Структура бібліотеки
Абонемент

Завдання

 • Якісне і оперативне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів, викладачів, співробітників університету джерелами інформації на традиційних і електронних носіях відповідно до їх інформаційних запитів.
 • Формування фонду абонементу відповідно до профілю університету та інформаційних потреб читачів.
 • Організація праці у відділі.

Функції

 • Організовує диференційне обслуговування читачів на абонементі. Використовує методи індивідуального і групового обслуговування читачів.
 • Організовує запис читачів у бібліотеку, знайомить читачів з правилами користування та можливостями бібліотеки.
 • Безкоштовно забезпечує читачів основними бібліотечними послугами.
 • Здійснює профілактичні заходи щодо ліквідації заборгованості читачів.
 • Виховує інформаційну культуру читачів, прищеплює навички пошуку і застосування інформації в навчальному процесі та науковій роботі, умілого користування книгою, бібліотекою.
 • Провадить культурно-просвітню роботу: організує книжкові виставки, виставки-перегляди літератури, тематичні полиці, календарі знаменних дат, а також масові заходи: бібліографічні огляди, бесіди, тощо.
 • Вивчає ступінь задоволення читацького попиту з метою приведення в реальну взаємозалежність інформаційних потреб читачів і складу фондів.
 • Здійснює раціональне розміщення фондів, їх охорону, режим зберігання, реставрацію і консервацію.
 • Забезпечує раціональну організацію праці у відділі.
 • Складає річні плани та звіти відділу про його діяльність.
 • Розробляє інструктивно-методичні, технологічні та нормативні документи, які регламентують виробничі процеси та трудову діяльність співробітників відділу.

БУРЧИНСЬКА Алла Володимирівна
Бібліотекар абонементу природничого факультету
ОСВІТА: Житомирське училище культури і мистецтв імені Івана Огієнка, 1982.
Київський інститут культури імені Олександра Корнійчука, 1991.
ДІЯЛЬНІСТЬ у бібліотеці:
З 1982 року – бібліотекар читального залу № 1.
З 1990 року – бібліотекар абонементу природничого факультету.

КОЛОДЮК Світлана Володимирівна
Бібліотекар абонементу художньої літератури та абонементу №1
ОСВІТА: Житомирське культурно-просвітнє училище, 1980.
ДІЯЛЬНІСТЬ у бібліотеці:
З 1989 року – бібліотекар абонементу філологічного факультету та абонементу факультету іноземної філології.
З 1997 року – бібліотекар абонементу художньої літератури.
З 2020 року – бібліотекар абонементу №1 та абонементу художньої літератури.

КУХАРЧУК Алла Євгеніївна
Бібліотекар абонементу №1
ОСВІТА: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, 1987.
ДІЯЛЬНІСТЬ у бібліотеці:
З 2018 року – бібліотекар бібліотеки природничого факультету та факультету фізичного виховання і спорту. З 2019 року - бібліотекар абонементу №1.
З 2020 року- бібліотекар абонементу №1 та абонементу факультету фізичного виховання і спорту.