Пошук інформації в електронному каталозі

Однією з основних характеристик сучасного етапу розвитку бібліотек є застосування інформаційних технологій. Мета автоматизації бібліотеки – підвищення продуктивності праці, поліпшення якості інформаційних послуг, усунення трудомістких і монотонних операцій. Такі можливості власне надають електронний каталог та бази даних. Електронний каталог у бібліотеках виконує такі завдання: здійснює всебічне розкриття складу і змісту фонду бібліотеки; забезпечує багатоаспектний оперативний пошук інформації про наявність документів у фонді бібліотеки; інтегрує інформаційні ресурси бібліотеки в інформаційний простір університету, регіону і мережу Інтернет; створює інформаційний комфорт для користувача.

Електронний каталог (ЕК) – це машиночитаний бібліотечний каталог, що працює в реальному часі і наданий у користування читачам.

Електронний каталог об'єднує в собі функції:

  • алфавітного, систематичного каталогів;
  • спеціальних картотек, зокрема за видами документів (автореферати, дисертації, аудіовізуальні документи, електронні видання), на окремі
  • книжкові фонди (фонди іноземної літератури та букіністики);
  • систематичної картотеки статей;
  • тематичних картотек;
  • спеціальних картотек (картотеки українознавства, персоналії тощо).

Усі записи електронного каталогу мають предметні рубрики і ключові слова. Ключові слова – дуже зручний шлях пошуку, оскільки не вимагає від читача знання автора, назви документа. Знаючи точно або навіть приблизно тему свого запиту, можна ввести її самостійно за допомогою клавіатури або вибрати з наявного словника. Якщо видання має географічну, хронологічну або іменну рубрики, то за всіма рубриками можна здійснити пошук. Усі електронні каталоги створено за принципом традиційних (карткових) алфавітного, систематичного та предметного каталогів. Знайти інформацію в електронному каталозі дуже просто, оскільки інформаційний пошук здійснює не користувач самостійно (вручну, гортаючи каталожні картки), а комп'ютер, відповідаючи на запит у вигляді ключових слів або словосполучень, введених у рубрику "Пошук". Електронний каталог є надзвичайно ефективною інформаційно-пошуковою системою, оскільки дозволяє швидко отримати літературу за темою, предметом, а також повнотекстову інформацію для перегляду і роздрукування.

Електронний каталог бібліотеки формується з 2010 року і відображає інформацію:

  • про видання, що надходять до фонду бібліотеки у режимі поточного і ретроспективного комплектування;
  • про дисертації, захищені в ЖДУ імені І. Франка;
  • про статті з періодичних видань та збірників з 2010 року.

Станом на 1 січня 2018 року у електронному каталозі бібліотеки створено понад 105 тис. записів.

Доступ до електронного каталогу можливий як з локальної мережі університету, так і з мережі Інтернет.