Список електронних видань Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

Список електронних видань Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, підготовлених за результатами завершених у 2015 р. фундаментальних досліджень

Монографії:

 

1.     Психологічні закономірності творчого сприймання інформаційних індикаторів реальності :монографія [Електронний ресурс] / В. О. Моляко, І. М. Біла, Н. А. Ваганова [та ін.] ; за ред. В. О. Моляко. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 145 с.– Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10364/ISBN 978-966-644-408-3

2.     Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури : монографія [Електронний ресурс] / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко[та ін.] ; за ред. Л.М. Карамушки. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 288 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10087/ISBN978-966-644-416-8  

3.     Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі :монографія [Електронний ресурс] / М.Л. Смульсон, Ю.М.Лотоцька, М.М.Назар, П.П.Дітюк, І.Г.Коваленко-Кобилянська [та ін.] ; за ред. М. Л. Смульсон. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 221 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10064/ISBN 978-966-644-414-4

4.     Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості: монографія [Електронний ресурс] / О.М. Кокун, В.В. Клименко, О.М. Корніяка, О.Р. Малхазов [та ін.] ; за ред. О.М. Кокуна. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 297 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10038/ISBN 978-966-644-417-5

5.     Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища : монографія [Електронний ресурс] / Максимова Н.Ю., Грись А.М., Манілов І.Ф. [та ін.] ; за ред. Н.Ю. Максимової. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 254 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10062/ISВN978-966-644-415-1

6.     Соціально-психологічні закономірності становлення економічної культури молоді : монографія [Електронний ресурс] / В.В.Москаленко, О.В.Лавренко, Н.М.Дембицька, І.К.Зубіашвілі [ та ін.]; за ред.. В.В.Москаленко –  К.: Педагогічна думка, 2015. – 405 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10166/ ISBN 978-966-644-412-0

7.     Психолого-педагогічні основи процесу самотворення особистості : монографія [Електронний ресурс]/ Л.З. Сердюк, Т.М. Яблонська, І.В. Данилюк, О.І. Пенькова, Н.Д. Володарська [та ін.] ; за ред. Л. З. Сердюк. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 197 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10211/ISBN 978-966-644-410-6

8.     Психосинергетичні особливості сталих та кризових періодів життя людини :монографія [Електронний ресурс]/ М.-Л.А. Чепа, В.Ф. Маценко, Ж.М. Маценко, А.Д. Терещук [та ін.] ; за ред.. Чепи М.-Л.А. – К.: Педагогічна думка, 2015. –  197 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10148/ISBN 978-966-644-408-3

9.     Психологічні закономірності реалізації конструктивних функцій етнокультури в інформаційному суспільстві : монографія [Електронний ресурс]/ М.-Л.А. Чепа, М.І. Савіна, С.Є. Солодчук [та ін.]; за редакцією М.-Л.А. Чепи. – К., 2015. –  131 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10057/ISBN 978-966-644-409-0

10.     Самопроектування особистості у дискурсивному просторі : монографія [Електронний ресурс]/ Н.В.Чепелєва, М.Л.Смульсон, О.В.Зазимко, С.Ю.Гуцол [та ін.]; за ред. Н.В. Чепелєвої. – К.: Педагогічна думка, 2016.–  232 c.– Режим доступу:http://lib.iitta.gov.ua/10364/

 

Посібники:

 

10.    Самотворення у розвитку особистості : науково-методичний посібник [Електронний ресурс] / Л.З. Сердюк, Т.М.Яблонська, О.І. Пенькова, Н.Д.Володарська [та ін.] ; за ред. Л.З. Сердюк. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 93 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10371/ISBN 978-966-644-409-0

11.     Навчально-методичні проблеми розробки сценаріїв реалізації конструктивних функцій етнокультури в інформаційному суспільстві: посібник [Електронний ресурс] / М.-Л.А. Чепа, М.І. Савіна, С.Є. Солодчук [та ін.]; за редакцією Чепи М.-Л.А. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 80 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10060/ISBN 978-966-644-418-2

 

Методичні рекомендації:

 

12.  Організація творчого сприймання на різних вікових рівнях: методичні рекомендації [Електронний ресурс] / В. О. Моляко, І. М. Біла, Н. А. Ваганова [та ін.] ; за ред. В. О. Моляко. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 57 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10224/ISBN 978-966-644-421-2

13.  Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі: методичні рекомендації [Електронний ресурс] / М.Л. Смульсон, Ю.М.Лотоцька, М.М.Назар, П.П.Дітюк, І.Г.Коваленко-Кобилянська [та ін.] ; за ред. М. Л. Смульсон. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 119 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10179/ISBN 978-966-644-419-9

14.   Становлення економічної культури молоді в умовах шкільної освіти: методичні рекомендації [Електронний ресурс] / Н.М.Дембицька, І.К.Зубіашвілі. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 103 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10167/ISBN 978-966-644-420-5

15.   Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища: методичні рекомендації [Електронний ресурс] / Максимова Н.Ю., Грись А.М., Манілов І.Ф. [та ін.] ; за ред. Н.Ю. Максимової. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 91 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10359/ISBN 978-966-644-410-6