Структура бібліотеки
Читальний зал

Завдання

 • Повне, оперативне та інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів, викладачів, співробітників та інших категорій читачів вузу літературою відповідно до їх інформаційних запитів.
 • Формування фонду відділу відповідно до профілю вузу та інформаційних потреб читачів.
 • Наукова організація довідково-бібліографічного апарату.

Функції

 • Організовує диференційне обслуговування читачів в читальних залах. Використовує методи індивідуального і групового обслуговування читачів.
 • Знайомить читачів з правилами користування та можливостями бібліотеки.
 • Безкоштовно забезпечує читачів основними бібліотечними послугами.
 • Здійснює профілактичні заходи щодо ліквідації заборгованості читачів.
 • Виховує інформаційну культуру читачів, прищеплює навички пошуку і застосування інформації в навчальному процесі та науковій роботі, умілого користування книгою, бібліотекою.
 • Провадить культурно-просвітню роботу: організує книжкові виставки, виставки-перегляди літератури, тематичні полиці, календарі знаменних дат, а також масові заходи: бібліографічні огляди, читацькі конференції, диспути, усні журнали.
 • Вивчає ступінь задоволення читацького попиту з метою приведення в реальну взаємозалежність інформаційних потреб читачів і складу фондів.
 • Здійснює раціональне розміщення фондів, їх охорону, режим зберігання, реставрацію і консервацію.
 • Забезпечує раціональну організацію праці у відділі.
 • Складає річні плани та звіти відділу про його діяльність.
 • Розробляє інструктивно-методичні, технологічні та нормативні документи, які регламентують виробничі процеси та трудову діяльність співробітників відділу.

ЛЮБАРЕЦЬ Алла Олександрівна
Бібліотекар читального залу № 1
ОСВІТА: Житомирський державний педагогічний інститут імені І. Франка, 1990.
ДІЯЛЬНІСТЬ у бібліотеці:
З 1994 року – бібліограф читального залу № 1.
З 1996 року – бібліотекар читального залу № 1.