Структура бібліотеки
Відділ обслуговування

Основним завданням відділу є повне, оперативне та інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів, наукових працівників, викладачів, співробітників та інших категорій читачів вузу літературою відповідно до їх інформаційних запитів.

Формування фонду відділу відповідно до профілю вузу та інформаційних потреб читачів.

Організація диференційного обслуговування читачів в читальних залах, використання методів індивідуального і групового обслуговування. Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення навичок пошуку і застосування інформації в навчальному процесі та науковій роботі, умілого користування книгою, бібліотекою.

Відділ обслуговування складається з абонементів та читальних залів.