богачевська Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2013. - 215 с. - Бібліогр.: с. 184-215

Зміст:


Вступ. - С.3-12
1. Соціально-філософські основи розуміння інформаційної діяльності як засобу формування образу соціальної реальності. - С.13-71
1.1. ІнформаІційна діяльність людини як об'єкт соціально-філософської рефлексії. - С.13-46
1.2. Методологія соціально-філософського дослідження інформаційної діяльності як засобу формування образу соціальної реальності. - С.46-71
Висновки до розділу 1. - С.71-73
2. Інформаційна діяльність як форма суспільної практики. - С.74-124
2.1. Соціальна інформація як інструментальна основа інформаційної діяльності. - С.74-89
2.2. Нормативно-регулятивна атрибутивність інформаційної діяльності. - С.89-103
2.3. Інформаційні практики як технологія конструювання соціальної реальності. - С.104-124
Висновки до розділу 2. - С.124-125
3. Основні модуси формування соціальної реальності в інформаційному суспільстві. - С.126-173
3.1. Віртуалізація та симуляція соціального простору. - С.126-139
3.2. Мас-медіа як спосіб організації соціальної реальності. - С.139-156
3. Трансформація мови та соціальної пам'яті сучасними інформаційними засобами. - С.156-173
Висновки до розділу 3. - С.173-176
Висновки. - С.177-183

Анотація:

Мета дослідження обумовлена актуальністю обраної теми й полягає у комплексному дослідженні сутності й специфіки інформаційних засобів формування образу соціальної реальності та інформаційної картини світу, визначенні їх місця й ролі в інформаційно-комунікативному просторі сучасного суспільства.

Предметом дисертаційного дослідження є формування образу соціальної реальності у процесі інформаційної діяльності.

Об'єктом дисертаційного дослідження є інформаційна діяльність як феномен соціального буття.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою автора. Висновки і положення, що мають наукову новизну, зроблені автором самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження викладені у 16 публікаціях - 9 статтях, 7 з яких надруковані у фахових виданнях, та 7 тезах доповідей на наукових конференціях.

378:745/749

П 32

 
Піддубна, Оксана Михайлівна.

Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Піддубна О. М. ; наук. кер. Березюк Олена Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 280 с. : граф. - Дод.: с. 186-251. - Бібліогр.: с. 252-280

Зміст:


Вступ. - С.4-11
1. Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва як науково-педагогічна проблема. - С.12-69
1.1. Історико-педагогічний аспект розвитку та становлення народної художньої творчості. - С.12-31
1.2. Поняттєво-категоріальний апарат дослідження. - С.31-54
1.3. Науково-теоретичні засади застосування народної художньої творчості у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. - С.54-69
Висновки до розділу 1. - С.69-71
2. Організаційно-педагогічні основи застосування народної художньої творчості у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. - С.72-138
2.1. Стан підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до застосування народної художньої творчості. - С.72-104
2.2. Модель фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості. - С.104-121
2.3. Змістова характеристика впровадження моделі фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості. - С.121-138
Висновки до розділу 2. - С.138-142
3. Експериментальна перевірка ефективності моделі фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості. - С.143-181
3.1. Організація і методика проведення формувального етапу експерименту. - С.143-158
3.2. Аналіз результатів педагогічного експерименту з проблеми дослідження. - С.158-181
Висновки до розділу 3. - С.181-182
Висновки. - С.183-185

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати модель фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості та експериментально перевірити її ефективність.

Предмет дослідження – зміст, структура, методи фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.

Особистий внесок здобувача у праці, опублікованій у співавторстві з О. С. Березюк «Поліський народний календар – активний засіб формування особистості», полягає в аналізі народного мистецтва як активного засобу формування особистості.

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 23 наукових працях, серед яких 1 розділ у колективній монографії, 1 методичні рекомендації, 8 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 13 статей у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій. Одноосібних публікацій – 22.

371.13:001.895

П 37

 
Плахотнюк, Наталя Павлівна.

Підготовка майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Плахотнюк Наталя Павлівна ; наук. кер. Коновальчук Іван Іванович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2013. - 235, [5] с. : табл., рис. - Перелік умов. скор.: с. 4. - Дод.: с. 171-211. - Бібліогр.: с. 212-235

Зміст:


Вступ. - С.5-11
1. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності. - С.12-63
1.1. Аналіз базових понять дослідження. - С.12-37
1.2. Психолого-педагогічні підходи до організації підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності. - С.