Структура бібліотеки
Науково-методичний відділ

Науково-методичний відділ надає теоретичну, методичну та практичну допомогу підрозділам бібліотеки в удосконаленні форм і методів бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів; проведення дослідної роботи.

Завдання

 • Разом з адміністрацією бібліотеки створює інструктивну та нормативну базу діяльності бібліотеки.
 • Здійснює науково-методичний супровід аналізу, планування, організації, координації, контролю та корекції науково-дослідної роботи бібліотеки.
 • Бере участь в управлінні веб-сайтом бібліотеки.
 • Здійснює методичне керівництво і надає методичну допомогу в організації бібліотечної, інформаційно-бібліографічної роботи відділам бібліотеки.
 • Координує роботу всіх відділів бібліотеки щодо створення електронного каталогу, електронних баз електронних читальних залів, автоматизації бібліотечних технологічних процесів.
 • Виявляє, узагальнює і поширює інноваційні бібліотечні технології.
 • Планує та організовує підвищення професійного рівня співробітників бібліотеки.
 • Організовує роботу методичної ради бібліотеки.
 • Здійснює технічне обслуговування комп’ютерної та оргтехніки.
 • Розробляє та впроваджує програмне забезпечення управлінських та бібліотечних процесів.
 • Формує підпорядкований фонд і довідковий апарат відділу, забезпечує довідково-інформаційне обслуговування користувачів бібліотеки.

Функції

 • Формує інформаційний ресурс з питань науково-методичної, науково-дослідної роботи бібліотеки.
 • Здійснює аналітично-прогностичну діяльність, бере участь в управлінні бібліотечними проектами.
 • Надає методичну допомогу підрозділам бібліотеки у всіх напрямках бібліотечної, інформаційно-бібліографічної діяльності.
 • Розробляє інструктивно-методичні, технологічні та нормативні документи, які регламентують виробничі процеси та трудову діяльність співробітників відділу.
 • Складає інформаційну довідку про нові методи роботи інших бібліотек вузів і інформує про них співробітників бібліотеки.
 • Забезпечує проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, тренінгів зі студентським активом.
 • Планує, організовує, координує роботу методичної ради бібліотеки: розробляє тематику засідань методичної ради бібліотеки; надає методичну допомогу у виконанні рішень методичної ради; організовує контроль за реалізацією прийнятих рішень.
 • Формує спеціалізований фонд документів, організовує довідковий апарат до нього, забезпечує довідково-інформаційне обслуговування користувачів бібліотеки.
 • Проводить наукові та маркетингові дослідження.
 • Забезпечує зв’язки з громадськістю, висвітлює досвід роботи у засобах масової інформації.
 • Складає річні плани та звіти відділу про його діяльність.

Власовець Тетяна Вікторівна
Завідувач науково-методичного відділу
Телефон: 43-15-21
E-mail: nmv@zu.edu.ua
ОСВІТА: Житомирський державний університет імені І. Франка, 2011.
ДІЯЛЬНІСТЬ у бібліотеці:
З 2009 року – бібліотекар читального залу № 1.
З 2010 року – бібліотекар абонементу ННІ іноземної філології, бібліотекар відділу комплектування, обробки літератури та наукової організації каталогів.
З 2011 року – бібліотекар абонементу фізико-математичного, соціально-психологічного факультетів та ННІ педагогіки.
З 2017 року – завідувач науково-методичного відділу.

Ковальчук Віталій Борисович
Програміст науково-методичного відділу
ОСВІТА: Житомирський державний університет імені І. Франка.
ДІЯЛЬНІСТЬ у бібліотеці:
З 2018 року – програміст науково-методичного відділу.