Наукометричні ресурси


Scopus — бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse.

Інструкція Scopus

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — некомерційний проект, мета якого створення єдиного, міжнародного реєстру вчених ORCID. Кожному учаснику присвоюється унікальний 16-значний номер, відкритий ідентифікатор дослідника і автора досліджень.

Web of Science (до 2014 Web of Knowledge) — платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів, до 2016 року належала Thomson Reuters. Web of Science охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва.

Інструкція Web of Science


ResearcherID - це безкоштовний ресурс для всесвітньої політематичної пошукової спільноти. Після реєстрації користувачу присвоюється індивідуальний номер ІД, який зберігається на весь час роботи незалежно від зміни імені або приналежності організації.

Google Scholar — вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar дозволяє користувачам здійснювати пошук цифрової або фізичної копії статей, онлайн або в бібліотеках. «Наукові» результати пошуку генеруються з використанням посилань з повнотекстових журнальних статей, технічних звітів, препринтів, дисертацій, книг та інших документів, у тому числі обраних веб-сторінок, які вважаються «науковими».

Бібліометрика української науки — національний бібліометричний та наукометричний сервіс, призначений для формування в суспільстві цілісного уявлення про стан та динаміку процесів, що мають місце в науковому середовищі України.


DOI — це унікальний ідентифікатор, який реєструється для об'єкту інтелектуальної власності (статті, книги, набору даних, нормативного документу тощо) у єдиному міжнародному реєстрі DOI і залишається незмінним, дозволяючи таким чином унікально та постійно ідентифікувати певний об'єкт змісту у глобальному інформаційному середовищі.


ISSN — унікальний номер, що використовується для ідентифікації друкованого або електронного періодичного видання. Складається з 8 цифр. 8 цифра — контрольне число, розраховується за попередніми 7 і модулю 11.