Замовлення на придбання літератури

Шановні завідувачі кафедрами!

Для того, щоб замовити (придбати) будь-яку книгу для фонду бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка, необхідно заповнити службову записку на ім`я ректора ЖДУ ім. І. Франка.
Службові на придбання літератури приймаються відділом комплектування, обробки та наукової організації каталогів бібліотеки (вул. В. Бердичівська, 38 (центральний корпус бібліотеки, II поверх)) з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00.
Відповідальна за роботу щодо комплектування фонду завідувач відділом Гриценко Олена Іванівна (тел. роб.: 43-15-21, роб. внутрішній 214, e-mail:vk@zu.edu.ua).

Будемо раді новим замовленням та плідній співпраці.

Щоб краще орієнтуватися у книжковому просторі, пропонуємо Вам звернутися на сайти відомих видавництв України:


Академвидав - www.academia-pc.com.ua
Видавництво ПП "Магнолія 2006" - www.magnolia.lviv.ua
Видавництво ПП "Олді-плюс" - www.oldiplus.com
Видавничий Дім “СЛОВО” - www.Slovo.kiev.ua
Видавничо-книготоргівелна компанія "Ліра-К" - http://lira-k.com.ua
Знання - www.znannia.com.ua
Каравела - www.caravela.kiev.ua
Кондор - www.condor-books.com.ua
Либідь - lybid.zbut@gmail.com
Навчальна книга-Богдан - www.bohdan-books.com
Наукова думка - www.ndumka.kiev.ua
Нова книга - www.novaknyha.com.ua
Новий світ - 2000 - http://www.novsv2000.com.ua
Олімпійська література - http://www.uni-sport.edu.ua/uk
Освіта - www.osvitapublish.gov.ua
Основа - osnova.com.ua
Смолоскип - www.smoloskyp.org.ua
Університетська книга - www.book.sumy.ua
Центр навчальної літератури - www.cul.com.ua