Реєстрація у бібліотеці

Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів ЖДУ ім. І.Франка. Викладачі та співробітники, які працевлаштовані на умовах сумісництва, учні ліцеїв, коледжів та гімназій, що мають угоду про співробітництво з університетом, та користувачі з інших закладів вищої освіти обслуговуються лише в читальних залах.

Попередній запис у бібліотеку студентів, аспірантів, здобувачів проводиться згідно з наказом про зарахування. При записі до бібліотеки читач повинен пред’явити студентський квиток, паспорт і здати одну фотокартку. Викладачі та службовці під час запису повинні пред’явити підтвердження з відділу кадрів про зарахування на роботу в університеті.

На підставі поданих документів читачу заповнюється читацький формуляр.

Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.